Arum bewoners 1761-1770

S t/m Z

uit speciekohieren


jaar plaats hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3
1763 Arum (Won) 159 Sake Sake Floris Floris
4032


* * * * v


1763 Harlingen (Har)
1767 Harlingen (Har)

1758 Arum (Won) 81 Sijbe Siebe Ates Ates


1760
1943 qAr 008 ø +1758 Witmarsum (Won) 701762 Arum (Won) 81 Sijbe Siebe Ates Ates

wed 1762
1943 qAr 008
ø ø ø ø ø ø ø ø ø


1760 Arum (Won) 57 Sijbe Siebe Bouwes Bouwes


1760
3663
+1761 Arum (Won) 57 Sijbe Siebe Bouwes Bouwes

wed 1760
3663
ø ø ø +
1760 Arum (Won) 115 Sijbe Siebe Sijbes Siebes
3661
v
1760 Arum (Won) 17 1761 Arum (Won) 120
1761 Arum (Won) 120 Sijbe Siebe Sijbes Siebes
3661
* v1761 Arum (Won) 115 1762 Almenum (Bar)

1758 Arum (Won) 15 Sijbe Siebe Sjoerds Sjoerds
1883
* * * * * * * * * * 1758 Arum (Won) 761761 Arum (Won) 129 Sijbren Siebren Gosses Gosses
3234 qZu 23 * * * * * * * * * + 1761 Hitsum (Frd)
1770 Arum (Won) 129 Sijbren Siebren Gosses Gosses

wed

3234 qZu 23
*


1764 Arum (Won) 135 Sijbren Siebren Meijntes Meintes
4049* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 22


17801764 Arum (Won) 114 Sijbren Siebren
Teekes Boer, de Boer, de


4056* * * * * * * 1764 Harlingen (Har)1781 Willem Gosses wed


1748 Arum (Won) 6 Sijmon Siemen Bartles Bartelds
1830 qAr 011 * * * * * * * * * *


1776 Arum (Won) 123
1775


1758 Arum (Won) 33 Sijmen Siemen Eesges Eesges
1634 qPa 40 * * * * * * * * * * 1758 Lollum (Won) 201763 Arum (Won) 76 Sijmen Siemen Piers Piers
1635


* * * * * * * *1763: z v 003576 1764: broeder n Arum 154
1752 Arum (Won) 114 Sierk Sierk Clases Klases

wed

2086 qAr 022 * * +


1752: onvermogend

1762 Arum (Won) 46 Sierk Sierk Sijmens Siemens Bolta Bouta


1645

* * * * * v


1762 Welsrijp (Hen)
1767 Bolsward (Bol)


1763: op een koud steed gebouwd

1748 Arum (Won) 25 Sierk Sierk Willems Willems
2226 qAr 181 * * +

1761 Arum (Won) 158 Sijtse Sietse Tjeerds Tjeerds Potman Pot


4034
* * * * * * * * * * 1761 Bolsward (Bol)17711768 Arum (Won) 74 Sikke Sikke Herkes Heerkes

wed 1768
3557ø ø ø 1768 Arum (Won) 841758 Arum (Won) 84 Sikke Sikke Herkes Heerkes
3557
* * * * * * * +

1758

1768 Arum (Won) 84 Sikke Sikke Herkes Heerkes

wed

3557v
1768 Arum (Won) 74
1760 Arum (Won) 109 Sikke Sikke Pijtters Pieters
2131 qAr 131 * * * * * * * * * * 1760 Arum (Won) 135
ja

1757 Arum (Won) 8 Sipke Sipke Bouwes Bouwes
22
* * * * * * vSchraard (Won)
1767 Tzum (Frd)


1767: huis afgebroken en land onder nr 29

1763 Arum (Won) 109 Sippe Sippe Folkerts Folkerts
3160 qPg 124

b * * * * * * *


1765 Arum (Won) 146 Sjoerd Sjoerd Douwes Douwes
1615
* * * * * v 1765 Welsrijp (Hen)
1770 Arum (Won) 63


1767
1767 Arum (Won) 126 Sjoerd Sjoerd Feijkes Feikes
4038


* v
1768 Arum (Won) 153

1767

1768 Arum (Won) 153 Sjoerd Sjoerd Feijkes Feikes
4038* * * 1768 Arum (Won) 1261760 Arum (Won) 121 Sjoerd Sjoerd Heerkes Heerkes
338
v
1761 Hitsum (Frd)
1761 Pingjum (Won) 21
1764 Arum (Won) 148 Sjoerd Sjoerd Eekes Iekes
3161 qPg 126


* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 33 1784 Arum (Won) 154
1754 Arum (Won) 59 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters


1765
3578
* * * * ø ø ø


1767: woont bij een ander in

1756 Arum (Won) 29 Sjoerd Sjoerd Scheltes Scheltes
1653
* * * * * * * * * *


1769 Arum (Won) 159 Steffen Steffen Jelmers Jelmers
4030
* * 1769 Workum (Wor)
1761 Arum (Won) 80 Steffen Steffen Louws Louws
3574
* * * * * * * * * * 1761 Franeker (Frn)
1769 Arum (Won) 8 Teeke Teeke Dooijtses Dooitses
3998
* * 1769 Kubaard (Lit)
1763 Arum (Won) 160 Taeke Teeke Jans Jans
*


1763 Franeker (Frn)
1755 Arum (Won) 147 Teakle Teekele Jans Jans Tolsma Tolsma


3491
* * v


1755 Arum (Won) 145 1763 Franeker (Frn)

1766 Arum (Won) 145 Teadse Teetse J.
Hoop, de Hoop, de


3782
b v


1766 Longerhouw (Won) 6
1762 Arum (Won) 108 Theunis Teunis Sijdses Sietses
3404

* +


1762 Lollum (Won) 221763 Arum (Won) 108 Theunis Teunis Sijdses Sietses

wed

3404


* * * * g
1767 Douwe Jakobs van Dongjum


1767 Arum (Won) 108 Thomas Thomas Sijbrens Siebrens
4009


* d

1767

1757 Arum (Won) 112 Tiete Tiete Andries Andries
1835 qAr 004 * +1757 Arum (Won) 201757


1762 Arum (Won) 112 Tiete Tiete Andries Andries

wed

1835 qAr 004
* * * * * * * * *


1759 Arum (Won) 76 Tietje Tietje Piers Piers
3576
* * +

1758 Arum (Won) 54 Tjaltje Tjalke Douwes Douwes
3525
* * * * * * * * v1769 Zurich (Won) 15
1764 Arum (Won) 91 Tjalling Tjalling Atses Atses
4019b * +

1764 Iepe Draaisma wed


1766 Arum (Won) 91 Tjalling Tjalling Atses Atses

wed

4019

* * * g1768 Witmarsum (Won) 541769 Pieter Jakobs te Witmarsum


1756 Arum (Won) 135 Tjebbe Tjebbe Jelles Jelles
2058 qAr 095 * v


1762 Harlingen (Har)

1751 Arum (Won) 103 Tjebbe Tjebbe Rinses Rinses
1867
* * * * * * * * * * 1751 Kubaard (Lit)
1748 Arum (Won) 18 Tjeerd Tjeerd

Hoitinga Hoitinga


51 qAr 066 * +1752: een Jonge minder

1762 Arum (Won) 18 Tjeerd Tjeerd

Hoitinga Hoitinga wed

51 qAr 066
* * * +1761 Arum (Won) 129 Tjeerd Tjeerd Tjeerds Tjeerds


1764
2198 qAr 160 * * * ø ø ø ø +

1761 Arum (Won) 1571756 Arum (Won) 157 Tjeerd Tjeerd Tjeerds Tjeerds
2198 qAr 160 v1761 Arum (Won) 129
1763 Arum (Won) 37 Tjepke Tjepke Martens Martens
1655


* * +
1763 Tzummarum (Bar)
1765 Arum (Won) 37 Tjepke Tjepke Martens Martens

wed

1655
* * * * * *
1765
1760 Arum (Won) 143 Tjepke Tjepke Meijnerts Meinerts
1624
* * * * * * * * * *

17621748 Arum (Won) 94 Tjerk Tjerk Freerx Freerks
1837 qAr 039 * * +

1763 Arum (Won) 94 Tjerk Tjerk Freerx Freerks

wed

1837 qAr 039

* * * * * * * *
1763

1764: de dogter dood

1768 Arum (Won) 84 Tjerk Tjerk Sierks Sierks
4054b v1769 Harlingen (Har)

1765 Arum (Won) 18 Tjerk Tjerk
Tjeerds Hoitinga Hoitinga


1594
* * * * * *1765: z.v. 000051

1748 Arum (Won) 141 Trijntje Trijntje

Leij, van der Leij, van der


1592 qAr 109 * * * * * * * * * *


1758 Arum (Won) 151 Trijntje Trijntje Jans Jans
3565
* * * * * * * * * * 1758 Franeker (Frn)


1769
1753 Arum (Won) 122 Trijn Trijntje Watzes Watses

wed

3585
* * * * v1765 Arum (Won) 140

1763: geen wed

1765 Arum (Won) 140 Trijn Trijntje Watzes Watses
3585
* * d


1765 Arum (Won) 1221770 Arum (Won) 54 Oeltje Uilke Jacobs Jakobs
4008

b


1771 Harlingen (Har)

1765 Arum (Won) 44 Ulbe Ulbe Baukes Baukes
566 qWi 128* * *


1765 Witmarsum (Won) 1081753 Arum (Won) 51 Ulbe Ulbe Baukes Baukes
566 qWi 128 * * *


9 pondm 1762: braak
1751 Arum (Won) 50 Ulbe Ulbe Haijes Haies
3552
* * * * * * * * * *23 pondm

1761 Arum (Won) 154 Waling Waling Regts Rechts
4037
b v


1762 Harlingen (Har)

1748 Arum (Won) 155 Watze Watse Wijbes Wiebes

wed 1760
232 qAr 183 ø ø ø ø ø ø ø ø

1748: in t Vermanings Huijs aliment
1759 Arum (Won) 88 mr Wijbe Wiebe Gerbrands* Gerbens Velde van der Velde, van der


3549
* * * * * * * * * *


1769 Arum (Won) 20 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits
1840 qAr 046* v 1769 Arum (Won) 28 1770 Arum (Won) 68
1748 Arum (Won) 28 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits
1840 qAr 046 * * * * * * * * v1769 Arum (Won) 20
1770 Arum (Won) 68 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits
1840 qAr 046
* 1770 Arum (Won) 201748 Arum (Won) 144 Wijbe Wiebe Jans Jans


1768
2051 qAr 092 * * * * * * * ø ø øarm

1752 Arum (Won) 102 Wijbren Wiebren
Jakobs Wiegersma Wiegersma molenaarsknecht

3492
* * v

1763 Almenum (Bar)

1756 Arum (Won) 65 Wierd Wierd Wijnsens Wiensens Wiarda Wiarda kinderen

1858 qAr 174 *

* * * * * * *1771: dochter getr

1762 Arum (Won) 65 W. Wierd W. Wiensens Wiarda Wiarda


1858 qAr 174
* * *

1762 Pingjum (Won) 22
1763: een zoon en dogter getroud 1764: zelf te Pingjum, hier de kinderen
1748 Arum (Won) 60 Willem Willem Ijses Eises
1978 qAr 034 * * * * * * * * v1769 Hartwerd (Won) 14 17691761 Arum (Won) 145 Willem Willem
Franses Heijneman Heineman


4042
* * v

1763 Harlingen (Har)

1756 Arum (Won) 116 Willem Willem Gosses Gosses
1994 qAr 049 * * * * * * * * * * 1756 Arum (Won) 771752 Arum (Won) 3 Willem Willem Haijes Haies
1886
* * * * * * * * * v
Almenum (Bar)
1770 Arum (Won) 146
1770 Arum (Won) 146 Willem Willem Haijes Haies
1886

* 1770 Arum (Won) 31770


1757 Arum (Won) 61 Willem Willem Jacobs Jakobs
1833
* * * * * * * * * *


1769 Arum (Won) 132 Zacharias Zacharias Elizas Elizas
4051
* * 1769 Bolsward (Bol)