predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten  het “Mis ” lezen verboden”.

 

 

 

 

 

Cornelius Florus

1600

1603

 

In 1600 is Cornelius Florus hier. Verroepen naar Wons – Engwier en gedemitteerd den 5 december 1603.

Menso Regneri

1604

1629

 

In 1604 is Menso Regneri, beroepen van Exmorra  geapprobeerd en gedemitteerd 13 februari. Emeritus geworden  in 1629.

Abraham Walsweer

1631

1615

 

In 1631 is Abraham Walsweer geapprobeerd den 11 augustus. Verroepen naar Tjerkwerd en gedimitteerd 4 maart 1615.

Tarquinius Fokkes

1645

1695

 

In 1645 is Tarquinius Fokkes als kandidaat geapprobeerd den 9 juni. Hij is overleden in 1695 te Idzegahuizen.

Suffridus Hitsma

1695

1716

 

In 1695 is Suffridus Hitsma - geboren te Workum - als kandidaat geapprobeerd 7 october te Idzegahuizen – Piaam. Hij is verroepen naar Hijlaard en gedemitteerd den 6 juli 1716.

Riemer  Jenthema

1716

1738

 

In 1716 is Riemer Jenthema als kandidaat geapprobeerd den 5 october te Idzegahuizen - Piaam. Hij is overleden te Idzegahuizen den 18 september 1738.

Joan Jacob Posthumus

1740

1753

 

In 1740 is Joan Jacob Posthumus, beroepen van Oosterzee  c.a, en daar gedemitteerd den 7 september, geapprobeerd. Hij is zeer onverwagts overleden bij gelegenheid van een familie bezoek bij zijn schoonzoon te Workum den 14 juni 1753, oud bijna 65 jaren.

Hendrik Gerard Cannegieter

1754

1755

001103

In 1754 is Hendrik Gerard Cannegieter als kandidaat bevestigd den 23 juni. Verroepen naar Witmarsum, neemt hij afscheid 12 october 1755.

Carel Limberger

1755

1759

003007

In 1755 is Carel Limberger als kandidaat bevestigd den 28 october. Verroepen naar Stavoren, neemt hij afscheid 9 september 1759.

Tjalling Tobias van der Ley

1759

1767

001104

In 1759 is Tjalling Tobias van der Ley als kandidaat bevestigd 28 october. Verroepen naar Hijlaard, neemt hij afscheid 21 juni 1767.

Wibrandus Verwey

1767

1769

001105

In  1767 is Wibrandus Verwey als kandidaat bevestigd den 18 october. Verroepen naar Noordlaren, neemt hij afscheid 18 october 1769.

Samuel Cahais

1770

1771

001106

In 1770 is Samuel Cahais als kandidaat bevestigd den 6 mei te Idzegahuizen- Piaam. Hij is geboren te Wolsum als Isaaks zoon. Verroepen naar Tjerkwerd, neemt hij afscheid  den 14 april 1771.

Harke Posthumus

1771

1812

001107

In 1771 is Harke Posthumus, als kandidaat bevestigd den 14 juli te Idzegahuizen - Piaam. Hij is geboren te Bolsward, overleden  8 mei 1812 en begraven te Bolsward.

Sino Johan Attama

1813

1818

 

In 1813 is Sino Johan Attama als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede den 5 december. Verroepen naar Scherpenzeel, neemt afscheid 29 maart 1818.

David Noordhoff

1819

11825

 

In 1819 is David Noordhoff als kandidaat bevestigd.  Hij doet zijn intreerede 14 maart te Idzegahuizen – Piaam. Verroepen naar Schalsum, neemt hij afscheid 27 maart 1825.

Conraad Schuur

1825

1827

 

In 1825 doet Conraad Schuur, als kandidaat bevestigd , zijn intreerede den  26 december. Hij is geboren te Kritsum (Oost-Friesland). Verroepen naar Oudega - Idzega, neemt hij afscheid 15 juli 1827.

Sijpko Haijo Sijpkes

1828

1837

 

In 1828 doet Sijpko Haijo Sijpkes, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 9 maart. Verroepen naar Elspeet, neemt afscheid 9 november  1837. Hij is geboren te Ulrum en overleden te Putten op de Veluwe 14 december 1844.

Willem Nicolaas Stort

1838

1850

 

In 1838 is Willem Nicolaas Stort, als kandidaat bevestigd den 26 augustus te Idzegahuizen – Piaam. Verroepen naar Burum, vertrekt 17 maart 1850.

predikanten van Idsegahuizum en Piaam