predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580  hebben de Friesche Staten  het “Mis ” lezen verboden.

Tjerkwerd en Greonterp 

Jarich Nicolai

1589

1591

 

In de combinatie van TJERKWERD en GREONTERP had men al een oplossing gevonden met de benoeming van Jarich Nicolai als voorganger. Hij was den 6 mei 1589 lid der Synode  als ouderling, doch zonder dat zijne plaats uitgedrukt wordt, althans zeker was hij hier den 25 juli 1591. Na 1592 is hij vertrokken naar Joure en benoemd aldaar tot predikant.

Godefridus Sopingius

1595

voor 1600

 

In 1595 kwam Godefridus Sopingius, als kandidaat van de Theologische Faculteit van Franeker, en wordt bevestigd als predikant. Hij is geboren 16 sept 1573 te Weener en een zoon van Nicolaas Sopingius predikant te Leeuwarden. Verroepen naar Schraard voor 1600.

Johannes Bildt

1600

1601

 

In 1600 Johannes Bildt, ook geschreven Johannes Johans Biltius (Het Bildt is wellicht zijn geboorteplaats). Hij komt als kandidaat en is hier bevestigd. Verroepen naar Warns, Scharl en Molkwerum,  en gedemitteerd den 9 februari 1601.

Henricus Bernardi van Berkel

1601

1612

 

In 1601 Henricus Bernardi van Berkel beroepen, nadat hij in 1699 te Warns is afgezet. Op attest van de Classis van Leeuwarden bij de Classis van Bolsward en Workum weer aangenomen en goedgekeurd den 18 mei 1601.
In 1604 zijn er nieuwe moeilijkheden met hem. Een besluit van de Classis van Leeuwarden den 14 november 1604 om binnen 3 weken een andere dienaar te verkiezen, vanwege de destitutie van Van Berkel, is door het College geapprobeerd, en door de gemeente van Tjerkwerd geordonneerd. Dit vonnis schijnt weldra opgevolgd te zijn, want volgens zijn grafsteen overlijdt hij als predikant hier den 10 juni 1612, oud 79 jaren, nadat hij 48 jaren predikant geweest is.

Tjerkwerd en Dedgum

 

1612

 

 

Na 1612 gaat Tjerkwerd een samenwerking aan met Dedgum en laat Greonterp gaan.

Arnold Arnoldsen

 

1567

 

In1567 vlucht Pastoor Arnold Arnoldsen van Dedgum naar Emden  (volgens Reershemius 1556).

Johannes Scrapius

1614

1625

 

In 1614 is Johannes Scrapius de nieuwe predikant van Tjerkwerd- Dedgum. Hij overlijdt in 1625 te Tjerkwerd (grafsteen onleesbaar)

Fokko Teyens

1626

1644

 

In 1626 is Fokko Teyens beroepen van Twijzel en geapprobeerd 4 september. Overleden te Tjerkwerd 30 april 1644 en is in de kerk begraven.

Abraham Walsweer

1645

1678

 

In 1645 wordt Abraham Walsweer beroepen vanuit Idzegahuizen, geapprobeerd en gedemitteerd 4 maart. Hij is overleden 17 juli 1678, oud 74 jaren en begraven in de kerk.

Johannes Jacobus Munkerus

1679

1685

 003003

In 1679 is Johannes Jacobus Munkerus als kandidaat bevestigd 11 mei. Verroepen naar Wijnjeterp en gedemitteerd den 4 mei 1685.

Jacobus Ecoma

1685

1745

 003001

In 1685 is Jacobus Ecoma als kandidaat geapprobeerd den  2 november. In 1695 genomineerd tot veldprediker. Hij is overleden aan kanker aan de lip den19 april 1745, in de ouderdom van 90 jaar.

 

1745

1747

 

Tjerkwerd –Dedgum is nu  2 jaar zonder predikant, collega’s uit de Classis vallen nu in voor een traktement van f 2,- voor een preek en f 6 voor een avondmaal.

Arnoldus Nieuwenhuis

1747

1770

 000503

In 1747 wordt Arnoldus Nieuwenhuis beroepen van Wons, doet zijn intreerede 24 september. Hij wordt verroepen naar Winsum, zijn afscheid is 7 october 1770.

Samuel Cahais

1771

1785

 001106

In 1771 Samuel Cahais is beroepen van Idzegahuizen, intreerede 28 april. Hij wordt verroepen naar Britswerd, hij neemt afscheid 12 juni 1785.

Gerrit Putting

1785

1810

 001699

In 1785 is Gerrit Putting beroepen van Exmorra, intreerede 7 augustus. Hij overlijdt 17 november 1810 te Tjerkwerd.

Wijtso Winsemius

1811

1853

 

In 1811 is Wijtso Winsemius beroepen van Molkwerum, intreerede 7 juli. Overleden 16 maart 1853 te Tjerkwerd.

F.Schaaf

1854

1896

 

In 1854 komt ds F.Schaaf. In 1896 gaat hij met emeritaat.

Jan van Rijs

1896

1933

 

In 1896 wordt ds Jan van Rijs beroepen van Zetten Gld. Hij is de eerste rechtzinnige predikant voor Tjerkwerd. Hij doet veel voor het Christelijk onderwijs. Hij neemt afscheid in 1933.

M.C.Groenewoud

1935

1938

 

In 1935 ds M.C.Groenewoud. Hij neemt afscheid  in 1938.

J.H.Vrielink

1938

1945

 

In 1938 ds J.H.Vrielink tot 1945.

E.J.van der Brug

1945

1947

 

In 1945 ds E.J.van der Brug . Hij is in 1947 overleden en begraven te Tjerkwerd.

L.Luteijn

1947

1955

 

In  1947 ds L.Luteijn tot 1955. In deze tijd is hij ook als Legerpredikant gaat met de soldaten mee naar Indonesië.

B.Koole 

1959

1963

 

In 1959 ds B.Koole tot 1963.

W.M.Schuijlenburg

1964

1968

 

In 1964 ds W.M.Schuijlenburg tot 1968.

J.L.Leestemaker

1969

1976

 

In 1969 ds J.L.Leestemaker tot 1976. Voor hij naar Tjerkwerd kwam, is hij 10 jaar predikant in Suriname.

Tjerkwerd, Dedgum, Parrega, Hieslum gaan samen in 1991

predikanten van Tjerkwerd Greonterp Dedgum Hieslum en Parrega