Voorgangers

leden

 

16e eeuw

 

 

 

Was reeds daar in de 16e eeuw

1695

 

 

32

In 1695 zijn 32 leden

1706

 

Pyter Sjoerds

 

Pyter Sjoerds

1731

1740

Pabe Tjaards

 

Pabe Tjaards, emeritaat in 1743

18e eeuw

 

 

 

In de 18e eeuw bedienen de “lekenprekers “ ook Arum.

1827

 

 

 

In 1827 met Witmarsum verbonden, waar  dan ook de predikant woont.

1950

 

 

 

In 1950 wordt “de oude Schuilkerk van Pingjum” gerestaureerd.

doopsgezinde voorgangers van Pingjum