Klik de dorpsnaam/kern ( met rode hoofdletter ) aan om bij het dorpsoverzicht te komen
kaart Wonseradeel dorp Allingawier Arum Burgwerd Cornwerd Dedgum Engwier Exmorra Ferwoude Gaast Greonterp Hartwerd Hieslum Hichtum Idsegahuizum Kimswerd Lollum Longerhouw Makkum Oldeklooster Parrega Piaam Pingjum Schettens Schraard Tjerkwerd Ugoklooster Witmarsum Wons Zurich
bewerking: Tjaart E. Martens
boek
g naar hoofdpagina