Ugoklooster bewoners 1761-1770

uit speciekohieren

jaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1752 2 Hendrik Hendrik Johannes Johannes1356
* v1752 Bolsward (Bol)
1762 Bolsward (Bol)


1767 3 Hidde Hidde Bouwes Bouwes325


* * * * 1767 Nijland (Wym)

1748 1 Jacob Jakob Ates Ates329 qUg 01 * * * * +
1765 1 Jacob Jakob Ates Ates
wed

329 qUg 01* * * * * *1758 3 Sijmen Siemen Hettes Hettes495 qHi 17 * * * * * * v


1758 Tjerkwerd (Won) 44 1767 Bolsward (Bol)


1762 2 Wijbren Wiebren Aukes Aukes326

* * * * * * * * * 1762 Nijland (Wym)