Dedgum bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 2 mr Allert Allert

Broersma


1776 qDe 02 * * * * * * +

1763met de Schoolhuijsinge 1761: een zoon getrouwd

1767 2 mr Allert Allert

Broersma wed

1776 qDe 02

* * v1769 Dedgum (Won) 15

1769 15 mr Allert Allert

Broersma wed

1776 qDe 02* * 1769 Dedgum (Won) 2
1769: een huijs anno 1769


1752 7 Antje Antje Martens Martens2097 qHs 01 * * * * * * +


1758 11 Bauke Bauke Douwes Douwes
wed

1970 qDe 03 * g1762: getrouwd


1767 3 Bauke Bauke Gerbens Gerbens1416


* * * * 1767


1765 2 Bauke Bauke Cornelis Kornelis1418
* v1765 Parrega (Won) 7 1766 Dedgum (Won) 6

1766 6 Bauke Bauke Cornelis Kornelis1418

* * * * * 1766 Dedgum (Won) 2
1748 8 Douwe Douwe Fridses Fritses

1748
1984 qDe 04 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1761 13 Fetse Feitse Haantjes Haantjes1419 qHi 07 * * * * * * * * * * 1761 Parrega (Won) 36
1761: de hoofden te Parrega


1760 9 Fookle Fokele Tjalkes Tjalkes
wed

1414 qPa 15 * * * * * * * * * *1766 5 Gerben Gerben Annes Annes3977

* v


1766 Hartwerd (Won) 2 1767 Greonterp (Won) 9

1770 3 Gerben Gerben Teekes Teekes3336 qTj 26
* 1770 Tjerkwerd (Won) 517701748 1 Gerrit Gerrit Gatzes Gatses1774 qDe 06 * * * * * * * * * *egter heeft onder sijn Plaats 18 Pond: meerland vrijdom van Specien 1765: de broeder dood

1748 4 Haring Haring Wijtzes Wietses2220 qDe 08 * * * +1751
dood arm


1764 4 Harmen Harmen Johannes Johannes3979b * * * * * *1769 2 mr Hendrik Hendrik

Broersma


3983
b *


1774 Marssum (Men)


1767 2 Hepke Hepke Lases Lases
wed

1741


* v

1767 Dedgum (Won) 3 1768 Tjerkwerd (Won) 10

1757 3 Hepke Hepke Lases Lases1741
+
1757 Hieslum (Won) 11
1761 3 Hepke Hepke Lases Lases
wed

1741
* * * * * * v

1767 Dedgum (Won) 2

1759 13 Hijlke Hielke Jans Jans2040 qHs 07 v1761 Parrega (Won) 33

1763 5 Yede Iede Willems Willems3982


b * * v


1766 Hidaard (Hen)


1763 2 Yke Ieke Ykes Iekes1222 qDe 09

* v

1763 Hieslum (Won) 1 1764 Ferwoude (Won) 22

1763: geheel verarmd en de boedel insolvent


1761 15 Ysbrands Ijsbrand Andries Andries
assistent

1567 qTj 35 * *1761 Tjerkwerd (Won) 45 1762 Workum (Wor)


1762: nu geen vee alhier


1762 11 Jantje Jantje Johannes Johannes

1790
3978

b * * * * * * * *1783: met haar zoon Ieke Siemens 1784: Ieke Siemens dient

1768 2 Jetse Jetse Thomas Thomas117b * *1766 1 Johantje Johanna Piers Piers1415

b * * * *1767 5 Johan Johannes Harings Harings3980


b * * *1763 5 Jurrien Jurjen Jouws Jouws3981


b * * * * * * *1753 6 Claas Klaas Andries Andries
wed 1748: Roomsgezinden
1938 qDe 10 ø ø ø


arm


1748 5 Meije Meie Jelles Jelles2056 qDe 11 * * v

1763 Dedgum (Won) 6

1763 6 Meije Meie Jelles Jelles2056 qDe 11

* * * i1763 Dedgum (Won) 5
1766: bij een ander in


1753 10 Oene Oene Tjeerds Tjeerds

1759
3431
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1753 Schraard (Won) 41
1752 14 Pier Pier Fokkes Fokkes2984 qPa 34 * * * * * * * * * * 1752 Parrega (Won) 27
1750 13 Pier Pier Tjalkes Tjalkes1775
+
1761 13 Pier Pier Tjalkes Tjalkes
wed

1775
* v1753 5 Rintje Rintje Romkes Romkes2146 qHs 13 * +1753 Hieslum (Won) 1
1756 5 Sijbe Siebe Rommerts Rommerts3358 qTj 65 * v1756 Tjerkwerd (Won) 64 1762 Tjerkwerd (Won) 56

1769 8 Sijbren Siebren Baukes Baukes3984
* v 1769 Idsega (Wym)
1770 Greonterp (Won) 7

1753 12 Sijbren Siebren Rienx Rienks1740
* * v

1763 Scharnegoutum (Wym)


1765 9 Wijbe Wiebe
Willems Cuijper


3985
b * * * * *


1771 Dedgum (Won) 15

1763 12 Willem Willem

Broersma


1734


b * * * * * * *