Schraard bewoners 1780-1805

uit speciekohierenjaar plaats hsn voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment pn q nr 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1802 1803 1804 1805 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood opm 1 opm 2 opm 3
1800 Schraard (Won) 19 Eble Abel Freerks Freerks3903


* v1799 Cornwerd (Won) 25 1800 Wons (Won) 331800 Schraard (Won) 23 Age Age Jellerts Jillerts3920* * * * *

1777 Schraard (Won) 43 Age Age Sjoerds Sjoerds568
* * * * * +

1777 Schraard (Won) 38


1786 Schraard (Won) 43 Age Age Sjoerds Sjoerds

wed
568

* g1787 Haarlem

1787: getr aan Jan Ruurds woont te Haarlem in Holland

1802 Schraard (Won) 29 Anne Anne Jacobs Jakobs3906
* * * * 1802 Wons (Won) 20


1798 Schraard (Won) 20 Anne Anne Jacobs Jakobs3906

* * *1798 Wons (Won) 25 1802 Schraard (Won) 291790 Schraard (Won) 23 Anne Anne Rintjes Rinses3901

* * * * * * * * v

1790 Schraard (Won) 38 1798 Schraard (Won) 191799 Schraard (Won) 23 Anne Anne Rinses Rinses3901


* *1799 Schraard (Won) 19 1802 Schraard (Won) 391798 Schraard (Won) 19 Anne Anne Rinses Rinses3901

* v
1798 Schraard (Won) 23 1799 Schraard (Won) 231787 Schraard (Won) 38 Anne Anne Rintjes Rinses3901


b * * v
1790 Schraard (Won) 231802 Schraard (Won) 39 Anne Anne Rinses Rinses


1803 3901
* * * * 1802 Schraard (Won) 23


1784 Schraard (Won) 34 Anne Anne Steffens Steffens3893* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1784 Schraard (Won) 16


1781 Schraard (Won) 16 Anne Anne Steffens Steffens3893
b * * v


1784 Schraard (Won) 341788 Schraard (Won) 24 Arjen Arjen Tietes Tietes3853b * * * * * * * * * v
1798 Schraard (Won) 4 1790


1798 Schraard (Won) 4 Arjen Arjen Tietes Tietes3853

* * * v


1798 Schraard (Won) 24 1802 Makkum (Won) 331782 Schraard (Won) 23 Auke Auke Rintjes Rintjes574

* * * * * * * * * * * * * * * * * +
1782 Witmarsum (Won) 82


1785 Schraard (Won) 33 Auke Auke Tjommes Tjommes562
* * * * * * * * * * * * v


1785 Schettens (Won) 11 1797 Witmarsum (Won) 311793 Schraard (Won) 46 Befke Baafke Jans Jans3899
* * * * * * * * +


1793 Schraard (Won) 30


1785 Schraard (Won) 21 Befke Baafke Jans Jans3899
b * * * * * v1791 Schraard (Won) 191791 Schraard (Won) 19 Befke Baafke Jans Jans3899


* v1791 Schraard (Won) 21 1792 Schraard (Won) 301792 Schraard (Won) 30 Befke Baafke Jans Jans3899* v


1792 Schraard (Won) 19 1793 Schraard (Won) 461805 Schraard (Won) 19 Bauke Bauke Douwes Douwes3862* 1805 Schraard (Won) 8


1803 Schraard (Won) 8 Bauke Bauke Douwes Douwes3862

b * v


1805 Schraard (Won) 191804 Schraard (Won) 22 Bauke Bauke Ulbes Ulbes3915


b *

1790 Schraard (Won) 32 Baukje Baukje Sijbes Siebes3943

* * *


1790: nu alleen (zuster v vrouw v Sjoerd Jakobs) 1793: getr aan Pieter Heins
1780 Schraard (Won) 40 Broer Broer Minnes Minnes


1780 3923
* v

1780 Schraard (Won) 26 1782 Bolsward (Bol)
1785 Schraard (Won) 29 Brugt Brucht Hendriks Hendriks3888
b v

1785 Schraard (Won) 39 1786 Schraard (Won) 131786 Schraard (Won) 13 Brugt Brucht Hendriks Hendriks3888

* * * * * * v1786 Schraard (Won) 29 1792 Amsterdam (Nhl)
1785 Schraard (Won) 12 Durk Dirk Gerrits Gerrits

wed
3845
* v
1786 Wons (Won) 271784 Schraard (Won) 12 Durk Dirk Gerrits Gerrits3845* +


1784 Schraard (Won) 36


1770 Schraard (Won) 23 Durk Dirk Gerrits Gerrits3845
* v

1770 Schraard (Won) 36 1782 Schraard (Won) 361782 Schraard (Won) 36 Durk Dirk Gerrits Gerrits3845

* * v1782 Schraard (Won) 23 1784 Schraard (Won) 121793 Schraard (Won) 29 Durk Dirk Ijnses Ienses3880
* * v
1793 Schraard (Won) 44 1795 Cornwerd (Won) 291786 Schraard (Won) 11 Durk Dirk Ijnses Ienses3880

* * * * * * v1786 Makkum (Won) 357 1792 Schraard (Won) 441792 Schraard (Won) 44 Durk Dirk Ijnses Ienses3880* v


1792 Schraard (Won) 11 1793 Schraard (Won) 291787 Schraard (Won) 41 Durk Dirk Cornelis Kornelis3954


b v


1788 Harlingen (Har)
1800 Schraard (Won) 5 Jurre Djurre Douwes Douwes3856b * * * * 1800 Schraard (Won) 8


1784 Schraard (Won) 8 Djurre Djurre Douwes Douwes3856b * * * * * * * * * * * * * * * v


1800 Schraard (Won) 51776 Schraard (Won) 20 Djurre Djurre Jackles Jakles3905
* * * * * * +


1787 Schraard (Won) 20 Djurre Djurre Jackles Jakles

wed
3905


v1787 Parrega (Won) 211793 Schraard (Won) 26 Doeke Doeke Clases Klases3420
* v

1793 Schraard (Won) 19 1794 Schraard (Won) 191789 Schraard (Won) 26 Doeke Doeke Clases Klases3420
* * v
1789 Schraard (Won) 19 1791 Schraard (Won) 191800 Schraard (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases3420* +


1800 Schraard (Won) 241802: int schip

1796 Schraard (Won) 24 Doeke Doeke Clases Klases3420* * * * v1796 Schraard (Won) 19 1800 Schraard (Won) 191791 Schraard (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases3420


* * v


1791 Schraard (Won) 26 1793 Schraard (Won) 261763 Schraard (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases3420
* * * * * * * * v


1763 Schraard (Won) 30 1789 Schraard (Won) 261794 Schraard (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases3420

* * v1794 Schraard (Won) 26 1796 Schraard (Won) 241782 Schraard (Won) 42 Dooijtse Dooitse Annes Annes3959

* d1782: vrijgezel 1783: dient
1761 Schraard (Won) 5 Douwe Douwe Jurres Djurres1725
* * * * * * * * * * * * * +1787 1794: een knegt getroud aan Reintje Piers

1800 Schraard (Won) 29 Douwe Douwe Cornelis Kornelis3935b

1781 Schraard (Won) 26 Feijte Feite Boukes Baukes1652
* * v
1781 Schraard (Won) 45 1783 Schettens (Won) 131779 Schraard (Won) 45 Feijte Feite Boukes Baukes1652
v


1779 Parrega (Won) 15 1781 Schraard (Won) 261785 Schraard (Won) 29 Fokke Fokke Ijnses Ienses3427
* * * * * * * * v


1785 Schraard (Won) 13 1793 Schraard (Won) 441793 Schraard (Won) 44 Fokke Fokke Ijnses Ienses


1800 3427
* * * * * * * * * * * * 1793 Schraard (Won) 291803: Sjoerd Sietses eigenaar

1766 Schraard (Won) 13 Fokke Fokke Ijnses Ienses3427
* * * * v


1766 Schraard (Won) 26 1785 Schraard (Won) 291784 Schraard (Won) 36 Frans Frans Folkerts Folkerts3804* d


1784 Schraard (Won) 23


1785


1783 Schraard (Won) 23 Frans Frans Folkerts Folkerts3804


b v


1784 Schraard (Won) 361786 Schraard (Won) 24 Frans Frans Folkerts Folkerts3804

* v1787 Schraard (Won) 121787 Schraard (Won) 12 Frans Frans Folkerts Folkerts3804


* v1787 Schraard (Won) 24 1788 Schettens (Won) 111793 Schraard (Won) 25 Freerk Freerk Sierks Sierks


1792 3910
v


1793 Schraard (Won) 21 1793 Schraard (Won) 251792 Schraard (Won) 21 Freerk Freerk Sierks Sierks


1792 3910b v

1793 Schraard (Won) 251777 Schraard (Won) 38 Freerk Freerk Sierx Sierks3910
* * * * * *

1777 Schraard (Won) 431786: woont bij een ander in

1804 Schraard (Won) 24 Freerk Freerk Sierks Sierks


1792 3910


* * 1804 Schraard (Won) 21


1793 Schraard (Won) 24 Freerk Freerk Sierks Sierks


1792 3910
* * * v1793 Schraard (Won) 25 1796 Schraard (Won) 211796 Schraard (Won) 21 Freerk Freerk Sierks Sierks


1792 3910* * * * * * * v
1796 Schraard (Won) 24 1804 Schraard (Won) 24
1796: Geale Nutterts op de haard

1795 Schraard (Won) 29 Gauwke Gauke Andries Andries3933


b * v

1797


1797: met den Noorder Zon verdwenen

1786 Schraard (Won) 41 ds Gerbrandus Gerben

Lanting Lantinga wed
1085 qLh 01
* v
1786 Longerhouw (Won) 6 1787 Schraard (Won) 241792 Schraard (Won) 39 ds Gerbrandus Gerben

Lanting Lantinga wed
1085 qLh 01


* * * * * * v

1792 Bolsward (Bol)
1798 Hartwerd (Won) 101787 Schraard (Won) 24 ds Gerbrandus Gerben

Lantinga Lantinga wed
1085 qLh 01

* * * * v
1787 Schraard (Won) 41 1791 Bolsward (Bol)

1787: geen L600

1787 Schraard (Won) 3 Gerlof Gerlof Pieters Pieters Porten Porte

3849


b v


1788 Arum (Won) 64
1787: vrijgezel

1793 Schraard (Won) 17 Gerlof Gerlof Pieters Pieters Porten Porte

3849
b v

1793 Arum (Won) 143 1794 Ijlst (Ijl)
1797 Schraard (Won) 33 Gerrit Gerrit Teunis Teunis3861
b * * v


1800 Schraard (Won) 81800 Schraard (Won) 8 Gerrit Gerrit Teunis Teunis3861* v


1800 Schraard (Won) 33 1802 Schraard (Won) 231802 Schraard (Won) 23 Gerrit Gerrit Teunis Teunis3861
* * * * 1802 Schraard (Won) 8


1789 Schraard (Won) 10 Gosling Gosling Eijses Eises3872
b * v1791 Makkum (Won) 4681779 Schraard (Won) 39 Grietje Grietje Sjoerds Sjoerds3951
* * * * * * * * * * * +


1782: met schoorsteen van nr 13 1783: met de kinders
1784 Schraard (Won) 16 Haije Haie Steffens Steffens3894b * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1786 Schraard (Won) 29 Haring Haring Pijtters Pieters3877

* * v1786 Schraard (Won) 11 1788 Pingjum (Won) 531790 Schraard (Won) 39 Haring Haring Pijtters Pieters


1790 3877

* * v1790 Pingjum (Won) 53 1792 Schraard (Won) 121772 Schraard (Won) 36 Haring Haring Pijters Pieters3875
v

1781 Schraard (Won) 271781 Schraard (Won) 11 Haring Haring Pijtters Pieters3877
* * * * * v

1781 Schraard (Won) 15 1786 Schraard (Won) 291803 Schraard (Won) 31 Haring Haring Pieters Pieters


1803 3879

b * *


1803: Sjoerd Sietses eigenaar 1805: Sjoerd Sietses wed eigenaar
1782 Schraard (Won) 27 Haring Haring Pijters Pieters

wed
3875

* * * * * * * * v
1790 Schraard (Won) 29
1790: is Ietje Folkerts

1792 Schraard (Won) 12 Haring Haring Pijtters Pieters


1790 3877* * * * * * * * * * * * * 1792 Schraard (Won) 391803: Sjoerd Sietses eigen.r

1774 Schraard (Won) 15 Haring Haring Pijtters Pieters3877
v

1781 Schraard (Won) 111804 Schraard (Won) 46 Harmen Harmen Gelkes Gelkes3965


b *

1796 Schraard (Won) 26 Harmen Harmen Haitses Haitses3918b * * * * * * * *

1791 Schraard (Won) 23 Harmen Harmen Haitses Haitses3918


b v


1792 Wons (Won)

1792: bij Broer Jakobs Abbema te Wons voor knegt

1780 Schraard (Won) 37 Harmen Harmen Lucas Lucas3870
v


1780 Wons (Won) 30 1781 Makkum (Won) 4981788 Schraard (Won) 43 Harmen Harmen Lucas Lucas

wed 1786 3870* * v

1788 Schraard (Won) 10 1790 Schraard (Won) 381790 Schraard (Won) 38 Harmen Harmen Lucas Lucas

wed 1786 3870

* +
1790 Schraard (Won) 43


1785 Schraard (Won) 10 Harmen Harmen Lucas Lucas3870
* +

1785 Achlum (Frd)1786 Schraard (Won) 10 Harmen Harmen Lucas Lucas

wed 1786 3870

* * v1785 Achlum (Frd)
1788 Schraard (Won) 431771 Schraard (Won) 14 Heijn Hein Sjoerds Sjoerds569
* * * * * * * * * * * * * * * * * +1794 Schraard (Won) 5 Hendrik Hendrik Wijbes Wiebes3855

* * * * * * v1794 Tirns (Wym)
1800 Wons (Won) 161788 Schraard (Won) 29 Hendrik Hendrik Wijbes Wiebes3855b *
1753 Schraard (Won) 1 ds Hessel

Colerus Colerus

1800
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1784 Schraard (Won) 35 mr Hessel Hessel Willems Willems3189* * * * * * * * * * * * * * * * * * +

1784 Hartwerd (Won) 141791: een dogter getroud aan Tjjerd Alberts Witmarsum 78

1775 Schraard (Won) 35 mr Hilbrand Hillebrand
Wiebes Coster Koster

3946
* * v1783

1802 Schraard (Won) 46 Hinke Hinke Meinerts Meinerts


1803 3964
b * *1803: Wietse en Klaas Jans eigenaars 1804: huishouding opgebrooken
1805 Schraard (Won) 13 Hotse Hotse Hiddes Hiddes

wed
1100b


1805: Brucht Hendriks eigeneaar

1800 Schraard (Won) 39 Houk Houke Sjoerds Sjoerds1082 qSr 18


* * * * * 1800 Schraard (Won) 6


1766 Schraard (Won) 6 Houk Houke Sjoerds Sjoerds1082 qSr 18 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * v1766 Longerhouw (Won) 9 1800 Schraard (Won) 391796 Schraard (Won) 26 Houkjen Houkje Haitses Haitses3924* * * * * * * * * 1796 Exmorra (Won) 13


1798 Schraard (Won) 19 Ids Ids Durks Dirks


1795 583

* v
1798 Schraard (Won) 45 1799 Schraard (Won) 271797 Schraard (Won) 45 Ids Ids Durks Dirks

vrouw 1795 583
* v

1797 Schraard (Won) 27 1798 Schraard (Won) 191775 Schraard (Won) 30 Ids Ids Durks Dirks583
* v

1775 Schraard (Won) 39 1782 Cornwerd (Won) 121799 Schraard (Won) 27 Ids Ids Durks Dirks


1795 583


* * * * * * 1799 Schraard (Won) 19


1786 Schraard (Won) 45 Ids Ids Durks Dirks583

* * * * v

1786 Cornwerd (Won) 21 1790 Stavoren (Sta)

1787: woont int schip

1795 Schraard (Won) 27 Ids Ids Durks Dirks

vrouw 1795 583


* * v


1795 Harlingen (Har)
1797 Schraard (Won) 451800 Schraard (Won) 33 Idsert Idsert Durks Dirks3945* * * * * 1800 Wons (Won) 36


1792 Schraard (Won) 11 Ijde Iede Bees Bees3881* * * * * * * * * * * * v 1792 Schraard (Won) 17 1805 Engwier (Won) 21776 Schraard (Won) 26 Ijde Iede Bees Bees3881
v


1776 Parrega (Won) 15 1781 Schraard (Won) 17
1776: vrijgezel 1780: niet vrijgezel
1781 Schraard (Won) 17 Ijde Iede Bees Bees3881
* * g * * * * * * * * v1781 Schraard (Won) 26 1792 Schraard (Won) 11
1783: getr aan Tjeerd Sjoerds dogter

1788 Schraard (Won) 3 Yede Iede Pieters Pieters Porten Porte

3850b * * * * * * * * * * * * *

1788: vrijgezel

1761 Schraard (Won) 11 Ynse Iente Durks Dirks760
v

1781 Makkum (Won) 337 1775 1775: nu getr aan Sjoerd Siemens wed 1778: geen L600
1804 Schraard (Won) 19 Epke Iepke Epkes Iepkes3904


*
1804 Schraard (Won) 221805: huishouding opgehouden

1795 Schraard (Won) 22 Epke Iepke Epkes Iepkes3904


* * * * * * * * v
1795 Arum (Won) 27 1804 Schraard (Won) 19
1795: getr aan Wiebe Watses vd Pol wed (z.v. Froukje Yemes Strikwerda)
1790 Schraard (Won) 29 Yttje Ietje Folkerts Folkerts3876

* * * * v

1790 Schraard (Won) 27 1794 Schraard (Won) 13
1790: is Haring Pieters wed (000947)

1794 Schraard (Won) 13 Yttje Ietje Folkerts Folkerts3876

* * * * v

1794 Schraard (Won) 13 1798 Schraard (Won) 231798 Schraard (Won) 23 Yttje Ietje Folkerts Folkerts3876

* * +1798 Schraard (Won) 13


1799 Schraard (Won) 10 Jacob Jakob

Lens Lens

3874


b * * * * *

1804 Schraard (Won) 8 Jacob Jakob Ates Ates3863


b v


1805

1787 Schraard (Won) 20 Jacob Jakob Clases Klases3889


* * * * * * * * * * * v

1787 Wons (Won) 21 1798 Schraard (Won) 131798 Schraard (Won) 13 Jacob Jakob Clases Klases3889

* * * * * * * 1798 Schraard (Won) 20


1791 Schraard (Won) 45 Jacob Jakob Sjerps Seerps3963


* v1791 Almenum (Bar)
1792 Allingawier (Won) 41761 Schraard (Won) 9 Jan Jan Clases Klases575 qSr 28 * * * * * * * * * * * * * +

1761 Schraard (Won) 27


1779


1781 Schraard (Won) 3 Jan Jan Pieters Pieters Porten Porte

1819
b * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1788 Schraard (Won) 43 Jan Jan Ruurds Ruurds3960v


1788 Haarlem
1783 Schraard (Won) 30 Jan Jan Sijbrens Siebrens3937


b v


1784 Wons (Won) 351795 Schraard (Won) 29 Jan Jan Tjerks Tjerks

vrouw
814


* v1795 Schraard (Won) 18 1796 Schraard (Won) 18
1795: woont weer bij haar man

1786 Schraard (Won) 18 Jan Jan Tjerks Tjerks814

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1786 Schraard (Won) 241795: Jan Tjerks vrouw n Schraard 29

1764 Schraard (Won) 24 Jan Jan Tjerks Tjerks814
* * * * * v
1786 Schraard (Won) 18 1785 1786: getr aan Sjoerd Piebes wed

1786 Schraard (Won) 38 Janke Jantje Sijbrens Siebrens3938

* g
1786 Schraard (Won) 301787: getr aan Anne Rintjes

1784 Schraard (Won) 30 Janke Jantje Sijbrens Siebrens3938* * v
1786 Schraard (Won) 38
1784: heeft bij Jan Siebrens ingewoond (vertr n Wons)

1805 Schraard (Won) 19 Jaan Jeen Gerrits Gerrits Oudeboorn Oudeboorn wed 1791 3869* 1805 Schraard (Won) 251805: Harmen Sjoerds eigenaar

1789 Schraard (Won) 10 Jaan Jeen Gerrits Gerrits Oudeboorn Oudeboorn wed
3869
v

1789 Wons (Won) 33
1782: geen L600

1776 Schraard (Won) 10 Jaan Jeen Gerrits Gerrits Oudeboorn Oudeboorn

3869
* * * * * * * * +


1776 Rien (Hen)
1782: geen L600

1791 Schraard (Won) 25 Jaan Jeen Gerrits Gerrits Oudeboorn Oudeboorn wed 1791 3869


* * * * * * * * * * * * * v 1791 Makkum (Won) 496 1805 Schraard (Won) 191792 Schraard (Won) 23 Jelle Jelle Sijtses Sietses3919b v

1793 Witmarsum (Won)
1796 Schraard (Won) 19 Johan Johannes Broers Broers3895* * v

1796 Schraard (Won) 21 1798 Schraard (Won) 171794 Schraard (Won) 21 Johan Johannes Broers Broers3895

b * v


1796 Schraard (Won) 191798 Schraard (Won) 17 Johan Johannes Broers Broers3895

* * * * * * * 1798 Schraard (Won) 19


1780 Schraard (Won) 32 Johannes Johannes Sijbrens Siebrens3871
* * * * * * * v1780 Schraard (Won) 39 1788 Schraard (Won) 101788 Schraard (Won) 10 Johannes Johannes Sijbrens Siebrens3871* * * * * * * * * * * * * * * v
1788 Schraard (Won) 32 1804 Schraard (Won) 211804 Schraard (Won) 21 Johannes Johannes Sijbrens Siebrens3871


* * 1804 Schraard (Won) 21


1794 Schraard (Won) 27 Johannes Johannes Sijmens Siemens3930

* v1795 Wons (Won) 32
(getr met Reintje Piers)

1790 Schraard (Won) 12 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823

b * v


1792 Schraard (Won) 261796 Schraard (Won) 4 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823* d


1796 Schraard (Won) 26


1802 Schraard (Won) 4 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823
b v
1803 Schettens (Won) 131794 Schraard (Won) 26 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823

* * v1794 Schraard (Won) 23 1796 Schraard (Won) 41792 Schraard (Won) 26 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823* v


1792 Schraard (Won) 12 1793 Schraard (Won) 231793 Schraard (Won) 23 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds3823
* v

1793 Schraard (Won) 26 1794 Schraard (Won) 261796 Schraard (Won) 19 Johannes Johannes Tietes Tietes3852* v


1796 Allingawier (Won) 21 1797 Schraard (Won) 41798 Schraard (Won) 24 Johannes Johannes Tietes Tietes3852

* * * * * * * 1798 Schraard (Won) 4


1797 Schraard (Won) 4 Johannes Johannes Tietes Tietes3852
* v

1797 Schraard (Won) 19 1798 Schraard (Won) 241786 Schraard (Won) 8 Jouke Jouke Sijmens Siemens3859

* * d


1786: vrijgezel

1802 Schraard (Won) 20 Jouwe Jouwert Ruurds Ruurds3900
* v

1802 Schraard (Won) 29 1803 Schraard (Won) 191803 Schraard (Won) 19 Jouwe Jouwert Ruurds Ruurds3900

* * v 1803 Schraard (Won) 20 1805 Schraard (Won) 251794 Schraard (Won) 19 Jouwe Jouwert Ruurds Ruurds3900

b * v


1796 Schraard (Won) 291796 Schraard (Won) 29 Jouwe Jouwert Ruurds Ruurds3900* * * * *1796 Schraard (Won) 19 1802 Schraard (Won) 201805 Schraard (Won) 25 Jouwe Jouwert Ruurds Ruurds3900* 1805 Schraard (Won) 19


1777 Schraard (Won) 37 Claas Klaas Jans Jans1129
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1800 Schraard (Won) 39 Claas Klaas Sijmens Siemens3860b

1803 Schraard (Won) 29 Claas Klaas Sijmens Siemens3860

* v
1803 Schraard (Won) 8 1804 Schraard (Won) 101804 Schraard (Won) 10 Claas Klaas Sijmens Siemens3860


* * 1804 Schraard (Won) 29


1802 Schraard (Won) 8 Claas Klaas Sijmens Siemens3860
* v
1803 Schraard (Won) 291764 Schraard (Won) 41 Klaas Klaas Sjoerds Sjoerds3180 qSr 31 * * * * v


1764 Schraard (Won) 19 1785 Amsterdam (Nhl)

1764: Ao 1763 een huijs geboud op een koud steed

1748 Schraard (Won) 19 Klaas Klaas Sjoerds Sjoerds3180 qSr 31


1764 Schraard (Won) 41
1763: woont alleen bij Doeke Klases

1802 Schraard (Won) 31 Claas Klaas Sjoerds Sjoerds

wed
3180 qSr 31* +1792 Schraard (Won) 24 Cornelis Kornelis Reijns Reins3917* v


1792 Schraard (Won) 23 1793 Amsterdam (Nhl)
1775 Schraard (Won) 23 Cornelis Kornelis Reijns Reins3917
* * * * * * * * * * * v


1792 Schraard (Won) 241775 Schraard (Won) 4 Liske Liske Reijns Reins573
* * * * +
1785 Schraard (Won) 4 Liske Liske Reijns Reins

wed
573
* * * * * * * * * * * v


1796 Wons (Won) 351791 Schraard (Won) 10 Lolke Lolke Meinderts Meinerts3873


* * * * * * * * v
1791 Lollum (Won) 26 1799 Makkum (Won) 591793 Schraard (Won) 18 Louw Louw Jans Jans3896
b * * * * * * * *

1793: vrijgezel

1777 Schraard (Won) 40 Maijke Maaike Pijtters Pieters3821 qSr 22 v

1781 Holland

1778: woont bij een ander int schip

1787 Schraard (Won) 7 Maaike Maaike Sjoerds Sjoerds3858


* * * * * * * * +
1787 Makkum (Won) 361(d.v. 000567?)

1795 Schraard (Won) 21 Marten Marten Barteles Bartelds3911


b v


1796 Schraard (Won) 391796 Schraard (Won) 39 Marten Marten Barteles Bartelds3911* * v

1796 Schraard (Won) 21 1798 Allingawier (Won) 211789 Schraard (Won) 19 Martinus Marten
Jans Westendorp Westendorp

3898
* v

1789 Bolsward (Bol)
1790 Bolsward (Bol)
1776 Schraard (Won) 31 Meijnert Meinert Bees Bees3883
* * * * v


1776 Schraard (Won) 37 1785 Schraard (Won) 231786 Schraard (Won) 31 Meijnert Meinert Bees Bees3883

* * * * * * * v


1786 Schraard (Won) 24 1793 Schraard (Won) 191793 Schraard (Won) 19 Meijnert Meinert Bees Bees3883
* v

1793 Schraard (Won) 31 1794 Schraard (Won) 171794 Schraard (Won) 17 Meijnert Meinert Bees Bees3883

* * * * v

1794 Schraard (Won) 19 1798 Makkum (Won) 4991785 Schraard (Won) 24 Meijnert Meinert Bees Bees3883