A1

A1

Hoofdwacht

(1268)

 

A1

A28

woning achter hoofdwacht (sluiswachter)

(1268a)

 

 

 

<1850

Bastiaan Sikkes de Jong

1816

Makkum

geh.

DG

sluiswachter

 

Grietje Feikes de Vries

1817

Makkum

geh.

-

-

 

>1850, Makkum D361

 

 

 

 

 

1850

Lieuwe Klazes Kool

1797

Makkum

geh.

NH

sluiswachter

 

Ytje Yettes Nieuwenhuis

1793

Makkum

geh.

NH

-

 

Albert Lieuwes Kool

1817

Makkum

z

NH

timmerkn.

 

Elisabeth Lieuwes Kool

1821

Makkum

d

NH

boerenmeid

 

<1852, Ferwoude

>1853, Pingjum

 

 

 

 

 

Klaas Lieuwes Kool

1813

Makkum

z

NH

timmerkn.

 

<1859

>?, Makkum A24

 

 

 

 

 

Lieuwe Klazes Kool

14-03-1837

Makkum

z

NH

-

 

>1861, Wier

 

 

 

 

 

 

Engele Klazes Kool

1841

Makkum

z

NH

-

 

>huwd 1861, Beetgum

 

 

 

 

 

 

Jitte Klazes Kool

1847

Makkum

z

NH

-

 

Ytje Klazes Kool

16-01-1851

Makkum

d

NH

-

 

Albert Klazes Kool

21-01-1859

Makkum

z

NH

=17-08-1861

 

<gezin 1850, Makkum C160

 

 

 

 

 

 

A2

A2

(1367)

 

<1850

Herrius Kingma

1819

Makkum

geh.

NH

kalkbrander

 

Akke Tromp

1820

Woudsend

geh.

NH

-

 

>?, Makkum B112

 

 

 

 

 

?

Feikje Horrius

1815

Arum

geh.

NH

-

 

vrouw van J. Kingma Makkum A11

 

 

 

 

 

 

Eelco Paulus Hyancinthius Kingma

15-07-1850

Makkum

z

NH

-

 

Petrus Horreus

13-11-1851

Makkum

z

NH

-

 

>gezin 1860, Makkum D372

 

 

 

 

 

 

A3

A3

(1266)

 

<1850

Ekke Pieters Ypes

1803

Leeuwarden

wed.

NH

genees,-heel en vroedkundige

 

Anna Ekkes Ypes

1828

Franeker

d?

NH

-

 

Pieter Ypes Ypes

1827

Franeker

M

NH

leerl. veeartsenijschool

 

>1851, Achtkarspelen

 

 

 

 

 

 

>Ekke en Anna Ypes 1851, Opsterland

 

 

 

 

 

1851

Jacob Hendriks Cuiper

1826

Makkum

M

NH

zilversmidskn.

 

=26-04-1855

 

 

 

 

 

 

Tjibbe Cuiper

06-09-1833

Makkum

M

NH

kwekeling lager onderw.

 

>1854, Sneek (bij zijn voogd)

>tijdelijk te Montfoort

 

 

 

 

 

Neeltje Cuiper

1820

Makkum

V

NH

hoedjesmaakster

 

Fokeltje Cuiper

1828

Makkum

geh.

NH

-

 

huwd 1854:

 

 

 

 

 

 

Jacob Balk

1817

Zoutkamp

geh.

NH

kofschipper

 

<1854, Lemmer

 

 

 

 

 

 

Aukje Balk

14-09-1855

Makkum

d

NH

-

 

Maria Christina Balk

22-11-1857

Makkum

d

NH

-

 

Jacoba Johanna Balk

10-09-1860

Makkum

d

NH

-

 

<gezin 1851, Makkum C151

 

 

 

 

 

 

A4 en A5

A4

(1265)

 

<1850

Jan Willem Maas

31-07-1818

Makkum

geh.

NH

fabrikant

 

Dieuwke Tjebbes

1823

Hindeloopen

geh.

NH

-

 

Willem Maas

1848

Makkum

z

NH

-

 

Marten Hylkes Maas

1820

z

NH

candidaat NH kerk

 

 

>1850, Idsegahuizum

 

 

 

 

 

 

Marten Hylkes Maas

21-08-1851

Makkum

M

NH

=01-09-1852

 

Catharina Maas

04-1201849

Makkum

V

NH

-

 

Bodina Maas

13-02-1855

Makkum

V

NH

-

 

Tjebbe Maas

28-05-1857

Makkum

M

NH

-

 

Anna Cornelia Maas

21-05-1860

Makkum

V

NH

-

 

 

 

A6

A5

(1263)

 

<1850

Ruurd Goverts Kuiper

1821

Makkum

geh.

NH

zeilmaker

 

Rigtje Klazes Kuiper

1825

Makkum

geh.

NH

-

 

Klaas Ruurds Kuiper

1848

Makkum

z

NH

-

 

Aukje Ruurds Kuiper

1845

Makkum

d

NH

-

 

Govert Ruurds Kuiper

09-03-1850

Makkum

z

NH

-

 

Oetsche Ruurds Kuiper

06-03-1852

Makkum

d

NH

-

 

>gezin ?, Makkum B143

 

 

 

 

 

1850

Hiske Kuiper

1778

Oudemirdum

wed.

NH

=22-03-1850

1850

Roelof Fokkes Fokkens

1808

Hoogkerk

geh.

RC

kalklascher

 

Tjits Adrianus Burke

1807

Tjallebert

geh.

RC

vroedvrouw

 

Adrianus Roelofs Fokkens

1845

Groningen

z

RC

-

 

Jacoba Roelofs Fokkens

1835

Luinjeberd

d

RC

-

 

<1850, Zuidhorn (Gr.)

>1850, Nijehaske

 

 

 

 

1851

Jacob Pieters Baars

1816

Hindeloopen

geh.

DG

schipperskn.

 

<huwd 1851, Hindeloopen

 

 

 

 

 

 

Riemke Pieters Tjaardstra

1822

Bolsward

geh.

NH

-

 

<1851, Makkum A71

 

 

 

 

 

 

Reinskje Jacobs Baars

13-10-1852

Makkum

d

DG

-

 

>gezin ?, Makkum A (schip)

 

 

 

 

 

?

Riek Tjeerds Rinia

1818

Makkum

geh.

NH

timmerman

 

Luda Klazes Schaaf

1817

Makkum

geh.

NH

-

 

<?, Makkum C163

>?, Makkum C162

 

 

 

 

?

Anne Karstens Huitema

1813

Makkum

geh.

NH

schipper

 

Sjieuwke Hendriks Goedhart

1812

Makkum

geh.

NH

-

 

Karst Annes Huitema

1841

Makkum

z

NH

-

 

Hendrik Annes Huitema

1848

Makkum

z

NH

-

 

Reinske Annes Huitema

1847

Makkum

d

NH

-

 

Teake Annes Huitema

22-02-1852

Workum

z

NH

-

 

<?, Makkum D (schip)

>?, Makkum B125

 

 

 

 

1854

Albert Lieuwes Kool

1817

Makkum

geh.

NH

timmerman

 

<huwd 1854, Makkum A68

 

 

 

 

 

 

Trijntje Geales van der Veen

1820

Makkum

geh.

NH

-

 

<1854, Tjerkwerd

>1855?, Makkum A68

 

 

 

 

1855

Pieter Klazes Horjus

1820

Makkum

geh.

NH

zeilmakerskn.

 

Klaaske Ypes de Jong

1822

Makkum

geh.

NH

-

 

Klaas Pieters Horjus

1844

Makkum

z

NH

-

 

Ype Pieters Horjus

1847

Makkum

z

NH

-

 

Sikke Pieters Horjus

11-03-1850

Makkum

z

NH

-

 

Catrinus Pieters Horjus

25-09-1852

Makkum

z

NH

-

 

Sipke Pieters Horjus

14-05-1855

Makkum

z

NH

-

 

Jeltje Pieters Horjus

12-12-1857

Makkum

d

NH

-

 

Frans Pieters Horjus

15-12-1860

Makkum

z

NH

-

 

<gezin 1855, Makkum A40

 

 

 

 

 

 

A5

Verlaat zuidzijde

 

 

<1860

Pieter Klazes Horjus

22-09-1820

Makkum

geh.

NH

zeilmaker

 

Klaaske Ypes de Jong

21-06-1822

Makkum

geh.

NH

-

 

Klaas Pieters Horjus

23-06-1844

Makkum

z

NH

zeilmaker

 

>1863, Franeker

<1863

 

 

 

 

 

Ype Pieters Horjus

30-03-1847

Makkum

z

NH

panbakker

 

Sikke Pieters Horjus

11-03-1850

Makkum

z

NH

zeilmaker

 

Catrinus Pieters Horjus

25-09-1852

Makkum

z

NH

-

 

Sipke Pieters Horjus

14-05-1855

Makkum

z

NH

-

 

Jeltje Pieters Horjus

12-12-1857

Makkum

d

NH

-

 

Frans Pieters Horjus

15-12-1860

Makkum

z

NH

-

 

Pieter Pieters Horjus

19-09-1863

Makkum

z

NH

-

 

>gezin 1867, Makkum A25?

 

 

 

 

 

           


1867

August Wilhelm Frederich Bochardt

29-03-1803

Heilbron (D)

geh.

geneesheer

Fokje Severein

02-01-1809

Joure

geh.

NH

-

 

Carolina Louise Augusta Bochardt

27-02-1836

Akkrum

d

NH

-

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Frederich Bochardt

03-02-1853

Heeg

kl.z.

NH

-

 

 

 

 

 

 

>1869, Bergum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<gezin 1867, Makkum B155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7

A6

 

 

<1850

Pieter Annes Adema

1823

Makkum

geh.

RC

winkelier

 

Gelske Louws Bergsma

1826

Makkum

geh.

RC

-

 

>echtp. 1850, Makkum C263

 

 

 

 

 

1850

Sijtze Leenderts Wagemakers

1818

Sneek

geh.

NH

zeilmakerskn.

 

Jetske Jurres Keegstra

1820

Langweer

geh.

NH

-

 

Neeltje Sijtzes Wagemakers

1844

Sneek

d

NH

-

 

Japke Elisabeth Sijtzes Wagemakers

1847

Sneek

d

NH

-

 

Johanna Sijtzes Wagemakers

1850

Sneek

d

NH

-

 

<gezin 1850, Sneek

>?, Makkum C277

 

 

 

 

?

Willem Frederiks Martens

1820

Bolsward

geh.

NH

kleermaker

 

Ruurdtje? Hanja

1822

Bolsward

geh.

NH

-

 

Willemke Willems Martens

21-02-1850

Makkum

d

NH

-

 

Jacobus Willems Martens

03-09-1851

Makkum

z

NH

-

 

<gezin ?, Makkum C288

>?, Makkum B nieuw huis (pag. 66)

 

 

 

 

1853?

Hessel Sijtzes van der Kooi

1813

Idsegahuizum

geh.

NH

schoenmaker

 

Eelkje Engeles de Vries

1811

Pingjum

geh.

NH

-

 

<1853?, Makkum A42

>?, Makkum A42

 

 

 

 

<1859

Feike Piekes Zijlstra

1822

Makkum

geh.

NH

schipper

=10-12-1859

 

Trijntje Meines

1826

Hindeloopen

geh.

NH

 

=25-02-1861

 

Pieke Feikes Zijlstra

26-08-1855

Makkum

z

NH

-

 

 

>1861, Workum

 

 

 

 

 

 

 

Geertje Feikes Zijlstra

10-03-1859

Makkum

d

NH

-

 

 

>1861, Makkum B139

 

 

 

 

 

 

 

<gezin ?, Makkum D418

 

 

 

 

 

 

1861

Jasper Gerrits van der Linde

1833

Makkum

geh.

NH

schipper

 

Trese Maria Sijbolts de Boer

1835

Makkum

geh.

NH

-

 

Gerrit Jaspers van der Linde

18-10-1859

Makkum

z

NH

-

 

Hester Jaspers van der Linde

23-05-1861

Makkum

d

NH

-

 

<gezin 1861, Makkum B139

 

 

 

 

 

 

A7

-

 

<1850

Klaas Wybrens Altena

1819

Idsegahuizum

geh.

RC

dagloner

 

Hiske Hillebrands de Wolf

1817

Makkum

geh.

RC

-

 

>echtp. 1850, Makkum D384

 

 

 

 

 

1850

Christiaan Hendriks Conradi

1809

Bolsward

geh.

NH

smidskn.

 

Klara Johanna de Boer

1814

Schettens

geh.

NH

-

 

Hendrik Christiaans Conradi

1848

Witmarsum

z

NH

-

 

Jeltje Christiaan Conradi

1842

Makkum

d

NH

-

 

Johannes Christiaans Conradi

15-03-1851

Makkum

z

NH

 

<gezin 1850, Witmarsum

>1851, Bolsward

 

 

 

 

 

           


1851

Pieter Wiebes de Graaf

1798

Piaam

geh.

RC

arbeider

 

Waltje Sijtzes Ketelaar

1802

Workum

geh.

RC

-

 

Sijtze Pieters de Graaf

1829

Gaast

z

RC

-

 

Wiebe Pieters de Graaf

1838

Makkum

z

RC

-

 

Jozeph Pieters de Graaf

1841

Makkum

z

RC

-

 

<1851, Makkum D423

>?, Makkum C158

 

 

 

 

?

Johannes Linzes Pool

1824

Balk

geh.

NH

schipper

 

Hendrikje Jacobus ten Zweege

21-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

Linze Johannes Pool

22-06-1856

Makkum

z

NH

-

 

Jan Johannes Pool

01-10-1857

Makkum

z

NH

-

 

<?, Makkum A (schip)

>1858, Makkum A? (schip)

 

 

 

 

 

 

A8

A7

(1260)

 

<1850

Wiebe Klazes Hoogeveen

1815

Gorredijk

geh.

NH

bakker

 

Sijke Annes Bakker

1816

Gorredijk

geh.

NH

=01-07-1858

 

Anne Wiebes Hoogeveen

1846

Makkum

z

NH

-

 

Janke Wiebes Hoogeveen

1843

Makkum

d

NH

schooll.

 

Pietje Wiebes Hoogeveen

1844

Makkum

d

NH

schooll.

 

Grietje Wiebes Hoogeveen

1849

Makkum

d

NH

-

 

Douwe Huites Hoogeveen

1830

Makkum

M

NH

bakkerskn.

 

>?, Makkum D353

 

 

 

 

 

           

1830

Jetske R. Roode

Makkum

 

V

.

 

NH

dienstm

 

Pieter Gerbens Zwart

1834

Warga

M

 

 

NH

bakkerskn.

 

 

<1851, Warga

>?,

 

 

 

 

 

Klaas Wiebes Hoogeveen

16-04-1852

Makkum

z

-

 

NH

 

 

Gerbrand Wiebes Hoogeveen

12-02-1854  

Makkum

z

NH

=23-12-1855

 

Gerbrand Wiebes Hoogeveen

05-04-1856  

Makkum

z

NH

=15-11-1857

1859

Nicolaas Croll

1834

Medemblik

geh.

NH

zeeman

 

Albertje Sluik

1834

Harlingen

geh.

NH

=16-11-1859

 

Gerritje Croll

23-05-1857

Harlingen

d

NH

=21-04-1859

 

>Nicolaas 1860, Harlingen

 

 

 

 

 

 

A9

A8

(1247)

 

<1850

Gerben Annes Bakker

1812

Makkum

wed.

NH

scheepstimmerman

 

hertrouwd 1851

 

 

 

 

 

 

Pietje Gerbens Bakker

1839

Makkum

d

NH

-

 

Anna Annes Bakker

1821

Makkum

zus?

NH

-

 

>huwd 1852, Makkum D353

 

 

 

 

 

 

Trijntje Piers Alta

1822

Harlingen

V(2e)

NH

-

 

<1851, Makkum B136

 

 

 

 

 

 

A10

-

(1498) 1859: bergplaats Jan W. Maas

 

A11

A30

(1245)

 

<1850

Jan Kingma

23-09-1802

Makkum

geh.

NH

olieslager

 

 

Feikje Horreus Romar

1815

Arum

geh.

NH

-

 

 

>?, Makkum D372

 

 

 

 

 

 

 

Hylke Jans Kingma

1825

Makkum

z

NH

-

 

 

>1850, Sneek

<1854, Sneek (olieslager)

>1859, Sneek

 

 

 

 

 

Herre Rinia Kingma

04-11-1827

Makkum

M

NH

-

 

 

>1854, Sneek

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hylkes Kingma

28-02-1844

Makkum

M

NH

-

 

 

Sijbrichje Kingma

29-04-1840

Makkum

V

NH

=26-12-1859

 

 

Leentje de Boer

1831

Makkum

V

NH

dienstm.

 

 

>1850, Makkum D303

 

 

 

 

 

 

 

Paulus Hoekema Kingma

1829

Makkum

M

NH

student

 

Riemer Kingma

27-07-1831

Makkum

M

NH

koopmansleerl.

 

Marten Kingma

07-04-1853

Makkum

M

NH

kantoorbediende

 

Tjeerd Herre Kingma

12-04-1838

Makkum

M

NH

kostschoolleerl.

 

Eelco Paulus Hyancinthius Kingma

15-07-1850

Makkum

z

NH

-

 

>?, Makkum D372

 

 

 

 

 

 

Theodora Pieters Ruurda

1831

Sneek

V

RC

dienstm.

 

<1851, Bolsward

>1851, Sneek

 

 

 

 

 

Petrus Herrius Kingma

1831

Makkum

z

NH

-

 

>?, Makkum D372

 

 

 

 

 

 

A12

A31

(1457)

 

>1850

Jeltje Rinia

1794

Cornwerd

wed.

NH

-

 

Sijbrand Kingma

1824

Makkum

z

NH

panfabrikant

 

Baukje Hylkes Kingma

1821

Makkum

z

NH

-

 

>huwd 1853, Sneek

 

 

 

 

 

 

Hylkia Kingma

1826

Makkum

d

NH

-

 

>1850, huwd 1851, Grouw

 

 

 

 

 

A16

A27

(1259)

<1850

Louw Yedes Bergsma

1786

Makkum

geh.

RC

huistimmerman

 

Riemkje Jans de Vries

1794

Harlingen

geh.

RC

=07-10-1854

 

Pieter Louws Bergsma

1823

Makkum

z

RC

huistimmerman

 

>1855, Workum

 

 

 

 

 

 

Lieuwe Louws  Bergsma

1832

Makkum

z

RC

schipperskn.

 

Jantje Louws Bergsma

1830

Makkum

d

RC

dienstm.

 

>huwd 1854, Workum

 

 

 

 

 

 

Agatha Louws Bergsma

1834

Makkum

d

RC

dienstm.

 

>1861, Bolsward

 

 

 

 

 

           


A18

A25

(1257)

 

<1850

Rinze Taekes Visser

1801

Workum

geh.

NH

werkman

 

Sjoukje Abbema

1806

Workum

geh.

NH

naaister

 

Elisabeth van Kampen

1772

Suriname

wed.

NH

=22-04-1850

 

>1850, Makkum C220

 

 

 

 

 

1850

Pier Ages Salverda

1817

Zurich

geh.

NH

heerenknegt

 

Aaltje Sybrens Hiemstra

1815

Dronrijp

geh.

NH

-

 

Age Piers Salverda

1846

Dronrijp

z

NH

-

 

Pietje Piers Salverda

1844

Dronrijp

d

NH

-

 

Aafke Piers Salverda

1848

Dronrijp

d

NH

=27-12-1856

 

Siebren Piers Salverda

02-10-1851

Makkum

z

NH

-

 

Trijntje Piers Salverda

25-05-1855

Makkum

d

NH

=15-06-1855

 

Trijntje Piers Salverda

14-05-1856

Makkum

d

NH

-

 

<gezin 1850, Dronrijp

>1858, Hitzum

 

 

 

 

1858

Pieter Etienne Babois

02-09-1823

Ezumazijl

geh.

NH

heerenknegt

 

Jeltje van Assen

29-10-1823

Bolsward

geh.

NH

-

 

Etienne Babois

21-06-1858

Makkum

z

NH

17-07-1858

 

<echtpaar 1858, Oldemarkt

>1861, Makkum B149

 

 

 

 

1861

Tjerk Sjoerds Zijlstra

23-08-1826

Makkum

geh.

NH

arbeider

 

<huwd 1861, Makkum D466

 

 

 

 

 

 

Baukje Sijtzes van der Kooi

15-11-1816

Idsegahuizum

geh.

NH

-

 

<1861, Exmorra

 

 

 

 

 

1861

Tjerk Annes Bouma

1825

Makkum

geh.

NH

schulpvisscher

 

Trijntje Douwes Idserda

1832

Makkum

geh.

NH

-

 

Wijtske Bouma

15-05-1856

Makkum

d?

NH

-

 

Anne Tjerks Bouma

1802

Makkum

wed.

NH

arbeider

 

<1861, Makkum (schip)

 

 

 

 

 

 

 

A19

A24

(1256)

 

<1850

Margaretha Schoelier

1771

Makkum

V

NH

naaister

=21-07-1856

 

Petronella Schoelier

1791

Makkum

V

NH

naaister

 

 

>1853, Amsterdam

<1856?, Makkum D299

 

 

 

 

 

1856?

Oepke Douwes Ybema

1835

Piaam

geh.

DG

timmerman

 

Antje Simons Miedema

1836

Zurich

geh.

NH

-

 

Maaike Oepkes Ybema

06-03-1858

Makkum

d

NH

-

 

<gezin 1856?, Makkum A35

>1859, Sneek

 

 

 

 

1859

Berend Daams van der Wal

1817

Makkum

geh.

NH

schulpvisscher

 

Trijntje Taekes Dek

1818

Makkum

geh.

NH

/

 

Sjoukje Harmens de Jong

1788

Gaastmeer

V

NH

-

 

<gezin 1859, Makkum C229

>1861, Makkum B148?

 

 

 

 

1861

Jacob Hoeksema

1829

Workum

geh.

CG

timmerkn.

 

Idske Jarigs Roode

1830

Makkum

geh.

NH

-

 

Hendrika Jacobs Hoeksema

20-04-1860

Makkum

d

NH

-

 

<1861, Makkum B148

 

 

 

 

 

 

A20

A23

(1255)

 

<1850

Jan Klazes Kuiper

1791

Makkum

geh.

NH

scheepstimmerkn.

 

 

=01-11-1854

 

 

 

 

 

 

 

Grietje Hendriks Bakker

1787

Makkum

geh.

NH

naaister

=10-06-1850

 

Klaas Jans Kuiper

1818

Makkum

z

NH

scheepstimmerkn.

 

>1852, Harlingen

 

 

 

 

 

 

Hendrik Jans Kuiper

1821

Makkum

z

NH

schipperskn.

 

>huwd 1850 Baukje S. Hellingwerf, Makkum D (in ´t schip)

 

 

 

 

 

 

Baukje Sikkes Hellingwerf

1822

Makkum

V

NH

-

 

<1850, Harlingen

 

 

 

 

 

 

Haitze Jans Kuiper

1819

Makkum

z

NH

matroos

 

 

=15-01-1852 te Buiksloot

 

 

 

 

 

 

 

Sikke Hendriks Kuiper

12-04-1853

Makkum

z(Hendrik)

NH

-

 

           


1854

Marten Jans Kuiper

1823

Makkum

geh.

NH

schoenmaker

 

Anna Piebes van der Zee

1823

Makkum

geh.

NH

-

 

Jan Martens Kuiper

12-12-1850

Makkum

z

NH

-

 

Fokeltje Martens Kuiper

19-01-1853

Makkum

d

NH

-

 

Grietje Martens Kuiper

20-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

<1854?, Makkum C157

>?, Makkum A42

 

 

 

 

?

Sippe Visser

1822

Makkum

geh.

NH

scheepstimmerkn.

 

Trijntje Hoornstra

1828

Makkum

geh.

NH

-

 

Wopkje Sippes Visser

12-05-1850

Makkum

d

NH

-

 

Barend Sippes Visser

30-07-1852

Makkum

z

NH

-

 

Marijke Sippes Visser

20-02-1855

Makkum

d

NH

-

 

Sijtske Sippes Visser

13-11-1857

Makkum

d

NH

-

 

Ruurd Sippes Visser

20-01-1860

Makkum

z

NH

=07-02-1860

 

Jetske Sippes Visser

26-08-1861

Makkum

d

NH

-

 

<gezin ?, Makkum D396

 

 

 

 

 

 

A21

A22

(1502)

 

<1850

Roelof Veldhuizen

1796

Stavoren

geh.

NH

schulpvisscher

 

 

 

=30-01-1861

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmina Idserda

1801

Makkum

geh.

NH

-

 

 

 

Wijtze Vellinga

1825

Makkum

M

NH

matroos

=02-01-1856

 

 

Pieter Veldhuizen

1828

Makkum

z

NH

matroos

 

 

 

>1851, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauke Veldhuizen

1830

Makkum

z

NH

schipperskn.

 

 

 

>1858, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Marten Vellinga

1831

Makkum

M

NH

matroos

=11-06-1851

 

 

Fedde Veldhuizen

07-03-1837

Makkum

z

NH

-

 

 

 

Ruurd Veldhuizen

15-05-1844

Makkum

z

NH

schooll.

 

Antje Veldhuizen

1824

Makkum

d

NH

-

 

>1852, Pingjum

 

 

 

 

 

 

Wijtske Vellinga

1828

Makkum

V

NH

dienstm.

 

>?, Makkum C236

 

 

 

 

 

 

Trijntje Veldhuizen

1833

Makkum

d

NH

-

 

>huwd 1857, tijdelijk te Amsterdam

 

 

 

 

 

-

Grietje Vellinga

1834

Makkum

V

NH

-

 

>huwd 1855, Harlingen met:

 

 

 

 

 

 

Sijbolt Feites Attema

1833

Makkum

geh.(kg.)

NH

schipperskn.

 

>echtpaar 1861?, Makkum A67

 

 

 

 

 

 

Douwe Idserda

1794

Makkum

zwager?

CA

timmerkn.

 

 

<1858, Makkum C233

=15-06-1860

 

 

 

 

 

 

>gezin 1861?, ?

 

 

 

 

 

 

 

1860

Pieter Andries Klein

1823

Makkum

geh.

NH

schipperskn.

 

Martha Alles Hofstra

1833

Gaast

geh.

NH

naaister

 

Fokeltje Pieters Klein

15-09-1855

Gaast

d

NH

-

 

<gezin 1860, Gaast

>1861, Makkum D (schip)

 

 

 

 

1861

Grietje Vellinga

1834

Makkum

geh.

NH

-

 

geh. Sijbolt Feites Attema (woonplaats Harlingen, man vermoedelijk op zee overl.)

 

 

 

 

 

 

Willemke Attema

11-08-1856

Makkum

d

NH

-

 

<1861, Harlingen

 

 

 

 

 

                       


<1850

Greult Hillebrands Ferwerda

1818

Workum

geh.

NH

schipperskn.

 

huwd 1855:

 

 

 

 

 

 

Grietje Jans Boelens

1819

Wolvega

geh.

NH

-

 

<1855, Makkum C173

 

 

 

 

 

 

Hillebrand Boelens

19-08-1853

Makkum

z(vr?)

NH

=05-09-1853

 

Geertje Boelens

19-08-1853

Makkum

d(vr?)

NH

=01-09-1853

 

Hillebrandt Greults Ferwerda

01-09-1854

Makkum

z

NH

-

 

>gezin ?, Makkum D336

 

 

 

 

 

?

Sijbolt Feites Attema

1833

Makkum

geh.

NH

schipperskn.

 

Grietje Vellinga

1834

Makkum

geh.

NH

-

 

Willemke Attema

11-08-1856

Makkum

d

NH

-

 

Feite Sijbolts Attema

02-05-1858

Makkum

z

NH

-

 

>gezin 1859, Harlingen

 

 

 

 

 

1859

Siebe Wietzes Welbedacht

1828

Bolsward

geh.

NH

arbeider

 

Willemke van Randen

1825

Woudsend

geh.

NH

-

 

Wietze Siebes Welbedacht

08-02-1850

Bolsward

z

NH

-

 

Klaas Siebes Welbedacht

01-05-1860

Bolsward

z

NH

-

 

Marten Siebes Welbedacht

12-04-1860

Makkum

z

NH

-

 

<gezin 1859, Bolsward

>1860, Idsegahuizum

 

 

 

 

1861

Broer Jans Faber

1811

Pingjum

wed.

NH

arbeider

 

Hinke Broers Faber

1839

Wons

d

NH

-

 

Arjen Broers Faber

1841

Engwier

z

NH

-

 

Kleiske Broers Faber

1846

Engwier

d

NH

-

 

Grietje Broers Faber

25-08-1851

Engwier

d

NH

-

 

<gezin 1861, Makkum B118

 

 

 

 

 

<1850

Taeke Wielinga

21-03-1831

Makkum

geh.

NH

arbeider

 

Gesina Jorkes Stuurmans

24-09-1831

Makkum

geh.

NH

-

 

Sijbrigje Taekes Wielinga

26-09-1853

Makkum

d

NH

-

 

Olphertje Taekes Wielinga

04-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

>gezin 1857?, Makkum A26

 

 

 

 

 

1857

Melle Batstra

26-02-1814

Sneek

geh.

NH

arbeider

 

Antje van der Goot

1814

Wolvega

geh.

NH

-

 

Klaas Batstra

1847

Sneek

z

NH

-

 

Petrus Batstra

01-01-1850

Sneek

z

NH

-

 

Geeske Batstra

16-11-1845

Sneek

d

NH

-

 

Jantje Batstra

11-06-1853

Sbeek

d

NH

-

 

<gezin 1857, Sneek

>1857, Sneek

 

 

 

 

 

 

A21 A22a (1502)

 

<1850

Douwe Idserda

1794

Makkum

wed.

CA

timmerkn.

 

Trijntje Idserda

1832

Makkum

d

NH

-

 

Wijtske Idserda

15-05-1856

Makkum

d(Trijntje)

NH

-

 

<vader en dochter ?, Makkum D390

>?, Makkum C233

 

 

 

 

 

A23

A9

(1248)

 

<1850

Jiskjen de Haas

1790

Makkum

wed.

RC

werkster

 

Hein Houkes van Dijk

1818

Makkum

z

RC

schipperskn.

 

Ambrosius Houkes van Dijk

1830

Makkum

z

RC

schipperskn.

 

Reinder Houkes van Dijk

1838

Makkum

z

RC

-

 

Sijbrigje Houkes van Dijk

1821

Makkum

d

RC

-

 

Jeltje Houkes van Dijk

1824

Makkum

d

RC

-

 

Trijntje Houkes van Dijk

1835

Makkum

d

RC

-

 

Teake van der Lek?

1849

Makkum

M(kg)

RC

=17-04-1850

 

>1850, Makkum D427

 

 

 

 

 

1850

Johannes Jans Koelmans

1807

Workum

geh.

RC

schipperskn.

 

Hylkje Alderts de Jong

1809

Hindeloopen

geh.

RC

-

 

Aldert Johannes Koelmans

1841

Workum

z

RC

-

 

Jan Johannes Koelmans

1843

Workum

z

RC

-

 

Broer Johannes Koelmans

1847

Workum

z

RC

-

 

Elisabeth Johannes Koelmans

04-10-1850

Makkum

d

RC

-

 

<gezin 1850, Workum

>1851, Makkum D (in 't schip)

 

 

 

 

1851

Jacob Gerbrands Hettinga

1815

Ypecolsga

geh.

RC

schipper

 

Aukje Sijbolts de Wilde

1813

Makkum

geh.

RC

=28-06-1853

 

Gerben Jacobs Hettinga

1836

Makkum

z

RC

koperslagerskn.

 

Rein Jacobs Hettinga

1844

Makkum

z

RC

-

 

Sijbolts Jacobs Hettinga

1848

Makkum

z

RC

-

 

Eelkje Jacobs Hettinga

1842

Woudsend

d

RC

-

 

Jurjen Krekelaar

1791

Leeuwarden

wed.(kg?)

RC

=05-03-1854

 

<1851, Makkum A24

>?, Makkum C205

 

 

 

 

1859

Murk Pieters van der Schaaf

1822

Makkum

geh.

RC

sjouwer

 

Sijbrigjen Jans Wielinga

1814

Makkum

geh.

NH

turfmeetster

 

Daniël Jans van Dijk

1838

Makkum

z(vr?)

RC

-

 

Eelke Jans van Dijk

1842

Makkum

z(vr?)

RC

-

 

Pieter Murks van der Schaaf

06-04-1853

Makkum

z

RC

-

 

Anthonius Murks van der Schaaf

06-06-1856

Makkum

z

RC

-

 

<gezin 1859, Makkum A26

 

 

 

 

 

<1861

Harmen Mulder

1822

Makkum

wed.

RC

dagloner

 

Evert Harmens Mulder

10-11-1850

Makkum

z

RC

-

 

Antje Jans Mulder

1799

Scharl

wed.(kg)

RC

=30-05-1856

 

Bernardus Baukes van der Meer

1831

Makkum

M(kg)

RC

-

 

Grietje Baukes van der Meer

1834

Makkum

V(kg)

RC

-

 

<Bernardus en Grietje ?, Makkum C205

>1860, Makkum D419

 

 

 

 

 

Grietje Bonnes Bijlsma

1835

Makkum

V

NH

=23-01-1861

 

<1860, Kimswerd

huwd 1861: Harmen Mulder

 

 

 

 

 

>1861 Harmen en Evert Mulder, Makkum A11

 

 

 

 

 

1861

Yetje Jans Wielinga

1814

Makkum

V

NH

bolloopster

=30-09-1861

 

<1861, Makkum D387

 

 

 

 

 

 

                                  

A24

A11

(1249)

 

<1850

Pieter Elzinga

1822

Gaast

M

RC

arbeider

 

Bartele Elzinga

1831

Makkum

M

RC

arbeider

 

Jantje Elzinga

1827

Makkum

V

RC

naaister

 

Tekola? Elzinga

1834

Makkum

V

RC

kindermeisje

 

>gezin 1850, Makkum D336

 

 

 

 

 

1850

Anna Reinders van der Meer

1811

Makkum

wed.

RC

=03-03-1855

 

Piebe Jans de Moed

1840

Makkum

z

RC

-

 

Rein Jans de Moed

1845

Makkum

z

RC

-

 

Trijntje Jans de Moed

1831

Makkum

d

RC

-

 

>1855?, Makkum A84

 

 

 

 

 

 

Tjittje (Jeltje) Jans de Moed

1842

Makkum

d

RC

-

 

Ybeltje Jans de Moed

1848

Makkum

d

RC

-

 

Hidde Durks Visser

1799

Makkum

wed.

NH

=14-03-1854

 

<?, Makkum D367

 

 

 

 

 

 

<gezin 1850, Makkum C263

>1855, Makkum D367

 

 

 

 

1855

Dirk Pieters de Boer

1806

Makkum

geh.

RC

koopman

 

Hiltje Dirks Hollander

1824

Bolsward

geh.

RC

-

 

Pieter Dirks de Boer

1844

Bolsward

z

RC

-

 

Catharina Dirks de Boer

22-10-1851

Bolsward

d

RC

-

 

Dirk Dirks de Boer

14-04-1854

Bolsward

z

RC

-

 

Jantje Dirks de Boer

25-02-1856

Makkum

d

RC

-

 

Baukje Dirks de Boer

25-02-1856

Makkum

d

RC

-

 

<gezin 1855, Bolsward

>1856, Makkum B129

 

 

 

 

1856

Hendrik Sikkes Wijnja

1815

Oudega

geh.

NH

polderwerker

 

Anna Jans Noordman

1826

Leeuwarden

geh.

NH

-

 

Marijke Hendriks Wijnja

1842

Oudega

d

NH

-

 

Grietje Hendriks Wijnja

1850

Bolsward

d

NH

-

 

Sikke Hendriks Wijnja

1852

Buiksloot

z

NH

-

 

Jan Hendriks Wijnja

1856

Franeker

z

NH

-

 

<gezin 1856, Oudega

>1859, Makkum D357

 

 

 

 

1859

Sjoukje Rimmerts de Haas

1793

Makkum

wed.

RC

-

 

Rimmert Eeltjes van der Meulen

1816

Makkum

z

RC

arbeider

 

<1859, Makkum C251

 

 

 

 

 

1859

Klaas Lieuwes Kool

1813

Makkum

geh.

NH

timmerkn.

 

Sjoukje Engeles Postma

1814

 

geh.

NH

=22-02-1859

 

Lieuwe Klazes Kool

14-03-1837

Makkum

z

NH

-

 

Engele Klazes Kool

1841

Makkum

z

NH

-

 

Jitte Klazes Kool

1847

Makkum

z

NH

-

 

Tjittje Klazes Kool

1834

Makkum

d

NH

-

 

>huwd 1858, Makkum D318

 

 

 

 

 

 

Ytje Klazes Kool

16-01-1851

Makkum

d

NH

-

 

Sjoukje Klazes Kool

05-08-1857

Makkum

d(Tjittje)

NH

-

 

(dochter Tjiitje erkend bij huwelijk)

 

 

 

 

 

 

Albert Klazes Kool

21-01-1859

Makkum

z

NH

-

 

<gezin ?, Makkum C175

>1859, Makkum A1

 

 

 

 

 

<1850

Aukje Sijbolts de Wilde

1813

Makkum

wed.?

RC

-

 

Gerben Jacobs Hettinga

1836

Makkum

z

RC

koperslagerskn.

 

Rein Jacobs Hettinga

1844

Makkum

z

RC

-

 

Sijbolts Jacobs Hettinga

1848

Makkum

z

RC

-

 

Eelkje Jacobs Hettinga

1842

Woudsend

d

RC

-

 

Jurjen Krekelaar

1791

Leeuwarden

wed.(kg?)

RC

=05-03-1854

 

<1850, Makkum C244

 

 

 

 

 

1851

Sijbrandus Sjerps Blom

1811

Leeuwarden

geh.

RC

arbeider

 

Angenietje Jans de Wit

1808

Sneek

geh.

RC

-

 

Sjerp Sijbrandus Blom

1838

Makkum

z

RC

-

 

Betje Sijbrandus Blom

1840

Makkum

d

RC

-

 

Jantje Sijbrandus Blom

1842

Makkum

d

RC

-

 

Hiltje Sijbrandus Blom

1848

Makkum

d

RC

-

 

Jan Sijbrandus Blom

25-02-1850

Makkum

z

RC

-

 

Lubbertus Sijbrandus Blom

09-04-1852

Makkum

z

RC

-

 

<gezin 1851, Makkum C244

>?, Makkum C270

 

 

 

 

?

Johannes Pieters Bierema

1822

Makkum

geh.

RC

arbeider

 

Trijntje Teunis Suierveld

1826

Sijbrandaburen

geh.

RC

-

 

Sijke Johannes Bierema

08-11-1851

Bolsward

d

RC

-

 

<?, Makkum D376

>?, Makkum D377

 

 

 

 

?

Gabe Buddes van der Zee

1811

Makkum

geh.

NH

schoenmaker

 

Nieske Jans van Dijk

1813

Zurich

geh.

NH

-

 

Budde Gabes van der Zee

1845

Makkum

z

NH

-

 

Tjamkje Gabes van der Zee

1842

Makkum

d

NH

-

 

<?, Makkum D377

>?, Makkum D376

 

 

 

 

?

Sijbrandus Sjerps Blom

1811

Leeuwarden

geh.

RC

arbeider

 

Angenietje Jans de Wit

1808

Sneek

geh.

RC

-

 

Sjerp Sijbrandus Blom

1838

Makkum

z

RC

-

 

Betje Sijbrandus Blom

1840

Makkum

d

RC

-

 

Jantje Sijbrandus Blom

1842

Makkum

d

RC

-

 

Hiltje Sijbrandus Blom

1848

Makkum

d

RC

-

 

Jan Sijbrandus Blom

25-02-1850

Makkum

z

RC

-

 

Lubbertus Sijbrandus Blom

09-04-1852

Makkum

z

RC

-

 

<gezin ?, Makkum C270

 

 

 

 

 

<1850

Tetje Sjoerds Vallinga

1796

Makkum

wed.

RC

=22-12-1860

 

Sjoerd Pieters van der Schaaf

1833

Makkum

z

RC

panbakkerskn.

 

Sijtske Pieters van der Schaaf

1838

Makkum

d

RC

-

 

<gezin ?, Makkum D357

>Sjoerd en Sijtske 1861, Makkum A33

 

 

 

 

1861

Harmen Mulder

1822

Makkum

wed.

RC

dagloner

 

Evert Harmens Mulder

10-11-1850

Makkum

z

RC

-

 

<1861, Makkum A9

 

 

 

 

 

 

 

A25

A12

(1251)

 

<1850

Petronella Sasses van der Zee

17-09-1798

Idsegahuizum

wed.

RC

werkster

 

Sasse Pieters Haarsma

1820

Makkum

z

RC

arbeider

 

>huwd?, Makkum A42

<?, Makkum D357 wed. (panbakkerskn.)

 

 

 

 

 

Sikke Pieters Haarsma

19-04-1829

Makkum

z

RC

arbeider

 

>huwd 1859, Makkum A41

 

 

 

 

 

 

Frans Pieters Haarsma

1833

Makkum

z

RC

-

 

Antje Pieters Haarsma

1822

Makkum

d

RC

werkster

 

>?, Makkum D383

<?, Makkum B128

>?, Makkum D370

 

 

 

 

<gezin ?

 

 

 

 

 

           


A26

A13

(1252)

 

<1850

Jan Cornelis Wielinga

1784

Makkum

wed.

NH

visscher

 

Yetje Jans Wielinga

1814

Makkum

d?

NH

-

 

Taeke Taekes Wielinga

1831

Makkum

M(kg)

NH

wildschieter

 

>huwd 1853, Makkum C277

 

 

 

 

 

 

Jan Cornelis Wielinga

1784

Makkum

wed.

NH

visscher

 

Yetje Jans Wielinga

1814

Makkum

d?

NH

-

-?

Taeke Wielinga

21-03-1831

Makkum

geh.

NH

arbeider

 

Gesina Jorkes Stuurmans

24-09-1831

Makkum

geh.

NH

-

 

Sijbrigje Taekes Wielinga

26-09-1853

Makkum

d

NH

-

 

Olphertje Taekes Wielinga

04-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

<gezin ?, Makkum C277

>?, Makkum A21

 

 

 

 

 

Jan Cornelis Wielinga

1784

Makkum

wed.

NH

visscher

 

Yetje Jans Wielinga

1814

Makkum

d?

NH

-

-?

Taeke Wielinga

21-03-1831

Makkum

geh.

NH

arbeider

 

Gesina Jorkes Stuurmans

24-09-1831

Makkum

geh.

NH

-

 

Sijbrigje Taekes Wielinga

26-09-1853

Makkum

d

NH

-

 

Olphertje Taekes Wielinga

04-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

<gezin ?, Makkum A21

>1858, Makkum C194

 

 

 

 

1858

Jan Cornelis Wielinga

1784

Makkum

wed.

NH

visscher

 

=16-05-1859

 

 

 

 

 

 

Yetje Jans Wielinga

1814

Makkum

d?

NH

-

 

>1859, Makkum C179

 

 

 

 

 

-

Murk Pieters van der Schaaf

1822

Makkum

geh.

RC

sjouwer

 

Sijbrigje Jans Wielinga

1814

Makkum

geh.

NH

turfmeetster

 

Daniël Jans van Dijk

1838

Makkum

z(vr?)

RC

-

 

Eelke Jans van Dijk

1842

Makkum

z(vr?)

RC

-

 

Pieter Murks van der Schaaf

06-04-1853

Makkum

z

RC

-

 

Anthonius Marks van der Schaaf

06-06-1856

Makkum

z

RC

-

 

<gezin 1858, Makkum C251

>1859, Makkum A23

 

 

 

 

1860

Jitte Pieters Kabelier

06-01-1819

Workum

geh.

NH

arbeider

 

Pietje Cornelis Reinsma

1823

Allingawier

geh.

NH

-

 

Pieter Jittes Kabelier

12-09-1857

Bolsward

z

NH

-

 

Cornelis Jittes Kabelier

08-03-1860

Makkum

z

NH

=26-03-1861

 

<gezin 1860, Makkum C247

>1861, Makkum D466

 

 

 

 

1861

Rimmert Thomas Hoekstra

27-04-1815

Cornwerd

geh.

NH

arbeider

 

Trijntje Hendriks Leydekker

04-07-1814

Koudum

geh.

NH

-

 

Hendrik Rimmerts Hoekstra

11-11-1847

Idsegahuizum

z

NH

-

 

Jeltje Rimmerts Hoekstra

11-03-1840

Workum

d

NH

-

 

Sjoukje Rimmerts Hoekstra

1843

Workum

d

NH

-

 

Bouwe Tjeerds Bruinsma

30-04-1851

Makkum

M(kg)

NH

-

 

Afke Tjeerds Bruinsma

02-01-1854

Makkum

V(kg)

NH

-

 

<gezin 1861, Makkum C293

 

 

 

 

 

           

-

13a

 

<1850

Ymkje Thomas Geffel

1799

Koudum

wed.

NH

-

 

Thomaske Geffel

1829

Koudum

d

NH

-

 

<?, Makkum D330

 

 

 

 

 

 

A27

A20

(1647)

 

<1850

Dooitze Sieses van der Berg

1801

Ferwoude

geh.

NH

slagter en koopman

 

Ynsche Meijes de Boer

1802

Stavoren

geh.

NH

-

 

Meije Dooitzes van der Berg

1835

Makkum

z

NH

timmermansleerl.

 

Minze Dooitzes van der Berg

1837

Makkum

z

NH

schooll.

 

Douwe Dooitzes van der Berg

1840

Makkum

z

NH

schooll.

 

Ynze Dooitzes van der Berg

1846

Makkum

z

NH

-

 

Joukje Dooitzes van der Berg

1827

Makkum

d

NH

naaister

 

Fokeltje Dooitzes van der Berg

1832

Makkum d

NH

dienstm.

 

 

Dieuwke Dooitzes van der Berg

1842

Makkum

d

NH

schooll.

 

Antje Dooitzes van der Berg

1829

Makkum

d

NH

dienstm.

 

>gezin 1850, Makkum C279

 

 

 

 

 

1850

Sjouke Hermanus Faber

1822

Leeuwarden

geh.

RC

arbeider

 

Jacoba Jans Gerritsma

1826

Bolsward

geh.

RC

-

 

Grietje Sjoukes Faber

21-07-1850

Makkum

d

RC

-

 

<gezin 1850?, Makkum C263

>1852?, Makkum C172

 

 

 

 

1852?

Sakle Idserda

1804

Makkum

geh.

NH

schoppenmaker en timmerman

 

=16-03-1855

 

 

 

 

 

 

Roukje Faber

1804

Makkum

geh.

NH

-

 

Douwe Idserda

1831

Makkum

z

NH

timmerkn.

 

Willem Idserda

1834

Makkum

z

NH

-

 

Klaas Idserda

1844

Makkum

z

NH

-

 

Attje Idserda

1836

Makkum

d

NH

dienstm.

 

Hieke Idserda

1838

Makkum

d

NH

-

 

Klaaske Idserda

1840

Makkum

d

NH

-

 

Jeltje Idserda

1841

Makkum

d

NH

-

 

Eiltje Idserda

1849

Makkum

z

NH

-

 

<1852?, Makkum D389

>1856, Makkum B93

 

 

 

 

1856

Jan Ynzes Ydema

1822

Minnertsga

geh.

NH

arbeider

 

Sijtske Oepkes de Jong

09-06-1818

Workum

geh.

NH

-

 

Ynze Jans Ydema

17-10-1851

Makkum

z

NH

-

 

Tjitske Jans Ydema

17-11-1853

Makkum

d

NH

-

 

Oepke Jans Ydema

05-11-1854

Makkum

z

NH

-

 

<gezin 1856, Makkum C201

>1860, Makkum C223

 

 

 

 

1860

Jacob Adams Hoek

1812

Midlum

geh.

NH

-

 

 

Oeke Reins van der Meer

1815

Makkum

geh.

NH

-

 

 

Adam Jacobs Hoek

1840

Midlum

z

NH

-

 

 

Trijntje Jacobs Hoek

1843

Midlum

d

NH

-

 

 

Maike Jacobs Hoek

1845

Midlum

d

NH

-

 

 

>1860, Workum (tijdelijk)

 

 

 

 

 

 

 

Fokje Jacobs Hoek

1848

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

Berend Jacobs Hoek

06-07-1850

Idsegahuizum

z

NH

-

 

 

Elisabeth Jacobs Hoek

21-12-1852

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

Hendrina Jacobs Hoek

09-02-1855

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

>gezin 1860, Makkum B157

>1861, Makkum A41

 

 

 

 

 

1861

Douwe Willems Ybema

1810

Piaam

geh.

NH

timmerman

 

Marta Oepkes Politiek

1812

Witmarsum

geh.

DG

-

 

Willem Douwes Ybema

1846

Makkum

z

NH

-

 

Jeltje Douwes Ybema

1841

Makkum

d

NH

-

 

Grietje Douwes Ybema

1844

Makkum

d

DG

-

 

Pieter Douwes Ybema

23-12-1850

Makkum

z

DG

-

 

<gezin 1861, Makkum A57

 

 

 

 

 

 

A28

A19

(1646)

 

<1850

Wiebe Tjalkes van der Veen

1799

Makkum

geh.

DG

boer

 

Boukje Lieuwes Bangma

1800

Makkum

geh.

DG

=25-08-1861

 

Tjalke Wiebes van der Veen

1832

Makkum

z

DG

-

 

>Wiebe en Tjalke 1861?, Makkum C154

 

 

 

 

 

 

A29

A18

(1212)

 

<1850

Bauke van der Meer

1806

Tzum

wed.

RC

molenmaker

 

>1859, Idsegahuizum

 

 

 

 

 

1859

Folkert van der Meulen

1831

Makkum

geh.

DG

tuinier

 

Maaike Wiersma

1830

IJlst

geh.

DG

-

 

Andries Folkerts van der Meulen

19-09-1852

Makkum

z

DG

-

 

Aaltje Folkerts van der Meulen

08-07-1856

Makkum

d

DG

-

 

Thaeke Folkerts van der Meulen

20-12-1859

Bodegraven

z

DG

-

 

<gezin 1859, Bodegraven

>1861, Witmarsum

 

 

 

 

1861

Oepke Douwes Ybema

02-04-1835

Piaam

geh.

DG

timmerkn.

 

Antje Sijmons Miedema

27-04-1836

Zurich

NH

-

 

 

Maaike Ybema

06-03-1858

Makkum

d

NH

-

 

Douwe Ybema

15-10-1860

Sneek

z

NH

-

 

<gezin 1861, Makkum B129

 

 

 

 

 

 

 

A30

A16

(1210)

 

<1850

Klaas Yntes Faber

1816

Cornwerd

geh.

NH

werkman

 

Tjitske Dooitzes van der Berg

1825

Makkum

geh.

NH

werkster

 

Ynte Klazes Faber

28-07-1850

Makkum

z

NH

-

 

Ynskjen Klazes Faber

16-08-1853

Makkum

d

NH

-

 

Berber Klazes Faber

01-05-1860

Makkum

d

NH

-

 

A31

A21

(1648)

 

<1850

Baukje Douwes Koelander

1794

Makkum

wed.

NH

werkster

 

A35

A57

(1219)

 

<1850

Douwe Willems Ybema

1810

Piaam

geh.

NH

timmerman

 

Marta Oepkes Politiek

1812

Witmarsum

geh.

DG

-

 

Oepke Douwes Ybema

1835

Piaam

z

DG

timmerkn.

 

>huwd 1856 Antje S. Miedema, Makkum A19

 

 

 

 

 

 

Willem Douwes Ybema

1846

Makkum

z

NH

-

 

Sjoukje Douwes Ybema

1836

Makkum

d

NH

-

 

>huwd 1856, Zurich

 

 

 

 

 

 

Doutzen Douwes Ybema

1838

Makkum

d

DG

-

 

>1860, Makkum B157

 

 

 

 

 

 

Jeltje Douwes Ybema

1841

Makkum

d

NH

-

 

Grietje Douwes Ybema

1844

Makkum

d

DG

-

 

Pieter Douwes Ybema

23-12-1850

Makkum

z

DG

-

 

Antje Sijmons Miedema

1836

Zurich

V

NH

-

 

<1856, Sneek

>huwd 1856, Makkum A19

 

 

 

 

 

>gezin 1861, Makkum A20

 

 

 

 

 

1861

Gerrit Meiles Salverda

1830

Zurich

geh.

NH

opzichter

 

Jetske Ypes de Jong

1833

Makkum

geh.

DG

-

 

Gerritje Gerrits Salverda

1856

Makkum

d

NH

-

 

Ype gerrits Salverda

1857

Makkum

z

NH

-

 

Meile Gerrits Salverda

1859

Makkum

z

NH

-

 

<gezin 1861, Schiermonnikoog

 

 

 

 

 

 

A36

A55

(1558)

 

<1850

Freerk Tjalkes van der Veen

1797

Makkum

geh.

DG

scheepstimmerman

 

Trijntje Murks de Boer

1801

Makkum

geh.

DG

=08-02-1858

 

A38

A53

(1222)

 

<1850

Lolke Haitzes van Elst

1797

Bolsward

geh.

NH

visscher

 

=29-08-1857

 

 

 

 

 

 

Trijntje Jans Boot

1792

Makkum

geh.

NH

-

           

A39

A51

(1224)

 

<1850

Dooitze Oepkes de Jong

1806

Workum

geh.

NH

boer

 

Ruurdje Ynzes Haitsma

1811

Wons

geh.

NH

-

 

Oepke Dooitzes de Jong

1836

Makkum

z

NH

smidsleerl.

 

Ynze Dooitzes de Jong

1838

Makkum

z

NH

-

 

Tjitske Dooitzes de Jong

1841

Makkum

d

NH

naaisterleerl.

 

Akke Dooitzes de Jong

1843

Makkum

d

NH

schooll.

 

Gretske Dooitzes de Jong

1846

Makkum

d

NH

-

 

Akke Alles de Boer

1767

Allingawier

wed.

NH

=16-12-1856

 

Arjen Dooitzes de Jong

28-04-1850

Makkum

z

NH

-

 

Ynskjen Dooitzes de Jong

10-09-1852

Makkum

d

NH

-

 

>gezin 1860, Makkum D348

 

 

 

 

 

1860

Jan Taanman

09-06-1809

Broek (NH)

geh.

NH

olieslager

 

Dina Catharina Huibertje Menijn

1824

's Gravenhage

geh.

NH

-

 

Sijbert Taanman

04-07-1842

Zaandam

z

NH

-

 

Cornelis Taanman

15-11-1845

Zaandam

z

NH

-

 

Jan Taanman

09-06-1850

Koog a/d Zaan

z

NH

-

 

Antje Taanman

29-06-1838

Zaandam

d

NH

-

 

Dirk Christiaan Jacobus Taanman

10-09-1859

Alphen

z

NH

-

 

<gezin 1860, Leiden

>1861, Amsterdam

 

 

 

 

1861

Eeltje Bouwes van der Sluis

1835

Idsegahuizum

geh.

NH

olieslager

 

Eelkje Sikkes Hellingwerf

1831

Makkum

geh.

NH

-

 

Emkje van der Sluis

03-06-1860

Makkum

d

NH

-

 

<1861, Makkum B133

 

 

 

 

 

 

A40

A32

(1243)

 

<1850

Pieter Klazes Horjus

1820

Makkum

geh.

NH

zeilmakerskn.

 

Klaaske Ypes de Jong

1822

Makkum

geh.

NH

-

 

Klaas Pieters Horjus

1844

Makkum

z

NH

-

 

Ype Pieters Horjus

1847

Makkum

z

NH

-

 

Sikke Pieters Horjus

11-03-1850

Makkum

z

NH

-

 

Catrinus Pieters Horjus

25-09-1852

Makkum

z

NH

-

 

>gezin 1855, Makkum A6

 

 

 

 

 

1855

Sjoerd Klazes Horjus

1827

Makkum

geh.

NH

zeilmakerskn.

 

<huwd 1855, Makkum B132

 

 

 

 

 

 

Hiltje Ruurds Koornstra

1832

Makkum

geh.

NH

-

 

<1855, Makkum D358

 

 

 

 

 

 

Joukje Sjoerds Horjus

01-07-1858

Makkum

d

NH

-

 

Ruurd Sjoerds Horjus

09-06-1861

Makkum

z

NH

-

 

A41

A33

(1242)

 

<1850

Freerk Ydes de Jong

1809

Hindeloopen

geh.

NH

visscher

=02-07-1856

 

Goikje Klazes Weissenbach

1818

Makkum

geh.

NH

winkelierse

 

 

Yede Freerks de Jong

1842

Makkum

z

NH

schooll.

 

 

Dirkje Freerks de Jong

1843

Makkum

d

NH

-

 

 

Dieuw Freerks de Jong

1848

Makkum

d

NH

-

 

 

Eelkje Freerks de Jong

21-02-1850

Makkum

d

NH

-

 

 

Klaas Freerks de Jong

18-12-1851

Makkum

z

NH

-

 

 

Riemke Freeks de Jong

18-11-1853

Makkum

d

NH

-

 

 

Jouke Freerks de Jong

12-08-1855

Makkum

z

NH

=28-05-1856

 

 

Klaas Weissenbach

1792

Harlingen

wed.

NH

panbakker

 

 

<1861, Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

<1850

Hendrik Nauta

1829

Makkum

geh.

NH

timmerkn.

 

Tietje van der Wal

1822

Workum

geh.

NH

-

 

Wopkje Hendriks Nauta

08-04-1851

Makkum

d

NH

=04-04-1855

 

Klaas Hendriks Nauta

14-11-1853

Makkum

z

NH

-

 

<gezin ?, Makkum D356

>?,  Makkum A59

 

 

 

 

?

Christiaan Wijbrens Altena

22-04-1827

Makkum

geh.

RC

schulpvisscher

 

Ida Klazes Gerritsen

1834

Bolsward

geh.

RC

-

 

Anna Christiaans Altena

20-03-1856

Makkum

d

RC

-

 

Wijbren Christiaans Altena

24-05-1857

Makkum

z

RC

-

 

<?, Makkum D (schip)

>1859, Makkum A46

 

 

 

 

1859

Sikke Pieters Haarsma

19-04-1829

Makkum

geh.

RC

kalkbranderskn.

 

Taetske Sjoerds Visser

20-01-1834

Makkum

geh.

RC

-

 

Andries Haarsma

17-04-1860

Makkum

z?

RC

-

 

Willemina Sikkes Haarsma

17-03-1860

Makkum

d

RC

-

 

Petronella Sikkes Haarsma

25-04-1861

Makkum

d

RC

=27-04-1861

 

Sjoerd Pieters van der Schaaf

1833

Makkum

M(kg)

RC

panbakkerskn.

 

Sijtske Pieters van der Schaaf

1838

Makkum

V(kg)

RC

-

 

<Sjoerd en Sijtske 1861, Makkum A11

 

 

 

 

 

 

>gezin 1859, Makkum B126

 

 

 

 

 

 

 

A42

A34

(1241)

 

<1850

Laas Sijbolts Attema

1818

Gaast

geh.

NH

houtzaagmolenkn.

 

 

 

Johanna Sijtzes van der Kooij

1812

Idsegahuizum

geh.

NH

-

 

 

 

Sijtze Lazes Attema

1844

Makkum

z

NH

huisleerl.

 

 

 

Grietje Lazes Attema

1841

Idsegahuizum

d

NH

huisleerl.

 

 

 

Ynske Lazes Attema

1848

Makkum

d

NH

-

 

 

 

Hessel Sijtzes van der Kooij

1813

Idsegahuizum

M(kg)

NH

schoenmaker

 

 

 

Gosse Tjeerds Smeding

1826

Drachten

M(kg)

NH

klok- en horlogemaker

<1851, Makkum B102

>huwd 1852, Makkum C288

 

Sijbolt Lazes Attema

10-06-1851

Makkum

z

NH

-

 

 

 

Ate Pieters Zijlstra

1795

Idsegahuizum

wed.(kg)

NH

-

 

 

 

Eeltje Ates Zijlstra

1834

Idsegahuizum

z Ate(kg)

NH

panbakkerskn.

 

 

 

<Ate en Eeltje ?, Idsegahuizum

>1854, makkum D299

 

 

 

 

 

 

 

Hessel Lazes Attema

17-05-1854

Makkum

z

NH

=06-04-1855

 

 

 

>gezin 1855, Idsegahuizum

 

 

 

 

 

 

 

1853?

Hessel Sijtzes van der Kooij

1813

Idsegahuizum

geh.

NH

schoenmaker

 

<?, A42

huwd 1853:

 

 

 

 

 

Eelkjen Engeles de Vries

1811

Pingjum

geh.

NH

-

 

<1853, Makkum D417

 

 

 

 

 

 

>echtp. 1853?, Makkum A7

 

 

 

 

 


?

Hille Sijtzes van der Kooi

08-05-1854

Makkum

geh.

NH panbakkerskn.

 

 

Trijntje Lolles Boerstra

1831

Parrega

geh.

NH

naaister

 

Geertje Hilles van der Kooi

08-05-1854

Makkum

d

NH

-

 

Sijtze Hilles van der Kooi

09-10-1855

Makkum

z

NH

-

 

<gezin ?, Makkum D417

>?, Makkum C156

 

 

 

 

1855

Sasse Pieters Haarsma

1820

Makkum

geh.

RC

arbeider

 

<huwd 1855, Makkum A25

 

 

 

 

 

 

Grietje Taekes de Vries

1825

Makkum

geh.

NH

-

 

<1855, Makkum A56

 

 

 

 

 

 

Izaak de Vries

16-05-1849

Makkum

M(kg?)

NH

-

 

<1855, Piaam

 

 

 

 

 

 

>gezin 1857?, Makkum D357

 

 

 

 

 


<1857

Marten Jans Kuiper

1823

Makkum

geh.

NH

schoenmaker

 

Anna Piebes van der Zee

1823

Makkum

geh.

NH

-

 

Jan Martens Kuiper

12-12-1850

Makkum

z

NH

-

 

Fokeltje Martens Kuiper

19-01-1853

Makkum

d

NH

-

 

Grietje Martens Kuiper

20-04-1855

Makkum

d

NH

-

 

Pietje Martens Kuiper

21-11-1857

Makkum

d

NH

=24-12-1857

 

Pietje Martens Kuiper

04-04-1859

Makkum

d

NH

-

 

Klaas Martens Kuiper

25-12-1861

Makkum

z

NH

-

 

<1854?, Makkum A20

 

 

 

 

 

<1850

Siebe Jorkes Stuurman

23-02-1826

Makkum

geh.

NH

schipper

 

<Makkum D367

 

 

 

 

 

 

Pietje Sjoerds Bierma

1821

Ferwoude

geh.

NH

werkster

 

<Makkum C227

 

 

 

 

 

 

Sjoerd Siebes Stuurman

06-09-1855

Makkum

z

NH

-

 

>gezin 1856, Harlingen

 

 

 

 

 

1856

Ruurd Liskes van der Meulen

1822

Pingjum

geh.

DG

verwerskn.

 

Trijntje Bakker

1833

Makkum

geh.

DG

-

 

Jetske Ruurds van der Meulen

06-10-1856

Makkum

DG

-

 

 

<1856, Makkum D364

>1859, Makkum A46

 

 

 

 

1859

Pier Sijbolts Attema

1815

Gaast

geh.

NH

schulpvisscher

 

<1850, Makkum A56

 

 

 

 

 

 

Wiepkje Pieters Tjaardstra

1820

Bolsward

geh.

NH

-

 

Trijntje Tjittes Jongsma

15-03-1852

Idsegahuizum

d(vr?)

NH

-

 

Pieter Tjittes Jongsma

22-12-1856

Idsegahuizum

z(vr?)

NH

-

 

Sijbolt Piers Attema

07-07-1860

Makkum

z

NH

-

 

<Wiepkje en kinderen 1859, Idsegahuizum

 

 

 

 

 


?

Jelle Sjoerds Bierma

12-05-1832

Idsegahuizum

geh.

NH

schipperskn.

 

Wijtske Rinzes van Dijk

23-02-1836

Makkum

geh.

NH

-

 

Aafke Jelles Bierma

16-12-1858

Makkum

d

NH

-

 

<?, Makkum D414

>1861, Harlingen

 

 

 

 

1861

Ruurd Liskes van der Meulen

1822

Pingjum

geh.

DG

verwerskn.

 

Trijntje Bakker

1833

Makkum

geh.

DG

-

 

Jetske Ruurds van der Meulen

06-10-1856

Makkum

DG

-

 

 

Tietje Ruurds van der Meulen

19-03-1861

Makkum

DG

-

 

 

<1861, Makkum A38

 

 

 

 

 

 

A43

A35

(1240)

 

<1850

Jurjen Douwes Bakker

1821

Makkum

geh.

NH

bakker

=27-01-1860

 

Antje Sijbolts Canrinus

1819

Makkum

geh.

NH

-

 

 

Douwe Jurjens Bakker

1845

Makkum

z

NH

-

 

 

Janna Jurjens Bakker

1844

Makkum

d

NH

-

 

 

Gerritje Jurjens Bakker

1849

Makkum

d

NH

-

 

 

Jetskje Sikkes Hellingwerf

1831

Makkum

V

NH

dienstm.

 

 

Jiskjen Jurjens Bakker

25-06-1852

Makkum

d

NH

=19-02-1856

 

 

Heiltje Jurjens Bakker

01-10-1854

Makkum

d

NH

-

 

 

Jiskjen Jurjens Bakker

24-09-1856

Makkum

d

NH

-

 

 

>1860, Makkum C250

 

 

 

 

 

 

1860

Auke Stevens Velds

16-01-1834

Sneek

geh.

NH

bakker

 

<1860, Balk

 

 

 

 

 

 

Fokeltje Huites Bakker

09-02-1832

Makkum

geh.

NH

-

 

<1860, Makkum C244

 

 

 

 

 

 

Henderika Aukes Velds

01-08-1861

Makkum

d

NH

-

 

A44

A36

(1643)

 

<1850

Pieter Pers Smeding

1780

Tzum

wed.

NH

verwer, glazenmaker en winkelier =23-01-1854

1854

Jan Sikkes Posthuma

1825

Makkum

geh.

NH

verwer

 

Klaaske Posthumus

1825

Idsegahuizum

geh.

NH

=26-02-1856

 

Sikke Jans Posthuma

15-10-1854

Makkum

z

NH

-

 

Dieuwke Dijkstra

1827

Bolsward

V(2e)

NH

-

 

<1860, Makkum C257

huwd 1861:Jan S. Posthuma

 

 

 

 

 

 

A45

A37

(1642)

 

<1850

Dieuwke Idses de Boer

1790

Makkum

wed.

NH

=14-02-1855

 

Ynse Jarigs Roode

1823

Makkum

z

NH

kalkbranderskn.

 

>huwd 1852, Makkum A47

 

 

 

 

 

 

Idske Jarigs Roode

1830

Makkum

d

NH

dienstbode

 

>?, Makkum B110

 

 

 

 

 

 

Rintje Jitzes van der Werf

18-07-1850

Makkum

M(kg)

NH

-

 

>?, Makkum D (schip)

 

 

 

 

 

 

Joukje Dooitzes van der Berg

1826

Makkum

V

NH

-

 

<?, Makkum C279

>huwd 1852: Ynse J. Roode

 

 

 

 


Jarig Ynses Roode

24-10-1853

Makkum

z

NH

=04-11-1855

 

Berber Ynses Roode

24-03-1855

Makkum

d

NH

-

 

>gezin 1855?, Makkum A47

 

 

 

 

 

1853?

Eelkje Klazes Weissenbach

1814

Makkum

wed.

DG

winkelierse

 

Klaas Jouws Baarda

28-11-1840

Makkum

z

DG

-

 

Sjoerd Jouws Baarda

1842

Makkum

z

DG

-

 

Dirk Jouws Baarda

1845

Makkum

z

DG

-

 

Aaltje Jouws Baarda

1849

Makkum

d

DG

-

 

Goikje Jouws Baarda

28-10-1851

Makkum

d

DG

-

 

<gezin ?, Makkum A47

>?, Makkum C220

 

 

 

 

?

Hessel Sijtzes van der Kooi

1813

Idsegahuizum

geh.

NH

schoenmaker

 

Eelkje Engeles de Vries

1811

Pingjum

geh.

NH

-

 

Rintje de Vries

1810

Sneek

M(kg)

NH

arbeider

 

<1859, Cornwerd

>1860, Midlum

 

 

 

 

 

<echtpaar ?, Makkum A42

 

 

 

 

 

<1850

Geiske Hanses van Polen

1811

Bolsward

wed.

NH

-

 

Gerrit Gerrits de Groot

1842

Makkum

M

NH

schooll.

 

Klaas Sjoerds de Groot

1846

Makkum

M

NH

-

 

Sjoerd Sjoerds de Groot

1849

Makkum

M

NH

=15-04-1850

           

A46

A41

(1237)

 

<1850

Govert Hendriks Kuiper

1783

Hemelum

wed.

NH

arbeider =07-08-1854

 

Hendrik Goverts Kuiper

1826

Makkum

z

NH

molenaarskn.

 

>1854, Dronrijp

huwd 1855

 

 

 

 

 

Atte Goverts Kuiper

1829

Makkum

z

NH

timmerkn.

 

>1859?, Makkum B143

 

 

 

 

 

1859

Cornelis Wopkes Bakker

1822

Makkum

geh.

NH

arbeider

 

Jetske Jans Tilboer

1820

Makkum

geh.

NH

-

 

Cornelia Cornelis Bakker

01-05-1853

Makkum

d

NH

-

 

Jan Cornelis Bakker

03-02-1859

Makkum

z

NH

-

 

<gezin 1859, Makkum B113

>1861, Makkum C287

 

 

 

 

1861

Jacob Adams Hoek

1812

Midlum

geh.

NH

-

 

 

Oeke Reins van der Meer

1815

Makkum

geh.

NH

-

 

 

Adam Jacobs Hoek

1840

Midlum

z

NH

-

 

 

Trijntje Jacobs Hoek

1843

Midlum

d

NH

-

 

 

Maike Jacobs Hoek

1845

Midlum

d

NH

-

 

 

Fokje Jacobs Hoek

1848

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

Berend Jacobs Hoek

06-07-1850

Idsegahuizum

z

NH

-

 

 

Elisabeth Jacobs Hoek

21-12-1852

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

Hendrina Jacobs Hoek

09-02-1855

Idsegahuizum

d

NH

-

 

 

<gezin 1861, Makkum A20

 

 

 

 

 

 

 

A46

A38

(1237)

 

<1850

Wiepkjen Reinders Bangma

1815

Makkum

wed.

NH

winkelierse

 

hertrouwd 1855: Martinus Bonting

 

 

 

 

 

 

Willem Everts Zwolsman

1838

Makkum

z?

DG

-

 

Reinder Everts Zwolsman

1840

Makkum

z?

DG

-

 

Bjefke Everts Zwolsman

1841

Makkum

d?

NH

=26-03-1854

 

Aaltje Everts Zwolsman

1843

Kuinre

d?

NH

=16-11-1852

 

Martinus Bonting

1811

Zutphen

M

NH

schipper

 

<1855, huwd Wiepkjen R. Bangma

 

 

 

 

 

 

Lieuwe Bonting

1838

Bolsward

z

NH

schipperskn.

 

Bernardus Bonting

1841

Bolsward

z

NH

schipperskn.

 

Trijntje Bonting

1843

Makkum

d

NH

-

 

Neeltje Bonting

1845

Makkum

d

NH

=13-10-1855

 

<1855 Martinus Bonting en kinderen, <Makkum B106

 

 

 

 

 

 

Martinus Bonting

27-10-1855

Makkum

z

NH

-

 

Bjefke Martinus Bonting

02-03-1857

Makkum

d

NH

=14-04-1857

 

>gezin 1858, Makkum D369

 

 

 

 

 

1858

Jan Martens van der Vaart

1820

Sloten

geh.

NH

winkelier

 

Trijntje Rinnerts de Jager

1823

Makkum

geh.

DG

-

 

Arendtje Jans van der Vaart

1848

Kolderwolde

d

NH

-

 

<gezini 1858, HON

>1859, Tzum

 

 

 

 

1859

Ruurd Liskes van der Meulen

1822

Pingjum

geh.

DG

verwerskn.

 

Trijntje Bakker

1833

Makkum

geh.

DG

-

 

Jetske Ruurds van der Meulen

06-10-1856

Makkum

d

DG

-

 

Arnoldus Ruurds van der Meulen

17-02-1860

Makkum

z

DG

=29-02-1860

 

Tietje Ruurds van der Meulen

19-03-1861

Makkum

d

DG

-

 

<1859, Makkum A42

>1881, Makkum A34

 

 

 

 

1861

Lieuwe Pieters Brameijer

1819

Makkum

geh.

NH

touwslagerskn.

 

Geertje Baukes Gaastra

1819

Workum

geh.

NH

-

 

Pieter Lieuwes Brameijer

1848

Makkum

z

NH

-

 

Antje Lieuwes Brameijer

22-01-1851

Makkum

d

NH

-

 

Joukje Lieuwes Brameijer

31-12-1858

Makkum

d

NH

-

 

<1859, Makkum C228

 

 

 

 

 

<1850

Froukje Wiebes Bakker

1784

Makkum

wed.

DG

=18-02-1855

<1850

Eelke Roosjen

1818

Hindeloopen

geh.

DG

timmerkn.

 

 

Jantje vanDrooge

1819

Hindeloopen

geh.

NH

naaister

 

 

Hubertus Roosjen

1844

Hindeloopen

M

NH

schooll.

 

 

Hin Roosjen

1847

Makkum

V

NH

DG

-

 

Jacob Eelkes Roosjen

22-03-1851

Makkum

z

DG

-

 

 

Jan Eelkes Roosjen

21-01-1854

Makkum

z

NH

-

 

 

Dirkje Eelkes Roosjen

06-02-1856

Makkum

d

NH

=21-07-1857

 

 

>gezin 1858, Makkum D339

 

 

 

 

 

 


1858

Margje Jans Klijnstra

1797

Terband

wed.

NH

-

 

Grietje Harmens Knobbe

1838

Kolderwolde

d?

NH

-

 

<1858, Oudega

>1859, Oudega

 

 

 

 

1859

Christiaan Wybrens Altena

20-04-1827

Makkum

geh.

RC

schulpvisscher

 

Ida Klazes Gerritsma

1834

Bolsward

geh.

RC

=23-04-1860

 

Anna Christiaans Altena

20-03-1856

Makkum

d

RC

-

 

Wybren Christiaans Altena

24-05-1857

Makkum

z

RC

-

 

Maaike Christiaans Altena

18-04-1860

Makkum

d

RC

-

 

<gezin 1859, Makkum A41

>1861, Makkum D418

 

 

 

 


1860

Alle Goverts Kuiper

03-04-1829

Makkum

geh.

NH

scheepstimmerkn.

 

Baukje Heegstra

1830

Sneek

geh.

NH

-

 

Japke Alles Kuiper

29-04-1859

Bolsward

d

NH

-

 

Aukje Alles Kuiper

01-12-1861

Makkum

d

NH

-

 

<gezin 1860, Bolsward

 

 

 

 

 

 

 

A47

A39

(1235)

 

<1850

Jouw Sjoerds Baarda

1814

Sneek

geh.

DG

visscher

=08-03-1853

 

Eelkje Klazes Weissenbach

1814

Makkum

wed.

DG

-

 

 

Klaas Jouws Baarda

28-11-1840

Makkum

z

DG

schooll.

 

 

Sjoerd Jouws Baarda

1842

Makkum

z

DG

schooll.

 

 

Dirk Jouws Baarda

1845

Makkum

z

DG

-

 

 

Aaltje Jouws Baarda

1849

Makkum

d

DG

-

 

 

Goikje Jouws Baarda

28-10-1851

Makkum

d

DG

-

 

 

>gezin 1853?, Makkum A45

 

 

 

 

 

 

1853?

Ynze Jarigs Roode

1823

Makkum

geh.

NH

kalkbranderskn.

 

 

Joukje Dooitzes van der Berg

1826

Makkum

geh.

NH

-

 

 

 

Berber Ynses Roode

24-03-1855

Makkum

d

NH

-

 

Jarig Ynzes Roode

30-04-1857

Makkum

z

NH

-

 

 

Ynskje Ynzes Roode

20-01-1859

Makkum

d

NH

-

 

 

Dooitze Ynzes Roode

24-07-1860

Makkum

z

NH

-

 

 

Joukje Ynzes Roode

22-09-1861

Makkum

d

NH

-

 

 

<gezin 1853, Makkum A45

 

 

 

 

 

 

<1850

Meindert Gerbens Krul

1807

Koudum

geh.

RC

molenmaker

 

Janke Bokkes de Jong

1803

Langweer

geh.

RC

-

 

Gerben Meinderts Krul

1838

Koudum

z

RC

schooll.

 

Lijsbeth Meinderts Krul

1834

Langweer

d

RC

dienstm.

 

Trijntje Meinderts Krul

1839

Koudum

d

RC

dienstm.

 

Bokjen? Meinderts Krul

1845

Stavoren

d

RC

-

 

>gezin ?, Makkum D339

 

 

 

 

 

?

Siboldus Buma Akkerboom

1824

Harlingen

geh.

NH

schipperskn.

 

Sybrigje de Vries

1820

Makkum

geh.

RC

-

 

<echtp. ?, Makkum B123

>?, Makkumm B107

 

 

 

 

 

A48

A40

(1510)

 

<1850

Albertus Hendriks Jansen

1815

Amsterdam

geh.

NH

Rijksontvanger

 

Anna Bolhuis

1814

Harlingen

geh.

NH

=07-09-1854

 

Heime Jansen

1845

Oosterend

z

NH

-

 

Grietje Jansen

1844

Oosterend

d

NH

-

 

Johanna Elisabeth Jansen

1847

Makkum

d

NH

-

 

Margaretha Gijsberta Jansen

26-05-1850

Makkum

d

NH

-

 

Margaretha Antoinette Jansen

16-11-1854

Makkum

d

NH

-

 

Catharina Jansen

05-02-1853

Makkum

d

NH

-

 

Rindert Jansen

22-02-1839

Oosterend

z

NH

-

 

Fokje Jansen

10-10-1842

Itens

d

NH

-

 

Christiaan Herman Jansen

07-09-1854

Makkum

z

NH

-

 

Akke Plantinus

1816

Drachten

geh.

DG

-

  <1857, Drachten

 

Albertina Agatha Jansen

08-04-1858

Makkum

d

NH

-

 

 

    >gezin 1858, Rijssen (Drenthe)        

1858

Watze Ruitinga

1819

Hindeloopen

geh.

DG

Rijksontvanger

 

Lieuwkje Sijtsma

1832

Dronrijp

geh.

NH

-

 

Trijntje Ruitinga

24-06-1854

Bovenknijpe

d

DG

-

 

Hil Sierdtje Ruitinga

16-03-1856

Bovenknijpe

d

DG

-

 

Douwe Ruitinga

09-04-1858

Bovenknijpe

z

DG

-

 

Sjoerdtje Ruitina

10-02-1860

Makkum

d

DG

-

 

<gezin 1858, Bovenknijpe

 

 

 

 

 

 

A49

A46

(1672)

 

<1850

Jan Klazes Polle

1791

Makkum

geh.

RC

schukpvisscher

 

Yda Sierks van der Meer

1777

Makkum

geh.

RC

=30-08-1854

 

Hylke Reins van der Meer

1813

Makkum

z(vr?)

RC

schukpvisscher

 

=04-12-1850

 

 

 

 

 

 

Hyltje Reins van der Meer

1817

Makkum

z(vr?)

RC

schulpvisscher

 

huwd 1850

>1851, Makkum D (in 't schip)

 

 

 

 

 

Ynske Reins van der Meer

1820

Makkum

z(vr?)

RC

schulpvisscher

 

>?, Makkum B123

huwd 1856

 

 

 

 

 

Akke? Reins van der Meer

1815

Makkum

d(vr?)

RC

-

 

>?, Makkum D404

 

 

 

 

 

 

>gezin 1855?, Makkum D354

 

 

 

 

 

1855

Pieter Hendriks Karsten

1821

Pingjum

geh.

NH

gardenier

 

huwd 1855:

 

 

 

 

 

 

Hieke Sijbrens Reen

1827

Makkum

geh.

NH

-

 

<1855, Cornwerd

 

 

 

 

 

 

Hendrik Pieters Karsten

13-03-1856

Makkum

z

NH

-

 

Gesina Pieters Karsten

04-04-1858

Makkum

d

NH

-

 

>gezin 1858, Makkum C280

 

 

 

 

 

1858

Eling Pieters Agema

1812

Ferwoude

geh.

NH

koemelker

 

Ymkje Dirks Noordmans

1816

Allingawier

geh.

NH

-

 

Wiepkje Elings Agema

1837

Allingawier

d

NH

-

 

Dirk Eling Agema

1843

Wons

z

NH

-

 

Sijtze Elings Agema

1849

Engwier

z

NH

-

 

Trijntje Elings Agema

09-07-1856

Ferwoude

d

NH

-

 

<gezin 1858, Ferwoude

>1859, Zurich

 

 

 

 

1859

Pietertje Freerks Kleiterp

1830

Bolsward

wed.

NH

koemelkster

 

Gerben Ruurds van der Kooy

18-12-1851

Idsegahuizum

z

NH

-

 

Freerk Ruurds van der Kooy

14-01-1854

Idsegahuizum

z

NH

-

 

Pierkjen Ruurds van der Kooy

17-06-1855

Idsegahuizum

d

NH

-

 

Ruurdtje Ruurds van der Kooy

05-09-1859

Makkum

d

NH

-

 

Allert Broers Broersma

1824

Piaam

M

NH

koemelker

 

<1860, Idsegahuizum

huwd 1860: Pietertje F. Kleiterp

 

 

 

 

 

Broer Allerts Broersma

04-04-1861

Makkum

z(Allert)

NH

-

 

<gezin 1859, Makkum A50

 

 

 

 

 

-

46a

1861

Gatze Jurjens Haagsma

1822

Bolsward

geh.

DG

arbeider

 

Magdalena Gerrits Roode

1823

Makkum

geh.

DG

-

 

Jurjen Gatzes Haagsma

1849

Burgwerd

z

DG

-

 

Janke Gatzes Haagsma

22-11-1851

Burgwerd

d

DG

-

 

Aafke Gatzes Haagsma

26-03-1857

Makkum

d

DG

-

 

Gerrit Gatzes Haagsma

28-01-1860

Makkum

z

DG

-

 

<1861, Makkum C200

 

 

 

 

 

 

A50

A47

(1232)

 

<1850

Reinder Pieters Klein

1787

Makkum

geh.

NH

schulpvisscher

 

Hinke Piers Hibma

1787

Harlingen

geh.

NH

-

 

Antje Reinders Klein

1826

Makkum

d

NH

naaister

 

>huwd 1850, Witmarsum

 

 

 

 

 

 

Reinder Martens Klein

25-06-1850

Makkum

M(kg)

NH

-

 

>?, Makkum D