Idsegahuizum bewoners 1761-1770

uit speciekohieren
jaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1769 20 Abe Abe Douwes Douwes4157
b *


1777 Workum (Wor)


1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1769 6 Alle Alle Bientjes Bienses4156
b *1769 20 Bouwen Bouwe Okkes Okkes

b *1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1763 15 Broer Broer Pijtters Pietersb * * * * * * *1770 14 Durk Dirk Sijbrens Siebrens2978 qKi 40
* 1770 Kimswerd (Won) 66
1766 11 Doekle Doekele Douwes Douwes98

* * * * *vee 1768: woont te Allingawier

1761 2 Feijke Feike Clases Klases1333
* * * * * * * * * * 1761 Idsegahuizum (Won) 5
1754 5 Feijke Feike Clases Klases1333
v1761 Idsegahuizum (Won) 2

1760 18 Fermer Former Sippes Sippes1036 qMa 212 *
4 kalkovens


1767 9 Gerben Gerben Sierks Sierks3974


* * v
1767 Piaam (Won) 7 1769 Piaam (Won) 7

1748 15 Gerbrig Gerbrichje Jans Jans

1748
2023 qId 06 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ødiaconiehuis


1760 7 Hans Hans Sijbes Siebes3391
* * * * * * * * * * 1760 Piaam (Won) 7
1768 17 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267


* v
1768 Makkum (Won) 69 1769 Makkum (Won) 145

1769 20 Harke Harke Fransen Franses

* * 1769 Makkum (Won) 231
1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1753 17 Harke Harke Sikkes Sikkes

1766
2172 qCo 06 * * * * * ø ø +

1753 Cornwerd (Won) 12
1766: armhuis


1768 17 Harke Harke Sikkes Sikkes
wed 1768
2172 qCo 06


ø ø ø1766: armhuis


1766 18 Harmen Harmen Sjoerds Sjoerds1535 qGa 24
* * * * * 1766 Gaast (Won) 13
1769 20 Hendrik Hendrik Gabes Gabes

* * 1769 Makkum (Won) 494
1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1769 20 Hendrik Hendrik Lammerts Lammerts

* v 1769 Makkum (Won) 46 17701769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1748 16 Hendrik Hendrik Sijtses Sietses2169 qId 08 * * * * * * * * * *1748 13 Holke Houke
Sierks Dijkstra ontvanger

1335 qId 10 * * * * * * * * * *1753: de moeder naar no 9 ontvanger

1748 15 Jacob Jakob Jelles Jelles
wed 1760
2055 qId 11 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ødiaconiehuis


1769 20 Jan Jan

Garve, van de
b * 1769 buiten land
17701769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1769 20 Jan Jan Geerts Geerts

b v 1769 buiten land

1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1748 10 Jan Jan Jansen Jans
de Oude 1766
2041 qId 12 * * * * * ø ø ø ø ø

1752
1766: armhuis


1768 6 Jan Jan Clases Klases
* v
1768 Makkum (Won) 266 1769 Makkum (Won) 383

1758 18 Jan Jan
Lammerts Haga


3483
* * * * * v


1766 Makkum (Won) 418

1766 19 Jan Jan
Lammerts Haga


3483

* *


koeien en bez land


1760 18 Jan Jan Piers Piers1745 qAr 121 * * * * * * * * * *bezaaid land


1764 3 Jan Jan Pieters Pieters
* * * * * * * 1764 Makkum (Won) 46
1770 9 Jantje Jantje Jans Jans


*1768 14 Jelle Jelle Jacobs Jakobs3636
* * * * * * * v

1760 Idsegahuizum (Won) 19 1768 Exmorra (Won) 14 1767
1760 3 Jelte Jelte Gabes Gabes811 qMa 402 * * * *

1760 Makkum (Won) 177
1761: verder te Makkum (177) aangeschreven


1765 19 Jelte Jelte Gabes Gabes811
* * * * * *bezaaid land


1755 4 Johannes Johannes Durx Dirks2694 qMa 423 * * * * * * * * * * 1755 Makkum (Won) 55
1762 1 Jouw Jouw Minses Minses2240 qPm 10
* * * * * * * * * 1762 Makkum (Won) 278


1766
1769 20 Jouw Jouw Ockes Okkes4069
* * 1768 Gaast (Won) 19 1769 Idsegahuizum (Won) 20

1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1769 20 Claas Klaas Eeltjes Eelkes

b *1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1763 3 Marijke Maria Murx Murks1672 qEn 01

* v

1763 Makkum (Won) 381 1764 Makkum (Won) 91

1769 17 Marten Marten Wijbrens Wiebrens3669
* * 1769 Allingawier (Won) 21
1770 1 Minse Mense Jouws Jouws


b1770


1764 16 Minne Minne Jans Jans
* * * v


1764 Bolsward (Bol)
1767 Bolsward (Bol)


1769 20 Ocke Okke Jouws Jouws
wed

2073 qGa 41* * 1769 Gaast (Won) 19
1769: nieuwe woning bij de Papiermolen 1769: woont bij Bouwe Okkes

1769 20 Pieter Pieter

Zalm
b v 1769 buiten land
17701769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1767 16 Pijtter Pieter Sikkes Sikkes

1769
b * ø ø


1769woont bij zijn moeder


1761 5 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes

b * * * * * * * * *1748 15 Pijttje Pietje Sijtses Sietses

1760
2171 qId 17 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ødiaconiehuis


1761 3 Rinnert Rinnert Clases Klases3829
b v


1762 Makkum (Won) 1571761 Akke Klases is Simke Sipkes wed1769 20 Rintje Rintje Doijes Doeies2855 qMa 606* * 1769 Makkum (Won) 322
1769: nieuwe woning bij de Papiermolen


1761 6 Roelof Roelof Rimmers Remmerts

* * * * * v1761 Makkum (Won) 160 1766 Makkum (Won) 92

1761: alias Roelof Ludsers


1767 6 Roelof Roelof Rimmers Remmerts* v

1767 Makkum (Won) 92 17681761: alias Roelof Ludsers


1770 8 ds S Samuel

Cahai


1106

b1768 14 Scholte Schelte Fransen Franses
b v1769 Makkum (Won) 501

1748 1 Sijbolt Siebout Minses Minses123 qId 19 * v


1762 Piaam (Won) 3 1760


1762 Bauke Bieuwes wed1753 11 Sijbren Siebren Pijtters Pieters3633
* * * * * v1753 Schraard (Won) 32 1766 Makkum (Won) 322

1768 9 Sijmon Siemen Douwes Douwes
b * v


1770 Makkum (Won) 482

1753 9 Sierk Sierk Holkes Houkes
wed

1334
* * * * * * v

1767 Idsegahuizum (Won) 13

1767 13 Sierk Sierk Holkes Houkes
wed

1334


* * * * 1767 Idsegahuizum (Won) 9
1756 12 Zijtse Sietse Hessels Hessels119
* * * * * * * * * * 1756 Allingawier (Won) 4
1770 17 Sikke Sikke Harkes Harkes


b1759 6 Simke Simke Sipkes Sipkes
wed

3631
v1761 Idsegahuizum (Won) 31761 Rinnert Klases1770 11 Sjoerd Sjoerd Ruurds Ruurds


* 1770 Idsegahuizum (Won) 14
1769 14 Sjoerd Sjoerd Ruurds Ruurds

b v


1770 Idsegahuizum (Won) 11

1768 19 Tjalling Tjalling Feddes Feddes
* *
1768 Makkum (Won)

1768: vee


1760 8 Tjall. F. Tjalling
Franses Leij, van der


1104
* * * * * * * v
1768 Hilaard (Baa)
1762
1760 18 Tjeerd Tjeerd Annes Annes788 qMa 699 * * * * * * * * * *1770 9 Tjeerd Tjeerd Palses Paulus1676

* 1770 Idsegahuizum (Won) 11
1766 11 Tjeerd Tjeerd Palses Paulus1676

* * * * v 1766 Cornwerd (Won) 20 1770 Idsegahuizum (Won) 9

1760 10 Watse Watse Piers Piers397 qWi 129 v
1760 Idsegahuizum (Won) 3 1761 Witmarsum (Won) 4

1768 8 ds W. Wiebren

Verweij


1105b * v


1770 Noordlaren (Gron)


1762 3 Wijtse Wietse Paltses Paulus3433

* v


1762 Schraard (Won) 18 1763 Makkum (Won) 456

1769 20 Willem Willem

Boon
b * 1769 buiten land

1769: nieuwe woning bij de Papiermolen