Nakomelingen van Wibe Willems (1635-1673)

 


2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

I  Wibe Willems, wonende Marum (Grn), is geboren rond 1635, is overleden op woensdag 27 september 1673 Marum (Grn). Wibe werd ongeveer 38 jaar.

Wibe was gehuwd met Barteltjen Luytiens.

Barteltjen was later gehuwd (2) met Zytie Alberts.<1>

Van Wibe en Barteltjen zijn zes kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Willem Wybes.

Willem trouwt (kerk) op woensdag 4 augustus 1688 Marum (Grn) met Reijne Haijes.

2  Gesyn Wybes is gedoopt op donderdag 20 maart 1659 Marum (Grn).

Gesyn trouwt (kerk) op donderdag 18 mei 1684 Marum (Grn) op 25-jarige leeftijd met Walle Geerds.

3  Aeltien Wybes is gedoopt op donderdag 23 september 1660 Marum (Grn).

4  Date Wybes is gedoopt op donderdag 21 juli 1667 Marum (Grn), is overleden op maandag 5 juli 1694 Marum (Grn). Date werd 26 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

5  Luitjen Wybes is gedoopt op donderdag 24 april 1670 Marum (Grn), zie II.

6  Tryntyn Wybes is gedoopt op donderdag 22 september 1672 Marum (Grn).

Generatie II

II  Luitjen Wybes, zoon van Wibe Willems (I) en Barteltjen Luytiens, is gedoopt op donderdag 24 april 1670 Marum (Grn).

Luitjen trouwt (kerk) op donderdag 27 april 1690 Grootegast (Grn) op 20-jarige leeftijd (1) met Hylck Riets.

Van Luitjen en Hylck is een kind bekend:

1  Wybe Luitjens is gedoopt op zondag 7 november 1694 Grootegast (Grn).

Wybe trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1717 Grootegast (Grn) op 22-jarige leeftijd (1) met Bauke Heerkes. Bauke is afkomstig uit Doezum (Grn). Wybe trouwt op zondag 11 november 1731 op 37-jarige leeftijd (2) met Berentje Reijnders.

Berentje was eerder gehuwd (1) met ... Derks.

Luitjen trouwt (kerk) in mei 1701 Grootegast (Grn) op 31-jarige leeftijd (2) met Yke Henriks.

Yke was eerder gehuwd (1) met Harmen Luitiens.<2>

Luitjen trouwt (kerk) op zondag 28 september 1704 Grootegast (Grn) op 34-jarige leeftijd (3) met Zaaktien Wittes.

Zaaktien was eerder gehuwd (1) met Lubbe Heres.<3>

Van Luitjen en Zaaktien zijn twee kinderen bekend:

2  Willem Luitjens is gedoopt op zondag 20 december 1705 Grootegast (Grn).

3  Lubbe Luitjens is gedoopt op zondag 5 mei 1709 Grootegast (Grn).

Luitjen trouwt (kerk) op zondag 21 april 1715 Grootegast (Grn) op 44-jarige leeftijd (4) met de 27-jarige Tryne Berents Kuiper, dochter van Berent Claesen Kuiper en Ebel .... Tryne is gedoopt op donderdag 1 april 1688 Grootegast (Grn).

Van Luitjen en Tryne zijn twee kinderen bekend:

4  Date Luitjens is gedoopt op zondag 6 september 1716 Grootegast (Grn).

5  Bartelt Luitjens is gedoopt op zondag 22 december 1720 Grootegast (Grn), zie III.

Generatie III

III  Bartelt Luitjens, zoon van Luitjen Wybes (II) en Tryne Berents Kuiper, is gedoopt op zondag 22 december 1720 Grootegast (Grn).

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1742 Grootegast (Grn) op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Faakje Lubberts ook genaamd Fokje Lubberts, dochter van Lubbe Sywerts en Ymkje Ytzes. Faakje is geboren rond 1720, is overleden tussen 1762 en 1766 Doezum (Grn). Faakje werd hoogstens 46 jaar.

Van Bartelt en Faakje zijn zes kinderen bekend:

1  Ymke Bartels is gedoopt op zondag 1 maart 1744 Grootegast (Grn), zie IV-A.

2  Trijntje Bartels is gedoopt op zondag 8 januari 1747 Grootegast (Grn).

3  Eelkje Bartels is gedoopt op zondag 7 december 1749 Grootegast (Grn).

4  Luitje Bartels IJsinga is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op zondag 4 maart 1753 Grootegast (Grn), zie IV-B.

5  Lubbert Bartles de Jong is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op vrijdag 14 april 1758 Doezum (Grn), zie IV-C.

6  Ebeltje Bartels is gedoopt op zondag 25 april 1762 Grootegast (Grn).

Bartelt trouwt (kerk) op maandag 2 juni 1766 Grootegast (Grn) op 45-jarige leeftijd (2) met Ydje Sywerts.

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1769 Midwolde (Grn) op 48-jarige leeftijd (3) met Albertje Uges.

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1778 Grootegast (Grn) op 57-jarige leeftijd (4) met Martjen Jacobs.

Generatie IV

IV-A  Ymke Bartels, dochter van Bartelt Luitjens (III) en Faakje Lubberts, is gedoopt op zondag 1 maart 1744 Grootegast (Grn).

Ymke trouwt (kerk) op zondag 11 november 1770 Drogeham (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 52-jarige Heinse Jans Bok ook genaamd Heinze, zoon van Jan Jans Bok en Tetje Heinzes. Heinse, huisman, wonende Harkema (Frl), is geboren rond 1718, is gedoopt op zondag 24 september 1719 Drogeham (Frl), is overleden op woensdag 14 januari 1778 Harkema (Frl), is begraven op vrijdag 23 januari 1778 Harkema (Frl). Heinse werd ongeveer 60 jaar.

Van Heinse en Ymke zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Heinzes Henstra is geboren op zondag 2 december 1770 Drogeham (Frl), is gedoopt op zondag 7 juli 1771 Drogeham (Frl), zie V-A.

2  Bartele Heinzes Henstra is geboren rond 1774 en afkomstig uit Buitenpost (Frl), zie V-B.

Ymke trouwt (kerk) op vrijdag 25 december 1778 Drogeham (Frl) op 34-jarige leeftijd (2) met Antoni Etes Drijver, zoon van Ytse Antony en Antje Pieters. Antoni, arbeider, is afkomstig uit Surhuisterveen (Frl), is overleden op woensdag 4 oktober 1815 Drogeham (Frl).

Van Antoni en Ymke zijn twee kinderen bekend:

3  Antje Antoni Drijver ook genaamd Antje Toons, arbeidster, is geboren op donderdag 19 juli 1781 Drogeham (Frl), is gedoopt op zondag 7 oktober 1781 Drogeham (Frl), is ongehuwd overleden op dinsdag 1 februari 1859 Siegerswoude (Frl). Antje werd 77 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Fokje Toons Drewer, werkvrouw, is geboren in 1784, is ongehuwd overleden op donderdag 2 september 1813 Leeuwarden (Frl). Fokje werd 29 jaar.

IV-B  Luitje Bartels IJsinga ook genaamd Luitje Bartels Iesinga, zoon van Bartelt Luitjens (III) en Faakje Lubberts, dagloner, is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op zondag 4 maart 1753 Grootegast (Grn), is overleden op dinsdag 24 september 1822 Kollum (Frl). Luitje werd 69 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Luitje trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1802 Burum (Frl) op 49-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Baukes Hoekstra, dochter van Bauke Everts en Jetske Jans. Aaltje, werkvrouw, is geboren op woensdag 25 augustus 1773 Buitenpost (Frl), is gedoopt op zondag 19 september 1773 Buitenpost (Frl), is overleden op vrijdag 12 februari 1858 Kollum (Frl). Aaltje werd 84 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Luitje en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ietske Luitjens Iesinga is geboren op zaterdag 19 maart 1803 Doezum (Frl), zie V-C.

2  Fokje Luitjens Eizinga ook genaamd Fokje Eizinga is geboren op vrijdag 8 november 1805 Kollum (Frl), is gedoopt op zondag 15 december 1805 Kollum (Frl), is overleden op vrijdag 9 augustus 1872 Dokkum (Frl). Fokje werd 66 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Fokje trouwt op donderdag 13 mei 1847 Kollum (Frl) op 41-jarige leeftijd met de 34-jarige Taco Foekes Uitstroom, zoon van Foeke Tjeerds Uitstroom en Trijntje Willems Weidema. Taco, bakkersknecht, is geboren op donderdag 13 augustus 1812 Dokkum (Frl), is overleden op woensdag 18 januari 1893 Dokkum (Frl). Taco werd 80 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Bartel Luitjens Iesinga is geboren op vrijdag 8 november 1805 Kollum (Frl), is gedoopt op zondag 15 december 1805 Kollum (Frl), zie V-D.

4  Bouke Luitjens Ysinga is geboren op vrijdag 7 april 1809 Kollum (Frl), is gedoopt op zondag 14 mei 1809 Kollum (Frl), zie V-E.

5  Andries Luitjens Iesinga is geboren op donderdag 1 juli 1813 Kollum (Frl), zie V-F.

IV-C  Lubbert Bartles de Jong, zoon van Bartelt Luitjens (III) en Faakje Lubberts, werkman en koemelker, is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op vrijdag 14 april 1758 Doezum (Grn), is overleden op woensdag 8 februari 1826 Bozum (Frl). Lubbert werd 67 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Lubbert trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1792 Bozum (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjitske Jans Bergsma ook genaamd Veldhuis en Veltsma, dochter van Jan Piers en Lolkjen Pieters. Tjitske, koemelkersche, is geboren in 1764 Bozum (Frl), is overleden op zondag 15 februari 1846 Bozum (Frl). Tjitske werd 82 jaar.

Van Lubbert en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Lubberts de Jong, boerenknecht, is geboren op donderdag 9 mei 1793 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 11 januari 1813 Bozum (Frl). Jan werd 19 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

2  Bartle Lubberts de Jong is geboren op zondag 4 mei 1794 Bozum (Frl), is overleden voor donderdag 3 oktober 1799. Bartle werd hoogstens 5 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  Fokje Lubberts de Jong is geboren op vrijdag 3 februari 1797 Bozum (Frl), is gedoopt op zondag 26 februari 1797 Bozum (Frl), zie V-G.

4  Bartle Lubberts de Jong is geboren op donderdag 3 oktober 1799 Bozum (Frl), zie V-H.

5  Lolke Lubberts de Jong is geboren op zaterdag 9 oktober 1802 Bozum (Frl), is gedoopt, zie V-I.

6  Sjoerd Lubberts de Jong, zonder beroep, is geboren op maandag 4 juli 1808 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 10 maart 1838 Bozum (Frl). Sjoerd werd 29 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

7  Pieter Lubberts de Jong is geboren op dinsdag 27 augustus 1811 Bozum (Frl), zie V-J.

Generatie V

V-A  Johannes Heinzes Henstra, zoon van Heinse Jans Bok (IV-A) en Ymke Bartels, arbeider, wonende Surhuisterveen (Frl), is geboren op zondag 2 december 1770 Drogeham (Frl), is gedoopt op zondag 7 juli 1771 Drogeham (Frl), is overleden op maandag 19 juni 1820 Surhuisterveen (Frl). Johannes werd 49 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1799 Rottevalle (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Sanders van der Meulen, dochter van Sander Remmelts en Trijntje Tabes. Grietje is geboren op maandag 30 oktober 1775 Opeinde onder Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 19 november 1775 Rottevalle (Frl), is overleden op zondag 18 juni 1820 Surhuisterveen (Frl). Grietje werd 44 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Johannes en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sander Johannes Henstra is geboren op zondag 18 mei 1800 Opeinde onder Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 22 juni 1800 Rottevalle (Frl).

2  Heinze Johannes Henstra, arbeider en boerenknecht, is geboren op vrijdag 3 september 1802 Opeinde onder Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 26 september 1802 Rottevalle (Frl).

Heinze trouwt op zondag 4 juni 1837 Tietjerksteradeel (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Aukje Jans Bosma, dochter van Jan Berends Bosma en Baukje Tjeerds. Aukje is geboren op woensdag 8 mei 1799 Eestrum (Frl), is gedoopt op zondag 9 juni 1799 Eestrum (Frl).

3  Anne Johannes Henstra is geboren op donderdag 8 augustus 1805 Opeinde onder Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 1 september 1805 Rottevalle (Frl).

4  Yme Johannes Henstra is geboren op zondag 24 april 1808 Opeinde onder Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 22 mei 1808 Rottevalle (Frl).

5  Hendrik Johannes Henstra is geboren op dinsdag 5 februari 1811 Rottevalle (Frl), is gedoopt op zondag 3 maart 1811 Rottevalle (Frl).

V-B  Bartele Heinzes Henstra, zoon van Heinse Jans Bok (IV-A) en Ymke Bartels, tapper, is geboren rond 1774 en afkomstig uit Buitenpost (Frl), is overleden op woensdag 15 juni 1814 Kollum (Frl). Bartele werd ongeveer 40 jaar.

Bartele trouwt (kerk) op donderdag 15 januari 1801 Augsbuurt (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Bieuwkje Lieuwes Westerbaan ook genaamd Beeuwkjen, dochter van Lieuwe Pieters Westerbaan en Wytske Djoerds. Bieuwkje is geboren rond 1771 Rinsumageest (Frl), is overleden op woensdag 6 augustus 1845 Dokkum (Frl). Bieuwkje werd ongeveer 74 jaar.

Van Bartele en Bieuwkje zijn twee kinderen bekend:

1  Wytske Bartels Henstra is geboren rond 1803, is overleden op maandag 24 september 1838 Dokkum (Frl). Wytske werd ongeveer 35 jaar.

Wytske was gehuwd met Sjoerd Heerkes van der Meer.

2  Heinze Bartels Henstra is geboren in 1811 Kollum (Frl), zie VI-A.

V-C  Ietske Luitjens Iesinga, dochter van Luitje Bartels IJsinga (IV-B) en Aaltje Baukes Hoekstra, is geboren op zaterdag 19 maart 1803 Doezum (Frl).

Ietske trouwt op donderdag 29 mei 1828 Zuidbroek (Grn) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Hindrik Derks Smeedes ook genaamd Hindrik Derks Smedes, zoon van Derk Wessels Smedes en Marchien Hindriks bij de Laan. Hindrik, wever, is geboren op vrijdag 21 december 1798 Zuidbroek (Grn).

Van Hindrik en Ietske is een kind bekend:

1  Marchien Hindriks Smeedes is geboren op zondag 2 juni 1833 Zuidbroek (Grn), zie VI-B.

V-D  Bartel Luitjens Iesinga ook genaamd Bartel Luitjens IJsinga, zoon van Luitje Bartels IJsinga (IV-B) en Aaltje Baukes Hoekstra, arbeider, is geboren op vrijdag 8 november 1805 Kollum (Frl), is gedoopt op zondag 15 december 1805 Kollum (Frl), is overleden op dinsdag 16 september 1856 Kollum (Frl). Bartel werd 50 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bartel trouwt op dinsdag 25 mei 1841 Kollum (Frl) op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Gertje Pieters Schaafsma ook genaamd Geertje Schaafsma en Getje Pieters Tol, dochter van Pieter Andries Schaafsma en Eelkjen Alberts Tol. Gertje, boeremeid en werkvrouw, is geboren op zondag 30 augustus 1818 Oudwoude (Frl), is overleden op zondag 29 december 1872 Kollum (Frl). Gertje werd 54 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Bartel en Gertje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Bartels IJsinga is geboren op woensdag 1 juni 1842 Oudwoude (Frl), zie VI-C.

2  Pieter Bartels IJsinga is geboren op donderdag 11 juli 1850 Kollum (Frl), is overleden op donderdag 26 november 1857 Kollum (Frl). Pieter werd 7 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

V-E  Bouke Luitjens Ysinga ook genaamd Bauke IJzinga, zoon van Luitje Bartels IJsinga (IV-B) en Aaltje Baukes Hoekstra, boerenknecht, is geboren op vrijdag 7 april 1809 Kollum (Frl), is gedoopt op zondag 14 mei 1809 Kollum (Frl), is overleden op maandag 15 januari 1894 Oudwoude (Frl). Bouke werd 84 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Bouke trouwt op zaterdag 13 maart 1841 Kollum (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Hiske Jacobs Fokkema ook genaamd Hiske Jacobs Fokkens, dochter van Jacob Sjerks Fokkens en Trijntje Eeuwes Siegers. Hiske, boeremeid, is geboren op vrijdag 17 november 1815 Oudwoude (Frl).

Van Bouke en Hiske zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Baukes IJsinga is geboren op donderdag 2 september 1841 Gemeente Kollumerland (Frl).

2  Trijntje Baukes Ysinga is geboren op zondag 10 december 1843 Oudwoude (Frl), zie VI-D.

3  Jitske Baukes Ysinga is geboren op vrijdag 30 januari 1846 Oudwoude (Frl), is overleden op zondag 6 februari 1848 Gemeente Kollumerland (Frl). Jitske werd 2 jaar en 7 dagen.

4  Luitje Baukes Ysinga is geboren op zondag 12 november 1848 Oudwoude (Frl), is overleden op zondag 19 november 1848 Gemeente Kollumerland (Frl). Luitje werd 7 dagen.

5  Jitske Baukes Ysinga is geboren op maandag 19 november 1849 Oudwoude (Frl), zie VI-E.

6  Tetje Baukes IJzinga is geboren op zaterdag 7 april 1855 Oudwoude (Frl), zie VI-F.

7  Luitje Baukes Ysinga is geboren op dinsdag 24 juli 1855 Oudwoude (Frl), is ongehuwd overleden op donderdag 24 juli 1879 Oudwoude (Frl). Luitje werd 24 jaar.

V-F  Andries Luitjens Iesinga ook genaamd Andries IJzinga, Andries IJsinga en Andries Iesenga, zoon van Luitje Bartels IJsinga (IV-B) en Aaltje Baukes Hoekstra, arbeider, wonende Kollum (Frl), is geboren op donderdag 1 juli 1813 Kollum (Frl), is overleden op maandag 24 juni 1901 Kollum (Frl). Andries werd 87 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Andries trouwt op dinsdag 22 mei 1838 Kollum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hiltje Kornelus Sybesma, dochter van Kornelis Sybes Sybesma en Menschie Alberts Kremer. Hiltje, dienstmeid, is geboren op donderdag 16 november 1815 Kollum (Frl).

Van Andries en Hiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Luitje Andries Yzinga ook genaamd Luitje Iesinga is geboren op vrijdag 10 januari 1840 Kollum (Frl).

2  Aaltje Andries Yzinga ook genaamd Aaltje Iesinga, dienstbode, wonende Sybrandahuis (Frl), is geboren op woensdag 6 juli 1842 Kollum (Frl), is overleden op vrijdag 23 februari 1934 Dokkum (Frl). Aaltje werd 91 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 14 mei 1874 Kollum (Frl) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Doede Haistra, zoon van Romke Pieters Haistra en Johanna Jans Schregardus. Doede, kuipersknecht, is geboren rond 1843 Aalzum (Frl).

3  Minke Andries IJsinga is geboren op dinsdag 6 augustus 1844 Kollum (Frl), zie VI-G.

4  Luitje Andries IJzinga is geboren op dinsdag 18 januari 1848 Gemeente Kollumerland (Frl).

5  Kornelis Andries IJsinga ook genaamd Kornelis Iesinga, schoenmaker, is geboren op zondag 3 november 1850 Kollum (Frl).

Kornelis trouwt op dinsdag 26 november 1878 Kollum (Frl) op 28-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Aaltje Binnes van der Meer, dochter van Binne Aukes van der Meer en Saapke Wiegers Visser. Aaltje, winkeliersche, is geboren in 1831 Oudwoude (Frl), is overleden op maandag 15 augustus 1898 Oudwoude (Frl). Aaltje werd 67 jaar. Kornelis trouwt op zaterdag 20 mei 1899 Kollum (Frl) op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Jantje Postma, dochter van Sijbe Jans Postma en Atje Taekes Hofman. Jantje is geboren rond 1857 Oudwoude (Frl).

Jantje was eerder gehuwd (1) met Harke Merkus.<4>

V-G  Fokje Lubberts de Jong ook genaamd Fokkje, dochter van Lubbert Bartles de Jong (IV-C) en Tjitske Jans Bergsma, boeremeid en boerin, is geboren op vrijdag 3 februari 1797 Bozum (Frl), is gedoopt op zondag 26 februari 1797 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 28 juli 1852 Poppingawier (Frl). Fokje werd 55 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Fokje trouwt op zondag 2 juli 1820 Rauwerd (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 57-jarige Evert Gerbens de Groot, zoon van Gerben Everts en Grietje Annes Wijtsma. Evert, boer, wonende Poppingawier (Frl), is geboren op donderdag 16 juni 1763 Rauwerd (Frl), is gedoopt op zondag 3 juli 1763 Rauwerd (Frl), is overleden op woensdag 15 oktober 1845 Poppingawier (Frl). Evert werd 82 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hendriks.<5,6>

Van Evert en Fokje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Everts de Groot is geboren op dinsdag 22 juni 1824 Poppingawier (Frl), zie VI-H.

2  Lubbert Everts de Groot is geboren op woensdag 5 juli 1826 Poppingawier (Frl), zie VI-I.

V-H  Bartle Lubberts de Jong, zoon van Lubbert Bartles de Jong (IV-C) en Tjitske Jans Bergsma, koemelker en timmerman, wonende Deersum (Frl), is geboren op donderdag 3 oktober 1799 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 16 december 1874 Rauwerd (Frl). Bartle werd 75 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Bartle trouwt op zaterdag 17 juli 1830 Rauwerd (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Atje Jans Siderius ook genaamd Syderius, dochter van Jan Foppes Siderius en Afke Pieters Dotinga. Atje is geboren in 1803 Roordahuizum (Frl), is overleden op maandag 21 februari 1870 Rauwerd (Frl). Atje werd 67 jaar.

Atje was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Thomas Dotinga.<7,8>

Van Bartle en Atje zijn drie kinderen bekend:

1  Aafke Barteles de Jong is geboren op zaterdag 14 mei 1831 Deersum (Frl).

2  Tiete Barteles de Jong, timmerknecht, is geboren op maandag 8 februari 1836 Deersum (Frl), is overleden op woensdag 3 februari 1858 Deersum (Frl). Tiete werd 21 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

3  Jantje Barteles de Jong is geboren op dinsdag 25 juni 1839 Deersum (Frl), zie VI-J.

V-I  Lolke Lubberts de Jong, zoon van Lubbert Bartles de Jong (IV-C) en Tjitske Jans Bergsma, veerschipper en rentenier, is geboren op zaterdag 9 oktober 1802 Bozum (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 19 maart 1878 Bozum (Frl). Lolke werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 2 juni 1832 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Akke Jans Oosterhout, dochter van Jan Teunis Oosterhout en Jeltje Kornelis Roorda. Akke is geboren op dinsdag 23 april 1811 Wieuwerd (Frl), is overleden op zaterdag 11 juni 1870 Bozum (Frl). Akke werd 59 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Lolke en Akke zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Lolkes de Jong, kramer, is geboren op donderdag 23 mei 1833 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 13 mei 1905 Bozum (Frl). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

2  Tjitske Lolkes de Jong is geboren op zaterdag 7 februari 1835 Bozum (Frl), zie VI-K.

3  Lubbertus Lolkes de Jong is geboren op zaterdag 18 maart 1837 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 17 maart 1838 Bozum (Frl). Lubbertus werd 11 maanden en 27 dagen.

4  doodgeboren zoon de Jong is doodgeboren op zaterdag 19 januari 1839 Bozum (Frl).

5  Lubbertus Lolkes de Jong is geboren op maandag 13 januari 1840 Bozum (Frl), is gedoopt, zie VI-L.

6  Sjoerd Lolkes de Jong is geboren op zondag 5 juni 1842 Bozum (Frl), zie VI-M.

7  Jeltje Lolkes de Jong is geboren op woensdag 11 september 1844 Bozum (Frl), zie VI-N.

8  Ids Lolkes de Jong is geboren op donderdag 4 februari 1847 Bozum (Frl).

Ids trouwt op zaterdag 20 mei 1876 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjitske Jelles Dijkstra, dochter van Jelle Ages Dijkstra en Trijntje Ates Landstra. Tjitske is geboren op donderdag 16 maart 1854 Twijzel (Frl).

9  Fokjen Lolkes de Jong is geboren op donderdag 6 december 1849 Bozum (Frl), zie VI-O.

V-J  Pieter Lubberts de Jong, zoon van Lubbert Bartles de Jong (IV-C) en Tjitske Jans Bergsma, timmerman en timmerknecht, is geboren op dinsdag 27 augustus 1811 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1890 Bozum (Frl). Pieter werd 79 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Pieter trouwt op dinsdag 21 oktober 1845 gemeente Baarderadeel (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanneske Jacobs Reidsma ook genaamd Reitsma, dochter van Jacob Hessels Reidsma en Ettje Jakeles Heeringa. Johanneske, dienstmeid, is geboren op vrijdag 19 augustus 1825 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 5 december 1894 Bozum (Frl). Johanneske werd 69 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Van Pieter en Johanneske zijn zeven kinderen bekend:

1  Ettje Pieters de Jong is geboren op dinsdag 8 september 1846 Bozum (Frl).

2  Lubbert Pieters de Jong is geboren op zaterdag 18 november 1848 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 24 september 1853 Bozum (Frl). Lubbert werd 4 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  Jacob Pieters de Jong is geboren op zaterdag 18 januari 1851 Bozum (Frl).

4  Jan Pieters de Jong is geboren op zaterdag 12 februari 1853 Bozum (Frl), is overleden op vrijdag 18 juni 1858 Bozum (Frl). Jan werd 5 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

5  Lubbert Pieters de Jong is geboren op zaterdag 3 november 1855 Bozum (Frl).

6  Tjitske Pieters de Jong is geboren op donderdag 8 juli 1858 Bozum (Frl).

7  Janneke Pieters de Jong is geboren op donderdag 8 juli 1858 Bozum (Frl).

Generatie VI

VI-A  Heinze Bartels Henstra, zoon van Bartele Heinzes Henstra (V-B) en Bieuwkje Lieuwes Westerbaan, huisonderwijzer, is geboren in 1811 Kollum (Frl), is overleden op zaterdag 8 september 1849 Dokkum (Frl). Heinze werd 38 jaar.

Heinze was gehuwd met Trijntje Tamminga.

Van Heinze en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bartel Heinzes Henstra is geboren op dinsdag 10 oktober 1837 Dokkum (Frl), is overleden op vrijdag 31 augustus 1849 Dokkum (Frl). Bartel werd 11 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

2  Hiltje Heinzes Henstra is geboren op woensdag 27 november 1839 Dokkum (Frl).

3  Wytske Heinzes Henstra is geboren op maandag 11 oktober 1841 Dokkum (Frl).

4  Janke Heinzes Henstra is geboren op zaterdag 9 november 1844 Dokkum (Frl).

5  Bieukje Heinzes Henstra is geboren op zaterdag 12 februari 1848 Dokkum (Frl).

VI-B  Marchien Hindriks Smeedes, dochter van Hindrik Derks Smeedes (V-C) en Ietske Luitjens Iesinga, is geboren op zondag 2 juni 1833 Zuidbroek (Grn), is overleden voor 1872. Marchien werd hoogstens 38 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Marchien trouwt op zaterdag 9 april 1859 Zuidbroek (Grn) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Thomas Beerta, zoon van Klaas Willems Beerta en Eefina Davids Landeweer. Thomas, timmerman, is geboren op donderdag 29 december 1831 Zuidbroek (Grn).

Thomas was later gehuwd (2) met Heiltje Tuin.<9,10>

Van Thomas en Marchien is een kind bekend:

1  Jetta Beerta is geboren in 1860 Zuidbroek (Grn), zie VII-A.

VI-C  Aaltje Bartels IJsinga, dochter van Bartel Luitjens Iesinga (V-D) en Gertje Pieters Schaafsma, is geboren op woensdag 1 juni 1842 Oudwoude (Frl), is overleden op vrijdag 29 december 1911 Dokkum (Frl). Aaltje werd 69 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Aaltje en een onbekende man is een kind bekend:

1  Willem IJsinga is geboren op zondag 13 oktober 1867 Kollum (Frl), zie VII-B.

Aaltje trouwt op donderdag 13 november 1879 Dokkum (Frl) op 37-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jacob de Beer, zoon van Schelte Alberts de Beer en Antje Rienks Waaksma. Jacob, pottenbakkersknecht, wonende Dokkum (Frl), is geboren op maandag 16 februari 1852 Aalzum (Frl), is overleden op maandag 21 mei 1923 Dokkum (Frl). Jacob werd 71 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Jacob en Aaltje is een kind bekend:

2  Schelte Jacobs de Beer is geboren op woensdag 5 oktober 1881 Dokkum (Frl).

VI-D  Trijntje Baukes Ysinga ook genaamd Trijntje Baukes Yzinga, dochter van Bouke Luitjens Ysinga (V-E) en Hiske Jacobs Fokkema, is geboren op zondag 10 december 1843 Oudwoude (Frl), is overleden op zondag 23 april 1865 Gemeente Kollumerland (Frl). Trijntje werd 21 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Trijntje was gehuwd met Hendrik Feenstra.

Van Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Hiske Hendriks Feenstra is geboren op zaterdag 14 januari 1865 Gemeente Kollumerland (Frl).

VI-E  Jitske Baukes Ysinga, dochter van Bouke Luitjens Ysinga (V-E) en Hiske Jacobs Fokkema, is geboren op maandag 19 november 1849 Oudwoude (Frl), is overleden op donderdag 26 mei 1927 Gemeente Kollumerland (Frl). Jitske werd 77 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jitske trouwt op zaterdag 14 mei 1881 Gemeente Kollumerland (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Luinstra, zoon van Marten Pieters Luinstra en Margje Jans van Maassen. Pieter, arbeider, is geboren op zaterdag 2 maart 1850 Gemeente Kollumerland (Frl).

Van Pieter en Jitske zijn drie kinderen bekend:

1  Marten Pieters Luinstra, bakkersknecht en broodbakker, is geboren op donderdag 13 juli 1882 Oudwoude (Frl).

Marten trouwt op donderdag 1 februari 1906 Medemblik (Nhl) op 23-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Johanna Henderika Kwik, dochter van Jacob Kwik en Henderika Jongsma. Johanna is geboren in 1887 Medemblik (Nhl), is overleden voor 1914. Johanna werd hoogstens 27 jaar. Marten trouwt op donderdag 12 november 1914 Enkhuizen (Nhl) op 32-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Trijntje Terpstra, dochter van Haye Jochums Terpstra en Nanke Nannes Wagenaar. Trijntje is geboren in 1875 Gemeente Franekeradeel (Frl).

2  Bauke Pieters Luinstra is geboren op dinsdag 26 augustus 1884 Gemeente Kollumerland (Frl).

3  Jan Pieters Luinstra is geboren op maandag 4 juli 1887 Gemeente Kollumerland (Frl).

VI-F  Tetje Baukes IJzinga, dochter van Bouke Luitjens Ysinga (V-E) en Hiske Jacobs Fokkema, is geboren op zaterdag 7 april 1855 Oudwoude (Frl), is overleden op zondag 21 januari 1906 Gemeente Kollumerland (Frl). Tetje werd 50 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Tetje trouwt op zaterdag 17 mei 1884 Gemeente Kollumerland (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Luinstra, zoon van Marten Pieters Luinstra en Margje Jans van Maassen. Jan is geboren op zaterdag 9 augustus 1862 Gemeente Kollumerland (Frl).

Van Jan en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1  Hiske Jans Luinstra is geboren op woensdag 18 februari 1885 Gemeente Kollumerland (Frl).

2  Marrigje Jans Luinstra is geboren op zaterdag 27 augustus 1887 Gemeente Kollumerland (Frl).

3  Bauke Jans Luinstra is geboren op zondag 30 maart 1890 Gemeente Kollumerland (Frl).

4  Martha Jans Luinstra is geboren op vrijdag 14 april 1893 Gemeente Kollumerland (Frl).

VI-G  Minke Andries IJsinga ook genaamd Minke Iesinga, dochter van Andries Luitjens Iesinga (V-F) en Hiltje Kornelus Sybesma, is geboren op dinsdag 6 augustus 1844 Kollum (Frl), is overleden op woensdag 2 december 1931 Dokkum (Frl). Minke werd 87 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Minke trouwt op donderdag 6 mei 1875 Gemeente Oostdongeradeel (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 38-jarige Gosling Dijkstra, zoon van Menze Siedzes Dijkstra en Trijntje Goslings Postmus. Gosling is geboren op zondag 18 september 1836 Gemeente Oostdongeradeel (Frl), is overleden op donderdag 24 februari 1887 Gemeente Oostdongeradeel (Frl). Gosling werd 50 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Gosling en Minke zijn vier kinderen bekend:

1  Andries Dijkstra is geboren op zaterdag 13 mei 1876 Gemeente Oostdongeradeel (Frl).

2  Hiltje Dijkstra is geboren op donderdag 5 december 1878 Gemeente Oostdongeradeel (Frl).

3  Trijntje Dijkstra is geboren op donderdag 5 december 1878 Gemeente Oostdongeradeel (Frl).

4  Minze Dijkstra is geboren op woensdag 5 maart 1884 Gemeente Oostdongeradeel (Frl).

VI-H  Klaas Everts de Groot, zoon van Evert Gerbens de Groot (V-G) en Fokje Lubberts de Jong, landbouwer, is geboren op dinsdag 22 juni 1824 Poppingawier (Frl), is overleden op donderdag 6 maart 1862 Poppingawier (Frl). Klaas werd 37 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 13 mei 1852 Grou (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Rinske Hendriks Schuurmans, dochter van Hendrik Wobbes Schuurmans en Hiltje Geerts Atsma. Rinske, boerin, is geboren op dinsdag 17 februari 1824 Grou (Frl).

Rinske was later gehuwd (2) met Sjuk Lolkes de Groot.<11,12>

Van Klaas en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  Fokjen Klazes de Groot is geboren op woensdag 23 februari 1853 Poppingawier (Frl), is overleden op dinsdag 18 februari 1890 Britswerd (Frl). Fokjen werd 36 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Fokjen was gehuwd met Bartele Johannes Swierstra.

2  Hendrik Klazes de Groot is geboren op donderdag 7 september 1854 Poppingawier (Frl).

3  Evert Klazes de Groot is geboren op donderdag 27 september 1855 Poppingawier (Frl).

4  Hiltje Klazes de Groot is geboren op woensdag 15 april 1857 Poppingawier (Frl).

5  Lubbert Klazes de Groot is geboren op vrijdag 14 mei 1858 Poppingawier (Frl), is overleden op donderdag 6 augustus 1868 Poppingawier (Frl). Lubbert werd 10 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

VI-I  Lubbert Everts de Groot, zoon van Evert Gerbens de Groot (V-G) en Fokje Lubberts de Jong, kastelein, is geboren op woensdag 5 juli 1826 Poppingawier (Frl), is overleden op zondag 9 augustus 1857 Poppingawier (Frl). Lubbert werd 31 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Lubbert trouwt op donderdag 9 mei 1850 Rauwerd (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Baukjen Alberts Koopmans, dochter van Albert Rientzes Koopmans en Tjitske Jans Rienstra. Baukjen, kasteleinsche, is geboren op zaterdag 25 oktober 1828 Goinga (Frl), is overleden op vrijdag 4 september 1857 Poppingawier (Frl). Baukjen werd 28 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Lubbert en Baukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Evert Lubberts de Groot is geboren op zondag 16 februari 1851 Poppingawier (Frl), zie VII-C.

2  Fokjen Lubberts de Groot is geboren op zaterdag 11 september 1852 Poppingawier (Frl), is overleden op donderdag 17 november 1859 Sybrandaburen (Frl). Fokjen werd 7 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

3  Tjitske Lubberts de Groot is geboren op vrijdag 20 oktober 1854 Poppingawier (Frl), is overleden op zaterdag 2 juli 1859 Sybrandaburen (Frl). Tjitske werd 4 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

4  Albertje Lubberts de Groot is geboren op woensdag 2 januari 1856 Poppingawier (Frl), zie VII-D.

VI-J  Jantje Barteles de Jong, dochter van Bartle Lubberts de Jong (V-H) en Atje Jans Siderius, is geboren op dinsdag 25 juni 1839 Deersum (Frl), is overleden op zondag 3 december 1882 Franeker (Frl). Jantje werd 43 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 18 mei 1867 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Ypes Ringnalda, zoon van Ype Bouwes Ringnalda en Jitske Jacobs Jorna. Hendrik is geboren in 1839 Deersum (Frl).

Van Hendrik en Jantje is een kind bekend:

1  Atje Hendriks Ringnalda is geboren op dinsdag 8 april 1873 gemeente Rauwerderhem (Frl).

VI-K  Tjitske Lolkes de Jong, dochter van Lolke Lubberts de Jong (V-I) en Akke Jans Oosterhout, dienstmeid, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren op zaterdag 7 februari 1835 Bozum (Frl), is overleden op zondag 16 april 1922 Wieuwerd (Frl). Tjitske werd 87 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Tjitske trouwt op zaterdag 5 mei 1860 gemeente Baarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjipke Jentjes Hiemstra, zoon van Jentje Haantjes Hiemstra en Akke Tjipkes de Vries. Tjipke, boerenknecht en winkelier, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren op dinsdag 6 december 1831 Huins (Frl), is overleden op woensdag 15 juni 1910 Wieuwerd (Frl). Tjipke werd 78 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Tjipke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Jentje Hiemstra, hoofdonderwijzer, is geboren op donderdag 16 mei 1861 Wieuwerd (Frl), is overleden op vrijdag 25 januari 1918 Wieuwerd (Frl). Jentje werd 56 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Jentje trouwt op zaterdag 15 mei 1886 gemeente Dantumadeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Ykje Jongsma, dochter van Auke Annes Jongsma en Antje Tjeerds Annema. Ykje is geboren op donderdag 19 mei 1864 Rinsumageest (Frl), is overleden op vrijdag 4 augustus 1939 Oegstgeest (Zhl). Ykje werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Akke Hiemstra is geboren op maandag 22 februari 1864 Wieuwerd (Frl), is overleden op donderdag 24 september 1942 Wieuwerd (Frl). Akke werd 78 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Akke trouwt op zaterdag 28 mei 1887 Gemeente Baarderadeel (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Louw Meintes Venema. Louw, schoenmaker, is geboren op maandag 30 januari 1865 Irnsum (Frl), is overleden op dinsdag 6 oktober 1959 Gemeente Baarderadeel (Frl). Louw werd 94 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

VI-L  Lubbertus Lolkes de Jong, zoon van Lolke Lubberts de Jong (V-I) en Akke Jans Oosterhout, veerschipper en koopman, is geboren op maandag 13 januari 1840 Bozum (Frl), is gedoopt, is overleden op vrijdag 9 november 1888 Bozum (Frl). Lubbertus werd 48 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Lubbertus trouwt op zaterdag 20 mei 1871 gemeente Baarderadeel (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 19-jarige Sjoukjen Jans Kuindersma, dochter van Jan Yntes Kuindersma en Aaltje Wouters Bakker. Sjoukjen, winkelierster, is geboren op woensdag 25 februari 1852 Bozum (Frl), is overleden op zondag 20 augustus 1916 Bozum (Frl). Sjoukjen werd 64 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Sjoukjen was later gehuwd (2) met Durk van der Mei.<13,14>

Van Lubbertus en Sjoukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Lubbertus de Jong is geboren op zaterdag 13 juli 1872 Bozum (Frl).

2  Akke Lubbertus de Jong is geboren op woensdag 22 oktober 1873 Bozum (Frl).

3  Jan Lubbertus de Jong is geboren op zondag 14 november 1875 Bozum (Frl).

4  Aaltje Lubbertus de Jong is geboren op zaterdag 8 juni 1878 Bozum (Frl).

5  Lolke Lubbertus de Jong is geboren op zaterdag 26 juni 1880 Bozum (Frl).

6  Tjitske Lubbertus de Jong is geboren op maandag 25 september 1882 Bozum (Frl).

VI-M  Sjoerd Lolkes de Jong, zoon van Lolke Lubberts de Jong (V-I) en Akke Jans Oosterhout, landarbeider, beurtschipper en kruidenier, wonende Poppingawier (Frl) en Oosterlittens (Frl), is geboren op zondag 5 juni 1842 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 9 december 1924 Bozum (Frl), is begraven op zaterdag 13 december 1924 Bozum (Frl). Sjoerd werd 82 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Sjoerd trouwt op zaterdag 11 mei 1872 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Aagje Binnerts Adema, dochter van Binnert Ruurds Adema en Sjoerdtje Ages Feitsma. Aagje, wonende Baard (Frl) en Oosterlittens (Frl), is geboren op vrijdag 21 augustus 1846 Cubaard (Frl), is overleden op zondag 13 maart 1927 Bozum (Frl), is begraven op donderdag 17 maart 1927 Bozum (Frl). Aagje werd 80 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Sjoerd en Aagje zijn vier kinderen bekend:

1  Lolke Sjoerds de Jong is geboren op dinsdag 21 januari 1873 Bozum (Frl), zie VII-E.

2  Binnert Sjoerds de Jong is geboren op dinsdag 1 december 1874 Bozum (Frl), zie VII-F.

3  Ruurd Sjoerds de Jong, scheepsschilder, wonende Rotterdam (Zhl), is geboren op dinsdag 31 juli 1877 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 19 augustus 1958 Rotterdam (Zhl). Ruurd werd 81 jaar en 19 dagen.

Ruurd was gehuwd met Johanna Blok. Johanna is geboren in 1880, is overleden op maandag 25 november 1940 Rotterdam (Zhl), is begraven op vrijdag 29 november 1940 Nieuw Lekkerland (Zhl). Johanna werd 60 jaar.

4  Akke Sjoerds de Jong, onderwijzeres, wonende Echten (Frl) en Drachten (Frl), is geboren op zondag 19 juni 1881 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 19 december 1964 Drachten (Frl). Akke werd 83 jaar en 6 maanden.

Akke trouwt op vrijdag 30 juli 1909 Drachten (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jetse Jelles Durksz, zoon van Jelle Jetses Durksz en Klaske Klazes Postma. Jetse, onderwijzer en directeur openbare bibliotheek, wonende Drachten (Frl), is geboren op vrijdag 23 maart 1883 Baard (Frl), is overleden op zondag 11 oktober 1964 Drachten (Frl). Jetse werd 81 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

VI-N  Jeltje Lolkes de Jong, dochter van Lolke Lubberts de Jong (V-I) en Akke Jans Oosterhout, is geboren op woensdag 11 september 1844 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 8 augustus 1876 Bozum (Frl). Jeltje werd 31 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Jeltje trouwt op zaterdag 11 mei 1867 gemeente Hennaarderadeel (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Syberen Ales Brouwer, zoon van Ale Rienks Brouwer en Akke Sijbrens Sijbrandie. Syberen, boerenknecht en koopman, wonende Lutkewierum (Frl), is geboren op vrijdag 8 december 1843 Drachten (Frl), is overleden op zondag 18 maart 1917 Bozum (Frl). Syberen werd 73 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Syberen was later gehuwd (2) met Froukjen Jacobs Zandstra.<15,16>

Van Syberen en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Akke Sybrens Brouwer is geboren op zondag 8 september 1867 Lutkewierum (Frl), is overleden op woensdag 6 december 1876 Bozum (Frl). Akke werd 9 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

2  Lolkjen Sybrens Brouwer is geboren op zaterdag 21 augustus 1869 Bozum (Frl).

3  Ale Sybrens Brouwer is geboren op maandag 18 november 1872 Bozum (Frl), zie VII-G.

VI-O  Fokjen Lolkes de Jong, dochter van Lolke Lubberts de Jong (V-I) en Akke Jans Oosterhout, is geboren op donderdag 6 december 1849 Bozum (Frl), is overleden op vrijdag 11 december 1874 Poppingawier (Frl). Fokjen werd 25 jaar en 5 dagen.

Fokjen trouwt op zaterdag 20 mei 1871 gemeente Baarderadeel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Salomon Frederiks Jansen, zoon van Frederik Jansen en Trijntje Ferwerda. Salomon, timmermansknecht, wonende Mantgum (Frl), is geboren op vrijdag 31 januari 1845 Bozum (Frl).

Salomon was later gehuwd (2) met Jantje Grouwstra.<17,18>

Van Salomon en Fokjen zijn twee kinderen bekend:

1  Lolke Salomons Jansen is geboren op donderdag 30 mei 1872 Poppingawier (Frl).

2  Trijntje Salomons Jansen is geboren op zaterdag 29 november 1873 Poppingawier (Frl).

Generatie VII

VII-A  Jetta Beerta, dochter van Thomas Beerta (VI-B) en Marchien Hindriks Smeedes, is geboren in 1860 Zuidbroek (Grn).

Jetta trouwt op zaterdag 19 maart 1881 Zuidbroek (Grn) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Steenhuis, zoon van Jan Steenhuis en Stijntje Hendriks Wever. Pieter, schipper, is geboren in 1854 Meeden (Grn).

Van Pieter en Jetta zijn zes kinderen bekend:

1  Marchien Steenhuis is geboren rond 1881, is overleden op zaterdag 19 maart 1892 Sappemeer (Grn). Marchien werd ongeveer 11 jaar.

2  Stijntje Bouchina Steenhuis is geboren in 1882 Zuidbroek (Grn).

Stijntje trouwt op zaterdag 10 juni 1905 Veendam (Grn) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Kasper Tonkes, zoon van Jacob Tonkes en Willemtje van Dijk. Kasper, arbeider, is geboren in 1882 Veendam (Grn).

3  Thomas Steenhuis, schipper, is geboren in 1883 Zuidbroek (Grn).

Thomas trouwt op zaterdag 23 november 1907 Veendam (Grn) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Geessien Tonkens, dochter van Johannes Tonkens en Martje Molema. Geessien is geboren in 1880.

4  Jan Steenhuis is geboren op woensdag 6 januari 1886 Harlingen (Frl).

Jan trouwt op zaterdag 20 mei 1911 Veendam (Grn) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Annegiena Rustebiel, dochter van Christof Rustebiel en Jantina Hoving. Annegiena is geboren in 1887 Wildervank (Grn).

5  Eildert Steenhuis, rijwielhersteller, is geboren in 1891 Sappemeer (Grn).

Eildert trouwt op zaterdag 17 oktober 1914 Veendam (Grn) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Reina Hopman, dochter van Roelf Hopman en Harmina Schipper. Reina is geboren in 1891 Hoogezand (Grn).

6  Willem Steenhuis, schipper, is geboren in 1895 Veendam (Grn).

Willem trouwt op zaterdag 13 maart 1920 Veendam (Grn) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geilina Plagge, dochter van Johannes Gerhardus Plagge en Grietje Veldt. Geilina is geboren in 1895 Veendam (Grn).

VII-B  Willem IJsinga ook genaamd Willem IJzinga, zoon van Aaltje Bartels IJsinga (VI-C), koopman en winkelier, wonende Dokkum (Frl), is geboren op zondag 13 oktober 1867 Kollum (Frl), is overleden op donderdag 19 april 1934 Leeuwarden (Frl). Willem werd 66 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Willem trouwt op zondag 10 mei 1891 Dokkum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Eefke de Wit, dochter van Dirk Jans de Wit en Durkje Vellinga. Eefke is geboren rond 1867 Hoogezand (Grn).

Van Willem en Eefke zijn vijf kinderen bekend:

1  Durkje IJsinga is geboren op vrijdag 17 juni 1892 Dokkum (Frl).

2  Aaltje IJzinga ook genaamd Aaltje IJsinga is geboren op maandag 17 juli 1893 Dokkum (Frl), is overleden op vrijdag 1 september 1893 Dokkum (Frl). Aaltje werd 1 maand en 15 dagen.

3  Aaltje IJzinga ook genaamd Aaltje IJsinga is geboren op maandag 31 december 1894 Dokkum (Frl), is overleden op vrijdag 5 april 1895 Dokkum (Frl). Aaltje werd 3 maanden en 5 dagen.

4  Jacob IJsinga is geboren op zaterdag 21 januari 1899 Dokkum (Frl).

5  Jacob IJsinga is geboren op zaterdag 11 augustus 1900 Dokkum (Frl).

VII-C  Evert Lubberts de Groot, zoon van Lubbert Everts de Groot (VI-I) en Baukjen Alberts Koopmans, boerenknecht, kastelein, winkelier en melkrijder, wonende Rauwerd (Frl) en Grou (Frl), is geboren op zondag 16 februari 1851 Poppingawier (Frl), is overleden op woensdag 6 november 1935 Lijons (Frl). Evert werd 84 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Evert trouwt op donderdag 3 mei 1877 Rauwerd (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Hotske Sikkes Bijlsma, dochter van Sikke Jacobs Bijlsma en Pietje Rientzes Terpstra. Hotske, boeremeid, wonende Deersum (Frl), is geboren op donderdag 29 februari 1844 Parrega (Frl), is overleden op woensdag 28 mei 1913 gemeente Baarderadeel (Frl). Hotske werd 69 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Evert en Hotske zijn vijf kinderen bekend:

1  Lubbert Everts de Groot, boerenknecht, is geboren op zaterdag 19 januari 1878 Grou (Frl).

Lubbert trouwt op zaterdag 18 mei 1907 Wymbritseradeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Tietje Jentjes Sietsma, dochter van Jentje Sietsma en Trijntje de Jong. Tietje, dienstbode, is geboren in 1883.

2  Pietje Everts de Groot, wonende Tzummarum (Frl) en Tzum (Frl), is geboren op zondag 8 juni 1879 Grou (Frl).

Pietje trouwt op zaterdag 28 mei 1904 Franekeradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrit Koopmans, zoon van Anne Koopmans en Antje Lanting. Gerrit, boer en arbeider, is geboren op woensdag 12 augustus 1874 Schraard (Frl), is overleden op dinsdag 18 oktober 1938 Tzum (Frl). Gerrit werd 64 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

3  Sikke Everts de Groot ook genaamd John is geboren op vrijdag 3 september 1880 Grou (Frl), is overleden op woensdag 23 december 1959 Hennepin, is begraven Appleton. Sikke werd 79 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Sikke trouwt op dinsdag 23 september 1913 op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Katie Goeman, dochter van Harm Goeman en Hindreaka Schneiderman. Katie is geboren op woensdag 6 december 1893 Davis (Turner (U.S.A.)), is overleden op zaterdag 21 februari 1987 Hennepin, is begraven Appleton. Katie werd 93 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

4  Bauke Everts de Groot is geboren op donderdag 20 april 1882 Oosterlittens (Frl), is overleden op donderdag 8 juni 1882 Oosterlittens (Frl). Bauke werd 1 maand en 19 dagen.

5  Klaas Everts de Groot, arbeider, paardenkoopman en melkrijder, wonende Baard (Frl), is geboren op dinsdag 16 oktober 1883 Oosterlittens (Frl), is overleden op dinsdag 22 mei 1923 Baard (Frl). Klaas werd 39 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Klaas trouwt op zaterdag 17 mei 1913 Bergum (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Veenstra, dochter van Klaas Sjoerds Veenstra en Trijntje Joukes Wiersma. Jantje, wonende Suameer (Frl), is geboren op zondag 5 juli 1885 Bergum (Frl), is overleden op donderdag 24 januari 1952 Bozum (Frl). Jantje werd 66 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Kornelis Dijkstra.<19,20>

VII-D  Albertje Lubberts de Groot, dochter van Lubbert Everts de Groot (VI-I) en Baukjen Alberts Koopmans, is geboren op woensdag 2 januari 1856 Poppingawier (Frl), is overleden op zondag 4 juli 1937 Workum (Frl). Albertje werd 81 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Albertje trouwt op zaterdag 14 mei 1881 Wymbritseradeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Oosterhoff, zoon van Albert Johannes Oosterhoff en Jantje Dirks Sijbrandij. Johannes, hotelhouder, is geboren op dinsdag 14 oktober 1856 Poppingawier (Frl), is overleden op vrijdag 13 januari 1899 Workum (Frl). Johannes werd 42 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Van Johannes en Albertje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 18 januari 1882 Sneek (Frl).

VII-E  Lolke Sjoerds de Jong, zoon van Sjoerd Lolkes de Jong (VI-M) en Aagje Binnerts Adema, bakker, wonende Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 21 januari 1873 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 12 december 1956 Stiens (Frl), is begraven op maandag 17 december 1956 Stiens (Frl). Lolke werd 83 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 21 mei 1898 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Andrieske Sakes Luxen, dochter van Sake Oenes Luxen en Lysbeth Ruurds Landman. Andrieske is geboren op zaterdag 9 december 1876 Stiens (Frl), is overleden op vrijdag 21 augustus 1959 Stiens (Frl). Andrieske werd 82 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Lolke en Andrieske zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd de Jong, timmerman en goochelaar, is geboren op zondag 19 maart 1899 Britsum (Frl), is overleden op zaterdag 23 juni 1962 Enkhuizen (Nhl). Sjoerd werd 63 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Sjoerd trouwt op donderdag 24 mei 1928 Enkhuizen (Nhl) (is gescheiden op dinsdag 4 juni 1940 Enkhuizen (Nhl)) op 29-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ymkje Vuist. Ymkje is geboren op zaterdag 6 mei 1905 Leeuwarden (Frl), is overleden op vrijdag 15 augustus 1969 Utrecht (Utr). Ymkje werd 64 jaar, 3 maanden en 9 dagen. Sjoerd was gehuwd (2) met Anna Runderkamp. Anna is geboren op zaterdag 23 april 1904 Monnikendam (Nhl), is overleden op donderdag 20 januari 1949 Enkhuizen (Nhl). Anna werd 44 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

2  Sake de Jong, bakker, wonende Sint_Annaparochie (Frl), is geboren op dinsdag 5 juni 1900 Britsum (Frl), is overleden op zaterdag 5 februari 1983 Mantgum (Frl). Sake werd 82 jaar en 8 maanden.

Sake trouwt op woensdag 25 augustus 1926 Huizum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Riemersma. Antje is geboren op dinsdag 27 maart 1906 Oude Leije (Frl), is overleden op vrijdag 26 april 1968 Mantgum (Frl). Antje werd 62 jaar en 30 dagen.

3  Binnert de Jong, bakker, wonende Hijlaard (Frl), Herbayum (Frl), Akkrum (Frl), Heerenveen (Frl) en Oosterlittens (Frl), is geboren op donderdag 4 februari 1904 Britsum (Frl), is overleden op zaterdag 12 augustus 1972 Leeuwarden (Frl). Binnert werd 68 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Binnert trouwt op woensdag 7 mei 1930 Mantgum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Sipkje Faber, dochter van Gosse Aukes Faber en Ruurdtje Lammerts de Vries. Sipkje is geboren op zaterdag 28 september 1907 Beers (Frl), is overleden op zaterdag 7 december 1991 Heerenveen (Frl). Sipkje werd 84 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

4  Ruurd de Jong, timmerman en bakker, wonende Enkhuizen (Nhl), Medemblik (Nhl), Den Helder (Nhl) en Stiens (Frl), is geboren op maandag 19 oktober 1908 Britsum (Frl), is overleden op maandag 27 april 1992 Leeuwarden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 1 mei 1992 Leeuwarden (Frl). Ruurd werd 83 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Ruurd trouwt op dinsdag 10 december 1946 Leeuwarden (Frl) op 38-jarige leeftijd met de 38-jarige Agatha Schuitmaker ook genaamd Aag, dochter van Akke Schuitmaker. Agatha is geboren op maandag 27 april 1908 Leeuwarden (Frl), is overleden op dinsdag 12 februari 1991 Leeuwarden (Frl). Agatha werd 82 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

VII-F  Binnert Sjoerds de Jong, zoon van Sjoerd Lolkes de Jong (VI-M) en Aagje Binnerts Adema, kleermaker, bakker en diaken, wonende Workum (Frl), Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 1 december 1874 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 21 januari 1956 Groningen (Grn). Binnert werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Binnert trouwt op zaterdag 15 september 1900 Mantgum (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Willemke Ages Bosma, dochter van Age Johannes Bosma en Aaltje Douwes Faber. Willemke is geboren op zondag 28 juni 1874 Jorwerd (Frl), is overleden op zaterdag 14 december 1901 Stiens (Frl). Willemke werd 27 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Binnert en Willemke is een kind bekend:

1  Sjoerd de Jong, bakker, wonende Dokkum (Frl) en Eibergen (Ovl), is geboren op vrijdag 14 december 1900 Stiens (Frl), is overleden op maandag 14 juni 1971 Stiens (Frl). Sjoerd werd 70 jaar en 6 maanden.

Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1926 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjitske Boersma (Tiete), dochter van Ritske Boersma en Willemke de Jong. Tiete is geboren op maandag 29 januari 1900 Dokkum (Frl), is overleden op maandag 30 juni 1986 Leeuwarden (Frl). Tiete werd 86 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Binnert trouwt op zaterdag 11 april 1903 Huizum (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Froukje Symons Gerritzen, dochter van Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Froukje is geboren op maandag 29 november 1869 Warns (Frl), is overleden op donderdag 29 juni 1905 Stiens (Frl). Froukje werd 35 jaar en 7 maanden.

Van Binnert en Froukje zijn twee kinderen bekend:

2  Symen de Jong, notarisklerk en beambte bij "Algemeene Friesche", wonende Leeuwarden (Frl), is geboren op woensdag 24 februari 1904 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 22 september 1976 Leeuwarden (Frl). Symen werd 72 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Symen trouwt op donderdag 16 mei 1935 Leeuwarden (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Tet Speerstra, dochter van Sjoerd Speerstra en Ietje van der Weide. Tet is geboren op maandag 22 februari 1909 Engelum (Frl), is overleden op donderdag 10 oktober 1996 Leeuwarden (Frl), is gecremeerd op dinsdag 15 oktober 1996 Goutum (Frl). Tet werd 87 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3  Aagje de Jong is geboren op donderdag 4 mei 1905 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 20 december 1995 Stiens (Frl), is gecremeerd op woensdag 27 december 1995 Leeuwarden (Frl). Aagje werd 90 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Aagje trouwt op woensdag 30 juli 1930 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gorus Hoekstra (Gosse) ook genaamd Gosse, zoon van Meindert Gorus Hoekstra en Jetske van der Land. Gosse, slager en beambte bij PTT, wonende Hemrik (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op maandag 21 maart 1904 Wouterswoude (Frl), is overleden op vrijdag 28 maart 1975 Stiens (Frl). Gosse werd 71 jaar en 7 dagen.

Binnert trouwt op vrijdag 14 februari 1908 Huizum (Frl) op 33-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Woltje Symons Gerritzen, dochter van Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Woltje, wonende Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op zondag 20 september 1874 Workum (Frl), is overleden op dinsdag 10 juni 1941 Stiens (Frl), is begraven op vrijdag 13 juni 1941 Stiens (Frl). Woltje werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Binnert en Woltje zijn vijf kinderen bekend:

4  Hendrik de Jong, notarisklerk en hoofdboekhouder bij Waterleidingbedrijf Friesland, is geboren op donderdag 25 februari 1909 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1980 Leeuwarden (Frl). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 29 november 1939 Stiens (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikje Dijkstra, dochter van Tiete Johannes Dijkstra en Grietje Roelofs Fopma. Hendrikje, apothekersassistente en verpleegkundige in psychiatrische inrichting, is geboren op donderdag 19 februari 1914 Stiens (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1995 Veenwouden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 4 augustus 1995 Goutum (Frl). Hendrikje werd 81 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

5  Lolke de Jong is geboren op donderdag 27 juli 1911 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 9 mei 1912 Stiens (Frl). Lolke werd 9 maanden en 12 dagen.

6  Froukje de Jong, onderwijzeres, is geboren op woensdag 3 december 1913 Stiens (Frl), is overleden op maandag 28 oktober 2002 Leeuwarden (Frl). Froukje werd 88 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Froukje trouwt op woensdag 26 mei 1937 Huizum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Jan Porte (Piet) ook genaamd Piet, zoon van Gerrit Porte en Berber Sipma. Piet, landbouwer, is geboren op zondag 22 februari 1914 Oude Leije (Frl), is overleden op zondag 19 september 2004 Oude Leije (Frl). Piet werd 90 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

7  Lolke de Jong, administrateur, is geboren op woensdag 4 april 1917 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 23 juni 1993 Leeuwarden (Frl). Lolke werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Lolke trouwt op dinsdag 30 juli 1946 op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Hiltje Hofman, dochter van Feite Annes Hofman en Grietje Bokma. Hiltje is geboren op dinsdag 23 juni 1925 Britsum (Frl).

8  Aaltje de Jong (Aly) is geboren op dinsdag 21 juni 1921 Stiens (Frl).

Aly trouwt op woensdag 27 mei 1942 Huizum (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Hiddinga, zoon van Jan Hiddinga en Grietje Hertzinger. Geert, beambte bij IWGL en directielid PEB Groningen, is geboren op vrijdag 16 juni 1916 Jorwerd (Frl).

VII-G  Ale Sybrens Brouwer, zoon van Syberen Ales Brouwer (VI-N) en Jeltje Lolkes de Jong, veehouder, is geboren op maandag 18 november 1872 Bozum (Frl).

Ale was gehuwd met Ruurdje Wijgers Wijnia.

Van Ale en Ruurdje is een kind bekend:

1  Sybren Ales Brouwer is geboren op woensdag 28 april 1897 Bozum (Frl).


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 29 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Barteltjen trouwt (kerk) op donderdag 5 oktober 1684 met Zytie.

2)  Harmen Luitiens. Harmen is overleden voor 1701.

3)  Lubbe Heres. Lubbe is overleden voor 1704.

4)  Jantje trouwt op donderdag 15 mei 1879 Gemeente Kollumerland (Frl) met Harke.

5)  Evert trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1787 Rauwerd (Frl) met Trijntje.

6)  Trijntje Hendriks. Trijntje is geboren in 1765, is overleden op zaterdag 20 maart 1819 Poppingawier (Frl). Trijntje werd 54 jaar.

7)  Atje trouwt op zondag 15 juni 1823 Rauwerd (Frl) met Tjeerd.

8)  Tjeerd Thomas Dotinga, zoon van Thomas Sijtzes Dotinga en Lijsbert Tjeerds Sijboltsma. Tjeerd is geboren in 1801 Deersum (Frl), is overleden op zaterdag 26 januari 1828 Deersum (Frl). Tjeerd werd 27 jaar.

9)  Thomas trouwt op donderdag 1 februari 1872 Zuidbroek (Grn) met Heiltje.

10)  Heiltje Tuin, dochter van Jan Jans Tuin en Hilje Heijes Vos. Heiltje, landgebruikster, is geboren op vrijdag 28 oktober 1831 Noordbroek (Grn). Heiltje was eerder gehuwd (1) met Herman Blauw.

11)  Rinske trouwt op zaterdag 27 mei 1865 Rauwerd (Frl) met Sjuk.

12)  Sjuk Lolkes de Groot, zoon van Lolke Annes de Groot en Hinke Sjuks Zandstra. Sjuk is geboren in 1834 Deersum (Frl). Sjuk was eerder gehuwd (1) met Antje Reinders Sybrandy.

13)  Sjoukjen trouwt op woensdag 16 juli 1890 gemeente Baarderadeel (Frl) met Durk.

14)  Durk van der Mei, zoon van Hendrik Joukes van der Mei en Trijntje Wijtzes Boersma. Durk, boerenknecht, wonende Bozum (Frl), is geboren op zaterdag 9 februari 1850 Bakkeveen (Frl), is overleden op zaterdag 17 juni 1911 Bozum (Frl). Durk werd 61 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

15)  Syberen trouwt op zaterdag 10 februari 1877 met Froukjen.

16)  Froukjen Jacobs Zandstra, dochter van Jacob Sjuks Zandstra en Antje Jans Noordmans. Froukjen, naaister, wonende Bozum (Frl), is geboren in 1845 Oosterlittens (Frl).

17)  Salomon trouwt op donderdag 11 november 1875 Rauwerd (Frl) met Jantje.

18)  Jantje Grouwstra, dochter van Gerben Johannes Grouwstra en Uilkje Douwes Boersma. Jantje is geboren in 1854 Terzool (Frl).

19)  Jantje trouwt in 1926 met Kornelis.

20)  Kornelis Dijkstra. Kornelis, vrachtrijder, winkelier in galanterie en brandstoffenhandelaar, is geboren rond 1885. Kornelis was eerder gehuwd (1) met N.N..


Index

...

Ebel (?-?) II.

Adema

Aagje Binnerts (1846-1927) VI-M; Binnert Ruurds (1812-1852) VI-M.

Alberts

Zytie (?-?) I, *2.

Annema

Antje Tjeerds (?-?) VI-K.1.

Antony

Ytse (?-?) IV-A.

Atsma

Hiltje Geerts (?-?) VI-H.

Bajema

Aaltje Hendriks (1839-1916) VII-F.

Bakker

Aaltje Wouters (1824-?) VI-L.

Bartels

Ebeltje (1762-?) III.6; Eelkje (1749-?) III.3; Trijntje (1747-?) III.2; Ymke (1744-?) IV-A.

Beer, de

Jacob (1852-1923) VI-C; Schelte Alberts (?-?) VI-C; Schelte Jacobs (1881-?) VI-C.2.

Beerta

Jetta (1860-?) VII-A; Klaas Willems (1799-1850) VI-B; Thomas (1831-?) VI-B.

Bergsma

Tjitske Jans (1764-1846) IV-C.

Bijlsma

Hotske Sikkes (1844-1913) VII-C; Sikke Jacobs (1817-1895) VII-C.

Blauw

Herman (?-?) *10.

Blok

Johanna (1880-1940) VI-M.3.

Boersma

Ritske (1871-1940) VII-F.1; Tjitske (1900-1986) VII-F.1; Trijntje Wijtzes (?-?) *14; Uilkje Douwes (?-?) *18.

Bok

Heinse Jans (1718-1778) IV-A; Jan Jans (?-?) IV-A.

Bokma

Grietje (1888-1962) VII-F.7.

Bosma

Age Johannes (1835-1900) VII-F; Aukje Jans (1799-?) V-A.2; Jan Berends (1764-1818) V-A.2; Willemke Ages (1874-1901) VII-F.

Brouwer

Akke Sybrens (1867-1876) VI-N.1; Ale Rienks (?-?) VI-N; Ale Sybrens (1872-?) VII-G; Lolkjen Sybrens (1869-?) VI-N.2; Syberen Ales (1843-1917) VI-N; Sybren Ales (1897-?) VII-G.1.

Derks

... (?-?) II.1, *2.

Dijk, van

Willemtje (?-?) VII-A.2.

Dijkstra

Andries (1876-?) VI-G.1; Gosling (1836-1887) VI-G; Hendrikje (1914-1995) VII-F.4; Hiltje (1878-?) VI-G.2; Jelle Ages (?-?) V-I.8; Kornelis (1885-?) VII-C.5, *20; Menze Siedzes (?-?) VI-G; Minze (1884-?) VI-G.4; Tiete Johannes (1884-1960) VII-F.4; Tjitske Jelles (1854-?) V-I.8; Trijntje (1878-?) VI-G.3.

Djoerds

Wytske (?-?) V-B.

Dotinga

Afke Pieters (?-?) V-H; Thomas Sijtzes (?-?) *8; Tjeerd Thomas (1801-1828) V-H, *8.

Drewer

Fokje Toons (1784-1813) IV-A.4.

Drijver

Antje Antoni (1781-1859) IV-A.3; Antoni Etes (?-1815) IV-A.

Durksz

Jelle Jetses (1848-?) VI-M.4; Jetse Jelles (1883-1964) VI-M.4.

Eizinga

Fokje (1805-1872) IV-B.2; Fokje Luitjens (1805-1872) IV-B.2.

Everts

Bauke (?-?) IV-B; Gerben (1720-1798) V-G.

Faber

Aaltje Douwes (1845-1876) VII-F; Gosse Aukes (1875-1944) VII-E.3; Sipkje (1907-1991) VII-E.3.

Feenstra

Hendrik (?-?) VI-D; Hiske Hendriks (1865-?) VI-D.1.

Feitsma

Sjoerdtje Ages (1816-1868) VI-M.

Ferwerda

Trijntje (?-?) VI-O.

Fokkema

Hiske Jacobs (1815-?) V-E.

Fokkens

Hiske Jacobs (1815-?) V-E; Jacob Sjerks (?-?) V-E.

Fopma

Grietje Roelofs (1890-1968) VII-F.4.

Geerds

Walle (?-?) I.2.

Gerritzen

Froukje Symons (1869-1905) VII-F; Symon Doekles (1841-1907) VII-F; Woltje Symons (1874-1941) VII-F.

Goeman

Harm (?-?) VII-C.3; Katie (1893-1987) VII-C.3.

Groot, de

Albertje Lubberts (1856-1937) VII-D; Bauke Everts (1882-1882) VII-C.4; Evert Gerbens (1763-1845) V-G; Evert Klazes (1855-?) VI-H.3; Evert Lubberts (1851-1935) VII-C; Fokjen Klazes (1853-1890) VI-H.1; Fokjen Lubberts (1852-1859) VI-I.2; Hendrik Klazes (1854-?) VI-H.2; Hiltje Klazes (1857-?) VI-H.4; Klaas Everts (1824-1862) VI-H; Klaas Everts (1883-1923) VII-C.5; Lolke Annes (?-?) *12; Lubbert Everts (1826-1857) VI-I; Lubbert Everts (1878-?) VII-C.1; Lubbert Klazes (1858-1868) VI-H.5; Pietje Everts (1879-?) VII-C.2; Sikke Everts (1880-1959) VII-C.3; Sjuk Lolkes (1834-?) VI-H, *12; Tjitske Lubberts (1854-1859) VI-I.3.

Grouwstra

Gerben Johannes (?-?) *18; Jantje (1854-?) VI-O, *18.

Haijes

Reijne (?-?) I.1.

Haistra

Doede (1843-?) V-F.2; Romke Pieters (?-?) V-F.2.

Heeringa

Ettje Jakeles (?-?) V-J.

Heerkes

Bauke (?-?) II.1.

Heinzes

Tetje (?-?) IV-A.

Hendriks

Trijntje (1765-1819) V-G, *6.

Henriks

Yke (?-?) II.

Henstra

Anne Johannes (1805-?) V-A.3; Bartel Heinzes (1837-1849) VI-A.1; Bartele Heinzes (1774-1814) V-B; Bieukje Heinzes (1848-?) VI-A.5; Heinze Bartels (1811-1849) VI-A; Heinze Johannes (1802-?) V-A.2; Hendrik Johannes (1811-?) V-A.5; Hiltje Heinzes (1839-?) VI-A.2; Janke Heinzes (1844-?) VI-A.4; Johannes Heinzes (1770-1820) V-A; Sander Johannes (1800-?) V-A.1; Wytske Bartels (1803-1838) V-B.1; Wytske Heinzes (1841-?) VI-A.3; Yme Johannes (1808-?) V-A.4.

Heres

Lubbe (?-1704) II, *3.

Hertzinger

Grietje (1890-1983) VII-F.8.

Hiddinga

Geert (1916-) VII-F.8; Jan (1889-1980) VII-F.8.

Hiemstra

Akke (1864-1942) VI-K.2; Jentje Haantjes (1800-1878) VI-K; Jentje (1861-1918) VI-K.1; Tjipke Jentjes (1831-1910) VI-K.

Hoekstra

Aaltje Baukes (1773-1858) IV-B; Gorus (1904-1975) VII-F.3; Meindert Gorus (1864-1916) VII-F.3.

Hofman

Atje Taekes (?-?) V-F.5; Feite Annes (1890-1973) VII-F.7; Hiltje (1925-) VII-F.7.

Hopman

Reina (1891-?) VII-A.5; Roelf (?-?) VII-A.5.

Hoving

Jantina (?-?) VII-A.4.

Iesenga

Andries (1813-1901) V-F.

Iesinga

Aaltje (1842-1934) V-F.2; Andries Luitjens (1813-1901) V-F; Bartel Luitjens (1805-1856) V-D; Ietske Luitjens (1803-?) V-C; Kornelis (1850-?) V-F.5; Luitje Bartels (1753-1822) IV-B; Luitje (1840-?) V-F.1; Minke (1844-1931) VI-G.

IJsinga

Aaltje Bartels (1842-1911) VI-C; Aaltje Baukes (1841-?) V-E.1; Aaltje (1893-1893) VII-B.2; Aaltje (1894-1895) VII-B.3; Andries (1813-1901) V-F; Bartel Luitjens (1805-1856) V-D; Durkje (1892-?) VII-B.1; Jacob (1899-?) VII-B.4; Jacob (1900-?) VII-B.5; Kornelis Andries (1850-?) V-F.5; Luitje Bartels (1753-1822) IV-B; Minke Andries (1844-1931) VI-G; Pieter Bartels (1850-1857) V-D.2; Willem (1867-1934) VII-B.

IJzinga

Aaltje (1893-1893) VII-B.2; Aaltje (1894-1895) VII-B.3; Andries (1813-1901) V-F; Bauke (1809-1894) V-E; Luitje Andries (1848-?) V-F.4; Tetje Baukes (1855-1906) VI-F; Willem (1867-1934) VII-B.

Jacobs

Martjen (?-?) III.

Jans

Jetske (?-?) IV-B.

Jansen

Frederik (?-?) VI-O; Lolke Salomons (1872-?) VI-O.1; Salomon Frederiks (1845-?) VI-O; Trijntje Salomons (1873-?) VI-O.2.

Jong, de

Aafke Barteles (1831-?) V-H.1; Aagje (1905-1995) VII-F.3; Aaltje (1921-) VII-F.8; Aaltje Lubbertus (1878-?) VI-L.4; Akke Lubbertus (1873-?) VI-L.2; Akke Sjoerds (1881-1964) VI-M.4; Bartle Lubberts (1794-1799) IV-C.2; Bartle Lubberts (1799-1874) V-H; Binnert (1904-1972) VII-E.3; Binnert Sjoerds (1874-1956) VII-F; Ettje Pieters (1846-?) V-J.1; Fokje Lubberts (1797-1852) V-G; Fokjen Lolkes (1849-1874) VI-O; Froukje (1913-2002) VII-F.6; Hendrik (1909-1980) VII-F.4; Ids Lolkes (1847-?) V-I.8; Jacob Pieters (1851-?) V-J.3; Jan Lolkes (1833-1905) V-I.1; Jan Lubberts (1793-1813) IV-C.1; Jan Lubbertus (1872-?) VI-L.1; Jan Lubbertus (1875-?) VI-L.3; Jan Pieters (1853-1858) V-J.4; Janneke Pieters (1858-?) V-J.7; Jantje Barteles (1839-1882) VI-J; Jeltje Lolkes (1844-1876) VI-N; Lolke (1911-1912) VII-F.5; Lolke (1917-1993) VII-F.7; Lolke Lubberts (1802-1878) V-I; Lolke Lubbertus (1880-?) VI-L.5; Lolke Sjoerds (1873-1956) VII-E; Lubbert Bartles (1758-1826) IV-C; Lubbert Pieters (1848-1853) V-J.2; Lubbert Pieters (1855-?) V-J.5; Lubbertus Lolkes (1837-1838) V-I.3; Lubbertus Lolkes (1840-1888) VI-L; N.N. (1839-?) V-I.4; Pieter Lubberts (1811-1890) V-J; Ruurd (1908-1992) VII-E.4; Ruurd Sjoerds (1877-1958) VI-M.3; Sake (1900-1983) VII-E.2; Sjoerd (1899-1962) VII-E.1; Sjoerd (1900-1971) VII-F.1; Sjoerd Lolkes (1842-1924) VI-M; Sjoerd Lubberts (1808-1838) IV-C.6; Symen (1904-1976) VII-F.2; Tiete Barteles (1836-1858) V-H.2; Tjitske Lolkes (1835-1922) VI-K; Tjitske Lubbertus (1882-?) VI-L.6; Tjitske Pieters (1858-?) V-J.6; Trijntje (?-?) VII-C.1; Willemke (1872-1932) VII-F.1.

Jongsma

Auke Annes (?-?) VI-K.1; Henderika (?-?) VI-E.1; Ykje (1864-1939) VI-K.1.

Jorna

Jitske Jacobs (?-?) VI-J.

Koopmans

Albert Rientzes (?-?) VI-I; Anne (?-?) VII-C.2; Baukjen Alberts (1828-1857) VI-I; Gerrit (1874-1938) VII-C.2.

Kremer

Menschie Alberts (?-?) V-F.

Kuindersma

Jan Yntes (1822-?) VI-L; Sjoukjen Jans (1852-1916) VI-L.

Kuiper

Berent Claesen (?-?) II; Tryne Berents (1688-?) II.

Kwik

Jacob (?-?) VI-E.1; Johanna Henderika (1887-1914) VI-E.1.

Laan, bij de

Marchien Hindriks (?-?) V-C.

Land, van der

Jetske (1870-1943) VII-F.3.

Landeweer

Eefina Davids (1803-1889) VI-B.

Landman

Lysbeth Ruurds (1847-1936) VII-E.

Landstra

Trijntje Ates (?-?) V-I.8.

Lanting

Antje (?-?) VII-C.2.

Lubberts

Faakje (1720-1762) III; Fokje (1720-1762) III.

Luinstra

Bauke Jans (1890-?) VI-F.3; Bauke Pieters (1884-?) VI-E.2; Hiske Jans (1885-?) VI-F.1; Jan (1862-?) VI-F; Jan Pieters (1887-?) VI-E.3; Marrigje Jans (1887-?) VI-F.2; Marten Pieters (?-?) VI-E, VI-F; Marten Pieters (1882-?) VI-E.1; Martha Jans (1893-?) VI-F.4; Pieter (1850-?) VI-E.

Luitiens

Harmen (?-1701) II, *2.

Luitjens

Bartelt (1720-?) III; Date (1716-?) II.4; Lubbe (1709-?) II.3; Willem (1705-?) II.2; Wybe (1694-?) II.1.

Luxen

Andrieske Sakes (1876-1959) VII-E; Sake Oenes (1849-1929) VII-E.

Luytiens

Barteltjen (?-?) I.

Maassen, van

Margje Jans (?-?) VI-E, VI-F.

Meer, van der

Aaltje Binnes (1831-1898) V-F.5; Binne Aukes (?-?) V-F.5; Sjoerd Heerkes (?-?) V-B.1.

Mei, van der

Durk (1850-1911) VI-L, *14; Hendrik Joukes (?-?) *14.

Merkus

Harke (?-?) V-F.5, *5.

Meulen, van der

Grietje Sanders (1775-1820) V-A.

Molema

Martje (?-?) VII-A.3.

Noordmans

Antje Jans (?-?) *16.

Oosterhoff

Albert Johannes (?-?) VII-D; Johannes (1856-1899) VII-D.

Oosterhout

Akke Jans (1811-1870) V-I; Jan Teunis (1786-1876) V-I.

Piers

Jan (?-1793) IV-C.

Pieters

Antje (?-?) IV-A; Lolkjen (1731-1810) IV-C.

Plagge

Geilina (1895-?) VII-A.6; Johannes Gerhardus (?-?) VII-A.6.

Porte

Gerrit (1877-1917) VII-F.6; Pieter Jan (1914-2004) VII-F.6.

Postma

Jantje (1857-?) V-F.5; Klaske Klazes (1861-?) VI-M.4; Sijbe Jans (?-?) V-F.5.

Postmus

Trijntje Goslings (?-?) VI-G.

Reidsma

Jacob Hessels (1784-1842) V-J; Johanneske Jacobs (1825-1894) V-J.

Reijnders

Berentje (?-?) II.1.

Remmelts

Sander (?-?) V-A.

Riemersma

Antje (1906-1968) VII-E.2.

Rienstra

Tjitske Jans (?-?) VI-I.

Riets

Hylck (?-?) II.

Ringnalda

Atje Hendriks (1873-?) VI-J.1; Hendrik Ypes (1839-?) VI-J; Ype Bouwes (?-?) VI-J.

Roorda

Jeltje Kornelis (1789-1826) V-I.

Runderkamp

Anna (1904-1949) VII-E.1.

Rustebiel

Annegiena (1887-?) VII-A.4; Christof (?-?) VII-A.4.

Schaafsma

Geertje (1818-1872) V-D; Gertje Pieters (1818-1872) V-D; Pieter Andries (?-?) V-D.

Schipper

Harmina (?-?) VII-A.5.

Schneiderman

Hindreaka (?-?) VII-C.3.

Schregardus

Johanna Jans (?-?) V-F.2.

Schuitmaker

Agatha (1908-1991) VII-E.4; Akke (?-?) VII-E.4.

Schuurmans

Hendrik Wobbes (?-?) VI-H; Rinske Hendriks (1824-?) VI-H.

Siderius

Atje Jans (1803-1870) V-H; Jan Foppes (?-?) V-H.

Siegers

Trijntje Eeuwes (?-?) V-E.

Sietsma

Jentje (?-?) VII-C.1; Tietje Jentjes (1883-?) VII-C.1.

Sijboltsma

Lijsbert Tjeerds (?-?) *8.

Sijbrandie

Akke Sijbrens (?-?) VI-N.

Sijbrandij

Jantje Dirks (?-?) VII-D.

Sipma

Berber (1877-1969) VII-F.6.

Smedes

Derk Wessels (?-?) V-C; Hindrik Derks (1798-?) V-C.

Smeedes

Hindrik Derks (1798-?) V-C; Marchien Hindriks (1833-1872) VI-B.

Speerstra

Sjoerd (?-?) VII-F.2; Tet (1909-1996) VII-F.2.

Steenhuis

Eildert (1891-?) VII-A.5; Jan (?-?) VII-A; Jan (1886-?) VII-A.4; Marchien (1881-1892) VII-A.1; Pieter (1854-?) VII-A; Stijntje Bouchina (1882-?) VII-A.2; Thomas (1883-?) VII-A.3; Willem (1895-?) VII-A.6.

Swierstra

Bartele Johannes (?-?) VI-H.1.

Sybesma

Hiltje Kornelus (1815-?) V-F; Kornelis Sybes (1786-1833) V-F.

Sybrandy

Antje Reinders (?-?) *12.

Sywerts

Lubbe (?-?) III; Ydje (?-?) III.

Tabes

Trijntje (?-?) V-A.

Tamminga

Trijntje (?-?) VI-A.

Terpstra

Haye Jochums (?-?) VI-E.1; Pietje Rientzes (1808-1881) VII-C; Trijntje (1875-?) VI-E.1.

Tjeerds

Baukje (1771-1823) V-A.2.

Tol

Eelkjen Alberts (?-?) V-D; Getje Pieters (1818-1872) V-D.

Tonkens

Geessien (1880-?) VII-A.3; Johannes (?-?) VII-A.3.

Tonkes

Jacob (?-?) VII-A.2; Kasper (1882-?) VII-A.2.

Toons

Antje (1781-1859) IV-A.3.

Tuin

Heiltje (1831-?) VI-B, *10; Jan Jans (?-?) *10.

Uges

Albertje (?-?) III.

Uitstroom

Foeke Tjeerds (1775-1827) IV-B.2; Taco Foekes (1812-1893) IV-B.2.

Veenstra

Jantje (1885-1952) VII-C.5; Klaas Sjoerds (1852-1930) VII-C.5.

Veldt

Grietje (?-?) VII-A.6.

Vellinga

Durkje (?-?) VII-B.

Venema

Louw Meintes (1865-1959) VI-K.2.

Visser

Saapke Wiegers (?-?) V-F.5.

Vos

Hilje Heijes (?-?) *10.

Vries, de

Akke Tjipkes (1808-1874) VI-K; Ruurdtje Lammerts (1872-1964) VII-E.3.

Vuist

Ymkje (1905-1969) VII-E.1.

Waaksma

Antje Rienks (?-?) VI-C.

Wagenaar

Nanke Nannes (?-?) VI-E.1.

Weide, van der

Ietje (?-?) VII-F.2.

Weidema

Trijntje Willems (?-?) IV-B.2.

Westerbaan

Bieuwkje Lieuwes (1771-1845) V-B; Lieuwe Pieters (?-?) V-B.

Wever

Stijntje Hendriks (?-?) VII-A.

Wiersma

Trijntje Joukes (1855-1940) VII-C.5.

Wijnia

Ruurdje Wijgers (?-?) VII-G.

Wijtsma

Grietje Annes (?-1791) V-G.

Willems

Wibe (1635-1673) I.

Wit, de

Dirk Jans (?-?) VII-B; Eefke (1867-?) VII-B.

Wittes

Zaaktien (?-?) II.

Wybes

Aeltien (1660-?) I.3; Date (1667-1694) I.4; Gesyn (1659-?) I.2; Luitjen (1670-?) II; Tryntyn (1672-?) I.6; Willem (?-?) I.1.

Ysinga

Bouke Luitjens (1809-1894) V-E; Jitske Baukes (1846-1848) V-E.3; Jitske Baukes (1849-1927) VI-E; Luitje Baukes (1848-1848) V-E.4; Luitje Baukes (1855-1879) V-E.7; Trijntje Baukes (1843-1865) VI-D.

Ytzes

Ymkje (1695-?) III.

Yzinga

Aaltje Andries (1842-1934) V-F.2; Luitje Andries (1840-?) V-F.1; Trijntje Baukes (1843-1865) VI-D.

Zandstra

Froukjen Jacobs (1845-?) VI-N, *16; Hinke Sjuks (?-?) *12; Jacob Sjuks (?-?) *16.

zonder achternaam

Aag (1908-1991) VII-E.4; Beeuwkjen (1771-1845) V-B; Fokkje (1797-1852) V-G; Gosse (1904-1975) VII-F.3; Heinze (1718-1778) IV-A; John (1880-1959) VII-C.3; N.N. (?-?) *20; N.N. (1882-?) VII-D.1; Piet (1914-2004) VII-F.6; Reitsma (1825-1894) V-J; Syderius (1803-1870) V-H; Veldhuis (1764-1846) IV-C; Veltsma (1764-1846) IV-C.

* verwijzing naar noot.