Nakomelingen van Jan Janssen Marthuijs (±1580->1638)

 


© 2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

I  Jan Janssen Marthuijs ook genaamd Jan Jans de Jonge, waarschijnlijk zoon van Jan Jans, brouwer en herbergier, is geboren rond 1580, is overleden na 1638. Jan werd minstens 58 jaar.

Jan was gehuwd met Wimke Martens, waarschijnlijk dochter van Marten Wiebes en Zwaantje N.N.. Wimke is overleden voor maandag 1 maart 1638.

Van Jan en Wimke zijn drie kinderen bekend:

1  Zwaantje Jans Madhuizen is overleden na woensdag 18 juli 1663.

Zwaantje was gehuwd met Everardus Nicolai ook genaamd Evert Klazes. Everardus, procureur - postulant.

2  Jan Jansen Madhuizen is geboren rond 1610, zie II-A.

3  Marten Jans Madhuizen is geboren rond 1615 Leeuwarden (Frl), zie II-B.

Generatie II

II-A  Jan Jansen Madhuizen, zoon van Jan Janssen Marthuijs (I) en Wimke Martens, dorpsrechter, wonende Beetsterzwaag (Frl), is geboren rond 1610, is overleden na 1661. Jan werd minstens 51 jaar.

Van Jan zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Wijbe Jans Madhuizen is geboren rond 1635 en afkomstig uit Kortezwaag (Frl), zie III-A.

2  waarschijnlijk Swaantje Jans Madhuizen is geboren rond 1640 en afkomstig uit Gorredijk (Frl), is overleden rond 1668. Swaantje werd ongeveer 28 jaar.

Swaantje trouwt (kerk) op donderdag 10 juli 1664 Kortezwaag (Langezwaag en Luxwoude (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Feytse Reytses Nijenhuis, zoon van Reitse Jans en Aecht Jans. Feytse is geboren rond 1640 Gorredijk (Frl), is overleden voor maandag 23 september 1686. Feytse werd hoogstens 46 jaar.

Feytse was later gehuwd (2) met Sietske Lykeles.<1>

3  waarschijnlijk Jan Jansen Madhuizen, meester brouwer, wonende Gorredijk (Frl), is geboren rond 1645 en afkomstig uit Dronrijp (Frl).

II-B  Marten Jans Madhuizen, zoon van Jan Janssen Marthuijs (I) en Wimke Martens, belastingpachter, notaris publicus en brouwer, is geboren rond 1615 Leeuwarden (Frl), is overleden voor dinsdag 4 februari 1659. Marten werd hoogstens 44 jaar.

Marten was gehuwd met Jantje Sjoerds ook genaamd Jantje Sierds. Jantje is overleden na 1661.

Van Marten en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Martens Madhuizen is geboren rond 1640 en afkomstig uit Gorredijk (Frl), zie III-B.

2  waarschijnlijk Wyb Martens Madhuizen is afkomstig uit Langezwaag (Frl), is overleden voor 1671.

Wyb trouwt (kerk) op donderdag 5 april 1668 Langezwaag (Frl) met de ongeveer 28-jarige Pier Gjalts. Pier is geboren rond 1640 Joure (Frl).

Pier was eerder gehuwd (1) met Aelcke Uylckes.<2,3> Pier was later gehuwd (3) met Jantie Cornelis.<4,5>

3  Wimke Martens Madhuizen is afkomstig uit Kortezwaag (Frl), zie III-C.

Generatie III

III-A  (?) Wijbe Jans Madhuizen, waarschijnlijk zoon van Jan Jansen Madhuizen (II-A), meester brouwer, wonende Gorredijk (Frl), is geboren rond 1635 en afkomstig uit Kortezwaag (Frl).

Wijbe trouwt (kerk) op donderdag 9 november 1662 Kortezwaag (Langezwaag en Luxwoude (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met Antie Anders ook genaamd Antie Andries. Antie is afkomstig uit Kortezwaag (Frl).

Van Wijbe en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Wiebes Madhuizen is gedoopt op donderdag 12 februari 1665 Kortezwaag (Frl).

2  Jan Wiebes Madhuizen is gedoopt op maandag 7 januari 1669 Kortezwaag (Frl).

III-B  Pier Martens Madhuizen ook genaamd Pierrius Martijns Madhusius, zoon van Marten Jans Madhuizen (II-B) en Jantje Sjoerds, landbouwer, diaken en glaesmaker, is geboren rond 1640 en afkomstig uit Gorredijk (Frl), is overleden voor 1718. Pier werd hoogstens 78 jaar.

Pier trouwt (kerk) op zondag 24 juli 1667 Korte- en Langezwaag (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Antie Waalters. Antie is geboren rond 1640 en afkomstig uit Lippenhuizen (Frl), is overleden voor 1682. Antie werd hoogstens 42 jaar.

Van Pier en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Piers Madhuizen, glaesmaker en mederechter v Opsterland, is overleden rond 1778.

Wiebe was gehuwd met Bontje Girbes, dochter van Girbe Oedzes en Jeltje Sierds.

2  Siouck Piers Madhuizen, wonende Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op donderdag 14 juni 1668 Korte- en Langezwaag (Frl), is overleden na 1748. Siouck werd minstens 80 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

3  Marten Piers Madhuizen is gedoopt op donderdag 11 december 1670 Korte- en Langezwaag (Frl).

4  Wytze Piers Madhuizen is geboren rond 1675, zie IV-B.

Pier was gehuwd (2) met Antie Wijgers, dochter van Wieger Eernstes en Lutske Gjalts.

Van Pier en Antie zijn drie kinderen bekend:

5  waarschijnlijk Jan Piers Madhuizen is afkomstig uit Oldeboorn (Frl), zie IV-A.

6  Gjalt Piers Madhuizen is geboren rond 1680, zie IV-C.

7  waarschijnlijk Hans Piers Madhuizen is geboren rond 1690, is overleden na donderdag 2 februari 1730. Hans werd minstens 40 jaar.

III-C  Wimke Martens Madhuizen, dochter van Marten Jans Madhuizen (II-B) en Jantje Sjoerds, is afkomstig uit Kortezwaag (Frl), is overleden na maandag 26 oktober 1699.

Wimke trouwt (kerk) op donderdag 22 februari 1674 Langezwaag en Kortezwaag (Frl) met Thomas Freerks. Thomas is afkomstig uit Rottevalle (Frl).

Van Thomas en Wimke zijn drie kinderen bekend:

1  Freerk Thomas is gedoopt op donderdag 25 augustus 1678 Kortezwaag (Frl).

2  Aaltie Thomas ook genaamd Aaltje Thomas is gedoopt op donderdag 14 oktober 1683 Kortezwaag (Frl).

3  Freerk Thomas is gedoopt op donderdag 25 oktober 1685 Kortezwaag (Frl).

Generatie IV

IV-A  (?) Jan Piers Madhuizen, waarschijnlijk zoon van Pier Martens Madhuizen (III-B) en Antie Wijgers, meester smid, is afkomstig uit Oldeboorn (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 13 september 1711 Oldeboorn en Nes (Frl) met Trijntje Sweitses, dochter van Sweitse .... Trijntje is afkomstig uit Noorderdrachten (Frl).

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Janke Jans Madhuizen is gedoopt op zondag 2 januari 1718 Oldeboorn en Nes (Frl).

2  Antje Jans Madhuizen is gedoopt op zondag 23 augustus 1722 Oldeboorn en Nes (Frl).

3  Jancke Jans Madhuizen is gedoopt op zondag 6 juni 1728 Oldeboorn en Nes (Frl).

IV-B  Wytze Piers Madhuizen, zoon van Pier Martens Madhuizen (III-B) en Antie Waalters, boer, wonende Langezwaag (Frl), is geboren rond 1675, is overleden tussen 1738 en 1749. Wytze werd hoogstens 74 jaar.

Van Wytze en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Pier Wytzes Madhuizen is geboren rond 1705, zie V-A.

IV-C  Gjalt Piers Madhuizen, zoon van Pier Martens Madhuizen (III-B) en Antie Wijgers, boer, wonende Terwispel (Frl), is geboren rond 1680, is overleden na dinsdag 8 april 1749. Gjalt werd minstens 69 jaar.

Gjalt was gehuwd (1) met Foock Girbes, dochter van Girbe Oedzes en Jeltje Sierds. Foock is geboren rond 1680, is overleden voor maandag 6 juli 1722. Foock werd hoogstens 42 jaar.

Foock was eerder gehuwd (1) met Jelcke Sijbrens.<6>

Van Gjalt en Foock zijn vier kinderen bekend:

1  Pier Gjalts Madhuizen, wonende Terwispel (Frl), is overleden na donderdag 22 februari 1781.

Pier was gehuwd met N.N.. N is overleden rond woensdag 20 mei 1789 Terwispel (Frl).

2  Jan Gjalts Madhuizen.

3  waarschijnlijk Wijtse Gialts is geboren rond 1710, zie V-B.

4  Tjeerd Gjalts Madhuizen is geboren rond 1720, zie V-C.

Gjalt trouwt in 1726 op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Antje Jelles. Antje is afkomstig uit Oldeboorn (Frl).

Generatie V

V-A  Pier Wytzes Madhuizen, zoon van Wytze Piers Madhuizen (IV-B), meester glasmaker, is geboren rond 1705, is overleden in 1768 Lippenhuizen (Frl). Pier werd ongeveer 63 jaar.

Pier was gehuwd met Corneliske Hanses. Corneliske is geboren rond 1705, is overleden in 1790 Lippenhuizen (Frl). Corneliske werd ongeveer 85 jaar.

Van Pier en Corneliske zijn zeven kinderen bekend:

1  Wytze Piers Madhuizen is geboren rond 1738, zie VI-A.

2  Hans Piers Madhuizen is geboren rond 1740 Lippenhuizen (Frl), zie VI-B.

3  Merten Piers Madhuizen is geboren op zondag 17 september 1747 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 24 september 1747 Lippenhuizen (Frl), is overleden tussen mei 1754 en maart 1757. Merten werd hoogstens 9 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

4  Wybe Piers Madhuizen is geboren rond maandag 19 oktober 1750 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 25 oktober 1750 Lippenhuizen (Frl), is overleden voor november 1751. Wybe werd hoogstens 1 jaar en 13 dagen.

5  Wybe Piers Madhuizen is geboren rond zondag 14 november 1751 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 28 november 1751 Lippenhuizen (Frl), zie VI-C.

6  Sjouke Piers Glas is geboren rond zondag 10 maart 1754 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 31 maart 1754 Lippenhuizen (Frl), zie VI-D.

7  Merten Piers Madhuizen is geboren rond donderdag 27 mei 1756 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 27 juni 1756 Lippenhuizen (Frl).

V-B  (?) Wijtse Gialts, waarschijnlijk zoon van Gjalt Piers Madhuizen (IV-C) en Foock Girbes, arbeider, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren rond 1710, is overleden in 1767 Lippenhuizen (Frl). Wijtse werd ongeveer 57 jaar.

Van Wijtse is een kind bekend:

1  Gialt Wijtses, wonende Lippenhuizen (Frl).

V-C  Tjeerd Gjalts Madhuizen, zoon van Gjalt Piers Madhuizen (IV-C) en Foock Girbes, boer, wonende Terwispel (Frl) en Lippenhuizen (Frl), is geboren rond 1720, is overleden rond september 1802 Lippenhuizen (Frl). Tjeerd werd ongeveer 82 jaar.

Tjeerd trouwt voor 1754 op hoogstens 34-jarige leeftijd (1) met Aukjen Hendriks.

Van Tjeerd en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Marten Tjeerds Madhuizen is geboren rond 1740, zie VI-E.

2  Hendrik Tjeerds Madhuizen is geboren rond 1750.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1772 Terwispel (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met Boeltje Pieters. Boeltje is afkomstig uit Oldeboorn (Frl).

3  Fookjen Tjeerds Madhuizen is geboren rond donderdag 3 oktober 1754 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 3 november 1754 Terwispel (Frl), zie VI-F.

4  Gjalt Tjeerds Madhuizen is geboren rond zondag 10 juli 1757 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 31 juli 1757 Terwispel (Frl), zie VI-G.

Tjeerd trouwt (kerk) op dinsdag 17 juli 1770 Terwispel (Frl) op ongeveer 50-jarige leeftijd (2) met Hylkjen Sytses, dochter van Sytse ....

Van Tjeerd en Hylkjen zijn drie kinderen bekend:

5  Wijbe Tjeerds van der Schaaf is geboren rond zondag 12 mei 1771 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 26 mei 1771 Terwispel (Frl), zie VI-H.

6  Bontje Tjeerds Madhuizen is geboren op donderdag 3 maart 1774 Terwispel (Frl), is gedoopt op donderdag 10 maart 1774 Terwispel (Frl), zie VI-I.

7  Jeltje Tjeerds Madhuizen, dienstmeid, wonende Terband (Frl), is geboren op zondag 6 april 1777 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 20 april 1777 Terwispel (Frl), is overleden op woensdag 23 augustus 1826 Terband (Frl). Jeltje werd 49 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Generatie VI

VI-A  Wytze Piers Madhuizen, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (V-A) en Corneliske Hanses, meester glaesmaker, wonende Lippenhuizen (Frl), Rottevalle (Frl), Oldeboorn (Frl) en Kollum (Frl), is geboren rond 1738, is overleden in september 1800 Lippenhuizen (Frl). Wytze werd ongeveer 62 jaar.

Wytze gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 mei 1759 Lippenhuizen (Frl), trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1759 Rottevalle (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Rinskje Engberts, dochter van Engbert Hendricks en Claeske Hayes. Rinskje is geboren rond 1740, is gedoopt, is overleden in oktober 1785 Lippenhuizen (Frl). Rinskje werd ongeveer 45 jaar.

Van Wytze en Rinskje zijn negen kinderen bekend:

1  Corneliske Wytzes Madhuizen is gedoopt op zondag 13 april 1760 Oldeboorn (Frl), is overleden voor maart 1769. Corneliske werd hoogstens 8 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

2  Claeske Wytzes Madhuizen is gedoopt op zondag 25 april 1762 Oldeboorn (Frl), is overleden voor juni 1763. Claeske werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 7 dagen.

3  Claeske Wytzes Madhuizen is gedoopt op woensdag 29 juni 1763 Oldeboorn (Frl), zie VII-A.

4  Pier Wytzes Madhuizen is gedoopt op zondag 2 november 1766 Oldeboorn (Frl), zie VII-B.

5  Corneliske Wytzes Madhuizen is gedoopt op zondag 26 maart 1769 Oldeboorn (Frl), zie VII-C.

6  Engbert Wytzes Madhuizen, verwer en glazenmaker, wonende Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 17 november 1771 Kollum (Frl), is overleden op maandag 11 november 1850 Ureterp (Frl). Engbert werd 78 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Engbert trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1804 Ureterp (Frl) op 32-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Antje Folkerts van der Meulen, dochter van Folkert Annes en Trijntje Roels. Antje is geboren in 1774 Ureterp (Frl), is overleden op dinsdag 9 mei 1826 Ureterp (Frl). Antje werd 52 jaar. Engbert trouwt op donderdag 1 november 1827 Beetsterzwaag (Frl) op 55-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Antje Sjoerds Schaaf, dochter van Sjoerd Pieters Schaaf en Rinske Daams Gelder. Antje, naaister, wonende Oudebildtzijl (Frl), is geboren in 1798 Leeuwarden (Frl), is overleden op maandag 21 augustus 1865 Sint_Annaparochie (Frl). Antje werd 67 jaar.

Antje was later gehuwd (2) met Arjen Eeltjes Slim.<7,8>

7  Sjoukjen Wytzes Madhuizen is geboren op vrijdag 1 april 1774 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 8 mei 1774 Lippenhuizen (Frl), is overleden voor augustus 1778 Lippenhuizen (Frl). Sjoukjen werd hoogstens 4 jaar en 4 maanden.

8  Sjouke Wytzes Madhuizen is geboren op maandag 10 augustus 1778 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 6 september 1778 Lippenhuizen (Frl).

9  Hendrik Wytzes Madhuizen is geboren op vrijdag 25 maart 1785 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 17 april 1785 Lippenhuizen (Frl).

Wytze trouwt (kerk) op zondag 15 oktober 1786 Lippenhuizen (Frl) op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Simkjen Annes Ploem, dochter van Anne Ploem en Wytske Sytzes. Simkjen is geboren in 1735 en afkomstig uit Lippenhuizen (Frl), is overleden op vrijdag 11 april 1817 Kortezwaag (Frl). Simkjen werd 82 jaar.

Simkjen was eerder gehuwd (1) met Jan Freerks.<9>

VI-B  Hans Piers Madhuizen ook genaamd Hans Piers Lipstra, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (V-A) en Corneliske Hanses, verver en glazenmaker, is geboren rond 1740 Lippenhuizen (Frl), is overleden in 1774 Lippenhuizen (Frl). Hans werd ongeveer 34 jaar.

Hans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 mei 1767 Oldeboorn en Nes (Frl), trouwt (kerk) op donderdag 28 mei 1767 Langezwaag Kortezwaag en Luxwoude (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Grietje Pieters. Grietje is geboren rond 1745 Oldeboorn (Frl), is gedoopt op donderdag 24 mei 1770 Lippenhuizen (Frl).

Grietje was later gehuwd (2) met Hindrik Sybbes de Vos.<10,11>

Van Hans en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Korneliske Hanses Madhuizen is geboren op vrijdag 15 september 1769, is gedoopt op zondag 24 september 1769 Lippenhuizen (Frl).

2  Aaltje Hanses Madhuizen is geboren op zaterdag 5 oktober 1771, is gedoopt op zondag 13 oktober 1771 Lippenhuizen (Frl).

3  Pier Hanses Madhuizen is geboren op zaterdag 27 november 1773, is gedoopt op zondag 19 december 1773 Lippenhuizen (Frl).

VI-C  Wybe Piers Madhuizen, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (V-A) en Corneliske Hanses, verver, is geboren rond zondag 14 november 1751 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 28 november 1751 Lippenhuizen (Frl), is overleden Lippenhuizen (Frl).

Wybe trouwt (kerk) op zondag 29 april 1781 Lippenhuizen (Frl) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Johanna Tjibbes Sandstra ook genaamd Hanke en Hanna, dochter van Tjibbe Hendriks en Antje Freerks. Johanna is geboren rond 1750, is overleden Lippenhuizen (Frl).

Van Wybe en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Korneliske Wybes Madhuizen, boerin, wonende Hemrik (Frl), is geboren op vrijdag 12 juli 1782 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 4 augustus 1782 Lippenhuizen (Frl), is overleden op dinsdag 25 januari 1859 gemeente Opsterland (Frl). Korneliske werd 76 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Korneliske trouwt (kerk) op zondag 20 juni 1802 Hemrik (Frl) op 19-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Wijbe Eiles Akkerman, zoon van Eile Wijbes en Fetje Kornelis. Wijbe is geboren op donderdag 19 augustus 1773 Hemrik (Frl), is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 Hemrik (Frl), is overleden op woensdag 7 mei 1828 Hemrik (Frl). Wijbe werd 54 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Korneliske trouwt op donderdag 10 december 1829 Gorredijk (Frl) op 47-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Hylke Tjalles Hylkema, zoon van Tjalle Hylkes Hylkema en Antje Hayes. Hylke, schoenmaker, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren op zaterdag 19 november 1785 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 11 december 1785 Lippenhuizen (Frl).

2  Antje Wijbes Madhuizen is geboren op zondag 4 april 1784 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 2 mei 1784 Lippenhuizen (Frl), zie VII-D.

3  Sjoukjen Wybes Madhuizen is geboren op vrijdag 27 januari 1786 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 12 maart 1786 Lippenhuizen (Frl).

VI-D  Sjouke Piers Glas, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (V-A) en Corneliske Hanses, glazenmaker, is geboren rond zondag 10 maart 1754 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 31 maart 1754 Lippenhuizen (Frl), is overleden op donderdag 15 januari 1818 Lippenhuizen (Frl). Sjouke werd ongeveer 63 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Sjouke trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1780 Lippenhuizen (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sjoukjen Tjibbes, dochter van Tjibbe Sijtses en Grietje Thomas. Sjoukjen is geboren rond dinsdag 4 december 1753 en afkomstig uit, is gedoopt op dinsdag 25 december 1753 Lippenhuizen, is overleden op donderdag 10 februari 1820 Lippenhuizen (Frl). Sjoukjen werd ongeveer 66 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Sjouke en Sjoukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Sjoukes Madhuizen is geboren op dinsdag 20 maart 1781 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 1 april 1781 Lippenhuizen (Frl), is overleden voor dinsdag 10 juli 1787 Lippenhuizen (Frl). Grietje werd hoogstens 6 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

2  Pier Sjoukes Madhuizen is geboren op woensdag 23 juli 1783 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 17 augustus 1783 Lippenhuizen (Frl), is overleden voor vrijdag 9 april 1790 Lippenhuizen (Frl). Pier werd hoogstens 6 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

3  Grietje Sjoukes Madhuizen is geboren op dinsdag 10 juli 1787 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 12 augustus 1787 Lippenhuizen (Frl).

4  Pier Sjoukes Madhuizen is geboren op vrijdag 9 april 1790 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 9 mei 1790 Lippenhuizen (Frl), is overleden voor donderdag 24 januari 1793 Lippenhuizen (Frl). Pier werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

5  Pier Sjoukes Madhuizen is geboren op donderdag 24 januari 1793 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 17 februari 1793 Lippenhuizen (Frl), is overleden tussen zaterdag 2 oktober 1813 en december 1814. Pier werd hoogstens 21 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

VI-E  Marten Tjeerds Madhuizen, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuizen (V-C) en Aukjen Hendriks, huisman, is geboren rond 1740, is overleden rond 1780 Terwispel (Frl). Marten werd ongeveer 40 jaar.

Marten trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1769 Terwispel (Frl) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Akke Gerrits ook genaamd Aukjen Gerrits. Akke is geboren rond 1747, is overleden op woensdag 3 september 1823 Terwispel (Frl). Akke werd ongeveer 76 jaar.

Akke was later gehuwd (2) met Lammert Willems van der Wal.<12>

Van Marten en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Aukjen Martens Madhuizen is geboren in februari 1770 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 4 maart 1770 Terwispel (Frl), is jong overleden.

2  Antje Martens Madhuizen is geboren op vrijdag 22 mei 1772 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 14 juni 1772 Terwispel (Frl), is jong overleden.

3  Rintske Martens Madhuizen ook genaamd Rinske Martens Madhuizen is geboren op maandag 27 juni 1774 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 Terwispel (Frl), is overleden in 1797 Lippenhuizen (Frl). Rintske werd 23 jaar.

4  Tjitske Martens Madhuizen is geboren op maandag 24 februari 1777 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 9 maart 1777 Terwispel (Frl), is jong overleden.

5  Fokjen Martens van der Wal is geboren op donderdag 7 oktober 1779 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 24 oktober 1779 Terwispel (Frl), zie VII-E.

VI-F  Fookjen Tjeerds Madhuizen ook genaamd Fokje Tjeerds Madhuizen, dochter van Tjeerd Gjalts Madhuizen (V-C) en Aukjen Hendriks, is geboren rond donderdag 3 oktober 1754 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 3 november 1754 Terwispel (Frl), is overleden op zaterdag 22 juni 1822 Terwispel (Frl). Fookjen werd ongeveer 67 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Fookjen trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1771 Terwispel (Frl) op ongeveer 16-jarige leeftijd (1) met Heine Sietzes. Heine is afkomstig uit Terwispel (Frl).

Van Heine en Fookjen zijn twee kinderen bekend:

1  Sijtze Heines Bouwma is geboren op zondag 28 juni 1772 Terwispel (Frl).

2  Aukjen Heines Bouwma is geboren op maandag 13 maart 1775 Terwispel (Frl).

Fookjen trouwt (kerk) op zondag 13 augustus 1780 Lippenhuizen (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met Oene Sietes Tolsma.

VI-G  Gjalt Tjeerds Madhuizen, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuizen (V-C) en Aukjen Hendriks, boer, is geboren rond zondag 10 juli 1757 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 31 juli 1757 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 26 november 1820 Terwispel (Frl). Gjalt werd ongeveer 63 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Gjalt trouwt (kerk) op zondag 20 april 1783 Marssum (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Antjen Jans Stel. Antjen is geboren Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 23 maart 1760 Terwispel (Frl), is overleden op vrijdag 11 maart 1831 Gorredijk (Frl). Antjen werd 70 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Gjalt en Antjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Tjeerd Gjalts Madhuizen is geboren op zondag 17 augustus 1783 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 14 september 1783 Terwispel (Frl), zie VII-F.

2  Fimke Gjalts Madhuizen is geboren op vrijdag 31 maart 1786 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 23 april 1786 Terwispel (Frl), zie VII-G.

3  Aukjen Gjalts Madhuizen is geboren op woensdag 12 november 1788 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 30 november 1788 Terwispel (Frl), zie VII-H.

4  Janke Gjalts Madhuizen is geboren op woensdag 19 oktober 1791 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 6 november 1791 Terwispel (Frl), zie VII-I.

5  Jantje Gjalts Madhuizen is geboren op maandag 30 maart 1795 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 12 april 1795 Terwispel (Frl), zie VII-J.

6  Pier Gjalts Madhuizen is geboren op woensdag 25 september 1799 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 13 oktober 1799 Terwispel (Frl), zie VII-K.

7  Jan Gjalts Madhuizen is geboren op dinsdag 16 maart 1802 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 4 april 1802 Terwispel (Frl).

VI-H  Wijbe Tjeerds van der Schaaf, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuizen (V-C) en Hylkjen Sytses, is geboren rond zondag 12 mei 1771 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 26 mei 1771 Terwispel (Frl), is overleden op maandag 2 april 1849 Rottevalle (Frl). Wijbe werd ongeveer 77 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Wijbe trouwt (kerk) op zondag 16 februari 1794 Gorredijk (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met prenataal Sipkjen Teyes de Jong ook genaamd Sipkjen Teyes Posthuma.

Van Wijbe en Sipkjen zijn zes kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Aukje Wiebes van der Schaaf.

2  Teijke Wijbes Schaaf is geboren op vrijdag 14 november 1794 Terwispel (Frl), is gedoopt op woensdag 17 december 1794 Terwispel (Frl), is overleden op zaterdag 27 september 1873 Gemeente Smallingerland (Frl). Teijke werd 78 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Teijke trouwt op zaterdag 29 maart 1823 Gemeente Smallingerland (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige Lieuwe Jans Jansma, zoon van Jan Klazes en Sietske Johannes. Lieuwe is geboren in 1786 Rottevalle (Frl).

3  Geertje Wijbes Schaaf is geboren op woensdag 22 juni 1796 Terwispel (Frl), is gedoopt op dinsdag 19 juli 1796 Terwispel (Frl), is ongehuwd overleden op dinsdag 20 juni 1815. Geertje werd 18 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

4  Teye Wijbes Schaaf is geboren op zaterdag 23 mei 1801 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 21 juni 1801 Terwispel (Frl).

5  Hylkjen Wijbes van der Schaaf is geboren op donderdag 15 mei 1806 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 8 juni 1806 Terwispel (Frl).

Hylkjen trouwt op woensdag 9 juni 1830 gemeente Opsterland (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Jacobus van Os, zoon van Jacobus van Os en Aafje Bloem. Jacobus is geboren in 1794 Leeuwarden (Frl).

6  Antje Wijbes Schaaf is geboren op dinsdag 21 maart 1809 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 7 mei 1809 Terwispel (Frl), is overleden op donderdag 7 april 1814 gemeente Opsterland (Frl). Antje werd 5 jaar en 17 dagen.

VI-I  Bontje Tjeerds Madhuizen, dochter van Tjeerd Gjalts Madhuizen (V-C) en Hylkjen Sytses, is geboren op donderdag 3 maart 1774 Terwispel (Frl), is gedoopt op donderdag 10 maart 1774 Terwispel (Frl), is overleden op dinsdag 26 augustus 1828 gemeente Schoterland (Frl). Bontje werd 54 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Bontje trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1798 Hemrik (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Sijbren Sijttes de Jong, zoon van Sijte Oenes en Geeske Alberts. Sijbren is afkomstig uit Hemrik (Frl), is gedoopt op zondag 10 augustus 1760, is overleden op dinsdag 14 maart 1820 gemeente Opsterland (Frl). Sijbren werd 59 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Sijbren en Bontje zijn vier kinderen bekend:

1  Geeske Sijbrens de Jong is geboren op donderdag 24 januari 1799 Lippenhuizen (Frl), zie VII-L.

2  Sijtte Sijbrens is geboren op dinsdag 15 januari 1805 Hemrik (Frl).

3  Hielkjen Sijbrens is geboren op zondag 17 juli 1808 Hemrik (Frl).

4  Tjeerd Sijbrens is geboren op vrijdag 22 februari 1811 Hemrik (Frl).

Generatie VII

VII-A  Claeske Wytzes Madhuizen, dochter van Wytze Piers Madhuizen (VI-A) en Rinskje Engberts, is gedoopt op woensdag 29 juni 1763 Oldeboorn (Frl), is overleden op vrijdag 11 februari 1853 Ureterp (Frl). Claeske werd 89 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Claeske trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1791 Ureterp (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 45-jarige Jan Gerrits Hoekstra. Jan is geboren op zondag 6 februari 1746 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 24 maart 1805 Ureterp_Siegerswoude (Frl), is overleden na mei 1808 Ureterp (Frl). Jan werd minstens 62 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Neeltje Annes.<13,14>

Van Jan en Claeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Wytse Jans is geboren op vrijdag 2 augustus 1793 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 8 september 1793 Ureterp (Frl), is overleden voor juni 1796 Ureterp (Frl). Wytse werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

2  Wytse Jans Hoekstra is geboren op zondag 26 juni 1796 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 13 november 1796 Ureterp (Frl).

3  Rensse Jans Hoekstra is geboren op vrijdag 15 maart 1799 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 14 april 1799 Ureterp (Frl).

4  Engbert Jans Hoekstra is geboren op zondag 24 oktober 1802 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 21 november 1802 Ureterp (Frl), zie VIII-A.

5  Aaltje Jans Hoekstra, arbeidster, is geboren op zondag 29 mei 1808 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 26 juni 1808 Ureterp (Frl), is ongehuwd overleden op dinsdag 30 november 1858 Ureterp (Frl). Aaltje werd 50 jaar, 6 maanden en 1 dag.

VII-B  Pier Wytzes Madhuizen, zoon van Wytze Piers Madhuizen (VI-A) en Rinskje Engberts, verwer en glaesmaker, is gedoopt op zondag 2 november 1766 Oldeboorn (Frl), is overleden op donderdag 8 augustus 1839 Bakkeveen (Frl). Pier werd 72 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Pier trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1790 Diever (Drt) op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Antje Luitjens Jonkers, dochter van Luitjen Dirks en Trijntje Sjoerds. Antje, wonende Wateren (Drt), is gedoopt op zondag 16 september 1764 Diever (Drt), is overleden op zondag 15 juli 1798 Donkerbroek (Frl). Antje werd 33 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Pier en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Rintske Piers Madhuizen is geboren op zondag 22 mei 1791 Makkinga (Frl), zie VIII-B.

2  Luytsen Piers Madhuizen is geboren op woensdag 1 oktober 1794 Elsloo (Frl), zie VIII-C.

Pier trouwt (kerk) op zondag 14 april 1799 Donkerbroek (Frl) op 32-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Henderkien Foekes, dochter van Foeke Jans en Antjen Jans. Henderkien is geboren op maandag 24 maart 1777 Haulerwijk (Frl), is gedoopt op zondag 20 april 1777 Donkerbroek (Frl), is overleden op zondag 4 oktober 1807 Bakkeveen (Frl). Henderkien werd 30 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Pier en Henderkien zijn drie kinderen bekend:

3  Wytze Piers Madhuizen is geboren op zondag 7 juli 1799 Duurswold (Frl), is gedoopt op maandag 12 augustus 1799 Duurswold (Frl), zie VIII-D.

4  Antje Piers Madhuizen is geboren op maandag 31 mei 1802 Bakkeveen (Frl), is gedoopt op zondag 18 juli 1802 Wijnjeterp (Frl), is overleden na vrijdag 7 september 1827. Antje werd minstens 25 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

5  Korneliske Piers Madhuizen is geboren op vrijdag 11 november 1803 Bakkeveen (Frl), is gedoopt op zondag 4 november 1810 Bakkeveen (Frl), is ongehuwd overleden op vrijdag 7 september 1827 Bakkeveen (Frl). Korneliske werd 23 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Pier trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1808 Duurswoude (Frl) op 41-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 28-jarige Aafke Sytses Hoogeveen, dochter van Sijtse Bouwes Hoogeveen en Aaltje Tomas Pruim. Aafke, wonende Bakkeveen (Frl), is geboren rond 1780 Lippenhuizen (Frl), is overleden op dinsdag 21 maart 1848 Haulerwijk (Frl). Aafke werd ongeveer 68 jaar.

Van Pier en Aafke zijn drie kinderen bekend:

6  Aaltje Piers Madhuizen is geboren op maandag 24 september 1810 Bakkeveen (Frl), is gedoopt op zondag 4 november 1810 Bakkeveen (Frl), is overleden op zaterdag 22 december 1810 Duurswoude (Frl). Aaltje werd 2 maanden en 28 dagen.

7  Sytse Piers Madhuizen is geboren op dinsdag 11 augustus 1812 Bakkeveen (Frl), is overleden op maandag 5 april 1813 Bakkeveen (Frl). Sytse werd 7 maanden en 25 dagen.

8  Aaltje Piers Madhuizen is geboren op donderdag 21 december 1820 Bakkeveen (Frl), zie VIII-E.

VII-C  Corneliske Wytzes Madhuizen ook genaamd Corneliske Wytzes Gruisma, dochter van Wytze Piers Madhuizen (VI-A) en Rinskje Engberts, is gedoopt op zondag 26 maart 1769 Oldeboorn (Frl), is overleden op dinsdag 7 september 1847 Exmorra (Frl). Corneliske werd 78 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Corneliske gaat in ondertrouw op zaterdag 30 april 1808 Sneek (Frl), trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1808 Sneek (Frl) op 39-jarige leeftijd met de 36-jarige Jurjen Johannes Hempel ook genaamd Jurjen Himpel en Jurjen Humpel, zoon van Johan Georg Hempel en Janneke Jans. Jurjen, winkelier en koopman, wonende Sneek (Frl), is geboren in 1772 Harlingen (Frl), is overleden op zondag 19 september 1847 Exmorra (Frl). Jurjen werd 75 jaar.

Jurjen was eerder gehuwd (1) met Janke Tjerks Joustra.<15,16> Jurjen was eerder gehuwd (2) met Janke Fockes.<17,18>

Van Jurjen en Corneliske is een kind bekend:

1  Wytze Jurjens Hempel is geboren op maandag 26 augustus 1811 Sneek (Frl), is gedoopt op donderdag 12 september 1811 Sneek (Frl), zie VIII-F.

VII-D  Antje Wijbes Madhuizen, dochter van Wybe Piers Madhuizen (VI-C) en Johanna Tjibbes Sandstra, arbeidster, is geboren op zondag 4 april 1784 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 2 mei 1784 Lippenhuizen (Frl), is overleden op woensdag 1 juni 1842 Lippenhuizen (Frl). Antje werd 58 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Antje trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1806 Lippenhuizen (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacob Alles de Jong, zoon van Alle Jacobs en Antje Annes. Jacob, arbeider, is geboren op woensdag 2 november 1785 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 27 november 1785 Lippenhuizen (Frl), is overleden op donderdag 17 augustus 1843 Lippenhuizen (Frl). Jacob werd 57 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Van Jacob en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Jacobs de Jong, arbeidster, is geboren op woensdag 11 maart 1807 Lippenhuizen (Frl), is overleden op dinsdag 21 maart 1837 Lippenhuizen (Frl). Antje werd 30 jaar en 10 dagen.

Antje trouwt op donderdag 27 maart 1834 gemeente Opsterland (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Bouwe Jelles Jeensma, zoon van Jelle Jeens Jeensma en Lijsbeth Annes. Bouwe, arbeider, is geboren op vrijdag 22 september 1797 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op vrijdag 3 november 1797 Lippenhuizen (Frl).

2  Sjoukjen Jacobs de Jong is geboren op donderdag 12 januari 1809 Lippenhuizen (Frl), is overleden op vrijdag 5 juni 1846 Lippenhuizen (Frl). Sjoukjen werd 37 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Sjoukjen was gehuwd met Johannes Douwes Duursma. Johannes, arbeider.

3  Wiebe Jacobs de Jong is geboren rond 1812 Lippenhuizen (Frl).

4  Johanna Jacobs de Jong is geboren op zondag 3 november 1822 Lippenhuizen (Frl).

5  Kornelis Jacobs de Jong, boerenknecht, is geboren rond 1830 Lippenhuizen (Frl).

VII-E  Fokjen Martens van der Wal, dochter van Marten Tjeerds Madhuizen (VI-E) en Akke Gerrits, is geboren op donderdag 7 oktober 1779 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 24 oktober 1779 Terwispel (Frl), is overleden op woensdag 17 april 1833 Gorredijk (Frl). Fokjen werd 53 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Fokjen trouwt (kerk) op dinsdag 19 december 1797 Lippenhuizen (Frl) op 18-jarige leeftijd met de 24-jarige Fedde Ates Lageveen, zoon van Ate Ynses Lageveen en Piertje Jeens Jeninga. Fedde, boer en veenbaas, is geboren op woensdag 15 december 1773 Lippenhuizen (Frl), is overleden op maandag 20 januari 1851 Terwispel (Frl). Fedde werd 77 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Fedde was later gehuwd (2) met Yttje Durks van den Berg.<19>

Van Fedde en Fokjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Piettje Feddes Lageveen is geboren op zondag 17 februari 1799 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 10 maart 1799 Lippenhuizen (Frl), zie VIII-G.

2  Aukjen Feddes Lageveen is geboren op dinsdag 15 december 1801 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 31 januari 1802 Terwispel (Frl), zie VIII-H.

3  Renske Feddes Lageveen is geboren op dinsdag 11 september 1804 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 7 oktober 1804 Terwispel (Frl), zie VIII-I.

4  Aate Feddes Lageveen is geboren op woensdag 4 november 1807 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 6 december 1807 Terwispel (Frl), zie VIII-J.

5  Marcus Feddes Lageveen is geboren op donderdag 26 december 1811 Terwispel (Frl), zie VIII-K.

6  Lucas Feddes Lageveen is geboren op donderdag 25 juni 1818 Terwispel (Frl).

Lucas trouwt op vrijdag 9 mei 1845 gemeente Opsterland (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Sakes de Haan, dochter van Sake Jans de Haan en Kornelia Sybes Glastra. Antje is geboren in 1821 Nijehaske (Frl).

7  Grietje Feddes Lageveen is geboren op zaterdag 9 augustus 1823 Terwispel (Frl).

VII-F  Tjeerd Gjalts Madhuizen, zoon van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, koemelker en arbeider, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren op zondag 17 augustus 1783 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 14 september 1783 Terwispel (Frl), is overleden op donderdag 23 december 1847 gemeente Opsterland (Frl). Tjeerd werd 64 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 5 maart 1809 Terwispel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Antje Ates Bijstra. Antje, arbeidster, is geboren in 1776, is overleden op maandag 10 april 1854 Terwispel (Frl). Antje werd 78 jaar.

Van Tjeerd en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Tjeerds Madhuizen is geboren op dinsdag 17 december 1811 Terwispel (Frl), zie VIII-L.

2  Ate Tjeerds Madhuizen, arbeider, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren op donderdag 14 juli 1814 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 2 december 1855 Terwispel (Frl). Ate werd 41 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Ate trouwt op zaterdag 22 april 1843 op 28-jarige leeftijd met de 41-jarige Wytske Girbes Binsma, dochter van Girbe Binnes Binsma en Uilkjen Ottes. Wytske, dienstmeid, is geboren in 1802 Lippenhuizen (Frl), is overleden op vrijdag 12 januari 1877 Lippenhuizen (Frl). Wytske werd 75 jaar.

3  Gjalt Tjeerds Madhuizen is geboren op zondag 5 april 1818 Terwispel (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 10 juni 1848 gemeente Opsterland (Frl). Gjalt werd 30 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

4  Trijntje Tjeerds Madhuizen is geboren op dinsdag 1 januari 1822 Terwispel (Frl), zie VIII-M.

5  Jan Tjeerds Madhuizen is geboren op woensdag 19 januari 1825 Terwispel (Frl), zie VIII-N.

6  Anne Tjeerds Madhuizen is geboren op dinsdag 22 januari 1828 Terwispel (Frl), zie VIII-O.

VII-G  Fimke Gjalts Madhuizen, dochter van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, is geboren op vrijdag 31 maart 1786 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 23 april 1786 Terwispel (Frl), is overleden op vrijdag 30 januari 1863 Terwispel (Frl). Fimke werd 76 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Fimke was gehuwd met Tjerk Jippes van der Veen, zoon van Jippe Tjerks van der Veen en Sijtske Durks. Tjerk, timmerman, is geboren op vrijdag 1 september 1786 Veenwouden (Frl), is overleden op maandag 17 januari 1853 Terwispel (Frl). Tjerk werd 66 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Tjerk en Fimke zijn vier kinderen bekend:

1  Sietske Tjerks van der Veen is geboren op zaterdag 6 april 1811 Terwispel (Frl).

2  Jippe Tjerks van der Veen is geboren op zondag 27 oktober 1816 Terwispel (Frl).

Jippe trouwt op maandag 22 oktober 1849 gemeente Opsterland (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Sjoukjen Jelkes van der Duim, dochter van Jelke Jans van der Duim en Durkjen Wybrens de Vries. Sjoukjen is geboren in 1828 Terwispel (Frl).

3  Anne Tjerks van der Veen is geboren op zaterdag 27 december 1823 Terwispel (Frl).

4  Antje Tjerks van der Veen is geboren op woensdag 15 november 1826 Terwispel (Frl).

VII-H  Aukjen Gjalts Madhuizen, dochter van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, arbeidster, is geboren op woensdag 12 november 1788 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 30 november 1788 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 2 september 1866 Donderen (Drt). Aukjen werd 77 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Aukjen trouwt op donderdag 5 juni 1817 Gorredijk (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Jan Egberts Koops, zoon van Egbert Koops en Jeltje Pieters. Jan, boerenknecht en boer, wonende Terwispel (Frl), is geboren op dinsdag 2 juli 1776 Donkerbroek (Frl), is gedoopt op zondag 7 juli 1776 Donkerbroek (Frl), is overleden op maandag 6 augustus 1827 Terwispel (Frl). Jan werd 51 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Jan en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Egbert Jans Koops, arbeider, is geboren op woensdag 1 oktober 1817 Terwispel (Frl), is overleden op zaterdag 26 september 1903 Donkerbroek (Frl). Egbert werd 85 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Egbert trouwt op vrijdag 15 mei 1857 Makkinga (Frl) op 39-jarige leeftijd met de 28-jarige Martje Pieters Westerhof, dochter van Pieter Egberts Westerhof en Fettje Karsten Hoogenberg. Martje is geboren op donderdag 30 oktober 1828 Donkerbroek (Frl), is overleden op donderdag 26 april 1900 Donkerbroek (Frl). Martje werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

2  Gjalt Jans Koops is geboren op donderdag 8 juni 1820 Terwispel (Frl), zie VIII-P.

3  Jelle Jans Koops, schaapherder en boer, is geboren op zondag 6 juli 1823 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 23 juli 1899 Donderen (Drt). Jelle werd 76 jaar en 17 dagen.

Jelle trouwt op dinsdag 8 november 1859 Norg (Drt) op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietien Barelds, dochter van Willem Barelds en Jantien Harms. Grietien is geboren op zaterdag 27 december 1834 Vries (Drt), is overleden op donderdag 20 februari 1890 Donderen (Drt). Grietien werd 55 jaar, 1 maand en 24 dagen.

4  Anne Jans Koops ook genaamd Koopmans, kleermaker, is geboren op zaterdag 22 april 1826 Terwispel (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 30 april 1849 Donkerbroek (Frl). Anne werd 23 jaar en 8 dagen.

VII-I  Janke Gjalts Madhuizen ook genaamd Janke Mathuizen, dochter van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, is geboren op woensdag 19 oktober 1791 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 6 november 1791 Terwispel (Frl).

Janke trouwt op vrijdag 6 maart 1812 Gorredijk (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Sierd Rinzes Boonstra, zoon van Rinse Jans en Hantje Sierds. Sierd, veenbaas en turfschipper, wonende Terwispel (Frl), is geboren in 1784.

Van Sierd en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Hantje Sierds Boonstra is geboren op donderdag 25 augustus 1814 Terwispel (Frl), zie VIII-Q.

2  Antje Sierds Boonstra is geboren in 1820 Terwispel (Frl), zie VIII-R.

3  Rinze Sierds Boonstra is geboren op zaterdag 7 september 1822 Terwispel (Frl).

4  Femke Sierds Boonstra is geboren op dinsdag 28 juni 1825 Terwispel (Frl).

5  Gialt Sierds Boonstra is geboren op maandag 18 februari 1828 Terwispel (Frl).

6  Vemke Sierds Boonstra is geboren op woensdag 9 november 1831 Hallum (Frl).

VII-J  Jantje Gjalts Madhuizen, dochter van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, dienstmeid, wonende Gorredijk (Frl), is geboren op maandag 30 maart 1795 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 12 april 1795 Terwispel (Frl), is overleden op woensdag 22 juni 1870 gemeente Opsterland (Frl). Jantje werd 75 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 9 januari 1818 gemeente Opsterland (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 43-jarige Rinze Klazes Kiemstra, zoon van Klaas Iedes Kiemstra en Sjoekjen Roels Oostermeer. Rinze, kuiper, is geboren op zaterdag 7 januari 1775 Oldeboorn (Frl), is gedoopt op zondag 19 februari 1775 Oldeboorn (Frl), is overleden op maandag 28 juli 1834 Gorredijk (Frl). Rinze werd 59 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Rinze en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Rinzes Kiemstra, kuiper, is geboren op zondag 15 november 1818 Gorredijk (Frl), is ongehuwd overleden op donderdag 23 december 1886 Gorredijk (Frl). Klaas werd 68 jaar, 1 maand en 8 dagen.

2  Sjoekjen Rinzes Kiemstra is geboren op zondag 10 juni 1821 Gorredijk (Frl).

3  Ide Rinzes Kiemstra is geboren op maandag 3 februari 1823 Gorredijk (Frl), is overleden op donderdag 11 juni 1835 Gorredijk (Frl). Ide werd 12 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

4  Gialt Rinzes Kiemstra ook genaamd Gjalt Rinzes Kiemstra, kuiper, is geboren op maandag 29 mei 1826 Gorredijk (Frl), is ongehuwd overleden op dinsdag 25 november 1879 Gorredijk (Frl). Gialt werd 53 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Roel Rinzes Hiemstra ook genaamd Roel Kiemstra, boekdrukker, is geboren op donderdag 7 januari 1830 Gorredijk (Frl), is ongehuwd overleden op donderdag 28 november 1912 Gorredijk (Frl). Roel werd 82 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

VII-K  Pier Gjalts Madhuizen, zoon van Gjalt Tjeerds Madhuizen (VI-G) en Antjen Jans Stel, arbeider, timmermansknecht en timmerman, wonende Gorredijk (Frl), Jubbega-Schurega (Frl) en Jubbega (Frl), is geboren op woensdag 25 september 1799 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 13 oktober 1799 Terwispel (Frl), wonende Jubbega (Frl), is overleden op donderdag 27 mei 1847 Jubbega (Frl). Pier werd 47 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Pier trouwt op donderdag 28 oktober 1819 Gorredijk (Frl) op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Koopjen Wouters Bus, dochter van Wouter Andries Bus en Margjen Klazes. Koopjen is geboren in 1795 Giethoorn (Ovl), is overleden voor 1829. Koopjen werd hoogstens 34 jaar.

Van Pier en Koopjen is een kind bekend:

1  Gialt Piers Madhuizen is geboren op zondag 6 mei 1821 Terwispel (Frl), is overleden op zaterdag 25 februari 1837 gemeente Schoterland (Frl). Gialt werd 15 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Pier trouwt op donderdag 16 april 1829 Oosterwolde (Frl) op 29-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Antje Annes Hes, dochter van Anne Jans Hes en Aukjen Teijes Kooistra. Antje is geboren in 1801 Schoterlandse Compagnie (Frl), is overleden op zaterdag 13 september 1834 Gorredijk (Frl). Antje werd 33 jaar.

Van Pier en Antje is een kind bekend:

2  Anne Piers Madhuizen is geboren op zondag 18 juli 1830 Gorredijk (Frl), zie VIII-S.

Pier woonde samen (3) met Sipkjen Ybeles Jonker, dochter van Ybele Jonker. Sipkjen is geboren in 1807 Jubbega-Schurega (Frl), is overleden op maandag 25 januari 1886 Jubbega-Schurega (Frl). Sipkjen werd 79 jaar.

Van Pier en Sipkjen zijn zes kinderen bekend:

3  Ybele Piers Madhuizen is geboren in september 1837 Jubbega-Schurega (Frl), is overleden op woensdag 6 december 1837 Jubbega-Schurega (Frl). Ybele werd 3 maanden.

4  Gepkjen Piers Madhuizen is geboren op vrijdag 19 januari 1838 Jubbega-Schurega (Frl), is overleden op vrijdag 2 maart 1838 Jubbega-Schurega (Frl). Gepkjen werd 1 maand en 11 dagen.

5  Gepkjen Piers Madhuizen is geboren op maandag 25 maart 1839 Jubbega-Schurega (Frl), is overleden op zaterdag 3 april 1841 Jubbega-Schurega (Frl). Gepkjen werd 2 jaar en 9 dagen.

6  Gepkjen Piers Madhuizen is geboren op vrijdag 20 augustus 1841 Jubbega-Schurega (Frl), zie VIII-T.

7  Antje Piers Madhuizen is geboren op woensdag 13 maart 1844 Schoterland (Frl), is overleden op dinsdag 4 januari 1848 Schoterland (Frl). Antje werd 3 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

8  Gjalt Piers Madhuizen is geboren op dinsdag 13 april 1847 Schoterland (Frl), is overleden op dinsdag 1 juni 1847 Schoterland (Frl). Gjalt werd 1 maand en 19 dagen.

VII-L  Geeske Sijbrens de Jong ook genaamd Geeske Siebrens de Boer, dochter van Sijbren Sijttes de Jong (VI-I) en Bontje Tjeerds Madhuizen, is geboren op donderdag 24 januari 1799 Lippenhuizen (Frl).

Geeske trouwt op zondag 22 januari 1826 gemeente AEngwirden (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Olke Mintjes van der Meer, zoon van Mintje Feddes van der Meer en Gooitske Olkes. Olke is geboren in 1799 Heerenveen (Frl).

Van Olke en Geeske is een kind bekend:

1  Gooitske Olkes van der Meer is geboren in 1833 Het_Meer (Frl).

Gooitske trouwt op vrijdag 2 februari 1872 gemeente AEngwirden (Frl) op 39-jarige leeftijd met de 63-jarige Jan Pieters Bakker, zoon van Pieter Meintzes Bakker en Jantje Hendriks de Wilde. Jan is geboren in 1809 Tjalleberd (Frl).

Generatie VIII

VIII-A  Engbert Jans Hoekstra, zoon van Jan Gerrits Hoekstra (VII-A) en Claeske Wytzes Madhuizen, arbeider, is geboren op zondag 24 oktober 1802 Ureterp (Frl), is gedoopt op zondag 21 november 1802 Ureterp (Frl), is overleden op woensdag 9 januari 1878 Terwispel (Frl). Engbert werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Engbert trouwt op donderdag 27 maart 1834 gemeente Opsterland (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Jouwerts van Uren, dochter van Jouwert Errits van Uren en Tettje Jacobs. Aaltje is geboren in 1808 Drachten (Frl).

Van Engbert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaaske Engberts Hoekstra is geboren op vrijdag 23 januari 1835 Ureterp (Frl), is overleden op woensdag 29 maart 1911 gemeente Opsterland (Frl). Klaaske werd 76 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Klaaske trouwt op zaterdag 18 mei 1861 gemeente Opsterland (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 52-jarige Bauke Harmens van Zwol, zoon van Harmen Jans van Zwol en Wytske Feitzes Jeninga. Bauke is geboren in 1809 Langezwaag (Frl).

Bauke was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks Albertsma.<20,21> Bauke was eerder gehuwd (2) met Grietje Jans Langenberg.<22,23>

2  Jouert Engberts Hoekstra is geboren op zondag 2 april 1837 Ureterp (Frl), is overleden op woensdag 28 februari 1906 gemeente Opsterland (Frl). Jouert werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jouert trouwt op donderdag 19 maart 1868 gemeente Opsterland (Frl) op 30-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Antje Wiebes Hoekstra, dochter van Wiebe Jans Hoekstra en Hiltje Joukes de Jong. Antje is geboren in 1838 Oudeschoot (Frl). Jouert trouwt op maandag 26 november 1877 gemeente Opsterland (Frl) op 40-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Hendrikje Hendriks Boender, dochter van Hendrik Boender en Jeltje Hendriks de Haan. Hendrikje is geboren in 1848 Schurega (Frl).

3  Tettje Engberts Hoekstra is geboren op vrijdag 24 januari 1840 Ureterp (Frl).

Tettje trouwt op maandag 12 maart 1866 gemeente Opsterland (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Harmen Baukes van Zwol, zoon van Bauke Harmens van Zwol (VIII-A.1) en Geertje Hendriks Albertsma. Harmen is geboren in 1833 Terwispel (Frl).

4  Jantje Engberts Hoekstra is geboren op zondag 8 oktober 1843 Ureterp (Frl).

Jantje trouwt op maandag 12 juli 1869 gemeente Opsterland (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Alle Jelles Folles, zoon van Jelle Jelles Folles en Sjoertje Alles de Jong. Alle is geboren in 1845 Langezwaag (Frl).

VIII-B  Rintske Piers Madhuizen, dochter van Pier Wytzes Madhuizen (VII-B) en Antje Luitjens Jonkers, is geboren op zondag 22 mei 1791 Makkinga (Frl), is overleden op donderdag 23 juni 1825 Appelscha (Frl). Rintske werd 34 jaar, 1 maand en 1 dag.

Rintske woonde samen met Johannes Jozef Bertram ook genaamd Johannes Berends Bertram en Johannes Berends Botterham. Johannes, meester wever, wonende Haulerwijk (Frl) en Makkinga (Frl), is geboren in 1781 Bielefeld, is overleden op woensdag 12 mei 1824 Makkinga (Frl). Johannes werd 43 jaar.

Van Johannes en Rintske zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Johannes Bertram ook genaamd Pier Johannes Bentram, schaapherder, is geboren op donderdag 6 juni 1816 Haulerwijk (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 25 januari 1836 Oosterwolde (Frl). Pier werd 19 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

2  Berend Johannes Bertram ook genaamd Berend Johannes Betteram is geboren op vrijdag 5 november 1819 Makkinga (Frl), is overleden op maandag 21 mei 1821 Makkinga (Frl). Berend werd 1 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

3  Berend Johannes Bertram is geboren op woensdag 22 mei 1822 Makkinga (Frl), is overleden op maandag 22 december 1823 Makkinga (Frl). Berend werd 1 jaar en 7 maanden.

VIII-C  Luytsen Piers Madhuizen, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (VII-B) en Antje Luitjens Jonkers, verwer en glasenmaker, is geboren op woensdag 1 oktober 1794 Elsloo (Frl), is overleden op donderdag 17 oktober 1867 Oosterwolde (Frl). Luytsen werd 73 jaar en 16 dagen.

Luytsen trouwt op zondag 1 juni 1828 Oosterwolde (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Antien Hendriks van Riesen, dochter van Hendrik Jans van Riesen en Grietje Jans Jansma. Antien is geboren op maandag 7 juni 1802 Noordwolde (Frl), is gedoopt op zondag 4 juli 1802 Noordwolde (Frl), is overleden op donderdag 27 maart 1851 Oosterwolde (Frl). Antien werd 48 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Luytsen en Antien zijn zes kinderen bekend:

1  Pier Luitzens Madhuizen is geboren op zaterdag 15 augustus 1829 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 24 september 1829 Oosterwolde (Frl). Pier werd 1 maand en 9 dagen.

2  Pier Luitzens Madhuizen is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 Oosterwolde (Frl), zie IX-A.

3  Hendrik Luitsens Madhuizen is geboren op maandag 15 juli 1833 Oosterwolde (Frl), zie IX-B.

4  Andries Luitzens Madhuizen is geboren op maandag 8 augustus 1836 Oosterwolde (Frl), is overleden op vrijdag 1 juli 1842 Oosterwolde (Frl). Andries werd 5 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

5  Antje Luitzens Madhuizen is geboren op vrijdag 31 mei 1839 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 30 april 1840 Oosterwolde (Frl). Antje werd 10 maanden en 30 dagen.

6  Hylke Luitzens Madhuizen is geboren op zaterdag 17 april 1841 Oosterwolde (Frl), zie IX-C.

VIII-D  Wytze Piers Madhuizen, zoon van Pier Wytzes Madhuizen (VII-B) en Henderkien Foekes, verwer, wonende Oosterwolde (Frl), is geboren op zondag 7 juli 1799 Duurswold (Frl), is gedoopt op maandag 12 augustus 1799 Duurswold (Frl), is overleden op vrijdag 27 februari 1857 Nieuwehorne (Frl). Wytze werd 57 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Wytze trouwt op zondag 10 mei 1835 Oosterwolde (Frl) op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Brands de Jong, dochter van Brand Gerrits de Jong(e) en Engeltjen Folkerts Donker. Jantje, wonende Oosterwolde (Frl), is geboren op zondag 24 december 1809 Oosterwolde (Frl), is gedoopt op zondag 31 december 1809 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 28 mei 1891 Oosterwolde (Frl). Jantje werd 81 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Wytze en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrikje Wytzes Madhuizen is geboren op woensdag 15 februari 1837 Appelscha (Frl), is overleden op zaterdag 22 april 1837 Appelscha (Frl). Hendrikje werd 2 maanden en 7 dagen.

2  Pier Wytzes Madhuizen is geboren op zaterdag 7 juli 1838 Nieuwehorne (Frl), is ongehuwd overleden op donderdag 25 december 1919 Appelscha (Frl). Pier werd 81 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

3  Engeltje Wytzes Madhuizen is geboren op zaterdag 16 oktober 1841 Nieuwehorne (Frl), zie IX-D.

4  Hendrikje Wytzes Madhuizen is geboren op donderdag 3 oktober 1844 Nieuwehorne (Frl), zie IX-E.

5  Antje Wytzes Madhuizen is geboren op vrijdag 23 juni 1848 Bovenknijpe (Frl), zie IX-F.

6  Sybrand Wytzes Madhuizen is geboren op zaterdag 3 januari 1852 Nieuwehorne (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 16 oktober 1939 Vledder (Drt). Sybrand werd 87 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

VIII-E  Aaltje Piers Madhuizen, dochter van Pier Wytzes Madhuizen (VII-B) en Aafke Sytses Hoogeveen, is geboren op donderdag 21 december 1820 Bakkeveen (Frl), is overleden op woensdag 16 maart 1892 Haulerwijk (Frl). Aaltje werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Aaltje trouwt op maandag 30 maart 1840 op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Feddes Visser, zoon van Fedde Jans Visser en Martzen Gialts Busma. Jan, schoenmakersknecht en schoenmaker, is geboren in 1811 Jubbega (Frl), is overleden op zaterdag 11 maart 1882 Haulerwijk (Frl). Jan werd 71 jaar.

Van Jan en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Fedde Jans Visser is geboren op zaterdag 17 april 1841 Haulerwijk (Frl).

2  Aafke Jans Visser is geboren op dinsdag 28 november 1843 Haulerwijk (Frl), is overleden op donderdag 27 februari 1930 Haulerwijk (Frl). Aafke werd 86 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Aafke trouwt op donderdag 1 december 1864 Oosterwolde (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 36-jarige Harmen van Houten, zoon van Roelof Harmens van Houten en Lamke Bartelds Hoks. Harmen is geboren op zondag 31 augustus 1828 gemeente Ooststellingwerf (Frl), is overleden op vrijdag 31 juli 1891 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Harmen werd 62 jaar en 11 maanden.

3  Martje Jans Visser is geboren op zondag 21 februari 1847 Haulerwijk (Frl).

4  Pier Jans Visser, arbeider, is geboren op maandag 22 april 1850 Haulerwijk (Frl), is ongehuwd overleden op woensdag 11 januari 1882 Haulerwijk (Frl). Pier werd 31 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

5  Jitske Jans Visser is geboren op zaterdag 11 december 1852 Haulerwijk (Frl), is overleden op vrijdag 9 december 1932 Haulerwijk (Frl). Jitske werd 79 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Jitske trouwt op vrijdag 24 oktober 1890 op 37-jarige leeftijd met Rink Egberts Dijkstra, zoon van Egbert Hendriks Dijkstra en Jantje Lammerts Rooske.

6  Lammert Jans Visser is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 Haulerwijk (Frl), is overleden op maandag 4 januari 1864 Haulerwijk (Frl). Lammert werd 7 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

7  Klaas Jans Visser is geboren op vrijdag 16 maart 1860 gemeente Ooststellingwerf (Frl).

8  Luitzen Jans Visser is geboren op maandag 27 juli 1863 gemeente Ooststellingwerf (Frl).

VIII-F  Wytze Jurjens Hempel, zoon van Jurjen Johannes Hempel (VII-C) en Corneliske Wytzes Madhuizen, onderwijzer en hoofdonderwijzer, is geboren op maandag 26 augustus 1811 Sneek (Frl), is gedoopt op donderdag 12 september 1811 Sneek (Frl), is overleden op vrijdag 2 oktober 1868 Exmorra (Frl). Wytze werd 57 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Wytze trouwt op zaterdag 13 juli 1833 gemeente Wonseradeel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinske Reins Couperus, dochter van Rein Mollerus Couperus en Rinkje Piers de Jong. Rinske is geboren op maandag 20 november 1809 Hieslum (Frl), is gedoopt op zondag 10 december 1809 Hieslum (Frl), is overleden op maandag 15 september 1884 Exmorra (Frl). Rinske werd 74 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Wytze en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jurjen Wytses Hempel is geboren op donderdag 24 april 1834 Exmorra (Frl), zie IX-G.

2  Rein Wytzes Hempel, boerenknecht, is geboren op woensdag 6 juli 1836 Exmorra (Frl).

3  Corneliske Wytzes Hempel is geboren op woensdag 28 februari 1838 Exmorra (Frl).

Corneliske trouwt op zondag 1 oktober 1865 Bolsward (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Leffert Jentjes de Jong, zoon van Jentje Jacobs de Jong en Jantje Lammerts Lammertsma. Leffert is geboren in 1840 Bolsward (Frl).

4  Bauke Wytzes Hempel is geboren op zaterdag 6 februari 1841 Exmorra (Frl).

5  Rinke Wytzes Hempel is geboren op woensdag 22 februari 1843 Exmorra (Frl).

6  Johan Georg Wytzes Hempel is geboren op dinsdag 23 februari 1847 Exmorra (Frl).

7  Rienk Wytzes Hempel is geboren op woensdag 18 april 1849 Exmorra (Frl).

VIII-G  Piettje Feddes Lageveen ook genaamd Piertje Feddes Lageveen, dochter van Fedde Ates Lageveen (VII-E) en Fokjen Martens van der Wal, is geboren op zondag 17 februari 1799 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 10 maart 1799 Lippenhuizen (Frl), is overleden op maandag 29 maart 1858 gemeente Opsterland (Frl). Piettje werd 59 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Piettje trouwt op donderdag 29 maart 1821 gemeente Opsterland (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Hendriks van Dam, zoon van Hendrik Douwes van Dam en Janke Hendriks. Hendrik is geboren in 1800 Langezwaag (Frl), is overleden op woensdag 18 maart 1885 gemeente Opsterland (Frl). Hendrik werd 85 jaar.

Van Hendrik en Piettje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Hendriks van Dam is geboren op dinsdag 9 april 1822 Gorredijk (Frl), is overleden op dinsdag 9 februari 1875 gemeente Opsterland (Frl). Hendrik werd 52 jaar en 10 maanden.

2  Fedde Hendriks van Dam is geboren op dinsdag 21 december 1824 Gorredijk (Frl).

Fedde trouwt op donderdag 18 maart 1847 gemeente Opsterland (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Saapke Hepkes de Jong, dochter van Hepke Theunis de Jong en Antje Gerrits. Saapke is geboren in 1818 Oldeboorn (Frl).

3  Douwe Hendriks van Dam is geboren op dinsdag 23 januari 1827 Gorredijk (Frl).

Douwe trouwt op zondag 19 maart 1854 gemeente Opsterland (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Lamkjen Feddes Zwanenburg, dochter van Fedde Gooitzens Zwanenburg en Fokjen Sytzes de Vries. Lamkjen is geboren in 1832 Terwispel (Frl).

4  Fokje Hendriks van Dam is geboren in 1829 Hoorn (Nhl).

Fokje trouwt op vrijdag 15 augustus 1851 gemeente Opsterland (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Barend Roelofs Schurink, zoon van Roelof Schurink en Annegien van Giffen. Barend is geboren in 1828 Steenwijk (Ovl).

5  Janke Hendriks van Dam is geboren op woensdag 11 april 1832 Gorredijk (Frl).

6  Uilke Hendriks van Dam is geboren op vrijdag 5 september 1834 Gorredijk (Frl).

Uilke trouwt op donderdag 24 juli 1856 gemeente Opsterland (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Aukjen Hendriks Bouwer, dochter van Hendrik Jans Bouwer en Wytske Jentjes de Glee. Aukjen is geboren in 1836 Terwispel (Frl).

7  Atto Hendriks van Dam is geboren op woensdag 20 maart 1839 Gorredijk (Frl).

VIII-H  Aukjen Feddes Lageveen ook genaamd Akke Feddes Lageveen, dochter van Fedde Ates Lageveen (VII-E) en Fokjen Martens van der Wal, is geboren op dinsdag 15 december 1801 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 31 januari 1802 Terwispel (Frl).

Aukjen trouwt op zaterdag 26 februari 1831 gemeente Opsterland (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Sake Gaukes Hazewindus, zoon van Gauke Rienks Hazewindus en Antje Sakes Schipper. Sake is geboren in 1806 Gorredijk (Frl), is overleden op zondag 26 april 1885 gemeente Opsterland (Frl). Sake werd 79 jaar.

Van Sake en Aukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Fedde Sakes Hazewindus is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 gemeente Opsterland (Frl).

2  Rienk Sakes Hazewindus is geboren op zondag 1 februari 1835 gemeente Opsterland (Frl).

3  Fokje Sakes Hazewindus is geboren op woensdag 12 april 1837 Gorredijk (Frl).

Fokje trouwt op dinsdag 26 januari 1858 gemeente Opsterland (Frl) op 20-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johannes Durks de Jong, zoon van Durk Johannes de Jong en Geeske Minzes Boltjes. Johannes is geboren in 1833 Drachten (Frl). Fokje trouwt op woensdag 24 januari 1866 Dordrecht (Zhl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hendrik de Groot, zoon van Gaele Hendriks de Groot en Janke Douwes Hagenaar. Hendrik is geboren in 1835 Sloten (Frl).

4  Sieger Sakes Hazewindus is geboren op maandag 28 januari 1839 Gorredijk (Frl).

Sieger trouwt op donderdag 16 maart 1876 gemeente Opsterland (Frl) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Everts Meyer, dochter van Evert Machiels Meyer en Tjimkjen Hielkes van der Meulen. Antje is geboren in 1844 Echten (Frl).

5  Antje Sakes Hazewindus is geboren op donderdag 2 maart 1843 Gorredijk (Frl).

Antje trouwt op woensdag 5 september 1877 gemeente Opsterland (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Luitzen Hendriks Zwittink, zoon van Hendrik Luitzens Zwittink en Willemke Oenes van der Pol. Luitzen is geboren in 1840 Ureterp (Frl).

VIII-I  Renske Feddes Lageveen ook genaamd Rinske Feddes Lageveen, dochter van Fedde Ates Lageveen (VII-E) en Fokjen Martens van der Wal, is geboren op dinsdag 11 september 1804 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 7 oktober 1804 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 5 februari 1865 gemeente Opsterland (Frl). Renske werd 60 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Renske trouwt op donderdag 2 april 1829 gemeente Opsterland (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjoerd Hendriks Gaastra, zoon van Hendrik Sjoerds Gaastra en Johanna Bouwes Ferwerda. Sjoerd is geboren in 1807 Gorredijk (Frl).

Van Sjoerd en Renske zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Sjoerds Gaastra is geboren op maandag 1 maart 1830 gemeente Opsterland (Frl).

2  Fedde Sjoerds Gaastra is geboren op donderdag 5 juli 1832 gemeente Opsterland (Frl).

3  Johannes Sjoerds Gaastra is geboren op zondag 22 februari 1835 gemeente Opsterland (Frl).

4  Bouwe Sjoerds Gaastra is geboren op donderdag 23 februari 1837 gemeente Opsterland (Frl).

5  Fokke Sjoerds Gaastra is geboren op zaterdag 13 juli 1839 gemeente Opsterland (Frl).

6  Johanna Sjoerds Gaastra is geboren op zondag 24 oktober 1841 gemeente Opsterland (Frl).

VIII-J  Aate Feddes Lageveen ook genaamd Ate Feddes Lageveen en Aart Feddes Lageveen, zoon van Fedde Ates Lageveen (VII-E) en Fokjen Martens van der Wal, schipper, wonende Gorredijk (Frl), is geboren op woensdag 4 november 1807 Terwispel (Frl), is gedoopt op zondag 6 december 1807 Terwispel (Frl), is overleden op maandag 3 februari 1873 Hoogland (Utr). Aate werd 65 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Aate trouwt op woensdag 19 juli 1854 gemeente Opsterland (Frl) op 46-jarige leeftijd met de 33-jarige Fettje Theunis Zijlstra ook genaamd Fijtje Theunis Zijlstra, dochter van Theunis Rienks Zijlstra en Trijntje Douwes de Vries. Fettje is geboren in 1821 Rinsumageest (Frl).

Van Aate en Fettje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Ates Lageveen is geboren op maandag 6 november 1854 Oosterwolde (Frl), zie IX-H.

2  Johannes Ates Lageveen, schipper, is geboren in 1857 Medemblik (Nhl).

Johannes trouwt op zondag 23 januari 1881 Medemblik (Nhl) op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Reinoutje Vos, dochter van Louwis Vos en Johanna Kramer. Reinoutje is geboren in 1863 Medemblik (Nhl).

3  Roeltje Ates Lageveen is geboren in 1859 Medemblik (Nhl).

Roeltje trouwt op zaterdag 26 augustus 1882 Medemblik (Nhl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Geusebroek, zoon van Dirk Geusebroek en Willemijntje Bakuwel. Jan, grofsmid, is geboren in 1858 Medemblik (Nhl).

4  Fokje Ates Lageveen is geboren in 1867 Medemblik (Nhl).

Fokje trouwt op zondag 19 mei 1889 Medemblik (Nhl) (is gescheiden op woensdag 30 november 1904) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Otte Annes Vleeshouwer, zoon van Anne Ottes Vleeshouwer en Antje Adams Slottje. Otte, schipper, is geboren in 1864 Oldeboorn (Frl).

VIII-K  Marcus Feddes Lageveen, zoon van Fedde Ates Lageveen (VII-E) en Fokjen Martens van der Wal, is geboren op donderdag 26 december 1811 Terwispel (Frl).

Marcus trouwt op dinsdag 5 april 1836 gemeente Opsterland (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Bonnes Brandsma, dochter van Bonne Jelkes Brandsma en Femke Hendriks de Jong. Antje is geboren in 1812 Knijpe (Frl).

Van Marcus en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Fokje Marcus Lageveen is geboren op zondag 13 november 1836 Gorredijk (Frl).

Fokje trouwt op zondag 19 mei 1861 gemeente Utingeradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Nanne Jelles Kleefstra, zoon van Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter. Nanne is geboren in 1835 Oldeboorn (Frl).

2  Bonne Marcus Lageveen is geboren op woensdag 15 april 1840 gemeente Opsterland (Frl).

Bonne trouwt op donderdag 19 juni 1873 gemeente Opsterland (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Bontje Jelkes Ringersma, dochter van Jelke Hendriks Ringersma en Krisje Pieters Ras. Bontje is geboren in 1849 Terwispel (Frl).

3  Femke Marcus Lageveen is geboren op woensdag 20 juli 1842 Luxwoude (Frl).

Femke trouwt op vrijdag 26 april 1867 gemeente Opsterland (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Gosse Martens van Seyen, zoon van Marten Sytzes van Seyen en Hinke Sierds Kooistra. Gosse is geboren in 1840 Terwispel (Frl).

4  Grietje Marcus Lageveen is geboren op maandag 17 maart 1845 gemeente Opsterland (Frl), zie IX-I.

5  Aukjen Marcus Lageveen is geboren in 1849 Terwispel (Frl).

Aukjen trouwt op dinsdag 9 maart 1869 gemeente Opsterland (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas van den Berg, zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema. Klaas is geboren in 1842 Terwispel (Frl).

VIII-L  Anna Tjeerds Madhuizen ook genaamd Antje, dochter van Tjeerd Gjalts Madhuizen (VII-F) en Antje Ates Bijstra, zonder beroep, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren op dinsdag 17 december 1811 Terwispel (Frl), wonende Lippenhuizen (Frl), is overleden op donderdag 15 augustus 1895 Lippenhuizen (Frl). Anna werd 83 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Anna en een onbekende man is een kind bekend:

1  Janke Madhuizen is geboren op zondag 28 oktober 1838 gemeente Opsterland (Frl), is overleden op maandag 17 februari 1840 gemeente Opsterland (Frl). Janke werd 1 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 12 juni 1847 Gorredijk (Frl) op 35-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Marten Tjiedzes de Jong, zoon van Tjiedze Tjibbes de Jong en Martzen Martens. Marten, arbeider, wonende Lippenhuizen (Frl), is geboren op maandag 14 december 1807 Lippenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 27 december 1807 Lippenhuizen (Frl).

Van Marten en Anna zijn twee kinderen bekend:

2  Antje Martens de Jong is geboren op dinsdag 31 oktober 1848 gemeente Opsterland (Frl).

3  Antje Martens de Jong is geboren op donderdag 4 september 1851 gemeente Opsterland (Frl).

VIII-M  Trijntje Tjeerds Madhuizen, dochter van Tjeerd Gjalts Madhuizen (VII-F) en Antje Ates Bijstra, wonende Goingarijp (Frl) en Boornbergum (Frl), is geboren op dinsdag 1 januari 1822 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 30 september 1900 gemeente Opsterland (Frl). Trijntje werd 78 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 6 januari 1855 Drachten (Frl) op 33-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Lambartus Wybrens Veenstra, zoon van Wybren Sakes Veenstra en Trijntje Wybrens Veenstra. Lambartus, arbeider, wonende Haskerdijken (Frl), is geboren op maandag 14 februari 1825 Minnertsga (Frl), is overleden op vrijdag 23 maart 1855 Boornbergum (Frl). Lambartus werd 30 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Lambartus en Trijntje is een kind bekend:

1  Andries Veenstra is geboren op zaterdag 28 oktober 1854 Boornbergum (Frl).

Trijntje trouwt op donderdag 15 mei 1856 Drachten (Frl) op 34-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Kornelis Hendriks Wiebinga, zoon van Hendrik Wiebes Wiebinga en Aaltje Kornelis van der Meulen. Kornelis, koopman en wagenaar, wonende Boornbergum (Frl), is geboren in 1825 Terwispel (Frl).

Van Kornelis en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

2  Aaltje Kornelis Wiebinga is geboren op dinsdag 7 juli 1857 Kortehemmen (Frl), is overleden op woensdag 22 augustus 1923 Smallingerland (Frl). Aaltje werd 66 jaar, 1 maand en 15 dagen.

3  Tjeerd Kornelis Wiebinga is geboren op zaterdag 24 maart 1860 Kortehemmen (Frl).

VIII-N  Jan Tjeerds Madhuizen, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuizen (VII-F) en Antje Ates Bijstra, arbeider, is geboren op woensdag 19 januari 1825 Terwispel (Frl), is overleden op woensdag 17 januari 1894 gemeente Opsterland (Frl). Jan werd 68 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Jan trouwt op maandag 14 juni 1852 Gorredijk (Frl) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Femke Johannes Oosterhof, dochter van Johannes Bruins Oosterhof en Grietje Annes. Femke, arbeidster, is geboren rond 1820 Terwispel (Frl).

Van Jan en Femke is een kind bekend:

1  Antje Jans Madhuizen is geboren op maandag 24 januari 1853 gemeente Opsterland (Frl), zie IX-J.

VIII-O  Anne Tjeerds Madhuizen, zoon van Tjeerd Gjalts Madhuizen (VII-F) en Antje Ates Bijstra, arbeider, is geboren op dinsdag 22 januari 1828 Terwispel (Frl), is overleden op dinsdag 2 maart 1875 Lippenhuizen (Frl). Anne werd 47 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Anne trouwt op zaterdag 11 juni 1859 Gorredijk (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 38-jarige Rinske Eesges Visser, dochter van Eesge Nannes Visser en Tjettje Sijtses Sienema. Rinske, arbeidster, wonende Boornbergum (Frl), is geboren in 1821 Wartena (Frl).

Van Anne en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Fettje Annes Madhuizen is geboren op donderdag 26 juli 1860 Lippenhuizen (Frl), zie IX-K.

2  Antje Annes Madhuizen is geboren op maandag 15 december 1862 Lippenhuizen (Frl), is overleden op donderdag 13 februari 1936 Meppel (Drt). Antje werd 73 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 3 april 1915 Meppel (Drt) op 52-jarige leeftijd met de 49-jarige Reinder de Boer, zoon van Gijsbert de Boer en Hilligjen Veen. Reinder is geboren in 1866 Steenwijkerwold (Ovl).

Reinder was eerder gehuwd (1) met Grietje Hendriks.

VIII-P  Gjalt Jans Koops ook genaamd Gialt Koops en Geult Koops, zoon van Jan Egberts Koops (VII-H) en Aukjen Gjalts Madhuizen, schaapherder, is geboren op donderdag 8 juni 1820 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 8 augustus 1852 Zeijen (Drt). Gjalt werd 32 jaar en 2 maanden.

Gjalt trouwt op vrijdag 28 april 1848 Anloo (Drt) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Berendina Gerps ook genaamd Berendina Girbes en Berendina Gerbers, dochter van Pieter Gerps en Geesje Mulder. Berendina is geboren op maandag 21 mei 1827 Westerbork (Drt), is overleden op dinsdag 18 mei 1875 Schipborg (Grn). Berendina werd 47 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Berendina was later gehuwd (2) met Fauke Libbes Glas.<24,25>

Van Gjalt en Berendina zijn twee kinderen bekend:

1  Geessien Koops is geboren in 1848 Schipborg (Grn), zie IX-L.

2  Jan Gjalts Koops is geboren op dinsdag 20 juli 1852 Vries (Drt), is overleden op donderdag 12 maart 1863 Anloo (Drt). Jan werd 10 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

VIII-Q  Hantje Sierds Boonstra, dochter van Sierd Rinzes Boonstra (VII-I) en Janke Gjalts Madhuizen, is geboren op donderdag 25 augustus 1814 Terwispel (Frl), is overleden op dinsdag 4 februari 1851 Hallum (Frl). Hantje werd 36 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Hantje trouwt op zaterdag 8 februari 1840 gemeente Ferwerderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Jans Andrae, zoon van Jan Andries Andrae en Maaike Abes Hijma. Jan, gardenier, is geboren in 1818 Hallum (Frl).

Van Jan en Hantje is een kind bekend:

1  Maaike Jans Andrae is geboren op dinsdag 23 maart 1841 Hallum (Frl).

VIII-R  Antje Sierds Boonstra, dochter van Sierd Rinzes Boonstra (VII-I) en Janke Gjalts Madhuizen, is geboren in 1820 Terwispel (Frl), is overleden op woensdag 11 januari 1860. Antje werd 40 jaar.

Antje trouwt op donderdag 2 mei 1844 gemeente Ferwerderadeel (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Abe Jans Andrae, zoon van Jan Andries Andrae en Maaike Abes Hijma. Abe, gardenier, is geboren in 1811 Hallum (Frl), is overleden op zondag 6 oktober 1844 Hallum (Frl). Abe werd 33 jaar.

Abe was eerder gehuwd (1) met Fokeltje Jans Kas.

Van Antje en een onbekende man is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 25 januari 1854 Hallum (Frl).

Antje trouwt op zaterdag 21 mei 1859 gemeente Ferwerderadeel (Frl) op 39-jarige leeftijd (3) met Doeke Willems Kobesma.

Doeke was eerder gehuwd (1) met Tjitske Willems Poelstra.<26>

VIII-S  Anne Piers Madhuizen, zoon van Pier Gjalts Madhuizen (VII-K) en Antje Annes Hes, schapenhoeder en arbeider, wonende Tronde (Frl), is geboren op zondag 18 juli 1830 Gorredijk (Frl), is overleden op vrijdag 30 juni 1865 Makkinga (Frl). Anne werd 34 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Anne trouwt op vrijdag 6 maart 1863 Oosterwolde (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Ymkjen Lucas de Roo, dochter van Lucas Egberts de Roo en Sjoukje Ybes Kuiper. Ymkjen is geboren in 1842 Makkinga (Frl), is overleden op zaterdag 18 april 1868 Makkinga (Frl). Ymkjen werd 26 jaar.

Ymkjen was later gehuwd (2) met Anne Berends Sloot.<27>

Van Anne en Ymkjen is een kind bekend:

1  Antje Annes Madhuizen is geboren op zondag 8 mei 1864 Makkinga (Frl), is overleden op vrijdag 2 april 1869 Makkinga (Frl). Antje werd 4 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

VIII-T  Gepkjen Piers Madhuizen, dochter van Pier Gjalts Madhuizen (VII-K) en Sipkjen Ybeles Jonker, arbeidster, is geboren op vrijdag 20 augustus 1841 Jubbega-Schurega (Frl), is overleden op maandag 3 mei 1909 Jubbega-Schurega (Frl). Gepkjen werd 67 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Gepkjen trouwt op zondag 4 april 1875 Schoterland (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrik Klazes de Jong, zoon van Klaas Hendriks de Jong en Jeltje Oeges Veenstra. Hendrik, arbeider, is geboren in 1839 Hoornsterzwaag (Frl).

Van Hendrik en Gepkjen is een kind bekend:

1  doodgeboren kind de Jong is doodgeboren op zaterdag 5 februari 1876 Jubbega-Schurega (Frl).

Generatie IX

IX-A  Pier Luitzens Madhuizen, zoon van Luytsen Piers Madhuizen (VIII-C) en Antien Hendriks van Riesen, glazenmaker en verwer, wonende Oosterwolde (Frl), is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 Oosterwolde (Frl), is overleden op woensdag 28 december 1881 Oosterwolde (Frl). Pier werd 51 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Pier trouwt op woensdag 12 mei 1852 Oosterwolde (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Gooitske Alles Zandstra, dochter van Alle Migchiels Zandstra en Foekjen Fokes van der Kuip. Gooitske is geboren op maandag 27 november 1826 Drachten (Frl), is overleden op zaterdag 26 september 1874 Oosterwolde (Frl). Gooitske werd 47 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Pier en Gooitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Piers Madhuizen is geboren op vrijdag 3 juni 1853 Oosterwolde (Frl), is overleden op dinsdag 12 juni 1855 Oosterwolde (Frl). Antje werd 2 jaar en 9 dagen.

2  Luitsen Piers Madhuizen is geboren op woensdag 29 augustus 1855 Oosterwolde (Frl), zie X-A.

3  Antje Piers Madhuizen, wonende Groningen (Grn), is geboren op woensdag 7 april 1858 Oosterwolde (Frl), is overleden op zaterdag 11 juni 1927 Zuidlaren (Drt). Antje werd 69 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

4  Foekje Piers Madhuizen is geboren op donderdag 6 september 1860 Oosterwolde (Frl).

Foekje trouwt op vrijdag 18 juni 1880 't Zandt (Grn) op 19-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Jans Haan, zoon van Jan Jacobs Haan en Anje Heertjes Hoeksema. Hendrik is geboren in 1850.

5  Alle Piers Madhuizen is geboren op zondag 8 maart 1863 Oosterwolde (Frl), zie X-B.

6  Sjoukje Piers Madhuizen is geboren op dinsdag 2 januari 1866 Oosterwolde (Frl).

7  doodgeboren dochter is doodgeboren op donderdag 5 augustus 1869 Oosterwolde (Frl).

IX-B  Hendrik Luitsens Madhuizen, zoon van Luytsen Piers Madhuizen (VIII-C) en Antien Hendriks van Riesen, hulponderwijzer, wonende Oldeberkoop (Frl), is geboren op maandag 15 juli 1833 Oosterwolde (Frl), is overleden op zondag 4 september 1892 Stolwijk (Zhl). Hendrik werd 59 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hendrik was gehuwd met Fijna Johanna van Oest, dochter van André van Oest. Fijna is geboren op vrijdag 25 september 1835 Breda (Ndb) (Nbr).

Van Hendrik en Fijna zijn twee kinderen bekend:

1  André Madhuizen is geboren op maandag 13 april 1863 Delft (Zhl), is overleden op donderdag 29 juni 1933 Delft (Zhl). André werd 70 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Hendrik Madhuizen is geboren op donderdag 17 oktober 1872 Delft (Zhl).

IX-C  Hylke Luitzens Madhuizen, zoon van Luytsen Piers Madhuizen (VIII-C) en Antien Hendriks van Riesen, grofsmid, is geboren op zaterdag 17 april 1841 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 7 oktober 1909 Wapse (Drt). Hylke werd 68 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Hylke trouwt op woensdag 10 juni 1868 Diever (Drt) op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Grietje Willems Tissingh, dochter van Willem Tissingh en Hendrikje Huisman. Grietje is geboren op zaterdag 20 maart 1841 Diever (Drt), is overleden op zaterdag 17 maart 1877 Diever (Drt). Grietje werd 35 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Hylke en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Hylkes Madhuizen is geboren op dinsdag 8 september 1868 Diever (Drt), is overleden op woensdag 23 september 1868 Diever (Drt). Hendrikje werd 15 dagen.

2  Hendrikje Hylkes Madhuizen is geboren op vrijdag 29 oktober 1869 Oldeberkoop (Frl), is ongehuwd overleden op vrijdag 26 december 1890 Wapse (Drt). Hendrikje werd 21 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  Antje Hylkes Madhuizen is geboren op vrijdag 13 januari 1871 Uffelte (Drt), is overleden op dinsdag 14 februari 1871 Uffelte (Drt). Antje werd 1 maand en 1 dag.

4  Luitzen Hylkes Madhuizen is geboren op vrijdag 2 juni 1876 Diever (Drt), is overleden op woensdag 21 februari 1877 Diever (Drt). Luitzen werd 8 maanden en 19 dagen.

Hylke trouwt op zaterdag 17 november 1877 Diever (Drt) op 36-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Elizabeth Haveman, dochter van Hendrik Jans Haveman en Maria Anna Beens. Elizabeth is geboren op vrijdag 29 mei 1846 Diever (Drt), is overleden op maandag 13 juni 1881 Diever (Drt). Elizabeth werd 35 jaar en 15 dagen.

Van Hylke en Elizabeth is een kind bekend:

5  Maria Hylkes Madhuizen is geboren op dinsdag 2 juli 1878 Diever (Drt), zie X-C.

Hylke trouwt op vrijdag 28 september 1888 op 47-jarige leeftijd (3) met de 37-jarige Geertje Piest, dochter van Jacob Klasen Piest en Jantje Klasen Geerts. Geertje is geboren op woensdag 30 oktober 1850 Steenwijkerwold (Ovl), is overleden op woensdag 29 december 1926 Vledder (Drt). Geertje werd 76 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Geertje was eerder gehuwd (1) met Geert Haveman.<28,29>

Van Hylke en Geertje zijn twee kinderen bekend:

6  Luitzen Madhuizen is geboren op zondag 25 mei 1890 Wapse (Drt), zie X-D.

7  Antje Hylkes Madhuizen is geboren op zondag 26 maart 1893 Wapse (Drt), is gedoopt Diever (Drt).

Antje trouwt op zaterdag 27 april 1912 Diever (Drt) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Reinder Postema, zoon van Jan Postema en Jantje Oostenbrink. Reinder is geboren in 1888 Dwingelo (Drt).

IX-D  Engeltje Wytzes Madhuizen, dochter van Wytze Piers Madhuizen (VIII-D) en Jantje Brands de Jong, is geboren op zaterdag 16 oktober 1841 Nieuwehorne (Frl), is overleden op maandag 27 september 1915 Appelscha (Frl). Engeltje werd 73 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Engeltje trouwt op donderdag 5 december 1872 Oosterwolde (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Renze Hendriks Hasper, zoon van Hendrik Johannes Hasper en Elisabeth Renses Planta. Renze, arbeider, is geboren op donderdag 24 april 1851 Kloosterveen onder Assen (Drt)), is overleden op woensdag 12 maart 1919 Appelscha (Frl). Renze werd 67 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Renze was eerder gehuwd (1) met Aaltje Jans Snijder.<30,31>

Van Renze en Engeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Renses Hasper is geboren op donderdag 11 december 1873 Appelscha (Frl), is ongehuwd overleden op woensdag 21 oktober 1953 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Jantje werd 79 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

2  Pieter Renses Hasper is geboren op vrijdag 9 juni 1876 Appelscha (Frl), is ongehuwd overleden op vrijdag 20 oktober 1950 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Pieter werd 74 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

3  Elisabeth Renses Hasper is geboren op donderdag 13 juni 1878 Appelscha (Frl), is overleden op donderdag 23 juli 1936 Appelscha (Frl). Elisabeth werd 58 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 15 mei 1903 Oosterwolde (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Tromp, zoon van Berend Tromp en Vroukien Oosterhof. Cornelis, schippersknecht, is geboren in 1876 Smilde (Drt), is overleden op maandag 9 mei 1938 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Cornelis werd 62 jaar.

4  Wietze Renses Hasper is geboren op maandag 15 mei 1882 Appelscha (Frl), is overleden op woensdag 4 juli 1883 Appelscha (Frl). Wietze werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Wietze Renses Hasper is geboren op donderdag 28 mei 1885 Appelscha (Frl), zie X-E.

IX-E  Hendrikje Wytzes Madhuizen, dochter van Wytze Piers Madhuizen (VIII-D) en Jantje Brands de Jong, is geboren op donderdag 3 oktober 1844 Nieuwehorne (Frl), is overleden op maandag 8 maart 1897 Appelscha (Frl). Hendrikje werd 52 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 15 december 1870 Oosterwolde (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Feitze Durks Klein, zoon van Durk Hendriks Klein en Antje Lourens Leemburg. Feitze, zwartverver en arbeider, wonende Appelscha (Frl), is geboren op zaterdag 29 januari 1842 Appelscha (Frl), is overleden op maandag 25 november 1918 Smilde (Drt). Feitze werd 76 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Feitze en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wietze Feitzes Klein is geboren op zaterdag 23 maart 1872 Appelscha (Frl), is overleden op donderdag 2 oktober 1884 Appelscha (Frl). Wietze werd 12 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

2  Durk Feitzes Klein is geboren op dinsdag 4 november 1873 Appelscha (Frl), zie X-F.

3  Jantje Feitzes Klein is geboren op zaterdag 1 januari 1876 Appelscha (Frl).

Jantje trouwt op vrijdag 26 januari 1900 Smilde (Drt) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Bijmholt, zoon van Machiel Jans Bijmholt en Geeske Klazes Blanke. Klaas is geboren in 1877 Smilde (Drt).

4  Hendrik Feitzes Klein is geboren op vrijdag 28 maart 1879 Appelscha (Frl), is overleden op maandag 30 maart 1885 Appelscha (Frl). Hendrik werd 6 jaar en 2 dagen.

5  Wietze Feitzes Klein is geboren op donderdag 11 november 1886 Appelscha (Frl).

Wietze trouwt op vrijdag 29 mei 1914 Oosterwolde (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Koopmans, dochter van Jacob Sijbrands Koopmans en Pietertje Koopmans. Trijntje is geboren in 1891 Oosterwolde (Frl), wonende Academiestraat 10, is overleden op vrijdag 23 mei 1930 Franeker (Frl). Trijntje werd 39 jaar.

IX-F  Antje Wytzes Madhuizen, dochter van Wytze Piers Madhuizen (VIII-D) en Jantje Brands de Jong, is geboren op vrijdag 23 juni 1848 Bovenknijpe (Frl), is overleden op vrijdag 18 maart 1938 Assen (Drt). Antje werd 89 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Antje trouwt op woensdag 5 mei 1880 Assen (Drt) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Harm Alberts Lammers, zoon van Albert Geerts Lammers en Annechien Hendriks Kiers. Harm, schoenmaker, wonende Assen (Drt), is geboren op maandag 23 februari 1852 Tynaarlo (Drt), is overleden op vrijdag 24 juni 1932 Assen (Drt). Harm werd 80 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Harm en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Lammers, schilder, is geboren op donderdag 7 juli 1881 Assen (Drt), is ongehuwd overleden op zaterdag 25 mei 1974 Assen (Drt). Albert werd 92 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

2  Wietse Lammers is geboren op zaterdag 13 januari 1883 Assen (Drt), zie X-G.

3  Annechien Lammers (Anna) ook genaamd Anna is geboren op woensdag 21 januari 1885 Assen (Drt), is ongehuwd overleden op dinsdag 21 juli 1964 Assen (Drt). Anna werd 79 jaar en 6 maanden.

4  Jantje Lammers is geboren op dinsdag 28 juni 1887 Assen (Drt), is ongehuwd overleden op vrijdag 2 juni 1972 Assen (Drt). Jantje werd 84 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

5  Antje Lammers is geboren op donderdag 9 april 1891 Assen (Drt), is ongehuwd overleden op woensdag 1 augustus 1984 Assen (Drt). Antje werd 93 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

IX-G  Jurjen Wytses Hempel, zoon van Wytze Jurjens Hempel (VIII-F) en Rinske Reins Couperus, arbeider en werkman, is geboren op donderdag 24 april 1834 Exmorra (Frl), is overleden op donderdag 8 juni 1922 Workum (Frl). Jurjen werd 88 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jurjen trouwt op zaterdag 18 mei 1867 gemeente Wonseradeel (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Bottes de Booij, dochter van Botte Ennes de Boeij en Antje Ottes van Noggeren. Antje is geboren in 1848 Ferwoude (Frl).

Van Jurjen en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Wytze Jurjens Hempel is geboren op vrijdag 28 februari 1868 Exmorra (Frl), zie X-H.

2  Botte Jurjens Hempel is geboren op vrijdag 4 maart 1870 Workum (Frl), zie X-I.

3  Rienk Jurjens Hempel is geboren op maandag 19 mei 1873 Gemeente Wonseradeel (Frl).

4  Antje Jurjens Hempel is geboren op zondag 8 december 1878 Workum (Frl).

IX-H  Trijntje Ates Lageveen, dochter van Aate Feddes Lageveen (VIII-J) en Fettje Theunis Zijlstra, is geboren op maandag 6 november 1854 Oosterwolde (Frl).

Trijntje trouwt op zondag 6 augustus 1882 Medemblik (Nhl) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Joan Gijzelaar, zoon van Mattheus Gijzelaar en Niesje Joanna Groot. Joan, aannemer en koopman, is geboren in 1846 Medemblik (Nhl).

Van Joan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Niesje Johanna Gijzelaar, wonende Dwingelo (Drt), is geboren in 1884 Medemblik (Nhl), is overleden op vrijdag 1 maart 1912. Niesje werd 28 jaar.

Niesje trouwt op woensdag 3 januari 1912 Medemblik (Nhl) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Christiaan Jan Houwert, zoon van Johan Coenraad Houwert en Regina Dorothea Folpmers. Christiaan, arts, is geboren in 1880 Medemblik (Nhl).

2  Aafje Gesina Gijzelaar is geboren in 1893 Medemblik (Nhl).

Aafje trouwt op donderdag 9 april 1925 Dordrecht (Zhl) op 32-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelis Antonie van der Willigen, zoon van Adriaan Maarten van der Willigen en Maria van der Willigen. Cornelis is geboren in 1888 Amersfoort (Utr).

IX-I  Grietje Marcus Lageveen, dochter van Marcus Feddes Lageveen (VIII-K) en Antje Bonnes Brandsma, is geboren op maandag 17 maart 1845 gemeente Opsterland (Frl).

Grietje trouwt op woensdag 14 april 1875 gemeente Opsterland (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob Jeens de Jong, zoon van Jeen Ekkes de Jong en Grietje Alberts Stuiver. Jacob is geboren in 1853 Terwispel (Frl).

Van Jacob en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op maandag 25 oktober 1875 gemeente Opsterland (Frl).

2  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op maandag 25 oktober 1875 gemeente Opsterland (Frl).

3  Grietje Jacobs de Jong is geboren op zondag 13 mei 1877 Terwispel (Frl).

Grietje trouwt op donderdag 9 mei 1907 gemeente Utingeradeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Jelle Palma, zoon van Hessel Jelles Palma en Aaltje Gosses Kalsbeek. Jelle is geboren in 1874 Warga (Frl).

4  Marcus Jacobs de Jong is geboren op zaterdag 13 maart 1880 gemeente AEngwirden (Frl).

5  Antje Jacobs de Jong is geboren op dinsdag 27 december 1881 gemeente AEngwirden (Frl).

6  Fokje Jacobs de Jong is geboren op dinsdag 30 juni 1885 gemeente AEngwirden (Frl).

IX-J  Antje Jans Madhuizen, dochter van Jan Tjeerds Madhuizen (VIII-N) en Femke Johannes Oosterhof, is geboren op maandag 24 januari 1853 gemeente Opsterland (Frl), is overleden op maandag 2 december 1929 gemeente Opsterland (Frl). Antje werd 76 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 16 april 1880 Gorredijk (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Wijbe Hendriks de Boer, zoon van Hendrik Ymkes de Boer en Trijntje Franzes Hoekstra. Wijbe, boer, is geboren in 1857 Nieuwehorne (Frl).

Van Wijbe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 6 januari 1882 gemeente Opsterland (Frl).

2  Fimke Wiebes de Boer is geboren op dinsdag 18 maart 1884 Hemrik (Frl).

3  Trijntje Wiebes de Boer is geboren op zondag 20 juni 1886 Hemrik (Frl).

4  Jan Wiebes de Boer is geboren op dinsdag 11 september 1888 Hemrik (Frl).

5  Fransje Wiebes de Boer is geboren op donderdag 28 mei 1891 Hemrik (Frl).

IX-K  Fettje Annes Madhuizen, dochter van Anne Tjeerds Madhuizen (VIII-O) en Rinske Eesges Visser, wonende Gorredijk (Frl), is geboren op donderdag 26 juli 1860 Lippenhuizen (Frl).

Fettje trouwt op vrijdag 20 maart 1891 Gorredijk (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Wiebenga, zoon van Markus Wiebenga en Hendrikje Hantjes Grutter. Johannes, schoenmaker, is geboren in 1862 Gorredijk (Frl).

Van Johannes en Fettje is een kind bekend:

1  Hendrikje Wiebenga is geboren op dinsdag 9 juni 1891 Gorredijk (Frl), is overleden op vrijdag 25 april 1924 Terwispel (Frl). Hendrikje werd 32 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 19 oktober 1916 Beetsterzwaag (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Wiebe Sakes Lageveen, zoon van Sake Lucas Lageveen en Fimke Annes van der Veen. Wiebe, slager, is geboren op zondag 21 oktober 1894 Terwispel (Frl), is overleden op zondag 7 januari 1979 Emmeloord (Fld). Wiebe werd 84 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

IX-L  Geessien Koops, dochter van Gjalt Jans Koops (VIII-P) en Berendina Gerps, is geboren in 1848 Schipborg (Grn).

Geessien trouwt op dinsdag 30 november 1875 Vries (Drt) op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Henderikus Alberts Lammerts, zoon van Albert Jan Alberts Lammerts en Aaltien Davids. Henderikus, landbouwer, wonende Oude Molen (Drt), is geboren op maandag 5 december 1836 Oude Molen (Drt).

Van Henderikus en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Henderikus Lammerts is geboren op vrijdag 17 december 1875 Oude Molen (Drt).

2  Hendrik Henderikus Lammerts is geboren op dinsdag 13 december 1881 Oude Molen (Drt).

Generatie X

X-A  Luitsen Piers Madhuizen, zoon van Pier Luitzens Madhuizen (IX-A) en Gooitske Alles Zandstra, meubelhandelaar en verver, is geboren op woensdag 29 augustus 1855 Oosterwolde (Frl), is overleden op zondag 10 maart 1929 Oosterwolde (Frl). Luitsen werd 73 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Luitsen trouwt op zaterdag 29 juni 1878 Oosterwolde (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Bondina Hettes Eizinga, dochter van Hette Ruurds Eizinga en Rinske Jans Oosterbaan. Grietje is geboren in 1858 Gorredijk (Frl).

Van Luitsen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Luitzens Madhuizen, meubelhandelaar, is geboren op zaterdag 24 mei 1879 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 27 maart 1969 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Pier werd 89 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Pier trouwt op vrijdag 27 mei 1904 Oosterwolde (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Tjitske Ponne, dochter van Gerrit Ponne en Rinske van der Zee. Tjitske is geboren in 1879, is overleden in 1918. Tjitske werd 39 jaar. Pier trouwt op zaterdag 18 augustus 1923 Oosterwolde (Frl) op 44-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Aafke Pietje IJsselstein, dochter van Gerben Ysselstein en Klaaske Koopmans. Aafke, wonende Oosterwolde (Frl), is geboren op donderdag 11 januari 1894 Grijpskerk (Grn).

2  Hette Luitzens Madhuizen is geboren op dinsdag 14 maart 1882 Oosterwolde (Frl), is overleden op donderdag 10 december 1970 Oosterwolde (Frl), is gecremeerd op maandag 14 december 1970 Groningen (Grn). Hette werd 88 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Hette trouwt op maandag 20 mei 1907 Oosterwolde (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Reina Jacobs Bakker, dochter van Jacob ReintsBakker en Anthonia Slotje. Reina is geboren in 1884 Oosterwolde (Frl).

3  Renske Luitzens Madhuizen ook genaamd Reinske Luitzens Madhuizen is geboren op vrijdag 18 december 1885 Oosterwolde (Frl).

Renske trouwt op zaterdag 9 mei 1908 Oosterwolde (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Bruijel, zoon van Gerhard Jan Bruijel en Willemke Gussinklo. Jacob is geboren in 1882 Bergh (Gld).

X-B  Alle Piers Madhuizen, zoon van Pier Luitzens Madhuizen (IX-A) en Gooitske Alles Zandstra, verver en huisschilder, is geboren op zondag 8 maart 1863 Oosterwolde (Frl).

Alle trouwt op vrijdag 18 mei 1888 Oosterwolde (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wietske Eises Bandringa, dochter van Eise Bandringa en Vrouwkje Hendriks Berga. Wietske, dienstbode, is geboren in 1865 Haule (Frl).

Van Alle en Wietske zijn drie kinderen bekend:

1  Vrouwkje Alles Madhuizen is geboren op donderdag 31 januari 1889 Oosterwolde (Frl).

2  Pier Alles Madhuizen is geboren op maandag 7 maart 1892 Nieuw Amsterdam (Drt).

3  Eise Alles Madhuizen, huisschilder, is geboren op woensdag 13 november 1895 Nieuw Amsterdam (Drt), is overleden op woensdag 16 maart 1949 Emmen (Drt). Eise werd 53 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Eise was gehuwd met Teunia Doevendans. Teunia is overleden na woensdag 16 maart 1949.

X-C  Maria Hylkes Madhuizen, dochter van Hylke Luitzens Madhuizen (IX-C) en Elizabeth Haveman, is geboren op dinsdag 2 juli 1878 Diever (Drt).

Maria trouwt op zaterdag 15 februari 1902 Meppel (Drt) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geerhard van de Beld, zoon van Hendrik van de Beld en Jantien de Pree. Geerhard is geboren op zaterdag 16 december 1876 Meppel (Drt), is overleden op vrijdag 11 november 1949 Meppel (Drt). Geerhard werd 72 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Geerhard en Maria is een kind bekend:

1  Jentien van de Beld is geboren op dinsdag 1 juli 1902 Meppel (Drt).

X-D  Luitzen Madhuizen, zoon van Hylke Luitzens Madhuizen (IX-C) en Geertje Piest, arbeider, is geboren op zondag 25 mei 1890 Wapse (Drt).

Luitzen trouwt op zaterdag 26 februari 1916 Diever (Drt) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikje van der Helm, dochter van Jan van der Helm en Trientje Bolding. Hendrikje is geboren op zondag 1 november 1891 Wapse (Drt).

Van Luitzen en Hendrikje is een kind bekend:

1  Hijlke Madhuizen is geboren op maandag 26 februari 1917 Wapse (Drt), is overleden op donderdag 26 juli 1917 Diever (Drt). Hijlke werd 5 maanden.

X-E  Wietze Renses Hasper, zoon van Renze Hendriks Hasper (IX-D) en Engeltje Wytzes Madhuizen, molenaarsknecht, wonende Nieuw Amsterdam (Drt), is geboren op donderdag 28 mei 1885 Appelscha (Frl), is overleden op donderdag 12 juni 1969 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Wietze werd 84 jaar en 15 dagen.

Wietze trouwt op vrijdag 19 mei 1911 Oosterwolde (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Frouwkjen Bruinsma, dochter van Willem Jacobs Bruinsma en Trijntje Klazes Betten. Frouwkjen, dienstbode, is geboren op donderdag 20 augustus 1885 Appelscha (Frl), is overleden op woensdag 17 april 1957 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Frouwkjen werd 71 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Wietze en Frouwkjen is een kind bekend:

1  Elisabeth Hasper.

X-F  Durk Feitzes Klein ook genaamd Dirk Feitzes Klein, zoon van Feitze Durks Klein (IX-E) en Hendrikje Wytzes Madhuizen, arbeider, is geboren op dinsdag 4 november 1873 Appelscha (Frl).

Durk trouwt op donderdag 8 april 1897 gemeente Ooststellingwerf (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 35-jarige Fokje van der Molen, dochter van Louwe Riemerts van der Molen en Harmke Bruins Bruinsma. Fokje is geboren op vrijdag 26 april 1861 Appelscha (Frl), is overleden op donderdag 7 februari 1929 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Fokje werd 67 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Fokje was eerder gehuwd (1) met Albert Jans Drok.<32>

Van Durk en Fokje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Klein is geboren op maandag 13 februari 1899 gemeente Ooststellingwerf (Frl).

2  Sijke Klein is geboren op zondag 4 augustus 1901 gemeente Ooststellingwerf (Frl).

3  Wietze Klein is geboren op donderdag 6 juli 1905 gemeente Ooststellingwerf (Frl), is overleden op dinsdag 25 juli 1905 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Wietze werd 19 dagen.

X-G  Wietse Lammers, zoon van Harm Alberts Lammers (IX-F) en Antje Wytzes Madhuizen, beambte bij PTT en meubelmaker, is geboren op zaterdag 13 januari 1883 Assen (Drt), is overleden op dinsdag 23 oktober 1945 Assen (Drt). Wietse werd 62 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Wietse trouwt op woensdag 25 mei 1910 Assen (Drt) op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Magrietha Pieters Suir, dochter van Pieter Simons Suir en Pietertje Jans Germs. Magrietha is geboren op zondag 30 november 1879 Borgercompagnie onder Veendam (Grn), is overleden op zondag 14 oktober 1928 Assen (Drt). Magrietha werd 48 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Wietse en Magrietha zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Pieter Lammers ook genaamd Harry, bankemployé, is geboren op zondag 3 december 1911 Assen (Drt), is overleden op woensdag 2 april 2003 Assen (Drt), is gecremeerd op maandag 7 april 2003 Assen (Drt). Harm werd 91 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Harm trouwt op maandag 8 september 1941 Assen (Drt) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacoba Abelia Schoemaker, dochter van Jan Schoemaker en Tijtje Johanna van Borssum. Jacoba is geboren op woensdag 4 juni 1919 Assen (Drt), is overleden op donderdag 24 juni 1993 Assen (Drt). Jacoba werd 74 jaar en 20 dagen.

2  Pieter Lammers (Piet), coupeur, is geboren op maandag 19 mei 1913 Assen (Drt).

Piet trouwt op dinsdag 9 mei 1944 Assen (Drt) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Lena Venema, dochter van Hendrik Venema en Jacobje Mulder. Lena is geboren op woensdag 26 maart 1913 Assen (Drt), is overleden op dinsdag 16 juni 1992 Groningen (Grn), is gecremeerd op maandag 22 juni 1992 Assen (Drt). Lena werd 79 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

3  Antje Lammers, wonende Leeuwarden (Frl), is geboren op woensdag 17 november 1915 Assen (Drt), is gedoopt op zondag 9 juni 1918 Assen (Drt), is overleden op woensdag 15 maart 1989 Assen (Drt), is begraven op maandag 20 maart 1989 Assen (Drt). Antje werd 73 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Antje trouwt op dinsdag 18 april 1939 Assen (Drt) op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Menso Marten Martens, zoon van Tjaart Egge Martens en Geertruida Erdman. Menso, banketbakker en kok, wonende Groningen (Grn), Delfzijl (Grn), Leeuwarden (Frl) en Assen (Drt), is geboren op zaterdag 21 maart 1908 Groningen (Grn), is gedoopt, is overleden op donderdag 14 december 1995 Assen (Drt), is begraven op dinsdag 19 december 1995 Assen (Drt). Menso werd 87 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

4  Pieternella Lammers (Nellie) is geboren op zaterdag 3 september 1921 Assen (Drt), is overleden op woensdag 3 oktober 2007 Assen (Drt), is begraven op maandag 8 oktober 2007 Groningen (Grn). Nellie werd 86 jaar en 1 maand.

Nellie trouwt op dinsdag 19 februari 1946 Assen (Drt) op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jan Folkers, zoon van Jan Folkers en Jantje Dekker. Jan, telegraafwerker bij de NS, is geboren op vrijdag 12 november 1920 Assen (Drt), is overleden op donderdag 4 april 1963 Amersfoort (Utr), is begraven op dinsdag 9 april 1963 Groningen (Grn). Jan werd 42 jaar, 4 maanden en 23 dagen. Nellie trouwt op woensdag 18 februari 1970 Groningen (Grn) op 48-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Hendrik Huijgen (Henk), zoon van Frans Huijgen en Arendiena Oosting. Henk is geboren op vrijdag 9 januari 1925 Emmen (Drt), is overleden op vrijdag 17 maart 2006 Assen (Drt). Henk werd 81 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Wietse trouwt op dinsdag 8 augustus 1939 Assen (Drt) op 56-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Catharina van Son, dochter van Paulus Hendrik van Son en Rika Hofsté. Catharina is geboren op dinsdag 26 december 1882 Assen (Drt), is overleden op woensdag 9 april 1980 Assen (Drt). Catharina werd 97 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

X-H  Wytze Jurjens Hempel, zoon van Jurjen Wytses Hempel (IX-G) en Antje Bottes de Booij, is geboren op vrijdag 28 februari 1868 Exmorra (Frl).

Wytze trouwt op zaterdag 9 mei 1891 Workum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Luutske de Jong, dochter van Hessel de Jong en Geertje Jappes Fennema. Luutske is geboren in 1867 Workum (Frl).

Van Wytze en Luutske is een kind bekend:

1  Jurjen Hempel is geboren op zondag 28 januari 1894 Gemeente Weststellingwerf (Frl).

X-I  Botte Jurjens Hempel, zoon van Jurjen Wytses Hempel (IX-G) en Antje Bottes de Booij, is geboren op vrijdag 4 maart 1870 Workum (Frl).

Botte was gehuwd met Jacoba de Jong.

Van Botte en Jacoba is een kind bekend:

1  Jurjen Hempel is geboren op zaterdag 8 juni 1895 gemeente Schoterland (Frl).


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 30 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Feytse trouwt (kerk) op donderdag 11 april 1669 Kortezwaag (Frl) met Sietske.

2)  Pier trouwt (kerk) op zondag 5 december 1666 Joure (Frl) met Aelcke.

3)  Aelcke Uylckes ook genaamd Aaltje Uilkes. Aelcke is afkomstig uit Joure (Frl), is overleden voor 1668.

4)  Pier trouwt (kerk) op maandag 27 juli 1671 Langezwaag en Kortezwaag (Frl) met Jantie.

5)  Jantie Cornelis ook genaamd Jantje Kornelis. Jantie is geboren Langezwaag (Frl).

6)  Foock trouwt (kerk) rond 1698 Ureterp (Frl) met Jelcke.

7)  Antje trouwt op donderdag 22 juli 1852 gemeente Het Bildt (Frl) met Arjen.

8)  Arjen Eeltjes Slim, zoon van Eeltje Arjens en Hendrikje Kornelis. Arjen, landbouwer, is geboren in 1792 Vrouwenparochie (Frl). Arjen was eerder gehuwd (1) met Klaaske Sybes Sipma.

9)  Simkjen trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1756 Lippenhuizen (Frl) met Jan.

10)  Grietje trouwt (kerk) op zondag 26 november 1775 Sint_Johannesga (Frl) met Hindrik.

11)  Hindrik Sybbes de Vos ook genaamd Hendrik Siebes. Hindrik is geboren rond 1740 Sint_Johannesga (Frl).

12)  Akke trouwt (kerk) op zondag 4 maart 1781 Terwispel (Frl) met Lammert.

13)  Jan trouwt (kerk) op zondag 21 februari 1773 Ureterp_Siegerswoude (Frl) met Neeltje.

14)  Neeltje Annes, dochter van Anne Everts en Sytsche Hindriks. Neeltje is afkomstig uit Siegerswoude (Frl), is gedoopt op maandag 28 februari 1746 Ureterp_Siegerswoude (Frl), is overleden voor 1790. Neeltje werd hoogstens 43 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

15)  Jurjen trouwt (kerk) op donderdag 29 mei 1794 Sneek (Frl) met Janke.

16)  Janke Tjerks Joustra. Janke is geboren rond 1775, is overleden op woensdag 14 juli 1802 Sneek (Frl), is begraven op zondag 18 juli 1802 Sneek (Frl). Janke werd ongeveer 27 jaar.

17)  Jurjen trouwt (kerk) op zaterdag 12 november 1803 Sneek (Frl) met Janke.

18)  Janke Fockes. Janke is geboren in 1775, is overleden op vrijdag 16 oktober 1807 Sneek (Frl). Janke werd 32 jaar.

19)  Fedde trouwt op donderdag 18 december 1834 gemeente Opsterland (Frl) met Yttje.

20)  Bauke trouwt op donderdag 5 januari 1832 gemeente Opsterland (Frl) met Geertje.

21)  Geertje Hendriks Albertsma. Geertje is geboren in 1808 Terwispel (Frl).

22)  Bauke trouwt op zaterdag 23 augustus 1851 gemeente Opsterland (Frl) met Grietje.

23)  Grietje Jans Langenberg, dochter van Jan Jacobs Langenberg en Albertje Roelofs Stobbe. Grietje is geboren in 1824 Luxwoude (Frl).

24)  Berendina trouwt op woensdag 13 augustus 1856 Anloo (Drt) met Fauke.

25)  Fauke Libbes Glas, zoon van Libbe Jans Glas en Ybeltje Jans Veenstra. Fauke is geboren op dinsdag 4 mei 1824 gemeente Ooststellingwerf (Frl), is overleden op zaterdag 27 mei 1899 Schipborg (Grn). Fauke werd 75 jaar en 23 dagen.

26)  Doeke trouwt op zaterdag 26 mei 1849 gemeente Ferwerderadeel (Frl) met Tjitske.

27)  Anne Berends Sloot. Anne is geboren op donderdag 28 april 1842 Nijberkoop (Frl).

28)  Geertje trouwt op zaterdag 7 mei 1870 Diever (Drt) met Geert.

29)  Geert Haveman. Geert is geboren in 1846, is overleden in 1887. Geert werd 41 jaar.

30)  Renze trouwt op woensdag 17 mei 1871 Oosterwolde (Frl) met Aaltje.

31)  Aaltje Jans Snijder, dochter van Jan Jans Snijder en Rinske Hattes Oosterhof. Aaltje, dienstbode, is geboren in 1845 Oosterwolde (Frl), is overleden op woensdag 27 maart 1872 Appelscha (Frl). Aaltje werd 27 jaar.

32)  Albert Jans Drok, zoon van Jan Alberts Drok en Jacobje Lenzes Koopmans. Albert is geboren op vrijdag 28 juli 1854 gemeente Ooststellingwerf (Frl), is overleden op zondag 10 februari 1895 gemeente Ooststellingwerf (Frl). Albert werd 40 jaar, 6 maanden en 13 dagen.


Index

...

Sweitse (?-?) IV-A; Sytse (?-?) V-C.

Akkerman

Wijbe Eiles (1773-1828) VI-C.1.

Alberts

Geeske (?-?) VI-I.

Albertsma

Geertje Hendriks (1808-?) VIII-A.1, VIII-A.3, *21.

Anders

Antie (?-?) III-A.

Andrae

Abe Jans (1811-1844) VIII-R; Jan Andries (?-?) VIII-Q, VIII-R; Jan Jans (1818-?) VIII-Q; Maaike Jans (1841-?) VIII-Q.1.

Andries

Antie (?-?) III-A.

Annes

Antje (?-?) VII-D; Grietje (?-?) VIII-N; Lijsbeth (?-?) VII-D.1; Neeltje (1746-1790) VII-A, *14.

Arjens

Eeltje (?-?) *8.

Bakker

Jan Pieters (1809-?) VII-L.1; Pieter Meintzes (?-?) VII-L.1; Reina Jacobs (1884-?) X-A.2.

Bakuwel

Willemijntje (?-?) VIII-J.3.

Bandringa

Eise (?-?) X-B; Wietske Eises (1865-?) X-B.

Barelds

Grietien (1834-1890) VII-H.3; Willem (?-?) VII-H.3.

Beens

Maria Anna (?-?) IX-C.

Beld, van de

Geerhard (1876-1949) X-C; Hendrik (?-?) X-C; Jentien (1902-?) X-C.1.

Bentram

Pier Johannes (1816-1836) VIII-B.1.

Berg, van den

Egbert Hendriks (?-?) VIII-K.5; Klaas (1842-?) VIII-K.5; Yttje Durks (?-?) VII-E, *20.

Berga

Vrouwkje Hendriks (?-?) X-B.

Bertram

Berend Johannes (1819-1821) VIII-B.2; Berend Johannes (1822-1823) VIII-B.3; Johannes Berends (1781-1824) VIII-B; Johannes Jozef (1781-1824) VIII-B; Pier Johannes (1816-1836) VIII-B.1.

Betten

Trijntje Klazes (1856-?) X-E.

Betteram

Berend Johannes (1819-1821) VIII-B.2.

Bijmholt

Klaas (1877-?) IX-E.3; Machiel Jans (?-?) IX-E.3.

Bijstra

Antje Ates (1776-1854) VII-F.

Binsma

Girbe Binnes (?-1825) VII-F.2; Wytske Girbes (1802-1877) VII-F.2.

Blanke

Geeske Klazes (?-?) IX-E.3.

Bloem

Aafje (?-?) VI-H.5.

Boeij, de

Botte Ennes (?-?) IX-G.

Boender

Hendrik (?-?) VIII-A.2; Hendrikje Hendriks (1848-?) VIII-A.2.

Boer, de

Fimke Wiebes (1884-?) IX-J.2; Fransje Wiebes (1891-?) IX-J.5; Geeske Siebrens (1799-?) VII-L; Gijsbert (?-?) VIII-O.2; Hendrik Ymkes (?-?) IX-J; Jan Wiebes (1888-?) IX-J.4; Reinder (1866-?) VIII-O.2; Trijntje Wiebes (1886-?) IX-J.3; Wijbe Hendriks (1857-?) IX-J.

Bolding

Trientje (?-?) X-D.

Boltjes

Geeske Minzes (?-?) VIII-H.3.

Booij, de

Antje Bottes (1848-?) IX-G.

Boonstra

Antje Sierds (1820-1860) VIII-R; Femke Sierds (1825-?) VII-I.4; Gialt Sierds (1828-?) VII-I.5; Hantje Sierds (1814-1851) VIII-Q; Rinze Sierds (1822-?) VII-I.3; Sierd Rinzes (1784-?) VII-I; Vemke Sierds (1831-?) VII-I.6.

Borssum, van

Tijtje Johanna (1886-1966) X-G.1.

Botterham

Johannes Berends (1781-1824) VIII-B.

Bouwer

Aukjen Hendriks (1836-?) VIII-G.6; Hendrik Jans (?-?) VIII-G.6.

Bouwma

Aukjen Heines (1775-?) VI-F.2; Sijtze Heines (1772-?) VI-F.1.

Brandsma

Antje Bonnes (1812-?) VIII-K; Bonne Jelkes (?-?) VIII-K.

Bruijel

Gerhard Jan (?-?) X-A.3; Jacob (1882-?) X-A.3.

Bruinsma

Frouwkjen (1885-1957) X-E; Harmke Bruins (?-?) X-F; Willem Jacobs (1855-?) X-E.

Bus

Koopjen Wouters (1795-1829) VII-K; Wouter Andries (?-?) VII-K.

Busma

Martzen Gialts (?-?) VIII-E.

Cornelis

Jantie (?-?) II-B.2, *5.

Couperus

Rein Mollerus (1770-1832) VIII-F; Rinske Reins (1809-1884) VIII-F.

Dam, van

Atto Hendriks (1839-?) VIII-G.7; Douwe Hendriks (1827-?) VIII-G.3; Fedde Hendriks (1824-?) VIII-G.2; Fokje Hendriks (1829-?) VIII-G.4; Hendrik Douwes (?-?) VIII-G; Hendrik Hendriks (1800-1885) VIII-G; Hendrik Hendriks (1822-1875) VIII-G.1; Janke Hendriks (1832-?) VIII-G.5; Uilke Hendriks (1834-?) VIII-G.6.

Davids

Aaltien (1794-1861) IX-L.

Dekker

Jantje (1887-1958) X-G.4.

Dijkstra

Egbert Hendriks (?-?) VIII-E.5; Rink Egberts (?-?) VIII-E.5.

Dirks

Luitjen (1729-?) VII-B.

Doevendans

Teunia (?-1949) X-B.3.

Donker

Engeltjen Folkerts (1782-1812) VIII-D.

Drok

Albert Jans (1854-1895) X-F, *32; Jan Alberts (?-?) *32.

Duim, van der

Jelke Jans (?-?) VII-G.2; Sjoukjen Jelkes (1828-?) VII-G.2.

Durks

Sijtske (?-?) VII-G.

Duursma

Johannes Douwes (?-?) VII-D.2.

Eernstes

Wieger (?-?) III-B.

Eizinga

Grietje Bondina Hettes (1858-?) X-A; Hette Ruurds (?-?) X-A.

Engberts

Rinskje (1740-1785) VI-A.

Erdman

Geertruida (1877-1946) X-G.3.

Everts

Anne (?-?) *14.

Fennema

Geertje Jappes (?-?) X-H.

Ferwerda

Johanna Bouwes (?-?) VIII-I.

Fockes

Janke (1775-1807) VII-C, *18.

Foekes

Henderkien (1777-1807) VII-B.

Folkers

Jan (1880-1943) X-G.4; Jan (1920-1963) X-G.4.

Folles

Alle Jelles (1845-?) VIII-A.4; Jelle Jelles (?-?) VIII-A.4.

Folpmers

Regina Dorothea (?-?) IX-H.1.

Freerks

Antje (?-1780) VI-C; Jan (?-?) VI-A, *10; Thomas (?-?) III-C.

Gaastra

Bouwe Sjoerds (1837-?) VIII-I.4; Fedde Sjoerds (1832-?) VIII-I.2; Fokke Sjoerds (1839-?) VIII-I.5; Hendrik Sjoerds (?-?) VIII-I; Hendrik Sjoerds (1830-?) VIII-I.1; Johanna Sjoerds (1841-?) VIII-I.6; Johannes Sjoerds (1835-?) VIII-I.3; Sjoerd Hendriks (1807-?) VIII-I.

Geerts

Jantje Klasen (?-?) IX-C.

Gelder

Rinske Daams (?-1826) VI-A.6.

Gerbers

Berendina (1827-1875) VIII-P.

Germs

Pietertje Jans (1844-1926) X-G.

Gerps

Berendina (1827-1875) VIII-P; Pieter (?-?) VIII-P.

Gerrits

Akke (1747-1823) VI-E; Antje (?-?) VIII-G.2; Aukjen (1747-1823) VI-E.

Geusebroek

Dirk (?-?) VIII-J.3; Jan (1858-?) VIII-J.3.

Giffen, van

Annegien (?-?) VIII-G.4.

Gijzelaar

Aafje Gesina (1893-?) IX-H.2; Joan (1846-?) IX-H; Mattheus (?-?) IX-H; Niesje Johanna (1884-1912) IX-H.1.

Girbes

Berendina (1827-1875) VIII-P; Bontje (?-?) III-B.1; Foock (1680-1722) IV-C.

Gjalts

Lutske (?-?) III-B; Pier (1640-?) II-B.2.

Glas

Fauke Libbes (1824-1899) VIII-P, *25; Libbe Jans (?-?) *25; Sjouke Piers (1754-1818) VI-D.

Glastra

Kornelia Sybes (?-?) VII-E.6.

Glee, de

Wytske Jentjes (?-?) VIII-G.6.

Gorter

Geertje Jans (?-?) VIII-K.1.

Groot

Niesje Joanna (?-?) IX-H.

Groot, de

Gaele Hendriks (1792-?) VIII-H.3; Hendrik (1835-?) VIII-H.3.

Gruisma

Corneliske Wytzes (1769-1847) VII-C.

Grutter

Hendrikje Hantjes (?-?) IX-K.

Gussinklo

Willemke (?-?) X-A.3.

Haan

Hendrik Jans (1850-?) IX-A.4; Jan Jacobs (?-?) IX-A.4.

Haan, de

Antje Sakes (1821-?) VII-E.6; Jeltje Hendriks (?-?) VIII-A.2; Sake Jans (?-?) VII-E.6.

Hagenaar

Janke Douwes (1799-?) VIII-H.3.

Hanses

Corneliske (1705-1790) V-A.

Harms

Jantien (?-?) VII-H.3.

Hasper

Elisabeth (?-?) X-E.1; Elisabeth Renses (1878-1936) IX-D.3; Hendrik Johannes (1810-?) IX-D; Jantje Renses (1873-1953) IX-D.1; Pieter Renses (1876-1950) IX-D.2; Renze Hendriks (1851-1919) IX-D; Wietze Renses (1882-1883) IX-D.4; Wietze Renses (1885-1969) X-E.

Haveman

Elizabeth (1846-1881) IX-C; Geert (1846-1887) IX-C, *29; Hendrik Jans (?-?) IX-C.

Hayes

Antje (1756-1790) VI-C.1; Claeske (?-1790) VI-A.

Hazewindus

Antje Sakes (1843-?) VIII-H.5; Fedde Sakes (1833-?) VIII-H.1; Fokje Sakes (1837-?) VIII-H.3; Gauke Rienks (?-?) VIII-H; Rienk Sakes (1835-?) VIII-H.2; Sake Gaukes (1806-1885) VIII-H; Sieger Sakes (1839-?) VIII-H.4.

Helm, van der

Hendrikje (1891-?) X-D; Jan (?-?) X-D.

Hempel

Antje Jurjens (1878-?) IX-G.4; Bauke Wytzes (1841-?) VIII-F.4; Botte Jurjens (1870-?) X-I; Corneliske Wytzes (1838-?) VIII-F.3; Johan Georg (?-?) VII-C; Johan Georg Wytzes (1847-?) VIII-F.6; Jurjen (1894-?) X-H.1; Jurjen (1895-?) X-I.1; Jurjen Johannes (1772-1847) VII-C; Jurjen Wytses (1834-1922) IX-G; Rein Wytzes (1836-?) VIII-F.2; Rienk Jurjens (1873-?) IX-G.3; Rienk Wytzes (1849-?) VIII-F.7; Rinke Wytzes (1843-?) VIII-F.5; Wytze Jurjens (1811-1868) VIII-F; Wytze Jurjens (1868-?) X-H.

Hendricks

Engbert (?-1786) VI-A.

Hendriks

Aukjen (?-?) V-C; Grietje (?-?) VIII-O.2, *24; Janke (?-?) VIII-G; Tjibbe (?-?) VI-C.

Hes

Anne Jans (?-?) VII-K; Antje Annes (1801-1834) VII-K.

Hiemstra

Roel Rinzes (1830-1912) VII-J.5.

Hijma

Maaike Abes (?-?) VIII-Q, VIII-R.

Himpel

Jurjen (1772-1847) VII-C.

Hindriks

Sytsche (?-?) *14.

Hoeksema

Anje Heertjes (?-?) IX-A.4.

Hoekstra

Aaltje Jans (1808-1858) VII-A.5; Antje Wiebes (1838-?) VIII-A.2; Engbert Jans (1802-1878) VIII-A; Jan Gerrits (1746-1808) VII-A; Jantje Engberts (1843-?) VIII-A.4; Jouert Engberts (1837-1906) VIII-A.2; Klaaske Engberts (1835-1911) VIII-A.1; Rensse Jans (1799-?) VII-A.3; Tettje Engberts (1840-?) VIII-A.3; Trijntje Franzes (?-?) IX-J; Wiebe Jans (?-?) VIII-A.2; Wytse Jans (1796-?) VII-A.2.

Hofsté

Rika (1846-1915) X-G.

Hoks

Lamke Bartelds (?-?) VIII-E.2.

Hoogenberg

Fettje Karsten (?-?) VII-H.1.

Hoogeveen

Aafke Sytses (1780-1848) VII-B; Sijtse Bouwes (?-?) VII-B.

Houten, van

Harmen (1828-1891) VIII-E.2; Roelof Harmens (?-?) VIII-E.2.

Houwert

Christiaan Jan (1880-?) IX-H.1; Johan Coenraad (?-?) IX-H.1.

Huijgen

Frans (1888-?) X-G.4; Hendrik (1925-2006) X-G.4.

Huisman

Hendrikje (?-?) IX-C.

Humpel

Jurjen (1772-1847) VII-C.

Hylkema

Hylke Tjalles (1785-?) VI-C.1; Tjalle Hylkes (1757-?) VI-C.1.

IJsselstein

Aafke Pietje (1894-?) X-A.1.

Jacobs

Alle (?-?) VII-D; Tettje (?-?) VIII-A.

Jans

Aecht (?-?) II-A.2; Antjen (1750-1780) VII-B; Foeke (1733-1783) VII-B; Jan (?-1612) I; Janneke (?-?) VII-C; Reitse (?-?) II-A.2; Rinse (?-1812) VII-I.

Jansma

Grietje Jans (1769-1847) VIII-C; Lieuwe Jans (1786-?) VI-H.2.

Jeensma

Bouwe Jelles (1797-?) VII-D.1; Jelle Jeens (?-1814) VII-D.1.

Jelles

Antje (?-?) IV-C.

Jeninga

Piertje Jeens (1745-1825) VII-E; Wytske Feitzes (?-?) VIII-A.1.

Johannes

Sietske (?-?) VI-H.2.

Jong(e), de

Brand Gerrits (1772-1846) VIII-D.

Jong, de

Antje Jacobs (1807-1837) VII-D.1; Antje Jacobs (1881-?) IX-I.5; Antje Martens (1848-?) VIII-L.2; Antje Martens (1851-?) VIII-L.3; Durk Johannes (?-?) VIII-H.3; Femke Hendriks (?-?) VIII-K; Fokje Jacobs (1885-?) IX-I.6; Geeske Sijbrens (1799-?) VII-L; Grietje Jacobs (1877-?) IX-I.3; Hendrik Klazes (1839-?) VIII-T; Hepke Theunis (?-?) VIII-G.2; Hessel (?-?) X-H; Hiltje Joukes (?-?) VIII-A.2; Jacob Alles (1785-1843) VII-D; Jacob Jeens (1853-?) IX-I; Jacoba (?-?) X-I; Jantje Brands (1809-1891) VIII-D; Jeen Ekkes (?-?) IX-I; Jentje Jacobs (?-?) VIII-F.3; Johanna Jacobs (1822-?) VII-D.4; Johannes Durks (1833-?) VIII-H.3; Klaas Hendriks (?-?) VIII-T; Kornelis Jacobs (1830-?) VII-D.5; Leffert Jentjes (1840-?) VIII-F.3; Luutske (1867-?) X-H; Marcus Jacobs (1880-?) IX-I.4; Marten Tjiedzes (1807-?) VIII-L; N.N. (1875-?) IX-I.1, IX-I.2; N.N. (1876-?) VIII-T.1; Rinkje Piers (1771-1852) VIII-F; Saapke Hepkes (1818-?) VIII-G.2; Sijbren Sijttes (1760-1820) VI-I; Sipkjen Teyes (1830-?) VI-H; Sjoertje Alles (?-?) VIII-A.4; Sjoukjen Jacobs (1809-1846) VII-D.2; Tjiedze Tjibbes (?-?) VIII-L; Wiebe Jacobs (1812-?) VII-D.3.

Jonge, de

Jan Jans (1580-1638) I.

Jonker

Sipkjen Ybeles (1807-1886) VII-K; Ybele (?-?) VII-K.

Jonkers

Antje Luitjens (1764-1798) VII-B.

Joustra

Janke Tjerks (1775-1802) VII-C, *16.

Kalsbeek

Aaltje Gosses (?-?) IX-I.3.

Kas

Fokeltje Jans (?-?) VIII-R, *26.

Kiemstra

Gialt Rinzes (1826-1879) VII-J.4; Gjalt Rinzes (1826-1879) VII-J.4; Ide Rinzes (1823-1835) VII-J.3; Klaas Iedes (?-?) VII-J; Klaas Rinzes (1818-1886) VII-J.1; Rinze Klazes (1775-1834) VII-J; Roel (1830-1912) VII-J.5; Sjoekjen Rinzes (1821-?) VII-J.2.

Kiers

Annechien Hendriks (1815-1887) IX-F.

Klazes

Evert (?-?) I.1; Jan (?-?) VI-H.2; Margjen (?-?) VII-K.

Kleefstra

Jelle Nannes (?-?) VIII-K.1; Nanne Jelles (1835-?) VIII-K.1.

Klein

Dirk Feitzes (1873-?) X-F; Durk Feitzes (1873-?) X-F; Durk Hendriks (?-?) IX-E; Feitze Durks (1842-1918) IX-E; Hendrik Feitzes (1879-1885) IX-E.4; Hendrik (1899-?) X-F.1; Jantje Feitzes (1876-?) IX-E.3; Sijke (1901-?) X-F.2; Wietze Feitzes (1872-1884) IX-E.1; Wietze Feitzes (1886-?) IX-E.5; Wietze (1905-1905) X-F.3.

Kobesma

Doeke Willems (?-?) VIII-R.

Kooistra

Aukjen Teijes (?-?) VII-K; Hinke Sierds (?-?) VIII-K.3.

Koopmans

Jacob Sijbrands (1857-?) IX-E.5; Jacobje Lenzes (?-?) *32; Klaaske (1869-1923) X-A.1; Pietertje (?-?) IX-E.5; Trijntje (1891-1930) IX-E.5.

Koops

Anne Jans (1826-1849) VII-H.4; Egbert Jans (1817-1903) VII-H.1; Egbert (?-?) VII-H; Geessien (1848-?) IX-L; Geult (1820-1852) VIII-P; Gialt (1820-1852) VIII-P; Gjalt Jans (1820-1852) VIII-P; Jan Egberts (1776-1827) VII-H; Jan Gjalts (1852-1863) VIII-P.2; Jelle Jans (1823-1899) VII-H.3.

Kornelis

Fetje (?-?) VI-C.1; Hendrikje (?-?) *8; Jantje (?-?) *5.

Kramer

Johanna (?-?) VIII-J.2.

Kuip, van der

Foekjen Fokes (?-?) IX-A.

Kuiper

Sjoukje Ybes (?-?) VIII-S.

Lageveen

Aart Feddes (1807-1873) VIII-J; Aate Feddes (1807-1873) VIII-J; Akke Feddes (1801-?) VIII-H; Ate Feddes (1807-1873) VIII-J; Ate Ynses (1740-1826) VII-E; Aukjen Feddes (1801-?) VIII-H; Aukjen Marcus (1849-?) VIII-K.5; Bonne Marcus (1840-?) VIII-K.2; Fedde Ates (1773-1851) VII-E; Femke Marcus (1842-?) VIII-K.3; Fokje Ates (1867-?) VIII-J.4; Fokje Marcus (1836-?) VIII-K.1; Grietje Feddes (1823-?) VII-E.7; Grietje Marcus (1845-?) IX-I; Johannes Ates (1857-?) VIII-J.2; Lucas Feddes (1818-?) VII-E.6; Marcus Feddes (1811-?) VIII-K; Piertje Feddes (1799-1858) VIII-G; Piettje Feddes (1799-1858) VIII-G; Renske Feddes (1804-1865) VIII-I; Rinske Feddes (1804-1865) VIII-I; Roeltje Ates (1859-?) VIII-J.3; Sake Lucas (?-?) IX-K.1; Trijntje Ates (1854-?) IX-H; Wiebe Sakes (1894-1979) IX-K.1.

Lammers

Albert Geerts (1809-1862) IX-F; Albert (1881-1974) IX-F.1; Annechien (1885-1964) IX-F.3; Antje (1891-1984) IX-F.5; Antje (1915-1989) X-G.3; Harm Alberts (1852-1932) IX-F; Harm Pieter (1911-2003) X-G.1; Jantje (1887-1972) IX-F.4; Pieter (1913-) X-G.2; Pieternella (1921-2007) X-G.4; Wietse (1883-1945) X-G.

Lammerts

Albert Henderikus (1875-?) IX-L.1; Albert Jan Alberts (1794-1874) IX-L; Henderikus Alberts (1836-?) IX-L; Hendrik Henderikus (1881-?) IX-L.2.

Lammertsma

Jantje Lammerts (?-?) VIII-F.3.

Langenberg

Grietje Jans (1824-?) VIII-A.1, *23; Jan Jacobs (?-?) *23.

Leemburg

Antje Lourens (?-?) IX-E.

Lipstra

Hans Piers (1740-1774) VI-B.

Lykeles

Sietske (?-?) II-A.2, *2.

Madhuizen

Aaltje Hanses (1771-?) VI-B.2; Aaltje Piers (1810-1810) VII-B.6; Aaltje Piers (1820-1892) VIII-E; Alle Piers (1863-?) X-B; André (1863-1933) IX-B.1; Andries Luitzens (1836-1842) VIII-C.4; Anna Tjeerds (1811-1895) VIII-L; Anne Piers (1830-1865) VIII-S; Anne Tjeerds (1828-1875) VIII-O; Antje Annes (1862-1936) VIII-O.2; Antje Annes (1864-1869) VIII-S.1; Antje Hylkes (1871-1871) IX-C.3; Antje Hylkes (1893-?) IX-C.7; Antje Jans (1722-?) IV-A.2; Antje Jans (1853-1929) IX-J; Antje Luitzens (1839-1840) VIII-C.5; Antje Martens (1772-?) VI-E.2; Antje Piers (1802-1827) VII-B.4; Antje Piers (1844-1848) VII-K.7; Antje Piers (1853-1855) IX-A.1; Antje Piers (1858-1927) IX-A.3; Antje Wijbes (1784-1842) VII-D; Antje Wytzes (1848-1938) IX-F; Ate Tjeerds (1814-1855) VII-F.2; Aukjen Gjalts (1788-1866) VII-H; Aukjen Martens (1770-?) VI-E.1; Bontje Tjeerds (1774-1828) VI-I; Claeske Wytzes (1762-1763) VI-A.2; Claeske Wytzes (1763-1853) VII-A; Corneliske Wytzes (1760-1769) VI-A.1; Corneliske Wytzes (1769-1847) VII-C; Eise Alles (1895-1949) X-B.3; Engbert Wytzes (1771-1850) VI-A.6; Engeltje Wytzes (1841-1915) IX-D; Fettje Annes (1860-?) IX-K; Fimke Gjalts (1786-1863) VII-G; Foekje Piers (1860-?) IX-A.4; Fokje Tjeerds (1754-1822) VI-F; Fookjen Tjeerds (1754-1822) VI-F; Gepkjen Piers (1838-1838) VII-K.4; Gepkjen Piers (1839-1841) VII-K.5; Gepkjen Piers (1841-1909) VIII-T; Gialt Piers (1821-1837) VII-K.1; Gjalt Piers (1680-1749) IV-C; Gjalt Piers (1847-1847) VII-K.8; Gjalt Tjeerds (1757-1820) VI-G; Gjalt Tjeerds (1818-1848) VII-F.3; Grietje Sjoukes (1781-1787) VI-D.1; Grietje Sjoukes (1787-?) VI-D.3; Hans Piers (1690-1730) III-B.7; Hans Piers (1740-1774) VI-B; Hendrik Luitsens (1833-1892) IX-B; Hendrik (1872-?) IX-B.2; Hendrik Tjeerds (1750-?) V-C.2; Hendrik Wytzes (1785-?) VI-A.9; Hendrikje Hylkes (1868-1868) IX-C.1; Hendrikje Hylkes (1869-1890) IX-C.2; Hendrikje Wytzes (1837-1837) VIII-D.1; Hendrikje Wytzes (1844-1897) IX-E; Hette Luitzens (1882-1970) X-A.2; Hijlke (1917-1917) X-D.1; Hylke Luitzens (1841-1909) IX-C; Jan Gjalts (?-?) IV-C.2; Jan Gjalts (1802-?) VI-G.7; Jan Jansen (1610-1661) II-A; Jan Jansen (1645-?) II-A.3; Jan Piers (?-?) IV-A; Jan Tjeerds (1825-1894) VIII-N; Jan Wiebes (1665-?) III-A.1; Jan Wiebes (1669-?) III-A.2; Jancke Jans (1728-?) IV-A.3; Janke Gjalts (1791-?) VII-I; Janke Jans (1718-?) IV-A.1; Janke (1838-1840) VIII-L.1; Jantje Gjalts (1795-1870) VII-J; Jeltje Tjeerds (1777-1826) V-C.7; Korneliske Hanses (1769-?) VI-B.1; Korneliske Piers (1803-1827) VII-B.5; Korneliske Wybes (1782-1859) VI-C.1; Luitsen Piers (1855-1929) X-A; Luitzen Hylkes (1876-1877) IX-C.4; Luitzen (1890-?) X-D; Luytsen Piers (1794-1867) VIII-C; Maria Hylkes (1878-?) X-C; Marten Jans (1615-1659) II-B; Marten Piers (1670-?) III-B.3; Marten Tjeerds (1740-1780) VI-E; Merten Piers (1747-1754) V-A.3; Merten Piers (1756-?) V-A.7; Pier Alles (1892-?) X-B.2; Pier Gjalts (?-1781) IV-C.1; Pier Gjalts (1799-1847) VII-K; Pier Hanses (1773-?) VI-B.3; Pier Luitzens (1829-1829) VIII-C.1; Pier Luitzens (1830-1881) IX-A; Pier Luitzens (1879-1969) X-A.1; Pier Martens (1640-1718) III-B; Pier Sjoukes (1783-1790) VI-D.2; Pier Sjoukes (1790-1793) VI-D.4; Pier Sjoukes (1793-1813) VI-D.5; Pier Wytzes (1705-1768) V-A; Pier Wytzes (1766-1839) VII-B; Pier Wytzes (1838-1919) VIII-D.2; Reinske Luitzens (1885-?) X-A.3; Renske Luitzens (1885-?) X-A.3; Rinske Martens (1774-1797) VI-E.3; Rintske Martens (1774-1797) VI-E.3; Rintske Piers (1791-1825) VIII-B; Siouck Piers (1668-1748) III-B.2; Sjouke Wytzes (1778-?) VI-A.8; Sjoukje Piers (1866-?) IX-A.6; Sjoukjen Wybes (1786-?) VI-C.3; Sjoukjen Wytzes (1774-1778) VI-A.7; Swaantje Jans (1640-1668) II-A.2; Sybrand Wytzes (1852-1939) VIII-D.6; Sytse Piers (1812-1813) VII-B.7; Tjeerd Gjalts (1720-1802) V-C; Tjeerd Gjalts (1783-1847) VII-F; Tjitske Martens (1777-?) VI-E.4; Trijntje Tjeerds (1822-1900) VIII-M; Vrouwkje Alles (1889-?) X-B.1; Wiebe Piers (?-1778) III-B.1; Wijbe Jans (1635-?) III-A; Wimke Martens (?-1699) III-C; Wyb Martens (?-1671) II-B.2; Wybe Piers (1750-1751) V-A.4; Wybe Piers (1751-?) VI-C; Wytze Piers (1675-1738) IV-B; Wytze Piers (1738-1800) VI-A; Wytze Piers (1799-1857) VIII-D; Ybele Piers (1837-1837) VII-K.3; Zwaantje Jans (?-1663) I.1.

Madhusius

Pierrius Martijns (1640-1718) III-B.

Martens

Martzen (?-?) VIII-L; Menso Marten (1908-1995) X-G.3; Tjaart Egge (1881-1966) X-G.3; Wimke (?-1638) I.

Marthuijs

Jan Janssen (1580-1638) I.

Mathuizen

Janke (1791-?) VII-I.

Meer, van der

Gooitske Olkes (1833-?) VII-L.1; Mintje Feddes (?-?) VII-L; Olke Mintjes (1799-?) VII-L.

Meulen, van der

Aaltje Kornelis (?-?) VIII-M; Antje Folkerts (1774-1826) VI-A.6; Tjimkjen Hielkes (?-?) VIII-H.4.

Meyer

Antje Everts (1844-?) VIII-H.4; Evert Machiels (?-?) VIII-H.4.

Molen, van der

Fokje (1861-1929) X-F; Louwe Riemerts (?-?) X-F.

Mulder

Geesje (?-?) VIII-P; Jacobje (1885-1951) X-G.2.

N.N.

Zwaantje (?-?) I.

Nicolai

Everardus (?-?) I.1.

Nijenhuis

Feytse Reytses (1640-1686) II-A.2.

Noggeren, van

Antje Ottes (?-?) IX-G.

Oedzes

Girbe (1642-1718) III-B.1, IV-C.

Oenes

Sijte (?-?) VI-I.

Oest, van

André (?-?) IX-B; Fijna Johanna (1835-?) IX-B.

Olkes

Gooitske (?-?) VII-L.

Oostenbrink

Jantje (?-?) IX-C.7.

Oosterbaan

Rinske Jans (?-?) X-A.

Oosterhof

Femke Johannes (1820-?) VIII-N; Johannes Bruins (?-1852) VIII-N; Rinske Hattes (?-?) *31; Vroukien (?-?) IX-D.3.

Oostermeer

Sjoekjen Roels (?-1817) VII-J.

Oosting

Arendiena (1894-?) X-G.4.

Os, van

Jacobus (?-?) VI-H.5; Jacobus (1794-?) VI-H.5.

Ottes

Uilkjen (?-?) VII-F.2.

Palma

Hessel Jelles (?-?) IX-I.3; Jelle (1874-?) IX-I.3.

Piest

Geertje (1850-1926) IX-C; Jacob Klasen (?-?) IX-C.

Pieters

Boeltje (?-?) V-C.2; Grietje (1745-?) VI-B; Jeltje (?-?) VII-H.

Planta

Elisabeth Renses (?-?) IX-D.

Ploem

Anne (?-?) VI-A; Simkjen Annes (1735-1817) VI-A.

Poelstra

Tjitske Willems (?-?) VIII-R, *27.

Pol, van der

Willemke Oenes (?-?) VIII-H.5.

Ponne

Gerrit (?-?) X-A.1; Tjitske (1879-1918) X-A.1.

Postema

Jan (?-?) IX-C.7; Reinder (1888-?) IX-C.7.

Posthuma

Sipkjen Teyes (1830-?) VI-H.

Pree, de

Jantien (?-?) X-C.

Pruim

Aaltje Tomas (?-?) VII-B.

Ras

Krisje Pieters (?-?) VIII-K.2.

ReintsBakker

Jacob (1836-1914) X-A.2.

Riesen, van

Antien Hendriks (1802-1851) VIII-C; Hendrik Jans (?-1825) VIII-C.

Ringersma

Bontje Jelkes (1849-?) VIII-K.2; Jelke Hendriks (?-?) VIII-K.2.

Roels

Trijntje (?-?) VI-A.6.

Roo, de

Lucas Egberts (?-?) VIII-S; Ymkjen Lucas (1842-1868) VIII-S.

Rooske

Jantje Lammerts (?-?) VIII-E.5.

Sandstra

Johanna Tjibbes (1750-?) VI-C.

Schaaf

Antje Sjoerds (1798-1865) VI-A.6; Antje Wijbes (1809-1814) VI-H.6; Geertje Wijbes (1796-1815) VI-H.3; Sjoerd Pieters (?-?) VI-A.6; Teijke Wijbes (1794-1873) VI-H.2; Teye Wijbes (1801-?) VI-H.4.

Schaaf, van der

Aukje Wiebes (?-?) VI-H.1; Hylkjen Wijbes (1806-?) VI-H.5; Wijbe Tjeerds (1771-1849) VI-H.

Schipper

Antje Sakes (?-?) VIII-H.

Schoemaker

Jacoba Abelia (1919-1993) X-G.1; Jan (1882-1960) X-G.1.

Schurink

Barend Roelofs (1828-?) VIII-G.4; Roelof (?-?) VIII-G.4.

Seyen, van

Gosse Martens (1840-?) VIII-K.3; Marten Sytzes (?-?) VIII-K.3.

Siebes

Hendrik (1740-?) *11.

Sienema

Tjettje Sijtses (?-?) VIII-O.

Sierds

Hantje (?-1812) VII-I; Jantje (?-1661) II-B; Jeltje (1645-1718) III-B.1, IV-C.

Sietzes

Heine (?-?) VI-F.

Sijbrens

Hielkjen (1808-?) VI-I.3; Jelcke (?-?) IV-C, *7; Sijtte (1805-?) VI-I.2; Tjeerd (1811-?) VI-I.4.

Sijtses

Tjibbe (?-?) VI-D.

Sipma

Klaaske Sybes (?-?) *8.

Sjoerds

Jantje (?-1661) II-B; Trijntje (?-?) VII-B.

Slim

Arjen Eeltjes (1792-?) VI-A.6, *8.

Sloot

Anne Berends (1842-?) VIII-S, *27.

Slotje

Anthonia (?-?) X-A.2.

Slottje

Antje Adams (?-?) VIII-J.4.

Snijder

Aaltje Jans (1845-1872) IX-D, *31; Jan Jans (?-?) *31.

Son, van

Catharina (1882-1980) X-G; Paulus Hendrik (1845-1937) X-G.

Stel

Antjen Jans (1760-1831) VI-G.

Stobbe

Albertje Roelofs (?-?) *23.

Stuiver

Grietje Alberts (?-?) IX-I.

Suir

Magrietha Pieters (1879-1928) X-G; Pieter Simons (1837-1923) X-G.

Sweitses

Trijntje (?-?) IV-A.

Sytses

Hylkjen (?-?) V-C.

Sytzes

Wytske (?-?) VI-A.

Thomas

Aaltie (1683-?) III-C.2; Aaltje (1683-?) III-C.2; Freerk (1678-?) III-C.1; Freerk (1685-?) III-C.3; Grietje (?-?) VI-D.

Tissingh

Grietje Willems (1841-1877) IX-C; Willem (?-?) IX-C.

Tjibbes

Sjoukjen (1753-1820) VI-D.

Tolsma

Oene Sietes (?-?) VI-F.

Tromp

Berend (?-?) IX-D.3; Cornelis (1876-1938) IX-D.3.

Uilkes

Aaltje (?-1668) *3.

Uren, van

Aaltje Jouwerts (1808-?) VIII-A; Jouwert Errits (?-?) VIII-A.

Uylckes

Aelcke (?-1668) II-B.2, *3.

Veen

Hilligjen (?-?) VIII-O.2.

Veen, van der

Anne Tjerks (1823-?) VII-G.3; Antje Tjerks (1826-?) VII-G.4; Fimke Annes (?-?) IX-K.1; Jippe Tjerks (?-?) VII-G; Jippe Tjerks (1816-?) VII-G.2; Sietske Tjerks (1811-?) VII-G.1; Tjerk Jippes (1786-1853) VII-G.

Veenstra

Andries (1854-?) VIII-M.1; Jeltje Oeges (?-?) VIII-T; Lambartus Wybrens (1825-1855) VIII-M; Trijntje Wybrens (?-?) VIII-M; Wybren Sakes (?-?) VIII-M; Ybeltje Jans (?-?) *25.

Venema

Antje Folkerts (?-?) VIII-K.5; Hendrik (1884-1971) X-G.2; Lena (1913-1992) X-G.2.

Visser

Aafke Jans (1843-1930) VIII-E.2; Eesge Nannes (?-?) VIII-O; Fedde Jans (1773-1853) VIII-E; Fedde Jans (1841-?) VIII-E.1; Jan Feddes (1811-1882) VIII-E; Jitske Jans (1852-1932) VIII-E.5; Klaas Jans (1860-?) VIII-E.7; Lammert Jans (1856-1864) VIII-E.6; Luitzen Jans (1863-?) VIII-E.8; Martje Jans (1847-?) VIII-E.3; Pier Jans (1850-1882) VIII-E.4; Rinske Eesges (1821-?) VIII-O.

Vleeshouwer

Anne Ottes (?-?) VIII-J.4; Otte Annes (1864-?) VIII-J.4.

Vos

Louwis (?-?) VIII-J.2; Reinoutje (1863-?) VIII-J.2.

Vos, de

Hindrik Sybbes (1740-?) VI-B, *11.

Vries, de

Durkjen Wybrens (?-?) VII-G.2; Fokjen Sytzes (?-?) VIII-G.3; Trijntje Douwes (?-?) VIII-J.

Waalters

Antie (1640-1682) III-B.

Wal, van der

Fokjen Martens (1779-1833) VII-E; Lammert Willems (?-?) VI-E, *13.

Westerhof

Martje Pieters (1828-1900) VII-H.1; Pieter Egberts (?-?) VII-H.1.

Wiebenga

Hendrikje (1891-1924) IX-K.1; Johannes (1862-?) IX-K; Markus (?-?) IX-K.

Wiebes

Marten (?-?) I.

Wiebinga

Aaltje Kornelis (1857-1923) VIII-M.2; Hendrik Wiebes (?-?) VIII-M; Kornelis Hendriks (1825-?) VIII-M; Tjeerd Kornelis (1860-?) VIII-M.3.

Wijbes

Eile (?-?) VI-C.1.

Wijgers

Antie (?-?) III-B.

Wijtses

Gialt (1748-?) V-B.1.

Wilde, de

Jantje Hendriks (?-?) VII-L.1.

Willigen, van der

Adriaan Maarten (?-?) IX-H.2; Cornelis Antonie (1888-?) IX-H.2; Maria (?-?) IX-H.2.

Ysselstein

Gerben (1868-?) X-A.1.

Zandstra

Alle Migchiels (1788-1827) IX-A; Gooitske Alles (1826-1874) IX-A.

Zee, van der

Rinske (?-?) X-A.1.

Zijlstra

Fettje Theunis (1821-?) VIII-J; Fijtje Theunis (1821-?) VIII-J; Theunis Rienks (?-?) VIII-J.

Zwanenburg

Fedde Gooitzens (?-?) VIII-G.3; Lamkjen Feddes (1832-?) VIII-G.3.

Zwittink

Hendrik Luitzens (?-?) VIII-H.5; Luitzen Hendriks (1840-?) VIII-H.5.

Zwol, van

Bauke Harmens (1809-?) VIII-A.1; Harmen Baukes (1833-?) VIII-A.3; Harmen Jans (?-?) VIII-A.1.

zonder achternaam

Anna (1885-1964) IX-F.3; Antje (1811-1895) VIII-L; Folkert Annes (?-?) VI-A.6; Hanke (1750-?) VI-C; Hanna (1750-?) VI-C; Harry (1911-2003) X-G.1; Koopmans (1826-1849) VII-H.4; N.N. (?-1789) IV-C.1; N.N. (1854-?) VIII-R.1; N.N. (1869-?) IX-A.7; N.N. (1882-?) IX-J.1; Wijtse Gialts (1710-1767) V-B; Wytse Jans (1793-1796) VII-A.1.

* verwijzing naar noot.