Witmarsum bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1749 62 ds


Horreus


3061 qWor 591 * * * * * * * * * *te Workum 1749: wegens de Campen

1748 99 juffr


Beuker


409 qWi 002 * * * * * * * * * *1767 47 Hartog
Arends Arends* * * * 1767 Leeuwarden (Lwd)

1769 33 Abe Abe Fokkes Fokkes4127
* * 1769 Witmarsum (Won) 111
1768 111 Abe Abe Fokkes Fokkes4127b v1769 Witmarsum (Won) 33

1756 76 Abe Abe Gerrits Gerrits
adsistent

3247 qWi 014 * * * * * * * * * * 1756 Koudum (Hem)

1758 59 Age Age Clases Klases3448
* * * * * * * * * * 1758 Wommels (Hen)

1756 116 Anne Anne Pijtters Pieters

1756
3450
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1756 Witmarsum (Won) 112
1757 25 Anne Anne Rintjes Rintjes1675 qEn 02 * * v


1757 Engwier (Won) 3 1763 Cornwerd (Won) 12

1763 25 Anne Anne Willems Willems400


b * * * * v
1768 Witmarsum (Won) 32

1768 32 Anne Anne Willems Willems400* * * 1768 Witmarsum (Won) 25
1759 60 Antje Antje Jacobs Jakobs

1759
3451
v1761 Witmarsum (Won) 103

1759: arme huijs


1761 103 Antje Antje Jacobs Jakobs

1759
3451
ø ø ø ø ø ø ø ø ø + 1761 Witmarsum (Won) 60
1748 71 Arnoldus Arnoldus Saakes Sakes413 qWi 016 * * * * * * * * * +1770 71 Arnoldus Arnoldus Saakes Sakes
wed

413 qWi 016
*1750 86 Auke Auke Rintjes Rintjes574
* * * * * * * * * *


1782 Schraard (Won) 23 1752


1756
1756: hertrouwd zie no 73


1752 19 Bauke Bauke Pijtters Pieters563
* * * * * * * * * *de zoon


1751 74 Bauke Bauke Tjepkes Tjepkes4153
* * * * * * * * * * 1751 Witmarsum (Won)

1751 9 Bauke Bauke Ulbes Ulbes382
* * * * * * * * * * 1751 Witmarsum (Won) 108
1756 82 Baukjen Baukje Hendrijx Hendriks395
* * +


1756 Witmarsum (Won) 111
1765 50 Baukjen Baukje Obbes Obbes4137
v1765 Witmarsum (Won) 92

1765 92 Baukjen Baukje Obbes Obbes4137
* * * * * * 1765 Witmarsum (Won) 50
1760 117 Bernardus Berend
Gerards Coster


385
* * * * v1765 Witmarsum (Won) 120

1765 120 Bernardus Berend
Gerards Coster


385
* * * * * * 1765 Witmarsum (Won) 117 1765 Witmarsum (Won) 120

1764 45 Bokke Bokke Hanses Hanses
wed

4135* * g1764 Witmarsum (Won) 105


1766 Gerben Hendriks1758 105 Bokke Bokke Hanses Hanses
wed* * * v
1764 Witmarsum (Won) 45

1757 42 Bouwen Bouwe Durx Dirks3454
* * * * * * * * * * 1757 Witmarsum (Won) 77
1758 96 Bregt Brechtje Sjoerds Sjoerds

g


1761 Jan Wobbes1758 11 Durk Dirk Heins Heins661
* * * * * * * * * *1751 109 Durk Dirk Clases Klases

1762
2077 qWi 021 * ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1751 Witmarsum (Won) 72
1750: onvermogend


1766 87 Durk Dirk Wijtses Wietses3936

* * * v
1766 Pingjum (Won) 76 1769 Arum (Won) 60

1748 61 Dooije Doeie Duijters Dieterts3253 qWi 023 * * * * * * * * * *1752: gering man


1748 18 Doijtze Dooitse Douwes Douwes415 qWi 024 * * * * * * v

1767 Kimswerd (Won) 46


1754

1760 104 Douwe Douwe Annes Annes
wed 1753
3254 qWi 025 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1748 15 Douwe Douwe Douwes Douwes3255 qWi 026 * * +


1754 55 Douwe Douwe Douwes Douwes3255 qWi 026 * * * * * * * * * *1757 69 Douwe Douwe Oepkes Oepkes1126
* * v

1763 Witmarsum (Won) 112

1763 112 Douwe Douwe Oepkes Oepkes1126


* v

1763 Witmarsum (Won) 69 1764 Witmarsum (Won) 120

1764 120 Douwe Douwe Oepkes Oepkes1126* v
1764 Witmarsum (Won) 112 1765 Pingjum (Won) 17

1767 18 Douwe Douwe Piers Piers393


b * * *1755 58 Douwe Douwe Pijtters Pieters4141
* * * * * * * * * + 1755 Witmarsum (Won) 101
1770 58 Douwe Douwe Pijtters Pieters
wed

4141

*


1772 Pingjum (Won) 311772 Harmen Sikkes1768 25 Douwe Douwe Sinnes Sienes392* * * 1768 Arum (Won) 147
1755 106 Douwe Douwe Teedes Teedes

1755
3257 qWi 029 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1755: arme huijs


1765 117 Evert Evert Eelkes Eelkes
wed 1765


ø ø ø ø ø ø 1765 Joure (Has)

1770 83 Feijke Feike Paulus Paulus


b1764 95 Foeke Foeke Annes Annes396b * * * * * *1762 109 Fokel Fokele Hessels Hessels

1762ø ø ø ø ø ø ø ø ø1770 107 mr Focke Fokke
Arends Jagersma


374

b1757 115 Foppe Foppe Ages Ages

1757
3259 qWi 031 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1757 Witmarsum (Won) 103
1769 87 Foppe Foppe Clases Klases

b *1755 62 Frans Frans Fransen Franses4146
* * * * * * * * * * 1755 Harlingen (Har)
1776 Witmarsum (Won) 117

1751 68 mr Gerardus Gerard

Coster


384 qWi 032 * * * * * * * * * * 1751 Witmarsum (Won) 77
1768: zoon getr


1766 45 Gerben Gerben Hendrijx Hendriks4136

* * * * * 1766 Witmarsum (Won) 87


1766 Bokke Hanses wed1758 87 Gerben Gerben Hendrijx Hendriks4136
* * * * * v1758 Witmarsum (Won) 93 1766 Witmarsum (Won) 45 1764


1766 Bokke Hanses wed1759 70 Gerben Gerben Sijbes Siebes3581
* * * * * * * * * * 1759 Arum (Won) 57
1754 44 Gorrit Gerrit Gerlofs Gerlofs3260 qWi 033 * * * * * * * * * * 1754 Witmarsum (Won) 59
1748 24 Gorrijt Gerrit Sjoerds Sjoerds436 qWi 034 * * * * * * * * * *1759 34 Haije Haie Harmens Harmens1458
* * * * * * * * * * 1759 Witmarsum (Won) 73
1758 40 Haijtze Haitse Minnes Minnes4131
* * * * * * * * * * 1758 Witmarsum (Won) 59
ook: Haitse Minderts


1748 29 Hans Hans Hendrix Hendriks417 qWi 036 v1761 Witmarsum (Won) 101

1761 101 Hans Hans Hendrix Hendriks417 qWi 036 * * * * * * * * * * 1761 Witmarsum (Won) 29
1748 114 Hans Hans Tjalles Tjalles
wed 1748
3262 qWi 037 ø +1755 4 Haring Haring Ijpes Iepes3990
v1761 Tjerkwerd (Won) 29

1757 92 ds Harmen

Gosliga


1643
v
1757 Witmarsum (Won) 96 1761 Arum (Won) 121

1748 43 Harmen Harmen Heerts Harts3263 qWi 038 * +1762 43 Harmen Harmen Heerts Harts
wed

3263 qWi 038
* * g1764 Rinse Klases1757 53 Harmen Harmen Lammerts Lammerts4140
* * * * * * * * * *


1773 Witmarsum (Won) 39

1748 89 Heijn Hein Sijbes Siebes423 qWi 039 * * * * * * * * * +

1765
1748 98 Hendrik Hendrik Everts Everts3264 qWi 041 * * * * * * * +1752
1756 79 ds H.G. Hendrik
Gerards Kannegieter


1103
* * * * v
1756 Idsegahuizum (Won) 8 1765 Bolsward (Bol)


1758 77 Heere Here Aukes Aukes3502
* * * * * * * * * * 1758 Witmarsum (Won) 96
1762 45 Hester Hester

Haan, de


4134

* * v

1762 Bolsward (Bol)
1764 Witmarsum (Won) 105

1764 105 Hester Hester

Haan, de


4134* * v1764 Witmarsum (Won) 45 1766 Bolsward (Bol)


1769 88 Hinke Hinke Thijssen Tijses

b *1769: heeft bij hem (= Sibbele Hendriks) gedient


1767 105 Houk Houke Aukes Aukes3908


b * * v


1770 Schraard (Won) 36

1764 92 Ids Ids Idses Idses
wed


* v
1764 Achlum (Frd)
1765 Witmarsum (Won) 96
17641768 92 Ids Ids Idses Idses
wed


* v
1768 Witmarsum (Won) 120 1769 Witmarsum (Won) 111

1765 96 Ids Ids Idses Idses
wed* * v


1765 Witmarsum (Won) 92 1767 Witmarsum (Won) 120

1769 111 Ids Ids Idses Idses
wed* * 1769 Witmarsum (Won) 92
1760 112 Ids Ids Idses Idses

* v1760 Hitsum (Frd)
1762 Achlum (Frd)


1767 120 Ids Ids Idses Idses
wed

* v

1767 Witmarsum (Won) 96 1768 Witmarsum (Won) 92

1766 6 Yb Iebe Eeuwes Eeuwes3921

b * v
1768 Witmarsum (Won) 49

1766


1768 49 Yb Iebe Eeuwes Eeuwes3921* * v 1768 Witmarsum (Won) 6 1770 Schraard (Won) 25

1768


1766 10 Jackle Jakle Djurres Djurres48 qSr 24
* * * * * 1766 Schraard (Won) 6
1753 72 Jacob Jakob Jacobs Jakobs4151
* * * * * * * * * *1753


1748 1 Jacob Jakob Jans Jans3267 qWi 045 * * * * * * * * * +1769 55 Jacob Jakob Lammerts Lammerts
wed

2990 qPg 065* * 1769 Pingjum (Won) 65
1748 16 Jacob Jakob Lieuwes Lieuwes3268 qWi 046 +
1761 16 Jacob Jakob Lieuwes Lieuwes
wed

3268 qWi 046 v1761 Burgwerd (Won) 40

1768 114 Jacob Jakob Meinders Meinerts
b * *1757 50 Jacob Jakob Obbes Obbes449
* * * * * * * * * * 1757 Witmarsum (Won) 92
1748 49 Jacob Jakob Pijtters Pieters3269 qWi 047 * * * * * * * * * *1748 2 Jan Jan Alberts Alberts429 qWi 048 * * v

1763 Witmarsum (Won) 28

1750: nog wegens een wees


1763 28 Jan Jan Alberts Alberts429 qWi 048

* * * * * * * * 1763 Witmarsum (Won) 2
1750: nog wegens een wees


1760 45 Jan Jan Everts Everts4133
* v1760 Bolsward (Bol)
1762 Bolsward (Bol)


1748 52 Jan Jan Everts Everts398 qWi 049 * * * * * * * * * *

1760
1748 67 Jan Jan Feijkes Feikes3270 qWi 050 * * * * * * * * * *

1756


1769 Jouk Piebes wed 1769: is al voor enige Jaren getrouwd aan 1788: vrouw dood

1762 100 Jan Jan Halberts Halbes


b v

1763 Witmarsum (Won) 105

1763 105 Jan Jan Halberts Halbes* v

1763 Witmarsum (Won) 100 1764 Tzummarum (Bar)


1770 1 Jan Jan Jacobs Jakobs Jongsma


3892

bzoon v 0003267


1748 66 Jan Jan Johannis Johannes2996 qWi 051 * * * * * * * * * *1762 65 Jan Jan Claases Klases4149 qWi 052
b * * * * * * * *


1780 Witmarsum (Won) 98

z.v. 003285


1760 120 Jan Jan Claases Klases406 qWi 052 * * * +


1762

1759 3 Jan Jan Cornelis Kornelis433
* * * v
1764 Witmarsum (Won) 112

1764 112 Jan Jan Cornelis Kornelis433* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 31764
1764

1748 97 Jan Jan Sijtzes Sietses3272 qWi 054 * * * * * * * * * *

1760
1760: geen vrouw


1758 93 Jan Jan Tjerx Tjerks

1767
3508
* * * * * * ø ø ø ø 1758 Witmarsum (Won) 85


1753 Sjoerdje Botes1761 96 Jan Jan Wobbes Wobbes

g * * * * v


1766 Makkum (Won) 158 1765


1761 Brechtje Sjoerds1748 100 Jantje Jantje Jacobs Jakobs3275 qWi 057 * v


1762 onbekend


= Haantje Jakobs


1759 39 Jarig Jarich Hettes Hettes
wed 1762
3273 qWi 055 * ø ø ø ø ø ø ø ø
1769: geheel weg


1763 85 Jelle Jelle Sipkes Sipkesb * * * * * * *1759 73 Jelte Jelte Jelles Jelles4152
* * * * * * * * * *1748 51 Jentje Jentje Monses Monses442 qWi 059 * +

1754
1757 21 Jetse Jetse Sikkes Sikkes407 qWi 061 * * * v

1757 Witmarsum (Won) 25 1764 Witmarsum (Won) 92

1764 92 Jetse Jetse Sikkes Sikkes407 qWi 061


* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 2117641748 75 Jochum Jochem Jans Jans440 qWi 062 * * * * * * * * * +1763: kind getr


1770 75 Jochum Jochem Jans Jans
wed

440 qWi 062
*1763: kind getr


1750 38 Johannes Johannes Jans Jans401 qWi 063 * * * * * * * * * *1751 7 Johannes Johannes Johannes Johannes401 qWi 063 * * * * * * * * * * 1751 Tzum (Frd)


1752

1760 4 Johannes Johannes Oeges Oeges447
* * * * * * * * * *1748 47 Johannes Johannes Rienx Rienks

1767
3278 qWi 064 * * * * * * ø ø ø ø

1764
1761 60 Jouke Jouke Piebes Piebes
wed 1757
3280 qWi 066 ø ø ø ø ø ø ø ø ø
1761 Witmarsum (Won) 103 1769 Witmarsum (Won) 671769 Jan Feikes1769 67 Jouke Jouke Piebes Piebes
wed

3280 qWi 066*
1769 Witmarsum (Won) 60


1769 Jan Feikes1757 103 Jouke Jouke Piebes Piebes
wed 1757
3280 qWi 066 v
1757 Witmarsum (Won) 105 1761 Witmarsum (Won) 60

1766 27 Claas Klaas Douwes Douwes727 qEn 03
* * * * * 1766 Pingjum (Won) 32
1759 60 Claas Klaas Gerrits Gerrits
wed 1759
3283 qWi 069 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1759: arme huijs


1748 20 Claas Klaas Haijes Haies383 qWi 070 * * * * * * * * * *1748 91 Claas Klaas Haijes Haies383 qWi 070 * * * * +
1765 91 Claas Klaas Haijes Haies
wed

383 qWi 070* * * * * *1748 65 Claas Klaas Jans Jans3285 qWi 072 * +1758 111 Claas Klaas Clases Klases
wed

284 qWi 073 * * * * * * * d

1758 Witmarsum (Won) 36
1756 6 Claas Klaas Obbes Obbes1764
* * * * * * * * * * 1756 Cornwerd (Won) 6
1748 17 Claas Klaas Sijmons Siemens3286 qWi 074 * * * * * * * * * *1765 82 Cornelis Kornelis
Gerards Coster


4012
* * * * * * 1765 Arum (Won) 74
1765 89 Cornelis Kornelis Hayes Haies

* * * * * * 1765 Makkum (Won) 111
1764 33 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs1117* * * * * v
1764 Wons (Won) 22 1769 Pingjum (Won) 33

1748 106 Lieuwe Lieuwe Foppes Foppes

1748
3288 qWi 077 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

1770 Rinse Jetses wed 1753: arme huijs


1748 48 Lieuwe Lieuwe Gerrits Gerrits3289 qWi 078 * * v

1763 Arum (Won) 102

1755 81 Lieuwe Lieuwe Haijes Haies3290 qWi 079 * * * +

1755 Witmarsum (Won) 103
1762 113 Leeuwe Lieuwe Seekles Seekeles4057

b v

1763 Arum (Won) 115

1761 92 Lieuwe Lieuwe Wijtses Wietses3665
* * * * * * * * * * 1761 Arum (Won) 120
1763 82 Lijsbet Lijsbet Sijbes Siebesb *

dochter 000395


1755 57 Luijtske Luitjen Sijbrens Siebrens

1755
3293 qWi 082 ø ø ø ø ø ø ø +

1755 Witmarsum (Won) 69
1755: arme huijs 1760: Luitske Sijbrens

1769 54 Maijke Maaike Pijtters Pieters3821 qSr 22* v 1769 Schraard (Won) 12 1770 Schraard (Won) 29

1769: is Iemke Klases wed


1764 22 Marten Marten Pijtters Pieters41b * * * * * v 1768 Ferwoude (Won) 32 1770 Witmarsum (Won) 110 1765
1770 110 Marten Marten Pijtters Pieters41

* 1770 Witmarsum (Won) 2217701763 113 Meijnert Meinert Jelles Jellesb * * * * * * *

1769
1764 81 Monse Monse Jentjes Jentjes
b * * * * * *1766 96 Monse Monse Jentjes Jentjes


b * * v1769 Witmarsum (Won) 81

1769: op nr 81 reeds aangetekent


1757 94 Monse Monse Sjoerds Sjoerds441
* * * * * * * * * *

1767
1759 4 Oege Oege Johannis Johannes448 qWi 088 +
1759 Bolsward (Bol)

1761 4 Oege Oege Johannis Johannes
wed

448 qWi 088 * +1763 15 Paulus Paulus Douwes Douwes1352


* * * * * * * * 1763 Hartwerd (Won) 1
1760 101 Paulus Paulus Douwes Douwes1352
v1761 Hartwerd (Won) 1

1755 41 Paulus Paulus Pijtters Pieters3298 qWi 089 * * * * * * * * * *1748 31 Piebe Piebe Poppes Poppes3299 qWi 090 * * * * * * * * +
1769 31 Piebe Piebe Poppes Poppes
wed

3299 qWi 090* *1748 8 Pier Pier Watzes Watses421 qWi 091 * * * * * * * * * *


1768 Witmarsum (Won) 49

1757 35 Pijtter Pieter

Hibma


57
* * * * * * * * * * 1757 Arum (Won) 41
1762 51 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs4011

b * * * * * * * *

1768
1756 27 Pijtter Pieter Jans Jans3999
* * * * * v


1766 Arum (Won) 7

1769 39 Pytter Pieter Jans Jans

1769
4144
ø ø1767 117 Pijtter Pieter Jans Jans

1767
3141 qPg 101

ø ø ø ø 1767 Pingjum (Won) 42
1763 2 Pieter Pieter Lammerts Lammerts1493


b * * * * * * *1770 31 Pieter Pieter Piebes Piebes386

* 1770 Witmarsum (Won) 69
1763 69 Pieter Pieter Piebes Piebes386


* * * * * * * v


1770 Witmarsum (Won) 31

1748 46 Popke Popke Tjallings Tjallings439 qWi 096 * * * * * * * +


1755

1768 46 Popke Popke Tjallings Tjallings
wed

439 qWi 096


* * *1769 96 Reijn Rein Sijtses Sietses

b *1770 69 mr Reijn Rein Theunis Teunis
wed

4150

* 1770 Witmarsum (Won) 107
1756 107 mr Reijn Rein Theunis Teunis4150
* * * * * * * * * + 1756 Harich (Gaa)

1770 107 mr Reijn Rein Theunis Teunis
wed

4150

v


1770 Witmarsum (Won) 69

1756 10 Reijner Reiner Jans Jans663
* * * * * v


1766 Pingjum (Won) 32


1756

1768 98 Riemke Riemkje Joghems Jochums
b * *1770 105 Rinse Rinse

Schroor

b1755 118 Rinse Rinse Jetzes Jetses

1755
3306 qWi 099 ø ø ø ø ø ø +


1755 Witmarsum (Won) 95
1748: arm 1761: Rinse Idses

1767 118 Rinse Rinse Jetzes Jetses
wed 1767
3306 qWi 099

ø ø ø g v 1755 Witmarsum (Won) 95 1770 Witmarsum (Won) 1061770 Lieuwe Foppes 1748: arm 1761: Rinse Idses

1764 43 Rinse Rinse Clases Klases1482b * * * * * v


1770 Arum (Won) 861764 Harmen Heerts wed1763 48 Rinse Rinse Piers Piers419


b * * * * * * *1764 64 Rinse Rinse Pijters Pieters

1760-1770
4142
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1757 Witmarsum (Won) 60
1761: Rinske Pieters


1762 114 Rinse Rinse Pieters Pieters

1762
4143

ø b ø ø ø ø ø ø

1757 64 Rinske Rinske Pijtters Pieters

1760-1770
4142
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1757 Witmarsum (Won) 60
1748 5 Rommert Rommert Jans Jans418 qWi 100 * * * * * * * * * +1770 5 Rommert Rommert Jans Jans
wed

418 qWi 100
*1764 21 Ruurd Ruurd Feddes Feddes1694* * * * * * * 1764 Schettens (Won) 8
1762 112 Ruurd Ruurd Feddes Feddes1694

b v

1763 Schettens (Won) 8

1761 29 Sasse Saske Durx Dirks365
b * * * * * * * * *1759 105 Sasse Sasker Ages Ages422
* * * * * * * * * * 1759 Witmarsum (Won) 120

1766

1748 88 mr Sibble Sibbele Hendrijx Hendriks434 qWi 102 * * * * * * * * +
1755 106 Sijbren Siebren Baukes Baukes3308 qWi 103 * * * * * * * * * * 1755 Witmarsum (Won) 41
1758 23 Sijbren Siebren Clasen Klases4125
* * * * * * * * * * 1758 Bolsward (Bol)

1757 22 Sijbren Siebren Meijntes Meintes4049
* * * v

1757 Witmarsum (Won) 64 1764 Arum (Won) 135

1755 12 Sijbren Siebren Ulbes Ulbes414 qWi 104 * * * * * * * * * * 1755 Witmarsum (Won) 120


1756
1755 110 Sijds Sieds Sibbles Sibbeles

* * * * * * * * * + 1755 Witmarsum (Won) 113
1761 16 Sijmon Siemen Joukes Joukes1723
* * * * * * * * * * 1761 Schraard (Won) 9
1751 90 Sijmon Siemen Clases Klases

1766


* * * * * ø ø ø ø ø

1753
1770 22 Zijtse Sietse Douwes Douwes339

b1756 80 Sijtse Sietse Reijns Reins3312 qWi 108 * * * * * * * * * * 1756 Witmarsum (Won) 53
1768 37 Sijtske Sietske Clases Klases4130* * * 1768 Witmarsum (Won) 54
1751 54 Sijtske Sietske Clases Klases4130
* * * * * * * v

1751 Witmarsum (Won) 63 1768 Witmarsum (Won) 37


1754

1748 106 Sikke Sikke Teedes Teedes

1748
3313 qWi 109 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1753: arme huijs


1760 26 Sipke Sipke Bouwes Bouwes23 qWi 110 * * * * * * * * * * 1760 Witmarsum (Won) 112
1748 118 Sipke Sipke Tjerx Tjerks
assistent

3314 qWi 112 * +1748: bijsjager maar arm 1750: ext adsistent

1762 118 Sipke Sipke Tjerx Tjerks
wed 1767
3314 qWi 112
- - - - * ø ø ø ø1755 33 Sjoerd Sjoerd Eekes Iekes3161 qPg 126 * * * v

1755 Witmarsum (Won) 40 1764 Arum (Won) 148 1760
1770 43 Sjoerd Sjoerd Jacobs Jakobs3887

b


1790 Witmarsum (Won) 92

1789: vrouw te Schraard nr 32


1757 8 Sjoerd Sjoerd Theunis Teunis389
* * * * * * * * * * 1757 Witmarsum (Won) 118
1767 96 Teede Teede Douwes Douwes

1770
b * * ø1760 85 Taetske Teetske Harings Harings

* * +


1758 36 Theunis Teunis Eeltjes Eelkes

1766
3528
* * * * * i1758 Arum (Won) 109
1766: woont bij een ander in 1766: zoon Eeltje Teunis n Ferwoude

1765 79 ds T. Tiberius

Baar,de


394
b * * * * v


1770 onbekend


1766 36 Tiete Tiete Gosses Gosses4129

b * * * *1758 32 Tjalling Tjalling Minnerts Minderts593
* * * * * * * v

1758 Piaam (Won) 10 1768 Witmarsum (Won) 57

1768 57 Tjalling Tjalling Minnerts Minderts593* * * 1768 Witmarsum (Won) 3217681757 37 Tjebbe Tjebbe Yetes Ietes375 qWi 121 * * * * * * * * * * 1757 Schettens (Won) 2
1752: in't vermaninghuis 1766: halve schoorsteen voor vermaning

1763 100 Tjeerd Tjeerd Aukes Aukesb * * * * * * *1764 3 Tjeerd Tjeerd Sierx Sierks402 qWi 122


* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 95
1755 95 Tjeerd Tjeerd Sierx Sierks402 qWi 122 * * * v

1755 Witmarsum (Won) 58 1764 Witmarsum (Won) 3

1748 13 Tjeerd Tjeerd Sijtzes Sietses445 qWi 123 * * * * * * * * * *1770 54 Tjipke Tjepke Sakes Sakes3319 qWi 124
* 1770 Witmarsum (Won) 83
1751 83 Tjipke Tjepke Sakes Sakes

1753
3319 qWi 124 ø ø ø ø ø ø ø ø ø v


1770 Witmarsum (Won) 54

1770 118 Trijn Trijntje Monses Monses

1770b1756 84 Trijntje Trijntje Tjeerds Tjeerds

1756


ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1756: voormaals bij een ander ingewoond


1770 103 Trijntje Trijntje Tjeerds Tjeerds

1770b1759 73 Uijltje Uilke Rintjes Rintjes432
* * * * * * * * * *1748 108 Ulbe Ulbe Baukes Baukes566 qWi 128 * * * * * * * * * *1757 119 Ulbe Ulbe Sijbrens Siebrens425
* * * * * * * * * * 1757 Witmarsum (Won) 22
1751 28 Ulbe Ulbe Tjeerds Tjeerds1131 qZu 27 * * v


1751 Zurich (Won) 8 1763 Pingjum (Won) 16

1761 4 Watse Watse Piers Piers397 qWi 129 * * * * * * * * * * 1761 Idsegahuizum (Won) 10
1754 63 Wijbe Wiebe Yedes Iedes4148
* * * * * * * * * *1759 72 Wigger Wieger Ruurds Ruurds3432
v
1759 Schraard (Won) 16 1761 Witmarsum (Won) 106

1761 106 Wigger Wieger Ruurds Ruurds3432
* * * * * * * * * * 1761 Witmarsum (Won) 72
1748 56 Wijpke Wiepke Sikkes Sikkes

1768
3323 qWi 130 * * * * * * * ø ø ø1757 30 Wijtse Wietse Lieuwes Lieuwes4126
* * * * * * * * * *
1770

1755 57 Wijtske Wietske Foppes Foppes

1755
3324 qWi 131 ø ø ø ø ø ø ø +

1755 Witmarsum (Won) 118
1755: arme huijs


1766 50 Wiltje Wilke Durx Dirks4139

b * * * *1754 78 Willem Willem Hiddes Hiddes

* * * * * * * * * *1755 14 Willem Willem Leeuwkes Lieuwkes2096 qAr 108 * * * * * * * * * + 1755 Witmarsum (Won) 30
1770 14 Willem Willem Leeuwkes Lieuwkes
wed

2096 qAr 108
*1748 102 Willem Willem Nicolaas Nicolaas2997 qWi 132 * * * * * * * * * *1749