Zurich bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1760 3 Capt. E.


Nieuwenhuis
* * * * * * * * * *1760: woont te Harlingen


1766 12 Ale Alle Pytters Pieters


b * * * *1757 16 Alle Alle Sierx Sierks536
* * * * * * * * * * 1757 Makkum (Won) 270
1748 2 Anne Anne Harmens Harmens538 qZu 07 v1761 Zurich (Won) 6

1761 6 Anne Anne Harmens Harmens538 qZu 07 * * * * * * * * * * 1761 Zurich (Won) 217611768 15 Anne Anne Rintjes Rintjes1675 qEn 02


* v
1768 Cornwerd (Won) 12 1769 Makkum (Won) 202

1764 7 mr Durk Dirk

Gosligab * * v

1767 Tzummarum (Bar)


1752 12 Durk Dirk Ynses Ienses3094 qPg 036 * * +


1752 Kimswerd (Won) 77
1763 12 Durk Dirk Ynses Ienses
wed

3094 qPg 036

v

1763 Pingjum (Won) 27

1769 1 Durk Dirk Clases Klases544
b *1761 2 Durk Dirk Pieters Pieters

* * * * v
1761 Achlum (Frd)
1765 Pingjum (Won) 118

1760 6 Douwe Douwe Ypes Iepes

* * * v
1764 Pingjum (Won) 73

1748 18 Engle Engel Jans Jans542 qZu 11 * * * +

1756: de dochter getrouwd 1757: een kind minder

1764 18 Engle Engel Jans Jans
wed

542 qZu 11


* * * * * * *1756: de dochter getrouwd 1757: een kind minder

1762 9 Gerlof Gerlof Jacobs Jakobs533 qWo 10
* * * * * * * * * 1762 Wons (Won) 21
1762: dogter getroud


1748 14 Harmen Harmen Bokkes Bokkes3227 qZu 13 * * v

1763 Pingjum (Won) 89

1767 14 Harmen Harmen Bokkes Bokkes3227 qZu 13

* * * * 1767 Pingjum (Won) 89
1758 5 Heijn Hein Reijner Reiners2134 qCo 07 * v1758

1762 Tacozijl (Lem)


komt van Het Bildt


1770 13 Heijn Hein Reijners Reiners


* 1770 Sint Jacobiparochie (Bil)

1765 6 Heijn Hein Ulbes Ulbes

b * * * * *1748 1 Hendrik Hendrik Annes Annes1404 qZu 14 * * * * * * * * v1769 Cornwerd (Won) 28

1766: kind gestorven


1770 2 Ynse Iente Tjerx Tjerks


* 1770 Wons (Won) 30
1766 17 Jan Jan Ales Alles


b v

1767 Achlum (Frd)


1766


1751 17 Jan Jan Sijbrens Siebrens3228 qZu 15 * * * * * * * * * *1748 13 Jorke Jork Jorkes Jorks3231 qZu 18 * * * * * * * * * *1769 7 Mr Cornelis Kornelis Abrahams Abrahams531
* * 1769 Pingjum (Won) 50
1748 19 Lijsbet Lijsbet Johannes Johannes

1748
3221 qZu 04 +
1756: arme huijs


1748 10 Louw Louw Murx Murks539 qZu 19 * * * * * * * +

1755 en 1756: een kind getrouwd 1757: een dochter getrouwd

1768 10 Louw Louw Murx Murks
wed

539 qZu 19


v
1768 Makkum (Won) 116

1755 en 1756: een kind getrouwd 1757: een dochter getrouwd

1764 7 Pier Pier Wijpkes Wiepkes
* v
1764 Zurich (Won) 9 1765 Zurich (Won) 12

1763 9 Pier Pier Wijpkes Wiepkesb v
1764 Zurich (Won) 7

1765 12 Pier Pier Wijpkes Wiepkes1167
* v1765 Zurich (Won) 7 1766 Kimswerd (Won) 15

1752 3 Pijtter Pieter Alles Alles1413 qZu 21 * * * * * * * * * * 1752 Sint Annaparochie (Bil)

1762: dogter getroud


1763 14 Rein Rein Gerrits Gerritsb * * * v

1767 Pingjum (Won) 89

1770 14 Reijn Rein Gerrits Gerrits


*1770: heeft al voor lange bij Harmen Bokkes gewoond


1757 8 Rients Rienk Engles Engels541
* * * * * * * * * *1760 11 Rommert Rommert Pieters Pieters3153 qPg 114 * v1760 Pingjum (Won) 12 1762 Harlingen (Har)

17601760: boerderij geexecuteerd


1768 10 Seerp Seerp Yemes Iemes
* * * 1768 Zurich (Won) 15
1757 15 Seerp Seerp Yemes Iemes

* * * * * * * v

1757 Zurich (Won) 8 1768 Zurich (Won) 10

1748 5 Sibbeltje Sibbeltje Sijmons Siemens3222 qZu 05 * v


1762 Koehool (Frd)


1756 4 Sijbren Siebren Durx Dirks540
* * * * * * * * * + 1756 Zurich (Won) 8
1770 4 Sijbren Siebren Durx Dirks
wed

540

*1762 5 Sijmon Siemen Annes Annes3235 qZu 24
* * * * * * * * * 1762 Zurich (Won) 9
1748 9 Sijmon Siemen Annes Annes3235 qZu 24 * v


1762 Zurich (Won) 5

1758 7 Sijmen Siemen
Olferts Kiestra


3490
* * * v

1758 Oosterlittens (Baa)
1764 Heeg (Wym)


1762 13 Sijmon Siemen Sijdses Sietses
opzichter
* * * * v1762 Hindelopen (Hin)
1766 Koehool (Frd)


1763: zegge Siemen Oebeles 1764: cherger

1765 2 Zijtze Sietse Everts Everts1399
* * * * * v 1765 Zurich (Won) 12 1770 Cornwerd (Won) 8

1759 6 Zijtze Sietse Everts Everts1399
d
1763 12 Zijtze Sietse Everts Everts1399


* * v
1763 Cornwerd (Won) 26 1765 Zurich (Won) 2

1766 13 Sjoerd Sjoerd

Smit cherger
* * * * v 1766 't Bildt (Bil)
1770 Sint Jacobiparochie (Bil)


1769 15 Tjalke Tjalke Douwes Douwes3525
* * 1769 Arum (Won) 54
1761 3 Watse Watse Wijbes Wiebes

b * v

1763 Makkum (Won) 144

1766 17 Wybe Wiebe Jans Jans


b * * d
1766