Schraard bewoners 1761-1780

uit speciekohieren


jaar plaats hsn voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment

pn

q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood opm 1 opm 2 opm 3
1774 Schraard (Won) 38 Age Age Sjoerds Sjoerds568

b * * v

1777 Schraard (Won) 431777 Schraard (Won) 43 Age Age Sjoerds Sjoerds568
* * * * 1777 Schraard (Won) 38


1766 Schraard (Won) 20 Bouke Bauke Harmens Harmens3839

b * * * +1769


1748 Schraard (Won) 31 Bauke Bauke Sijbrens Siebrens


1761 3167 qSr 02 * * +gering arbeider

1763 Schraard (Won) 31 Bauke Bauke Sijbrens Siebrens

wed
3167 qSr 02

* * * v
1766 Makkum (Won) 3461768 Schraard (Won) 25 Bauke Bauke Willems Willems3847b * +
1770: de wed dient

1766 Schraard (Won) 40 Bee Bee Meijndert Meinerts

wed
1253 qSt 03
b * * * * * v


1772 Schraard (Won) 271772 Schraard (Won) 27 Bee Bee Meijndert Meinerts

wed
1253 qSt 03


* * * v
1772 Schraard (Won) 40 1775 Schraard (Won) 261775 Schraard (Won) 26 Bee Bee Meijnderts Meinerts

wed
1253 qSt 03

* * * * * + 1775 Schraard (Won) 271775: onder Sikke Sikkes nr 28

1780 Schraard (Won) 40 Broer Broer Minnes Minnes


1780 3923* 1780 Schraard (Won) 26 1782 Bolsward (Bol)
1764 Schraard (Won) 36 Broer Broer Minnes Minnes3923b * * * * .

1769: ook op nr 26 aangetekend

1766 Schraard (Won) 26 Broer Broer Minnes Minnes3923

b * * * * * * * * * * * * * v


1780 Schraard (Won) 40
1775: woont int schip

1767 Schraard (Won) 36 Durk Dirk Gerrits Gerrits3845


b * * v
1770 Schraard (Won) 231770 Schraard (Won) 23 Durk Dirk Gerrits Gerrits3845

* * * * * * * * * * * 1770 Schraard (Won) 36 1782 Schraard (Won) 361748 Schraard (Won) 11 Durk Dirk Goslings Goslings588 qSr 04 +
1760 Schraard (Won) 3 Durk Dirk Idserts Idserts1585
* * * v


1764 Cornwerd (Won) 31765 Schraard (Won) 3 Durk Dirk Sjoukes Sjoukes3835
b * * * * v
1770 Makkum (Won) 3341763 Schraard (Won) 30 Durk Dirk Wijtses Wietses3936


* * v


1763 Burgwerd (Won) 17 1765 Pingjum (Won) 761761 Schraard (Won) 10 Djurre Djurre Jackles Jakles

wed
587 qSr 06 * * * * * * * * * * * * * +

1761 Schraard (Won) 5


1752 Schraard (Won) 5 Djurre Djurre Jackles Jakles

wed
587 qSr 06 v

1761 Schraard (Won) 10
1755: een dochter getrouwd

1776 Schraard (Won) 20 Djurre Djurre Jackles Jakles3905b * * * *

1759 Schraard (Won) 30 Doeke Doeke Clases Klases3420
* * v1763 Schraard (Won) 191763 Schraard (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases3420


* * * * * * * * * * * * * * * * * * 1763 Schraard (Won) 30 1789 Schraard (Won) 261768 Schraard (Won) 42 Doekle Doekele Watses Watses3958* *


1768 Bolsward (Bol)
1769: heeft hier geen koeijen

1761 Schraard (Won) 5 Douwe Douwe Jurres Djurres1725
b * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1787 1794: een knegt getroud aan Reintje Piers

1768 Schraard (Won) 17 Douwe Douwe Douwes Douwes3836* * * v
1768 Woudsend (Wym)
1771

1758 Schraard (Won) 23 Douwe Douwe Murx Murks1876 qWi 028 * * * * * * * * +


1758 Schraard (Won) 32


1768


1751 Schraard (Won) 31 Ernst Ernst Baukes Baukes3426
* * * * * +1769 Schraard (Won) 37 F. Fedde
Klases Brug, van der Brug, van der

3949
* * v
1769 Harlingen (Har)
1771 Harlingen (Har)

1769: geheel verarmd

1761 Schraard (Won) 32 Feijke Feike Idserts Idserts3834
* * v1763 Makkum (Won) 1041764 Schraard (Won) 3 Feijke Feike Idserts Idserts3834* * +

1764 Makkum (Won) 104


1779 Schraard (Won) 45 Feijte Feite Boukes Baukes1652


* * 1779 Parrega (Won) 15 1781 Schraard (Won) 261750 Schraard (Won) 29 Fokele Fokeltje Jackles Jakles3425
* * * v


1750: onvermogend 1764: geheel ellendig en bij een ander besteld
1766 Schraard (Won) 13 Fokke Fokke Ijnses Ienses3427

* * * * * * * * * * * * * * * 1766 Schraard (Won) 26 1785 Schraard (Won) 291754 Schraard (Won) 26 Fokke Fokke Ijnses Ienses3427
* * * * * v
1766 Schraard (Won) 131752 Schraard (Won) 33 Fokke Fokke Jans Jans3173 qSr 11 * * * * * * +
1752 Burgwerd (Won) 6


1767 Schraard (Won) 33 Fokke Fokke Jans Jans

wed 1767 3173 qSr 11

* *


1768: woont bij een ander in

1748 Schraard (Won) 15 Folkert Folkert Clases Klases582 qSr 12 * * * * * * * * * * +1759: de dochter dient

1771 Schraard (Won) 15 Folkert Folkert Clases Klases

wed
582 qSr 12

* * * +
1771: de zoon getroud 1773: de dogter getrouwd
1778 Schraard (Won) 12 Fonger Fonger Jans Jans3885

* * v 1778 Schraard (Won) 37 1780 Franeker (Frn)
1776 Schraard (Won) 39 Fonger Fonger Jans Jans3885b v

1777 Schraard (Won) 371777 Schraard (Won) 37 Fonger Fonger Jans Jans3885
* v

1777 Schraard (Won) 39 1778 Schraard (Won) 121766 Schraard (Won) 32 Freerk Freerk Sierx Sierks3910

b v1767 Wons (Won) 391769 Schraard (Won) 43 Freerk Freerk Sierx Sierks3910
* * * * * * * * v


1769 Wons (Won) 39 1777 Schraard (Won) 381777 Schraard (Won) 38 Freerk Freerk Sierx Sierks3910
* * * * 1777 Schraard (Won) 431786: woont bij een ander in

1769 Schraard (Won) 35 Frouk Froukje Wijbes Wiebes782
* +

1769 Wons (Won) 35


1759 Schraard (Won) 23 Geertje Geertje

Heineman Heineman

579
* +

1759 Schraard (Won) 32


1778 Schraard (Won) 27 Gerlof Gerlof Tietes Tietes

wed
3866

* * *


1781 Schraard (Won) 3
1781: getr aan Jan Pieters Porten

1776 Schraard (Won) 27 Gerlof Gerlof Tietes Tietes3866* * +

1776 Schraard (Won) 10


1779 Schraard (Won) 39 Grietje Grietje Sjoerds Sjoerds3951


b *


1782: met schoorsteen van nr 13 1783: met de kinders
1767 Schraard (Won) 42 H. H.

Folkertsma Folkertsma vroedsman
3957


* v1767 Bolsward (Bol)
1768: nu hier geen vee

1772 Schraard (Won) 36 Haring Haring Pijters Pieters3875b * * * * * * * *


1781 Schraard (Won) 271774 Schraard (Won) 15 Haring Haring Pijtters Pieters3877

b * * * * * *


1781 Schraard (Won) 111771 Schraard (Won) 25 Heijn Hein Folkerts Folkerts3844


b * * * * v


1776 Makkum (Won) 302 1772 1772: woont int schip

1771 Schraard (Won) 14 Heijn Hein Sjoerds Sjoerds569


b * * * * * * * * *

1769 Schraard (Won) 12 Hendrik Hendrik Brugts Bruchts2980 qSr 16b * * * * * * * +

1777: de vrouw in Holland

1753 Schraard (Won) 1 ds Hessel

Colerus Colerus

1800
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1759 Schraard (Won) 20 Hessel Hessel Willems Willems3189
* * * * * v

1759 Schraard (Won) 30 1766 Hartwerd (Won) 141764 Schraard (Won) 40 Hille Hille Clases Klases3570* * v

1764 Arum (Won) 120 1766 Burgwerd (Won) 501767 Schraard (Won) 31 Hille Hille Clases Klases3570


* * * * * v1767 Burgwerd (Won) 50 1772 Koudum (Hem)
1775 Schraard (Won) 35 mr Hilbrand Hillebrand
Wiebes Coster Koster

3946


b * * * * *


1783

1772 Schraard (Won) 31 Hinne Hinne Clases Klases3592* * * * v1772 Exmorra (Won) 23 1776 Schraard (Won) 451776 Schraard (Won) 45 Hinne Hinne Clases Klases3592* * * +
1776 Schraard (Won) 311776: nieuw gebouwd Ao 1776 1779: de wed dient
1779 Schraard (Won) 21 Houk Houke Aukes Aukes3908


* * 1779 Witmarsum (Won) 93 1782

1770 Schraard (Won) 36 Houk Houke Aukes Aukes3908

* * v1770 Witmarsum (Won) 105 1772 Witmarsum (Won) 931766 Schraard (Won) 6 Houk Houke Sjoerds Sjoerds1082 qSr 18
* * * * * * * * * * * * * * * 1766 Longerhouw (Won) 9 1800 Schraard (Won) 391775 Schraard (Won) 30 Ids Ids Durks Dirks583


* * * * * * 1775 Schraard (Won) 39 1782 Cornwerd (Won) 121772 Schraard (Won) 39 Ids Ids Durks Dirks583b * * v1775 Schraard (Won) 30
1773: inde schuijte

1766 Schraard (Won) 21 Ids Idsert Durks Dirks

wed
3176 qSr 19
* * * * * * * * * * * * * +


1748 Schraard (Won) 21 Idsert Idsert Durks Dirks


1750 3176 qSr 19 * * * * * +1771 Schraard (Won) 27 Ijb Iebe Eeuwes Eeuwes3921


* * * * v
1771 Schraard (Won) 25 1775 Itens (Hen)
1770 Schraard (Won) 25 Ijb Iebe Eeuwes Eeuwes3921

* v
1770 Witmarsum (Won) 49 1771 Schraard (Won) 27
1770: verklaard geen L600 te bezitten

1776 Schraard (Won) 26 Ijde Iede Bees Bees3881* * * * * 1776 Parrega (Won) 15 1781 Schraard (Won) 17
1776: vrijgezel 1780: niet vrijgezel
1765 Schraard (Won) 37 Ijede Iede Jans Jans815
b * * * v

1769 Makkum (Won) 811763 Schraard (Won) 12 Ijmke Iemke Klases Klases

wed
570 qSr 22

* * * * * * v

1769 Witmarsum (Won) 54
1763: een dogter getroud 1764: de zoon dient
1748 Schraard (Won) 12 Ijmke Iemke Klases Klases570 qSr 22 * * +


1758 Schraard (Won) 41 Ijmkjen Iemkje Jacobs Jakobs3428
* +
wed van Rein Liskes v Wons 16

1761 Schraard (Won) 11 Ynse Iente Durks Dirks760
b * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1781 Makkum (Won) 337 1775 1775: nu getr aan Sjoerd Siemens wed 1778: geen L600
1748 Schraard (Won) 6 Jackle Jakle Djurres Djurres48 qSr 24 * * * * * v
1766 Witmarsum (Won) 101773 Schraard (Won) 37 Jakle Jakle Claaszes Klases3178 qSr 25* * * +1773 Schraard (Won) 28


1768 Schraard (Won) 28 Jakle Jakle Claaszes Klases3178 qSr 25


b * * * * v

1773 Schraard (Won) 371761 Schraard (Won) 40 Jakle Jakle Clases Klases3178 qSr 25 * * * v1761 Wons (Won) 39 1764 Holland
1776 Schraard (Won) 37 Jakle Jakle Claaszes Klases

wed 1776 3178 qSr 25


* v

1777 Holland

1777: getroud in Holland

1762 Schraard (Won) 4 Jacob Jakob Feijkes Feikes

wed
572 qSr 26
* * * * * * * * * * * * * * * * +1748 Schraard (Won) 4 Jacob Jakob Feijkes Feikes572 qSr 26 * +
1751: alle haar beesten verloren

1761 Schraard (Won) 9 Jan Jan Clases Klases575 qSr 28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1761 Schraard (Won) 27


1779


1749 Schraard (Won) 24 Jan Jan Louws Louws

wed
2982 qSr 29 * * * v


1764 Makkum (Won) 81
seer geringe vrouw

1765 Schraard (Won) 37 Jan Jan Louws Louws

wed
2982 qSr 29* * * * v


1765 Makkum (Won) 81 1769 Makkum (Won) 811766 Schraard (Won) 22 Jan Jan Sijbrens Siebrens

wed
343 qSt 15
* g1760: verklaard geen L600 te besitten 1767: hetroud an Liske Dooitses
1756 Schraard (Won) 22 Jan Jan Sijbrens Siebrens343 qSt 15 * * * * * +

1756 Witmarsum (Won) 101760: verklaard geen L600 te besitten

1764 Schraard (Won) 24 Jan Jan Tjerks Tjerks814b * * * * * * * * * * * * * * * *


1786 Schraard (Won) 18 1785 1786: getr aan Sjoerd Piebes wed

1776 Schraard (Won) 10 Jaan Jeen Gerrits Gerrits Oudeboorn Oudeboorn

3869* * * * * 1776 Rien (Hen)
1782: geen L600

1759 Schraard (Won) 16 Jetse Jetse Sierks Sierks633
* * * * * * * * * * * * v

1773 Parrega (Won) 351765 Schraard (Won) 36 Jetske Jetske Wijbrens Wiebrens


1766 3948
* * v
1765 Harlingen (Har)
1767 Harlingen (Har)
1762 Schraard (Won) 23 Jochem Jochem Meijnerts Meinerts3840

b v1763 Harlingen (Har)
1780 Schraard (Won) 32 Johannes Johannes Sijbrens Siebrens3871* 1780 Schraard (Won) 39 1788 Schraard (Won) 101777 Schraard (Won) 39 Johannes Johannes Sijbrens Siebrens3871
b * * v


1780 Schraard (Won) 321757 Schraard (Won) 13 Claas Klaas Abes Abes


1761 3424
* * * * * +

1757 Schraard (Won) 28


1777 Schraard (Won) 37 Claas Klaas Jans Jans1129
b * * *

1748 Schraard (Won) 19 Klaas Klaas Sjoerds Sjoerds3180 qSr 31 * * * v


1764 Schraard (Won) 41
1763: woont alleen bij Doeke Klases

1764 Schraard (Won) 41 Klaas Klaas Sjoerds Sjoerds3180 qSr 31


* * * * * * * * * * * * * * * * * 1764 Schraard (Won) 19 1785 Amsterdam (Nhl)

1764: Ao 1763 een huijs geboud op een koud steed

1757 Schraard (Won) 37 Cornelis Kornelis Durx Dirks580
* * * * v

1765 Bolsward (Bol)
1750 Schraard (Won) 35 mr Cornelis Kornelis Heeres Heres3181 qSr 32 * * * * * * * * * * * * * * +1775: vrouw en dochter naar Amsterdam

1775 Schraard (Won) 23 Cornelis Kornelis Reijns Reins3917


b * * * * *


1792 Schraard (Won) 241763 Schraard (Won) 32 Lieuwe Lieuwe Durx Dirks3941


b * * v
1766 Arum (Won) 1341764 Schraard (Won) 18 Lieuwe Lieuwe Heerkes Heerkes3838* * * * * +


1764 Almenum (Bar)
1769: de wed dient

1767 Schraard (Won) 22 Liske Liske Dooijtses Dooitses586


* * * * * * * * v
1767 Cornwerd (Won) 18 1775 Koudum (Hem)

1767: getr aan Jan Siebrens wed 1773: dogter getr
1775 Schraard (Won) 4 Liske Liske Reijns Reins573


b * * * * *

1770 Schraard (Won) 29 Maijke Maaike Pijtters Pieters3821 qSr 22
* * * * * v
1770 Witmarsum (Won) 54 1775 Bolsward (Bol)

1769: is Iemke Klases wed 1775: dient
1777 Schraard (Won) 40 Maijke Maaike Pijtters Pieters3821 qSr 22b * * *


1781 Holland

1778: woont bij een ander int schip

1760 Schraard (Won) 40 Marten Marten Pijtters Pieters41
v


1760 Wons (Won) 24 1761 Ferwoude (Won) 321776 Schraard (Won) 31 Meijnert Meinert Bees Bees3883* * * * * 1776 Schraard (Won) 37 1785 Schraard (Won) 231773 Schraard (Won) 37 Meijnert Meinert Bees Bees3883
b * * v


1776 Schraard (Won) 311760 Schraard (Won) 32 Meijnte Meint Meijntes Meintes3031 qSt 17 v


1760 Schettens (Won) 12 1761 Burgwerd (Won) 40
1760: nu geen boer

1773 Schraard (Won) 33 Neeltje Neeltje Jackles Jakles592
* * * * +


1773 Makkum (Won) 334


1750 Schraard (Won) 39 Neeltje Neeltje Jackles Jakles592
* * * * * * * * * * * v


1772 Makkum (Won) 334
1762: de dogter getroud

1751 Schraard (Won) 2 Oeds Oeds Durks Dirks591
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1772 1754: de broer weg 1775: dogter getr aan Siebren Jans
1771 Schraard (Won) 17 Oepke Oepke Rommerts Rommerts3842


b * * * * * * * * *


1781 Schraard (Won) 151762 Schraard (Won) 7 Pier Pier Cornelis Kornelis577

b * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1784 Kimswerd (Won) 431772 Schraard (Won) 25 Pijtter Pieter Meijes Meies3922* * * * * v


1772 Schraard (Won) 37 1777 Makkum (Won) 4971771 Schraard (Won) 37 Pijtter Pieter Meijes Meies3922


b v


1772 Schraard (Won) 251778 Schraard (Won) 45 Riemke Riemkje Pijtters Pieters3962

* +
1778 Bolsward (Bol)1775 Schraard (Won) 39 Schelte Schelte Johannes Johannes1342


* * v


1775 Grouw (Ida)
1777 Burgwerd (Won) 11767 Schraard (Won) 32 Schelte Schelte Sjoerds Sjoerds


1770 1841


* * * * v
1767 Bolsward (Bol)
1771 Schraard (Won) 30
1767: geen boer meer

1771 Schraard (Won) 30 Schelte Schelte Sjoerds Sjoerds


1770 1841


* * * * v
1771 Schraard (Won) 32 1775 Bolsward (Bol)
1780 Schraard (Won) 12 Sijbe Siebe Sijbes Siebes3846b

1765 Schraard (Won) 30 Sijbe Siebe Sijbes Siebes3846
b * * * * * v1771 Schraard (Won) 231748 Schraard (Won) 38 Sijbe Siebe Sijbes Siebes

wed 1748 3182 qSr 34 * * * * * * * * * * * * * *
1774: word bestedet

1771 Schraard (Won) 23 Sijbe Siebe Sijbes Siebes3846


* * v


1771 Schraard (Won) 30 1773 Amsterdam (Nhl)

1773: woont int schip

1764 Schraard (Won) 23 Sijbren Siebren Bees Bees3841b * * * * * * v1771 Schraard (Won) 31771 Schraard (Won) 3 Sijbren Siebren Bees Bees3841


* * * * * * * * * v 1771 Schraard (Won) 23 1780 Bolsward (Bol)
1768 Schraard (Won) 33 Sijbren Siebren Sijbrens Siebrens


1758 3183 qSr 35


* * * * * * * * * * * * * 1768 Schraard (Won) 28 1782 Schraard (Won) 301757 Schraard (Won) 28 Sijbren Siebren Sijbrens Siebrens


1758 3183 qSr 35 * * * * * * * v1757 Schraard (Won) 37 1768 Schraard (Won) 33
arme huijs

1762 Schraard (Won) 18 Sijmen Siemen Jans Jans3837

b * v


1764 Wons (Won) 121771 Schraard (Won) 32 Sijmen Siemen Sijmens Siemens3867


b * * * * * * v
1778 Schraard (Won) 251774 Schraard (Won) 10 Sijmen Siemen Sijmens Siemens

wed
38 qSr 36
* * * * * * * 1774 Schraard (Won) 401781: de dogter overleden

1773 Schraard (Won) 40 Sijmen Siemen Sijmens Siemens

wed
38 qSr 36* v

1773 Wons (Won) 16 1774 Schraard (Won) 101778 Schraard (Won) 25 Sijmen Siemen Sijmens Siemens


1783 3867

* * * 1778 Schraard (Won) 32


1774 Schraard (Won) 42 Sikke Sikke Pieters Pieters1078

b * * * * * *

1774 Schraard (Won) 28 Sikke Sikke Sikkes Sikkes1078 qWo 43
* * +1774 Schraard (Won) 42


1775 1775: nu met Bee Meinerts wed 1776: heeft vrou nog kinders nagelaten
1765 Schraard (Won) 42 Sikke Sikke Sikkes Sikkes1078 qWo 43* * * * * * * * * v

1765 Wons (Won) 32 1774 Schraard (Won) 28
1765: Ao 1765 een huijs geboud op een koud steed

1769 Schraard (Won) 18 Sjoerd Sjoerd Piebes Piebes359
* * * * * * * * * * * * 1769 Wons (Won) 15


1774


1772 Schraard (Won) 39 Sjoerd Sjoerd Sijmens Siemens

wed
1724* * * v1775 Schraard (Won) 11
1775: getr aan Ynse Durks

1761 Schraard (Won) 39 Sjoerd Sjoerd Sijmens Siemens1724
b * * * * * * * * * * +

1764 Schraard (Won) 29 Sjoerd Sjoerd Sijtses Sietses567* * * * * * * * * * * * * * * * * 1764 Schraard (Won) 23 1784 Schraard (Won) 7 1769 1769: woont int schip

1763 Schraard (Won) 23 Sjoerd Sjoerd Sijtses Sietses567


b v


1764 Schraard (Won) 291748 Schraard (Won) 14 Sjoerd Sjoerd Tjeerds Tjeerds3187 qSr 40 * * * * * * * * v

1769 Schraard (Won) 131773 Schraard (Won) 13 Sjoerd Sjoerd Tjeerds Tjeerds

wed
3187 qSr 40* * * * * * * *

1769 Schraard (Won) 13 Sjoerd Sjoerd Tjeerds Tjeerds3187 qSr 40* * * * +


1769 Schraard (Won) 14


1748 Schraard (Won) 34 Steffen Steffen Annes Annes1510 qSr 41 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1784 Longerhouw (Won) 8
1781: een zoon op Schraard nr 16

1761 Schraard (Won) 27 Taeke Teeke Anes Arends3926
* * * * v

1765 Wons (Won) 401765 Schraard (Won) 27 Theunis Teunis Gerrits Gerrits3927
b * * * * +
1770:de wed dient

1748 Schraard (Won) 10 Tiete Tiete Gerlofs Gerlofs585 qSr 43 * * * * * * * * * * +1751: sijn zoon is op school in Insum voor 1 jaar

1771 Schraard (Won) 10 Tiete Tiete Gerlofs Gerlofs

wed
585 qSr 43

* * +

1772: een zoon getroud

1772 Schraard (Won) 37 Tjebbe Tjebbe Cornelis Kornelis

timmerman
3950b * *
1774: zegge Jakle Klases

1769 Schraard (Won) 44 Tjeerd Tjeerd Sjoerds Sjoerds3381
* * * * * * * * * * * * 1769 Schraard (Won) 13 1792 Schraard (Won) 13
1769: een nieuw huijs gebouwd Ao 1769 1783: dogter getr aan Iede Bees 1783: hertrouwd aan Wiebe Pieters zuster
1756 Schraard (Won) 13 Tjeerd Tjeerd Sjoerds Sjoerds3381
* * * * * * * * v


1756 Schraard (Won) 28 1769 Schraard (Won) 441748 Schraard (Won) 8 Tjepke Tjepke Tjepkes Tjepkes581 qSr 44 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1748: vrijgezel 1762: een zoon getroud 1781: geen L600
1775 Schraard (Won) 22 Ulbe Ulbe Baukes Baukes3912


b * * * * *


1789 Witmarsum (Won) 881771 Schraard (Won) 37 Wate Watse Johannes Johannes3916


b v


1772: bij een ander aangegeven

1772 Schraard (Won) 37 Wate Watse Johannes Johannes

vrouw
3916* v

1773 Schraard (Won) 23
1772: man bij een ander aangegeven

1773 Schraard (Won) 23 Wate Watse Johannes Johannes

vrouw
3916
* * v
1773 Schraard (Won) 37 1775 Makkum (Won) 292
1772: man bij een ander aangegeven

1773 Schraard (Won) 16 Wijbe Wiebe Andries Andries3891
* * * * * * * * 1773 Pingjum (Won) 108 1781 Schraard (Won) 451770 Schraard (Won) 20 Wijbe Wiebe Pieters Pieters3843

b * * * * * v


1776 Schraard (Won) 281776 Schraard (Won) 28 Wijbe Wiebe Pieters Pieters3843* * * * * 1776 Schraard (Won) 201784: een zuster getr aan Tjeerd Sjoerds (Schraard 44)

1769 Schraard (Won) 14 Wijbe Wiebe Sjoerds Sjoerds381
b * v1771 Witmarsum (Won) 101778 Schraard (Won) 32 Wijger Wieger Gerbens Gerbens3941

b v1779: dient voor Peereknegt

1770 Schraard (Won) 27 Wijpke Wiepke Oenes Oenes3928

b * v


1772 Burgwerd (Won) 191757 Schraard (Won) 18 Wijtse Wietse Paltses Paulus3433
* v

1757 Parrega (Won) 4 1762 Idsegahuizum (Won) 3