Kwartierstaat van Pieter Meinderts Bonnema (1871-1937)

 


© 2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Pieter Meinderts Bonnema, hotelhouder, herbergier en eigenaar voermanderij, wonende Makkum en Workum, is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, is overleden op dinsdag 18 mei 1937 Workum. Pieter werd 66 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 23 december 1899 Gem. Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Aaltje Douwes de Boer, dochter van Douwe Ties de Boer en Harmke Sieks Attema. Aaltje, wonende Gaastmeer en Workum, is geboren op zondag 10 juli 1870 Gaastmeer, is overleden op donderdag 3 februari 1910 Workum. Aaltje werd 39 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Wieger Sippes Visser.<1..4>

Van Pieter en Aaltje zijn drie kinderen bekend.<5..7>

Pieter trouwt op woensdag 8 mei 1912 gemeente Workum op 41-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Martha Wilkens, dochter van Hendrik Frans Wilkens en Douwtje Andries Meeter. Martha, wonende Workum, is geboren op zondag 4 mei 1879 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 Workum. Martha werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Pieter en Martha zijn twee kinderen bekend.<8,9>

Generatie II

2  Meindert Gerbens Bonnema, herbergier, eigenaar voermanderij aan de Lange Leane en rijtuigverhuurder, wonende Makkum, is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, is overleden op donderdag 16 december 1920 Workum. Meindert werd 79 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Meindert trouwt op donderdag 13 februari 1868 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige

3  Saakjen Pieters Postma ook genaamd Saakje, wonende Makkum, is geboren op vrijdag 5 april 1850 Schraard, is overleden op zaterdag 20 juni 1891 Makkum. Saakjen werd 41 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Meindert en Saakjen zijn acht kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema, voerman paardetram Makkum-Harkezijl en koster Doopsgezinde Kerk te Makkum, is geboren op maandag 27 april 1868 Pingjum, is overleden op donderdag 1 december 1960 Makkum. Gerben werd 92 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Gerben trouwt op zaterdag 29 mei 1897 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Bjefke Rinses de Jong, dochter van Rinse Berends de Jong en Bjefke Jelgers Kuipers. Bjefke is geboren op donderdag 4 juli 1872 Makkum, is overleden op maandag 16 mei 1938 Makkum. Bjefke werd 65 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

2  Pieter Meinderts Bonnema is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, zie 1.

3  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 13 juli 1876 Makkum, is overleden op zaterdag 19 januari 1878 Makkum. Douwe werd 1 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

4  Douwe Meinderts Bonnema, ambtenaar bij de N.S., is geboren op zondag 27 oktober 1878 Makkum, is overleden op zaterdag 5 april 1919 Den Haag. Douwe werd 40 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Douwe trouwt op maandag 28 november 1904 Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke de Jong, dochter van Jan de Jong en Ymkje van der Wal. Janke is geboren op donderdag 22 november 1877 Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 februari 1955 Den Haag. Janke werd 77 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

5  Baukje Meinderts Bonnema is geboren op vrijdag 19 januari 1883 Makkum, is overleden op dinsdag 9 februari 1965 Heemstede. Baukje werd 82 jaar en 21 dagen.

Baukje trouwt op woensdag 5 juni 1907 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikus Adrianus de Bruin, zoon van Adrianus de Bruin en Ymkje Siekman. Hendrikus, secretarie ambtenaar en secretaris Raad van de Arbeid, wonende Witmarsum, is geboren op dinsdag 25 juli 1882 Schiedam, is overleden op zondag 6 september 1942 Sneek. Hendrikus werd 60 jaar, 1 maand en 12 dagen.

6  Klaske Meinderts Bonnema, wonende Makkum, is geboren op zondag 22 november 1885 Makkum, is overleden op zondag 14 februari 1886 Makkum. Klaske werd 2 maanden en 23 dagen.

7  Anna Meinderts Bonnema ook genaamd Antje, wonende Workum en Sneek, is geboren op vrijdag 9 september 1887 Makkum, is overleden op vrijdag 21 oktober 1966 Sneek. Anna werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Anna trouwt op donderdag 30 oktober 1919 gemeente Workum op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Beatrik Gerrits Schermer ook genaamd Bť, zoon van Gerrit Jan Schermer en Grietje Siekman. Beatrik, letterzetter, is geboren op donderdag 1 februari 1883 Leeuwarden, is overleden op zondag 29 mei 1977 Sneek. Beatrik werd 94 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Beatrik was eerder gehuwd (1) met Louise Maria Reith.<10,11>

8  Saakje Meinderts Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1891 Makkum, is ongehuwd overleden op donderdag 21 augustus 1975 Wolvega. Saakje werd 84 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Generatie III

4  Gerben Meinderts Bonnema, koemelker en gardenier, wonende Pingjum, is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, is overleden op dinsdag 8 februari 1870 Pingjum. Gerben werd 64 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Gerben trouwt op zaterdag 12 mei 1838 Gem. Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige

5  Baukjen Jillerts Bergsma, wonende Pingjum en Makkum, is geboren op zondag 13 augustus 1815 Pingjum, is overleden op maandag 20 maart 1893 Makkum. Baukjen werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Gerben en Baukjen zijn acht kinderen bekend:

1  Jillert Gerbens Bonnema is geboren op maandag 15 oktober 1838 Pingjum, is overleden op dinsdag 4 december 1838 Pingjum. Jillert werd 1 maand en 19 dagen.

2  Jilles Gerbens Bonnema ook genaamd Jeles Bonnema, eigenaar voermanderij, bestuurder paardetram tussen Makkum en Harkezijl en voerman op de postwagens naar Workum en Witmarsum, wonende Makkum, is geboren op maandag 28 oktober 1839 Pingjum, is overleden op donderdag 20 december 1900 Makkum. Jilles werd 61 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Jilles trouwt op donderdag 24 november 1870 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Doutzen Rinzes Atema, dochter van Rinze Gerrits Atema en Pietje Sijbrens Katstra. Doutzen is geboren op zaterdag 9 oktober 1847 Schraard, is overleden op zaterdag 11 maart 1899 Makkum. Doutzen werd 51 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

3  Meindert Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, zie 2.

4  Gerben Gerbens Bonnema is geboren op dinsdag 30 augustus 1842 Pingjum, is overleden op donderdag 19 oktober 1843 Pingjum. Gerben werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Minne Gerbens Bonnema, boer, wonende Pingjum, is geboren op maandag 29 juli 1844 Pingjum, is overleden op zaterdag 9 december 1933 Pingjum. Minne werd 89 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Minne trouwt op donderdag 29 juni 1876 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijtske Sijbrens Bruinsma ook genaamd Sijtske, dochter van Sijbren Durks Bruinsma en Aafke Aukes Dijkstra. Sijtske is geboren op zondag 19 september 1852 Pingjum, is overleden op zondag 10 mei 1936 Pingjum. Sijtske werd 83 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

6  Foeke Gerbens Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1846 Pingjum, is overleden op woensdag 5 augustus 1846 Pingjum. Foeke werd 1 maand en 22 dagen.

7  Foekje Gerbens Bonnema ook genaamd Florence Bonnema is geboren op dinsdag 26 september 1848 Pingjum, is overleden op zondag 31 juli 1904 Garfield, is begraven Lodi. Foekje werd 55 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Foekje trouwt op zaterdag 13 mei 1871 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Oepke Ypes Bonnema ook genaamd Opke Bonnema, zoon van Ype Jans Bonnema en Beitske Jans van de Witte. Oepke, boerenknecht en schipper, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 6 november 1847 Zurich, is overleden op dinsdag 7 mei 1918 Paterson, is begraven Lodi. Oepke werd 70 jaar, 6 maanden en 1 dag.

8  Sijbren Gerbens Bonnema is geboren op maandag 16 december 1850 Pingjum, is overleden op zaterdag 24 maart 1928 Makkum. Sijbren werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Sijbren trouwt op donderdag 22 juli 1875 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Leentje Karstes Bergsma, dochter van Karst Jilles Bergsma en Pietje Douwes IJska. Leentje is geboren op maandag 16 oktober 1848 Pingjum, is overleden op woensdag 17 maart 1915 Pingjum. Leentje werd 66 jaar, 5 maanden en 1 dag.

6  Pieter Jelles Postma, slager, wonende Makkum, is geboren op donderdag 17 februari 1820 Schraard, is overleden op maandag 11 november 1907 Makkum. Pieter werd 87 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 19 mei 1849 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige

7  Klaaske Douwes Reidsma is geboren op zaterdag 21 juli 1827 Angterp onder Parrega, is overleden op dinsdag 3 oktober 1893 Makkum. Klaaske werd 66 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Pieter en Klaaske zijn negen kinderen bekend:

1  Saakjen Pieters Postma is geboren op vrijdag 5 april 1850 Schraard, zie 3.

2  Antje Pieters Postma is geboren op vrijdag 11 juli 1851 Schraard, is overleden op zaterdag 6 februari 1886 Dedgum. Antje werd 34 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Antje trouwt op donderdag 28 augustus 1879 Gem. Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Hantje Aukes Hannema, zoon van Auke Hantjes Hannema en Trijntje Roelofs Wouters. Hantje, landbouwer, wonende Dedgum, is geboren op vrijdag 22 juni 1849 Parrega, is overleden op zondag 18 februari 1906 Parrega. Hantje werd 56 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Hantje was later gehuwd (2) met Maria Rose Fenema Oppedijk.<12..14>

3  Tjaltje Pieters Postma is geboren op woensdag 22 juni 1853 Schraard, is overleden op zondag 28 februari 1937 Hindeloopen. Tjaltje werd 83 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Tjaltje trouwt op zondag 22 december 1895 Gem. Wonseradeel op 42-jarige leeftijd met de 26-jarige Heije Andries de Boer, zoon van Andries Tjebbes de Boer en Joukje Heyes Wijngaarden. Heije is geboren in 1869, is overleden op vrijdag 22 april 1898 Gem. Hemelumer Oldeferd. Heije werd 29 jaar.

4  Jelle Pieters Postma, slager en concierge, wonende Sneek en Witmarsum, is geboren op donderdag 26 oktober 1854 Schraard, is overleden op dinsdag 10 januari 1939 Makkum, is begraven Makkum. Jelle werd 84 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Jelle trouwt op donderdag 30 mei 1889 Gem. Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaske Bokkes Pollema, dochter van Bokke Symons Pollema en Aaltje Hendriks de Haan. Klaske is geboren op donderdag 12 april 1860 Makkum, is overleden op donderdag 25 september 1941 Wolvega. Klaske werd 81 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

5  Akke Pieters Postma, huishoudster, wonende Westhem en Dedgum, is geboren op dinsdag 13 mei 1856 Schraard, is overleden op zondag 14 februari 1937 Westhem. Akke werd 80 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Akke trouwt op zaterdag 30 september 1882 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Wybren Sipkes Oppedijk, zoon van Sipke Durks Oppedijk en Jeltje Sjoerds Terpstra. Wybren, landbouwer, wonende Westhem, is geboren op woensdag 23 april 1851 Tjerkwerd, is overleden op donderdag 15 september 1932. Wybren werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Wybren was eerder gehuwd (1) met Aagje Wiersma.<15,16>

6  Dieuwke Pieters Postma is geboren op zaterdag 30 juni 1860 Makkum, is overleden op zaterdag 12 november 1892 Makkum. Dieuwke werd 32 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Dieuwke trouwt op maandag 30 mei 1887 Sneek op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Meinte Gerbens Vierstra, zoon van Gerben Vierstra en Jikke Martens Ringnalda. Meinte, brugwachter, is geboren op vrijdag 7 augustus 1863, is overleden in januari 1938 USA. Meinte werd 74 jaar en 5 maanden.

Meinte was later gehuwd (2) met Anna Boersma.<17,18>

7  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 30 juni 1860 Makkum, is overleden op zaterdag 30 juni 1860 Makkum.

8  Tjeerdje Pieters Postma is geboren op zondag 10 november 1861 Makkum, is overleden op zondag 15 juni 1941 IJsbrechtum. Tjeerdje werd 79 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Tjeerdje trouwt op zaterdag 5 september 1885 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Jelle Taedes Abma. Jelle, landbouwer, wonende IJsbrechtum, is geboren op woensdag 8 augustus 1855 Folsgare, is overleden op donderdag 8 april 1943 Sneek. Jelle werd 87 jaar en 8 maanden.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Anna Tjitses de Roos.<19,20>

9  Douwe Pieters Postma, slager en boer, wonende Makkum, Wolsum, Exmorra en Bolsward, is geboren op maandag 8 februari 1864 Makkum, is overleden op zondag 11 december 1949 Bolsward. Douwe werd 85 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Douwe trouwt op woensdag 29 mei 1889 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Siebrichje Gerrits Posthumus, dochter van Gerrit Rienks Posthumus en Ynskjen Sijbren Zijsling. Siebrichje is geboren op woensdag 27 maart 1867 Tjerkwerd, is overleden op zaterdag 14 april 1951 Achlum. Siebrichje werd 84 jaar en 18 dagen.

Generatie IV

8  Meindert Jans Bonnema, gardenier en arbeider, wonende Bolsward, Hichtum, Witmarsum, Grauwe Kat onder Arum (Arum) en Arum, is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, is overleden op vrijdag 29 oktober 1858 Arum. Meindert werd 78 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Meindert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 mei 1804 Burgwerd-Hichtum-Hartwerd, trouwt (kerk) op woensdag 23 mei 1804 Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige

9  Lijsbert Gerbens Dijkstra, wonende onder Allingawier, Bolsward en Arum, is geboren op zondag 21 september 1783 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 24 oktober 1851 Arum. Lijsbert werd 68 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Meindert en Lijsbert zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, zie 4.

2  Minne Meinderts Bonnema, boerenknecht, wonende Arum, Boer en Franeker, is geboren op dinsdag 27 januari 1807 Arum, is overleden op dinsdag 17 april 1860 Franeker. Minne werd 53 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Minne trouwt op maandag 27 oktober 1845 Gem. Franekeradeel op 38-jarige leeftijd met de 43-jarige Jetske Martens Hilarides, dochter van Marten Sydses Hilarides en Attje Taekes Salverda. Jetske, schuitenjagersche, wonende Franeker, is geboren op dinsdag 3 november 1801 Miedum onder Tzum, is overleden op vrijdag 29 oktober 1869 Franeker. Jetske werd 67 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Jetske was eerder gehuwd (1) met Riemer Hendrik Bollema.<21,22>

3  Trijntje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 4 december 1811 Witmarsum, is overleden op donderdag 28 juni 1883 Arum. Trijntje werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 10 juli 1834 Gem. Harlingen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerd Jacobus de Rooi, zoon van Jacobus de Rooy en Minke Ennes van der Weij. Sjoerd, touwslagersknecht, is geboren op vrijdag 11 september 1807 Harlingen, is overleden op dinsdag 7 mei 1872 Harlingen. Sjoerd werd 64 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

4  Rintje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 3 augustus 1825 Arum.

10  Jilles Sybrens Bergsma, koopman en schipper, wonende Pingjum, is geboren op dinsdag 1 januari 1793 Pingjum, is overleden op donderdag 15 oktober 1857 Pingjum. Jilles werd 64 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Jilles trouwt op vrijdag 15 juli 1814 Gem. Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige

11  Foekje Karstes Wildervang ook genaamd Foekjen Kastens is geboren op dinsdag 16 augustus 1791 Franeker a/b, is overleden op dinsdag 17 juli 1855 Pingjum. Foekje werd 63 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Jilles en Foekje zijn tien kinderen bekend:

1  Karst Jillerts Bergsma is geboren op maandag 14 maart 1814 Pingjum, is overleden op dinsdag 13 september 1814 Pingjum. Karst werd 5 maanden en 30 dagen.

2  Baukjen Jillerts Bergsma is geboren op zondag 13 augustus 1815 Pingjum, zie 5.

3  Karst Jilles Bergsma ook genaamd Karst Jillerts, werkman, wonende Pingjum, is geboren op maandag 15 juni 1818 Pingjum, is overleden op donderdag 19 maart 1885 Pingjum. Karst werd 66 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Karst trouwt op zaterdag 16 mei 1846 Gem. Wonseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Pietje Douwes IJska ook genaamd Yska, dochter van Douwe Douwes Yska en Trijntje Ages Agema. Pietje, dienstmeid, wonende Pingjum, is geboren op dinsdag 6 februari 1821 Gaast, is overleden op zondag 28 februari 1858 Pingjum. Pietje werd 37 jaar en 22 dagen. Karst trouwt op donderdag 5 juni 1862 Gem. Wonseradeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Yttje Djeurres Nieuwenhuis, dochter van Djurre Yttes Nieuwenhuis en Doutzen Rintjes Kamstra. Yttje, werkvrouw en winkeliersche, wonende Pingjum, is geboren op vrijdag 25 juli 1828 Pingjum, is overleden op donderdag 27 februari 1890 Pingjum. Yttje werd 61 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Yttje was eerder gehuwd (1) met Sijbren Jillerts Bergsma (5 Zie bij 3).<23,24>

4  Trijntje Jilles Bergsma is geboren op woensdag 20 september 1820 Pingjum, is overleden op donderdag 16 november 1820 Pingjum. Trijntje werd 1 maand en 27 dagen.

5  Trijntje Jilles Bergsma is geboren op zondag 7 oktober 1821 Pingjum, is overleden op maandag 14 mei 1855 Witmarsum. Trijntje werd 33 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 31 mei 1851 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Auke Jans de Beer, zoon van Jan Alles de Beer en Martjen Rimmerts Ottema. Auke, werkman, wonende Witmarsum, is geboren op dinsdag 17 mei 1825 Witmarsum, is overleden op zaterdag 6 maart 1858 Witmarsum. Auke werd 32 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

6  Sijbren Jillerts Bergsma (5 Zie bij 3) is geboren op zaterdag 3 juli 1824 Pingjum, is overleden op vrijdag 25 mei 1855 Pingjum. Sijbren werd 30 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Sijbren trouwt op zaterdag 8 juni 1850 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Yttje Djeurres Nieuwenhuis, zie 11.

7  Antje Jillerts Bergsma is geboren op dinsdag 6 juni 1826 Pingjum, is overleden op maandag 8 januari 1872 Pingjum. Antje werd 45 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 10 mei 1851 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjierk Djeurres Nieuwenhuis, zoon van Djurre Yttes Nieuwenhuis en Doutzen Rintjes Kamstra. Sjierk, werkman, wonende Pingjum, is geboren op vrijdag 11 november 1825 Pingjum, is overleden op dinsdag 20 mei 1902 Pingjum. Sjierk werd 76 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

8  Andries Jillerts Bergsma, schipper, wonende Almenum, is geboren op zaterdag 13 december 1828 Pingjum, is overleden op woensdag 23 augustus 1893 Pingjum. Andries werd 64 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Andries trouwt op zaterdag 13 mei 1854 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinke Aukes Rauwerda, dochter van Auke Dirks Rauwerda en Riemke Foppes Ferwerda. Hinke is geboren op woensdag 25 augustus 1830 Pingjum, is overleden op woensdag 21 juli 1920 Pingjum. Hinke werd 89 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

9  Gatske Jillerts Bergsma is geboren op zaterdag 7 mei 1831 Pingjum, is overleden op zondag 1 februari 1880 Witmarsum. Gatske werd 48 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Gatske trouwt op zaterdag 12 maart 1853 Gem. Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Kathrinus Hilles Hoekstra, zoon van Hille Bokkes Hoekstra en Getje Johannes Werkhoven. Kathrinus, werkman, wonende Witmarsum, is geboren op dinsdag 2 februari 1830 Witmarsum, is overleden op maandag 18 februari 1895 Witmarsum. Kathrinus werd 65 jaar en 16 dagen.

10  Kaatje Jillerts Bergsma ook genaamd Kaatje Jilles Bergsma is geboren op donderdag 23 januari 1834 Pingjum, is overleden op maandag 9 mei 1921 Witmarsum. Kaatje werd 87 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Kaatje trouwt op zaterdag 11 juni 1853 Gem. Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Rients Jans Faber, zoon van Jan Rientses Faber en Antje Wytses van Kampen. Rients, werkman, veehouder en koopman, wonende Witmarsum en Pingjum, is geboren op vrijdag 19 september 1823 Witmarsum, is overleden op zaterdag 27 december 1890 Pingjum. Rients werd 67 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

12  Jelle Jelles Postma, slager, wonende Longerhouw, is geboren op donderdag 19 augustus 1773 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 3 februari 1854 Schraard. Jelle werd 80 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Jelle trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1807 Tjerkwerd op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige

13  Antje Franses de Boer is geboren op maandag 25 augustus 1783 Schettens, is overleden op zondag 30 november 1873 Makkum. Antje werd 90 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Jelle en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Jelles Postma, slager, is geboren op vrijdag 26 januari 1810 Longerhouw, is overleden op maandag 15 mei 1893 Makkum. Jelle werd 83 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Jelle trouwt op zaterdag 16 mei 1863 Gem. Wonseradeel op 53-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Johannes Schanstra, dochter van Johannes Berends Schanstra en Baukjen Jetzes de Jong. Trijntje is geboren op zaterdag 15 februari 1840 Witmarsum, is overleden op woensdag 1 augustus 1866 Makkum. Trijntje werd 26 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

2  Pieter Jelles Postma is geboren op donderdag 17 februari 1820 Schraard, zie 6.

14  Douwe Tjallings Reitsma, boereknecht en boer, wonende Parrega, Exmorra, Schraard en onder Allingawier, is geboren op maandag 19 december 1796 onder Allingawier, is overleden op donderdag 12 januari 1893 Parrega. Douwe werd 96 jaar en 24 dagen.

Douwe trouwt op donderdag 19 november 1863 Gem. Wonseradeel op 66-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Joukje Jans Bruinsma, dochter van Jan Johannes Bruinsma en Aukjen Jacobs Bruinsma. Joukje, boerin, wonende Parrega, is geboren op maandag 16 maart 1812 Parrega, is overleden op zondag 3 januari 1897 Parrega. Joukje werd 84 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Joukje was eerder gehuwd (1) met Rients Emkes Rienstra.<25,26>

Douwe trouwt op zaterdag 31 mei 1823 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige

15  Saakje Jans Feenstra is geboren op donderdag 23 mei 1799 Exmorra, is overleden op donderdag 20 januari 1848 Schraard. Saakje werd 48 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Douwe en Saakje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjalling Douwes Reitsma is geboren op maandag 7 juni 1824 Exmorra, is overleden op vrijdag 28 juli 1826 Exmorra. Tjalling werd 2 jaar, 1 maand en 21 dagen.

2  Klaaske Douwes Reidsma is geboren op zaterdag 21 juli 1827 Angterp onder Parrega, zie 7.

3  Tjalling Douwes Reitsma is geboren op woensdag 21 april 1830 Angterp onder Parrega, is overleden op zondag 30 augustus 1835 Parrega. Tjalling werd 5 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

4  Jan Douwes Reitsma, timmerman en aannemer, wonende Nijland, is geboren op woensdag 19 juni 1833 Parrega, is overleden op zaterdag 13 januari 1917 Nijland. Jan werd 83 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 16 mei 1857 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Janneke Rientses Plantinga, dochter van Rients Wijbes Plantinga en Baukje Klazes Dijkstra. Janneke is geboren op donderdag 26 januari 1837 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 18 mei 1888 Nijland. Janneke werd 51 jaar, 3 maanden en 22 dagen. Jan trouwt op zaterdag 18 juni 1892 gemeente Wymbritseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Dirkje Baukes Zondervan, dochter van Bauke Hyltjes Zondervan en Sijke Klazes van der Meer. Dirkje, huishoudster, is geboren op dinsdag 3 april 1849 Sexbierum, is overleden op zaterdag 18 oktober 1930 gemeente Wymbritseradeel. Dirkje werd 81 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Geerts Flonk.<27..30> Dirkje was later gehuwd (3) met Tomas Nauta.<31>

5  Tjaltje Douwes Reitsma is geboren op dinsdag 15 maart 1836 Parrega, is overleden op woensdag 15 januari 1862 Schraard. Tjaltje werd 25 jaar en 10 maanden.

Tjaltje trouwt op zaterdag 21 mei 1859 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Rienk Martens van der Weide, zoon van Marten Rienks van der Weide en Grietje Pieters Kuiken. Rienk, timmerman, is geboren op donderdag 23 juni 1831 Schraard, is overleden op vrijdag 3 mei 1889 Wons. Rienk werd 57 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Rienk was later gehuwd (2) met Lijsbeth Wiebes Tilstra.<32..35>

6  Akke Douwes Reitsma is geboren op dinsdag 6 juli 1841 Angterp onder Parrega, is overleden op maandag 20 november 1854 onder Allingawier. Akke werd 13 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Generatie V

16  Jan Minnes ook genaamd Jan Mennes, pachtboer te Nijland, wonende Hennaard, Nijland, IJlst, o/Cubaard, Spannum en Westerbroek, is geboren rond 1740 Douwe Iebes.

Jan trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1773 Edens op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

17  Trijntje Meijnerts, wonende Spannum en Nijland, is geboren rond 1750 en afkomstig uit Spannum.

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Jans, wonende Arum, is overleden voor 1817.

2  Meindert Jans Bonnema is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, zie 8.

3  Minne Jans de Vries, dagloner, wonende Wetsinge, is geboren in 1786 Nijland, is overleden op dinsdag 19 juli 1842 Wetsinge. Minne werd 56 jaar.

Minne trouwt (kerk) op zondag 16 december 1810 Bedum op 24-jarige leeftijd met Aaltje Hindriks, dochter van Hindrik Meinderts en Reinje Jacobs. Aaltje, dagloonster, is overleden op dinsdag 21 september 1830 Bedum.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Jan Egges.<36,37>

18  Gerben Rintjes Dijkstra ook genaamd Gerben Rinties, boer, arbeider en bolloper, wonende Exmorra, onder Allingawier, Schraard en Arum, is geboren op vrijdag 21 maart 1749 Greonterp, is overleden op woensdag 28 februari 1827 Arum, is begraven Arum. Gerben werd 77 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Gerben trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1774 onder Allingawier op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Marij Jetses, dochter van Jetse Jelles (112) en Lijkeltje Sijbrens (113). Marij, wonende Westhem, Exmorra en Makkum, is geboren rond zondag 5 december 1751, is overleden op woensdag 10 april 1782 Makkum. Marij werd ongeveer 30 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Gerben en Marij zijn twee kinderen bekend.<38..45>

Gerben trouwt (kerk) op zondag 14 november 1790 onder Allingawier op 41-jarige leeftijd (3) met de 37-jarige Trijntje Lolkes, dochter van Lolle Sipkes en Trijntje Watses. Trijntje, arbeidster, is geboren op donderdag 29 maart 1753 Makkum, is overleden op donderdag 5 augustus 1824 Schraard. Trijntje werd 71 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Sijmon Sijmons.<46,47>

Van Gerben en Trijntje is een kind bekend.<48>

Gerben trouwt (kerk) op zondag 7 juli 1782 Exmorra op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige

19  Grietje Annes ook genaamd Gritje, wonende Tjerkwerd en onder Allingawier, is geboren rond 1750 en afkomstig uit Tjerkwerd, is overleden op maandag 14 maart 1785 onder Allingawier. Grietje werd ongeveer 35 jaar.

Van Gerben en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Lijsbert Gerbens Dijkstra is geboren op zondag 21 september 1783 onder Allingawier, zie 9.

2  Grietje Gerbens Dijkstra, schippersbedrijf, schippersche en turfverkoopster, wonende Wommels, is geboren op zondag 13 maart 1785 onder Allingawier, is overleden op donderdag 9 juli 1863 Workum. Grietje werd 78 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 10 september 1812 Wommels op 27-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Jisse Dirks van der Wal, zoon van Dirk Jisses van der Wal en Okje Hessels. Jisse, schuiteboer en turfschipper, wonende Wommels, is geboren op zaterdag 15 juli 1780 Wommels, is overleden op donderdag 5 oktober 1826 Wommels. Jisse werd 46 jaar, 2 maanden en 20 dagen. Grietje trouwt op woensdag 11 november 1829 gemeente Workum op 44-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Tjebbe Martens Oudendijk, zoon van Marten Uilkes Oudendijk en Trijntje Tjebbes Deynum. Tjebbe, vuilnisvoerder, varensgezel en koemelker, wonende Workum, is geboren op vrijdag 6 februari 1801 Workum, is overleden op woensdag 21 mei 1862 Workum. Tjebbe werd 61 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

20  Sijbren Jillerts Bergsma, schipper, wonende Pingjum, is geboren op woensdag 6 december 1769 Tietjerk, is overleden op maandag 24 januari 1831 Pingjum. Sijbren werd 61 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Sijbren trouwt (kerk) op zondag 7 februari 1790 Pingjum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige

21  Trijntje Pieters Koopmans is geboren op zondag 12 november 1769 Pingjum, is overleden op dinsdag 16 januari 1838 Pingjum. Trijntje werd 68 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Sijbren en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Jilles Sybrens Bergsma is geboren op dinsdag 1 januari 1793 Pingjum, zie 10.

2  Andries Sijbrens Bergsma, koopman en slager, wonende Pingjum, is geboren op dinsdag 2 juni 1795 Pingjum, is overleden op woensdag 28 april 1858 Gem. Barradeel. Andries werd 62 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Andries trouwt op zaterdag 29 juni 1816 Gem. Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Ybeles Blanksma, dochter van Yble Ysbrands Blanksma en Eeke Ulbes (Blanksma). Trijntje is geboren op zondag 7 augustus 1791 Pingjum, is overleden op woensdag 21 mei 1845 Pingjum. Trijntje werd 53 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

3  Gatske Sijbrens Bergsma is geboren op dinsdag 16 december 1800 Pingjum, is overleden op dinsdag 23 januari 1877 Schettens. Gatske werd 76 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Gatske trouwt op zaterdag 27 mei 1826 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Johannes Klases Kooistra, zoon van Klaas Johannes Kooistra en Jancke Annes (feenstra). Johannes, koopman, wonende Schettens, is geboren op vrijdag 9 november 1804 Piaam, is overleden op zondag 19 december 1875 Schettens. Johannes werd 71 jaar, 1 maand en 10 dagen.

4  Johannes Sijbrens Bergsma, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op zondag 2 oktober 1803 Pingjum, is overleden op zaterdag 14 januari 1871 Pingjum. Johannes werd 67 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 7 juli 1827 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Pietje Jarigs Wassenaar, dochter van Jarig Jobs Wassenaar en Lieske Klases Hoogterp. Pietje is geboren op maandag 16 oktober 1797 Jellum, is overleden op dinsdag 5 juli 1842 Pingjum. Pietje werd 44 jaar, 8 maanden en 19 dagen. Johannes trouwt op zaterdag 1 juni 1844 Gem. Wonseradeel op 40-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Riemke Pieters Bakker, dochter van Pieter Dirks Bakker en Hitje Dirks Cornel. Riemke, wonende Lollum, is geboren op woensdag 3 februari 1808 Arum, is overleden op donderdag 6 september 1883 Pingjum. Riemke werd 75 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Riemke was eerder gehuwd (1) met Bauke Jans Mars.<49,50>

5  Sijbren Sijbrens Bergsma is geboren op dinsdag 6 januari 1807 Pingjum.

6  Pieter Sijbrens Bergsma, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op dinsdag 6 januari 1807 Pingjum, is overleden op dinsdag 29 december 1846 Pingjum. Pieter werd 39 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 27 juni 1835 Gem. Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Wapke Pieters Bakker, dochter van Pieter Dirks Bakker en Hitje Dirks Cornel. Wapke, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 19 juni 1813 Arum, is overleden op woensdag 5 november 1890 Pingjum. Wapke werd 77 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

7  Trijntje Sijbrens Bergsma is geboren op zaterdag 25 november 1809 Pingjum, is overleden op maandag 8 januari 1810 Pingjum. Trijntje werd 1 maand en 14 dagen.

8  Trijntje Sijbrens Bergsma, wonende Arum, is geboren op woensdag 25 december 1811 Pingjum, is overleden op zondag 28 januari 1877 Arum. Trijntje werd 65 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 5 augustus 1837 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Frans Jorkes Kooijenga, zoon van Jorke Hayes Kooijenga en Marijke Adams Snijder. Frans, arbeider, wonende Arum, is geboren op maandag 10 november 1806 Arum, is overleden op donderdag 21 mei 1868 Franeker. Frans werd 61 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Pietertje Riemers Reitsma.<51,52>

9  Willem Sijbrens Bergsma is geboren op vrijdag 28 oktober 1814 Pingjum, is overleden op woensdag 6 maart 1816 Arum. Willem werd 1 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

22  Karst Klazes Wildervang ook genaamd Karste, turfschipper, is geboren op zondag 19 september 1762 Nijeholtwolde, is overleden op zondag 23 februari 1794 Bakkeveen. Karst werd 31 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Karst gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 24 november 1787 Arum, trouwt (kerk) op zaterdag 29 december 1787 Wolvega op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige

23  Baukje Lieuwes van der Veen ook genaamd Baukjen Lieuwes Leeman is geboren op donderdag 29 oktober 1767 Arum, is overleden op dinsdag 28 maart 1843 Pingjum. Baukje werd 75 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Baukje trouwt voor 1814 op hoogstens 46-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 50-jarige Douwe Ynses Wiersma ook genaamd Douwe Ienses, zoon van Ynse Wierds en Aaltje Johannes. Douwe, kooltjer en beurtschipper, wonende Pingjum, is geboren in oktober 1763 Arum, is gedoopt op zondag 16 september 1764 Arum, is overleden op woensdag 30 december 1846 Pingjum. Douwe werd 83 jaar en 2 maanden.

Douwe was eerder gehuwd (1) met Hotske Bernardus Koster.<53,54>

Van Karst en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Annigje Karstes Wildervang ook genaamd Antje is geboren op zondag 4 januari 1789 Sneek, is overleden op zaterdag 8 juni 1850 Pingjum. Annigje werd 61 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Annigje was gehuwd met Hendrik Pieters Koopmans ook genaamd Henderik, zoon van Pieter Andries Koopmans (42) en Gatske Saekles (43). Hendrik, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op woensdag 11 december 1782 Pingjum, is overleden op donderdag 25 oktober 1849 Pingjum. Hendrik werd 66 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

2  Foekje Karstes Wildervang is geboren op dinsdag 16 augustus 1791 Franeker a/b, zie 11.

24  Jelle Pijtters Nauta, schipper, wonende Exmorra, is verdronken op woensdag 10 februari 1773 Akerslotermeer.

Jelle trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1768 Exmorra met

25  Grietje Feddriks is geboren Zurich, is overleden op zaterdag 22 oktober 1814 onder Allingawier.

Van Jelle en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Antie Jelles Nauta, werkster, wonende Schraard en Wons, is geboren op vrijdag 11 november 1768 Exmorra, is overleden op maandag 8 maart 1830 Wons. Antie werd 61 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Antie trouwt (kerk) op zondag 26 juni 1791 Wons op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Anne Foekes Buitenrust, zoon van Foekke Annes en Berber Sytses. Anne, arbeider, wonende Wons, is geboren in 1759 Wons, is overleden op donderdag 5 september 1822 Wons. Anne werd 63 jaar.

2  Pieter Jelles Nauta ook genaamd Pieter Jelles Nota, arbeider, wonende Longerhouw, is geboren op donderdag 28 februari 1771 Exmorra, is overleden op zaterdag 28 februari 1857 Schettens. Pieter werd 86 jaar.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 30 april 1809 Exmorra op 38-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Eeltjes Haagsma, dochter van Eeltje Everts Haagsma en Akke Johannes. Klaaske, wonende Burgwerd, is geboren op woensdag 14 februari 1781 Harlingen, is overleden op dinsdag 27 januari 1863 Schettens. Klaaske werd 81 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

3  Trintje Jelles is geboren op zondag 22 november 1772 Exmorra.

4  Jelle Jelles Postma is geboren op donderdag 19 augustus 1773 onder Allingawier, zie 12.

26  Frans Douwes de Boer, boer, slager, commies der belastingen van het gemaal Arum en visserman, wonende Tjerkwerd, Schettens, Bolsward, Arum en Sandfirden, is geboren Tjerkwerd, is overleden op zaterdag 10 maart 1838 Bolsward.

Frans trouwt (kerk) op zondag 12 maart 1780 Tjerkwerd met de 20-jarige

27  Geertje Pieters Dijkstra ook genaamd Gettje Pieters is geboren in 1760 Berlikum, is overleden op vrijdag 2 oktober 1840 Schraard. Geertje werd 80 jaar.

Van Frans en Geertje zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Franses de Boer is geboren op maandag 25 augustus 1783 Schettens, zie 13.

2  Sjoukje Franses de Boer, boerin, wonende Schettens en Witmarsum, is geboren op vrijdag 30 september 1785 o/Schettens, is overleden op zaterdag 19 januari 1850 Witmarsum. Sjoukje werd 64 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Sjoukje trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1807 Witmarsum op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Watze Sjoerds Hidma ook genaamd Hibma, zoon van Sjoerd Theunis en Hinke Piers Hidma. Watze, boer, wonende Witmarsum, is geboren op zaterdag 12 februari 1774 Witmarsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1774 Witmarsum, is overleden op dinsdag 17 oktober 1848 Witmarsum. Watze werd 74 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Trijntje Franses de Boer is geboren op dinsdag 6 maart 1787 o/Schettens, is overleden op donderdag 18 mei 1876 Sneek. Trijntje werd 89 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 29 mei 1814 Gem. Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Jentjes de Groot, zoon van Jentje Gerbens de Groot en Trijntje Dirks van der Meulen. Klaas is geboren op zaterdag 29 mei 1790 Rauwerd, is overleden op maandag 26 december 1831 Sneek. Klaas werd 41 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Douwe Franses de Boer, koopman, wonende Schraard, Harlingen en Terschelling, is geboren op vrijdag 2 mei 1788, is overleden Harlingen.

Douwe trouwt op dinsdag 16 juni 1818 Gem. Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de 19-jarige Sjoukje Meinderts de Vries ook genaamd Sjoukjen, dochter van Meindert Klazes de Vries en Hiltje Sjoukes. Sjoukje, wonende Arum, is geboren in 1799, is overleden op vrijdag 2 juni 1848 Gem. Terschelling. Sjoukje werd 49 jaar.

Sjoukje was eerder gehuwd (1) met Sijtze Eeltjes Kooistra.<55..58>

5  Mayke Franses de Boer is geboren op donderdag 13 mei 1790 Schettens, is overleden op zondag 6 augustus 1826 Gem. Bolsward. Mayke werd 36 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Mayke trouwt op zondag 2 december 1821 Gem. Bolsward op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Wijtze Lippes Welbedagt ook genaamd Wytse, zoon van Lippe Wytses Welbedagt en Haebeltje Doekes Wijngaarden. Wijtze, arbeider en tichelknecht, wonende Bolsward, is geboren op dinsdag 4 juli 1797 Workum, is overleden op zaterdag 11 november 1848 Bolsward. Wijtze werd 51 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Wijtze was later gehuwd (2) met Aukjen Siebrens Hoekstra.<59..61> Wijtze was later gehuwd (3) met Trijntje Jans Bakels.<62..65>

6  Pieter Franses is geboren op zaterdag 26 januari 1793 Schettens.

7  Haykjen Franses is geboren op zondag 20 november 1796 Schettens, is overleden voor 1800. Haykjen werd hoogstens 3 jaar, 1 maand en 12 dagen.

8  Haijkjen Franses de Boer ook genaamd Haykjen, arbeidster, wonende Bolsward, is geboren op woensdag 1 januari 1800 Schettens, is overleden op donderdag 21 juli 1859 Gem. Bolsward. Haijkjen werd 59 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Haijkjen trouwt op zondag 2 juni 1839 Gem. Bolsward op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Anne Jans de Boer, zoon van Riemke Klazes. Anne, arbeider, is geboren in 1813 Bolsward, is overleden voor 1859. Anne werd hoogstens 46 jaar.

9  Aaltje Franses de Boer is geboren op dinsdag 28 augustus 1804 Bolsward, is overleden op vrijdag 11 augustus 1865 Bolsward. Aaltje werd 60 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Aaltje trouwt op zondag 21 oktober 1832 Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Lammert Johannes Riemersma, zoon van Johannes Jans Riemersma en Johanna Harmens Lammertsma. Lammert is geboren op maandag 10 oktober 1808 Bolsward, is overleden op donderdag 8 december 1881 Workum. Lammert werd 73 jaar, 1 maand en 28 dagen.

28  Tjalling Sijbrens Reitsma ook genaamd Reidsma, boer, wonende onder Allingawier en Exmorra, is geboren op maandag 20 december 1762 Exmorra, is overleden op zondag 5 juli 1807 Exmorra. Tjalling werd 44 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Tjalling trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1791 onder Allingawier op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige

29  Akke Douwes Dijkstra, wonende Exmorra, is geboren op maandag 20 augustus 1770 Kornwerd, is overleden op maandag 12 juli 1841 Exmorra. Akke werd 70 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Akke trouwt op woensdag 25 september 1811 Gem. Wonseradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Rommert Oepkes Visscher, zoon van Oepke Rommerts en Rinske Folkerts Klinkenberg. Rommert, visser, wonende Exmorra, is geboren op zondag 2 juni 1771 Schraard, is gedoopt op zondag 5 juni 1791 Exmorra, is overleden op zondag 17 januari 1858 Exmorra. Rommert werd 86 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Rommert en Akke is een kind bekend.<66>

Van Tjalling en Akke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sijbren Tjallings Reitsma ook genaamd Sybren en Siebrand, schippersknecht, schipper en arbeider, wonende Exmorra en Workum, is geboren op vrijdag 9 maart 1792 onder Allingawier, is overleden op maandag 1 oktober 1883 Workum. Sijbren werd 91 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Sijbren trouwt op zaterdag 31 mei 1823 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Pietje Doekles Terpstra, dochter van Doekle Douwes Terpstra en Ynkjen Johannes. Pietje, wonende Exmorra, is geboren Exmorra, is gedoopt op donderdag 26 augustus 1802 Exmorra, is overleden op zondag 6 juni 1858 Workum. Pietje werd 55 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

2  Antje Tjallings Reitsma, dienstmaagd, wonende onder Allingawier en Exmorra, is geboren op donderdag 28 maart 1793 onder Allingawier, is overleden op zondag 27 februari 1887 Schraard. Antje werd 93 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 18 december 1813 gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sybe Pieters Heinsma ook genaamd Siebe, zoon van Pieter Heins Heinsma en Baukje Sybes. Sybe, schipper, arbeider en slager, wonende Schraard, is geboren op dinsdag 5 maart 1793 Schraard, is overleden op woensdag 7 augustus 1872 Schraard. Sybe werd 79 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

3  Douwe Tjallings Reitsma is geboren op dinsdag 11 maart 1794 onder Allingawier, is jong overleden voor vrijdag 16 december 1796. Douwe werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

4  Douwe Tjallings Reitsma is geboren op maandag 19 december 1796 onder Allingawier, zie 14.

5  Bakke Tjallings Reitsma is geboren op dinsdag 28 november 1797 onder Allingawier, is overleden voor 1800. Bakke werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 4 dagen.

6  Bakke Tjallings Reitsma, wonende Bolsward en Workum, is geboren op zondag 9 februari 1800 Exmorra, is overleden op dinsdag 20 februari 1877 Workum. Bakke werd 77 jaar en 11 dagen.

Bakke trouwt op zondag 2 juni 1822 Gem. Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Taeke Pieters de Haan ook genaamd Teeke, zoon van Pieter Taekes de Haan en Aafke Feites Agema. Taeke, rogmolenaarsknecht en schipper, wonende Bolsward en Workum, is geboren op woensdag 19 april 1797 Schettens, is overleden op zaterdag 31 augustus 1867. Taeke werd 70 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

7  Jetze Tjallings Reitsma, schipper en veerschipper, wonende Makkum, is geboren op zondag 22 september 1805 Exmorra, is overleden op zaterdag 15 mei 1875 Makkum. Jetze werd 69 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Jetze trouwt op zaterdag 16 april 1836 Gem. Wonseradeel op 30-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Neeltje Anskes Bakker, dochter van Anske Gerbens Bakker en Taetske Pieters Hibma. Neeltje is geboren op dinsdag 7 december 1813 Makkum, is overleden op vrijdag 2 april 1841 Makkum. Neeltje werd 27 jaar, 3 maanden en 26 dagen. Jetze trouwt op vrijdag 30 juni 1843 Gem. Wonseradeel op 37-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Tjeerdtje Anskes Bakker, dochter van Anske Gerbens Bakker en Taetske Pieters Hibma. Tjeerdtje is geboren op dinsdag 10 mei 1803 Makkum, is overleden op zondag 10 april 1887 Makkum. Tjeerdtje werd 83 jaar en 11 maanden.

Tjeerdtje was eerder gehuwd (1) met Roelof Sweerus Oldendorp.<67,68>

30  Jan Annes Feenstra, boer, diaken en ouderling, wonende Tjerkwerd en Exmorra, is geboren op donderdag 7 augustus 1766 Tjerkwerd, is overleden op donderdag 22 september 1842 Exmorra. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jan trouwt op maandag 24 mei 1790 Exmorra op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Dieuwke Baukes Wiersma, dochter van Bauke Tietes Wiersma en Hinke Sijbrens Haitsma. Dieuwke, wonende onder Allingawier, is geboren op woensdag 28 augustus 1771 Exmorra, is overleden in 1792 Exmorra. Dieuwke werd 21 jaar.

Van Jan en Dieuwke zijn twee kinderen bekend.<69..74>

Jan trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 op 28-jarige leeftijd (2) met

31  Klaaske Johannesdr Kooistra is overleden op vrijdag 18 maart 1814 Exmorra.

Van Jan en Klaaske zijn acht kinderen bekend:

1  Dieuwke Jans Feenstra is geboren op zondag 20 maart 1796 Exmorra, is overleden op maandag 5 februari 1855 onder Allingawier. Dieuwke werd 58 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Dieuwke trouwt op zaterdag 21 juni 1817 Gem. Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Pieters Velzen, zoon van Pieter Jans Velsen en Geertje Alles de Boer. Jan, arbeider, boer en visser, wonende Exmorra, onder Allingawier en Makkum, is geboren op zondag 6 februari 1791 onder Allingawier, is gedoopt op zondag 20 februari 1791 Allingawier-Exmorra, is overleden op dinsdag 31 maart 1863 onder Allingawier. Jan werd 72 jaar, 1 maand en 25 dagen.

2  Johannes Jans Feenstra, boer, wonende Hindeloopen, is geboren op zondag 11 juni 1797 Exmorra, is overleden op vrijdag 24 juni 1870 Bolsward. Johannes werd 73 jaar en 13 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 16 juni 1821 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Uilkje Fekkes Deinum ook genaamd Uilk, dochter van Fekke Gerbens Deinum en Hijlkje Jacobs. Uilkje, wonende Workum, is geboren op zondag 6 oktober 1799 Hindeloopen, is overleden op donderdag 27 augustus 1868. Uilkje werd 68 jaar, 10 maanden en 21 dagen. Johannes trouwt op woensdag 25 augustus 1869 Bolsward op 72-jarige leeftijd (2) met de 67-jarige Rinske Kuipers, dochter van Wigle Johannes en Nieske Hendriks. Rinske is geboren in 1802.

Rinske was eerder gehuwd (1) met Jane van der Veen.

3  Saakje Jans Feenstra is geboren op donderdag 23 mei 1799 Exmorra, zie 15.

4  Reinskjen Jans Feenstra, wonende Exmorra, is geboren op dinsdag 12 mei 1801 Exmorra, is overleden op woensdag 8 juli 1840 Exmorra. Reinskjen werd 39 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Reinskjen trouwt op zaterdag 16 juni 1821 Gem. Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwe Douwes Reitsma, zoon van Douwe Sijbrens Reitsma en Pietje Douwes Dijkstra. Douwe, koemelker, wegwerker en arbeider, wonende Exmorra, is geboren op vrijdag 8 maart 1799 Exmorra, is overleden op dinsdag 10 maart 1874 Exmorra. Douwe werd 75 jaar en 2 dagen.

5  Eerde Jans Feenstra, boer, wonende onder Allingawier en Exmorra, is geboren op maandag 14 maart 1803 Exmorra, is overleden op woensdag 16 mei 1883 Exmorra. Eerde werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Eerde trouwt op zaterdag 23 mei 1829 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige Dieuwke Wypkes Postma, dochter van Wijpke Wijpkes Postma en Wypkjen Baukes Wiersma. Dieuwke is geboren op zondag 9 februari 1812 Exmorra, is overleden op woensdag 4 november 1874 Exmorra. Dieuwke werd 62 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

6  Klaas Jans Feenstra, boer, wonende Exmorra, Tjerkwerd, Wolsum en Nijland, is geboren op vrijdag 11 januari 1805 Exmorra, is overleden op dinsdag 7 juli 1857 Nijland. Klaas werd 52 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Klaas trouwt op zaterdag 22 mei 1830 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Idske Attes Posthumus ook genaamd Itske, dochter van Atte Rienks Posthumus en Nieske Gerrits Yntema. Idske, boer, is geboren op zondag 22 juli 1810 Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 30 mei 1882 Wolsum. Idske werd 71 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

7  Douwe Jans Feenstra is geboren op zaterdag 1 september 1810 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 10 mei 1811. Douwe werd 8 maanden en 9 dagen.

8  Richtje Jans Feenstra is geboren op zaterdag 1 september 1810 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 7 juni 1811 Exmorra. Richtje werd 9 maanden en 6 dagen.

Generatie VI

32  Minne Haenties ook genaamd Menne, boer, wonende Hennaard en Spannum, is overleden in 1754 Spannum.

Minne gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 april 1736 Oosterlittens, trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1736 Itens met de ongeveer 25-jarige

33  Acke Jans ook genaamd Aukje Jans is geboren rond 1711, is overleden op zaterdag 21 juni 1788 Nijland, is begraven op vrijdag 27 juni 1788 Spannum. Acke werd ongeveer 77 jaar.

Van Minne en Acke zijn zes kinderen bekend:

1  Haantje Mennes, boer, wonende Hennaard, Spannum en Tzum, is geboren op maandag 16 september 1737 Douwe Iebes, is overleden op donderdag 27 oktober 1808 Tzum. Haantje werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Haantje trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1770 Spannum op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jetske Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Jetske, wonende Lekkum, is geboren op woensdag 20 februari 1743 Oosterend, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 Oosterend, is overleden rond 1804 Tzum. Jetske werd ongeveer 61 jaar.

2  Jan Minnes is geboren rond 1740 Douwe Iebes, zie 16.

3  Douwe Minnes Terpstra, boer, is geboren op zondag 25 maart 1742 Hennaard, is overleden op zondag 7 juli 1822 Oosterend. Douwe werd 80 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1773 Edens op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Antje is geboren op donderdag 25 februari 1745 Oosterend, is gedoopt op zondag 28 maart 1745 Oosterend, is overleden op dinsdag 2 april 1839 Tzum. Antje werd 94 jaar, 1 maand en 8 dagen.

4  Trijntje Minnes is geboren rond 1745 Spannum, is overleden rond 1800 Wommels. Trijntje werd ongeveer 55 jaar.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1770 Wommels op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Cornelis Posthumus, zoon van Cornelis Romkes en Luietske Tjerks. Cornelis, boer, wonende Wommels, is overleden rond 1780 Wommels.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Janneke Jans.<75,76>

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1781 Wommels op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Tjeerd Douwes Douma, zoon van Douwe Tjebbes en Fokeltje Jans. Tjeerd, boer, wonende Wommels, is geboren op vrijdag 2 augustus 1748 Itens, is overleden op woensdag 18 december 1822 Wommels. Tjeerd werd 74 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Tjeerd was later gehuwd (2) met Ybeltje Piers Nieuwenhuis.<77,78>

5  Freerk Minnes Terpstra, boer, wonende o/Spannum, is geboren op dinsdag 6 januari 1750 Spannum, is overleden op woensdag 20 november 1822. Freerk werd 72 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Freerk trouwt (kerk) op dinsdag 14 augustus 1781 Edens op 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sjouckjen Jans, dochter van Jan Pieters en Geertie Gerrits. Sjouckjen is geboren op zondag 20 maart 1757 Itens, is overleden voor 1791. Sjouckjen werd hoogstens 33 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Freerk trouwt (kerk) op zondag 11 september 1791 Edens op 41-jarige leeftijd (2) met Wijtske Pijtters ook genaamd Wietske Pieters. Freerk trouwt op vrijdag 30 augustus 1816 Wommels op 66-jarige leeftijd (3) met de 66-jarige Yfke Johannes Bonsma, dochter van Johannes Hendriks en Maijke Aukes. Yfke is geboren op zondag 26 april 1750 Warga, is overleden op vrijdag 17 oktober 1828 Spannum. Yfke werd 78 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Yfke was eerder gehuwd (1) met Sible Holkes Bonsma.<79,80>

6  Jancke Minnes, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren op woensdag 16 februari 1752 Spannum.

Jancke trouwt (kerk) op zondag 6 juni 1773 Itens op 21-jarige leeftijd met Gerben Ates Kingma, zoon van Ate Yntes (Kingma) en Gertje Ates ( Kingma ). Gerben, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren Wommels, is overleden op maandag 5 augustus 1816 Gem. Franeker.

Gerben was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sytses.<81,82>

34  Meyndert.

35  N.N..

Van Meyndert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Trijntje Meijnerts is geboren rond 1750 en afkomstig uit Spannum, zie 17.

36  Rintje Gerbens, boer, wonende Greonterp, Sandfirden en Dedgum, is geboren rond 1725 Greonterp, is overleden in 1767 Greonterp, is begraven Hieslum. Rintje werd ongeveer 42 jaar.

Rintje trouwt (kerk) op zondag 6 oktober 1754 Dedgum op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met Trijntje Harkes, dochter van Harke Sickes en Sijbrigh Sijtses. Trijntje, wonende Dedgum, is afkomstig uit Greonterp, is overleden op dinsdag 28 december 1784, is begraven Tjerkwerd.

Trijntje was later gehuwd (2) met Hendrik Jacobs.<83,84>

Van Rintje en Trijntje zijn vier kinderen bekend.<85..88>

Rintje trouwt (kerk) op zondag 28 november 1745 Parrega-Hieslum-Greonterp op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met

37  Yeb Piers ook genaamd Tjeb en Iepkje Piers, wonende Wolsum en Greonterp, is overleden voor 1754 Wolsum.

Van Rintje en Yeb zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Rintjes, wonende Dedgum, is geboren in 1746.

Pier trouwt (kerk) op zondag 24 oktober 1773 Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Baukjen Jeltes, dochter van Jelte Sikkes en Aaltje Claasses. Baukjen, wonende o/Bolsward, is geboren in 1742, is overleden op dinsdag 5 oktober 1813 Parrega. Baukjen werd 71 jaar.

Baukjen was later gehuwd (2) met Rinke Jelles Bootsma.<89,90>

2  Antje Rintjes, wonende Westhem, is geboren rond 1748, is overleden op maandag 23 november 1778 Wolsum. Antje werd ongeveer 30 jaar.

Antje trouwt (kerk) op zondag 28 december 1777 Westhem-Wolsum op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Sierk Pieters Jouwsma ook genaamd Sjirk, zoon van Pieter Gerbens Jouwsma en Martzen Wiebrens. Sierk, boer, wonende Wolsum, is geboren in 1756 Wommels, is overleden op zondag 19 april 1840. Sierk werd 84 jaar.

Sierk was later gehuwd (2) met Anke Johannes.<91,92>

3  Gerben Rintjes Dijkstra is geboren op vrijdag 21 maart 1749 Greonterp, zie 18.

38  Anne Durks de Boer, wonende Dedgum.

Anne was gehuwd met

39  Lysbet Johannis van der Meulen, wonende Dedgum.

Van Anne en Lysbet is een kind bekend:

1  Grietje Annes is geboren rond 1750 en afkomstig uit Tjerkwerd, zie 19.

40  Jilles Johannes ook genaamd Jillert Johannes, schipper, wonende Bergum, is afkomstig uit Bergum.

Jilles gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 12 augustus 1758 Bergum met

41  Trijntje Zybrens ook genaamd Trientje Sieberens, wonende Bergum, is afkomstig uit Bergum.

Van Jilles en Trijntje is een kind bekend:

1  Sijbren Jillerts Bergsma is geboren op woensdag 6 december 1769 Tietjerk, zie 20.

42  Pieter Andries Koopmans is geboren in 1741, is overleden op donderdag 29 september 1814 Pingjum. Pieter werd 73 jaar.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1769 Pingjum op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige

43  Gatske Saekles, wonende Pingjum, is geboren op maandag 4 maart 1748 Pingjum, is overleden op vrijdag 17 juni 1831 Pingjum. Gatske werd 83 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Van Pieter en Gatske zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Pieters Koopmans is geboren op zondag 12 november 1769 Pingjum, zie 21.

2  Rinske Pieters Koopmans ook genaamd Rinsche, wonende Pingjum, is geboren op maandag 2 maart 1772 Pingjum, is gedoopt op zondag 14 maart 1802, is overleden op donderdag 12 juni 1823 Pingjum. Rinske werd 51 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Rinske trouwt (kerk) op zondag 13 december 1801 Pingjum op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Hein Baukes Postma, zoon van Bauke Doedes en Heyntie Heyns. Hein, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op maandag 24 augustus 1767 Oosterbierum, is gedoopt op zondag 29 september 1771 Oosterbierum, is overleden op vrijdag 16 september 1836 Pingjum. Hein werd 69 jaar en 23 dagen.

Hein was eerder gehuwd (1) met Antje Jochums.<93,94> Hein was later gehuwd (3) met Trijntje Wijtses van Kampen.<95..98>

3  Seekle Pieters Koopmans, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op donderdag 25 december 1777 Pingjum, is overleden op woensdag 14 november 1832 Pingjum. Seekle werd 54 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Seekle trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1800 Pingjum op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Ytje Freriks Terpstra, dochter van Freerk Louws Terpstra en Doedje Jacobs. Ytje, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 16 augustus 1777 Arum, is overleden op dinsdag 22 maart 1808 Schraard. Ytje werd 30 jaar, 7 maanden en 6 dagen. Seekle trouwt (kerk) op zondag 11 juni 1809 Pingjum op 31-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Gerritje Jans Fokkens, dochter van Jan Fokkes en Geertje Sjoerds. Gerritje is geboren op donderdag 14 april 1785 Pingjum, is gedoopt op zondag 1 mei 1785 Pingjum, is overleden op zaterdag 21 januari 1837 Pingjum. Gerritje werd 51 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

4  Pieter Pieters Koopmans, arbeider en winkelier, wonende Pingjum, is geboren op woensdag 13 maart 1782 Pingjum, is overleden op zaterdag 29 oktober 1842 Pingjum. Pieter werd 60 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 6 juni 1802 Kornwerd op 20-jarige leeftijd (1) met Rinske Baukes. Rinske, wonende Pingjum. Pieter trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1807 Kimswerd op 25-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Fetje Harmens Gonggrijp, dochter van Harmen Jans Gongrijp en Tjittje Walings. Fetje, wonende Pingjum, is geboren op maandag 30 juli 1781 Harlingen, is overleden op vrijdag 18 maart 1864 Pingjum. Fetje werd 82 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

5  Hendrik Pieters Koopmans ook genaamd Henderik, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op woensdag 11 december 1782 Pingjum, is overleden op donderdag 25 oktober 1849 Pingjum. Hendrik werd 66 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Hendrik was gehuwd met Annigje Karstes Wildervang, zie 23.

44  Klaas Karsten Visser, arbeider, wonende Nijeholtwolde, is geboren op maandag 28 oktober 1737 Nijelamer, is overleden op zaterdag 18 december 1819 Nijeholtwolde. Klaas werd 82 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Klaas trouwt (kerk) op zondag 14 september 1760 Wolvega-Sonnega op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige

45  Annechien Jans ook genaamd Annigjen Jans, wonende Nijeholtwolde, is geboren in 1730 Oldemarkt, is overleden op zondag 23 december 1821 Blesdijke. Annechien werd 91 jaar.

Van Klaas en Annechien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantien Klaases is geboren op vrijdag 19 juni 1761 Nijeholtwolde.

2  Karst Klazes Wildervang is geboren op zondag 19 september 1762 Nijeholtwolde, zie 22.

3  Grietje Klaases is geboren op maandag 12 mei 1766 Nijeholtwolde.

4  Aafje Klaases is geboren op maandag 12 mei 1766 Nijeholtwolde.

5  Geertje Klaases is geboren op donderdag 13 oktober 1768 Nijeholtwolde.

6  Jan Klazen Visser, wonende Wolvega, is geboren op vrijdag 23 november 1770 Nijeholtwolde, is overleden op donderdag 23 augustus 1849 Gem. Weststellingwerf. Jan werd 78 jaar en 9 maanden.

7  Grietje Klaases Visser, wonende Steggerda, is geboren op maandag 13 februari 1775 Nijeholtwolde, is overleden op maandag 17 augustus 1857 Gem. Weststellingwerf. Grietje werd 82 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

46  Lieuwe Saekles, wonende Arum, is geboren op zondag 20 december 1739 Pingjum, is gedoopt op zondag 27 december 1739, is overleden op zondag 13 september 1807 Arum. Lieuwe werd 67 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Lieuwe trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1762 Pingjum op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

47  Foekje Feddes, wonende Pingjum, is geboren rond 1741 Blija, is overleden op zaterdag 29 november 1817 Pingjum. Foekje werd ongeveer 76 jaar.

Van Lieuwe en Foekje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Lieuwes van der Veen, arbeidster en werkvrouw, wonende Arum, is overleden op vrijdag 22 maart 1833 Arum.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 5 juni 1803 Arum met Auke Benjamins Postma. Auke, mr. kuiper, wonende Arum, is afkomstig uit Arum, is overleden voor 1811.

2  Fedde Lieuwes van der Veen, schuitschipper en diaken, wonende Arum en Hindeloopen, is geboren op dinsdag 6 december 1763, is overleden op vrijdag 1 november 1833 Hindeloopen. Fedde werd 69 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Fedde trouwt (kerk) op zondag 10 juni 1792 Koudum op 28-jarige leeftijd met Grietje Janes ook genaamd Grietje Arjens. Grietje, wonende Hindeloopen, is afkomstig uit Hindeloopen.

3  Seakele Lieuwes van der Veen, turfschipper, wonende Arum, is geboren op donderdag 28 augustus 1766 Arum, is overleden op dinsdag 3 december 1844 Arum. Seakele werd 78 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Seakele trouwt (kerk) op zondag 22 januari 1792 Arum op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Siebrig Boyens ook genaamd Sybrigje Booijens, dochter van Booyen Siebrens van der Veen en Eeke Jans. Siebrig, wonende Arum, is geboren op zondag 10 november 1771 Arum, is overleden op zondag 20 januari 1822 Arum. Siebrig werd 50 jaar, 2 maanden en 10 dagen. Seakele trouwt op zaterdag 9 augustus 1823 Gem. Wonseradeel op 56-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Dieuwke Siedses Hogerhuis ook genaamd Cobal, dochter van Syds Wybes en Trijntje Rienks. Dieuwke, wonende Arum, is geboren in 1773 Vrouwenparochie.

Dieuwke was eerder gehuwd (1) met Wijbe Sijbrens Jorritsma.<99>

4  Baukje Lieuwes van der Veen is geboren op donderdag 29 oktober 1767 Arum, zie 23.

5  Sjoerd Lieuwes van der Veen is geboren rond 1771 Arum, is overleden op zaterdag 6 augustus 1814 Koudum. Sjoerd werd ongeveer 43 jaar.

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 9 juni 1793 Koudum op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 10-jarige Antje Jans Bruininga ook genaamd Antje Janus, dochter van Janus Bruininga. Antje is geboren in 1783 en afkomstig uit Koudum, is overleden op maandag 28 april 1834. Antje werd 51 jaar.

48  Pijtter Jelles, schipper en boer, wonende Bergum, Bolsward en Exmorra, is overleden op dinsdag 14 augustus 1781 Exmorra.

Pijtter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 februari 1741 Bergum met

49  Antie Alles, wonende Bergum, is overleden in 1784 Exmorra.

Van Pijtter en Antie zijn zeven kinderen bekend:

1  Jelle Pijtters Nauta, zie 24.

2  Janke Pijtters.

3  Alle Pijtters, wonende Exmorra en Bolsward.

4  Haring Pijtters ook genaamd Haring Pieters.

5  Froukjen Pijtters.

6  Haye Pijtters.

7  Frouwkjen Pijtters is geboren op vrijdag 18 april 1755 Bolsward.

50  Feddrik Symons ook genaamd Feddrik Siemens, wonende Zurich.

Feddrik was gehuwd met

51  Claaske Clases ook genaamd Klaaske Klases, wonende Zurich.

Van Feddrik en Claaske zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Feddriks is geboren Zurich, zie 25.

2  Tjetske Feddriks ook genaamd Tjitske Feddriks.

52  Douwe Franzes de Boer, boer, ouderling en kerkvoogd, wonende Tjerkwerd, is overleden in 1786 Tjerkwerd.

Douwe trouwt (kerk) in januari 1760 Tirns met de 25-jarige

53  Sjoukje Oenes, wonende Tjerkwerd en Workum, is geboren Tirns, is gedoopt op zaterdag 1 januari 1735 Tirns, is overleden op dinsdag 14 februari 1809 Workum. Sjoukje werd 74 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Douwe en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1  Frans Douwes de Boer is geboren Tjerkwerd, zie 26.

2  Aaltje Douwes de Boer, wonende Tjerkwerd en Workum, is overleden op dinsdag 31 juli 1838 Workum.

Aaltje trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1783 Workum met de 26-jarige Douwe Eelkes van Dijk, zoon van Eelke Pieters en Doutjen Douwes. Douwe, wonende Workum, is geboren op woensdag 25 augustus 1756 Ferwoude, is overleden op donderdag 7 september 1848 Workum. Douwe werd 92 jaar en 13 dagen.

3  Fokeltje Douwes de Boer, wonende Hartwerd en Nijland, is overleden op woensdag 16 augustus 1826 Workum.

4  Oene Douwes de Boer, wonende Workum, is geboren op woensdag 3 april 1765.

5  Anne Douwes de Boer, korenmolenaar te Joure, wonende Joure, is geboren op donderdag 15 december 1768 Tjerkwerd, is overleden op vrijdag 4 juni 1819 Joure. Anne werd 50 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Anne trouwt (kerk) op zondag 31 mei 1795 Workum op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Riemke Eelkes van Dijk ook genaamd Rimke, dochter van Eelke Pieters en Doutjen Douwes. Riemke, wonende Workum, is geboren op zondag 23 oktober 1774 Wonneburen onder Ferwoude, is gedoopt op zondag 6 november 1774 Ferwoude, is overleden op vrijdag 4 december 1846 Joure. Riemke werd 72 jaar, 1 maand en 11 dagen.

6  Jetske Douwes de Boer, wonende Nijhuizum en Workum, is geboren op vrijdag 30 augustus 1776 Tjerkwerd, is overleden op zondag 17 mei 1812 Workum. Jetske werd 35 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Jetske trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1803 Workum op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Ysbrands Parma, zoon van IJsbrand Klaases en Hipke Sikkes. Klaas, gezagvoerder op de grote vaart, wonende Workum, is geboren op vrijdag 29 januari 1773 Stavoren, is overleden op dinsdag 25 maart 1856 Gorredijk. Klaas werd 83 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Aaltje Ulbes.<100,101>

54  Pijtter Tjallings ook genaamd Pieter Tjallings, boer en kerkvoogd, wonende Schettens en Berlikum, is geboren Pingjum (?), is overleden in 1778 Schettens.

Pijtter trouwt (kerk) op zaterdag 25 februari 1747 Schettens met

55  Antje Hotses, wonende Schettens, is afkomstig uit Herbaijum, is overleden op dinsdag 9 november 1779 Schettens.

Van Pijtter en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Pytters, wonende Firdgum en Achlum.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1774 Schettens met Ids van Loon, zoon van Arnoldus van Loon en Johanna. Ids, wonende Achlum en Firdgum, is geboren Oudega, is overleden op zondag 1 december 1811 Gem. Het Bildt.

2  Haije Pijtters, wonende Schettens, is ongehuwd overleden op donderdag 21 november 1799 Schettens.

3  Jarich Pieters Bruinsma ook genaamd Jarig, boer, wonende Arum, Schettens en Bolsward, is geboren op dinsdag 22 oktober 1748 Schettens, is gedoopt, is overleden op donderdag 6 maart 1817 Bolsward. Jarich werd 68 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Jarich trouwt (kerk) op zondag 2 juni 1771 Schettens op 22-jarige leeftijd (1) met Sibbeltje Feddes, dochter van Fedde Ruirds (94) en Baukjen Sjoerds (95). Sibbeltje is gedoopt, is overleden in oktober 1779 Arum. Jarich trouwt (kerk) op zondag 3 september 1780 Schettens op 31-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hesseltje Scholtes Takoma, dochter van Scholte Jans en Jetske Pijtters. Hesseltje, boerin, wonende Pingjum en Schettens, is geboren in 1741 Burgwerd, is overleden op maandag 16 december 1816 Bolsward. Hesseltje werd 75 jaar.

Hesseltje was eerder gehuwd (1) met Ysbrand Taekes Tacoma.<102,103>

4  Dieuwke Pieters, wonende Schettens en Wons, is geboren in 1753 Schettens, is overleden in 1790 Wons. Dieuwke werd 37 jaar.

Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 5 mei 1776 Kornwerd op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sijbe Jelgers Gosliga ook genaamd Siebe Jelgers, zoon van Jelger Dirks Goslinga en Martsen Sijbbes. Sijbe, schoolmeester, dorpsontvanger en verver en glazenmaker, wonende Wons, is geboren op vrijdag 14 december 1753 Kornwerd, is overleden in 1787 Wons. Sijbe werd 34 jaar. Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1788 op 35-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Douwe Hayesz Robijn, zoon van Haije Pyters Robijn en Trijntje Douwes. Douwe, schoolmeester en dorpsrechter, wonende Wons, is geboren op zondag 30 maart 1766 Lollum, is overleden in 1806 Wons. Douwe werd 40 jaar.

Douwe was later gehuwd (2) met Neeltje Cornelis Wortel.<104,105>

5  Hotse Pijtters, wonende Bruindijk onder Schettens, Schettens en Hiemert onder Burgwerd, is geboren in 1755 Schettens, is overleden op woensdag 16 juli 1806 Burgwerd. Hotse werd 51 jaar.

Hotse trouwt (kerk) op zondag 14 juli 1782 Schettens op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjesk Tjommes ook genaamd Tjisk Hommes, dochter van Tjomme Sibbles Donia en Antje Aukes. Tjesk, wonende Schettens en Burgwerd, is geboren in 1759 Ferwoude, is overleden op woensdag 26 mei 1819 Bolsward. Tjesk werd 60 jaar.

6  Geertje Pieters Dijkstra is geboren in 1760 Berlikum, zie 27.

56  Sijbren Jetses (Reitsma), boer en diaken, wonende onder Allingawier, is geboren op dinsdag 3 februari 1733 Westhem, is overleden op dinsdag 11 december 1781 onder Allingawier. Sijbren werd 48 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Sijbren trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1762 Exmorra op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige

57  Bakke Tjallings, boerin, is geboren op dinsdag 18 september 1742 onder Allingawier, is overleden op donderdag 13 mei 1784 onder Allingawier. Bakke werd 41 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Bakke trouwt (kerk) op zondag 13 oktober 1782 Exmorra op 40-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Bauke Sjerps Haitsma, zoon van Sjeerp Baukes Haitsma en Aukjen Jacobs. Bauke, boer, wonende onder Allingawier, Wommels en Engwier, is gedoopt op maandag 11 juni 1753 Allingawier-Exmorra, is overleden op donderdag 23 oktober 1834 Engwier. Bauke werd 81 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Bauke was later gehuwd (2) met Lijkeltje Durks Reidsma.<106,107>

Van Sijbren en Bakke zijn acht kinderen bekend:

1  Tjalling Sijbrens Reitsma is geboren op maandag 20 december 1762 Exmorra, zie 28.

2  Jetse Sijbrens is geboren op woensdag 16 mei 1764 onder Allingawier, is jong overleden.

3  Lykeltje Sijbrens is geboren op zaterdag 19 april 1766 onder Allingawier, is jong overleden.

4  Jetse Sijbrens Reitsma, boer, diaken en ouderling, wonende onder Allingawier, is geboren op maandag 27 juli 1767 onder Allingawier, is overleden op maandag 18 januari 1830 onder Allingawier. Jetse werd 62 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Jetse gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 mei 1791 Piaam, trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1791 onder Allingawier op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Setske Douwes Dijkstra, dochter van Douwe Ates Dijkstra (58) en Antje Jans Dijkstra (59). Setske is geboren op dinsdag 17 januari 1769 Kornwerd, is overleden op donderdag 7 januari 1836 Witmarsum. Setske werd 66 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

5  Allert Sijbrens is geboren op vrijdag 28 juli 1769 onder Allingawier, is jong overleden.

6  Dieuwke Sijbrens is geboren op zondag 21 juli 1771 onder Allingawier.

7  Douwe Sijbrens Reitsma, huisman, arbeider en boer, wonende onder Allingawier, Exmorra, Tjerkwerd en Bolsward, is geboren op dinsdag 8 maart 1774 onder Allingawier, is overleden op woensdag 4 februari 1829 Bolsward. Douwe werd 54 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1796 Exmorra op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Pietje Douwes Dijkstra, dochter van Douwe Ates Dijkstra (58) en Antje Jans Dijkstra (59). Pietje is geboren op maandag 15 maart 1773 Kornwerd, is overleden op maandag 13 april 1857 Bolsward. Pietje werd 84 jaar en 29 dagen.

8  Dieuwke Sijbrens is geboren op zondag 7 april 1776 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 19 april 1776. Dieuwke werd 12 dagen.

58  Douwe Ates Dijkstra, heibaas, wonende Sotterum en Schettens, is geboren Kornwerd, is gedoopt op zondag 24 november 1737 Makkum, is overleden op dinsdag 1 november 1825 Kornwerd. Douwe werd 87 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1767 Kornwerd op 29-jarige leeftijd met

59  Antje Jans Dijkstra is geboren Tzum, is overleden op donderdag 25 september 1828 Witmarsum.

Van Douwe en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Hieke Douwes Dijkstra, wonende Witmarsum en Longerhouw, is geboren op dinsdag 1 september 1767 Kornwerd, is overleden op dinsdag 4 november 1834 Witmarsum. Hieke werd 67 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Hieke trouwt (kerk) op zondag 5 mei 1793 Ferwoude op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Uilke Aukes Feenstra ook genaamd Uulke, zoon van Auke Uilkes en Hidje Romkes. Uilke, boer, wonende Exmorra en Idsegahuizum, is geboren op zaterdag 12 november 1768 Veenwouden, is gedoopt op zondag 20 november 1768 Veenwouden, is overleden op zaterdag 8 maart 1851 Idsegahuizum. Uilke werd 82 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

2  Setske Douwes Dijkstra is geboren op dinsdag 17 januari 1769 Kornwerd, is overleden op donderdag 7 januari 1836 Witmarsum. Setske werd 66 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Setske gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 mei 1791 Piaam, trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1791 onder Allingawier op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jetse Sijbrens Reitsma, zie 57.

3  Akke Douwes Dijkstra is geboren op maandag 20 augustus 1770 Kornwerd, zie 29.

4  Jantje Douwes Dijkstra, wonende Burgwerd, is geboren op maandag 9 december 1771 Kornwerd, is overleden op vrijdag 13 juli 1860 Burgwerd. Jantje werd 88 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Jantje trouwt (kerk) op zondag 1 december 1793 Parrega op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Sietse Rientses Rienstra, zoon van Rienk Rienks en Houkjen Jans. Sietse, boer, wonende Hichtum, is gedoopt op zondag 14 februari 1768 Parrega, is overleden op zaterdag 12 februari 1842 Lutkewierum. Sietse werd 73 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

5  Pietje Douwes Dijkstra is geboren op maandag 15 maart 1773 Kornwerd, is overleden op maandag 13 april 1857 Bolsward. Pietje werd 84 jaar en 29 dagen.

Pietje trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1796 Exmorra op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwe Sijbrens Reitsma, zie 57.

6  Aate Douwes Dijkstra ook genaamd Ate, poldermolenaar, wonende Bolsward en Witmarsum, is geboren op donderdag 9 juni 1774 Kornwerd, is overleden op dinsdag 22 december 1818 Witmarsum. Aate werd 44 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Aate gaat in ondertrouw op vrijdag 21 augustus 1807 Gerecht Bolsward op 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Dieuwke Sijbrens Brouwer. Dieuwke is geboren in 1785 en afkomstig uit Bolsward, is overleden op vrijdag 20 november 1829 Bolsward. Dieuwke werd 44 jaar.

7  Douwe Douwes is geboren op vrijdag 15 december 1775 Kornwerd.

8  Jan Douwes Dijkstra, boer, wonende Exmorra en Bolsward, is geboren op woensdag 2 september 1778 Kornwerd, is overleden op dinsdag 18 december 1860 Kimswerd. Jan werd 82 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jan was gehuwd met Wybrig Wiebes van der Pol ook genaamd Wiebrig en Wiebrichje Wiebes, dochter van Wijbe Watzes van der Pol en Tettje Fokkes. Wybrig is geboren op zaterdag 11 augustus 1792 Schraard, is overleden op zaterdag 8 augustus 1846 Kimswerd. Wybrig werd 53 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

9  Hille Douwes Dijkstra, arbeider, wonende Schettens en Zurich, is geboren op donderdag 10 februari 1780 Kornwerd, is overleden op maandag 8 juli 1839 Makkum. Hille werd 59 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hille trouwt (kerk) op zaterdag 8 april 1809 Longerhouw op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Sibbeles Osinga, dochter van Zible Tjommes en Wypckjien Hindriks. Grietje, wonende Schettens, is geboren op dinsdag 25 april 1786 o/Schettens, is overleden op woensdag 25 november 1840 Makkum. Grietje werd 54 jaar en 7 maanden.

60  Anne Jans, boer, diaken en administrerend kerkvoogd, wonende Hijlaard, Tjerkwerd en onder Allingawier, is overleden rond 1791 onder Allingawier.

Anne was gehuwd met

61  Saakje Hattums is geboren op zondag 1 mei 1735 Surhuisterveen, is overleden op zondag 7 januari 1810 onder Allingawier. Saakje werd 74 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Anne en Saakje zijn zes kinderen bekend:

1  Richtje Annes Feenstra ook genaamd Rigtje is overleden op dinsdag 7 maart 1826 Exmorra.

Richtje trouwt (kerk) op zondag 28 april 1782 Exmorra met Tiete Baukes Wiersma, zoon van Bauke Tietes Wiersma en Tjietske Jans Bangma. Tiete, boer/schoenmaker, schoolmeester, veldwachter en dorpsrechter Allingawier-Exmorra, wonende Exmorra, is overleden op vrijdag 30 maart 1827 Exmorra.

2  Aukjen Annes Feenstra ook genaamd Akke, wonende Tjerkwerd en Parrega, is overleden op dinsdag 27 februari 1827 Parrega.

Aukjen trouwt (kerk) op maandag 20 mei 1782 Tjerkwerd-Dedgum met de 19-jarige Lolke Ybes (Dijkstra), zoon van Yeb Lolkes en Tjitske Jans. Lolke, boer, wonende Tjerkwerd, Hieslum en Parrega, is geboren op zaterdag 25 december 1762 Tjerkwerd, is overleden op vrijdag 13 maart 1829 Parrega. Lolke werd 66 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

3  Jantje Annes is geboren op dinsdag 21 september 1762, is jong overleden.

4  Jan Annes Feenstra is geboren op donderdag 7 augustus 1766 Tjerkwerd, zie 30.

5  Jancke Annes (feenstra) ook genaamd Jancke Annes (Feenstra) is geboren op donderdag 13 december 1770 Tjerkwerd, is overleden op woensdag 24 februari 1808 Piaam. Jancke werd 37 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Jancke trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 Exmorra op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Johannes Kooistra, zoon van Johannes Douwes (62) en Reinskjen Clazes (63). Klaas, kooiker en huisman, is geboren op donderdag 11 oktober 1764 Piaam, is overleden op zaterdag 27 november 1830 Piaam. Klaas werd 66 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Trijntje Alles.<108,109> Klaas was later gehuwd (3) met Wijbrig Alberts van der Velde.<110,111>

6  Jantje Annes Feenstra, wonende onder Allingawier, is geboren op zaterdag 16 september 1775 onder Allingawier, is overleden op zaterdag 30 november 1811 onder Allingawier. Jantje werd 36 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jantje trouwt (kerk) op zondag 28 oktober 1804 Exmorra op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Folkert Oepkes Broersma, zoon van Oepke Rommerts en Rinske Folkerts Klinkenberg. Folkert, boer, wonende Exmorra, is geboren op woensdag 1 november 1775 Schraard, is gedoopt op zondag 1 december 1799 onder Allingawier, is overleden op maandag 16 januari 1854 Exmorra. Folkert werd 78 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Folkert was later gehuwd (2) met Aafke Piers Attema.<112,113>

62  Johannes Douwes, wonende Piaam, is gedoopt op vrijdag 1 juni 1731 Gaast, is overleden op zaterdag 11 februari 1809 Piaam. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 23 september 1753 op 22-jarige leeftijd met

63  Reinskjen Clazes ook genaamd Rinske Klases, wonende Piaam, is overleden op vrijdag 8 juli 1803 Piaam.

Van Johannes en Reinskjen zijn elf kinderen bekend:

1  Trijn Johannes Kooistra ook genaamd Trijntje, wonende Idsegahuizum, is geboren Piaam, is overleden op vrijdag 2 februari 1827 Idsegahuizum.

Trijn trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1785 Idsegahuizum met de 29-jarige Doekle Pieters Postma, zoon van Pieter Sikkes Postma en Bregtje Wiebes. Doekle, boer, wonende Idsegahuizum, is geboren in 1756 Wons, is overleden op maandag 9 maart 1835 Idsegahuizum. Doekle werd 79 jaar.

Doekle was later gehuwd (2) met Jantje Scheltes Velsen.<114,115>

2  Wybe Johanneszn is jong overleden.

3  Klaaske Johannesdr Kooistra, zie 31.

4  Douwe Johannes van der Kooi, boer en collecteur van het beestiaal, wonende Piaam, is geboren op zaterdag 1 november 1755 Wons, is overleden op vrijdag 23 oktober 1835 Piaam. Douwe werd 79 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1785 onder Allingawier op 29-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Pijttie Alles van Zet, dochter van Alle Jarichs en Sjiurdtje Sybrens. Pijttie is geboren op zondag 8 juni 1766 onder Allingawier, is overleden op zaterdag 7 december 1793 Piaam. Pijttie werd 27 jaar, 5 maanden en 29 dagen. Douwe trouwt (kerk) op zondag 22 maart 1801 Piaam op 45-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Sjoukjen Kleises Deinum, dochter van Kleis Sipkes en Theuntje Ottes. Sjoukjen, wonende Koudum, is geboren op woensdag 10 maart 1773 Koudum, is overleden op zaterdag 7 januari 1854 Makkum. Sjoukjen werd 80 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

5  Martha Johannesdr, boerin, wonende Piaam en Wons, is geboren op zaterdag 25 februari 1758 Wons, is overleden op woensdag 19 februari 1834 Wons. Martha werd 75 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Martha trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1781 Wons op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Sietse Rommerts Politiek, zoon van Rommert Oepkes en Antje Jans. Sietse, boer, wonende Wons, is geboren rond 1750 Wons, is overleden op woensdag 13 februari 1822 Wons. Sietse werd ongeveer 72 jaar.

6  Trijntje Johannesdr is geboren op zaterdag 9 februari 1760 Wons.

7  Klaas Johannes Kooistra, kooiker en huisman, is geboren op donderdag 11 oktober 1764 Piaam, is overleden op zaterdag 27 november 1830 Piaam. Klaas werd 66 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Klaas trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1785 Idsegahuizum op 20-jarige leeftijd (1) met Trijntje Alles. Trijntje is afkomstig uit onder Allingawier. Klaas trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 Exmorra op 30-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Jancke Annes (feenstra), zie 61. Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 15 januari 1810 Piaam op 45-jarige leeftijd (3) met de 25-jarige Wijbrig Alberts van der Velde ook genaamd Wybrigien, dochter van Albert Roelofs en Duttje Yedes. Wijbrig, wonende Piaam, is geboren in 1785 Makkum, is overleden op donderdag 27 februari 1823 Piaam. Wijbrig werd 38 jaar.

8  Ynkjen Johannes ook genaamd Imkjen en Ientje Johannes, wonende o/Schettens, is geboren op donderdag 18 december 1766 Piaam, is gedoopt op zondag 28 december 1766 Idsegahuizum-Piaam, is overleden op donderdag 6 juni 1805 Exmorra. Ynkjen werd 38 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Ynkjen trouwt (kerk) op zondag 25 september 1791 Idsegahuizum op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Doekle Douwes Terpstra ook genaamd Doekele Douwes Terpstra, zoon van Douwe Sibrens en Gertje Cornelis. Doekle, boer, wonende Schettens, is geboren op vrijdag 6 juli 1764 Witmrsum, is overleden op vrijdag 7 mei 1824 Schettens. Doekle werd 59 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Doekle was later gehuwd (2) met Grietje Piers.<116,117>

9  Wiebe Johannes Kooistra, kooiker en boer, wonende Piaam, is geboren op donderdag 13 mei 1773 Idsegahuizum, is overleden op zondag 26 november 1826 Piaam. Wiebe werd 53 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Wiebe trouwt (kerk) op maandag 22 mei 1809 Piaam op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Saakje Lolkes Dijkstra, dochter van Lolke Ybes (Dijkstra) (61) en Aukjen Annes Feenstra. Saakje is geboren op zaterdag 30 oktober 1784 Hieslum, is overleden op zaterdag 26 maart 1825 Piaam. Saakje werd 40 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

10  Akke Johannes is geboren op zaterdag 23 november 1776 Piaam, is overleden op zondag 19 januari 1777 Gaast. Akke werd 1 maand en 27 dagen.

11  Ymkjen Johannes van der Kooij is geboren op zondag 22 november 1778 o/Piaam, is overleden op zondag 14 april 1839 Idsegahuizum. Ymkjen werd 60 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Ymkjen trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1808 Makkum op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Anne Bastiaans de Haan, zoon van Bastiaan Annes de Haan en Aaltje Harmens. Anne, papiermolenaar, wonende Makkum en Idsegahuizum, is geboren op vrijdag 16 september 1785 Makkum, is gedoopt op donderdag 17 april 1788, is vermist.

Generatie VII

64  Haentie Jans, pachtboer, wonende Rien en Oosterend, is overleden voor vrijdag 23 maart 1725 Oosterend.

Haentie trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1705 Lutkewierum (1) met Bottie Heeres, dochter van Heere. Bottie is overleden voor 1708 Lutkewierum (?).

Van Haentie en Bottie is een kind bekend.<118>

Haentie trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1708 Lutkewierum (2) met de 25-jarige

65  Jancke Minnes, wonende Rien, is geboren op dinsdag 1 september 1682 Itens, is overleden in 1728 Oosterend. Jancke werd 46 jaar.

Van Haentie en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1  Bottie Haentjes.

2  Minne Haenties, zie 32.

3  Freerk Haentjes.

66  Jan.

67  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Acke Jans is geboren rond 1711, zie 33.

72  Gerben Rintjes, meier No. 3 te Greonterp en boer, wonende Greonterp, is overleden in 1756 Greonterp.

Gerben trouwt (kerk) op zondag 31 januari 1723 Hieslum met

73  Antje Klaeses, wonende Greonterp.

Van Gerben en Antje is een kind bekend:

1  Rintje Gerbens is geboren rond 1725 Greonterp, zie 36.

74  Pier Siercks, boer, wonende Wolsum, is overleden na 1736 Wolsum.

Pier was gehuwd met

75  Waltje Johannes, wonende Wolsum, is geboren rond 1700, is overleden rond 1765 Wolsum. Waltje werd ongeveer 65 jaar.

Van Pier en Waltje zijn vier kinderen bekend:

1  Yeb Piers, zie 37.

2  Martjen Piers ook genaamd Martzen, wonende Wolsum, is overleden op woensdag 26 september 1798 Wons.

Martjen trouwt (kerk) op zondag 4 december 1740 Westhem-Wolsum met de ongeveer 24-jarige Otte Jans Wiersma, zoon van Jan Holkes en Aefke Ottes. Otte, boer, wonende Wolsum, onder Allingawier, Wons en Engwier, is geboren rond 1716, is overleden in 1786 Engwier. Otte werd ongeveer 70 jaar.

3  Sjerk Piers ook genaamd Sjirk, wonende Wolsum, is overleden op zaterdag 22 januari 1763 Wolsum.

4  Johantje Piers ook genaamd Johantie, wonende Makkum, Dedgum, Westhem en Wolsum, is geboren rond 1726 Dedgum.

Johantje trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1772 Wolsum op ongeveer 46-jarige leeftijd met de ongeveer 57-jarige Douwe Gerbens, zoon van Gerben Douwes en Antie Kaspers. Douwe, boer, wonende Westhem, is geboren rond 1715 Wolsum, is overleden op zondag 4 november 1804 Westhem. Douwe werd ongeveer 89 jaar.

Douwe was eerder gehuwd (1) met Gerbrig Wybrens.<119,120>

84  Andris Doekes ook genaamd Andries, arbeider, wonende Pingjum, is gedoopt op zondag 22 december 1715 Menaldum, is overleden in 1756 Pingjum. Andris werd 41 jaar.

Andris trouwt (kerk) op zondag 29 maart 1739 Pingjum op 23-jarige leeftijd met

85  Rinske Pijtters ook genaamd Rinske Pieters, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum, is overleden na 1768.

Van Andris en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Doeke Andries is geboren op vrijdag 1 januari 1740 Zurich, is gedoopt op zondag 6 maart 1740 Zurich.

Doeke was gehuwd (1) met Tietie Jans. Tietie, wonende Pingjum. Doeke trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1773 Pingjum op 33-jarige leeftijd (2) met Sijtske Jans. Sijtske is afkomstig uit Pingjum.

2  Pieter Andries Koopmans is geboren in 1741, zie 42.

86  Saekele Lieuwes, schuitevaarder, wonende Pingjum, is geboren rond 1713, is overleden in 1800 Pingjum. Saekele werd ongeveer 87 jaar.

Saekele trouwt (kerk) op zondag 1 februari 1739 Uitwellingerga op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 20-jarige

87  Trijntje Hendriks, wonende Pingjum, is geboren op zondag 13 februari 1718 Uitwellingerga, is overleden voor zaterdag 26 november 1803 Pingjum. Trijntje werd hoogstens 85 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Saekele en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Saekles is geboren op zondag 20 december 1739 Pingjum, is gedoopt op zondag 27 december 1739, zie 46.

2  Sipke Saekles ook genaamd Zipke Zakeles, wonende Pingjum, is geboren op vrijdag 6 oktober 1741 Pingjum, is overleden op vrijdag 19 oktober 1810 Pingjum. Sipke werd 69 jaar en 13 dagen.

Sipke trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1762 Pingjum op 20-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Grietje Oepkes, dochter van Oepke Sickes en Ynske Doekes. Grietje, wonende Pingjum, is geboren Kornwerd, is gedoopt op zondag 20 januari 1743 Kornwerd. Sipke trouwt (kerk) op zondag 25 augustus 1776 Pingjum op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Baukjen Paulus, dochter van Poules Pyters en Hilletje Ysbrands. Baukjen is geboren op donderdag 9 mei 1754 Witmarsum.

3  Pijtter Saekeles, boer, wonende Pingjum en Wons, is geboren op donderdag 3 januari 1743 Pingjum, is overleden in februari 1805 Pingjum. Pijtter werd 62 jaar en 1 maand.

Pijtter trouwt (kerk) op zondag 18 juli 1773 Pingjum op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinke Wijpkes van Popta, dochter van Wijpke Eiberts (van Popta) en Antie Piers. Hinke, boerinne, wonende Pingjum, is gedoopt op zondag 9 november 1749 Pingjum, is overleden op zondag 19 november 1815 Pingjum. Hinke werd 66 jaar en 10 dagen.

4  Gatske Saekles is geboren op maandag 4 maart 1748 Pingjum, zie 43.

88  Karste Lensen, veenarbeider, wonende Nijelamer en Nijeholtwolde, is overleden in 1758 Nijeholtwolde.

Karste trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1731 Wolvega-Sonnega met de 21-jarige

89  Grietje Klases ook genaamd Grietje Klazen en Grytie Clases, wonende Nijelamer en Nijeholtwolde, is geboren op dinsdag 21 mei 1709 Nijelamer, is overleden na 1763. Grietje werd minstens 54 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Karste en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Aafje Karstes is geboren op zaterdag 2 februari 1732 Nijelamer.

2  Anders Karstes is geboren op dinsdag 2 februari 1734 Nijelamer, is overleden Nijelamer.

3  Klaas Karsten Visser is geboren op maandag 28 oktober 1737 Nijelamer, zie 44.

4  Anderies Karstes is geboren op zaterdag 29 juli 1741 Nijelamer.

5  Jelle Karstes is geboren op woensdag 1 november 1747 Nijelamer.

6  Aafje Karstes is geboren op woensdag 1 november 1747 Nijelamer.

7  Aafje Karstes is geboren op zondag 25 juli 1751 Nijelamer.

8  Aaltje Karstes is geboren op zondag 25 juli 1751 Nijelamer, is overleden op woensdag 16 maart 1825. Aaltje werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

90  Jan Klazen.

Jan was gehuwd met

91  Jantje Jans.

Van Jan en Jantje is een kind bekend:

1  Annechien Jans is geboren in 1730 Oldemarkt, zie 45.

92  Saekele Lieuwes is geboren rond 1713, zie 86.

Saekele trouwt (kerk) op zondag 1 februari 1739 Uitwellingerga op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 20-jarige

93  Trijntje Hendriks is geboren op zondag 13 februari 1718 Uitwellingerga, zie 87.

Van Saekele en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Saekles is geboren op zondag 20 december 1739 Pingjum, is gedoopt op zondag 27 december 1739, zie 46.

2  Sipke Saekles ook genaamd Zipke Zakeles, wonende Pingjum, is geboren op vrijdag 6 oktober 1741 Pingjum, is overleden op vrijdag 19 oktober 1810 Pingjum. Sipke werd 69 jaar en 13 dagen.

Sipke trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1762 Pingjum op 20-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Grietje Oepkes, zie 87. Sipke trouwt (kerk) op zondag 25 augustus 1776 Pingjum op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Baukjen Paulus, zie 87.

3  Pijtter Saekeles, boer, wonende Pingjum en Wons, is geboren op donderdag 3 januari 1743 Pingjum, is overleden in februari 1805 Pingjum. Pijtter werd 62 jaar en 1 maand.

Pijtter trouwt (kerk) op zondag 18 juli 1773 Pingjum op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinke Wijpkes van Popta, zie 87.

4  Gatske Saekles is geboren op maandag 4 maart 1748 Pingjum, zie 43.

94  Fedde Ruirds, wonende Ferwerd (Frl), Blija, Burgwerd en Pingjum, is overleden in september 1779 Pingjum.

Fedde gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 januari 1732 Holwerd met de ongeveer 22-jarige

95  Baukjen Sjoerds ook genaamd Bakke, wonende Holwerd en Pingjum, is geboren rond 1710 en afkomstig uit Holwerd, is overleden in 1781 Pingjum. Baukjen werd ongeveer 71 jaar.

Van Fedde en Baukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Sibbeltje Feddes is gedoopt, is overleden in oktober 1779 Arum.

Sibbeltje trouwt (kerk) op zondag 2 juni 1771 Schettens met de 22-jarige Jarich Pieters Bruinsma, zie 55.

2  Maijke Feddes ook genaamd Maaike Feddes, wonende Witmarsum en Pingjum, is overleden op donderdag 19 maart 1807 Arum, is begraven Pingjum.

Maijke trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1756 Witmarsum met Reinder Jans Thymstra ook genaamd Reiner Jans, zoon van Jan Reyners en Grijtje Sytsesdr. Reinder, boer, wonende Pingjum en Kornwerd, is overleden op dinsdag 28 mei 1799 Pingjum, is begraven Pingjum.

Reinder was eerder gehuwd (1) met Grietje Sybes.<121>

3  Janke Feddes, wonende Pingjum.

Janke trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1775 Witmarsum met Reyner Sjoerds. Reyner, wonende Witmarsum.

4  Ruird Feddes Weidema, wonende Exmorra, is geboren in 1739 Blija, is overleden op woensdag 13 juli 1814 Bolsward. Ruird werd 75 jaar.

Ruird trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1762 Piaam-Idsegahuizum op 23-jarige leeftijd (1) met Grietie Scholtes ook genaamd Grietje Scheltes, dochter van Scholte Jans en Jetske Pijtters. Grietie, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum. Ruird trouwt (kerk) op zondag 13 april 1783 Exmorra op 44-jarige leeftijd (2) met Yeb Ottes Wierema ook genaamd Ieb en Ybeltje, dochter van Otte Jans Wiersma (75) en Martjen Piers. Yeb, vroedvrouw, is geboren Wons, is overleden op zaterdag 4 april 1812 Arum.

5  Foekje Feddes is geboren rond 1741 Blija, zie 47.

6  Jackle Feddes, wonende Pingjum en Idsegahuizum, is geboren rond 1750.

Jackle trouwt (kerk) op zondag 26 september 1773 Piaam op ongeveer 23-jarige leeftijd met Grijttje Tjerks (Yntema) ook genaamd Grietje Tjerks, dochter van Tjerk Jansz en Sjoukjen Douwes (Yntema). Grijttje, wonende Idsegahuizum.

Grijttje was later gehuwd (2) met Jan Douwes.<122,123> Grijttje was later gehuwd (3) met Oene Claazes.<124,125>

96  Jelle Pijters, schipper, wonende Bergum, is afkomstig uit Bergum, is overleden na 1729 Bergum.

Jelle trouwt (kerk) op donderdag 13 december 1696 Bergum met de 18-jarige

97  Janke Hayes, wonende Oostermeer en Bergum, is geboren in 1678 Bergum, is overleden na 1729 Bergum. Janke werd minstens 51 jaar.

Van Jelle en Janke zijn negen kinderen bekend:

1  Antie Jelles.

2  Antje Jelles.

3  Antie Jelles.

4  Minke Jelles.

5  Pitertie Jelles.

6  Mayke Jelles.

7  Fokkie Jelles.

8  Pijtter Jelles, zie 48.

9  Fokje Jelles is gedoopt op zondag 12 december 1717, is overleden op zondag 6 december 1772 Bergum. Fokje werd 54 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

98  Alle Melles, molenaar te Oostermeer en molenaar te Suameer, is geboren rond 1688 en afkomstig uit Rottevalle.

Alle gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 29 november 1715 Oudega, trouwt (kerk) op vrijdag 20 december 1715 Oostermeer op ongeveer 27-jarige leeftijd met

99  Vrouckje Jouckes is afkomstig uit Oostermeer.

Vrouckje trouwt (kerk) op zondag 31 maart 1726 Suameer (2) met Sint Wessels.

Van Alle en Vrouckje zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Alles, zie 49.

2  Melle Alles.

100  Symen Fransen ook genaamd Siemen Franses, wonende Zurich.

Symen was gehuwd met

101  Tjetske Fedriks ook genaamd Tjitske Feddriks.

Van Symen en Tjetske zijn twee kinderen bekend:

1  Sibbeltje Symens, wonende Zurich.

Sibbeltje was gehuwd met Pier Jelmers, zoon van Jelmer Piers en Akke Sipkes. Pier, wonende Zurich.

2  Feddrik Symons, zie 50.

104  Frans Rinckes de Boer, mr. scheepstimmerman, is overleden op donderdag 6 september 1764 Workum.

Frans trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1734 Workum met

105  Fookeltje Eeuwes Glastra.

Van Frans en Fookeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jetske Franses de Boer is overleden voor zondag 5 april 1789.

Jetske trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1758 Workum met Age Tjipkes van der Nagel, zoon van Tjipke Harmens en Reinske Bruinsma. Age, molenaar te Workum, is overleden voor zondag 5 april 1789.

2  Anne Franses de Boer is overleden voor 1765.

Anne gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 29 juni 1758 Sneek met de 20-jarige Geertje Voorhoek ook genaamd Verhoek, dochter van Pyter Jacobus Voorhoek en Eukjen Johannes Fidelius. Geertje, wonende Makkum en Witmarsum, is geboren op vrijdag 4 april 1738 Sneek, is overleden na 1794. Geertje werd minstens 56 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Geertje was later gehuwd (2) met Wijbramdus Dominicus van Sloterdijk.<126..131>

3  Mayke Franses.

4  Douwe Franzes de Boer, zie 52.

5  Mayke Stina de Boer ook genaamd Maike is overleden op donderdag 10 augustus 1815 Workum.

Mayke trouwt (kerk) op zondag 2 februari 1766 Workum met de 35-jarige Tjebbe Pijtters Deinum ook genaamd Tjibbe Pieters, zoon van Pijtter Tjebbes en Jouk Sipkes. Tjebbe, roggemolenaar, wonende Workum, is geboren op donderdag 30 maart 1730 Workum, is overleden op vrijdag 17 juni 1808 Workum. Tjebbe werd 78 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

6  Rigt Franses de Boer.

7  Eeuwe Franses.

106  Oene Hoytes ook genaamd Oene Hoites, boer, wonende Tirns en Hichtum, is overleden op donderdag 7 juli 1774 Hichtum.

Oene trouwt (kerk) op zondag 27 augustus 1730 Tirns met

107  Aaltje Gerbens, wonende Hichtum, wonende huisnummer 4 Hichtum, is overleden op dinsdag 3 september 1776 Hichtum.

Van Oene en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerben Oenes, wonende IJsbrechtum, Tjerkwerd, Welsrijp en Hichtum, is geboren Tirns, is gedoopt op zondag 30 maart 1732 Ysbrechtum.

Gerben trouwt (kerk) op zondag 2 februari 1777 Burgwerd-Hichtum-Hartwerd op 44-jarige leeftijd met Trijntje Hettes ook genaamd Trijntje Heetjes. Trijntje, wonende Burgwerd, is afkomstig uit Nijland.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Gerlof Hobbes.<132,133>

2  Sjouk Oenes is geboren Tirns, is gedoopt op zondag 1 november 1733 Tirns, is jong overleden.

3  Sjoukje Oenes is geboren Tirns, is gedoopt op zaterdag 1 januari 1735 Tirns, zie 53.

108  Tjalling Jarigs ook genaamd Tialling Jarighs, boer, wonende Pingjum en Bruindijk onder Schettens, is overleden in 1767 Schettens.

Tjalling trouwt (kerk) op dinsdag 26 december 1713 Zurich (1) met de 19-jarige Lieuwke Clasesdr. ook genaamd Lieuwkje Klases, dochter van Claes Pabes en Trijntje Heijns. Lieuwke is geboren in 1694 Pingjum (?), is overleden voor zondag 7 augustus 1718. Lieuwke werd hoogstens 24 jaar.

Van Tjalling en Lieuwke is een kind bekend.<134>

Tjalling trouwt (kerk) op zondag 7 augustus 1718 Zurich (2) met

109  Trijntje Doekes, wonende Pingjum en Schettens, is overleden in 1755 Schettens.

Van Tjalling en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Pijtter Tjallings is geboren Pingjum (?), zie 54.

2  Murkjen Tjallings, wonende Schettens, is geboren rond 1720, is overleden op zondag 9 februari 1783 Bolsward. Murkjen werd ongeveer 63 jaar.

Murkjen gaat in ondertrouw op zondag 6 januari 1754 Bolsward, trouwt (kerk) op zondag 13 januari 1754 Schettens op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jan Wybrens Cloostra, zoon van Wijbren Taekes Cloostra en Lijsbet Jans Menalda. Jan, koopman, wonende Bolsward, is geboren rond 1721 en afkomstig uit Bolsward, is overleden in 1788 Bolsward. Jan werd ongeveer 67 jaar.

110  Hotse Ruurds, boer en ontvanger, wonende Herbaijum, is overleden rond 1757 Herbaijum.

111  N.N..

Van Hotse en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Hotses is afkomstig uit Herbaijum, zie 55.

2  Jetze Hotzes, ontvanger, wonende Herbaijum en Burgwerd, is overleden op zaterdag 9 maart 1805.

112  Jetse Jelles, meier, wonende Westhem en Exmorra, is geboren rond 1703 Abbega, is overleden op woensdag 15 augustus 1781 onder Allingawier. Jetse werd ongeveer 78 jaar.

Jetse trouwt rond 1729 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

113  Lijkeltje Sijbrens is geboren rond 1706 Abbega, is overleden op zondag 8 oktober 1780 Exmorra. Lijkeltje werd ongeveer 74 jaar.

Lijkeltje was eerder gehuwd (1) met Pieter Uilkes, zoon van Uilke Rienxs. Pieter is overleden voor vrijdag 27 augustus 1728 Oosthem.

Van Pieter en Lijkeltje zijn drie kinderen bekend.<135..137>

Van Jetse en Lijkeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Attje Jetses.

Attje was gehuwd met Take Uylkes.

2  Doytsen Jetses ook genaamd Douwtje Jetses en Doutsen Jetses.

Doytsen trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1761 Exmorra-Allingawier met Durk Wijtzes Reitsma ook genaamd Dirk. Durk, huisknecht, wonende Burgwerd, Hichtum, Exmorra en Pingjum, is geboren Schraard, is overleden voor 1806 Arum.

3  Jelle Jetses, huisman en ouderling, wonende Exmorra en Zurich, is overleden op zondag 13 november 1808 Exmorra.

Jelle trouwt (kerk) op maandag 31 mei 1773 onder Allingawier met de 32-jarige Tjitske Meijes. Tjitske, wonende Dedgum, is geboren in 1741, is overleden op donderdag 15 september 1808 Exmorra. Tjitske werd 67 jaar.

4  Jeltje Jetses Jelles, wonende Exmorra en Makkum, is overleden op maandag 7 april 1817 Makkum.

Jeltje trouwt op zondag 21 juni 1767 Makkum met Alle Jacobs, zoon van Jacob Pytters en Jel Alles. Alle, mr. kuiper, wonende Makkum, is overleden op donderdag 6 oktober 1808 Makkum.

5  Laas Jetses is jong overleden na zondag 2 mei 1745.

6  Laas Jetses is overleden in 1747.

7  Dieuwke Jetses.

8  Hiltje Jetses ook genaamd Hitje, wonende Dedgum, is geboren rond 1731, is overleden in oktober 1780 Dedgum. Hiltje werd ongeveer 49 jaar.

Hiltje trouwt (kerk) op zondag 12 oktober 1766 Bozum op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Jetze Thomas Schuurmans, zoon van Thomas Jetzes Schuurmans en Mayke Piers. Jetze, boer, wonende Dedgum, Waaxens en onder Allingawier, is geboren in januari 1741 Bozum (?), is overleden op zaterdag 12 oktober 1811 Waaxens. Jetze werd 70 jaar en 9 maanden.

Jetze was later gehuwd (2) met Baukje Douwes.<138,139>

9  Sijbren Jetses (Reitsma) is geboren op dinsdag 3 februari 1733 Westhem, zie 56.

10  Marij Jetses, wonende Westhem, Exmorra en Makkum, is geboren rond zondag 5 december 1751, is overleden op woensdag 10 april 1782 Makkum. Marij werd ongeveer 30 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Marij trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1774 onder Allingawier op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerben Rintjes Dijkstra, zie 18.

114  Tjalling Allerts, boer, wonende Bruindeer onder Allingawier en onder Allingawier, is geboren op vrijdag 15 augustus 1710 onder Allingawier, wonende huisnummer 18 onder Allingawier, is overleden voor dinsdag 26 maart 1754 onder Allingawier. Tjalling werd hoogstens 43 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Tjalling trouwt in 1742 op 32-jarige leeftijd met

115  Dieuwke Ynses ook genaamd Dieuwke Ienses, wonende onder Allingawier, is overleden voor 1748 onder Allingawier (?).

Van Tjalling en Dieuwke is een kind bekend:

1  Bakke Tjallings is geboren op dinsdag 18 september 1742 onder Allingawier, zie 57.

116  Ate Douwes, wonende Sotterum, is overleden op donderdag 14 september 1775 Kornwerd.

Ate trouwt (kerk) op zondag 27 januari 1732 Makkum met

117  Setske Hindriks is afkomstig uit Kornwerd, is overleden in 1766 Kornwerd.

Van Ate en Setske zijn acht kinderen bekend:

1  Oepke Ates.

2  Acke Ates.

Acke trouwt (kerk) op dinsdag 26 december 1769 Piaam met Jork Jorkes.

3  Sijdtske Ates ook genaamd Sijtske en Zietske Aates is geboren op dinsdag 8 september 1733 Kornwerd, is overleden op donderdag 18 januari 1816 Makkum. Sijdtske werd 82 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Sijdtske trouwt (kerk) op zondag 23 januari 1757 Makkum op 23-jarige leeftijd met Anne Bastiaans de Haan, zoon van Bastiaan Annes en Grietje Geerts. Anne, zeeman, wonende Makkum, is overleden in 1787 bij Bordeaux.

4  Sijdtske Ates is gedoopt op zondag 20 september 1733 Makkum.

5  Douwe Ates is gedoopt op zondag 18 september 1735 Makkum.

6  Douwe Ates is gedoopt op zondag 14 oktober 1736 Makkum.

7  Douwe Ates Dijkstra is geboren Kornwerd, is gedoopt op zondag 24 november 1737 Makkum, zie 58.

8  Rinske Ates is gedoopt op zondag 4 januari 1739 Makkum.

118  Jan Sybes is afkomstig uit Tzum.

Jan trouwt (kerk) op zondag 15 juli 1736 Britsum met

119  Hijke Reinders is afkomstig uit Tzum.

Van Jan en Hijke zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Jans.

2  Yetje Jans.

3  Rinske Jans.

4  Claas Jans.

5  Antje Jans Dijkstra is geboren Tzum, zie 59.

6  Sybe Jans is geboren op zondag 29 september 1737 Britsum.

120  Jan Douwes, wonende Jellum en Hijlaard, is overleden in 1742 Hijlaard.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 23 november 1694 Hallum (1) met Marike Annes ook genaamd Maria Annes, dochter van Anne Ysbrands en Dieuwke Romkes. Marike, wonende Hallum en Hijlaard, is overleden na 1721.

Van Jan en Marike zijn negen kinderen bekend.<140..149>

Jan was gehuwd (2) met

121  Rixtie Clasen, wonende Hijlaard, is overleden voor maandag 17 juni 1782 Hijlaard.

Rixtie trouwt na 1742 (2) met de minstens 24-jarige Jelle Freeks, zoon van Freerk Jelles en IJfke Sijbes. Jelle, boer, kerkvoogd en ouderling, wonende Hijlaard, is geboren in 1718 en afkomstig uit Hijlaard.

Jelle was later gehuwd (2) met Grietje Martens.<150..154>

Van Jan en Rixtie is een kind bekend:

1  Anne Jans, zie 60.

122  Hattum Eelzes, wonende Drogeham, Surhuisterveen en Surhuizum, is overleden voor maandag 3 februari 1744 Surhuizum (?).

Hattum trouwt (kerk) op zaterdag 5 februari 1718 Drogeham met

123  Auk Eedes, wonende Drogeham en Surhuisterveen, is overleden voor maandag 3 februari 1744 Surhuizum (?).

Van Hattum en Auk zijn zes kinderen bekend:

1  Aede Hattums.

2  Jancke Hattems, wonende Suameer.

Jancke trouwt (kerk) op vrijdag 14 juni 1748 Suameer met Folke Folkerts. Folke is afkomstig uit Suameer.

3  Renske Hattums is jong overleden.

4  Eelse Hattums is jong overleden.

5  Eede Hattums.

6  Saakje Hattums is geboren op zondag 1 mei 1735 Surhuisterveen, zie 61.

124  Douwe Wijbes, wonende Gaast, is geboren in 1694, is overleden in april 1736 Gaast. Douwe werd 42 jaar.

Douwe was gehuwd met

125  Trijntje Johannes, wonende Gaast, wonende huisnummer 1 Gaast, is overleden in 1759 Gaast.

Van Douwe en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Wybe Douwes is gedoopt op zondag 10 oktober 1717 Gaast.

Wybe trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1744 Gaast op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Antje Beeuwes ook genaamd Antje Bieuwes, dochter van Beeuwe Baukes en Antje Dirks. Antje is afkomstig uit Piaam, is gedoopt op vrijdag 31 augustus 1725 Gaast-Ferwoude, is overleden in 1795. Antje werd 70 jaar.

Antje was later gehuwd (2) met Hijlke Martens.<155,156>

2  Klaaske Douwes is gedoopt op zondag 11 februari 1720 Gaast.

3  Ymkjen Douwes is gedoopt op donderdag 1 januari 1722 Gaast.

4  Ymckjen Douwes is gedoopt op zondag 17 januari 1723 Gaast.

5  Ymkjen Douwes, wonende Gaast, is gedoopt op zondag 8 juli 1725 Gaast.

Ymkjen trouwt (kerk) op zondag 7 april 1743 Gaast op 17-jarige leeftijd met de 30-jarige Ids Sjoerds, zoon van Sjoerd Ynzes (Bisschop) en Eelk Douwes. Ids, boer, wonende Gaast, is gedoopt op donderdag 29 september 1712 Gaast.

6  Eelk Douwes is gedoopt op woensdag 18 februari 1728 Gaast.

7  Johannes Douwes is gedoopt op vrijdag 1 juni 1731 Gaast, zie 62.

8  Uilke Douwes, boer, wonende Gaast en Nijhuizum, is geboren op vrijdag 9 oktober 1733 Gaast, is gedoopt op zondag 11 oktober 1733 Gaast, is overleden op zondag 14 augustus 1803 Workum. Uilke werd 69 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Uilke trouwt rond 1754 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Antje Martens ook genaamd Antie, dochter van Marten Sickes de Boer en Dieuwke Symens (Attema). Antje is geboren op woensdag 10 maart 1734 Gaastmeer.

9  Doutjen Douwes ook genaamd Doutje Douwes is gedoopt op zondag 15 april 1736 Gaast.

Doutjen trouwt (kerk) in mei 1755 Gaast-Ferwoude op 19-jarige leeftijd met de 30-jarige Eelke Pieters, zoon van Pijter Eelkes en Antje Sikkes. Eelke, huisman, wonende Workumer Wiske, Gaast en Ferwoude, is geboren in mei 1725 Ferwoude, is overleden voor donderdag 29 juli 1784 Workumer Wiske. Eelke werd hoogstens 59 jaar en 2 maanden.

126  Claas Theunis ook genaamd Klaas Teunis, koopman, wonende Dongjum en Makkum, is afkomstig uit Dongjum, is overleden voor maandag 13 mei 1748 Makkum.

Claas trouwt op zaterdag 11 maart 1730 Makkum met

127  Martha Jans is afkomstig uit Makkum, is overleden voor 1748 Makkum.

Martha trouwt op zaterdag 31 augustus 1726 (1) met Jetse Anes ook genaamd Jetse Arends. Jetse, mr. wolkammer, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum, is overleden in 1727 Makkum.

Jetse was eerder gehuwd (1) met Kancke Rinties.<157..160> Jetse was eerder gehuwd (2) met Lisbet Jans.<161,162> Jetse was eerder gehuwd (3) met Jancke Feykes.<163..166>

Van Claas en Martha zijn vier kinderen bekend:

1  Reinskjen Clazes, zie 63.

2  Yttje Clases ook genaamd Ietje Klases, wonende Makkum, is geboren rond 1731, is overleden op zaterdag 21 mei 1796 Makkum. Yttje werd ongeveer 65 jaar.

Yttje trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1749 Makkum op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wiebe Iemes. Wiebe, wonende Makkum, is geboren rond 1725, is overleden in oktober 1781 Makkum. Wiebe werd ongeveer 56 jaar.

3  Theunis Clases ook genaamd Teunis Klases, wonende Makkum, is geboren rond 1733 Makkum, is overleden op vrijdag 24 januari 1772 Makkum. Theunis werd ongeveer 39 jaar.

Theunis trouwt (kerk) op zondag 6 augustus 1758 Schettens op ongeveer 25-jarige leeftijd met Grietje Ebles ook genaamd Grietje Iebeles. Grietje is afkomstig uit Nijland.

4  Einkjen Clases ook genaamd Ienske Klases, wonende Makkum, is geboren rond 1736 Makkum, is overleden in 1765 Makkum. Einkjen werd ongeveer 29 jaar.

Einkjen trouwt (kerk) op zondag 13 maart 1763 Kornwerd op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Rients Dooitses ook genaamd Rienk Dooitses, zoon van Dooitse Reiners en Tijets Annes. Rients, huisman en heibaas, wonende Makkum, is geboren op vrijdag 14 augustus 1733 Kornwerd, is overleden op zondag 27 januari 1782 Makkum. Rients werd 48 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Rients was later gehuwd (2) met Sickjen Jans.<167..170>

Generatie VIII

128  Jan Haenties, wonende Hidaard en Oosterend.

Jan was gehuwd met

129  Tietie.

Van Jan en Tietie zijn twee kinderen bekend:

1  Haentie Jans, zie 64.

2  ?Gerben Jans Brant.

?Gerben was gehuwd met Wytske Pieters Krolis.

130  Minne Jans, wonende Itens.

Minne was eerder gehuwd (1) met Antie Freerks.

Minne was gehuwd (2) met

131  Antie Minnes, wonende Itens.

Van Minne en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Minnes.

2  Jancke Minnes is geboren op dinsdag 1 september 1682 Itens, zie 65.

144  Rintje Pijters ook genaamd Rintje Pieters, koopman, wonende Dedgum en Greonterp, is afkomstig uit Schettens, is overleden rond 1700 Greonterp.

Rintje trouwt (kerk) op donderdag 1 november 1691 Longerhouw-Schettens met

145  Doutzen Gerbens ook genaamd Douwtje Gerbens en Doitjen Gerbens, sinds 1700 boerin op No. 3 te Greonterp, wonende Greonterp, is afkomstig uit Greonterp, is overleden in 1734 Greonterp.

Van Rintje en Doutzen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerben Rintjes, zie 72.

2  NN. Rintjes.

NN was gehuwd met Anne Meintes. Anne, boer, wonende Nijland.

3  Taedse Rintkes ook genaamd Teetse Rintjes, wonende Greonterp, is afkomstig uit Workum, is overleden in 1765 Makkum.

Taedse trouwt op vrijdag 27 februari 1711 Gerecht Workum (1) met Sipk Lammerts ook genaamd Sipkje Lammerts. Sipk is afkomstig uit Workum, is overleden in 1712. Taedse trouwt op vrijdag 16 februari 1714 Gerecht Workum (2) met Grietjen Rintjes ook genaamd Grietje Rintjes. Grietjen is afkomstig uit Greonterp, is overleden op donderdag 26 december 1765 Makkum.

148  Sierck Piers, wonende Wolsum.

Sierck was gehuwd met

149  Martie Wijbrens, wonende Makkum en Wolsum, is afkomstig uit Makkum, is overleden rond 1729 Wolsum.

Martie trouwt op woensdag 6 mei 1682 Gerecht Wonseradeel (2) met Fermer Sijbes ook genaamd Former, zoon van Sybe Watses en Lysbet Oddes. Fermer, huisman, wonende Zurich en Schraard, is afkomstig uit Schraard.

Van Fermer en Martie is een kind bekend.<171>

Van Sierck en Martie zijn drie kinderen bekend:

1  Akke Sierks ?.

Akke was gehuwd met Jetze Freerx.

2  Pier Siercks, zie 74.

3  Wybren Sierks ook genaamd Wiebren Sierks is geboren in 1692, is gedoopt, is overleden op donderdag 16 april 1778 Wolsum. Wybren werd 86 jaar.

Wybren trouwt (kerk) op zondag 21 juni 1716 Wolsum op 24-jarige leeftijd (1) met Doetje Okkes. Wybren was gehuwd (2) met Akke Andries.

150  Johannes Heeres, huisman, wonende Sandfirden, is overleden voor 1716 Sandfirden.

Johannes trouwt voor 1699 met de hoogstens 29-jarige

151  Yeb Foockes ook genaamd Yb is geboren in 1670, is overleden na 1748 Sandfirden. Yeb werd minstens 78 jaar.

Van Johannes en Yeb zijn vijf kinderen bekend:

1  Heere Johannes ook genaamd Here Johannes, boer, wonende Hieslum, onder Allingawier, Berlikum en Parrega, is overleden rond 1757 Parrega.

Heere was gehuwd met Geertje Alles ook genaamd Geertie, dochter van Alle Feddes en Jeltje Baukes. Geertje, wonende Hieslum en onder Allingawier, is overleden in 1758 Parrega.

2  Laas Johannes, schipper, wonende Bolsward.

3  Pytter Johannes is geboren rond 1700 Sandfirden, is ongehuwd overleden op vrijdag 21 februari 1738 Tjerkwerd. Pytter werd ongeveer 38 jaar.

4  Waltje Johannes is geboren rond 1700, zie 75.

5  Sijbren Johannes, boer, wonende Sandfirden, is geboren tussen 1700 en 1710 Sandfirden.

Sijbren trouwt (kerk) op zondag 12 november 1730 Dedgum op hoogstens 29-jarige leeftijd met Pijttje Sjoerds, dochter van Sjoerd Jenties en Jetske Broers. Pijttje is afkomstig uit Scharnegoutum.

168  Doeke Andries ook genaamd Doeke Aders, koopman en kleermaker, wonende Vrouwenparochie, Arum, Wommels, Achlum en Pingjum, is gedoopt op donderdag 16 oktober 1687 Menaldum.

Doeke trouwt (kerk) op zondag 12 januari 1710 Menaldum op 22-jarige leeftijd met

169  Gerlske Pieters Andringa, wonende Hallum, is geboren Hallum.

Van Doeke en Gerlske zijn vijf kinderen bekend:

1  Renske Doekes ook genaamd Rinske Doekes en Rinske Doeckes, wonende Kie onder Franeker en Pingjum, is gedoopt op woensdag 7 oktober 1711 Menaldum.

Renske trouwt (kerk) op donderdag 8 maart 1731 Franeker op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Jelle Hanses, zoon van Hans Douwes en Reynu Jelles. Jelle, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum, is gedoopt op zondag 20 december 1705 Pingjum.

2  Andris Doekes is gedoopt op zondag 22 december 1715 Menaldum, zie 84.

3  Jancke Doekes is gedoopt op zondag 2 april 1719 Vrouwenparochie.

4  Jeltie Doekes is geboren Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 14 september 1721 Vrouwenparochie, is overleden in 1768 Pingjum. Jeltie werd 47 jaar.

Jeltie trouwt op zondag 24 december 1747 Pingjum op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Harmen Gosses, zoon van Gosse Sybrens en Klaaske Tjeerds. Harmen, arbeider, wonende Pingjum, is gedoopt op zondag 10 oktober 1717 Achlum-Hitzum, wonende huisnummer 109 Pingjum, is overleden in 1791 Pingjum. Harmen werd 74 jaar.

Harmen was later gehuwd (2) met Japkien Tjietses.<172..175>

5  Jantje Doekes is gedoopt op vrijdag 19 april 1726 Wommels-Hidaard.

172  Lieuwe Piers, turfschipper en meier op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties, wonende Pingjum.

Lieuwe trouwt (kerk) op zondag 29 november 1705 Pingjum met de ongeveer 33-jarige

173  Gaatske Saeklesdr, wonende Pingjum, is geboren rond 1672, is overleden na 1738. Gaatske werd minstens 66 jaar.

Van Lieuwe en Gaatske zijn acht kinderen bekend:

1  Hinke Lieuwes Jansen, wonende Zurich.

2  Pijter Lieuwes, huisman, wonende Tjerkwerd, is overleden op zondag 3 mei 1733 Tjerkwerd.

3  Pier Lieuwes, wonende Toppenhuizen, is overleden voor 1775.

Pier gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 juni 1723 Lollum met Lisk Jans. Lisk, wonende Idzega en Toppenhuizen, is overleden op dinsdag 30 januari 1787 Toppenhuizen (?).

4  Setske Lieuwes.

5  Antje Lieuwes, wonende Pingjum, is overleden op dinsdag 24 juni 1783 Pingjum.

Antje trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1730 Pingjum met Jan Jiellerts. Jan, schuitevoerder, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum, is overleden voor zaterdag 26 juni 1779 Pingjum.

6  Gratske Lieuwes, wonende Hommerts, is overleden op donderdag 20 maart 1777 Hommerts.

Gratske trouwt (kerk) op donderdag 7 mei 1750 Jutrijp met Saake Jetses. Saake, wonende Hommerts, is overleden in 1799.

7  Jantje Lieuwes is overleden op woensdag 4 oktober 1775 Pingjum.

Jantje trouwt (kerk) op zondag 10 oktober 1717 Pingjum met Jan Dirks. Jan, arbeider, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum, is overleden voor 1748.

8  Saekele Lieuwes is geboren rond 1713, zie 86.

174  Hendrik Sipkes, wonende Uitwellingerga, is overleden in 1775 Uitwellingerga.

Hendrik trouwt (kerk) op donderdag 9 maart 1713 Uitwellingerga met

175  Lipk Sybolts is overleden in juni 1779 Uitwellingerga.

Van Hendrik en Lipk is een kind bekend:

1  Trijntje Hendriks is geboren op zondag 13 februari 1718 Uitwellingerga, zie 87.

178  Klaas Jelles, wonende Nijelamer.

Klaas trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1706 Wolvega met

179  Aeffien Jans, wonende Wolvega.

Van Klaas en Aeffien is een kind bekend:

1  Grietje Klases is geboren op dinsdag 21 mei 1709 Nijelamer, zie 89.

188  Ruurd Douwes, wonende Hantum.

Ruurd trouwt (kerk) op donderdag 29 november 1691 Hantum met

189  Maeijke Feddes.

Van Ruurd en Maeijke zijn twee kinderen bekend:

1  Aafke Ruurds.

2  Fedde Ruirds, zie 94.

190  Sjoerd Jackles, huisman, wonende Holwerd, is overleden rond 1719 Holwerd.

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 16 maart 1704 Westernijkerk met

191  Sibbeltje Martens, wonende Holwerd.

Van Sjoerd en Sibbeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Harmke Sjoerds.

2  Baukjen Sjoerds is geboren rond 1710 en afkomstig uit Holwerd, zie 95.

192  Pieter Alberts, wonende Bergum, is overleden voor 1703 Bergum.

Pieter was gehuwd met

193  Fokeltje Jelmers is overleden voor 1722 Bergum.

Van Pieter en Fokeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jelmer Pieters, schipper, wonende Enkhuizen.

2  Haring Pieters.

3  Fokeltje Pieters.

4  Saakje Pieters.

5  Jelle Pijters is afkomstig uit Bergum, zie 96.

194  Haye Aukes, mr. schoenmaker, wonende Bergum, is overleden in 1684 Bergum.

Haye was later gehuwd (2) met Rinske (Hinke) Yles.

Haye trouwt rond 1669 (1) met

195  Antje Klazes, wonende Bergum.

Van Haye en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Haijes, wonende Bergum, Oostermeer en Oudkerk, is afkomstig uit Bergum.

Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 18 augustus 1695 Bergum met Anne Jelgers Vink ook genaamd Finck, zoon van Jelger Jelgers en Akke Annes. Anne, mr. chirurgijn, is overleden voor 1722.

2  Saakje Haijes, wonende Bergum, is geboren in 1671 en afkomstig uit Bergum.

Saakje gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 29 juni 1689 Bergum op 18-jarige leeftijd met Oebele Wouters. Oebele, wonende Bergum, is afkomstig uit Veenwouden.

3  Janke Hayes is geboren in 1678 Bergum, zie 97.

198  Jouke Gabes, veenbaas, wonende Oostermeer bij de Wal.

Jouke trouwt (kerk) op donderdag 8 februari 1691 Oostermeer met

199  Grietje Goffes, wonende Oostermeer bij de Wal.

Van Jouke en Grietje is een kind bekend:

1  Vrouckje Jouckes is afkomstig uit Oostermeer, zie 99.

208  Rincke Piers ook genaamd Rienk, mr. scheepstimmerman, wonende Workum.

Rincke trouwt op donderdag 21 februari 1686 (1) met Sioerdtke Pieters.

Van Rincke en Sioerdtke is een kind bekend.<176>

Rincke trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1696 Workum (2) met

209  Maycke Franses ook genaamd Maaike is overleden op dinsdag 12 oktober 1751 Workum.

Van Rincke en Maycke zijn zes kinderen bekend:

1  Beern Rinckes.

2  Sjoertke Rinckes ook genaamd Sjurtke Rinkes en Sjoerdje Rienks, wonende Workum.

Sjoertke trouwt (kerk) op zondag 11 november 1725 Workum met Douwe Rinnerts. Douwe, wonende Workum, is afkomstig uit Workum.

3  Frans Rinckes de Boer, zie 104.

4  Grietje Rinckes is geboren op woensdag 22 oktober 1704 Workum, is overleden na 1759. Grietje werd minstens 55 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Grietje trouwt (kerk) op zondag 9 april 1724 Workum op 19-jarige leeftijd met Douwe Symons de Boer. Douwe, mr. bakker, vroedsman en mr. waagmeester, wonende Workum.

5  Hobbe Rinckes de Boer, schrijver, mede vroedschap en burgemeester, is geboren op woensdag 13 april 1712 Workum.

Hobbe trouwt (kerk) op zondag 2 juni 1737 Workum op 25-jarige leeftijd (1) met Gerbrig Binkes. Hobbe trouwt (kerk) op zondag 27 november 1740 Workum op 28-jarige leeftijd (2) met Gerardina Johanna Bos ook genaamd Gerarda.

6  Eelke Rinkes is geboren op zondag 5 april 1716 Workum.

210  Ewolt Lamberts Glastra ook genaamd Ewout is overleden tussen 1705 en 1708.

Ewolt trouwt (kerk) op zondag 22 april 1691 Workum met de 21-jarige

211  Fock Romkes is geboren op zondag 16 februari 1670 Workum.

Fock trouwt op zondag 28 april 1709 Kuinre op 39-jarige leeftijd (2) met Dirck Rinsz. Dirck is afkomstig uit Langweer.

Van Ewolt en Fock is een kind bekend:

1  Fookeltje Eeuwes Glastra, zie 105.

214  Gerben Fransen, wonende GoŽnga, is overleden in 1741 Tirns.

Gerben trouwt (kerk) op maandag 2 juni 1698 GoŽnga met

215  Geiske Hessels, wonende Nijland, is overleden rond 1743 Tirns.

Van Gerben en Geiske is een kind bekend:

1  Aaltje Gerbens, zie 107.

216  Jarigh Siouckes, boer, wonende Kornwerd, Engwier en Makkum, is geboren rond 1654, is overleden in 1720 Makkum. Jarigh werd ongeveer 66 jaar.

Jarigh was gehuwd met

217  Ienk Ages ook genaamd Ientje Ages en Jenk Ages, wonende Kornwerd en Makkum, is overleden in 1741 Makkum.

Van Jarigh en Ienk zijn negen kinderen bekend:

1  Janke Jarigs ook genaamd Janke Jarichs, wonende Makkum.

2  Tjalling Jarigs, zie 108.

3  Jan Jarigs is afkomstig uit Kornwerd, zie 254.

4  Sioucke Jarigs ook genaamd Sjouke Jarichs, wonende Kornwerd en Idsegahuizum, is overleden voor zondag 14 oktober 1714.

Sioucke trouwt op woensdag 29 augustus 1696 (1) met Geertie Tjeerds, dochter van Tjeerd Upkes. Geertie, wonende Hichtum. Sioucke gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 5 november 1711 Kornwerd, trouwt Makkum (2) met Berber Pijtters Schilstra ook genaamd Berber Pieters. Berber, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum, is overleden voor 1716 Kornwerd.

Berber was later gehuwd (2) met Sierck Holckes Dijckstra.<177..182>

5  Age Jarigs ook genaamd Age Jarichs, gortmaker, wonende Kornwerd en Makkum.

Age trouwt op zaterdag 21 februari 1705 met Sijke Durx ook genaamd Sijke Dirks. Sijke, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum.

6  Auck Jarighs ook genaamd Aukje Jarichs is afkomstig uit Kornwerd, is overleden voor maandag 28 november 1707.

Auck trouwt op woensdag 11 februari 1699 Gerecht Wonseradeel met Jan Gerbens, zoon van Gerben. Jan, huisman, wonende Engwier en Makkum, is afkomstig uit Wons.

Jan was later gehuwd (2) met Fou Idses.<183,184>

7  Pijtter Jarigs ook genaamd Pieter Jarichs, huisman, wonende Pingjum en Kornwerd, is overleden in 1720 Kornwerd.

8  Sjouk Jarigs ook genaamd Sjoukje Jarichs, wonende Kornwerd en Idsegahuizum.

Sjouk trouwt in 1716 met de ongeveer 31-jarige Sierck Holckes Dijckstra, zoon van Holcke Sjoerds Dijckstra en Bottie Sjerks Bontiema. Sierck, wonende Kornwerd en Idsegahuizum, is geboren rond 1685 en afkomstig uit Kornwerd.

Sierck was eerder gehuwd (1) met Hinke Sijbolts.<185,186> Sierck was eerder gehuwd (2) met Berber Pijtters Schilstra (zie 217).<187,188>

9  Trijntje Jarigs ook genaamd Trijntje Jarichs is overleden in 1751 Makkum.

Trijntje trouwt (kerk) op zaterdag 29 juni 1726 Makkum met Cornelis Theunis, zoon van Theunis Classen (252) en Antie Cornelis (253). Cornelis, koopman en wolkammer, wonende Makkum, is afkomstig uit Dongjum, is overleden in 1757 Makkum.

218  Doecke Douwes, boer, wonende Pingjum en Witmarsum, is geboren rond 1659 Pingjum (?), is overleden voor maandag 8 mei 1741 Witmarsum. Doecke werd hoogstens 82 jaar.

Doecke was gehuwd met

219  Jetske Olpherts is geboren 1660 of 1661, is overleden voor maandag 8 mei 1741 Witmarsum. Jetske werd hoogstens 80 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Doecke en Jetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Doekes, zie 109.

2  Grietie Doekes is overleden voor 1745.

Grietie trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1721 Witmarsum met Sybe Cornelis. Sybe, wonende Witmarsum, is overleden voor dinsdag 9 november 1745.

Sybe was later gehuwd (2) met Baukjen Hendriks.<189,190>

3  Lysbert Doekes ook genaamd Elysabeth, wonende Gaast, is afkomstig uit Witmarsum.

Lysbert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 28 december 1732 Witmarsum met Claas Hilles ook genaamd Klaas Hilles. Claas, schoenmaker, wonende Makkum en Gaast, is afkomstig uit Sexbierum.

4  Yfke Doekes ook genaamd Iefke, wonende Witmarsum en Bolsward, is overleden op vrijdag 7 september 1781 Bolsward.

Yfke trouwt (kerk) op zondag 25 augustus 1715 Witmarsum (1) met de ongeveer 34-jarige Otte Hessels, zoon van Hessel Jansen en Geertie Pyttersdr. Otte, huisman, wonende Witmarsum, is geboren rond 1681 Witmarsum, is overleden in 1742 Witmarsum. Otte werd ongeveer 61 jaar. Yfke trouwt op woensdag 7 februari 1753 Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op zondag 4 februari 1753 Witmarsum (2) met de ongeveer 60-jarige Hendrik Jans. Hendrik, mr. pottebakker en diaken, wonende Bolsward, is geboren rond 1693 en afkomstig uit Bolsward, is overleden op donderdag 12 december 1776 Bolsward. Hendrik werd ongeveer 83 jaar.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Dieuke Ockes.<191>

5  Ynske Doekes ook genaamd Ynsche Doekes en Ienske Doekes, wonende Witmarsum en Kornwerd, is geboren rond 1700, is gedoopt op vrijdag 17 december 1728 Makkum, is overleden voor maandag 3 augustus 1750 Witmarsum. Ynske werd hoogstens 50 jaar.

Ynske trouwt (kerk) op zondag 1 februari 1722 Witmarsum op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Oepke Sickes, zoon van Sicke. Oepke, huisman, wonende Witmarsum en Kornwerd, is geboren rond 1700, is overleden rond 1746 Kornwerd. Oepke werd ongeveer 46 jaar.

220  Rieurd Jansen, boer en ontvanger, wonende Herbaijum, is geboren op dinsdag 2 december 1664 Wijnaldum, is overleden 1719 of 1720 Herbaijum. Rieurd werd hoogstens 55 jaar en 30 dagen.

Rieurd trouwt (kerk) op vrijdag 1 juni 1696 Wijnaldum op 31-jarige leeftijd met

221  Antie Clasesdr. is overleden rond 1732 Herbaijum.

Van Rieurd en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltje Ruurds.

2  Hotse Ruurds, zie 110.

3  Claes Ruirds, huisman, wonende Herbaijum, is overleden op dinsdag 7 april 1733 Herbaijum.

Claes was gehuwd met Foekjen Binnes ook genaamd Foekje Binnes, dochter van Binne Douwes en Bauck Jans. Foekjen, wonende Herbaijum.

4  Murk Ruurds.

224  Jelle Thomas, leensmeier Attamaleen te Abbega, wonende Abbega, is geboren rond 1670, is overleden voor dinsdag 16 februari 1717 Abbega. Jelle werd hoogstens 47 jaar.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Jancke Jentjesdr..

Jancke was later gehuwd (2) met Gooitsen Tjeerdsz Buma.<192,193>

Van Jelle en Jancke zijn twee kinderen bekend.<194,195>

Jelle was later gehuwd (3) met Jancke Jentjesdr..

Van Jelle en Jancke zijn twee kinderen bekend.<196,197>

Jelle was gehuwd (2) met

225  Attie Rommerts, wonende Abbega, is geboren rond 1669, is overleden rond 1712 Abbega. Attie werd ongeveer 43 jaar.

Van Jelle en Attie zijn zes kinderen bekend:

1  Pier Jelles, wonende Wolsum.

2  Doutsen Jelles is geboren rond 1697, is gedoopt, is overleden in 1728 Wolsum. Doutsen werd ongeveer 31 jaar.

Doutsen trouwt rond 1718 op ongeveer 21-jarige leeftijd met Douwe Holkes, zoon van Holcke Douwes en Timmeltie Jans. Douwe, huisman, wonende o/Wolsum, is overleden voor donderdag 15 januari 1728 Wolsum (?).

Douwe was eerder gehuwd (1) met Tietje Tjallings.<198,199>

3  Rommert Jelles, wonende Abbega, is geboren rond 1698, is overleden op zondag 4 juli 1762. Rommert werd ongeveer 64 jaar.

Rommert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 19 februari 1736 Witmarsum, trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1736 Abbega op ongeveer 38-jarige leeftijd met Teetie Hanses. Teetie, wonende Rien, is afkomstig uit Witmarsum, is overleden voor woensdag 4 mei 1785.

4  Thomas Jelles, wonende Abbega en Bolsward (?), is geboren rond 1701, is overleden in februari 1777. Thomas werd ongeveer 76 jaar.

Thomas trouwt (kerk) op zondag 15 maart 1733 Abbega op ongeveer 32-jarige leeftijd met Ymkjen Sikkes. Ymkjen, wonende o/Bolsward, is overleden op woensdag 19 december 1781.

5  Jetse Jelles is geboren rond 1703 Abbega, zie 112.

6  Attie Jelles is geboren rond 1709, is overleden voor 1712. Attie werd hoogstens 3 jaar.

226  Sybren Melles?.

227  N.N..

Van Sybren en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Lijkeltje Sijbrens is geboren rond 1706 Abbega, zie 113.

228  Allert Tiallinghs, boer, wonende Bruindeer onder Allingawier, is overleden voor zaterdag 28 november 1711 onder Allingawier.

Allert trouwt rond 1701 met de ongeveer 20-jarige

229  Acke Sijbrens, wonende Bruindeer onder Allingawier, is gedoopt op donderdag 18 december 1681 Dedgum, is overleden in 1752 onder Allingawier. Acke werd 71 jaar.

Acke trouwt tussen maandag 1 mei en donderdag 8 juni 1724 op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 35-jarige Louw Sijmens ook genaamd Lou Simens, zoon van Sijmon Louws en Geertje Pijters. Louw, boer, volmacht en knecht, wonende onder Allingawier, is geboren in 1688 Schraard, is overleden in 1736 onder Allingawier. Louw werd 48 jaar.

Van Louw en Acke is een kind bekend.<200..206>

Van Allert en Acke zijn drie kinderen bekend:

1  Acke Allerts is geboren in 1702 onder Allingawier (?), is overleden voor 1748. Acke werd hoogstens 46 jaar.

Acke trouwt (kerk) op zondag 23 juli 1730 Makkum op 28-jarige leeftijd met Saake Gosses, zoon van Gosse Sakes en Haikje Gerrijts. Saake, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum.

2  Geertje Allerts, wonende Haitseburen, is geboren in 1705 onder Allingawier (?), is overleden na zaterdag 6 maart 1751 Exmorra. Geertje werd minstens 46 jaar.

Geertje trouwt in 1734 op 29-jarige leeftijd met Wopcke Doeckles ook genaamd Wopke Doekles, zoon van Doeckle Hoytes en Riemer Wopkes. Wopcke, boer, wonende Haitseburen, is overleden voor vrijdag 28 april 1758 Exmorra.

3  Tjalling Allerts is geboren op vrijdag 15 augustus 1710 onder Allingawier, zie 114.

230  Ynse Fockes, boer, wonende Exmorra en Wons, is overleden rond 1760 Schraard (?).

Ynse trouwt (kerk) in augustus 1729 Engwier (2) met Jeltje Durks. Jeltje, wonende Wons.

Van Ynse en Jeltje is een kind bekend.<207>

Ynse trouwt (kerk) op zaterdag 2 juli 1712 Exmorra (1) met

231  Bakke Sijbrens is overleden voor 1729 Exmorra (?).

Van Ynse en Bakke zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Ynses, zie 115.

2  Taetske Ynses ook genaamd Teetske Ynses, wonende onder Allingawier en Exmorra, is overleden in 1771 onder Allingawier.

Taetske trouwt voor maandag 23 juni 1760 met de hoogstens 30-jarige Douwe Atses ook genaamd Douwe Ates, zoon van Atze Douwes en Sjoukjen Jacobs. Douwe, huisman, diaken en ouderling, wonende onder Allingawier en Exmorra, is geboren op donderdag 29 december 1729 onder Allingawier, is overleden op woensdag 13 december 1780 onder Allingawier. Douwe werd 50 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Douwe was later gehuwd (2) met Jeltje Fokkes Poelstra.<208..211>

3  Fookel IJnses ook genaamd Fokeltje Ienses, wonende Exmorra, Schraard en Wons, is geboren rond 1715 en afkomstig uit Schraard, is overleden na 1784 Schraard. Fookel werd minstens 69 jaar.

Fookel trouwt (kerk) op zondag 23 januari 1746 Schraard op ongeveer 31-jarige leeftijd met Doeke Hendricks ook genaamd Doeke Hendriks. Doeke, huisman, wonende Schraard en Wons, is afkomstig uit Schraard, is overleden na 1784.

232  Douwe.

233  N.N..

Van Douwe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ate Douwes, zie 116.

236  Sijbbe Jans, schipper, is afkomstig uit Tzum.

Sijbbe trouwt (kerk) op zondag 24 januari 1717 Tzum met

237  Eke Jans is afkomstig uit Tzum, is overleden voor maandag 3 januari 1735.

Van Sijbbe en Eke is een kind bekend:

1  Jan Sybes is afkomstig uit Tzum, zie 118.

238  Reinder Jans ?.

Reinder trouwt (kerk) op woensdag 14 maart 1696 Edens met

239  Jetske Jans.

Van Reinder en Jetske is een kind bekend:

1  Hijke Reinders is afkomstig uit Tzum, zie 119.

244  Eelse Binnes, wonende Suameer, is afkomstig uit Drogeham.

Eelse trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1708 Suameer (2) met Trijntje Everts ook genaamd Trijn Everts. Trijntje is afkomstig uit Suameer.

Eelse trouwt voor 1692 (1) met

245  Jansen (Janke) Hattems is afkomstig uit Drogeham.

Jansen trouwt (kerk) op donderdag 27 juni 1686 Eestrum (1) met Walle Jans. Walle is afkomstig uit Eestrum.

Van Eelse en Jansen zijn vier kinderen bekend:

1  Saakje Eelzes.

2  Hattum Eelzes is afkomstig uit, zie 122.

3  Binne Eelzes, lakenkoper, wonende Bergum, is overleden in 1727 Bergum.

Binne was gehuwd met Aukje Jans, dochter van Jan Martens. Aukje is afkomstig uit Drogeham, is overleden voor 1727 Bergum.

4  Jansen Eelzes is afkomstig uit Suameer.

Jansen trouwt (kerk) op zondag 30 mei 1734 Suameer met Jouke Minnes. Jouke is afkomstig uit Suameer.

246  Aede Rinses.

Aede was gehuwd met

247  Rinske Jans.

Van Aede en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Auk Eedes, zie 123.

2  Fokel Ades.

Fokel trouwt (kerk) op zondag 13 september 1733 Surhuizum met Klaas Jilles.

3  Hiltje Ades.

Hiltje trouwt op zondag 26 augustus 1731, trouwt (kerk) Huizum met Jelle Freeks.

248  Wijbe Douwes, huisman, wonende Ferwoude, is overleden voor donderdag 28 maart 1709 Ferwoude.

Wijbe was gehuwd met

249  Claaske Uylkes ook genaamd Claesje Uylkes, wonende Ferwoude, is overleden Ferwoude.

Van Wijbe en Claaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Wijbes is geboren in 1683.

2  Uilcke Wijbes is geboren in 1687, is overleden voor woensdag 11 mei 1712. Uilcke werd hoogstens 25 jaar.

3  Jarigh Wijbes, wonende Ferwoude, is geboren in 1691.

Jarigh was gehuwd met Rigst Broers ook genaamd Rikstje Broers. Rigst, wonende Ferwoude, is overleden na 1749.

4  Douwe Wijbes is geboren in 1694, zie 124.

5  Auck Wijbes is geboren in 1697.

6  Sijbren Wijbes is geboren in 1699, is overleden voor zondag 8 mei 1712. Sijbren werd hoogstens 13 jaar.

7  Jisk Wijbes is geboren in 1702.

250  Johannes Feddes, boer, wonende Parrega, is overleden rond 1700 Parrega.

Johannes was eerder gehuwd (1) met .. Jelles ?. .., wonende Parrega, is overleden in 1694 Parrega.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 1 maart 1696 Greonterp (2) met

251  Ymck Durcks ook genaamd Iemkje Dirks is overleden voor vrijdag 21 februari 1721 Gaast.

Ymck was later gehuwd (2) met Foppe Wijtses ook genaamd Foppe Wietses. Foppe, wonende Parrega en Gaast.

Van Foppe en Ymck is een kind bekend.<212>

Van Johannes en Ymck zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Johannes, zie 125.

2  Fedde Johannes, wonende Gaast.

Fedde trouwt (kerk) op woensdag 8 maart 1719 Gaast met Mari Dirks. Mari, wonende Gaast.

252  Theunis Classen, wonende Dongjum, is afkomstig uit Dongjum.

Theunis trouwt op donderdag 4 april 1697 Gerecht Franeker met

253  Antie Cornelis is afkomstig uit Franeker.

Antie was eerder gehuwd (1) met Oepke Rinties.

Van Theunis en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Claas Theunis is afkomstig uit Dongjum, zie 126.

2  Joost Teunes, wonende Makkum, is afkomstig uit Dongjum, is overleden in 1739 Makkum.

Joost gaat in ondertrouw (kerk), trouwt (kerk) op maandag 8 mei 1730 Makkum met Acke Jans ook genaamd Aukje Jans, dochter van Jan Jarigs (254) en Ytje Durx (255). Acke, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum, is overleden tussen 1744 en 1748 Makkum.

3  Cornelis Theunis, koopman en wolkammer, wonende Makkum, is afkomstig uit Dongjum, is overleden in 1757 Makkum.

Cornelis trouwt (kerk) op zaterdag 29 juni 1726 Makkum met Trijntje Jarigs, zie 217.

254  Jan Jarigs, koopman, wonende Kornwerd en Makkum, is afkomstig uit Kornwerd, is overleden voor dinsdag 2 maart 1751 Makkum.

Jan trouwt op zaterdag 27 oktober 1708 (2) met Ruirtje Ruirds.

Jan trouwt op woensdag 5 maart 1698 Makkum (1) met

255  Ytje Durx ook genaamd Ietje Dirks, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum.

Van Jan en Ytje zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Jans, wonende Makkum, is overleden in 1773 Makkum.

Anne trouwt op zaterdag 28 april 1731 Gerecht Wonseradeel met Tjetske Sipkes ook genaamd Tjitske Sipkes.

2  Martha Jans is afkomstig uit Makkum, zie 127.

3  Acke Jans ook genaamd Aukje Jans, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum, is overleden tussen 1744 en 1748 Makkum.

Acke gaat in ondertrouw (kerk), trouwt (kerk) op maandag 8 mei 1730 Makkum met Joost Teunes, zie 253.

4  Grietje Jans, wonende Makkum, is overleden rond 1728 Makkum.

Grietje was gehuwd met Pijter Ysbrands.

Generatie IX

256  Haentje Douwes ?.

Haentje trouwt (kerk) op donderdag 13 augustus 1648 Bolsward met

257  Dieuke Oetsis ? ook genaamd Dieuwke Oedses.

Van Haentje en Dieuke zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Haentjes.

2  Jan Haenties, zie 128.

3  Douwe Haentjes.

290  Gerben.

291  N.N..

Van Gerben en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Haentje Gerbens is overleden voor maandag 5 april 1694.

Haentje was gehuwd met Neenck Riemersdr. Neenck, wonende Nijhuizum.

2  Doutzen Gerbens is afkomstig uit Greonterp, zie 145.

3  Bauk Gerbendr, wonende Sandfirden.

Bauk trouwt voor dinsdag 13 juni 1684 met Foocke Lases, zie 302.

4  Antje Gerbens is afkomstig uit Greonterp.

Antje gaat in ondertrouw op woensdag 24 februari 1694 Gem. Wonseradeel, trouwt op vrijdag 16 april 1694 met Liomme Giolts ook genaamd Limme Gjalts, zoon van Giolt Wibes en Frouck Rioertsdr. Liomme, boer, wonende Grouw, is afkomstig uit Grouw.

296  Pier Siercks, boer, wonende Abbega, is geboren rond 1625.

297  N.N..

Van Pier en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Sierck Piers, zie 148.

298  Wijbren Ates, wonende Wolsum en Wons in de Weeren.

Wijbren was gehuwd met

299  Beertje Tiercksdr is geboren rond 1619.

Van Wijbren en Beertje is een kind bekend:

1  Martie Wijbrens is afkomstig uit Makkum, zie 149.

300  Heere.

301  N.N..

Van Heere en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Haentie Heeres, wonende Tjalhuizum, Sijbrandaburen en Hichtum (?).

2  Johannes Heeres, zie 150.

3  Heere Heeres, wonende Sandfirden, is overleden voor 1719 Sandfirden.

Heere trouwt voor 1719 (1) met de hoogstens 34-jarige Sioerdtie Foockes, dochter van Foocke Lases (302) en Bauk Gerbendr (291). Sioerdtie, wonende Sandfirden, is geboren rond 1685, is overleden voor 1719 Sandfirden. Sioerdtie werd hoogstens 34 jaar. Heere was gehuwd (2) met Dieuwke Sijmens.

4  Sijke Heeres is overleden voor 1722.

Sijke was gehuwd met Claes Jans. Claes, wonende Sandfirden, is overleden voor 1722.

302  Foocke Lases ook genaamd Foocke, huisman, wonende Sandfirden, is overleden voor 1716 Sandfirden.

Foocke trouwt voor dinsdag 13 juni 1684 (2) met Bauk Gerbendr, zie 291.

Van Foocke en Bauk is een kind bekend.<213>

Foocke trouwt rond 1670 (1) met

303  Waltje Pytersdr is overleden in 1684 Sandfirden.

Van Foocke en Waltje zijn drie kinderen bekend:

1  Yeb Foockes is geboren in 1670, zie 151.

2  Tedt Foockes ook genaamd Tetje Fokkes, wonende Workum, is geboren in 1673 Sandfirden, is overleden in 1737. Tedt werd 64 jaar.

Tedt trouwt voor 1695 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Tjierck Jacobs ook genaamd Tjerk, zoon van Jacob Jetses Roorda en Acke Jans. Tjierck, bakker en boer, wonende Pingjum, Workum, Kimswerd en Klooster Anjum onder Berlikum, is overleden voor 1728.

3  Richt Foockes, wonende Workum, is geboren in 1676 Sandfirden, is overleden voor 1714. Richt werd hoogstens 38 jaar.

Richt trouwt op maandag 25 juni 1696 Workum op 20-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Gatze Doeckles, zoon van Doeckle Hoytes en Riemer Wopkes. Gatze, boer en voorzinger Doopsgezinde kerk Workum., wonende Workum, is geboren tussen 1670 en 1680 Sandfirden, is overleden op woensdag 16 februari 1729 Workum. Gatze werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Gatze was later gehuwd (2) met Bauck Siouckes.<214,215>

336  Andries Doekes, mr. kleermaker en koopman, wonende Menaldum, is overleden op maandag 23 november 1705 Menaldum.

Andries trouwt (kerk) op woensdag 25 december 1686 Menaldum met

337  Renske Juckes, wonende Harlingen en Menaldum, is afkomstig uit Harlingen, is overleden voor donderdag 26 juli 1708 Menaldum.

Renske trouwt voor maandag 23 november 1705 (2) met Tjebbe Doekes. Tjebbe, schipper, wonende Menaldum.

Van Andries en Renske zijn vier kinderen bekend:

1  Tierck Andries is overleden op woensdag 30 augustus 1724 Menaldum.

Tierck gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 augustus 1718 Menaldum met Antie Minnes. Antie, wonende Menaldum.

2  Harmen Andries, smid, wonende Marssum.

Harmen trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1718 Menaldum met Andrieske Anes. Andrieske is afkomstig uit Menaldum (?).

3  Doeke Andries is gedoopt op donderdag 16 oktober 1687 Menaldum, zie 168.

4  Tiete Andries, boer, wonende Marssum, Achlum en Arum, is gedoopt op donderdag 5 maart 1699 Menaldum, wonende huisnummer 112 Arum, is overleden in 1762 Arum. Tiete werd 63 jaar.

Tiete was gehuwd met N.N.. N, wonende Arum.

338  Pieter Watzes Andringa, boer, wonende Hallum, is overleden op vrijdag 26 september 1687 Hallum.

Pieter trouwt (kerk) op donderdag 15 juli 1683 Hallum met

339  Jetske Meinerts, wonende Hallum, is afkomstig uit Birdaard, is overleden na 1702.

Jetske trouwt (kerk) op donderdag 22 september 1689 Hallum (2) met Pijtter Baerteld.

Van Pieter en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  Gerlske Pieters Andringa is geboren Hallum, zie 169.

2  Griettie Pytters Andringa is geboren in 1683 Hallum.

3  Jancke Pieters Andringa is geboren in 1684 Hallum.

4  Phyke Pieters Andringa is geboren in 1685 Hallum.

346  Saekle Sybrens.

Saekle was gehuwd met

347  Gaats Jansdr.

Van Saekle en Gaats is een kind bekend:

1  Gaatske Saeklesdr is geboren rond 1672, zie 173.

384  Albert Pieters, schipper, wonende Burgerdam, is overleden 1688 of 1689 Burgerdam.

Albert was gehuwd met

385  Saakje Jelles.

Van Albert en Saakje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Alberts, zie 192.

2  Baukje Alberts.

Baukje was gehuwd met Jacob Jans.

386  Jelmer.

387  N.N..

Van Jelmer en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Fokeltje Jelmers, zie 193.

2  Trijntje Jelmers is overleden voor 1709 Burum.

Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) in 1679 Bergum, trouwt (kerk) Burum (1) met Tjalling Jans. Tjalling is afkomstig uit Burum, is overleden Arum. Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 23 augustus 1691 Bergum (2) met Eelse Aukes. Eelse is afkomstig uit Bergum.

388  Auke Haijes.

389  N.N..

Van Auke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Haye Aukes, zie 194.

390  Klaas Martens, wonende Bergum.

Klaas was gehuwd met

391  Fook Jilles ook genaamd Fokje Jilles, wonende Bergum, is overleden in 1693 Bergum.

Van Klaas en Fook is een kind bekend:

1  Antje Klazes, zie 195.

396  Gabe Joukes is overleden voor 1667.

Gabe was gehuwd met

397  Froukje Heerkes, wonende Oostermeer bij de Wal.

Van Gabe en Froukje is een kind bekend:

1  Jouke Gabes, zie 198.

418  Frans Pieters, wonende Workum, is geboren Workum.

Frans trouwt (kerk) op donderdag 8 augustus 1675 Workum (2) met Maeike Doedes. Maeike, wonende Workum.

Van Frans en Maeike zijn twee kinderen bekend.<216,217>

Frans trouwt (kerk) op dinsdag 6 januari 1682 Workum (3) met Trijn Siercks. Trijn is afkomstig uit Marssum.

Van Frans en Trijn zijn vier kinderen bekend.<218..221>

Frans trouwt (kerk) op donderdag 26 april 1668 Workum (1) met

419  Siuurdtke Thomas.

Van Frans en Siuurdtke zijn vier kinderen bekend:

1  Geeltien Franses is geboren Workum.

Geeltien was gehuwd met Cornelis Pieters.

2  Maycke Franses, zie 209.

3  Pieter Franses.

4  Marij Franses.

420  Lambert Glastra.

421  N.N..

Van Lambert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Ewolt Lamberts Glastra, zie 210.

2  Claasien Lamberts Glastra.

Claasien trouwt op donderdag 11 juli 1686 Kuinre met Sydse Romkes, zoon van Romke Lourens (422) en Siouck Sytjes (423). Sydse is geboren Workum.

422  Romke Lourens.

Romke trouwt op donderdag 20 februari 1676 Molkwerum (2) met Simk Tietes.

Simk was later gehuwd (2) met Jan Lammerts.<222,223>

Van Romke en Simk is een kind bekend.<224>

Romke trouwt (kerk) op dinsdag 1 februari 1661 Workum (1) met

423  Siouck Sytjes is geboren Witmarsum, is overleden voor donderdag 20 februari 1676.

Van Romke en Siouck zijn drie kinderen bekend:

1  Sydse Romkes is geboren Workum.

Sydse trouwt op donderdag 11 juli 1686 Kuinre met Claasien Lamberts Glastra, zie 421.

2  Lourens Romkes is geboren Workum.

3  Fock Romkes is geboren op zondag 16 februari 1670 Workum, zie 211.

430  Hessel Riencks, loper (bode).

Hessel trouwt (kerk) op donderdag 14 januari 1683 Nijland (2) met Jancke Sijedses. Jancke is afkomstig uit Gauw.

Van Hessel en Jancke zijn acht kinderen bekend.<225..232>

Hessel was gehuwd (1) met

431  Aaltie Cornelis.

Van Hessel en Aaltie zijn vier kinderen bekend:

1  Rienck Hessels.

2  Cornelis Hessels.

3  Geiske Hessels, zie 215.

4  Rienck Hessels.

432  Sioucke Sioerdts ook genaamd Sjouke Sjoerds, wonende Kornwerd.

433  N.N..

Van Sioucke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jarigh Siouckes is geboren rond 1654, zie 216.

434  Age.

435  N.N..

Van Age en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Wijbe Ages, wonende Makkum.

Wijbe was gehuwd (1) met N.N.. Wijbe was gehuwd (2) met Teijtje Sents.

2  Ienk Ages, zie 217.

436  Douwe Doeckes, boer, wonende Pingjum, is geboren rond 1630, is overleden voor zaterdag 22 juli 1690 Pingjum. Douwe werd hoogstens 60 jaar.

Douwe was gehuwd met

437  Jetske Inses, boerin, wonende Pingjum, is geboren rond 1637, is overleden voor vrijdag 28 juli 1690. Jetske werd hoogstens 53 jaar.

Van Douwe en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Douwes de Jonge, wonende Pingjum en Makkum.

Willem trouwt (kerk) op donderdag 23 juni 1672 Pingjum-Zurich met Tietske Ipis. Tietske is afkomstig uit Sneek.

2  Lutscke Douwes, wonende Witmarsum.

Lutscke trouwt rond 1692 met Claes Claesen. Claes, wonende Witmarsum, Schettens en Berlikum.

3  Willem Douwes.

4  Doecke Douwes is geboren rond 1659 Pingjum (?), zie 218.

440  Jan Jansen is afkomstig uit Ried.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 17 juni 1655 Ried met

441  Hiltie Jans is afkomstig uit Ried.

Van Jan en Hiltie zijn zes kinderen bekend:

1  Rinske Jansen is geboren Ried.

2  Jancke Jansen.

3  Jancke Jansen.

4  Jan Jansen, boer, wonende Wijnaldum, is geboren op dinsdag 14 oktober 1659 Wijnaldum.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 1 maart 1696 Wijnaldum op 36-jarige leeftijd met Engeltje Jans ook genaamd Engel Jans. Engeltje, wonende Wijnaldum, is afkomstig uit Wijnaldum, is overleden op maandag 14 december 1739 Wijnaldum.

Engeltje was later gehuwd (2) met Bartje Volckerts.<233,234>

5  Rieurd Jansen is geboren op dinsdag 2 december 1664 Wijnaldum, zie 220.

6  Watze Jansen is geboren op donderdag 11 november 1666 Wijnaldum.

448  Thomas Jelles, wonende Sandfirden, is overleden voor zaterdag 27 november 1683.

Thomas was gehuwd met

449  Doutien Sybrens is overleden rond 1685.

Van Thomas en Doutien zijn drie kinderen bekend:

1  Mettie Thomas, wonende De Broek.

2  Acke Thomas.

3  Jelle Thomas is geboren rond 1670, zie 224.

450  Roemert Pieckes ook genaamd Rommert, wonende Oudega, is afkomstig uit Kornwerd, is overleden voor woensdag 26 januari 1695.

Roemert trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1668 Kornwerd met de ongeveer 23-jarige

451  Marij Jetses, wonende Witmarsum en Oudega, is geboren rond 1645 en afkomstig uit Witmarsum, is overleden voor woensdag 26 januari 1695 Oudega. Marij werd hoogstens 50 jaar.

Marij was later gehuwd (2) met Gatse Lollis, zoon van Lolle Gatses en Haebel Watsesdr.. Gatse, wonende Wolsum, is geboren in 1656.

Gatse was eerder gehuwd (1) met Taetske Bauckes.

Van Roemert en Marij zijn drie kinderen bekend:

1  Grietie Rommerts.

2  Piecke Rommerts, wonende Oudega en Tjerkwerd, is overleden voor maandag 11 oktober 1706 Tjerkwerd.

Piecke was gehuwd met Trijntje Harmens.

Trijntje was later gehuwd (2) met Jacob Watses.

3  Attie Rommerts is geboren rond 1669, zie 225.

456  Tiallingh Alles, boer, wonende Bruindeer onder Allingawier, is geboren in 1634 onder Allingawier, is overleden in 1706 onder Allingawier. Tiallingh werd 72 jaar.

Tiallingh trouwt, trouwt (kerk) op donderdag 16 januari 1659 Parrega op 25-jarige leeftijd (1) met Rins Jeltes ook genaamd Rinske Jeltes, dochter van Jelte Rinnerts en Bauck Edes. Rins, wonende Parrega, is overleden voor 1664.

Tiallingh trouwt voor zaterdag 29 mei 1677 op hoogstens 43-jarige leeftijd (3) met de hoogstens 41-jarige Bauck Sibbles, dochter van Sibble Heeres en Tyets Piers Werpma. Bauck is geboren in 1636, is overleden rond 1701 onder Allingawier. Bauck werd ongeveer 65 jaar.

Tiallingh trouwt 1663 of 1664 op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met

457  Aegt Bauckes, wonende Bruindeer onder Allingawier, is overleden na woensdag 17 april 1675 onder Allingawier.

Van Tiallingh en Aegt zijn vier kinderen bekend:

1  Pier Tiallinghs.

2  Allert Tiallinghs, zie 228.

3  Alle Tiallinghs, huisman en diaken Parrega, wonende Dedgum en Tjerkwerd, is geboren in 1664 onder Allingawier, is overleden in 1720 Tjerkwerd. Alle werd 56 jaar.

Alle trouwt rond 1690 op ongeveer 26-jarige leeftijd met Fettie Durks, dochter van Durck Dioeres en Imck Lieuwesdr. Fettie, wonende Hieslum, is overleden in 1727 Hieslum.

4  Rinse Tiallinghs is geboren in 1670.

458  Sijbren Wijbes ook genaamd Siebren Wiebes, kerkvoogd, volmacht Exmorra Zuijderzeedijken in 1704 en huisman, wonende Dedgum en Exmorra, is geboren rond 1636, is overleden in 1710 Exmorra. Sijbren werd ongeveer 74 jaar.

Sijbren was gehuwd met

459  Foockle Bauckes ook genaamd Fokeltje Baukes, wonende Dedgum en Exmorra, is overleden in 1723 Exmorra.

Van Sijbren en Foockle zijn zes kinderen bekend:

1  Wijbe Sijbrens is overleden voor 1722.

2  Bauck Sijbrens is overleden voor 1722.

3  Bakke Sijbrens, zie 231.

4  Meyke Sijbrens ook genaamd Meike en Meike Siebrens, schenkster avondmaalzilver aan de kerk te Exmorra, wonende Exmorra, is geboren Dedgum (?), is overleden op maandag 15 april 1754 Makkum, is begraven Exmorra.

Meyke was gehuwd (1) met Gosse Rintjes, zoon van Rintie Gosses en Aentie Abels. Gosse, wonende Nijhuizum en Exmorra, is afkomstig uit Nijhuizum, is overleden in 1700 Exmorra, is begraven Exmorra. Meyke trouwt (kerk) op zondag 24 april 1701 Exmorra (2) met Diurre Dircks Enkema ook genaamd Duirre Dirx en Djurre Dirks, zoon van Durck Dioeres en Imck Lieuwesdr. Diurre, boer, kerkvoogd en ouderling, wonende Idsegahuizum, Piaam, Wons en Makkum, is overleden op maandag 13 mei 1743 Makkum, is begraven Exmorra.

5  Hincke Sijbrens, wonende Exmorra en Wons, is geboren rond 1670, is overleden voor maandag 2 december 1737 Wons. Hincke werd hoogstens 67 jaar.

Hincke trouwt rond 1697 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sijbe Sijbes (Haitsma), zoon van Sijbe Sijbes en Saack Reyniers?. Sijbe, ontvanger en volmacht Exmorra Zuiderzee dijken, wonende Exmorra, is geboren op donderdag 29 december 1672 Exmorra, is overleden in 1715 Exmorra. Sijbe werd 43 jaar.

6  Acke Sijbrens is gedoopt op donderdag 18 december 1681 Dedgum, zie 229.

460  Focke Harckis ook genaamd Fokke Harkes, wonende Hartwerd, is afkomstig uit Sneek.

Focke gaat in ondertrouw op maandag 16 november 1682 Gerecht Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 18 november 1682 Sneek, trouwt (kerk) op donderdag 10 december 1682 Sneek met

461  Taadske Ynses ook genaamd Teetske Ienses en Teetske Inses, wonende Hartwerd, is afkomstig uit Hartwerd.

Van Focke en Taadske zijn vier kinderen bekend:

1  Ynse Fockes, zie 230.

2  Magdaleente Fokkes ook genaamd Magdalena Fokkes.

3  Wijbe Fokkes, schoolmeester en dorprechter, wonende Hartwerd, is overleden op zondag 23 december 1764 Hartwerd.

Wijbe trouwt (kerk) op zondag 26 oktober 1710 Hartwerd (1) met Lijsbeth Rienkz ook genaamd Lijsbet Rienks, dochter van Rienk Douwes en Jansen Klaases. Lijsbeth, wonende Hartwerd, is afkomstig uit Hartwerd, is overleden op zondag 2 februari 1744 Hartwerd. Wijbe trouwt (kerk) op zondag 27 september 1744 Hartwerd (2) met Hiltje Hilles ook genaamd Hiltje Hillis. Hiltje, wonende Hartwerd, is overleden voor zondag 11 november 1759.

Hiltje was eerder gehuwd (1) met Heere Lieuwes.<235,236>

Wijbe trouwt (kerk) op zondag 11 november 1759 Hartwerd (3) met Froukje Dirks Faber, dochter van Dirk Douwes. Froukje, wonende Hartwerd en Makkum, is afkomstig uit Makkum, is overleden in 1759 Hartwerd.

Froukje was eerder gehuwd (1) met Feijo Spijxma.<237> Froukje was eerder gehuwd (2) met Jelle Lykles Hoitema.<238..241>

4  Leentje Fokkes.

Leentje trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1707 Hartwerd met Ruurd Meynerts. Ruurd, schoolmeester, wonende Hartwerd.

462  Sijbren Wijbes is geboren rond 1636, zie 458.

Sijbren was gehuwd met

463  Foockle Bauckes, zie 459.

Van Sijbren en Foockle zijn zes kinderen bekend:

1  Wijbe Sijbrens is overleden voor 1722.

2  Bauck Sijbrens is overleden voor 1722.

3  Bakke Sijbrens, zie 231.

4  Meyke Sijbrens ook genaamd Meike en Meike Siebrens, schenkster avondmaalzilver aan de kerk te Exmorra, wonende Exmorra, is geboren Dedgum (?), is overleden op maandag 15 april 1754 Makkum, is begraven Exmorra.

Meyke was gehuwd (1) met Gosse Rintjes, zie 459. Meyke trouwt (kerk) op zondag 24 april 1701 Exmorra (2) met Diurre Dircks Enkema, zie 459.

5  Hincke Sijbrens, wonende Exmorra en Wons, is geboren rond 1670, is overleden voor maandag 2 december 1737 Wons. Hincke werd hoogstens 67 jaar.

Hincke trouwt rond 1697 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sijbe Sijbes (Haitsma), zie 459.

6  Acke Sijbrens is gedoopt op donderdag 18 december 1681 Dedgum, zie 229.

474  Jan.

475  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Eke Jans is afkomstig uit Tzum, zie 237.

490  Hattem Pieters, wonende Bergum, is overleden voor 1692 Bergum.

Hattem trouwt voor 1677 met

491  Uilkje Piers, wonende Bergum, is overleden Bergum.

Van Hattem en Uilkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maaike Hattems.

2  Maaike Hattums.

3  Jan Hattems.

4  Antje Hattums.

5  Jansen (Janke) Hattems is afkomstig uit Drogeham, zie 245.

6  Saakje Hattums is afkomstig uit Bergum.

Saakje trouwt (kerk) op donderdag 29 januari 1699 Britsum met Dirk Jans.

7  Pieter Hattems is geboren in 1679.

498  Uylke Clases.

Uylke was gehuwd met

499  Auck Clases.

Van Uylke en Auck zijn twee kinderen bekend:

1  Eelk Hijlkes.

Eelk was gehuwd met Claas Jarigs, zoon van N.N. Jarigs.

2  Claaske Uylkes, zie 249.

502  N.N. Durcks.

503  N.N..

Van N en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ymck Durcks, zie 251.

508  Jarigh Siouckes is geboren rond 1654, zie 216.

Jarigh was gehuwd met

509  Ienk Ages, zie 217.

Van Jarigh en Ienk zijn negen kinderen bekend:

1  Janke Jarigs ook genaamd Janke Jarichs, wonende Makkum.

2  Tjalling Jarigs, zie 108.

3  Jan Jarigs is afkomstig uit Kornwerd, zie 254.

4  Sioucke Jarigs ook genaamd Sjouke Jarichs, wonende Kornwerd en Idsegahuizum, is overleden voor zondag 14 oktober 1714.

Sioucke trouwt op woensdag 29 augustus 1696 (1) met Geertie Tjeerds, zie 217. Sioucke gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 5 november 1711 Kornwerd, trouwt Makkum (2) met Berber Pijtters Schilstra, zie 217.

5  Age Jarigs ook genaamd Age Jarichs, gortmaker, wonende Kornwerd en Makkum.

Age trouwt op zaterdag 21 februari 1705 met Sijke Durx, zie 217.

6  Auck Jarighs ook genaamd Aukje Jarichs is afkomstig uit Kornwerd, is overleden voor maandag 28 november 1707.

Auck trouwt op woensdag 11 februari 1699 Gerecht Wonseradeel met Jan Gerbens, zie 217.

7  Pijtter Jarigs ook genaamd Pieter Jarichs, huisman, wonende Pingjum en Kornwerd, is overleden in 1720 Kornwerd.

8  Sjouk Jarigs ook genaamd Sjoukje Jarichs, wonende Kornwerd en Idsegahuizum.

Sjouk trouwt in 1716 met de ongeveer 31-jarige Sierck Holckes Dijckstra, zie 217.

9  Trijntje Jarigs ook genaamd Trijntje Jarichs is overleden in 1751 Makkum.

Trijntje trouwt (kerk) op zaterdag 29 juni 1726 Makkum met Cornelis Theunis, zie 217.

Generatie X

596  Ate Foeckes.

Ate was gehuwd met

597  Trijntje Haijesdr.

Van Ate en Trijntje is een kind bekend:

1  Wijbren Ates, zie 298.

598  Tierck Sibles is overleden voor zaterdag 25 februari 1651 Tjerkwerd.

Tierck trouwt rond 1621 met de hoogstens 28-jarige

599  Hylck Obbesdr is geboren 1593 of 1594, is overleden voor zondag 17 april 1644 Tjerkwerd. Hylck werd hoogstens 50 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Tierck en Hylck zijn twee kinderen bekend:

1  Rinck Tierckdr is overleden voor maandag 13 juni 1644.

Rinck was gehuwd met Hoyte Laesesz, zoon van Laes Hoytes (1.804) en Waal Jetsesdr (1.805). Hoyte, boer, wonende Sandfirderrijp, is geboren in 1613, is overleden voor vrijdag 4 mei 1657 Sandfirden. Hoyte werd hoogstens 44 jaar.

Hoyte was later gehuwd (2) met Fed Johannesdr.<242>

2  Beertje Tiercksdr is geboren rond 1619, zie 299.

604  Laes Foockes, boer, wonende Sandfirden, is geboren rond 1595 Sandfirden, is overleden na 1643. Laes werd minstens 48 jaar.

Laes was eerder gehuwd (1) met Aern Mertensdr. ook genaamd Aem Martensdr, dochter van Marten Laesz. Aern is geboren rond 1600 Ypecolsga, is overleden voor 1636. Aern werd hoogstens 36 jaar.

Van Laes en Aern zijn twee kinderen bekend.<243,244>

Laes trouwt in 1636 op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de minstens 39-jarige Grietje Reynsdr, dochter van Reyn Jouws en Trijn Sipckesdr. Grietje is geboren voor 1597, is overleden voor woensdag 20 augustus 1642. Grietje werd ongeveer 45 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Ocke Eelckes.<245>

Van Laes en Grietje is een kind bekend.<246..248>

Laes trouwt rond 1645 op ongeveer 50-jarige leeftijd (3) met

605  Sioerdtke Sytsesdr ook genaamd Sioerdtie Sytses.

Sioerdtke was eerder gehuwd (1) met Sioucke Buweszn. Sioucke, boer, wonende Sandfirden, is overleden op zondag 12 april 1643 Sandfirden.

Van Sioucke en Sioerdtke is een kind bekend.<249>

Van Laes en Sioerdtke is een kind bekend:

1  Foocke Lases, zie 302.

672  Doeke Cornelis.

Doeke was gehuwd met

673  Jeltje Harmens.

Van Doeke en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Doekes.

2  Andries Doekes, zie 336.

3  Cornelis Doeckes ook genaamd Kornelis Doekes, boer, wonende Arum, is afkomstig uit Menaldum, is overleden op vrijdag 20 september 1726 Arum.

Cornelis trouwt (kerk) op donderdag 12 augustus 1677 Menaldum met Rinthie Jans ook genaamd Reintje Jans en Rinske Jans, dochter van Jan. Rinthie, wonende Arum, is afkomstig uit Franeker, is overleden rond 1726 Arum.

676  Waetze Sybes Andringa is overleden na 1676.

Waetze gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 28 november 1647 Stiens met

677  Jantie Sybolts Poelstra is geboren Finkum.

Van Waetze en Jantie is een kind bekend:

1  Pieter Watzes Andringa, zie 338.

776  Haije Jochums, wonende Bergum, is geboren rond 1560, is overleden voor 1636 Bergum. Haije werd hoogstens 76 jaar.

Haije was gehuwd met

777  Antie Roelofs, wonende Bergum, is overleden Bergum.

Van Haije en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Auke Haijes, zie 388.

2  Roelof Haijes, boer, wonende Bergum.

Roelof was gehuwd met Hijlkje.

3  Jochum Haijes is overleden voor 1647.

Jochum was gehuwd met N.N..

836  Pytter Fransen.

Pytter was gehuwd met

837  Griet Annes.

Griet was later gehuwd (2) met Hobbe Pytters.

Van Pytter en Griet is een kind bekend:

1  Frans Pieters is geboren Workum, zie 418.

838  Thomas Sjoerds.

Thomas was gehuwd met

839  Ibel Sipkes.

Van Thomas en Ibel zijn drie kinderen bekend:

1  Foockel Thomas.

2  Beyts Thomas.

3  Siuurdtke Thomas, zie 419.

864  Sjoerd Doekes, wonende Kornwerd.

Sjoerd was gehuwd met

865  Mirk Sjoukes, wonende Kornwerd.

Van Sjoerd en Mirk is een kind bekend:

1  Sioucke Sioerdts, zie 432.

872  Doeke Sybes is geboren rond 1584, is overleden voor donderdag 16 maart 1645. Doeke werd hoogstens 61 jaar.

Doeke was eerder gehuwd (1) met Antie Harmens.

Doeke was later gehuwd (3) met Teth Broers. Teth, wonende Vlietsterburen.

Doeke trouwt rond 1626 op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige

873  Geert Douwesdr is geboren rond 1601, is overleden voor zaterdag 30 maart 1641. Geert werd hoogstens 40 jaar.

Van Doeke en Geert is een kind bekend:

1  Douwe Doeckes is geboren rond 1630, zie 436.

874  Inse Lolckes, boer, wonende Pingjum, is geboren in 1607, is overleden in 1672 Pingjum. Inse werd 65 jaar.

Inse was gehuwd met

875  Luts Willemsdr.

Van Inse en Luts zijn drie kinderen bekend:

1  Lolcke Ynses, wonende Wons en Makkum, is overleden in 1693 Makkum.

Lolcke was gehuwd met N.N..

2  Lijsbet Inses is overleden voor woensdag 27 oktober 1666.

Lijsbet was gehuwd met Lolcke Jansen, zoon van Jan Oddes en Jisck Lolkes. Lolcke, wonende Witmarsum, is afkomstig uit Witmarsum, is overleden rond 1712 Witmarsum.

Lolcke was later gehuwd (2) met Swobcke Jans.<250,251>

3  Jetske Inses is geboren rond 1637, zie 437.

896  Jelle.

897  N.N..

Van Jelle en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Sieck Jelles, wonende Sandfirden, is overleden voor zaterdag 27 november 1683.

Sieck was gehuwd met N.N..

2  Lolck Jelles, wonende Abbega.

Lolck trouwt voor zondag 18 mei 1659 met de hoogstens 37-jarige Pier Yskes, zoon van Yske Agges en Corneliske Joachims. Pier, huisman en kerkvoogd, wonende Abbega, is geboren rond 1622, is overleden voor 1698. Pier werd hoogstens 76 jaar.

Pier was eerder gehuwd (1) met Ulck Douwesdr..

3  Thomas Jelles, zie 448.

902  Jetse Lasesz, wonende Sandfirderrijp en Witmarsum, is overleden voor woensdag 18 april 1668 Witmarsum.

Jetse was gehuwd met

903  Attie Sybedr is overleden voor woensdag 18 april 1668.

Van Jetse en Attie zijn vier kinderen bekend:

1  Marij Jetses is geboren rond 1645 en afkomstig uit Witmarsum, zie 451.

2  Watse Jetzes is geboren rond 1647.

3  Schelte Jetzes is geboren rond 1649.

4  Laas Jetzes, boer, wonende Schraard, is geboren rond 1652, is overleden op donderdag 7 februari 1726 Schraard. Laas werd ongeveer 74 jaar.

Laas trouwt op woensdag 9 mei 1685 op ongeveer 33-jarige leeftijd met Eelck Jans, dochter van Jan. Eelck, wonende Tjerkwerd, is overleden in 1727 Tjerkwerd.

912  Alle Tjerx ook genaamd Alle Tierx, boer en ontvanger, wonende Bruindeer onder Allingawier, is overleden voor zaterdag 13 december 1653 Bruindeer onder Allingawier.

Alle trouwt rond 1623 met

913  Geertje Allerts is overleden voor 1653.

Van Alle en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Idtske Alles ook genaamd Jetske is geboren in 1623, is overleden voor zondag 1 mei 1661 Makkum. Idtske werd hoogstens 38 jaar.

Idtske was gehuwd met Hans Eeuues ook genaamd Hans Eeuwes. Hans, wonende Makkum.

2  Allert Alles, wonende Makkum, is geboren in 1629, is overleden voor zondag 1 mei 1661. Allert werd hoogstens 32 jaar.

Allert was gehuwd met Rinck Anes. Rinck, wonende Makkum.

3  Fedde Alles, boer, wonende onder Allingawier, is geboren in 1630 en afkomstig uit Allingawier, is overleden voor woensdag 16 oktober 1686 onder Allingawier. Fedde werd hoogstens 56 jaar.

Fedde trouwt (kerk) in 1655 Parrega op 25-jarige leeftijd (1) met Jet Sijbrens ook genaamd Ietje. Jet, wonende Parrega, is afkomstig uit Parrega. Fedde trouwt (kerk) rond 1659 op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met Neeltje Martens, dochter van N.N. Martens. Neeltje, wonende Parrega, is overleden in 1692 Parrega.

4  Tiallingh Alles is geboren in 1634 onder Allingawier, zie 456.

5  Doed Alles, wonende Schraard, is geboren in 1636.

Doed was gehuwd met Broer Bauckes. Broer, wonende Schraard.

6  Geertje Alles, wonende Bruindeer onder Allingawier, is geboren rond 1638 en afkomstig uit Allingawier.

Geertje trouwt (kerk) op donderdag 19 januari 1662 Makkum op ongeveer 24-jarige leeftijd met Tzietze Lijckles. Tzietze is afkomstig uit Makkum.

7  Tjerck Alles, boer, wonende onder Allingawier en Parrega, is geboren in 1645, is overleden na 1723. Tjerck werd minstens 78 jaar.

Tjerck was gehuwd met Tryntje Alles. Tryntje, wonende Parrega.

914  Baucke Piers, diaken herv. gem. Exmorra-Allingawier, wonende Exmorra, is afkomstig uit Wolsum, is overleden voor dinsdag 31 maart 1682 Dedgum, is begraven Exmorra.

Baucke gaat in ondertrouw op woensdag 1 april 1626, trouwt op donderdag 24 december 1626 (1) met Foockel Foppedr ook genaamd Foockele, dochter van Foppe. Foockel, wonende Exmorra, is afkomstig uit Exmorra, is overleden voor woensdag 25 februari 1637.

Van Baucke en Foockel zijn drie kinderen bekend.<252..254>

Baucke gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 28 maart 1662 Makkum (3) met Royts Doedes, dochter van Doede. Royts, wonende Makkum en Exmorra, is afkomstig uit Makkum, is overleden voor dinsdag 30 april 1675 Exmorra.

Royts was eerder gehuwd (1) met Douwe Reijns.<255,256>

Baucke trouwt voor 1638 (2) met de hoogstens 31-jarige

915  Meycke Sijtzedr is geboren in 1607 Gerns onder Witmarsum (?), is overleden voor dinsdag 28 maart 1662. Meycke werd hoogstens 55 jaar.

Van Baucke en Meycke zijn twee kinderen bekend:

1  Aegt Bauckes, zie 457.

2  Foockle Bauckes, zie 459.

916  Wijbe.

917  N.N..

Van Wijbe en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jeltje Wijbes is afkomstig uit Kubaard.

Jeltje gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 23 december 1654 Kubaard met Ruurd Saekles. Ruurd, wonende Kubaard, is afkomstig uit Exmorra, is overleden na woensdag 3 mei 1690.

2  Heijn Wijbes, wonende Witmarsum, is afkomstig uit Witmarsum, is overleden voor woensdag 3 mei 1690.

Heijn trouwt (kerk) op vrijdag 26 december 1659 Oosterend (1) met Aeltie Hanses. Aeltie is afkomstig uit Hidaard. Heijn gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 6 april 1667 Wommels, trouwt (kerk) Wommels (2) met Antie Teekes. Antie is afkomstig uit Wommels.

3  Sijbren Wijbes is geboren rond 1636, zie 458.

918  Baucke Piers is afkomstig uit Wolsum, zie 914.

Baucke gaat in ondertrouw op woensdag 1 april 1626, trouwt op donderdag 24 december 1626 (1) met Foockel Foppedr, zie 914.

Baucke gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 28 maart 1662 Makkum (3) met Royts Doedes, zie 914.

Baucke trouwt voor 1638 (2) met de hoogstens 31-jarige

919  Meycke Sijtzedr is geboren in 1607 Gerns onder Witmarsum (?), zie 915.

Van Baucke en Meycke zijn twee kinderen bekend:

1  Aegt Bauckes, zie 457.

2  Foockle Bauckes, zie 459.

920  Harcke Foockes ook genaamd Harke Fokkes.

Harcke trouwt (kerk) op maandag 14 november 1650 Sneek met

921  Magdalena Tobyas ook genaamd Magdalena Tobias is afkomstig uit Sneek.

Van Harcke en Magdalena is een kind bekend:

1  Focke Harckis is afkomstig uit Sneek, zie 460.

922  Intse Eeltjes ook genaamd Iense Eelkes is overleden voor donderdag 11 augustus 1661.

Intse was gehuwd met

923  Dieuw Wybes ook genaamd Dieuwke Wiebes.

Van Intse en Dieuw zijn drie kinderen bekend:

1  Vrouck Intses.

2  Taadske Ynses is afkomstig uit Hartwerd, zie 461.

3  Eeltje Ynses, wonende Hartwerd.

Eeltje trouwt (kerk) op donderdag 22 juni 1679 Burgwerd met Grietje Heeres.

980  Pieter Jacobs.

Pieter was gehuwd met

981  Fokje Gjolts.

Van Pieter en Fokje zijn twee kinderen bekend:

1  Hattem Pieters, zie 490.

2  Grietje Pieters.

Grietje trouwt (kerk) op woensdag 20 januari 1683 Bergum met Atze Jans.

Generatie XI

1.198  Obbe Claeszn is geboren rond 1567, is overleden voor 1613. Obbe werd hoogstens 46 jaar.

Obbe was gehuwd met

1.199  Beert Sipkedr is overleden voor vrijdag 4 oktober 1613.

Van Obbe en Beert is een kind bekend:

1  Hylck Obbesdr is geboren 1593 of 1594, zie 599.

1.208  Foocke Laesz, boer, wonende Sandfirden, is geboren tussen 1560 en 1570.

Foocke trouwt voor 1599 op hoogstens 39-jarige leeftijd met de hoogstens 39-jarige

1.209  Fed Eeckedr is geboren tussen 1560 en 1570.

Van Foocke en Fed zijn drie kinderen bekend:

1  Tierck Foockedr is geboren tussen 1590 en 1600, is overleden voor 1660. Tierck werd hoogstens 70 jaar.

Tierck trouwt voor 1615 op hoogstens 25-jarige leeftijd met Sioerdt Siercksz. Sioerdt, boer, wonende Sandfirden.

2  Laes Foockes is geboren rond 1595 Sandfirden, zie 604.

3  Yke Foockez, boer, wonende Idzega, is geboren rond 1600, is overleden voor 1665. Yke werd hoogstens 65 jaar.

Yke was gehuwd met Jets Feites. Jets is overleden na 1665.

1.748  Lolke Rommerts is geboren rond 1571, is overleden voor 1628 Witmarsum. Lolke werd hoogstens 57 jaar.

Lolke trouwt op woensdag 24 januari 1596 Gem. Wonseradeel op ongeveer 25-jarige leeftijd met

1.749  Brecht Hesseldr is overleden voor vrijdag 28 maart 1659 Witmarsum.

Brecht was eerder gehuwd (1) met Tyerk Jans.

Van Tyerk en Brecht zijn twee kinderen bekend.<257,258>

Van Lolke en Brecht zijn zes kinderen bekend:

1  Brecht Lolckes is overleden voor maandag 17 september 1663 Witmarsum.

2  Teth Lolckesdr.

Teth was gehuwd met Sicke.

3  Attie Lolckes.

Attie was gehuwd (1) met Rein Sybes. Attie was gehuwd (2) met Ige Sijbrens. Ige, wonende Almenum.

4  Jisscke Lolckes.

Jisscke was gehuwd met Hein.

5  Inse Lolckes is geboren in 1607, zie 874.

6  Jisck Lolkes, wonende Witmarsum, is geboren in 1609, is overleden in 1663. Jisck werd 54 jaar.

Jisck was gehuwd met Jan Oddes, zoon van Odde Sytses en Ancke Fermersdr. Jan, armvoogd en huisman, wonende Witmarsum, is geboren rond 1609, is overleden voor 1669. Jan werd hoogstens 60 jaar.

1.750  Willem.

Willem was gehuwd met

1.751  Trijn.

Van Willem en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1  Luts Willemsdr, zie 875.

2  Frouck Willems, wonende Pingjum, is overleden voor dinsdag 18 juni 1658 Pingjum.

Frouck was gehuwd met Hille Djurris, zoon van Djurre. Hille, wonende Pingjum, is overleden voor dinsdag 18 juni 1658 Pingjum.

1.804  Laes Hoytes, wonende Sandfirden en Sandfirderrijp, is geboren rond 1588, is overleden voor 1651. Laes werd hoogstens 63 jaar.

Laes was eerder gehuwd (1) met N.N. Scholtedr..

Laes was gehuwd (2) met

1.805  Waal Jetsesdr is overleden in 1657.

Van Laes en Waal zijn drie kinderen bekend:

1  Jetse Lasesz, zie 902.

2  ?Luyts Lases, wonende Sandfirderrijp.

?Luyts was gehuwd met Jan Sybes. Jan, wonende Sandfirderrijp.

3  Hoyte Laesesz, boer, wonende Sandfirderrijp, is geboren in 1613, is overleden voor vrijdag 4 mei 1657 Sandfirden. Hoyte werd hoogstens 44 jaar.

Hoyte was gehuwd (1) met Rinck Tierckdr, zie 599. Hoyte was gehuwd (2) met Fed Johannesdr. Fed is overleden na 1657.

1.824  Tyerck Feddis.

1.825  N.N..

Van Tyerck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Alle Tjerx, zie 912.

1.826  Allert Tjallings is overleden onder Allingawier.

Allert was gehuwd met

1.827  Ids Jacobsdr.

Van Allert en Ids is een kind bekend:

1  Geertje Allerts, zie 913.

1.830  Sijtze Feddricks is overleden voor zaterdag 19 oktober 1613 Gerns onder Witmarsum.

Sijtze was eerder gehuwd (1) met Tjaertke Douwes, dochter van Douwe. Tjaertke is overleden in 1604.

Van Sijtze en Tjaertke zijn twee kinderen bekend.<259,260>

Sijtze was gehuwd (2) met

1.831  Aecht Abbedr.

Aecht was later gehuwd (2) met Sicke Heeres Rinia. Sicke, wonende Schettens.

Van Sijtze en Aecht zijn vier kinderen bekend:

1  Tjaerdtke Sijtzesdr is geboren in 1604.

2  Meycke Sijtzedr is geboren in 1607 Gerns onder Witmarsum (?), zie 915.

3  Feddrick Sijtzeszn is geboren in 1610.

4  Sijdtse Sijdtseszn is geboren in 1612, is overleden voor dinsdag 21 augustus 1663 Arum. Sijdtse werd hoogstens 51 jaar.

Sijdtse was gehuwd met Foeck Gerlofs.

1.960  Jacob Pieters.

Jacob was gehuwd met

1.961  Hendrikje Rinses, wonende Bergum, is overleden na 1695.

Van Jacob en Hendrikje is een kind bekend:

1  Pieter Jacobs, zie 980.

1.962  Gjolt.

1.963  N.N..

Van Gjolt en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Fokje Gjolts, zie 981.

2  Geeske Gjolts.

Geeske was gehuwd met Jan Jacobs. Jan is overleden Gaastmaburen.

3  Geert Gjolts, schoenmaker, is overleden Roodkerk.

Geert was gehuwd met Grietje Jacobs. Grietje is afkomstig uit Bergum.

4  Hendrik Gjolts is overleden in 1685.

Generatie XII

3.498  Hessel Tjaards.

3.499  N.N..

Van Hessel en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Brecht Hesseldr, zie 1.749.

3.608  Hoyte Durkszn is geboren rond 1558.

Hoyte was gehuwd met

3.609  Baucke Takedr.

Baucke was later gehuwd (2) met Peter Claeszn. Peter, assessor van Hennaarderadeel.

Van Hoyte en Baucke is een kind bekend:

1  Laes Hoytes is geboren rond 1588, zie 1.804.

3.654  Jacob.

3.655  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Ids Jacobsdr, zie 1.827.

2  Hessel Jacobs.

3.662  Abbe Tyerckis, wonende Heeg.

3.663  N.N..

Van Abbe en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Poppe Abbes, wonende Heeg.

2  Aecht Abbedr, zie 1.831.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Aaltje trouwt op zaterdag 23 oktober 1897 gemeente Wymbritseradeel met Wieger.

2)  Wieger trouwt op donderdag 5 juli 1877 gemeente Wymbritseradeel met Beeuw.

3)  Beeuw Michiels Tromp, dochter van Michiel Hylkes Tromp en Sipkje Sipkes de Boer. Beeuw is geboren op donderdag 13 april 1854 Woudsend, is overleden op vrijdag 23 juli 1886 Gaastmeer. Beeuw werd 32 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

4)  Wieger Sippes Visser, zoon van Sippe Wiegers Visser en Cornelia Annes Visser. Wieger, palinghandelaar, Fa. W. W. Visser en Zn. Gaastmee, is geboren op donderdag 4 mei 1854 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 31 december 1897 Gaastmeer. Wieger werd 43 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Wieger was eerder gehuwd (1) met Beeuw Michiels Tromp.

5)  Meindert Pieters Bonnema, arts, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, is overleden op dinsdag 17 juni 1969 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Meindert werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen. Meindert trouwt op donderdag 1 november 1928 Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritdina Johanna Gasau, dochter van Johann Heinrich Gasau en Geesje Petronella van den Grampel. Gerritdina, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op donderdag 2 februari 1905 Assen, is overleden op zondag 31 december 1978 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Gerritdina werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

6)  Douwe Pieters Bonnema, wonende Workum, is geboren op vrijdag 8 augustus 1902 Makkum, is overleden op dinsdag 15 maart 1932 Workum. Douwe werd 29 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

7)  Saakje Pieters Bonnema, wonende Workum, Emmer-Compascuum en Hillegom, is geboren op vrijdag 15 april 1904 Makkum, is overleden op zondag 11 mei 1980 Haarlem. Saakje werd 76 jaar en 26 dagen. Saakje trouwt op donderdag 25 mei 1933 Workum op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Laurentius de Vreeze (Louw), zoon van Christeaan Laurentius de Vreeze en Agatha Hoekstra. Louw, hoofd der school, wonende Weesp en Workum, is geboren op donderdag 3 mei 1906 Workum, is overleden op woensdag 3 juni 1981 Hillegom. Louw werd 75 jaar en 1 maand.

8)  Hendrik Bonnema, hotelhouder, is geboren op woensdag 25 maart 1914 Workum, is overleden op maandag 7 maart 2005 Bergen (NH), is gecremeerd op vrijdag 11 maart 2005 Schagen. Hendrik werd 90 jaar, 11 maanden en 10 dagen. Hendrik trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Jelsma. Grietje is geboren op vrijdag 13 juni 1913 Rien, is overleden op dinsdag 29 augustus 1989 Bergen, is gecremeerd op vrijdag 1 september 1989 Schagen. Grietje werd 76 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

9)  Gerben Bonnema, hotelhouder, wonende Leeuwarden en Heemstede, is geboren op zaterdag 2 november 1918 Workum, is overleden op vrijdag 27 mei 2005 Heemstede. Gerben werd 86 jaar, 6 maanden en 25 dagen. Gerben trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Vrolijk, dochter van Frans Klazes Vrolijk en Jantje Douwes de Boer. Trijntje is geboren op woensdag 26 juli 1922 Workum, is overleden op dinsdag 3 april 2001 Heemstede. Trijntje werd 78 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

10)  Beatrik trouwt op woensdag 28 oktober 1908 Den Haag met Louise.

11)  Louise Maria Reith, dochter van Valentijn Johannes Dirk Reith en Willelmina Hendrika Bruins. Louise is geboren op zondag 22 januari 1882 Den Haag, is overleden op woensdag 16 december 1914 Den Haag. Louise werd 32 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

12)  Hantje trouwt op zaterdag 10 mei 1890 gemeente Wymbritseradeel met Maria.

13)  Maria trouwt op zaterdag 29 mei 1875 gemeente Wymbritseradeel met Tjalle.

14)  Maria Rose Fenema Oppedijk ook genaamd Marie. Maria is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 Jutrijp, is overleden op maandag 13 december 1915 Bolsward. Maria werd 65 jaar, 1 maand en 21 dagen. Maria was eerder gehuwd (1) met Tjalle Tjallema.

15)  Wybren trouwt op zaterdag 1 mei 1875 gemeente Wymbritseradeel met Aagje.

16)  Aagje Wiersma. Aagje is overleden voor 1882.

17)  Meinte trouwt op zaterdag 27 augustus 1898 Gem. Sneek met Anna.

18)  Anna Boersma. Anna is geboren op maandag 18 november 1867 Oppenhuizen, is overleden in 1956 Massachusetts. Anna werd 89 jaar.

19)  Jelle trouwt op zaterdag 8 mei 1875 gemeente Wymbritseradeel met Anna.

20)  Anna Tjitses de Roos. Anna is geboren op woensdag 20 december 1854 Wolsum, is overleden op donderdag 31 juli 1884. Anna werd 29 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

21)  Jetske trouwt op maandag 3 juni 1833 Gem. Franeker met Riemer.

22)  Riemer Hendrik Bollema, zoon van Hendrik Pieters Bollema en Tjietske Pieters Tilstra. Riemer, koemelker, wonende Franeker, is geboren in 1802, is overleden op donderdag 2 juni 1842 Franeker. Riemer werd 40 jaar.

23)  Yttje trouwt op zaterdag 8 juni 1850 Gem. Wonseradeel met Sijbren.

24)  Sijbren Jillerts Bergsma (5 Zie bij 3), zoon van Jilles Sybrens Bergsma (10) en Foekje Karstes Wildervang (11). Sijbren is geboren op zaterdag 3 juli 1824 Pingjum, is overleden op vrijdag 25 mei 1855 Pingjum. Sijbren werd 30 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

25)  Joukje trouwt op zaterdag 22 mei 1830 Gem. Wonseradeel met Rients.

26)  Rients Emkes Rienstra, zoon van Emke Rientses Rienstra en Marij Durks. Rients, boer, wonende Parrega, is geboren op vrijdag 24 maart 1797 Koudum, is overleden op zaterdag 12 mei 1860 Parrega. Rients werd 63 jaar, 1 maand en 18 dagen.

27)  Dirkje trouwt op zaterdag 20 juli 1889 Gem. Barradeel met Gerrit.

28)  Gerrit trouwt op donderdag 18 maart 1869 Gem. Barradeel met Marijke.

29)  Marijke Klazes Dijkstra, dochter van Klaas Douwes Dijkstra ?? en Tietje Tanja. Marijke, huisschildersche, wonende Minnertsga, is geboren in 1820 Minnertsga. Marijke was eerder gehuwd (1) met Jan Dirks van der Weide.

30)  Gerrit Geerts Flonk, zoon van Geert Pieters Flonk en Fokje Gerrits van der Meer. Gerrit, huisschilder, wonende Minnertsga, is geboren op maandag 1 maart 1841 Bergum, is overleden op zondag 1 maart 1891 Minnertsga. Gerrit werd 50 jaar. Gerrit was eerder gehuwd (1) met Marijke Klazes Dijkstra.

31)  Tomas Nauta. Tomas, wonende Oosterbierum en Ried, is geboren op donderdag 27 oktober 1814 Ried, is overleden op maandag 28 mei 1888 Ried. Tomas werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

32)  Rienk trouwt op donderdag 22 november 1877 Gem. Wonseradeel met Lijsbeth.

33)  Lijsbeth trouwt op zaterdag 4 mei 1850 Gem. Wonseradeel met Johan.

34)  Johan Freerks Weerstra, zoon van Freerk Martens Weerstra en Oeke Johans van Abbema. Johan, boer, wonende Wons, Engwier en Workum, is geboren op zondag 7 juli 1822, is overleden op donderdag 27 februari 1873 Wons. Johan werd 50 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

35)  Lijsbeth Wiebes Tilstra, dochter van Wiebe Martens Tilstra en Saapke Douwes Bangma. Lijsbeth, wonende Wons, is geboren op zaterdag 3 april 1830 Wons, is overleden op zondag 23 december 1894 Wons. Lijsbeth werd 64 jaar, 8 maanden en 20 dagen. Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Johan Freerks Weerstra.

36)  Aaltje trouwt (kerk) op zaterdag 23 mei 1795 Noordwolde met Jan.

37)  Jan Egges. Jan is afkomstig uit Winsum.

38)  Beitske trouwt op zaterdag 12 juli 1828 Gem. Rauwerderhem met Rients.

39)  Rients trouwt (kerk) op donderdag 22 mei 1783 Terzool met Baukje.

40)  Baukje Hendriks. Baukje is overleden op woensdag 26 december 1827 Terzool.

41)  Rients Murks Zeldenthuis, zoon van Murk Sibrens en Lijsbeth Tjallings. Rients, schipper, is geboren Terzool, is overleden op maandag 18 maart 1839 Gem. Rauwerderhem. Rients was eerder gehuwd (1) met Baukje Hendriks.

42)  Beitske trouwt op zaterdag 15 augustus 1840 Gem. IJlst met Adam.

43)  Adam Jans ten Kate, zoon van Jan ten Kate en Tjaltje Zijlstra. Adam is geboren in 1800, is overleden op maandag 19 maart 1860. Adam werd 60 jaar.

44)  Rintje Gerbens Dijkstra, boerenarbeider, wonende Tjerkwerd en Deersum, is geboren op maandag 15 juni 1778 Exmorra, is overleden op dinsdag 14 november 1826 Poppingawier. Rintje werd 48 jaar, 4 maanden en 30 dagen. Rintje was gehuwd (1) met Trijntje Simons ?. Rintje trouwt op zaterdag 10 februari 1821 Gem. Rauwerderhem op 42-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Beitske Jelles Bergsma, dochter van Jelle Klazes Bergsma en Grietje Reppels Rudolphie. Beitske, bolloopster, wonende Deersum en IJlst, is geboren op dinsdag 2 april 1799 Deersum, is overleden op zondag 8 januari 1882 IJlst. Beitske werd 82 jaar, 9 maanden en 6 dagen. Beitske was later gehuwd (2) met Rients Murks Zeldenthuis. Beitske was later gehuwd (3) met Adam Jans ten Kate.

45)  Jetse Gerbens Dijkstra, wonende Kubaard en Wolsum, is geboren in 1779 Exmorra, is overleden op vrijdag 29 mei 1829 Wolsum. Jetse werd 50 jaar. Jetse trouwt (kerk) op zondag 11 december 1808 Bolsward op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Antje Sierks Jouwsma ook genaamd Antje Sjerks Jansma, dochter van Sierk Pieters Jouwsma en Antje Rintjes. Antje, wonende Lollum, is geboren op vrijdag 13 november 1778 Wolsum, is overleden op zondag 29 januari 1854 Bolsward. Antje werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

46)  Trijntje trouwt (kerk) op zondag 5 februari 1775 Schraard met Sijmon.

47)  Sijmon Sijmons ook genaamd Simen Simens en Simon Simons Posthuma, zoon van Sijmen Sijmens en Geertje Djurres. Sijmon is geboren op donderdag 26 december 1743 Schraard, is overleden in 1785 Schraard. Sijmon werd 42 jaar.

48)  Trijntje Gerbens Dijkstra, dienstmeid, wonende onder Allingawier en Schraard, is geboren op maandag 23 april 1792 onder Allingawier. Trijntje trouwt op zaterdag 20 augustus 1814 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jacob Jans Jongsma, zoon van Jan Jacobs Jongsma en Sjieuwke Meinderts. Jacob, arbeider, wonende Witmarsum en Schraard, is geboren op vrijdag 19 september 1788 Witmarsum, is overleden op woensdag 1 juli 1818 Schraard. Jacob werd 29 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Trijntje was partner (2) van N.N.. Trijntje trouwt op zondag 30 april 1826 gemeente Workum op 34-jarige leeftijd (3) met de 35-jarige Monse Sakes Pollius, zoon van Sake Hendriks en Seike Monses. Monse, werkman, wonende Workum, is geboren op woensdag 16 februari 1791 Leeuwarden.

49)  Riemke trouwt op zaterdag 24 oktober 1829 Gem. Wonseradeel met Bauke.

50)  Bauke Jans Mars, zoon van Jan Andries Mars en Durkje Baukes. Bauke, boerenknecht, wonende Arum en Lollum, is geboren in 1803 Stavoren.

51)  Frans trouwt op zaterdag 16 mei 1835 Gem. Wonseradeel met Pietertje.

52)  Pietertje Riemers Reitsma, dochter van Riemer Joukes Reitsma en Janke Dirks van der Meer. Pietertje, dienstmeid, wonende Pingjum, is geboren op maandag 22 januari 1810 Ferwoude, is gedoopt op zondag 11 februari 1810 Gaast-Ferwoude, is overleden op zondag 1 november 1835 Pingjum. Pietertje werd 25 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

53)  Douwe trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1789 Hichtum met Hotske.

54)  Hotske Bernardus Koster, dochter van Bernardus Gerardus Coster en Trijntje Jans. Hotske, wonende Arum en Pingjum, is geboren op donderdag 28 augustus 1766 Witmarsum, is gedoopt op zondag 13 september 1795 Pingjum, is overleden voor vrijdag 21 mei 1819 Pingjum. Hotske werd hoogstens 52 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

55)  Sjoukje gaat in ondertrouw (kerk) Lollum met Sijtze.

56)  Sijtze gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 23 augustus 1801 Arum met Trijntje.

57)  Trijntje Heeres Risselada, dochter van Herre Feddes Risselada en Antje Sjerps. Trijntje, boerin, wonende Arum, is geboren op vrijdag 11 januari 1782 Sevenhuizen, is gedoopt op woensdag 30 januari 1782 Franeker, is overleden op vrijdag 31 januari 1812 Arum. Trijntje werd 30 jaar en 20 dagen.

58)  Sijtze Eeltjes Kooistra ook genaamd Sietse, zoon van Eeltje Sijtzes Kooistra en Akke Claasen Sjaardema. Sijtze, koopman, huisman en boer, wonende Arum, is geboren op zaterdag 19 augustus 1769 Arum, is gedoopt op zondag 10 september 1769 Arum, is overleden op zaterdag 26 juli 1817 Arum. Sijtze werd 47 jaar, 11 maanden en 7 dagen. Sijtze was eerder gehuwd (1) met Trijntje Heeres Risselada.

59)  Wijtze trouwt op zondag 22 juni 1828 Gem. Bolsward met Aukjen.

60)  Aukjen trouwt op donderdag 27 oktober 1825 Gem. Franekeradeel met Jacob.

61)  Aukjen Siebrens Hoekstra, dochter van Sibren Martens en Engeltje Greults. Aukjen, huishoudster, wonende Workum en Bolsward, is geboren op vrijdag 8 augustus 1800 Workum, is overleden op maandag 13 april 1840 Bolsward. Aukjen werd 39 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Aukjen was eerder gehuwd (1) met Jacob Dirks Wiersma.

62)  Wijtze trouwt op zondag 11 juli 1841 Gem. Bolsward met Trijntje.

63)  Trijntje trouwt op zondag 22 december 1816 Gem. Bolsward met Gerrit.

64)  Gerrit Jans Faber, zoon van Jan Sjoerds Faber en Maaike Sjoerds. Gerrit, smid, wonende Makkum, is geboren in 1792 Bolsward, is overleden op maandag 20 maart 1837 Makkum. Gerrit werd 45 jaar.

65)  Trijntje Jans Bakels, dochter van Jan Franses Bakels en Geertje Barteles. Trijntje is geboren op maandag 30 december 1793 Bolsward, is overleden op zaterdag 5 april 1856 Tjerkwerd. Trijntje werd 62 jaar, 3 maanden en 6 dagen. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Jans Faber.

66)  Rinske Rommerts Visscher, wonende Exmorra, is geboren op woensdag 13 november 1811 Schraard, is overleden op zondag 16 april 1871 Exmorra. Rinske werd 59 jaar, 5 maanden en 3 dagen. Rinske trouwt op zaterdag 23 april 1831 Gem. Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjeerd Baukes Algera, zoon van Bauke Halbes Algera en Antje Bouwes Bruinsma. Tjeerd, timmerman, wonende Exmorra, is geboren op zondag 7 april 1805 Exmorra, is overleden op woensdag 19 augustus 1868 Exmorra. Tjeerd werd 63 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

67)  Tjeerdtje trouwt op donderdag 8 oktober 1835 Gem. Wonseradeel met Roelof.

68)  Roelof Sweerus Oldendorp, zoon van Sweerus Cornelis en Sijke Pijtters Oldendorp. Roelof is geboren op dinsdag 29 september 1801 Makkum, is overleden voor donderdag 3 mei 1838. Roelof werd hoogstens 36 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

69)  Antje trouwt op zaterdag 2 juni 1821 Gem. Wonseradeel met Rients.

70)  Rients trouwt op zaterdag 12 april 1828 Gem. Wonseradeel met Baukje.

71)  Baukje Klazes Dijkstra, dochter van Klaas Yebs Dijkstra en Janneke Gerrits Yntema. Baukje, wonende Tjerkwerd, Exmorra, onder Allingawier en Nijland, is geboren op maandag 8 juli 1799 Tjerkwerd, is overleden op woensdag 2 maart 1870 Nijland. Baukje werd 70 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

72)  Rients Wijbes Plantinga, zoon van Wijbe Rientzes en Trijntje Hanzes. Rients, arbeider en boer, wonende onder Allingawier, is geboren op dinsdag 1 maart 1796 Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 25 juni 1878 Nijland. Rients werd 82 jaar, 3 maanden en 24 dagen. Rients was later gehuwd (2) met Baukje Klazes Dijkstra.

73)  Anne Jans Feenstra, boer, wonende onder Allingawier, is geboren op vrijdag 11 maart 1791 Exmorra, is overleden op dinsdag 6 april 1819 onder Allingawier. Anne werd 28 jaar en 26 dagen. Anne trouwt op vrijdag 20 november 1812 Gem. Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Sietses Politiek, dochter van Sietse Rommerts Politiek en Martha Johannesdr. Antje, boerin, wonende onder Allingawier, is geboren op zondag 10 mei 1789, is overleden op vrijdag 7 juni 1822 onder Allingawier. Antje werd 33 jaar en 28 dagen. Antje was later gehuwd (2) met Rients Wijbes Plantinga.

74)  Bauke Jans is geboren op maandag 11 juni 1792 Exmorra, is jong overleden Exmorra.

75)  Cornelis trouwt (kerk) op zondag 16 november 1755 Oosterend met Janneke.

76)  Janneke Jans. Janneke, wonende Oosterend.

77)  Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1801 Wommels met Ybeltje.

78)  Ybeltje Piers Nieuwenhuis, dochter van Pier Jans en Ansk Sikkes. Ybeltje, wonende Abbega en Oosterlittens, is geboren rond 1756, is overleden op donderdag 23 mei 1816 Oosterlittens. Ybeltje werd ongeveer 60 jaar.

79)  Yfke trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1770 IJsbrechtum met Sible.

80)  Sible Holkes Bonsma ook genaamd Sibble, zoon van Holcke Jans Wierema en Gerland Sibles. Sible, wonende Spannum, is geboren op vrijdag 10 januari 1744 Wolsum, is overleden op donderdag 23 april 1812 Spannum. Sible werd 68 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

81)  Gerben trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1758 Wommels met Trijntje.

82)  Trijntje Sytses. Trijntje, wonende Wommels, is overleden op donderdag 2 april 1772 Itens.

83)  Trijntje trouwt (kerk) op zondag 3 juni 1770 Wolsum met Hendrik.

84)  Hendrik Jacobs, zoon van Jacob Hendriks en Antie Hendriks. Hendrik, wonende Wolsum, Greonterp en Tjerkwerd, is afkomstig uit Wolsum.

85)  Sijbrig Rintjes, winkelierster, wonende Wolsum, is geboren op zaterdag 28 augustus 1756 Sandfirden, is gedoopt, is overleden op zaterdag 13 juli 1811 Kubaard, is begraven Wolsum. Sijbrig werd 54 jaar, 10 maanden en 15 dagen. Sijbrig trouwt (kerk) op zondag 13 juni 1784 Westhem-Wolsum op 27-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerben Douwes Jouwstra, zoon van Douwe Gerbens en Gerbrig Wybrens. Gerben, wonende Westhem, Kubaard en Baard, is geboren in 1747, is overleden op vrijdag 13 mei 1825 Lions. Gerben werd 78 jaar.

86)  Klaas Rintjes Rintjema, wonende Wolsum, is geboren op donderdag 29 juni 1758, is overleden op maandag 17 maart 1823 Wolsum, is begraven Wolsum. Klaas werd 64 jaar, 8 maanden en 16 dagen. Klaas trouwt (kerk) op zondag 20 januari 1788 Westhem-Wolsum op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Antje Durks. Antje is geboren in 1757, is overleden op woensdag 19 februari 1817 Gem. Bolsward. Antje werd 60 jaar.

87)  Harke Rintjes Rintjema, wonende Westhem, is geboren op vrijdag 18 september 1761 Greonterp, is overleden op zondag 9 januari 1831 Wolsum, is begraven Wolsum. Harke werd 69 jaar, 3 maanden en 22 dagen. Harke trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1797 Westhem-Wolsum op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Akke Wybbes van der Schaaf. Akke is geboren op donderdag 9 januari 1772, is overleden op zondag 1 februari 1852 Bolsward, is begraven Bolsward. Akke werd 80 jaar en 23 dagen.

88)  Doitsen Rintjes Rintjema ook genaamd Doite en Dooyte, wonende Wolsum en Stavoren, is geboren op zondag 3 april 1763, is overleden op maandag 8 april 1822 Stavoren, is begraven Stavoren. Doitsen werd 59 jaar en 5 dagen. Doitsen trouwt (kerk) op maandag 5 april 1790 Hieslum op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Harmen Cornelis Dijkstra, zoon van Cornelis Harmens en Djeuwke Jeltes. Harmen, boer, wonende Hieslum en Stavoren, is geboren rond 1763, is overleden op zondag 4 juni 1826 Gem. Bolsward. Harmen werd ongeveer 63 jaar.

89)  Baukjen trouwt (kerk) op woensdag 9 mei 1798 Parrega met Rinke.

90)  Rinke Jelles Bootsma, zoon van Jelle Sijtzes. Rinke, huisman, wonende Hieslum en Parrega, is geboren in 1766 Workum, is overleden op dinsdag 8 maart 1836 Parrega. Rinke werd 70 jaar.

91)  Sierk trouwt (kerk) op zondag 13 juni 1784 Westhem met Anke.

92)  Anke Johannes. Anke is overleden op woensdag 24 juli 1811 Wolsum.

93)  Hein trouwt (kerk) op zondag 24 november 1793 Pingjum met Antje.

94)  Antje Jochums. Antje is overleden in 1801 Pingjum.

95)  Hein trouwt op zaterdag 10 juni 1826 Gem. Wonseradeel met Trijntje.

96)  Trijntje trouwt op vrijdag 3 juli 1812 Gem. Wonseradeel met Pieter.

97)  Pieter Piers Wallinga, zoon van Pier Pieters en Trijntie Klaases. Pieter, arbeider, wonende Pingjum, is geboren op zondag 13 maart 1785 Pingjum, is gedoopt op zondag 27 maart 1785 Pingjum, is overleden op woensdag 15 juni 1825 Pingjum. Pieter werd 40 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

98)  Trijntje Wijtses van Kampen, dochter van Wijtse Lieuwes van Kampen en Trijntje Reinders Ploegstra. Trijntje, arbeidster, wonende Pingjum, is geboren op vrijdag 30 januari 1789 Pingjum, is overleden op donderdag 18 januari 1849 Pingjum. Trijntje werd 59 jaar, 11 maanden en 19 dagen. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Pieter Piers Wallinga.

99)  Wijbe Sijbrens Jorritsma, zoon van Sybren Douwes en Setske Clases. Wijbe, hoefsmid, wonende Arum, is geboren in mei 1768, is overleden op zondag 25 december 1814 Gem. Wonseradeel. Wijbe werd 46 jaar en 7 maanden.

100)  Klaas trouwt (kerk) op zondag 26 januari 1794 Workum met Aaltje.

101)  Aaltje Ulbes, dochter van Ulbe Baukes en Aukje Wopkes. Aaltje, wonende Workum, is overleden in 1799 Workum.

102)  Hesseltje trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1764 Kimswerd met Ysbrand.

103)  Ysbrand Taekes Tacoma ook genaamd IJsbrand Teekes, zoon van Taeke Isbrands en Wijtske Seerps. Ysbrand is afkomstig uit Kimswerd.

104)  Douwe trouwt (kerk) op zondag 28 oktober 1792 Wons met Neeltje.

105)  Neeltje Cornelis Wortel, dochter van Cornelis Alderts Wortel en Marytje Cornelis Rotgans. Neeltje, winkeliersche, is geboren in 1774 Terschelling, is overleden op woensdag 2 januari 1828 Wons. Neeltje werd 54 jaar.

106)  Bauke trouwt (kerk) op zondag 26 augustus 1787 onder Allingawier met Lijkeltje.

107)  Lijkeltje Durks Reidsma ook genaamd Lijkeltje Dirks, dochter van Dirk Gerbens en Lijsbet Pieters. Lijkeltje, boerin, wonende Engwier, is geboren in 1767 Vierhuis onder Allingawier, is overleden op donderdag 5 maart 1829 Engwier. Lijkeltje werd 62 jaar.

108)  Klaas trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1785 Idsegahuizum met Trijntje.

109)  Trijntje Alles. Trijntje is afkomstig uit onder Allingawier.

110)  Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 15 januari 1810 Piaam met Wijbrig.

111)  Wijbrig Alberts van der Velde ook genaamd Wybrigien, dochter van Albert Roelofs en Duttje Yedes. Wijbrig, wonende Piaam, is geboren in 1785 Makkum, is overleden op donderdag 27 februari 1823 Piaam. Wijbrig werd 38 jaar.

112)  Folkert trouwt op vrijdag 27 september 1816 Gem. Wonseradeel met Aafke.

113)  Aafke Piers Attema, dochter van Pier Feites Attema en Ynskjen Sibolts Sikkema. Aafke, wonende Exmorra, is geboren op zondag 20 april 1788 Piaam, is overleden op woensdag 4 juli 1860 Exmorra. Aafke werd 72 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

114)  Doekle trouwt op zaterdag 19 juni 1830 Gem. Wonseradeel met Jantje.

115)  Jantje Scheltes Velsen, dochter van Schelte Jans Velzen en Sietske Jurres Oudendag. Jantje is geboren op donderdag 9 januari 1806 Arum, is overleden op zondag 8 december 1833 Piaam. Jantje werd 27 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

116)  Doekle trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1807 Bolsward met Grietje.

117)  Grietje Piers, dochter van Pier Cornelis en Catharina Johannes. Grietje, wonende Exmorra, is geboren op woensdag 23 november 1768 Schraard, is gedoopt op zondag 27 november 1768 Schraard, is overleden op donderdag 16 mei 1839 Schettens. Grietje werd 70 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

118)  Jan Haenties, huisman, wonende Itens, Oosterend, Reitsum en Stiens, is overleden in augustus 1781 Stiens. Jan trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1726 Itens met de 17-jarige Grietje Sijmons ook genaamd Grietje Siemens, dochter van Sijmen Romkes en Leentie Jorks. Grietje is gedoopt op zondag 3 februari 1709 Beers-Jellum, is overleden in april 1774 Stiens. Grietje werd 65 jaar en 2 maanden.

119)  Douwe trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1739 Wolsum met Gerbrig.

120)  Gerbrig Wybrens, dochter van Wybren Sierks en Doetje Okkes. Gerbrig is geboren rond 1719, is overleden op donderdag 28 augustus 1760. Gerbrig werd ongeveer 41 jaar.

121)  Grietje Sybes ook genaamd Grietje Siebes.

122)  Grijttje trouwt (kerk) op zondag 24 juni 1781 Idsegahuizum met Jan.

123)  Jan Douwes, zoon van Douwe Sytses en Jeltje Alles. Jan, wonende Burgwerd, is overleden voor zondag 14 november 1790.

124)  Grijttje trouwt (kerk) op zondag 14 november 1790 Idsegahuizum met Oene.

125)  Oene Claazes. Oene, wonende Idsegahuizum.

126)  Geertje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 mei 1765 Workum met Wijbramdus.

127)  Wijbramdus trouwt (kerk) op zondag 3 februari 1760 Makkum met Jantje.

128)  Jantje Watses Bakker, dochter van Watse Harmens en Rijmke Sickes Gerlsma. Jantje is geboren op maandag 13 september 1734, is overleden voor 1763. Jantje werd hoogstens 28 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

129)  Wijbramdus gaat in ondertrouw op vrijdag 11 november 1763 Gerecht Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 20 november 1763 Leeuwarden met Boudina.

130)  Boudina Sixtus Acronius ook genaamd Baukje Acronius, dochter van Sixtus Acronius en Alida Insma. Boudina is afkomstig uit Leeuwarden, is overleden op dinsdag 9 oktober 1764 Makkum.

131)  Wijbramdus Dominicus van Sloterdijk ook genaamd Wiebren Dominicus, zoon van Dominicus Tjaerd Slooterdijk en Margaretha de Vries. Wijbramdus, convooijmeester en ontvanger, wonende Makkum, is overleden op vrijdag 3 februari 1769 Makkum. Wijbramdus was eerder gehuwd (1) met Jantje Watses Bakker. Wijbramdus was eerder gehuwd (2) met Boudina Sixtus Acronius.

132)  Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 juni 1762 Lollum met Gerlof.

133)  Gerlof Hobbes, zoon van Hobbe Wijbes en Romkje Jelles. Gerlof, wonende Hichtum en Burgwerd, is gedoopt op zondag 27 april 1732 Jorwerd, wonende huisnummer 48 Burgwerd, is overleden in 1772 Burgwerd. Gerlof werd 40 jaar.

134)  Claas Tjallings ook genaamd Klaas, huisman, wonende Kimswerd en Schettens, is geboren rond 1715, is overleden op vrijdag 9 juni 1780 Kimswerd. Claas werd ongeveer 65 jaar. Claas trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1739 Schraard op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Jetske Dircks, dochter van Dirck Pijtters en Yttje Klases?. Jetske, wonende Schraard, is geboren rond 1717 en afkomstig uit Schraard, is overleden rond mei 1749. Jetske werd ongeveer 32 jaar. Claas trouwt (kerk) op vrijdag 19 december 1749 Kimswerd op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Lijsbert Douwes ook genaamd Lysbet Douwes en Lijsbet Douwes, dochter van Douwe Riencks en Rijmke Jorkes Ortinga. Lijsbert is gedoopt op zondag 6 februari 1729 Pingjum, is overleden op dinsdag 13 april 1790 Kimswerd. Lijsbert werd 61 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

135)  Akke Pieters.

136)  Aettie Pieters.

137)  Hiltie Pieters.

138)  Jetze trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1783 Tjerkwerd-Dedgum met Baukje.

139)  Baukje Douwes, dochter van Douwe Jans en Geertje Jans. Baukje, wonende Dedgum, is afkomstig uit Tjerkwerd, is overleden in 1804.

140)  Duike Jans.

141)  Jantie Jans.

142)  Douwe Jans, wonende Hijlaard, is overleden op maandag 17 oktober 1740 Fons onder Jorwerd.

143)  Anne Jans is geboren Jorwerd.

144)  Dieuke Jans, wonende Hijlaard en Jorwerd, is geboren Jorwerd.

145)  Romke Jans is geboren Jorwerd.

146)  Ysbrandt Jans ook genaamd IJsbrand Jans, huisman op Heesens, is geboren Jorwerd. Ysbrandt was gehuwd met Befke Pytters ook genaamd Baafke Pieters.

147)  Oege trouwt (kerk) op woensdag 1 januari 1783 Hijlaard met Rinske.

148)  Tryntie Jans is geboren Jorwerd. Tryntie trouwt rond 1735 met Oege Tiedes, zoon van Tiede Piters en Antie Hessels. Oege, wonende Hijlaard, is overleden voor dinsdag 8 oktober 1771 Hijlaard. Oege was later gehuwd (2) met Rinske Pieters.

149)  Simkje Jans is geboren 1713 of 1714, is overleden op maandag 1 september 1760 Jelsum. Simkje werd hoogstens 46 jaar, 8 maanden en 1 dag.

150)  Jelle trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1784 Hijlaard met Grietje.

151)  Grietje trouwt (kerk) op zondag 21 maart 1790 Hijlaard met Jentje.

152)  Jentje trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1786 Jorwerd met Klaaske.

153)  Jentje Willems. Jentje, wonende Jorwerd, Beers en Hijlaard, is afkomstig uit Beers. Jentje was eerder gehuwd (1) met Klaaske Wijbes.

154)  Grietje Martens. Grietje is afkomstig uit Hijlaard. Grietje was later gehuwd (2) met Jentje Willems.

155)  Antje trouwt (kerk) op zondag 23 november 1766 met Hijlke.

156)  Hijlke Martens, zoon van Marten Ockes en Ysk Klaases. Hijlke is afkomstig uit Tjerkwerd, is gedoopt op zondag 6 januari 1732 Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden in 1784 Nijhuizum. Hijlke werd 52 jaar.

157)  Jetse trouwt op woensdag 31 oktober 1696 met Kancke.

158)  Kancke trouwt (kerk) op zaterdag 1 januari 1689 Makkum met Jacob.

159)  Jacob Claasen. Jacob, missive notaris Castelhun, wonende Woudsend.

160)  Kancke Rinties, dochter van Rintie Sijbis. Kancke, wonende Makkum, is overleden voor 1705. Kancke was eerder gehuwd (1) met Jacob Claasen.

161)  Jetse trouwt op zaterdag 14 februari 1705 Gerecht Wonseradeel met Lisbet.

162)  Lisbet Jans. Lisbet, wonende Makkum, is afkomstig uit Makkum.

163)  Jetse trouwt op dinsdag 17 maart 1711 Gerecht Wonseradeel met Jancke.

164)  Jancke trouwt (kerk) op zaterdag 17 januari 1693 Makkum met Aucke.

165)  Aucke Jouws ook genaamd Auke Jouws. Aucke is afkomstig uit Makkum.

166)  Jancke Feykes ook genaamd Janke Feikes, dochter van Feike. Jancke is afkomstig uit Makkum, is overleden op zaterdag 10 maart 1725. Jancke was eerder gehuwd (1) met Aucke Jouws.

167)  Rients trouwt (kerk) op zondag 24 augustus 1766 Makkum met Sickjen.

168)  Sickjen gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 4 december 1757 met Robijn.

169)  Robijn Robijns Postma, zoon van Robijn Teunis en Itske Tjeerds. Robijn, wonende Harlingen en Makkum, is overleden in 1763 Makkum.

170)  Sickjen Jans ook genaamd Sikje Jans. Sickjen, wonende Makkum en Workum, is afkomstig uit Makkum, is overleden op zondag 23 december 1781 Makkum. Sickjen was eerder gehuwd (1) met Robijn Robijns Postma.

171)  Sijbbe Fermers ook genaamd Siebe Fermers, huisman, wonende Kornwerd, is afkomstig uit Wolsum, is overleden in 1723 Kornwerd. Sijbbe trouwt rond 1715 (1) met Dieuwke Holkes, dochter van Holcke Douwes en Timmeltie Jans. Dieuwke is overleden voor zaterdag 12 september 1716. Sijbbe trouwt (kerk) op zondag 5 januari 1716 Kornwerd (2) met Eelck Joukes ook genaamd Eelkje Joukes, dochter van Joucke Tiallinghs en Moerck Yppes. Eelck, wonende Kornwerd, is afkomstig uit Kornwerd.

172)  Harmen trouwt (kerk) op zondag 4 september 1768 Pingjum met Japkien.

173)  Japkien trouwt (kerk) op zondag 30 mei 1756 Arum met Ids.

174)  Ids Johannes. Ids, wonende Pingjum, wonende huisnummer 44 Pingjum, is overleden in 1768 Pingjum.

175)  Japkien Tjietses ook genaamd Japke Tjitses, Japikje Tjetses en Jakobje Tjitses, dochter van Tjietse Aanes en Jouk Jurjans. Japkien, wonende Pingjum, is afkomstig uit Arum of is geboren op donderdag 28 augustus 1732 Pingjum, is gedoopt op zondag 7 september 1732 Pingjum. Japkien was eerder gehuwd (1) met Ids Johannes.

176)  Pier Rinckes is geboren op donderdag 6 februari 1687 Workum. Pier trouwt (kerk) op maandag 5 juni 1724 Workum op 37-jarige leeftijd met Carolijntje Jans. Carolijntje is afkomstig uit Workum.

177)  Berber trouwt (kerk) op zondag 14 oktober 1714 Kornwerd met Sierck.

178)  Sierck trouwt (kerk) op donderdag 26 november 1711 Kornwerd met Hinke.

179)  Hinke Sijbolts, dochter van Sijbolt Jackles. Hinke, wonende Kornwerd, is afkomstig uit Idsegahuizum, is overleden voor zondag 14 oktober 1714.

180)  Sierck trouwt in 1716 met Sjouk.

181)  Sjouk Jarigs ook genaamd Sjoukje Jarichs, dochter van Jarigh Siouckes (216) en Ienk Ages (217). Sjouk, wonende Kornwerd en Idsegahuizum.

182)  Sierck Holckes Dijckstra, zoon van Holcke Sjoerds Dijckstra en Bottie Sjerks Bontiema. Sierck, wonende Kornwerd en Idsegahuizum, is geboren rond 1685 en afkomstig uit Kornwerd. Sierck was eerder gehuwd (1) met Hinke Sijbolts. Sierck was later gehuwd (3) met Sjouk Jarigs.

183)  Jan trouwt (kerk) op zondag 25 augustus 1715 Engwier met Fou.

184)  Fou Idses ook genaamd Fouke Idses, Fouw Idses en Foukje Idses, dochter van Ids Pieters. Fou, wonende Engwier, is afkomstig uit Welsrijp of is afkomstig uit Tzum.

185)  Sierck trouwt (kerk) op donderdag 26 november 1711 Kornwerd met Hinke.

186)  Hinke Sijbolts, zie noot 179.

187)  Sierck trouwt (kerk) op zondag 14 oktober 1714 Kornwerd met Berber (zie 217).

188)  Berber Pijtters Schilstra, zie 217.

189)  Sybe trouwt (kerk) op zondag 3 september 1730 Witmarsum met Baukjen.

190)  Baukjen Hendriks ook genaamd Baukje Hendriks, dochter van Hendrik Ates en Aaltje Martens. Baukjen, wonende Makkum en Witmarsum, is afkomstig uit Tzum, is gedoopt op zondag 19 juni 1735, is overleden in 1765 Witmarsum. Baukjen werd 30 jaar.

191)  Hendrik gaat in ondertrouw op zondag 12 mei 1715 Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1715 Bolsward met Dieuke.

192)  Jancke trouwt in 1718 met Gooitsen.

193)  Gooitsen Tjeerdsz Buma. Gooitsen, huisman, wonende Abbega, is geboren rond 1696 Abbega (?).

194)  Jelle Jelles.

195)  Bauck Jelles. Bauck trouwt op woensdag 8 maart 1747 met Jacob Jelles. Jacob, wonende Terhorne.

196)  Bauck Jelles is geboren in 1714.

197)  Jelle Jelles is geboren in 1716.

198)  Douwe trouwt rond 1712 met Tietje.

199)  Tietje Tjallings, dochter van Tjallingh Tjallings en Uijlck Piers.

200)  Sijbren trouwt (kerk) op zondag 4 december 1735 Witmarsum met Sjeuwke.

201)  Sjeuwke Johannes ook genaamd Sieuwke Johannes en Seike Johannes, dochter van Johannes Takes en Aukje Rintjes. Sjeuwke is afkomstig uit Witmarsum, is overleden op woensdag 4 maart 1739 Witmarsum.

202)  Sijbren trouwt (kerk) op zondag 4 maart 1742 Witmarsum met Geertje.

203)  Geertje Sibbles Reidsma ook genaamd Geertje Sibbeles, dochter van Sible Hendriks en Baukjen Jelles. Geertje, wonende Witmarsum, is gedoopt op zondag 21 april 1720 Witmarsum, is overleden op dinsdag 25 mei 1756 Witmarsum. Geertje werd 36 jaar, 1 maand en 4 dagen.

204)  Sijbren trouwt (kerk) op zondag 7 juli 1765 Witmarsum met Pijtje.

205)  Pijtje Hanzes ook genaamd Pietje Hanses, dochter van Hans Hendriks en Sieuwke Pieters. Pijtje, wonende Witmarsum, is geboren op zondag 23 februari 1738 Witmarsum, is gedoopt op zondag 9 maart 1738 Witmarsum, is overleden op vrijdag 11 december 1812 Witmarsum. Pijtje werd 74 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

206)  Fokel Louws ook genaamd Grote Fokel, Fokeltje Lous en Fokeltje Louws, boerin, wonende Exmorra, Witmarsum en onder Allingawier, is overleden in 1763 Witmarsum. Fokel trouwt (kerk) op zondag 20 april 1760 Witmarsum met de 49-jarige Sijbren Ulbes, zoon van Ulbe Baukes en Trijntje Sijbrens. Sijbren, mr. bakker en boer, wonende Witmarsum, is geboren op donderdag 15 januari 1711 Witmarsum, is overleden op maandag 28 maart 1796 Witmarsum, is begraven op dinsdag 5 april 1796 Witmarsum. Sijbren werd 85 jaar, 2 maanden en 13 dagen. Sijbren was eerder gehuwd (1) met Sjeuwke Johannes. Sijbren was eerder gehuwd (2) met Geertje Sibbles Reidsma. Sijbren was later gehuwd (4) met Pijtje Hanzes.

207)  Focke Ynses, wonende Schraard, is geboren op zondag 19 augustus 1731. Focke trouwt (kerk) op zondag 19 maart 1752 Schraard op 20-jarige leeftijd (1) met Antje Idzerts ook genaamd Antjen Idserts, dochter van Idsert Durcks en Tetje Feykis. Antje is afkomstig uit Schraard. Focke trouwt in 1783 Workum op 52-jarige leeftijd (2) met Trijntje Jans, dochter van Jan Fongers. Trijntje, spinster, is afkomstig uit Workum, is overleden op zondag 5 februari 1815 Schraard.

208)  Douwe trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1772 Exmorra met Jeltje.

209)  Jeltje trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1782 Piaam met Mense.

210)  Mense Pieters Broersma, zoon van Pieter Broers Broersma en Diuke Ruurds. Mense, wonende Schraard en Wons, is gedoopt op zondag 2 april 1747 Wons-Engwier, is overleden in 1818. Mense werd 71 jaar.

211)  Jeltje Fokkes Poelstra, dochter van Focke Ynses en Antje Idzerts. Jeltje, wonende onder Allingawier, is overleden op zondag 21 augustus 1825 Gem. Wonseradeel. Jeltje was later gehuwd (2) met Mense Pieters Broersma.

212)  Antje Foppes is gedoopt op zondag 14 augustus 1712 Gaast.

213)  Sioerdtie Foockes, wonende Sandfirden, is geboren rond 1685, is overleden voor 1719 Sandfirden. Sioerdtie werd hoogstens 34 jaar. Sioerdtie trouwt voor 1719 op hoogstens 34-jarige leeftijd met Heere Heeres, zie 301.

214)  Gatze trouwt op dinsdag 30 oktober 1714 Gerecht Workum met Bauck.

215)  Bauck Siouckes. Bauck is afkomstig uit Sandfirderrijp, is overleden op zaterdag 4 april 1722.

216)  Pijtter Franses.

217)  Antje Franses.

218)  Pijtter Franses.

219)  Antje Franses.

220)  Christoffel Franses.

221)  Durk Franses.

222)  Simk trouwt Kuinre met Jan.

223)  Jan Lammerts, zoon van Lammert Cornelis en Willemptien Willems. Jan, timmerman en aannemer, wonende Kuinre, is overleden op maandag 19 mei 1766 Kuinre.

224)  Wypke Romkes? is geboren rond 1691 Workum, is overleden Kuinre.

225)  Pieter Hessels. Pieter was gehuwd met Brechtje Willems. Brechtje is afkomstig uit Nijland.

226)  Aeltje Hessels.

227)  Sybregt Hessels.

228)  Siedse Hessels.

229)  Allert Hessels.

230)  Sietske Hessels.

231)  Tietje Hessels.

232)  Johannis Hessels.

233)  Engeltje trouwt (kerk) op zondag 20 november 1735 Wijnaldum met Bartje.

234)  Bartje Volckerts ook genaamd Baarte Folkerts en Bartle Folkerts. Bartje, wonende Wijnaldum, is afkomstig uit Wijnaldum.

235)  Hiltje trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1705 Hartwerd met Heere.

236)  Heere Lieuwes ook genaamd Hero Lieuwes. Heere, wonende Hartwerd, is overleden op zaterdag 6 juni 1739.

237)  Feijo Spijxma ook genaamd Feie Spyxma, zoon van Pier Hessels Spijxma en Juliana Lenerts. Feijo, schoolmeester, wonende Arum, is overleden rond 1748.

238)  Froukje trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1749 Hichtum met Jelle.

239)  Jelle trouwt (kerk) op zondag 10 april 1707 Burgwerd-Hichtum-Hartwerd met Antje.

240)  Antje Aedes ook genaamd Antje Eedes, dochter van Eede Sjoerds en Auck Jochums. Antje, wonende Hartwerd, is afkomstig uit Hartwerd, is overleden op dinsdag 22 augustus 1741 Hartwerd.

241)  Jelle Lykles Hoitema ook genaamd Jelle Liekeles, zoon van Lyckle Foppes en Jesck Andries. Jelle, ontvanger, boer en dorprechter, wonende Hartwerd, is overleden op vrijdag 28 februari 1755 Hartwerd. Jelle was eerder gehuwd (1) met Antje Aedes.

242)  Fed Johannesdr. Fed is overleden na 1657.

243)  Tied Laeses ook genaamd Tietje is overleden na 1636.

244)  Fed Laeses is geboren rond 1620. Fed trouwt voor 1643 op hoogstens 23-jarige leeftijd met Scholte Fetses. Scholte, boer, wonende Sandfirden.

245)  Ocke Eelckes. Ocke is overleden in 1636.

246)  Bae trouwt op zaterdag 28 november 1671 Gerecht Wonseradeel met Goyts.

247)  Goyts Jans, dochter van Jan Sybes en Luts Laeses. Goyts is geboren in 1649 en afkomstig uit Sandfirderrijp, is overleden na 1671. Goyts werd minstens 22 jaar.

248)  Ancke Laesesdr is geboren in 1636 Sandfirden, is overleden in 1672 Tjerkwerd (Rijtseterp). Ancke werd 36 jaar. Ancke trouwt rond 1658 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Bae Bauckes. Bae, boer, wonende Tjerkwerd, is geboren rond 1635, is overleden voor 1679 Tjerkwerd. Bae werd hoogstens 44 jaar. Bae was later gehuwd (2) met Goyts Jans.

249)  Sioucke Siouckesz.

250)  Lolcke trouwt op woensdag 2 juni 1666 Gerecht Wonseradeel met Swobcke.

251)  Swobcke Jans. Swobcke is afkomstig uit Schraard. Swobcke was eerder gehuwd (1) met Jacob Sibolts.

252)  Lysbeth Bauckes, wonende Exmorra, is geboren in 1631, is overleden voor dinsdag 11 februari 1670 Exmorra. Lysbeth werd hoogstens 39 jaar. Lysbeth trouwt op woensdag 22 mei 1652 op 21-jarige leeftijd met Jackle Rouckes. Jackle, wonende Exmorra, is overleden voor dinsdag 11 februari 1670 Exmorra.

253)  Jouwer Bauckes is geboren in 1632, is overleden voor woensdag 3 februari 1683. Jouwer werd hoogstens 51 jaar.

254)  Syuucke Bauckes is geboren in 1635.

255)  Royts trouwt (kerk) op donderdag 9 augustus 1657 Makkum met Douwe.

256)  Douwe Reijns. Douwe is afkomstig uit Makkum.

257)  Inse Tyercks.

258)  Tjerckjen Tyercksdr.

259)  Lisk Sytsedr, wonende onder Allingawier, is geboren in 1593, is overleden voor zondag 14 december 1642 onder Allingawier. Lisk werd hoogstens 49 jaar. Lisk was gehuwd met Meije Bauckes, zoon van Baucke. Meije, wonende onder Allingawier.

260)  Syts Sytsedr is geboren in 1595.


Index

(Attema)

Dieuwke Symens (?-?) 125.

(Bisschop)

Sjoerd Ynzes (?-?) 125.

(Blanksma)

Eeke Ulbes (1748-1815) 21.

(Dijkstra)

Lolke Ybes (1762-1829) 61.

(feenstra)

Jancke Annes (1770-1808) 21, 61, 63.

(Haitsma)

Sijbe Sijbes (1672-1715) 459, 463.

(Kingma)

Ate Yntes (?-?) 33.

(Reitsma)

Sijbren Jetses (1733-1781) 56.

(Yntema)

Grijttje Tjerks (?-?) 95; Sjoukjen Douwes (1723-1796) 95.

)

Gertje Ates ( Kingma (?-?) 33.

?

.. Jelles (?-1694) 250; Akke Sierks (?-?) 149; Dieuke Oetsis (?-?) 257; Haentje Douwes (?-?) 256; Reinder Jans (?-?) 238; Trijntje Simons (?-?) *38.

??

Klaas Douwes Dijkstra (1790-?) *29.

3), bij

Sijbren Jillerts Bergsma (5 Zie (1824-1855) 11, *24.

Aanes

Tjietse (?-?) *173.

Aates

Zietske (1733-1816) 117.

Abbedr

Aecht (?-?) 1.831.

Abbema, van

Oeke Johans (1796-1860) *34.

Abbes

Poppe (?-?) 3.663.

Abels

Aentie (?-?) 459.

Abma

Jelle Taedes (1855-1943) 7.

Acronius

Baukje (?-1764) *130; Boudina Sixtus (?-1764) *130, *131; Sixtus (?-?) *130.

Aders

Doeke (1687-?) 168.

Ades

Fokel (?-?) 247; Hiltje (?-?) 247.

Aedes

Antje (?-1741) *240, *241.

Agema

Aafke Feites (?-1805) 29; Trijntje Ages (1793-1860) 11.

Ages

Ienk (?-1741) 217; Ientje (?-1741) 217; Jenk (?-1741) 217; Wijbe (?-?) 435.

Agges

Yske (1596-?) 897.

Alberts

Baukje (?-?) 385; Pieter (?-1703) 192.

Algera

Bauke Halbes (1766-1840) *66; Tjeerd Baukes (1805-1868) *66.

Allerts

Acke (1702-1748) 229; Geertje (?-1653) 913; Geertje (1705-1751) 229; Tjalling (1710-1754) 114.

Alles

Allert (1629-1661) 913; Antie (?-1784) 49; Doed (1636-?) 913; Fedde (1630-1686) 913; Geertje (?-1758) 151; Geertje (1638-?) 913; Idtske (1623-1661) 913; Jel (1695-1752) 113; Jeltje (?-1759) *123; Melle (?-?) 99; Tiallingh (1634-1706) 456; Tjerck (1645-1723) 913; Trijntje (?-?) 61, 63, *109; Tryntje (?-?) 913.

Andries

Akke (?-?) 149; Doeke (1687-?) 168; Doeke (1740-?) 85; Harmen (?-?) 337; Jesck (?-?) *239; Tierck (?-1724) 337; Tiete (1699-1762) 337.

Andringa

Gerlske Pieters (?-?) 169; Griettie Pytters (1683-?) 339; Jancke Pieters (1684-?) 339; Phyke Pieters (1685-?) 339; Pieter Watzes (?-1687) 338; Waetze Sybes (?-1676) 676.

Anes

Andrieske (?-?) 337; Jetse (?-1727) 127; Rinck (?-?) 913.

Annes

Akke (?-?) 195; Bastiaan (1705-1745) 117; Foekke (?-?) 25; Griet (?-?) 837; Grietje (1750-1785) 19; Jantje (1762-?) 61; Maria (?-1721) 120; Marike (?-1721) 120; Tijets (?-1753) 127.

Arends

Jetse (?-1727) 127.

Arjens

Grietje (?-?) 47.

Atema

Doutzen Rinzes (1847-1899) 5; Rinze Gerrits (1813-1890) 5.

Ates

Acke (?-?) 117; Douwe (1729-1780) 231; Douwe (1735-?) 117; Douwe (1736-?) 117; Hendrik (?-?) *190; Oepke (?-?) 117; Rinske (1739-?) 117; Sijdtske (1733-1816) 117; Sijdtske (1733-?) 117; Wijbren (?-?) 298.

Atses

Douwe (1729-1780) 231.

Attema

Aafke Piers (1788-1860) 61, *113; Harmke Sieks (1852-1880) 1; Pier Feites (1755-1827) *113.

Aukes

Antje (?-?) 55; Eelse (?-?) 387; Haye (?-1684) 194; Maijke (?-1798) 33.

Baerteld

Pijtter (?-?) 339.

Bakels

Jan Franses (1766-1829) *63; Trijntje Jans (1793-1856) 27, *63.

Bakker

Anske Gerbens (1774-1846) 29; Jantje Watses (1734-1763) *128, *129; Neeltje Anskes (1813-1841) 29; Pieter Dirks (1781-1848) 21; Riemke Pieters (1808-1883) 21; Tjeerdtje Anskes (1803-1887) 29; Wapke Pieters (1813-1890) 21.

Bangma

Saapke Douwes (1803-1837) *33; Tjietske Jans (1732-1764) 61.

Barteles

Geertje (1772-1827) *63.

Bauckes

Aegt (?-1675) 457; Bae (1635-1679) *246; Broer (?-?) 913; Foockle (?-1723) 459; Jouwer (1632-1683) *253; Lysbeth (1631-1670) *252; Meije (?-?) *259; Syuucke (1635-?) *254; Taetske (?-?) 451, *235.

Baukes

Beeuwe (?-1732) 125; Durkje (?-1807) *50; Fokeltje (?-1723) 459; Jeltje (?-?) 151; Rinske (?-?) 43; Ulbe (?-?) *101; Ulbe (1688-1778) *200.

Beer, de

Auke Jans (1825-1858) 11; Jan Alles (1795-?) 11.

Beeuwes

Antje (1725-1795) 125.

Bergsma

Andries Jillerts (1828-1893) 11; Andries Sijbrens (1795-1858) 21; Antje Jillerts (1826-1872) 11; Baukjen Jillerts (1815-1893) 5; Beitske Jelles (1799-1882) *38; Gatske Jillerts (1831-1880) 11; Gatske Sijbrens (1800-1877) 21; Jelle Klazes (?-1823) *38; Jilles Sybrens (1793-1857) 10; Johannes Sijbrens (1803-1871) 21; Kaatje Jillerts (1834-1921) 11; Kaatje Jilles (1834-1921) 11; Karst Jillerts (1814-1814) 11; Karst Jilles (1818-1885) 11, 5; Leentje Karstes (1848-1915) 5; Pieter Sijbrens (1807-1846) 21; Sijbren Jillerts (1769-1831) 20; Sijbren Sijbrens (1807-?) 21; Trijntje Jilles (1820-1820) 11; Trijntje Jilles (1821-1855) 11; Trijntje Sijbrens (1809-1810) 21; Trijntje Sijbrens (1811-1877) 21; Willem Sijbrens (1814-1816) 21.

Bieuwes

Antje (1725-1795) 125.

Binkes

Gerbrig (?-?) 209.

Binnes

Eelse (?-?) 244; Foekje (?-?) 221; Foekjen (?-?) 221.

Blanksma

Trijntje Ybeles (1791-1845) 21; Yble Ysbrands (1740-1820) 21.

Boer, de

Aaltje Douwes (?-1838) 53; Aaltje Douwes (1870-1910) 1; Aaltje Franses (1804-1865) 27; Andries Tjebbes (?-?) 7; Anne Douwes (1768-1819) 53; Anne Durks (?-?) 38; Anne Franses (?-1765) 105; Anne Jans (1813-1859) 27; Antje Franses (1783-1873) 13; Douwe Franses (1788-?) 27; Douwe Franzes (?-1786) 52; Douwe Symons (?-?) 209; Douwe Ties (1842-1917) 1; Fokeltje Douwes (?-1826) 53; Frans Douwes (?-1838) 26; Frans Rinckes (?-1764) 104; Geertje Alles (1769-1843) 31; Haijkjen Franses (1800-1859) 27; Heije Andries (1869-1898) 7; Hobbe Rinckes (1712-?) 209; Jantje Douwes (1898-?) *9; Jetske Douwes (1776-1812) 53; Jetske Franses (?-1789) 105; Marten Sickes (?-1749) 125; Mayke Franses (1790-1826) 27; Mayke Stina (?-1815) 105; Oene Douwes (1765-?) 53; Rigt Franses (?-?) 105; Sipkje Sipkes (?-?) *3; Sjoukje Franses (1785-1850) 27; Trijntje Franses (1787-1876) 27.

Boersma

Anna (1867-1956) 7, *18.

Bollema

Hendrik Pieters (?-?) *22; Riemer Hendrik (1802-1842) 9, *22.

Bonnema

Anna Meinderts (1887-1966) 3; Baukje Meinderts (1883-1965) 3; Douwe Meinderts (1876-1878) 3; Douwe Meinderts (1878-1919) 3; Douwe Pieters (1902-1932) *6; Florence (1848-1904) 5; Foeke Gerbens (1846-1846) 5; Foekje Gerbens (1848-1904) 5; Gerben (1918-2005) *9; Gerben Gerbens (1842-1843) 5; Gerben Meinderts (1805-1870) 4; Gerben Meinderts (1868-1960) 3; Hendrik (1914-2005) *8; Jeles (1839-1900) 5; Jillert Gerbens (1838-1838) 5; Jilles Gerbens (1839-1900) 5; Klaske Meinderts (1885-1886) 3; Meindert Gerbens (1841-1920) 2; Meindert Jans (1780-1858) 8; Meindert Pieters (1900-1969) *5; Minne Gerbens (1844-1933) 5; Minne Meinderts (1807-1860) 9; Oepke Ypes (1847-1918) 5; Opke (1847-1918) 5; Pieter Meinderts (1871-1937) 1; Rintje Meinderts (1825-?) 9; Saakje Meinderts (1891-1975) 3; Saakje Pieters (1904-1980) *7; Sijbren Gerbens (1850-1928) 5; Trijntje Meinderts (1811-1883) 9; Ype Jans (1818-1874) 5.

Bonsma

Sible Holkes (1744-1812) 33, *80; Yfke Johannes (1750-1828) 33.

Bontiema

Bottie Sjerks (?-1712) 217, *178.

Booijens

Sybrigje (1771-1822) 47.

Bootsma

Rinke Jelles (1766-1836) 37, *90.

Bos

Gerardina Johanna (?-?) 209.

Boyens

Siebrig (1771-1822) 47.

Brant

?Gerben Jans (?-?) 129.

Broers

Jetske (?-1758) 151; Rigst (?-1749) 249; Rikstje (?-1749) 249; Teth (?-?) 872.

Broersma

Folkert Oepkes (1775-1854) 61; Mense Pieters (1747-1818) *210, *211; Pieter Broers (1702-1753) *210.

Brouwer

Dieuwke Sijbrens (1785-1829) 59.

Bruin, de

Adrianus (?-?) 3; Hendrikus Adrianus (1882-1942) 3.

Bruininga

Antje Jans (1783-1834) 47; Janus (?-?) 47.

Bruins

Willelmina Hendrika (?-?) *11.

Bruinsma

Antje Bouwes (1765-1816) *66; Aukjen Jacobs (1784-1866) 14; Jan Johannes (1761-1816) 14; Jarich Pieters (1748-1817) 55, 95; Joukje Jans (1812-1897) 14; Reinske (?-?) 105; Sijbren Durks (1807-1894) 5; Sijtske Sijbrens (1852-1936) 5.

Buitenrust

Anne Foekes (1759-1822) 25.

Buma

Gooitsen Tjeerdsz (1696-?) 224, *193.

Buweszn

Sioucke (?-1643) 605.

Claasen

Jacob (?-?) *159, *160.

Claasses

Aaltje (?-1757) 37.

Claazes

Oene (?-?) 95, *125.

Claesen

Claes (?-?) 437.

Claeszn

Obbe (1567-1613) 1.198; Peter (?-?) 3.609.

Clasen

Rixtie (?-1782) 121.

Clases

Auck (?-?) 499; Claaske (?-?) 51; Einkjen (1736-1765) 127; Grytie (1709-1763) 89; Setske (?-?) *99; Theunis (1733-1772) 127; Uylke (?-?) 498; Yttje (1731-1796) 127.

Clasesdr.

Antie (?-1732) 221; Lieuwke (1694-1718) 108.

Classen

Theunis (?-?) 252.

Clazes

Reinskjen (?-1803) 63.

Cloostra

Jan Wybrens (1721-1788) 109; Wijbren Taekes (?-?) 109.

Cornel

Hitje Dirks (1787-1831) 21.

Cornelis

Aaltie (?-?) 431; Antie (?-?) 253; Doeke (?-?) 672; Gertje (?-1778) 63; Lammert (?-?) *223; Pier (1725-1783) *117; Sweerus (?-?) *68; Sybe (?-1745) 219.

Coster

Bernardus Gerardus (1733-1779) *54.

Deinum

Fekke Gerbens (?-1809) 31; Sjoukjen Kleises (1773-1854) 63; Tjebbe Pijtters (1730-1808) 105; Uilkje Fekkes (1799-1868) 31.

Deynum

Trijntje Tjebbes (1774-1848) 19.

Dijckstra

Holcke Sjoerds (?-?) 217, *178; Sierck Holckes (1685-?) 217, 509, *178.

Dijk, van

Douwe Eelkes (1756-1848) 53; Riemke Eelkes (1774-1846) 53.

Dijkstra

Aafke Aukes (1831-1859) 5; Aate Douwes (1774-1818) 59; Akke Douwes (1770-1841) 29; Antje Jans (?-1828) 59; Baukje Klazes (1799-1870) 15, *71, *72; Douwe Ates (1737-1825) 58; Geertje Pieters (1760-1840) 27; Gerben Rintjes (1749-1827) 113, 18; Grietje Gerbens (1785-1863) 19; Harmen Cornelis (1763-1826) *88; Hieke Douwes (1767-1834) 59; Hille Douwes (1780-1839) 59; Jan Douwes (1778-1860) 59; Jantje Douwes (1771-1860) 59; Jetse Gerbens (1779-1829) *45; Klaas Yebs (1768-1826) *71; Lijsbert Gerbens (1783-1851) 9; Marijke Klazes (1820-?) *29, *30; Pietje Douwes (1773-1857) 31, 57, 59; Rintje Gerbens (1778-1826) *38; Saakje Lolkes (1784-1825) 63; Setske Douwes (1769-1836) 57, 59; Trijntje Gerbens (1792-?) *48.

Dioeres

Durck (1640-1719) 457, 459.

Dircks

Jetske (1717-1749) *134.

Dirks

Antje (?-1730) 125; Djurre (?-1743) 459; Iemkje (?-1721) 251; Ietje (?-?) 255; Jan (?-1748) 173; Lijkeltje (1767-1829) *107; Mari (?-?) 251; Sijke (?-?) 217.

Dirx

Duirre (?-1743) 459.

Djurres

Geertje (1720-1784) *47.

Djurris

Hille (?-1658) 1.751.

Doeckes

Cornelis (?-1726) 673; Douwe (1630-1690) 436; Rinske (1711-?) 169.

Doeckles

Gatze (1670-1729) 303; Wopcke (?-1758) 229.

Doedes

Bauke (?-?) 43; Maeike (?-?) 418; Royts (?-1675) 914, 918.

Doekes

Andries (?-1705) 336; Andris (1715-1756) 84; Gerrit (?-?) 673; Grietie (?-1745) 219; Ienske (1700-1750) 219; Jancke (1719-?) 169; Jantje (1726-?) 169; Jeltie (1721-1768) 169; Kornelis (?-1726) 673; Lysbert (?-?) 219; Renske (1711-?) 169; Rinske (1711-?) 169; Sjoerd (?-?) 864; Tjebbe (?-?) 337; Trijntje (?-1755) 109; Yfke (?-1781) 219; Ynsche (1700-1750) 219; Ynske (1700-1750) 219, 87.

Doekles

Wopke (?-1758) 229.

Dominicus

Wiebren (?-1769) *127.

Donia

Tjomme Sibbles (1705-?) 55.

Dooitses

Rienk (1733-1782) 127; Rients (1733-1782) 127.

Douma

Tjeerd Douwes (1748-1822) 33.

Douwes

Ate (?-1775) 116; Atze (?-1775) 231; Baukje (?-1804) 113, *139; Binne (?-1720) 221; Dirk (?-?) 461; Doecke (1659-1741) 218; Doutje (1736-?) 125; Doutjen (1736-?) 125, 53; Douwe (1775-?) 59; Eelk (?-?) 125; Eelk (1728-?) 125; Gerben (?-1758) 75; Hans (?-?) 169; Holcke (?-1718) 225, *171; Jan (?-1742) 120; Jan (?-1790) 95, *123; Johannes (1731-1809) 62; Klaaske (1720-?) 125; Lijsbert (1729-1790) *134; Lijsbet (1729-1790) *134; Lutscke (?-?) 437; Lysbet (1729-1790) *134; Rienk (?-1735) 461; Ruurd (?-?) 188; Sybren (?-?) *99; Tjaertke (?-1604) 1.830; Trijntje (?-1796) 55; Uilke (1733-1803) 125; Wijbe (?-1709) 248; Willem (?-?) 437; Wybe (1717-?) 125; Ymckjen (1723-?) 125; Ymkjen (1722-?) 125; Ymkjen (1725-?) 125.

Douwesdr

Geert (1601-1641) 873.

Douwesdr.

Ulck (?-?) 897, *252.

Durcks

Idsert (?-?) *207; N.N. (?-?) 502; Ymck (?-1721) 251.

Durks

Antje (1757-1817) *86; Fettie (?-1727) 457; Jeltje (?-?) 230; Marij (1774-1806) *26.

Durkszn

Hoyte (1558-?) 3.608.

Durx

Sijke (?-?) 217, 509; Ytje (?-?) 255.

Ebles

Grietje (?-?) 127.

Edes

Bauck (?-?) 456.

Eeckedr

Fed (1560-?) 1.209.

Eedes

Antje (?-1741) *240; Auk (?-1744) 123.

Eelckes

Ocke (?-1636) 604, *245.

Eelkes

Iense (?-1661) 922; Pijter (?-?) 125.

Eeltjes

Intse (?-1661) 922.

Eelzes

Binne (?-1727) 245; Hattum (?-1744) 122; Jansen (?-?) 245; Saakje (?-?) 245.

Eeuues

Hans (?-?) 913.

Eeuwes

Hans (?-?) 913.

Egges

Jan (?-?) 17, *37.

Enkema

Diurre Dircks (?-1743) 459, 463.

Everts

Trijn (?-?) 244; Trijntje (?-?) 244.

Faber

Froukje Dirks (?-1759) 461; Gerrit Jans (1792-1837) *64, *65; Jan Rientses (1798-1859) 11; Jan Sjoerds (?-?) *64; Rients Jans (1823-1890) 11.

Feddes

Alle (?-1728) 151; Foekje (1741-1817) 47; Jackle (1750-?) 95; Janke (?-?) 95; Johannes (?-1700) 250; Maaike (?-1807) 95; Maeijke (?-?) 189; Maijke (?-1807) 95; Sibbeltje (?-1779) 55, 95.

Feddis

Tyerck (?-?) 1.824.

Feddricks

Sijtze (?-1613) 1.830.

Feddriks

Grietje (?-1814) 25; Tjetske (?-?) 51; Tjitske (?-?) 101, 51.

Fedriks

Tjetske (?-?) 101.

Feenstra

Anne Jans (1791-1819) *69; Aukjen Annes (?-1827) 61; Dieuwke Jans (1796-1855) 31; Douwe Jans (1810-1811) 31; Eerde Jans (1803-1883) 31; Jan Annes (1766-1842) 30; Jantje Annes (1775-1811) 61; Johannes Jans (1797-1870) 31; Klaas Jans (1805-1857) 31; Reinskjen Jans (1801-1840) 31; Richtje Annes (?-1826) 61; Richtje Jans (1810-1811) 31; Saakje Jans (1799-1848) 15; Uilke Aukes (1768-1851) 59.

Feikes

Janke (?-1725) *164.

Feites

Jets (?-1665) 1.209.

Fermers

Siebe (?-1723) *171; Sijbbe (?-1723) *171.

Fermersdr

Ancke (?-?) 1.749.

Ferwerda

Riemke Foppes (1800-1859) 11.

Fetses

Scholte (?-?) *244.

Feykes

Jancke (?-1725) 127, *164.

Feykis

Tetje (?-1779) *207.

Fidelius

Eukjen Johannes (?-?) 105.

Flonk

Geert Pieters (?-?) *28; Gerrit Geerts (1841-1891) 15, *28.

Fockes

Ynse (?-1760) 230.

Foeckes

Ate (?-?) 596.

Fokel

Grote (?-1763) *200.

Fokkens

Gerritje Jans (1785-1837) 43.

Fokkes

Harke (?-?) 920; Jan (?-?) 43; Leentje (?-?) 461; Magdaleente (?-?) 461; Magdalena (?-?) 461; Tetje (1673-1737) 303; Tettje (?-?) 59; Wijbe (?-1764) 461.

Folkerts

Baarte (?-?) *234; Bartle (?-?) *234; Folke (?-?) 123.

Fongers

Jan (?-?) *207.

Foockedr

Tierck (1590-1660) 1.209.

Foockes

Harcke (?-?) 920; Laes (1595-1643) 604; Richt (1676-1714) 303; Sioerdtie (1685-1719) 301, *213; Tedt (1673-1737) 303; Yeb (1670-1748) 151.

Foockez

Yke (1600-1665) 1.209.

Foppedr

Foockel (?-1637) 914, 918.

Foppes

Antje (1712-?) *212; Lyckle (?-?) *239.

Fransen

Gerben (?-1741) 214; Pytter (?-?) 836; Symen (?-?) 100.

Franses

Antje (?-?) *217, *219; Christoffel (?-?) *220; Durk (?-?) *221; Eeuwe (?-?) 105; Geeltien (?-?) 419; Haykjen (1796-1800) 27; Marij (?-?) 419; Maycke (?-1751) 209; Mayke (?-?) 105; Pieter (?-?) 419; Pieter (1793-?) 27; Pijtter (?-?) *216, *218; Siemen (?-?) 100.

Freeks

Jelle (?-?) 247; Jelle (1718-?) 121.

Freerks

Antie (?-?) 130.

Freerx

Jetze (?-?) 149.

Gabes

Jouke (?-?) 198.

Gasau

Gerritdina Johanna (1905-1978) *5; Johann Heinrich (1877-1958) *5.

Gatses

Lolle (?-1695) 451.

Geerts

Grietje (?-1745) 117.

Gerbendr

Bauk (?-?) 291, 302.

Gerbens

Aaltje (?-1776) 107; Antje (?-?) 291; Dirk (?-?) *107; Doitjen (?-1734) 145; Doutzen (?-1734) 145; Douwe (1715-1804) 75, *85; Douwtje (?-1734) 145; Haentje (?-1694) 291; Jan (?-?) 217, 509; Rintje (1725-1767) 36.

Gerlofs

Foeck (?-?) 1.831.

Gerlsma

Rijmke Sickes (?-1753) *128.

Gerrijts

Haikje (1671-?) 229.

Gerrits

Geertie (1730-1825) 33.

Giolts

Liomme (?-?) 291.

Gjalts

Limme (?-?) 291.

Gjolts

Fokje (?-?) 981; Geert (?-?) 1.963; Geeske (?-?) 1.963; Hendrik (?-1685) 1.963.

Glastra

Claasien Lamberts (?-?) 421, 423; Ewolt Lamberts (?-1705) 210; Fookeltje Eeuwes (?-?) 105; Lambert (?-?) 420.

Goffes

Grietje (?-?) 199.

Gonggrijp

Fetje Harmens (1781-1864) 43.

Gongrijp

Harmen Jans (1739-1807) 43.

Gosliga

Sijbe Jelgers (1753-1787) 55.

Goslinga

Jelger Dirks (1715-1782) 55.

Gosses

Harmen (1717-1791) 169; Rintie (?-1693) 459; Saake (?-?) 229.

Grampel, van den

Geesje Petronella (1875-1955) *5.

Greults

Engeltje (?-?) *60.

Groot, de

Jentje Gerbens (1752-1823) 27; Klaas Jentjes (1790-1831) 27.

Haagsma

Eeltje Everts (?-?) 25; Klaaske Eeltjes (1781-1863) 25.

Haan, de

Aaltje Hendriks (1823-1903) 7; Anne Bastiaans (?-1787) 117; Anne Bastiaans (1785-?) 63; Bastiaan Annes (1762-1827) 63; Pieter Taekes (?-1848) 29; Taeke Pieters (1797-1867) 29.

Haenties

Jan (?-?) 128; Jan (?-1781) *118; Minne (?-1754) 32.

Haentjes

Bottie (?-?) 65; Douwe (?-?) 257; Freerk (?-?) 65; Poppe (?-?) 257.

Haijes

Auke (?-?) 388; Jochum (?-1647) 777; Roelof (?-?) 777; Saakje (1671-?) 195; Trijntje (?-?) 195.

Haijesdr

Trijntje (?-?) 597.

Haitsma

Bauke Sjerps (1753-1834) 57; Hinke Sijbrens (1739-1800) 30; Sjeerp Baukes (?-1798) 57.

Hannema

Auke Hantjes (1813-1880) 7; Hantje Aukes (1849-1906) 7.

Hanses

Aeltie (?-?) 917; Jelle (1705-?) 169; Pietje (1738-1812) *205; Teetie (?-1785) 225.

Hanzes

Pijtje (1738-1812) *205, *206; Trijntje (?-1807) *70.

Harckis

Focke (?-?) 460.

Harkes

Fokke (?-?) 460; Trijntje (?-1784) 36.

Harmens

Aaltje (1757-1819) 63; Antie (?-?) 872; Cornelis (?-1792) *88; Jeltje (?-?) 673; Tjipke (?-?) 105; Trijntje (?-?) 451; Watse (?-1740) *128.

Hattems

Jan (?-?) 491; Jancke (?-?) 123; Jansen (Janke) (?-?) 245; Maaike (?-?) 491; Pieter (1679-?) 491.

Hattums

Aede (?-?) 123; Antje (?-?) 491; Eede (?-?) 123; Eelse (?-?) 123; Maaike (?-?) 491; Renske (?-?) 123; Saakje (?-?) 491; Saakje (1735-1810) 61.

Hayes

Janke (1678-1729) 97.

Heeres

Bottie (?-1708) 64; Grietje (?-?) 923; Haentie (?-?) 301; Heere (?-1719) 301, *213; Johannes (?-1716) 150; Sibble (?-?) 456; Sijke (?-1722) 301.

Heerkes

Froukje (?-?) 397.

Heetjes

Trijntje (?-?) 107.

Heijns

Trijntje (?-1728) 108.

Heinsma

Pieter Heins (1770-1815) 29; Sybe Pieters (1793-1872) 29.

Hendricks

Doeke (?-1784) 231.

Hendriks

Antie (?-?) *84; Baukje (?-1827) *40, *41; Baukje (1735-1765) *190; Baukjen (1735-1765) 219, *190; Doeke (?-1784) 231; Hans (?-?) *205; Jacob (?-?) *84; Johannes (?-1808) 33; Nieske (?-?) 31; Sake (?-?) *48; Sible (?-1768) *203; Trijntje (1718-1803) 87.

Hesseldr

Brecht (?-1659) 1.749.

Hessels

Aeltje (?-?) *226; Allert (?-?) *229; Antie (?-1732) *147; Cornelis (?-?) 431; Geiske (?-1743) 215; Johannis (?-?) *232; Okje (?-?) 19; Otte (1681-1742) 219; Pieter (?-?) *225; Rienck (?-?) 431; Siedse (?-?) *228; Sietske (?-?) *230; Sybregt (?-?) *227; Tietje (?-?) *231.

Hettes

Trijntje (?-?) 107.

Heyns

Heyntie (?-1807) 43.

Hibma

Taetske Pieters (1773-1850) 29.

Hidma

Hinke Piers (?-1821) 27; Watze Sjoerds (1774-1848) 27.

Hijlkes

Eelk (?-?) 499.

Hilarides

Jetske Martens (1801-1869) 9; Marten Sydses (1771-1820) 9.

Hilles

Claas (?-?) 219; Hiltje (?-1759) 461; Klaas (?-?) 219.

Hillis

Hiltje (?-1759) 461.

Hindriks

Aaltje (?-1830) 17; Setske (?-1766) 117; Wypckjien (1747-1807) 59.

Hobbes

Gerlof (1732-1772) 107, *133.

Hoekstra

Agatha (1874-1962) *7; Aukjen Siebrens (1800-1840) 27, *60; Hille Bokkes (1797-1861) 11; Kathrinus Hilles (1830-1895) 11.

Hogerhuis

Dieuwke Siedses (1773-?) 47.

Hoitema

Jelle Lykles (?-1755) 461, *239.

Hoites

Oene (?-1774) 106.

Holkes

Dieuwke (?-1716) *171; Douwe (?-1728) 225; Jan (?-1773) 75.

Hommes

Tjisk (1759-1819) 55.

Hoogterp

Lieske Klases (?-?) 21.

Hotses

Antje (?-1779) 55.

Hotzes

Jetze (?-1805) 111.

Hoytes

Doeckle (?-1694) 229, 303; Laes (1588-1651) 1.804; Oene (?-1774) 106.

Idserts

Antjen (?-?) *207.

Idses

Fou (?-?) 217, *184; Fouke (?-?) *184; Foukje (?-?) *184; Fouw (?-?) *184.

Idzerts

Antje (?-?) *207, *209.

Iebeles

Grietje (?-?) 127.

Iemes

Wiebe (1725-1781) 127.

Ienses

Dieuwke (?-1748) 115; Douwe (1763-1846) 23; Fokeltje (1715-1784) 231; Teetske (?-?) 461.

IJnses

Fookel (1715-1784) 231.

IJska

Pietje Douwes (1821-1858) 11, 5.

Inses

Jetske (1637-1690) 437; Lijsbet (?-1666) 875; Teetske (?-?) 461.

Insma

Alida (?-1765) *130.

Intses

Vrouck (?-?) 923.

Ipis

Tietske (?-?) 437.

Isbrands

Taeke (?-?) *103.

Jackles

Sijbolt (?-?) *179; Sjoerd (?-1719) 190.

Jacobs

Alle (?-1808) 113; Aukjen (?-1808) 57; Doedje (1752-1826) 43; Grietje (?-?) 1.963; Hendrik (?-?) 36, *84; Hessel (?-?) 3.655; Hijlkje (?-1811) 31; Jan (?-?) 1.963; Pieter (?-?) 980; Reinje (?-?) 17; Sjoukjen (?-1765) 231; Tjierck (?-1728) 303.

Jacobsdr

Ids (?-?) 1.827.

Janes

Grietje (?-?) 47.

Jans

Acke (?-?) 303; Acke (?-1744) 253, 255; Acke (1711-1788) 33; Aeffien (?-?) 179; Anne (?-?) *143; Anne (?-1773) 255; Anne (?-1791) 60; Annechien (1730-1821) 45; Annigjen (1730-1821) 45; Antje (1718-1769) 63; Atze (?-?) 981; Aukje (?-1727) 245; Aukje (?-1744) 253, 255; Aukje (1711-1788) 33; Bauck (?-?) 221; Bauke (1792-?) *74; Carolijntje (?-?) *176; Claas (?-?) 119; Claes (?-1722) 301; Dieuke (?-?) *144; Dirk (?-?) 491; Douwe (?-1740) *142; Douwe (?-1788) *139; Duike (?-?) *140; Eeke (?-?) 47; Eelck (?-1727) 903; Eke (?-1735) 237; Engel (?-1739) 441; Engeltje (?-1739) 441; Fokeltje (1707-1776) 33; Geertje (?-1787) *139; Goyts (1649-1671) *247, *248; Grietje (?-1728) 255; Haentie (?-1725) 64; Hendrik (1693-1776) 219; Hiltie (?-?) 441; Houkjen (?-1806) 59; IJsbrand (?-?) *146; Jacob (?-?) 385; Janke (?-1797) 33; Janneke (?-?) 33, *76; Jantie (?-?) *141; Jantje (?-?) 91; Jantje (?-1817) 17; Jetske (?-?) 239; Johannes (?-?) 119; Lisbet (?-?) 127, *162; Lisk (?-1787) 173; Martha (?-1748) 127; Minne (?-?) 130; Pier (?-?) *78; Reiner (?-1799) 95; Reintje (?-1726) 673; Rinske (?-?) 119, 247; Rinske (?-1726) 673; Rinthie (?-1726) 673; Romke (?-?) *145; Scholte (?-1780) 55, 95; Sickjen (?-1781) 127, *168; Sijbbe (?-?) 236; Sijtske (?-?) 85; Sikje (?-1781) *168; Simkje (1713-1760) *149; Sjouckjen (1757-1791) 33; Swobcke (?-?) 875, *251; Sybe (1737-?) 119; Tietie (?-?) 85; Timmeltie (?-?) 225, *171; Tjalling (?-?) 387; Tjitske (?-?) 61; Trijntje (?-1815) *207; Trijntje (1739-1797) *54; Tryntie (?-?) *147; Tyerk (?-?) 1.749; Walle (?-?) 245; Yetje (?-?) 119; Ysbrandt (?-?) *146.

Jansdr

Gaats (?-?) 347.

Jansen

Hessel (1640-1702) 219; Hinke Lieuwes (?-?) 173; Jan (?-?) 440; Jan (1659-?) 441; Jancke (?-?) 441; Lolcke (?-1712) 875; Rieurd (1664-1719) 220; Rinske (?-?) 441; Watze (1666-?) 441.

Jansma

Antje Sjerks (1778-1854) *45.

Jansz

Tjerk (?-1783) 95.

Janus

Antje (1783-1834) 47.

Jarichs

Age (?-?) 217, 509; Alle (1730-1803) 63; Aukje (?-1707) 217, 509; Janke (?-?) 217, 509; Pieter (?-1720) 217, 509; Sjouke (?-1714) 217, 509; Sjoukje (?-?) 217, 509, *181; Trijntje (?-1751) 217, 509.

Jarighs

Auck (?-1707) 217, 509; Tialling (?-1767) 108.

Jarigs

Age (?-?) 217, 509; Claas (?-?) 499; Jan (?-1751) 254; Janke (?-?) 217, 509; N.N. (?-?) 499; Pijtter (?-1720) 217, 509; Sioucke (?-1714) 217, 509; Sjouk (?-?) 217, 509, *181, *182; Tjalling (?-1767) 108; Trijntje (?-1751) 217, 253, 509.

Jelgers

Jelger (?-?) 195; Siebe (1753-1787) 55.

Jelles

Antie (?-?) 97; Antje (?-?) 97; Attie (1709-1712) 225; Bauck (?-?) *195; Bauck (1714-?) *196; Baukjen (?-?) *203; Doutsen (1697-1728) 225; Fokje (1717-1772) 97; Fokkie (?-?) 97; Freerk (?-?) 121; Jacob (?-?) *195; Jelle (?-?) *194; Jelle (1716-?) *197; Jeltje Jetses (?-1817) 113; Jetse (1703-1781) 112; Klaas (?-?) 178; Lolck (?-?) 897; Mayke (?-?) 97; Minke (?-?) 97; Pier (?-?) 225; Pijtter (?-1781) 48; Pitertie (?-?) 97; Reynu (?-?) 169; Romkje (?-?) *133; Rommert (1698-1762) 225; Saakje (?-?) 385; Sieck (?-1683) 897; Thomas (?-1683) 448; Thomas (1701-1777) 225; Trintje (1772-?) 25.

Jelmers

Fokeltje (?-1722) 193; Pier (?-?) 101; Trijntje (?-1709) 387.

Jelsma

Grietje (1913-1989) *8.

Jeltes

Baukjen (1742-1813) 37; Djeuwke (1731-1799) *88; Rins (?-1664) 456; Rinske (?-1664) 456.

Jenties

Sjoerd (?-?) 151.

Jentjesdr.

Jancke (?-?) 224.

Jetses

Attje (?-?) 113; Dieuwke (?-?) 113; Doutsen (?-?) 113; Douwtje (?-?) 113; Doytsen (?-?) 113; Hiltje (1731-1780) 113; Jelle (?-1808) 113; Laas (?-1745) 113; Laas (?-1747) 113; Marij (1645-1695) 451; Marij (1751-1782) 113, 18; Saake (?-1799) 173.

Jetsesdr

Waal (?-1657) 1.805.

Jetzes

Laas (1652-1726) 903; Schelte (1649-?) 903; Watse (1647-?) 903.

Jiellerts

Jan (?-1779) 173.

Jillerts

Karst (1818-1885) 11.

Jilles

Fokje (?-1693) 391; Fook (?-1693) 391; Klaas (?-?) 247.

Joachims

Corneliske (?-?) 897.

Jochums

Antje (?-1801) 43, *94; Auck (?-?) *240; Haije (1560-1636) 776.

Johannes

Aaltje (?-1804) 23; Akke (?-?) 25; Akke (1776-1777) 63; Anke (?-1811) 37, *92; Catharina (?-?) *117; Fedde (?-?) 251; Heere (?-1757) 151; Here (?-1757) 151; Ids (?-1768) *174, *175; Ientje (1766-1805) 63; Jillert (?-?) 40; Jilles (?-?) 40; Laas (?-?) 151; Pytter (1700-1738) 151; Seike (?-1739) *201; Sieuwke (?-1739) *201; Sijbren (1700-?) 151; Sjeuwke (?-1739) *201, *202; Trijntje (?-1759) 125; Waltje (1700-1765) 75; Wigle (?-?) 31; Ynkjen (1766-1805) 29, 63.

Johannesdr

Fed (?-1657) 1.805, 599, *242; Martha (1758-1834) 63, *69; Trijntje (1760-?) 63.

Johanneszn

Wybe (?-?) 63.

Jong, de

Baukjen Jetzes (1820-?) 13; Bjefke Rinses (1872-1938) 3; Jan (1851-1902) 3; Janke (1877-1955) 3; Rinse Berends (?-?) 3.

Jonge, de

Willem Douwes (?-?) 437.

Jongsma

Jacob Jans (1788-1818) *48; Jan Jacobs (?-1801) *48.

Jorkes

Jork (?-?) 117.

Jorks

Leentie (?-?) *118.

Jorritsma

Wijbe Sijbrens (1768-1814) 47, *99.

Jouckes

Vrouckje (?-?) 99.

Joukes

Eelck (?-?) *171; Eelkje (?-?) *171; Gabe (?-1667) 396.

Jouws

Aucke (?-?) *165, *166; Auke (?-?) *165; Reyn (?-1606) 604.

Jouwsma

Antje Sierks (1778-1854) *45; Pieter Gerbens (?-?) 37; Sierk Pieters (1756-1840) 37, *45.

Jouwstra

Gerben Douwes (1747-1825) *85.

Juckes

Renske (?-1708) 337.

Jurjans

Jouk (?-?) *173.

Kampen, van

Antje Wytses (?-1830) 11; Trijntje Wijtses (1789-1849) 43, *96; Wijtse Lieuwes (1765-1846) *96.

Kamstra

Doutzen Rintjes (1789-1863) 11.

Karstes

Aafje (1732-?) 89; Aafje (1747-?) 89; Aafje (1751-?) 89; Aaltje (1751-1825) 89; Anderies (1741-?) 89; Anders (1734-?) 89; Jelle (1747-?) 89.

Kaspers

Antie (?-1783) 75.

Kastens

Foekjen (1791-1855) 11.

Kate, ten

Adam Jans (1800-1860) *43, *44; Jan (?-?) *43.

Katstra

Pietje Sijbrens (1819-1853) 5.

Kingma

Gerben Ates (?-1816) 33.

Klaases

Aafje (1766-?) 45; Geertje (1768-?) 45; Grietje (1766-?) 45; IJsbrand (1735-1806) 53; Jansen (?-1737) 461; Jantien (1761-?) 45; Trijntie (?-1821) *97; Ysk (?-1759) *156.

Klaeses

Antje (?-?) 73.

Klases

Grietje (1709-1763) 89; Ienske (1736-1765) 127; Ietje (1731-1796) 127; Klaaske (?-?) 51; Lieuwkje (1694-1718) 108; Rinske (?-1803) 63; Teunis (1733-1772) 127.

Klases?

Yttje (?-?) *134.

Klazen

Grietje (1709-1763) 89; Jan (?-?) 90.

Klazes

Antje (?-?) 195; Riemke (?-?) 27.

Klinkenberg

Rinske Folkerts (1744-1829) 29, 61.

Kooi, van der

Douwe Johannes (1755-1835) 63.

Kooij, van der

Ymkjen Johannes (1778-1839) 63.

Kooijenga

Frans Jorkes (1806-1868) 21; Jorke Hayes (1767-1817) 21.

Kooistra

Eeltje Sijtzes (1741-1798) *56; Johannes Klases (1804-1875) 21; Klaas Johannes (1764-1830) 21, 61, 63; Klaaske Johannesdr (?-1814) 31; Sijtze Eeltjes (1769-1817) 27, *56; Trijn Johannes (?-1827) 63; Wiebe Johannes (1773-1826) 63.

Koopmans

Hendrik Pieters (1782-1849) 23, 43; Pieter Andries (1741-1814) 42; Pieter Pieters (1782-1842) 43; Rinske Pieters (1772-1823) 43; Seekle Pieters (1777-1832) 43; Trijntje Pieters (1769-1838) 21.

Koster

Hotske Bernardus (1766-1819) 23, *54.

Krolis

Wytske Pieters (?-?) 129.

Kuiken

Grietje Pieters (1800-1858) 15.

Kuipers

Bjefke Jelgers (1849-?) 3; Rinske (1802-?) 31.

Laeses

Fed (1620-?) *244; Luts (?-?) *247; Tied (?-1636) *243.

Laesesdr

Ancke (1636-1672) *246.

Laesesz

Hoyte (1613-1657) 1.805, 599.

Laesz

Foocke (1560-?) 1.208; Marten (?-?) 604.

Lammerts

Jan (?-1766) 422, *223; Sipk (?-1712) 145; Sipkje (?-1712) 145.

Lammertsma

Johanna Harmens (1769-1847) 27.

Lases

?Luyts (?-?) 1.805; Foocke (?-1716) 291, 302.

Lasesz

Jetse (?-1668) 902.

Leeman

Baukjen Lieuwes (1767-1843) 23.

Lenerts

Juliana (?-?) *237.

Lensen

Karste (?-1758) 88.

Liekeles

Jelle (?-1755) *239.

Lieuwes

Antje (?-1783) 173; Gratske (?-1777) 173; Heere (?-1739) 461, *236; Hero (?-1739) *236; Jantje (?-1775) 173; Pier (?-1775) 173; Pijter (?-1733) 173; Saekele (1713-1800) 86; Setske (?-?) 173.

Lieuwesdr

Imck (1644-?) 457, 459.

Lijckles

Tzietze (?-?) 913.

Lolckes

Attie (?-?) 1.749; Brecht (?-1663) 1.749; Inse (1607-1672) 874; Jisscke (?-?) 1.749.

Lolckesdr

Teth (?-?) 1.749.

Lolkes

Jisck (1609-1663) 1.749, 875; Trijntje (1753-1824) 18; Yeb (?-1816) 61.

Lollis

Gatse (1656-?) 451.

Loon, van

Arnoldus (?-?) 55; Ids (?-1811) 55.

Lourens

Romke (?-?) 422.

Lous

Fokeltje (?-1763) *200.

Louws

Fokel (?-1763) *200; Fokeltje (?-1763) *200; Sijmon (?-1692) 229.

Mars

Bauke Jans (1803-?) 21, *50; Jan Andries (?-1818) *50.

Martens

Aaltje (?-1746) *190; Antje (1734-?) 125; Grietje (?-?) 121, *151; Hijlke (1732-1784) 125, *156; Jan (?-?) 245; Klaas (?-?) 390; N.N. (?-?) 913; Neeltje (?-1692) 913; Sibbeltje (?-?) 191; Sibren (?-?) *60.

Martensdr

Aem (1600-1636) 604.

Meer, van der

Fokje Gerrits (?-?) *28; Janke Dirks (1784-1846) *52; Sijke Klazes (?-?) 15.

Meeter

Douwtje Andries (1844-1899) 1.

Meijes

Tjitske (1741-1808) 113.

Meijnerts

Trijntje (1750-?) 17.

Meinderts

Sjieuwke (?-1812) *48.

Meinerts

Jetske (?-1702) 339.

Meintes

Anne (?-?) 145.

Melles

Alle (1688-?) 98.

Melles?

Sybren (?-?) 226.

Menalda

Lijsbet Jans (?-?) 109.

Mennes

Haantje (1737-1808) 33; Jan (1740-?) 16.

Mertensdr.

Aern (1600-1636) 604.

Meulen, van der

Lysbet Johannis (?-?) 39; Trijntje Dirks (1761-1840) 27.

Meynerts

Ruurd (?-?) 461.

Minnes

Antie (?-?) 131, 337; Jan (?-?) 131; Jan (1740-?) 16; Jancke (1682-1728) 65; Jancke (1752-?) 33; Jouke (?-?) 245; Trijntje (1745-1800) 33.

Monses

Seike (1765-?) *48.

Nagel, van der

Age Tjipkes (?-1789) 105.

Nauta

Antie Jelles (1768-1830) 25; Jelle Pijtters (?-1773) 24; Pieter Jelles (1771-1857) 25; Tomas (1814-1888) 15, *31.

Nieuwenhuis

Djurre Yttes (1782-1854) 11; Sjierk Djeurres (1825-1902) 11; Ybeltje Piers (1756-1816) 33, *78; Yttje Djeurres (1828-1890) 11.

Nota

Pieter Jelles (1771-1857) 25.

Obbesdr

Hylck (1593-1644) 599.

Ockes

Dieuke (?-?) 219, *192; Marten (1687-1742) *156.

Oddes

Jan (1609-1669) 1.749, 875; Lysbet (?-?) 149.

Oedses

Dieuwke (?-?) 257.

Oenes

Gerben (1732-?) 107; Sjouk (1733-?) 107; Sjoukje (1735-1809) 53.

Oepkes

Grietje (1743-?) 87, 93; Rommert (1715-1793) 63.

Okkes

Doetje (?-?) 149, *120.

Oldendorp

Roelof Sweerus (1801-1838) 29, *68; Sijke Pijtters (1767-1847) *68.

Olpherts

Jetske (1660-1741) 219.

Oppedijk

Maria Rose Fenema (1850-1915) 7, *13; Sipke Durks (?-?) 7; Wybren Sipkes (1851-1932) 7.

Ortinga

Rijmke Jorkes (1691-?) *134.

Osinga

Grietje Sibbeles (1786-1840) 59.

Ottema

Martjen Rimmerts (1792-?) 11.

Ottes

Aefke (1696-1739) 75; Theuntje (1762-1816) 63.

Oudendag

Sietske Jurres (?-1825) *115.

Oudendijk

Marten Uilkes (1774-1829) 19; Tjebbe Martens (1801-1862) 19.

Pabes

Claes (?-1699) 108.

Parma

Klaas Ysbrands (1773-1856) 53.

Paulus

Baukjen (1754-?) 87, 93.

Pieckes

Roemert (?-1695) 450.

Piers

Antie (?-1753) 87; Baucke (?-1682) 914; Grietje (1768-1839) 63, *117; Iepkje (?-1754) 37; Johantje (1726-?) 75; Lieuwe (?-?) 172; Martjen (?-1798) 75; Mayke (1719-1781) 113; Rincke (?-?) 208; Sierck (?-?) 148; Sjerk (?-1763) 75; Uijlck (?-?) *199; Uilkje (?-?) 491; Yeb (?-1754) 37.

Pieters

Aettie (?-?) *136; Akke (?-?) *135; Albert (?-1688) 384; Baafke (?-?) *146; Berber (?-1716) 217; Cornelis (?-?) 419; Dieuwke (1753-1790) 55; Eelke (1725-1784) 125, 53; Fokeltje (?-?) 193; Frans (?-?) 418; Gettje (1760-1840) 27; Grietje (?-?) 981; Haring (?-?) 193, 49; Hattem (?-1692) 490; Hiltie (?-?) *137; Ids (?-?) *184; Jacob (?-?) 1.960; Jan (?-1765) 33; Jelmer (?-?) 193; Lijsbet (?-?) *107; Pier (1755-1809) *97; Rinske (?-?) *148; Rinske (?-1768) 85; Rintje (?-1700) 144; Saakje (?-?) 193; Sieuwke (?-1779) *205; Sioerdtke (?-?) 208; Tjibbe (1730-1808) 105; Wietske (?-?) 33.

Pijters

Geertje (?-?) 229; Jelle (?-1729) 96; Rintje (?-1700) 144.

Pijtters

Alle (?-?) 49; Dirck (1690-1744) *134; Froukjen (?-?) 49; Frouwkjen (1755-?) 49; Haije (?-1799) 55; Haring (?-?) 49; Haye (?-?) 49; Hotse (1755-1806) 55; Janke (?-?) 49; Jetske (?-?) 55, 95; Rinske (?-1768) 85; Wijtske (?-?) 33.

Piters

Tiede (?-1732) *147.

Plantinga

Janneke Rientses (1837-1888) 15; Rients Wijbes (1796-1878) 15, *70, *73.

Ploegstra

Trijntje Reinders (1768-1842) *96.

Poelstra

Jantie Sybolts (?-?) 677; Jeltje Fokkes (?-1825) 231, *209.

Pol, van der

Wijbe Watzes (?-?) 59; Wybrig Wiebes (1792-1846) 59.

Politiek

Antje Sietses (1789-1822) *69; Sietse Rommerts (1750-1822) 63, *69.

Pollema

Bokke Symons (1821-1897) 7; Klaske Bokkes (1860-1941) 7.

Pollius

Monse Sakes (1791-?) *48.

Popta)

Wijpke Eiberts (van (?-1776) 87.

Popta, van

Hinke Wijpkes (1749-1815) 87, 93.

Posthuma

Simon Simons (1743-1785) *47.

Posthumus

Atte Rienks (1773-1847) 31; Cornelis Cornelis (?-1780) 33; Gerrit Rienks (1837-1907) 7; Idske Attes (1810-1882) 31; Siebrichje Gerrits (1867-1951) 7.

Postma

Akke Pieters (1856-1937) 7; Antje Pieters (1851-1886) 7; Auke Benjamins (?-1811) 47; Dieuwke Pieters (1860-1892) 7; Dieuwke Wypkes (1812-1874) 31; Doekle Pieters (1756-1835) 63; Douwe Pieters (1864-1949) 7; Hein Baukes (1767-1836) 43; Jelle Jelles (1773-1854) 12; Jelle Jelles (1810-1893) 13; Jelle Pieters (1854-1939) 7; Pieter Jelles (1820-1907) 6; Pieter Sikkes (1720-1755) 63; Robijn Robijns (?-1763) *169, *170; Saakjen Pieters (1850-1891) 3; Tjaltje Pieters (1853-1937) 7; Tjeerdje Pieters (1861-1941) 7; Wijpke Wijpkes (1763-1846) 31.

Pyters

Poules (?-?) 87.

Pytersdr

Waltje (?-1684) 303.

Pytters

Befke (?-?) *146; Hobbe (?-?) 837; Jacob (?-?) 113; Trijntje (?-?) 55.

Pyttersdr

Geertie (?-?) 219.

Rauwerda

Auke Dirks (1780-1855) 11; Hinke Aukes (1830-1920) 11.

Reidsma

Geertje Sibbles (1720-1756) *203, *204; Klaaske Douwes (1827-1893) 7; Lijkeltje Durks (1767-1829) 57, *107.

Reijns

Douwe (?-?) 914, *256.

Reinders

Hijke (?-?) 119.

Reiners

Dooitse (?-?) 127.

Reith

Louise Maria (1882-1914) 3, *11; Valentijn Johannes Dirk (?-?) *11.

Reitsma

Akke Douwes (1841-1854) 15; Antje Tjallings (1793-1887) 29; Bakke Tjallings (1797-1800) 29; Bakke Tjallings (1800-1877) 29; Douwe Douwes (1799-1874) 31; Douwe Sijbrens (1774-1829) 31, 57, 59; Douwe Tjallings (1794-1796) 29; Douwe Tjallings (1796-1893) 14; Durk Wijtzes (?-1806) 113; Jan Douwes (1833-1917) 15; Jetse Sijbrens (1767-1830) 57, 59; Jetze Tjallings (1805-1875) 29; Pietertje Riemers (1810-1835) 21, *52; Riemer Joukes (1783-1860) *52; Sijbren Tjallings (1792-1883) 29; Tjalling Douwes (1824-1826) 15; Tjalling Douwes (1830-1835) 15; Tjalling Sijbrens (1762-1807) 28; Tjaltje Douwes (1836-1862) 15.

Reyners

Jan (1692-1751) 95.

Reyniers?

Saack (?-?) 459.

Reynsdr

Grietje (1597-1642) 604.

Riemersdr

Neenck (?-?) 291.

Riemersma

Antje Douwes (1745-1839) 33; Jetske Douwes (1743-1804) 33; Johannes Jans (1766-1825) 27; Lammert Johannes (1808-1881) 27.

Riencks

Douwe (1695-?) *134; Hessel (?-?) 430.

Rienks

Lijsbet (?-1744) 461; Rienk (?-?) 59; Sjoerdje (?-?) 209; Trijntje (?-1803) 47.

Rienkz

Lijsbeth (?-1744) 461.

Rienstra

Emke Rientses (1769-1838) *26; Rients Emkes (1797-1860) 14, *26; Sietse Rientses (1768-1842) 59.

Rientzes

Wijbe (1756-1811) *70.

Rienxs

Uilke (?-?) 113.

Rinckes

Beern (?-?) 209; Grietje (1704-1759) 209; Pier (1687-?) *176; Sjoertke (?-?) 209.

Ringnalda

Jikke Martens (1840-?) 7.

Rinia

Sicke Heeres (?-?) 1.831.

Rinkes

Eelke (1716-?) 209; Sjurtke (?-?) 209.

Rinnerts

Douwe (?-?) 209; Jelte (?-?) 456.

Rinses

Aede (?-?) 246; Hendrikje (?-1695) 1.961.

Rinsz

Dirck (?-?) 211.

Rinties

Gerben (1749-1827) 18; Kancke (?-1705) 127, *158; Oepke (?-?) 253.

Rintjema

Doitsen Rintjes (1763-1822) *88; Harke Rintjes (1761-1831) *87; Klaas Rintjes (1758-1823) *86.

Rintjes

Antje (1748-1778) 37, *45; Aukje (?-1734) *201; Gerben (?-1756) 72; Gosse (?-1700) 459, 463; Grietje (?-1765) 145; Grietjen (?-1765) 145; NN. (?-?) 145; Pier (1746-?) 37; Sijbrig (1756-1811) *85; Teetse (?-1765) 145.

Rintkes

Taedse (?-1765) 145.

Rioertsdr

Frouck (?-?) 291.

Risselada

Herre Feddes (1751-1808) *57; Trijntje Heeres (1782-1812) *57, *58.

Robijn

Douwe Hayesz (1766-1806) 55; Haije Pyters (?-1808) 55.

Roelofs

Albert (?-1803) 63, *111; Antie (?-?) 777.

Romkes

Cornelis (?-?) 33; Dieuwke (?-?) 120; Fock (1670-?) 211; Hidje (?-?) 59; Lourens (?-?) 423; Sijmen (?-?) *118; Sydse (?-?) 421, 423.

Romkes?

Wypke (1691-?) *224.

Rommerts

Attie (1669-1712) 225; Grietie (?-?) 451; Lolke (1571-1628) 1.748; Oepke (1738-1789) 29, 61; Piecke (?-1706) 451.

Rooi, de

Sjoerd Jacobus (1807-1872) 9.

Roorda

Jacob Jetses (?-?) 303.

Roos, de

Anna Tjitses (1854-1884) 7, *20.

Rooy, de

Jacobus (?-1835) 9.

Rotgans

Marytje Cornelis (?-?) *105.

Rouckes

Jackle (?-1670) *252.

Rudolphie

Grietje Reppels (?-1828) *38.

Ruirds

Claes (?-1733) 221; Fedde (?-1779) 94; Ruirtje (?-?) 254.

Ruurds

Aafke (?-?) 189; Diuke (1697-1783) *210; Hiltje (?-?) 221; Hotse (?-1757) 110; Murk (?-?) 221.

Saekeles

Pijtter (1743-1805) 87, 93.

Saekles

Gatske (1748-1831) 43; Lieuwe (1739-1807) 46; Ruurd (?-1690) 917; Sipke (1741-1810) 87, 93.

Saeklesdr

Gaatske (1672-1738) 173.

Sakes

Gosse (?-1731) 229.

Salverda

Attje Taekes (1771-1813) 9.

Schaaf, van der

Akke Wybbes (1772-1852) *87.

Schanstra

Johannes Berends (1816-1847) 13; Trijntje Johannes (1840-1866) 13.

Scheltes

Grietje (?-?) 95.

Schermer

Beatrik Gerrits (1883-1977) 3; Gerrit Jan (?-?) 3.

Schilstra

Berber Pijtters (?-1716) 217, 509, *188.

Scholtedr.

N.N. (?-?) 1.804.

Scholtes

Grietie (?-?) 95.

Schuurmans

Jetze Thomas (1741-1811) 113; Thomas Jetzes (1715-1807) 113.

Seerps

Wijtske (?-?) *103.

Sents

Teijtje (?-?) 435.

Sibbeles

Geertje (1720-1756) *203.

Sibbles

Bauck (1636-1701) 456.

Sibles

Gerland (?-?) *80; Tierck (?-1651) 598.

Sibolts

Jacob (?-?) *251.

Sibrens

Douwe (?-1788) 63; Murk (1724-1806) *39.

Sickes

Harke (?-?) 36; Oepke (1700-1746) 219, 87.

Sieberens

Trientje (?-?) 41.

Siebes

Grietje (?-?) *121.

Siebrens

Meike (?-1754) 459, 463.

Siekman

Grietje (?-?) 3; Ymkje (?-1896) 3.

Siemens

Feddrik (?-?) 50; Grietje (1709-1774) *118.

Siercks

Pier (?-1736) 74; Pier (1625-?) 296; Trijn (?-?) 418.

Siercksz

Sioerdt (?-?) 1.209.

Sierks

Wiebren (1692-1778) 149; Wybren (1692-1778) 149, *120.

Sijbbes

Martsen (?-1797) 55.

Sijbes

Fermer (?-?) 149; IJfke (?-?) 121; Sijbe (?-?) 459.

Sijbis

Rintie (?-1704) *158.

Sijbolts

Hinke (?-1714) 217, *179, *180.

Sijbrens

Acke (1681-1752) 229; Allert (1769-?) 57; Bakke (?-1729) 231; Bauck (?-1722) 459, 463; Dieuwke (1771-?) 57; Dieuwke (1776-1776) 57; Hincke (1670-1737) 459, 463; Ige (?-?) 1.749; Jet (?-?) 913; Jetse (1764-?) 57; Lijkeltje (1706-1780) 113; Lykeltje (1766-?) 57; Meyke (?-1754) 459, 463; Trijntje (?-1740) *200; Wijbe (?-1722) 459, 463.

Sijdtseszn

Sijdtse (1612-1663) 1.831.

Sijedses

Jancke (?-?) 430.

Sijmens

Dieuwke (?-?) 301; Louw (1688-1736) 229; Sijmen (1722-1770) *47.

Sijmons

Grietje (1709-1774) *118; Sijmon (1743-1785) 18, *47.

Sijtses

Sijbrigh (?-?) 36.

Sijtzedr

Meycke (1607-1662) 915.

Sijtzes

Jelle (?-?) *90.

Sijtzesdr

Tjaerdtke (1604-?) 1.831.

Sijtzeszn

Feddrick (1610-?) 1.831.

Sikkema

Ynskjen Sibolts (1759-1827) *113.

Sikkes

Ansk (?-?) *78; Antje (?-?) 125; Hipke (1750-1807) 53; Jelte (?-1782) 37; Ymkjen (?-1781) 225.

Simens

Lou (1688-1736) 229; Simen (1743-1785) *47.

Siouckes

Bauck (?-1722) 303, *215; Jarigh (1654-1720) 216.

Siouckesz

Sioucke (?-?) *249.

Sipckesdr

Trijn (?-?) 604.

Sipkedr

Beert (?-1613) 1.199.

Sipkes

Akke (?-?) 101; Hendrik (?-1775) 174; Ibel (?-?) 839; Jouk (?-?) 105; Kleis (1753-1810) 63; Lolle (?-?) 18; Tjetske (?-?) 255; Tjitske (?-?) 255.

Sjaardema

Akke Claasen (?-1777) *56.

Sjerps

Antje (1748-1808) *57.

Sjoerds

Baukjen (1710-1781) 95; Douwe (1699-1774) 33; Eede (?-1712) *240; Geertje (1759-?) 43; Harmke (?-?) 191; Ids (1712-?) 125; Maaike (?-?) *64; Pijttje (?-?) 151; Reyner (?-?) 95; Sjouke (?-?) 432; Thomas (?-?) 838.

Sjoukes

Hiltje (?-1813) 27; Mirk (?-?) 865.

Slooterdijk

Dominicus Tjaerd (1685-1761) *127.

Sloterdijk, van

Wijbramdus Dominicus (?-1769) 105, *127.

Snijder

Marijke Adams (1772-1860) 21.

Spijxma

Feijo (?-1748) 461, *237; Pier Hessels (1662-?) *237.

Spyxma

Feie (?-1748) *237.

Sybedr

Attie (?-1668) 903.

Sybes

Baukje (1766-1815) 29; Doeke (1584-1645) 872; Grietje (?-?) 95, *121; Jan (?-?) 1.805, 118, *247; Rein (?-?) 1.749.

Sybolts

Lipk (?-1779) 175.

Sybrens

Doutien (?-1685) 449; Gosse (?-?) 169; Saekle (?-?) 346; Sjiurdtje (?-?) 63.

Symens

Sibbeltje (?-?) 101.

Symons

Feddrik (?-?) 50.

Sytjes

Siouck (?-1676) 423.

Sytsedr

Lisk (1593-1642) *259; Syts (1595-?) *260.

Sytses

Berber (?-?) 25; Douwe (?-1776) *123; Odde (?-?) 1.749; Sioerdtie (?-?) 605; Trijntje (?-1772) 33, *82.

Sytsesdr

Grijtje (1695-1744) 95; Sioerdtke (?-?) 605.

Tacoma

Ysbrand Taekes (?-?) 55, *103.

Takedr

Baucke (?-?) 3.609.

Takes

Johannes (?-1747) *201.

Takoma

Hesseltje Scholtes (1741-1816) 55.

Tanja

Tietje (?-?) *29.

Teekes

Antie (?-?) 917; IJsbrand (?-?) *103.

Terpstra

Doekele Douwes (1764-1824) 63; Doekle Douwes (1764-1824) 29, 63; Douwe Minnes (1742-1822) 33; Freerk Louws (1749-1822) 43; Freerk Minnes (1750-1822) 33; Jeltje Sjoerds (1822-1882) 7; Pietje Doekles (1802-1858) 29; Ytje Freriks (1777-1808) 43.

Teunes

Joost (?-1739) 253, 255.

Teunis

Klaas (?-1748) 126; Robijn (?-?) *169.

Theunis

Claas (?-1748) 126; Cornelis (?-1757) 217, 253, 509; Sjoerd (1724-?) 27.

Thomas

Acke (?-?) 449; Beyts (?-?) 839; Foockel (?-?) 839; Jelle (1670-1717) 224; Mettie (?-?) 449; Siuurdtke (?-?) 419.

Thymstra

Reinder Jans (?-1799) 95.

Tiallinghs

Alle (1664-1720) 457; Allert (?-1711) 228; Joucke (?-1714) *171; Pier (?-?) 457; Rinse (1670-?) 457.

Tiedes

Oege (?-1771) *147.

Tierckdr

Rinck (?-1644) 1.805, 599.

Tiercksdr

Beertje (1619-?) 299.

Tierx

Alle (?-1653) 912.

Tietes

Simk (?-?) 422.

Tilstra

Lijsbeth Wiebes (1830-1894) 15, *33; Tjietske Pieters (?-?) *22; Wiebe Martens (1800-1866) *33.

Tjaards

Hessel (?-?) 3.498.

Tjallema

Tjalle (?-?) *14.

Tjallings

Allert (?-?) 1.826; Bakke (1742-1784) 57; Claas (1715-1780) *134; Lijsbeth (?-1804) *39; Murkjen (1720-1783) 109; Pieter (?-1778) 54; Pijtter (?-1778) 54; Tietje (?-?) 225, *199; Tjallingh (?-1728) *199.

Tjebbes

Douwe (?-1782) 33; Pijtter (1692-1749) 105.

Tjeerds

Geertie (?-?) 217, 509; Itske (?-?) *169; Klaaske (?-?) 169.

Tjerks

Grietje (?-?) 95; Luietske (?-?) 33.

Tjerx

Alle (?-1653) 912.

Tjetses

Japikje (1732-?) *173.

Tjietses

Japkien (1732-?) 169, *173.

Tjitses

Jakobje (1732-?) *173; Japke (1732-?) *173.

Tjommes

Tjesk (1759-1819) 55; Zible (1743-1805) 59.

Tobias

Magdalena (?-?) 921.

Tobyas

Magdalena (?-?) 921.

Tromp

Beeuw Michiels (1854-1886) *3, *4; Michiel Hylkes (1824-?) *3.

Tyerckis

Abbe (?-?) 3.662.

Tyercks

Inse (?-?) *257.

Tyercksdr

Tjerckjen (?-?) *258.

Uilkes

Auke (1732-?) 59; Pieter (?-1728) 113.

Ulbes

Aaltje (?-1799) 53, *101; Sijbren (1711-1796) *200.

Upkes

Tjeerd (?-?) 217.

Uylkes

Claaske (?-?) 249; Claesje (?-?) 249; Take (?-?) 113.

Veen, van der

Baukje Lieuwes (1767-1843) 23; Booyen Siebrens (1739-1821) 47; Fedde Lieuwes (1763-1833) 47; Jane (?-?) 31, *75; Seakele Lieuwes (1766-1844) 47; Sjoerd Lieuwes (1771-1814) 47; Trijntje Lieuwes (?-1833) 47.

Velde, van der

Wijbrig Alberts (1785-1823) 61, 63, *111.

Velsen

Jantje Scheltes (1806-1833) 63, *115; Pieter Jans (1762-1829) 31.

Velzen

Jan Pieters (1791-1863) 31; Schelte Jans (1759-1825) *115.

Vierstra

Gerben (1838-?) 7; Meinte Gerbens (1863-1938) 7.

Vink

Anne Jelgers (?-1722) 195.

Visscher

Rinske Rommerts (1811-1871) *66; Rommert Oepkes (1771-1858) 29.

Visser

Cornelia Annes (?-1889) *2; Grietje Klaases (1775-1857) 45; Jan Klazen (1770-1849) 45; Klaas Karsten (1737-1819) 44; Sippe Wiegers (?-1900) *2; Wieger Sippes (1854-1897) 1, *2.

Volckerts

Bartje (?-?) 441, *234.

Voorhoek

Geertje (1738-1794) 105; Pyter Jacobus (?-?) 105.

Vreeze, de

Christeaan Laurentius (1870-1954) *7; Laurentius (1906-1981) *7.

Vries, de

Margaretha (1695-?) *127; Meindert Klazes (?-1808) 27; Minne Jans (1786-1842) 17; Sjoukje Meinderts (1799-1848) 27.

Vrolijk

Frans Klazes (1895-1947) *9; Trijntje (1922-2001) *9.

Wal, van der

Dirk Jisses (?-?) 19; Jisse Dirks (1780-1826) 19; Ymkje (1848-1924) 3.

Walings

Tjittje (?-1807) 43.

Wallinga

Pieter Piers (1785-1825) *97, *98.

Wassenaar

Jarig Jobs (?-?) 21; Pietje Jarigs (1797-1842) 21.

Watses

Jacob (?-?) 451, *235; Sybe (?-?) 149; Trijntje (?-1779) 18.

Watsesdr.

Haebel (?-1670) 451.

Weerstra

Freerk Martens (1795-1889) *34; Johan Freerks (1822-1873) *34, *35.

Weide, van der

Jan Dirks (?-?) *29; Marten Rienks (1800-1882) 15; Rienk Martens (1831-1889) 15.

Weidema

Ruird Feddes (1739-1814) 95.

Weij, van der

Minke Ennes (?-?) 9.

Welbedagt

Lippe Wytses (?-?) 27; Wijtze Lippes (1797-1848) 27.

Werkhoven

Getje Johannes (1795-1845) 11.

Werpma

Tyets Piers (?-1644) 456.

Wessels, Sint

Sint Wessels (?-?) 99.

Wibes

Giolt (?-?) 291.

Wiebes

Bregtje (1720-1801) 63; Dieuwke (?-?) 923; Siebren (1636-1710) 458; Wiebrichje (1792-1846) 59.

Wiebrens

Martzen (?-?) 37.

Wierds

Ynse (?-1764) 23.

Wierema

Holcke Jans (?-?) *80; Yeb Ottes (?-1812) 95.

Wiersma

Aagje (?-1882) 7, *16; Bauke Tietes (1726-1780) 30, 61; Dieuwke Baukes (1771-1792) 30; Douwe Ynses (1763-1846) 23; Jacob Dirks (?-?) *61; Otte Jans (1716-1786) 75; Tiete Baukes (?-1827) 61; Wypkjen Baukes (1774-1853) 31.

Wietses

Foppe (?-?) 251.

Wijbes

Auck (1697-?) 249; Douwe (1694-1736) 124; Heijn (?-1690) 917; Hobbe (?-?) *133; Jarigh (1691-?) 249; Jeltje (?-?) 917; Jisk (1702-?) 249; Klaaske (?-?) *153; Sijbren (1636-1710) 458; Sijbren (1699-1712) 249; Trijntje (1683-?) 249; Uilcke (1687-1712) 249.

Wijbrens

Martie (?-1729) 149.

Wijngaarden

Haebeltje Doekes (1769-1803) 27; Joukje Heyes (?-?) 7.

Wijtses

Foppe (?-?) 251.

Wildervang

Annigje Karstes (1789-1850) 23, 43; Foekje Karstes (1791-1855) 11; Karst Klazes (1762-1794) 22.

Wilkens

Hendrik Frans (1845-1894) 1; Martha (1879-1918) 1.

Willems

Brechtje (?-?) *225; Frouck (?-1658) 1.751; Jentje (?-?) *152, *154; Willemptien (?-?) *223.

Willemsdr

Luts (?-?) 875.

Witte, van de

Beitske Jans (1820-1856) 5.

Wopkes

Aukje (?-?) *101; Riemer (?-?) 229, 303.

Wortel

Cornelis Alderts (?-?) *105; Neeltje Cornelis (1774-1828) 55, *105.

Wouters

Oebele (?-?) 195; Trijntje Roelofs (1819-1849) 7.

Wybes

Dieuw (?-?) 923; Syds (?-?) 47.

Wybrens

Gerbrig (1719-1760) 75, *120, *85.

Yedes

Duttje (?-?) 63, *111.

Yles

Rinske (Hinke) (?-?) 194.

Ynses

Dieuwke (?-1748) 115; Eeltje (?-?) 923; Focke (1731-?) *207, *209; Lolcke (?-1693) 875; Taadske (?-?) 461; Taetske (?-1771) 231; Teetske (?-1771) 231.

Yntema

Janneke Gerrits (1774-1836) *71; Nieske Gerrits (1778-1843) 31.

Yppes

Moerck (?-1723) *171.

Ysbrands

Anne (?-?) 120; Hilletje (?-?) 87; Pijter (?-?) 255.

Yska

Douwe Douwes (1795-1871) 11.

Yskes

Pier (1622-1698) 897.

Zakeles

Zipke (1741-1810) 87, 93.

Zeldenthuis

Rients Murks (?-1839) *39, *42.

Zet, van

Pijttie Alles (1766-1793) 63.

Zijlstra

Tjaltje (?-?) *43.

Zijsling

Ynskjen Sijbren (1843-1876) 7.

Zondervan

Bauke Hyltjes (?-?) 15; Dirkje Baukes (1849-1930) 15.

Zybrens

Trijntje (?-?) 41.

zonder achternaam

Age (?-?) 434; Akke (?-1827) 61; Andries (1715-1756) 84; Antie (1734-?) 125; Antje (1789-1850) 23; Antje (1887-1966) 3; Ate (1774-1818) 59; Bakke (1710-1781) 95; Baucke (?-?) *259; Bť (1883-1977) 3; Cobal (1773-?) 47; Dirk (?-1806) 113; Djurre (?-?) 1.751; Doede (?-?) 914; Doite (1763-1822) *88; Dooyte (1763-1822) *88; Douwe (?-?) 1.830, 232; Elysabeth (?-?) 219; Ewout (?-1705) 210; Feike (?-?) *164; Finck (?-1722) 195; Foocke (?-1716) 302; Foockele (?-1637) 914; Foppe (?-?) 914; Former (?-?) 149; Geertie (?-1758) 151; Gerarda (?-?) 209; Gerben (?-?) 217, 290; Gjolt (?-?) 1.962; Gritje (1750-1785) 19; Haykjen (1800-1859) 27; Heere (?-?) 300, 64; Hein (?-?) 1.749; Henderik (1782-1849) 23, 43; Hibma (1774-1848) 27; Hijlkje (?-?) 777; Hindrik Meinderts (?-?) 17; Hitje (1731-1780) 113; Ieb (?-1812) 95; Iefke (?-1781) 219; Ietje (?-?) 913; Imkjen (1766-1805) 63; Itske (1810-1882) 31; Jacob (?-?) 3.654; Jan (?-?) 474, 66, 673, 903; Jarig (1748-1817) 55; Jelle (?-?) 896; Jelmer (?-?) 386; Jelmer Piers (?-?) 101; Jetske (1623-1661) 913; Johanna (?-?) 55; Johantie (1726-?) 75; Karste (1762-1794) 22; Klaas (1715-1780) *134; Maaike (?-1751) 209; Maike (?-1815) 105; Marie (1850-1915) *13; Martzen (?-1798) 75; Meike (?-1754) 459, 463; Menne (?-1754) 32; Meyndert (?-?) 34; N.N. (?-?) 1.825, 1.963, 111, 227, 233, 291, 297, 3.499, 3.655, 3.663, 301, 337, 35, 387, 389, 421, 433, 435, 475, 503, 67, 777, 875, 897, 917, *48; N.N. (1860-1860) 7; Reidsma (1762-1807) 28; Rienk (?-?) 208; Rigtje (?-1826) 61; Rimke (1774-1846) 53; Rinsche (1772-1823) 43; Rommert (?-1695) 450; Saakje (1850-1891) 3; Sibble (1744-1812) *80; Sicke (?-?) 1.749, 219; Siebe (1793-1872) 29; Siebrand (1792-1883) 29; Sietse (1769-1817) *56; Sijtske (1733-1816) 117; Sijtske (1852-1936) 5; Sioucke Sioerdts (?-?) 432; Sjirk (?-1763) 75; Sjirk (1756-1840) 37; Sjoukjen (1799-1848) 27; Sybren (1792-1883) 29; Teeke (1797-1867) 29; Tietie (?-?) 129; Tietje (?-1636) *243; Tjeb (?-1754) 37; Tjerk (?-1728) 303; Trijn (?-?) 1.751; Trijntje (?-1827) 63; Uilk (1799-1868) 31; Uulke (1768-1851) 59; Verhoek (1738-1794) 105; Wiebrig (1792-1846) 59; Wijbe (?-?) 916; Willem (?-?) 1.750; Wybrigien (1785-1823) 63, *111; Wytse (1797-1848) 27; Yb (1670-1748) 151; Ybeltje (?-1812) 95; Yska (1821-1858) 11.

* verwijzing naar noot.