Cornwerd bewoners 1748-1760

uit speciekohieren


 

 

 

 


hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
26 26 Age Age Foppes Foppes

358

* v

1757 Makkum (Won) 338 1758 Makkum (Won) 423


8 8 Anne Anne Rintjes Rintjes

1675 qEn 02
- -

1749: Ledige plaats
22 22 Anne Anne Dooijtses Dooitsesb
23 23 Ate Ate Douwes Douwes

1968 qCo 01 * * * * * * * * * * * * *
10 10 Durk Dirk Jentjes Jentjes

3387

* v

1757 Cornwerd (Won) 26 1758 Sint Annaparochie (Bil)26 26 Durk Dirk Jentjes Jentjes

3387
* v


1756 Makkum (Won) 138 1757 Cornwerd (Won) 10


17 17 Dooijtze Dooitse Reijners Reiners
wed 276 qCo 02 * * * * * * v
1754 Cornwerd (Won) 21


21 21 Dooijtze Dooitse Reijners Reiners

276 qCo 02

* *

21 21 Dooijtze Dooitse Reijners Reiners
wed 276 qCo 02* * * * *1759: Een dood en twee buijtenhuijs
2 2 Douwe Douwe Pijtters Pieters

1437 qAr 123


* *
8 8 Douwe Douwe Clases Klases

1385


* * v1754 Cornwerd (Won) 11 1756 Pingjum (Won) 83


11 11 Douwe Douwe Clases Klases

1385* * * v
1754 Cornwerd (Won) 8


14 14 Douwe Douwe Reijners Reiners

2133 qCo 04 * * * * * * * * * * * * *
16 16 Douwe Douwe Heeres Heres

2008 qCo 03 * * * * * * * * * * * * *
4 3 Foeke Foeke Minnes Minnes

1400* * 1759 Midlum (Frd)


10 10 Foppe Foppe Jorrits Jorrits

223 qCo 05 * * * v1751 Pingjum (Won)


oud en arm
26 26 Freerk Freerk Eebles Iebeles

334
b
17 17 G Gerrit

Krijtenburg
902


* * *
18 18 Gooitzen Gooitsen Feddes Feddes

1979 qGa 21


* v1751 Gaast (Won) 26 1752 Zurich (Won)


Haven Cherger
12 12 Harke Harke Sikkes Sikkes

2172 qCo 06 * * * * * v

1753 Idsegahuizum (Won) 17


18 18 Heijn Hein Reijners Reiners

2134 qCo 07 * * * v1751 Workum (Wor)


Haven Cherger
9 9 Heere Here Hessels Hessels
wed 2009 qCo 08 *
5 5 Hessel Hessel Sierx Sierks

1759 qCo 10
* * * * * * * *1753: nu voor een plaats
6 5 Hessel Hessel Sierx Sierks

1759 qCo 10 * * * * *
8 8 Hessel Hessel Sierx Sierks

1759 qCo 10* * * * *van hier
13 13 Hessel Hessel Pijtters Pieters

2123 qCo 09 * * * * * * * * * * * * *
15 15 Hidde Hidde Harings Harings

1769 qCo 11 * * * * +
15 15 Hidde Hidde Harings Harings
wed 1769 qCo 11* g


1753: getrouwd aan Sijbren Jans
20 20 Hijltje Hielke Clases Klases

2079 qCo 12 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 476


4 4 Homme Homme Hessels Hessels

222 qCo 13
* * * * * * * *
5 4 Homme Homme Hessels Hessels

222 qCo 13 * * * * *
4 3 Ynte Iente Jans Jans

1405 qCo 14 * * * * *
4 3 Ynte Iente Jans Jans

1405 qCo 14
* * * * * * v1759 Cornwerd (Won) 19


19 19 Ynte Iente Jans Jans

1405 qCo 14


* * 1759 Cornwerd (Won) 3 1759 Cornwerd (Won) 19


2 2 Jacobus Jakob

Groenewoud
1923 qCo 16 * * * * +1752: in t huijs aan de dijk gebracht
1 1 Jan Jan Reijners Reiners

364 qWo 21

* * +1750 Wons (Won) 14

1 1 Jan Jan Reijners Reiners
wed 364 qWo 21*
24 24 Jan Jan Idses Idses

2012 qCo 17 * * * * +
24 24 Jan Jan Idses Idses
wed 2012 qCo 17* * v
1754 Makkum (Won) 211


2 2 Jarig Jarich Sierx Sierks

1722* * 1759 Pingjum (Won) 4

9 9 Jarig Jarich Heijns Heins

1768

* * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 322


17 17 Jarig Jarich Sierks Sierks

1772


* * * * v
1758 Pingjum (Won) 4


8 8 Jelger Jelger

Goslinga
1753 qCo 15


* * * v

1751 Cornwerd (Won) 11 1754 Cornwerd (Won) 11

1753: nu geen jonge
11 11 Jelger Jelger

Goslinga
1753 qCo 15 * * * v1751 Cornwerd (Won) 8

schooldienaar
11 11 mr J Jelger

Goslinga
1753 qCo 15

* * * * * * *


1751 Cornwerd (Won) 8

schooldienaar
26 26 Jelle Jelle Pijtters Pieters

2126 qCo 18 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 212


18 18 Johannes Johannes Tjallings Tjallings

3462


* v
1754 Cornwerd (Won) 21 1755 Roptazijl (Bar)21 21 Johannes Johannes Tjallings Tjallings

3462

* v

1753 Cornwerd (Won)
1754 Cornwerd (Won) 18


27 27 Johan Johannes Herberts Herberts
adsistent 3461

* * * *In 1756: nieuwgebouwd
6 6 Claas Klaas Obbes Obbes

1764

* * * v


1756 Witmarsum (Won) 6

voor de tweede plaats
25 25 Claas Klaas Durx Dirks

1963 qCo 20 * * * * * * * * * * * * *
18 18 Liske Liske Dooijtses Dooitses

586* *
21 21 Lolke Lolke Sijmons Siemens

3463* * v

1753 Tzummarum (Bar)


cherger
6 6 Marten Marten Jorkes Jorks

1763 qCo 21* * * * * 1756 Cornwerd (Won) 7

7 7 Marten Marten Jorkes Jorks

1763 qCo 21 * * * * * * * * v


1756 Cornwerd (Won) 6

1759: vide boven en gebruijkt maar een Sathe
26 26 Marten Marten Jorkes Jorks

1763 qCo 21


-
is de eigenaar
1 1 Pijtter Pieter Douwes Douwes

1820 qCo 22* * * * * * * +
bruijkt mede deze plaats, zie no. 3
1 1 Pijtter Pieter Douwes Douwes
wed 1820 qCo 22


*
1759: maar een plaats
1 1 Pijtter Pieter Douwes Douwes
wed 1820 qCo 22*bruijkt mede deze plaats, zie no. 3
2 2 Pijtter Pieter Douwes Douwes

1820 qCo 22* * * * * * * +
woont op no. 1
3 3 Pijtter Pieter Douwes Douwes

1820 qCo 22 * * * * * v

1753 Cornwerd (Won) 1


18 18 Pijtter Pieter Jans Jans

3465

* * v
1757 Gaast (Won) 22 1759 Tzummarum (Bar)1 1 Reijner Reiner Jans Jans

930
* +


in qlt voor Jeltje Jans (qCo 19)
1 1 Reijner Reiner Jans Jans
erven 930

*22 22 Rintje Rintje Sijnes Sienes

2173 qCo 23 * * * * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 472


18 18 Roelof Roelof Diemers Diemers

3466* * v


1755 Gaast (Won) 25 1757 Gaast (Won) 25


21 21 Sijbe Siebe Murx Murks

290 qCo 24 * * * +

15 15 Sijbren Siebren Jans Jans

3467

* * * * * * * *
18 18 Sijmon Siemen Oebles Oebeles

3468
* * v

knegt van de Grietman Haarsolte van Minnertsga
12 12 Sierck Sierk Hessels Hessels

1761b * * * * *
8 8 Sijtse Sietse Harkes Harkes

3469

* * * * 1757 Cornwerd (Won) 10

10 10 Sijtse Sietse Harkes Harkes

3469
g * * * * v

1757 Cornwerd (Won) 8


8 8 Sikke Sikke Oepkes Oepkes

1125 qCo 25 *
7 7 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters

1402b *
10 10 Sjoerd Sjoerd Cornelis Kornelis

3471


* * * 1758 Hindelopen (Hin)


25 25 Sjoerd Sjoerd Sanders Sanders
wed 2153 qCo 26 * *

1748
26 26 Sjoerd Sjoerd Durks Dirks

3470


* * v1754 Workum (Wor)
1756 Zurich (Won) 5


9 9 Tjeerd Tjeerd Hessels Hessels

1755

* * * * 1757 Wons (Won) 4

19 19 Tjerk Tjerk Joostens Joostes

1770 qCo 27 * * * * * * * * * * * v1759 Harlingen (Har)