informatie per dorp
Pingjum
Pingjum 1913
bewoners 1748 - 1760
bewoners 1761 - 1770
 
 
handtekeningen 1712
predikanten
doopsgezinde voorgangers
bij informatie opvragen zo mogelijk pnr en/of qnr vermelden
pingjum
dorp

DMB