Kwartierstaat van Tiete Johannes Dijkstra (1884-1960)

 


2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Tiete Johannes Dijkstra, gardenier, slager en veekoopman, is geboren op dinsdag 16 december 1884 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 27 december 1960 aldaar, is begraven op zaterdag 31 december 1960 aldaar. Tiete werd 76 jaar en 11 dagen.

Tiete trouwt op donderdag 18 mei 1911 gemeente Het Bildt (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Roelofs Fopma, dochter van Roelof Riemers Fopma en Hendrikje Lammerts Kramer. Grietje is geboren op zondag 3 augustus 1890 Oudebildtzijl (Frl), is overleden op maandag 28 oktober 1968 Harlingen (Frl), is begraven Stiens (Frl). Grietje werd 78 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Tiete en Grietje zijn vier kinderen bekend.<1..4>

Generatie II

2  Johannes Oeges Dijkstra, werkman en beurtschipper, is geboren op zondag 10 november 1844 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op dinsdag 17 mei 1927 Stiens (Frl). Johannes werd 82 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 20 mei 1874 gemeente Het Bildt (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige

3  Dieuwke Tietes Kamminga is geboren op zaterdag 30 augustus 1845 Stiens (Frl), is overleden op zondag 25 december 1927 aldaar. Dieuwke werd 82 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Johannes en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Johannes Dijkstra is geboren op donderdag 4 februari 1875 gemeente Leeuwarderadeel (Frl), is overleden op vrijdag 3 februari 1967 Marrum (Frl). Jannigje werd 91 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Jannigje trouwt op zaterdag 21 mei 1904 gemeente Ferwerderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Jans Spoelstra, zoon van Jan Hendriks Spoelstra en Dieuwke Oenes Luxen. Hendrik, arbeider, is geboren op vrijdag 6 april 1877 Hallum (Frl), is overleden op dinsdag 4 januari 1955 Marrum (Frl). Hendrik werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

2  Trijntje Johannes Dijkstra is geboren op vrijdag 28 juli 1876 Vrouwenparochie (Frl), is ongehuwd overleden op woensdag 7 oktober 1942 Stiens (Frl). Trijntje werd 66 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Oege Johannes Dijkstra is geboren op zondag 30 december 1877 Stiens (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 24 juli 1897. Oege werd 19 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

4  Tiete Johannes Dijkstra is geboren op dinsdag 16 december 1884 Stiens (Frl), zie 1.

5  Gerrit Johannes Dijkstra, arbeider, is geboren op zondag 19 juni 1887 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 31 augustus 1948 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Gerrit werd 61 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 27 juli 1918 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Ybeltje Ferwerda, dochter van Fokke Durks Ferwerda en Frouwkje Oeges Dijkstra. Ybeltje is geboren op woensdag 4 februari 1891 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 20 juni 1972 aldaar. Ybeltje werd 81 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Generatie III

4  Oege Johannes Dijkstra, werkman, is geboren op woensdag 16 februari 1820 gemeente Het Bildt (Frl), is overleden op zaterdag 29 december 1888 Vrouwenparochie (Frl). Oege werd 68 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Oege trouwt op donderdag 4 mei 1843 gemeente Het Bildt (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige

5  Jannigje Gerrits Kooistra is geboren op vrijdag 3 juli 1818 gemeente Het Bildt (Frl), is overleden op vrijdag 16 mei 1890 Vrouwenparochie (Frl). Jannigje werd 71 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Oege en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Oeges Dijkstra is geboren op zondag 10 november 1844 Vrouwenparochie (Frl), zie 2.

2  Gerrit Oeges Dijkstra, gardenier, is geboren op donderdag 7 januari 1847 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op donderdag 20 januari 1927 aldaar. Gerrit werd 80 jaar en 13 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 21 mei 1870 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrika Pieters van Steinvoorn, dochter van Pieter Haukes van Steinvoorn en Geertje Roelofs de With. Hendrika is geboren op woensdag 26 juli 1843 Ried (Frl), is overleden op zaterdag 12 december 1925 Vrouwenparochie (Frl). Hendrika werd 82 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

3  Maaike Oeges Dijkstra, dienstmeid, is geboren op dinsdag 20 februari 1849 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op zaterdag 28 december 1867 aldaar. Maaike werd 18 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

4  Windtje Oeges Dijkstra is geboren op zaterdag 8 november 1851 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op vrijdag 8 december 1871 aldaar. Windtje werd 20 jaar en 1 maand.

5  Pietje Oeges Dijkstra is geboren op zaterdag 2 december 1854 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op woensdag 20 april 1870 aldaar. Pietje werd 15 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

6  Tiete Meinderts Kamminga, schipper en gardenier, is geboren op dinsdag 19 december 1820 Stiens (Frl), is overleden op vrijdag 1 mei 1908 aldaar. Tiete werd 87 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Tiete trouwt op donderdag 6 april 1843 Huizum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige

7  Trijntje Joukes de Wilde is geboren op vrijdag 29 september 1820 Gersloot (Frl), is overleden op dinsdag 28 januari 1890 Stiens (Frl). Trijntje werd 69 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Tiete en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Rinske Tietes Kamminga is geboren op woensdag 7 februari 1844 Stiens (Frl).

Rinske was gehuwd met Tjamme Lourens Hoitsma.

2  Dieuwke Tietes Kamminga is geboren op zaterdag 30 augustus 1845 Stiens (Frl), zie 3.

3  Meindert Tietes Kamminga, koopman, is geboren op dinsdag 9 maart 1847 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 7 april 1938 aldaar. Meindert werd 91 jaar en 29 dagen.

Meindert trouwt op donderdag 18 mei 1876 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Ypkje Horjus ook genaamd Ypkjen Franzes Horjus, dochter van Frans Klazes Horjus en Lolkjen Ypes de Jong. Ypkje is geboren op donderdag 31 oktober 1850 gemeente Wonseradeel (Frl), is overleden op maandag 10 oktober 1910 Stiens (Frl). Ypkje werd 59 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

4  Jouke Tietes Kamminga is geboren op zondag 21 januari 1849 Stiens (Frl).

5  Saapke Tietes Kamminga is geboren op vrijdag 12 december 1851 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 9 juli 1862 aldaar. Saapke werd 10 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

6  Andrieske Tietes Kamminga is geboren op zondag 9 april 1854 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 27 mei 1858 aldaar. Andrieske werd 4 jaar, 1 maand en 18 dagen.

7  Afke Tietes Kamminga is geboren op dinsdag 2 oktober 1855 Stiens (Frl).

8  Akke Tietes Kamminga is geboren op donderdag 10 september 1857 Stiens (Frl), is overleden op vrijdag 22 december 1899 aldaar. Akke werd 42 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Akke trouwt op donderdag 27 mei 1880 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Hendriks Germeraad, zoon van Hendrik Germeraad en Marijke Oeges Braak. Gerrit, schoenmaker, is geboren in 1855 Hallum (Frl).

9  Pieter Tietes Kamminga is geboren op vrijdag 14 september 1860 Stiens (Frl).

10  Saapke Tietes Kamminga is geboren op vrijdag 1 augustus 1862 Stiens (Frl).

Saapke trouwt op zaterdag 27 juni 1885 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Lieuwe Jans Ferwerda. Lieuwe is geboren op vrijdag 12 oktober 1855 Hijum (Frl).

Generatie IV

8  Johannes Oeges Dijkstra, boerenknecht, is geboren op vrijdag 17 mei 1793 Hijum (Frl), is overleden op maandag 20 september 1858 Vrouwenparochie (Frl). Johannes werd 65 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 1 mei 1813 Vrouwenparochie (Frl) op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige

9  Wintje Eeltjes Luksen is geboren op zondag 1 december 1793 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 december 1793 aldaar, is overleden op zaterdag 23 maart 1839 Vrouwenparochie (Frl). Wintje werd 45 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Johannes en Wintje zijn zes kinderen bekend:

1  Oege Johannes Dijkstra is geboren op maandag 23 augustus 1813 Stiens (Frl), is overleden op zondag 26 december 1813 aldaar. Oege werd 4 maanden en 3 dagen.

2  Minke Johannes Dijkstra is geboren op zaterdag 25 maart 1815 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 26 juni 1833 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Minke werd 18 jaar, 3 maanden en 1 dag.

3  Jannigje Johannes Dijkstra is geboren op zondag 21 september 1817 Sint_Jacobiparochie (Frl), is ongehuwd overleden op donderdag 12 april 1900 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Jannigje werd 82 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

4  Oege Johannes Dijkstra is geboren op woensdag 16 februari 1820 gemeente Het Bildt (Frl), zie 4.

5  Eeltje Johannes Dijkstra is geboren op zondag 8 juni 1823 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 5 oktober 1905 gemeente Het Bildt (Frl). Eeltje werd 82 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Eeltje trouwt op donderdag 22 juli 1847 gemeente Het Bildt (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Riemkje Ynzes Palstra, dochter van Ynse Siebes Palstra en Lijsbert Johannes Botma. Riemkje is geboren in 1813.

6  Sybe Johannes Dijkstra is geboren op maandag 3 april 1826 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 5 september 1895 gemeente Het Bildt (Frl). Sybe werd 69 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Sybe trouwt op donderdag 13 oktober 1853 gemeente Het Bildt (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Jacobs Ronda, dochter van Jacob Franzes Ronda en Vroukjen Rientzes Dijkstra. Trijntje is geboren in 1833 Menaldum (Frl).

10  Gerryt Cornelis Kooystra, werkman, is geboren op maandag 11 november 1771 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 1 december 1771 aldaar, is overleden op zaterdag 24 december 1831 aldaar. Gerryt werd 60 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Gerryt trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1796 Vrouwenparochie (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige

11  Maaike Pieters de Jong, turfmeetster, is geboren op zaterdag 21 december 1776 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 9 maart 1777 aldaar, is overleden op zaterdag 20 maart 1830 aldaar. Maaike werd 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Gerryt en Maaike zijn drie kinderen bekend:

1  Pietje Gerryts Kooystra, werkvrouw, is geboren op zaterdag 13 februari 1813 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op woensdag 18 augustus 1841 aldaar. Pietje werd 28 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

2  Cornelis Gerryts Kooystra, werkman, is geboren op maandag 6 maart 1815 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op zondag 29 september 1844 aldaar. Cornelis werd 29 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

3  Jannigje Gerrits Kooistra is geboren op vrijdag 3 juli 1818 gemeente Het Bildt (Frl), zie 5.

12  Meindert Tietes Kamminga, wever en gardenier, is geboren op woensdag 6 mei 1795 Stiens (Frl), is gedoopt op vrijdag 22 mei 1795 aldaar, is overleden op donderdag 3 april 1873 aldaar. Meindert werd 77 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Meindert trouwt op woensdag 13 december 1815 Stiens (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige

13  Rinske Sjoerds Tamminga is geboren op donderdag 6 april 1797 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 29 januari 1804 aldaar, is overleden op zaterdag 11 februari 1865 aldaar. Rinske werd 67 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Meindert en Rinske zijn negen kinderen bekend:

1  Tiete Meinderts Kamminga is geboren in 1817, is overleden op woensdag 8 maart 1820 Stiens (Frl). Tiete werd 3 jaar.

2  Tiete Meinderts Kamminga is geboren op dinsdag 19 december 1820 Stiens (Frl), zie 6.

3  Akke Meinderts Kamminga is geboren op zaterdag 5 juli 1823 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 30 juli 1823 aldaar. Akke werd 25 dagen.

4  Akke Meinderts Kamminga is geboren op maandag 30 augustus 1824 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 24 mei 1826 aldaar. Akke werd 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

5  Sjoerd Meinderts Kamminga is geboren op maandag 30 augustus 1824 Stiens (Frl), is overleden op zondag 19 september 1875 aldaar. Sjoerd werd 51 jaar en 20 dagen.

Sjoerd trouwt op donderdag 15 mei 1851 Stiens (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmke Jans Kroese. Harmke is geboren op zaterdag 25 oktober 1828 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 7 september 1875 aldaar. Harmke werd 46 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

6  Pieter Meinderts Kamminga is geboren op donderdag 29 mei 1828 Stiens (Frl), is overleden op maandag 22 augustus 1836 aldaar. Pieter werd 8 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

7  Akke Meinderts Kamminga is geboren op vrijdag 23 december 1831 Stiens (Frl).

Akke trouwt op donderdag 21 mei 1857 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Ferwerda. Aan Dirks Ferwerda is geboren rond 1830.

8  Aafke Meinderts Kamminga is geboren rond 1834, is overleden op dinsdag 9 mei 1854 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Aafke werd ongeveer 20 jaar.

9  Pieter Meinderts Kamminga is geboren op donderdag 9 mei 1839 Stiens (Frl), is overleden op zondag 11 augustus 1844 aldaar. Pieter werd 5 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

14  Jouke Jochums de Wilde, turfschipper, wonende Stiens (Frl), is geboren op donderdag 5 december 1793 Tjalleberd (Frl), is gedoopt op zondag 22 december 1793 Luxwoude (Frl), is overleden op vrijdag 22 juni 1866 Stiens (Frl). Jouke werd 72 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Jouke trouwt op vrijdag 6 februari 1818 Stiens (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 15-jarige

15  Dieuwke Douwes Hiemstra is geboren op zaterdag 24 april 1802 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 30 mei 1802 aldaar, is overleden op woensdag 1 april 1863 Stiens (Frl). Dieuwke werd 60 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Jouke en Dieuwke zijn twee kinderen bekend:

1  Andrieske Joukes de Wilde is geboren op donderdag 18 maart 1819 Drachten (Frl), is overleden op woensdag 24 maart 1897 Stiens (Frl). Andrieske werd 78 jaar en 6 dagen.

Andrieske trouwt op donderdag 27 december 1838 Huizum (Frl) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Oene Jans Luxen, zoon van Jan Eeltjes Luksen en Saakje Oenes Pijpstra. Oene, notarisklerk, is geboren op zaterdag 21 januari 1815 Stiens (Frl), is overleden op zondag 30 november 1862 aldaar. Oene werd 47 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

2  Trijntje Joukes de Wilde is geboren op vrijdag 29 september 1820 Gersloot (Frl), zie 7.

Generatie V

16  Oege Jans Dijkstra ook genaamd Oeds Jans, werkman en voerman, wonende Stiens (Frl) en Sint_Annaparochie (Frl), is geboren rond 1750 Vrouwenparochie (Frl), is begraven op maandag 9 februari 1801 Stiens (Frl). Oege werd ongeveer 51 jaar.

Oege trouwt (kerk) op zondag 25 oktober 1772 Sint_Annaparochie (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 22-jarige

17  Jannigje Dirks is gedoopt op zondag 21 december 1749 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op maandag 16 maart 1807 Stiens (Frl). Jannigje werd 57 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Oege en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Oeges Dijkstra, wagenaar, is geboren op zondag 22 november 1772 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 10 januari 1773 aldaar, is overleden op vrijdag 9 juli 1841 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Jan werd 68 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Jan trouwt (kerk) op woensdag 5 augustus 1801 Finkum (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Dirks van der Wey, dochter van Dirk Johannes en Antje Siedses. Klaaske, wonende Stiens (Frl), is geboren op vrijdag 16 juli 1773 Hijum (Frl), is gedoopt op zondag 22 augustus 1773 aldaar, is overleden op zondag 19 januari 1840 Stiens (Frl). Klaaske werd 66 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

2  Dirk Oeges Dijkstra, koopman en schipper, is geboren op dinsdag 15 november 1774 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 18 december 1774 aldaar, is overleden op zondag 7 december 1823 gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Dirk werd 49 jaar en 22 dagen.

Dirk trouwt (kerk) op maandag 21 mei 1804 Hijum (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Baukje Saakes, dochter van Sake Ritskes Westra en Geertje Dirks. Baukje, winkelkoopvrouw, is geboren in 1784, is overleden op vrijdag 17 april 1812 Hijum (Frl). Baukje werd 28 jaar.

3  Douwe Oeges Dijkstra ook genaamd Douwe Oeges Dikstra, gardenier, arbeider en werkman, wonende Finkum (Frl), is geboren op zaterdag 28 juni 1777 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op donderdag 17 juli 1777 aldaar, is overleden op vrijdag 10 september 1841 Finkum (Frl). Douwe werd 64 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 9 januari 1803 Finkum (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Willemke Hendriks Hoekstra, dochter van Hendrik Sjoukes en Grietje Willems. Willemke is geboren op dinsdag 17 maart 1778 onder Hallum (Frl), is gedoopt op zondag 26 april 1778 Hallum (Frl), is overleden op maandag 6 februari 1815 Finkum (Frl). Willemke werd 36 jaar, 10 maanden en 20 dagen. Douwe trouwt op woensdag 10 juli 1816 Stiens (Frl) op 39-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Meinouw Arjens de Jong ook genaamd Meinu Arjens de Jong en Meindu Arjens de Jong, dochter van Arjen Arjens de Jong en Zijke Jans. Meinouw, werkvrouw, wonende Finkum (Frl), is geboren op maandag 25 april 1774 op de Leije onder Hallum (Frl), is gedoopt op zondag 12 juni 1774 Hallum (Frl), wonende 50, is overleden op maandag 28 mei 1838 Finkum (Frl). Meinouw werd 64 jaar, 1 maand en 3 dagen.

4  Oege Oeges is geboren op woensdag 26 januari 1780 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 20 februari 1780 aldaar, is overleden voor 1786. Oege werd hoogstens 5 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

5  Johannes Oeges is geboren op donderdag 15 mei 1783 Nieuwe Zijl onder Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 29 juni 1783 Vrouwenparochie (Frl), is overleden voor 1793. Johannes werd hoogstens 9 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

6  Oege Oeges Dijkstra, arbeider en gardenier, is geboren in 1785 Stiens (Frl), is overleden op zaterdag 6 december 1851 aldaar. Oege werd 66 jaar.

Oege trouwt op woensdag 27 september 1815 Stiens (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 19-jarige Hiske Hilbrands Brandsma, dochter van Hillebrand Ytzens en Romkje Wopkes. Hiske, dienstmeid, is geboren op donderdag 24 december 1795 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 14 februari 1796 aldaar, is overleden op maandag 13 mei 1872 aldaar. Hiske werd 76 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

7  Johannes Oeges Dijkstra is geboren op vrijdag 17 mei 1793 Hijum (Frl), zie 8.

18  Eeltje Jans Luksen, arbeider, is geboren op dinsdag 3 september 1754 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 september 1754 aldaar, is overleden op zaterdag 26 september 1807 aldaar, is begraven op woensdag 5 oktober 1808 aldaar. Eeltje werd 53 jaar en 23 dagen.

Eeltje trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1780 Stiens (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige

19  Minke Annes van der Wal, werkvrouw, is geboren op vrijdag 11 november 1757 Oudkerk-Roodkerk (Frl), is gedoopt op zondag 8 april 1770 Oudkerk (Frl), is overleden op donderdag 1 april 1841 Britsum (Frl). Minke werd 83 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Eeltje en Minke zijn acht kinderen bekend:

1  Geertie Eeltjes is geboren op vrijdag 20 april 1781 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 3 juni 1781 aldaar, is overleden op donderdag 10 juli 1794 aldaar. Geertie werd 13 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

2  Anne Eeltjes Luksen, werkman, wonende Finkum (Frl), is geboren op dinsdag 11 februari 1783 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 9 maart 1783 aldaar, is overleden op donderdag 29 april 1830 Vrouwenparochie (Frl). Anne werd 47 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Anne trouwt op woensdag 13 mei 1812 Stiens (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjitske Hendriks Dekker, dochter van Hendrik Keimpes Dekker en Grietje Fokkes. Tjitske, boeremeid, is geboren op zaterdag 30 augustus 1783 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 7 september 1783 aldaar, is overleden op vrijdag 23 oktober 1857 gemeente Het Bildt (Frl). Tjitske werd 74 jaar, 1 maand en 23 dagen.

3  Jan Eeltjes Luksen is geboren op vrijdag 12 augustus 1785 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 4 september 1785 aldaar, is overleden op dinsdag 19 september 1871 aldaar. Jan werd 86 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Jan trouwt op woensdag 13 mei 1812 Huizum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Saakje Oenes Pijpstra. Saakje is geboren rond 1786 Cornjum (Frl), is overleden op maandag 5 maart 1855 Stiens (Frl). Saakje werd ongeveer 69 jaar.

4  Styntje Eeltjes Luksen is geboren op vrijdag 8 augustus 1788 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 14 september 1788 aldaar, is overleden op zondag 26 december 1847 aldaar. Styntje werd 59 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Styntje was gehuwd (1) met N.N.. Styntje trouwt op donderdag 21 augustus 1828 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 40-jarige leeftijd (2) met Andries Pieters Miedema.

5  Saapke Eeltjes Luksen is geboren op zaterdag 5 februari 1791 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 13 maart 1791 aldaar, is overleden op zaterdag 14 april 1855 aldaar. Saapke werd 64 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Saapke trouwt op donderdag 21 mei 1829 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 38-jarige leeftijd met de 30-jarige Tjeerd Pieters Miedema, zoon van Pieter Gerbens Miedema en Janke Tjeerds Stienstra. Tjeerd, gardenier, is geboren in 1799 Stiens (Frl), is overleden op zondag 24 april 1864 Gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Tjeerd werd 65 jaar.

6  Wintje Eeltjes Luksen is geboren op zondag 1 december 1793 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 december 1793 aldaar, zie 9.

7  Sybe Eeltjes Luksen, kramer, winkelier en dagloner, is geboren op woensdag 7 december 1796 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 8 januari 1797 aldaar, is overleden op zondag 19 augustus 1866 Bedum (Grn). Sybe werd 69 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Sybe trouwt op donderdag 27 december 1821 Bedum (Grn) op 25-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Sijmentje Jans Doornbos, dochter van Jan Aelfs en Wilmtjen Jans. Sijmentje is gedoopt op zondag 25 juli 1790 Bedum (Grn), is overleden op donderdag 11 januari 1844 Westerdijkshorn (Grn). Sijmentje werd 53 jaar, 5 maanden en 17 dagen. Sybe trouwt op zaterdag 10 mei 1845 Bedum (Grn) op 48-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Trijntje Sijmens Hoving, dochter van Simen Klazen Hoving en Barber Karssens. Trijntje is geboren op woensdag 10 april 1793 Wetsinge (Grn), is overleden op maandag 4 april 1859 Westerdijkshorn (Grn). Trijntje werd 65 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Abraham Hindriks van der Kooi.<5> Trijntje was eerder gehuwd (2) met Ouwe Reerts Tuinman.<6..12>

Sybe trouwt op woensdag 6 november 1861 Bedum (Grn) op 64-jarige leeftijd (3) met de 42-jarige Aaltje Klazes van der Ploeg, dochter van Klaas Hindriks van der Ploeg en Kunje Stoppels. Aaltje is geboren in 1819, is overleden op donderdag 16 februari 1871 Bedum (Grn). Aaltje werd 52 jaar.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Jacob Klazes Veldman.<13>

8  Geert Eeltjes Luksen, gardenier, is geboren op woensdag 7 oktober 1801 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 november 1801 aldaar, is overleden op vrijdag 10 september 1875 aldaar. Geert werd 73 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 14 juni 1823 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 21-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Pietje Petrus Heslinga, dochter van Petrus Sipkes Heslinga en Tjamkje Lummes. Pietje is geboren in 1801. Geert trouwt op woensdag 4 november 1829 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Antje Thomas Reitsma, dochter van Thomas Harmens Reitsma en Trijntje Jans van der Mei. Antje is geboren in 1800 Stiens (Frl).

20  Cornelis Gerryts, snikschipper, is gedoopt op zondag 11 september 1735 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op dinsdag 12 september 1809 aldaar. Cornelis werd 74 jaar en 1 dag.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 11 december 1757 Vrouwenparochie (Frl) op 22-jarige leeftijd met prenataal

21  Antje Meinderts Kooystra.

Van Cornelis en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Dieuwke Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 1 oktober 1758 Sint_Annaparochie (Frl).

2  Meinert Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 27 april 1760 Sint_Annaparochie (Frl).

3  Gerrit Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 25 oktober 1761 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden in 1761.

4  Jannigje Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 18 september 1763 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden in 1763.

5  Meinert Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 13 oktober 1765 Sint_Annaparochie (Frl).

6  Jannigje Cornelis Kooystra is gedoopt op zondag 7 december 1766 Sint_Annaparochie (Frl).

Jannigje trouwt op zondag 5 oktober 1817 gemeente Het Bildt (Frl) op 50-jarige leeftijd met Pieter C. Okkema.

7  Gerryt Cornelis Kooystra is geboren op maandag 11 november 1771 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 1 december 1771 aldaar, zie 10.

8  Grietje Cornelis Kooystra is geboren op maandag 15 november 1773 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 19 december 1773 aldaar.

9  Sjouwkje Cornelis Kooystra is geboren op woensdag 11 januari 1775 Vrouwenparochie (Frl).

10  Rinske Cornelis Kooystra is geboren op zondag 1 december 1776 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 5 januari 1777 aldaar.

22  Pytter Jacobs de Jong is afkomstig uit Marrum (Frl), is gedoopt op zondag 2 april 1724 aldaar.

Pytter trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1767 Vrouwenparochie (Frl) op 43-jarige leeftijd met

23  Aaltje Klazes Dijkstra is afkomstig uit Vrouwenparochie (Frl).

Van Pytter en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Claas Pytters de Jong is geboren op donderdag 26 april 1770 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 juni 1770 aldaar.

2  Neeltje Pytters de Jong is geboren op zondag 31 oktober 1773 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 1 mei 1774 aldaar, is overleden op zaterdag 2 december 1837 aldaar. Neeltje werd 64 jaar, 1 maand en 1 dag.

Neeltje trouwt (kerk) op zondag 21 juli 1799 Vrouwenparochie (Frl) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jan Beerends Bruinsma, zoon van Beerend Jans en Klaasje .... Jan is geboren rond 1779 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op vrijdag 27 mei 1836 aldaar. Jan werd ongeveer 57 jaar.

3  Maaike Pieters de Jong is geboren op zaterdag 21 december 1776 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 9 maart 1777 aldaar, zie 11.

24  Tiete Pieters Kamminga, meester wever, is gedoopt op zaterdag 22 juli 1769 Oudkerk (Frl), is overleden op woensdag 8 maart 1820 Stiens (Frl). Tiete werd 50 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Tiete trouwt (kerk) op zondag 15 november 1807 Stiens (Frl) op 38-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Lutske Wessels Nieuwenhuis ook genaamd Lutske Nijhuis, dochter van Wessel Dirks en Aaltje Jans. Lutske is geboren op dinsdag 20 april 1784 Oudega (Smallingerland ) (Frl), is gedoopt op zondag 16 mei 1784 aldaar, is overleden op dinsdag 9 augustus 1864 Bergum (Frl). Lutske werd 80 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Lutske was later gehuwd (2) met Bernd Gerdner.<14,15>

Van Tiete en Lutske zijn twee kinderen bekend.<16..25>

Tiete trouwt (kerk) op zondag 23 maart 1794 Oudkerk (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige

25  Akke Meinderts van der Veen is geboren rond 1770, is overleden rond 1806. Akke werd ongeveer 36 jaar.

Van Tiete en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Meindert Tietes Kamminga is geboren op woensdag 6 mei 1795 Stiens (Frl), is gedoopt op vrijdag 22 mei 1795 aldaar, zie 12.

2  Jan Tietes Kamminga is geboren in 1806, is ongehuwd overleden op vrijdag 11 januari 1828 Stiens (Frl). Jan werd 22 jaar.

26  Sjoerd Dirks Tamminga, schipper, gardenier en koopman, is geboren op maandag 22 maart 1762 Ried (Frl), is gedoopt op zondag 6 juni 1762 aldaar, is overleden op zondag 3 oktober 1841 Stiens (Frl). Sjoerd werd 79 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 30 december 1810 Stiens (Frl) op 48-jarige leeftijd (2) met Grietje Aukes de Ruiter.

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 Stiens (Frl) op 33-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige

27  Saapke Douwes Tanje is geboren rond 1770 en afkomstig uit Beers (Frl), is overleden rond 1810. Saapke werd ongeveer 40 jaar.

Van Sjoerd en Saapke is een kind bekend:

1  Rinske Sjoerds Tamminga is geboren op donderdag 6 april 1797 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 29 januari 1804 aldaar, zie 13.

28  Jochum Joukes de Wilde is gedoopt op zondag 11 mei 1766 Luxwoude (Frl), is overleden voor 1813. Jochum werd hoogstens 46 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Jochum trouwt (kerk) op zondag 3 december 1786 Langezwaag (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige

29  Andriesje Egberts de Wilde is gedoopt op zondag 24 januari 1762 Gersloot (Frl), is overleden op maandag 8 november 1813 Luxwoude (Frl). Andriesje werd 51 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Van Jochum en Andriesje zijn vier kinderen bekend:

1  Trientje Jochums de Wilde ook genaamd Trijntje Jochums de Wilde is geboren op zondag 30 september 1787 Luxwoude (Frl), is gedoopt op zondag 28 oktober 1787 aldaar.

2  Jouke Jochums de Wilde is geboren op zondag 15 november 1789 Luxwoude (Frl), is gedoopt op zondag 6 december 1789 aldaar, is overleden voor 1793. Jouke werd hoogstens 3 jaar, 1 maand en 17 dagen.

3  Egbert Jochums de Wilde is geboren op vrijdag 7 oktober 1791 Luxwoude (Frl), is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 aldaar.

4  Jouke Jochums de Wilde is geboren op donderdag 5 december 1793 Tjalleberd (Frl), is gedoopt op zondag 22 december 1793 Luxwoude (Frl), zie 14.

30  Douwe Pieters Hiemstra, potschipper, schipper en dagloner, wonende Hardegarijp (Frl), Rijperkerk (Frl) en Eestrum (Frl), is geboren op maandag 13 september 1773 Suawoude (Frl), is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 aldaar, is overleden op maandag 12 februari 1844 Birdaard (Frl). Douwe werd 70 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Douwe trouwt op woensdag 22 april 1818 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 44-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Teetske Geerts van der Veen, dochter van Geert Roelofs van der Veen en Janke Arends. Teetske is geboren op donderdag 1 oktober 1789 Bakkeveen (Frl), is gedoopt op zondag 1 november 1789 aldaar, is overleden op zondag 31 augustus 1845 Rinsumageest (Frl). Teetske werd 55 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1796 Tietjerk (Frl) op 22-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige

31  Trijntje Rienks Vlieger is geboren op zondag 22 februari 1778 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 22 maart 1778 aldaar, is overleden op woensdag 23 april 1817 Stroobos (Frl). Trijntje werd 39 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Douwe en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Douwes Hiemstra, arbeider en schipper, wonende Rijperkerk (Frl), Stiens (Frl), Hardegarijp (Frl) en Leeuwarden (Frl), is geboren op zaterdag 6 januari 1798 Hardegarijp (Frl), is gedoopt op zondag 18 februari 1798 aldaar, is overleden op donderdag 15 februari 1877 gemeente Leeuwarden (Frl). Pieter werd 79 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 27 oktober 1816 Jelsum (Frl) op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Ales Klaver, dochter van Ale Jans Klaver en IJtje Gerbens. Grietje is geboren op zaterdag 21 januari 1797 Hardegarijp (Frl), is gedoopt op zondag 19 maart 1797 aldaar, is overleden op dinsdag 10 februari 1874 gemeente Leeuwarden (Frl). Grietje werd 77 jaar en 20 dagen.

2  Hinke Douwes Hiemstra, dienstmeid, wonende Marssum (Frl), is geboren op woensdag 29 januari 1800 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 16 maart 1800 aldaar, is overleden op zaterdag 7 juli 1866 Marssum (Frl). Hinke werd 66 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Hinke trouwt op donderdag 19 februari 1829 gemeente Leeuwarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Lolke Heins Broksma, zoon van Hein Lolkes Broksma en Gatske Hendriks. Lolke, schippersknecht, is geboren op woensdag 21 oktober 1801 Menaldum (Frl), is gedoopt op zondag 1 november 1801 aldaar.

3  Dieuwke Douwes Hiemstra is geboren op zaterdag 24 april 1802 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 30 mei 1802 aldaar, zie 15.

4  Trijntje Douwes Heemstra is geboren op woensdag 16 mei 1804 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 17 juni 1804 aldaar, is overleden op zondag 11 juli 1875 Zoutkamp (Grn). Trijntje werd 71 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Trijntje trouwt op vrijdag 7 juni 1822 Ezinge (Grn) op 18-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Cornelis Geerts Schil, zoon van Geert Feijes en Trijntje Cornelis. Cornelis, schipper, is gedoopt op vrijdag 2 april 1790 Ulrum (Grn), is overleden op dinsdag 13 juli 1830 Oostwold (Grn). Cornelis werd 40 jaar, 3 maanden en 11 dagen. Trijntje trouwt op woensdag 15 januari 1834 Ulrum (Grn) op 29-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Paul Mennes Vellenga, zoon van Menne Klaassens Vellenga en Beeuwke Pauwels Spanjer. Paul, schipper, wonende Zoutkamp (Grn), is geboren op woensdag 14 maart 1804 aldaar, is gedoopt op zondag 8 april 1804 Vierhuizen (Grn), is overleden op zaterdag 8 februari 1851 Zoutkamp (Grn). Paul werd 46 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

5  Rienk Douwes Hiemstra, binnenschipper, wonende Birdaard (Frl), is geboren op zondag 23 maart 1806 Dokkum (Frl), is gedoopt op zondag 8 juni 1806 Rijperkerk (Frl).

Rienk was gehuwd (1) met Boukje Jacobs Stienstra. Rienk trouwt op vrijdag 30 oktober 1846 Tietjerksteradeel (Frl) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Johanna Catharina Pape, dochter van Willem Harmens Pape en IJda Jans Wallinga. Johanna is geboren rond 1820 Beetgum (Frl).

6  Baukje Douwes Hiemstra is geboren op zondag 18 september 1808 Leeuwarden (Frl), is overleden op maandag 5 maart 1883 Ezinge (Grn). Baukje werd 74 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Baukje trouwt op maandag 4 augustus 1834 Ezinge (Grn) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Hendriks Haan, zoon van Hendrik Eelkes Haan en Fennigje Alberts Klomphuis. Jan, schoenmaker, wonende Garnwerd (Grn), is geboren op donderdag 25 juli 1805 aldaar, is gedoopt op zondag 11 augustus 1805 aldaar, is overleden op woensdag 12 maart 1873 aldaar. Jan werd 67 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Generatie VI

32  (?) Jan Oeges, wolkammersknecht, is afkomstig uit Franeker (Frl).

Jan trouwt (kerk) op vrijdag 3 februari 1747 Franeker (Frl) met

33  (?) Riemke Willems is afkomstig uit Franeker (Frl).

34  Dirk Johannes.

Dirk trouwt (kerk) op zondag 5 april 1739 Sint_Annaparochie (Frl) met de 25-jarige

35  Trijntje Douwes is gedoopt op zondag 21 mei 1713 Sint_Annaparochie (Frl).

Van Dirk en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  IJsbrand Dirks is gedoopt op zondag 29 januari 1741 Sint_Annaparochie (Frl).

2  Johannes Dirks is gedoopt op zondag 17 maart 1743 Sint_Annaparochie (Frl).

Johannes was gehuwd met Tjitske Jacobs.

3  Lysbeth Dirks is gedoopt op vrijdag 22 juli 1746 Sint_Annaparochie (Frl).

Lysbeth trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1769 Sint_Annaparochie (Frl) op 22-jarige leeftijd met Harmen Pijters.

4  Jannigje Dirks is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 21 december 1749 Sint_Annaparochie (Frl), zie 17.

5  Maartje Dirks is gedoopt op zondag 23 januari 1757 Sint_Annaparochie (Frl).

Maartje trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1781 Sint_Annaparochie (Frl) op 24-jarige leeftijd met Pieter Klaazes.

36  Jan Symons Luxen is geboren Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 6 november 1729 Britsum (Frl), is overleden op zondag 2 oktober 1808 Stiens (Frl). Jan werd 78 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jan trouwt (kerk) op zondag 23 juni 1782 Stiens (Frl) op 52-jarige leeftijd (2) met Baukjen Hendriks. Baukjen is overleden rond maart 1793 Stiens (Frl).

Van Jan en Baukjen zijn acht kinderen bekend.<26..33>

Jan trouwt (kerk) op zondag 26 september 1751 Stiens (Frl) op 21-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige

37  Gertie Hommes ook genaamd Geertje Hommes is gedoopt op zondag 27 december 1722, is overleden in oktober 1778 Stiens (Frl). Gertie werd 55 jaar en 10 maanden.

Van Jan en Gertie zijn drie kinderen bekend:

1  Eeltje Jans Luksen is geboren op dinsdag 3 september 1754 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 september 1754 aldaar, zie 18.

2  Janke Jans Luxen is geboren op zondag 17 oktober 1756 Stiens (Frl).

3  Saapke Jans Luxen is geboren op maandag 18 september 1758 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 22 oktober 1758 aldaar.

38  Anne Sybes van der Wal.

Anne was gehuwd met

39  Stijntje Wiegers ook genaamd Trijntje is gedoopt op zondag 28 mei 1730 Oostermeer (Frl).

Van Anne en Stijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Minke Annes van der Wal is geboren op vrijdag 11 november 1757 Oudkerk-Roodkerk (Frl), is gedoopt op zondag 8 april 1770 Oudkerk (Frl), zie 19.

2  Wieger Annes van der Wal is geboren op zondag 17 april 1763 Oudkerk-Roodkerk (Frl), is gedoopt op zondag 8 april 1770 Oudkerk (Frl).

40  Gerryt Gerkes, armenvoogd, boer, kerkvoogd en ouderling, wonende Vrouwenparochie (Frl), is geboren rond 1700, is overleden in 1768 aldaar. Gerryt werd ongeveer 68 jaar.

Gerryt trouwt (kerk) op zondag 9 januari 1729 Vrouwenparochie (Frl) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 16-jarige

41  Jannigje Beerts Gelder is gedoopt op zondag 6 maart 1712 Vrouwenparochie (Frl), is overleden in 1777 aldaar. Jannigje werd 65 jaar.

Van Gerryt en Jannigje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Gerryts is gedoopt op zondag 11 september 1735 Vrouwenparochie (Frl), zie 20.

2  Arjaantje Gerryts is gedoopt op zondag 26 januari 1738 Vrouwenparochie (Frl).

3  Aukje Gerryts is gedoopt op zondag 21 februari 1740 Vrouwenparochie (Frl).

4  Rinske Gerryts is gedoopt op zondag 31 maart 1743 Vrouwenparochie (Frl).

5  Rinske Gerryts is gedoopt op zondag 31 mei 1744 Vrouwenparochie (Frl).

6  Beert Gerryts is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 Vrouwenparochie (Frl).

7  Rinske Gerryts is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 Vrouwenparochie (Frl).

8  Gerke Gerryts is gedoopt op zondag 11 juni 1752 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden in 1752.

42  Meindert ....

Meindert was gehuwd met

43  Dieuwke ....

Van Meindert en Dieuwke is een kind bekend:

1  Antje Meinderts Kooystra, zie 21.

44  Jacob Pijtters.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 25 maart 1703 Hallum (Frl) met

45  Antje Piers.

Van Jacob en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Riemke Jacobs is gedoopt op zondag 18 augustus 1709 Marrum (Frl).

2  Welmoed Jacobs is gedoopt op zondag 1 februari 1711 Marrum (Frl).

3  Riemkje Jacobs is gedoopt op zondag 27 november 1712 Marrum (Frl).

4  Welmoed Jacobs is gedoopt op zondag 25 november 1714 Marrum (Frl).

5  Antie Jacobs is gedoopt op zondag 9 augustus 1716 Marrum (Frl).

6  Pijtter Jacobs is gedoopt op zondag 26 maart 1719 Marrum (Frl).

7  Jeltie Jacobs is gedoopt op zondag 26 juli 1722 Marrum (Frl).

8  Pytter Jacobs de Jong is afkomstig uit Marrum (Frl), is gedoopt op zondag 2 april 1724 aldaar, zie 22.

9  Trijntie Jacobs is gedoopt op donderdag 3 mei 1731 Marrum (Frl).

48  Pyter Pyters, wolkammer, wonende Oudkerk (Frl), is geboren rond 1735.

Pyter trouwt (kerk) op zondag 31 december 1758 Oudkerk (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met

49  Trijntje Symens Rodenhuys is afkomstig uit Roordahuizum (Frl).

Van Pyter en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Pieters Kamminga, wonende Jelsum (Frl), is gedoopt op zondag 20 mei 1759 Oudkerk (Frl), is overleden op zaterdag 30 juni 1838 Jelsum (Frl). Pieter werd 79 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 17 augustus 1800 Jelsum (Frl) op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Cornelia Cornelis Tresling ook genaamd Korneliske, dochter van Aaltje Tresling. Cornelia is geboren rond 1776 Giekerk (Frl), is overleden op zondag 30 december 1838 Jelsum (Frl). Cornelia werd ongeveer 62 jaar.

2  Jan Pyters is geboren op dinsdag 28 juli 1761 Oudkerk (Frl), is gedoopt op zondag 9 augustus 1761 aldaar, is overleden voor april 1776. Jan werd hoogstens 14 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

3  Symen Pyters is geboren op zondag 5 juni 1763 Oudkerk (Frl), is gedoopt op vrijdag 24 juni 1763 aldaar, is overleden voor januari 1772. Symen werd hoogstens 8 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Jantje Pieters Kamminga ook genaamd Jannetje is geboren op zaterdag 6 juli 1765 Oudkerk (Frl), is gedoopt op zondag 21 juli 1765 aldaar, is overleden op zondag 2 augustus 1840 Jelsum (Frl). Jantje werd 75 jaar en 27 dagen.

Jantje trouwt (kerk) op zondag 12 maart 1786 Oenkerk (Frl) op 20-jarige leeftijd met Sybe Martens van der Steeg. Sybe is afkomstig uit Oenkerk (Frl).

5  Jan Pyters is geboren op zondag 5 april 1767 Oudkerk (Frl), is gedoopt op zondag 26 april 1767 aldaar.

6  Tiete Pieters Kamminga is gedoopt op zaterdag 22 juli 1769 Oudkerk (Frl), zie 24.

7  Symen Pieters Kamminga is geboren op zondag 5 januari 1772 Oudkerk (Frl), is gedoopt op zondag 19 januari 1772 aldaar.

50  Meindert Hendriks van der Veen, hovenier, wonende Oudkerk (Frl), is geboren rond 1742 en afkomstig uit aldaar, is overleden op zondag 20 augustus 1826 Stiens (Frl). Meindert werd ongeveer 84 jaar.

Meindert trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1767 Giekerk (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met

51  Grietje Gerks is afkomstig uit Giekerk (Frl).

Van Meindert en Grietje is een kind bekend:

1  Akke Meinderts van der Veen is geboren rond 1770, zie 25.

52  Dirk Aans Tamminga, ontvanger, wonende Peins (Frl), Ried (Frl) en Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 29 september 1715 Peins (Frl), is overleden in 1787 Stiens (Frl). Dirk werd 72 jaar.

Dirk trouwt (kerk) op zondag 20 juni 1751 Ried (Frl) op 35-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Syke Folkerts. Syke is geboren rond 1725 Franeker (Frl), is overleden voor 1757. Syke werd hoogstens 32 jaar.

Van Dirk en Syke zijn twee kinderen bekend.<34,35>

Dirk trouwt (kerk) op zondag 19 juni 1757 Ried (Frl) op 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige

53  Aafke Sjoerds is geboren rond 1734 Ried (Frl), is overleden op zondag 25 maart 1810 Stiens (Frl). Aafke werd ongeveer 76 jaar.

Van Dirk en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Ane Dirks Tamminga is geboren Ried (Frl), is gedoopt op maandag 29 oktober 1759.

2  Sjoerd Dirks Tamminga is geboren op maandag 22 maart 1762 Ried (Frl), is gedoopt op zondag 6 juni 1762 aldaar, zie 26.

56  Jouke Jochems.

Jouke was gehuwd met

57  Trijntje Jans Hof.

Van Jouke en Trijntje is een kind bekend:

1  Jochum Joukes de Wilde is gedoopt op zondag 11 mei 1766 Luxwoude (Frl), zie 28.

58  Egbert Geert.

Egbert was gehuwd met

59  Grietje Jochems.

Van Egbert en Grietje is een kind bekend:

1  Andriesje Egberts de Wilde is gedoopt op zondag 24 januari 1762 Gersloot (Frl), zie 29.

60  Pieter Willems, arbeider, is gedoopt op zondag 18 maart 1742 Sexbierum (Frl), is overleden rond 1790 Suawoude (Frl). Pieter werd ongeveer 48 jaar.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 22 juni 1766 Sexbierum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

61  Dieuwke Douwes, arbeidster en winkeliersche, is geboren rond 1743 Suawoude (Frl), is overleden op woensdag 3 februari 1819 aldaar. Dieuwke werd ongeveer 76 jaar.

Van Pieter en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Pieters Hiemstra is geboren op zaterdag 28 maart 1767 Suawoude (Frl), is gedoopt op zondag 16 augustus 1767 aldaar, is overleden op zondag 2 april 1848 Lekkum (Frl). Trijntje werd 81 jaar en 5 dagen.

Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 2 juni 1794 Westernijkerk (Frl), trouwt (kerk) op zondag 8 juni 1794 Ferwerd (Frl) op 27-jarige leeftijd met Jitse Boeles, zoon van Boele Jitses en Antje Jans. Jitse, boer, is overleden op maandag 18 september 1826 Miedum (Frl).

2  Baukje Pieters is geboren op woensdag 18 juli 1770 Suawoude (Frl), is gedoopt op zondag 12 augustus 1770 aldaar.

3  Douwe Pieters Hiemstra is geboren op maandag 13 september 1773 Suawoude (Frl), is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 aldaar, zie 30.

4  Willem Pieters Plantinga is geboren op dinsdag 3 september 1776 Suawoude (Frl), is gedoopt op dinsdag 14 september 1784 aldaar.

Willem trouwt op zaterdag 1 juni 1811 Tietjerksteradeel (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 16-jarige Trijntje Sjoerds Nicolaij, dochter van Sjoerd Lieuwes Nicolaij en Sijbrigje Sijbrens. Trijntje is geboren op zondag 10 augustus 1794 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 31 augustus 1794 aldaar.

5  Jacob Pieters Hiemstra, arbeider, is geboren op donderdag 24 juli 1783 Suawoude (Frl), is gedoopt op zondag 14 september 1783 aldaar, is overleden op donderdag 3 juli 1845 Tietjerk (Frl). Jacob werd 61 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Jacob was gehuwd (1) met Wopkje Hendriks Allema. Jacob was gehuwd (2) met Teetske Polles van der Meulen.

62  Rienk Sipkes Vlieger, veenbaas en turfschipper, is geboren in 1744, is gedoopt op maandag 19 mei 1755 Veenwouden (Frl), is overleden op dinsdag 10 februari 1818 Franeker (Frl). Rienk werd 74 jaar.

Rienk trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1767 Rijperkerk (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 16-jarige

63  Hinke Jans is geboren op vrijdag 1 mei 1750 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 20 september 1750 aldaar, is overleden op vrijdag 15 december 1809 Franeker (Frl). Hinke werd 59 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Rienk en Hinke zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Rienks Vlieger, veerschipper, is geboren in 1769 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 3 mei 1772 aldaar, is overleden op maandag 1 mei 1826 aldaar. Jan werd 57 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1788 Rijperkerk (Frl) op 19-jarige leeftijd met Aaltje Klases, dochter van Klaas Jentjes en Hendrikje Sakes. Aaltje is overleden op zaterdag 22 juli 1848 Rijperkerk (Frl).

2  Sipke Rienks Vlieger, schipper, is geboren in oktober 1771 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 3 mei 1772 aldaar, is overleden op zaterdag 18 juli 1835 Leeuwarden (Frl). Sipke werd 63 jaar en 9 maanden.

Sipke trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1793 Rijperkerk (Frl) op 21-jarige leeftijd met Anna Catharina Jans.

3  Meindert Rienks Vlieger, binnenschipper, is geboren op dinsdag 9 november 1773 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 12 december 1773 aldaar, is overleden op dinsdag 13 april 1830 Franeker (Frl). Meindert werd 56 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Meindert trouwt (kerk) op donderdag 5 april 1798 Welsrijp (Frl) op 24-jarige leeftijd met Tjaltje Hendriks.

4  Keimpe Rienks is geboren op dinsdag 9 januari 1776 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 11 februari 1776 aldaar, is overleden tussen donderdag 9 maart 1780 en woensdag 22 januari 1783. Keimpe werd hoogstens 7 jaar en 13 dagen.

5  Trijntje Rienks Vlieger is geboren op zondag 22 februari 1778 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 22 maart 1778 aldaar, zie 31.

6  Sijtse Rienks Vlieger, schipper, is geboren op donderdag 9 maart 1780 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 26 maart 1780 aldaar.

Sijtse trouwt (kerk) op zondag 9 juni 1816 Franeker (Frl) op 36-jarige leeftijd met Baukje Jansen, dochter van Jan Jansen en Sjoukje Louws.

Baukje was eerder gehuwd (1) met Krijn Zeemans.

7  Keimpe Rienks Vlieger, schipper, wonende Warga (Frl), is geboren op woensdag 22 januari 1783 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 23 februari 1783 aldaar, is overleden op zaterdag 29 juli 1826 Leeuwarden (Frl). Keimpe werd 43 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Keimpe was gehuwd met Japke Teunis.

8  Wopke Rienks Vlieger, schipper, is geboren op maandag 19 september 1785 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 11 maart 1787 aldaar, is overleden op zondag 21 mei 1865 Franeker (Frl). Wopke werd 79 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Wopke trouwt (kerk) op zondag 15 maart 1807 Winsum (Frl) op 21-jarige leeftijd met Ymkje Annes Bruinsma.

9  Sijtske Rienks Vlieger is geboren op maandag 10 december 1787 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 20 januari 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 19 januari 1849 Leeuwarden (Frl). Sijtske werd 61 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Sijtske was gehuwd (1) met Jacob Fokkes. Sijtske was gehuwd (2) met Age Sijbrens Vlieger.

Generatie VII

70  Douwe Reinders Schat, strandmeester Bildt Pollen en boer, is gedoopt op donderdag 4 december 1687 Sint_Annaparochie (Frl).

Douwe trouwt (kerk) op zondag 23 november 1710 Sint_Annaparochie (Frl) op 22-jarige leeftijd met

71  Maartje Dirks.

Van Douwe en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Reinder Douwes is gedoopt op zondag 6 september 1711 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden voor 1715. Reinder werd hoogstens 3 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

2  Trijntje Douwes is gedoopt op zondag 21 mei 1713 Sint_Annaparochie (Frl), zie 35.

3  Reinder Douwes is gedoopt op woensdag 27 maart 1715 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden voor 1720. Reinder werd hoogstens 4 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

4  Antie Douwes is gedoopt op zondag 27 februari 1718 Sint_Annaparochie (Frl).

5  Reinder Douwes Schat, strandmeester Bildt Pollen, is gedoopt op zondag 5 mei 1720 Sint_Annaparochie (Frl).

Reinder was gehuwd met Trijntje Symens. Trijntje is geboren op woensdag 8 maart 1730 Sint_Annaparochie (Frl).

6  Dirk Douwes is gedoopt op zondag 26 maart 1724 Sint_Annaparochie (Frl).

7  Jan Douwes is gedoopt op zondag 27 juli 1727 Sint_Annaparochie (Frl).

8  Lijsbeth Douwes is gedoopt op zondag 2 september 1731 Sint_Annaparochie (Frl).

9  IJsbrand Douwes is gedoopt op zondag 20 juni 1734 Sint_Annaparochie (Frl).

72  Symon Jans Luxen, boer, wonende Stiens (Frl) en Britsum (Frl), is afkomstig uit Jelsum (Frl).

Symon trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1715 Jelsum (Frl) met de 15-jarige

73  Saapke Eelkes is gedoopt op donderdag 17 september 1699 Jelsum (Frl).

Van Symon en Saapke zijn zestien kinderen bekend:

1  Louwe Symons Luxen is gedoopt op zondag 23 februari 1716 Jelsum (Frl).

Louwe trouwt (kerk) op zondag 30 april 1747 Stiens (Frl) op 31-jarige leeftijd (1) met Aukjen Nammens. Louwe trouwt (kerk) op zondag 13 november 1763 Stiens (Frl) op 47-jarige leeftijd (2) met Ymkjen Idses.

2  Jan Symons Luxen is gedoopt op zondag 24 april 1718 Jelsum (Frl), is overleden voor december 1724. Jan werd hoogstens 6 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

3  Janke Symons Luxen is gedoopt op zondag 3 maart 1720 Jelsum (Frl).

4  Jochum Symons Lukzen is gedoopt op vrijdag 4 september 1722 Jelsum (Frl), is overleden voor januari 1731. Jochum werd hoogstens 8 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

5  Jan Symons Luxen is gedoopt op zondag 17 december 1724 Britsum (Frl), is overleden voor januari 1726. Jan werd hoogstens 1 jaar en 15 dagen.

6  Jan Symons Luxen is gedoopt op zondag 13 januari 1726 Britsum (Frl), is overleden voor juni 1728. Jan werd hoogstens 2 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

7  Yke Symons Luxen is gedoopt op zondag 20 april 1727 Britsum (Frl), is overleden voor mei 1732. Yke werd hoogstens 5 jaar en 11 dagen.

8  Jan Symons Luxen is gedoopt op zondag 13 juni 1728 Britsum (Frl), is overleden voor november 1729. Jan werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

9  Jan Symons Luxen is geboren Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 6 november 1729 Britsum (Frl), zie 36.

10  Jochim Symons Luxen is gedoopt op zondag 7 januari 1731 Britsum (Frl).

11  Yke Symons Luxen is geboren Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 4 mei 1732 Britsum (Frl).

12  Yda Symons Luxen is gedoopt op maandag 15 november 1734 Stiens (Frl).

13  Yde Symons Luxen is gedoopt op zondag 19 februari 1736 Stiens (Frl).

14  Jochum Symons Lukzen, rentenier, is geboren Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 5 mei 1737 aldaar, is overleden op maandag 18 juli 1814 aldaar. Jochum werd 77 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Jochum trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1768 Stiens (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Antje Jacobs Sinnema. Antje is gedoopt op zondag 2 september 1731 Britsum (Frl).

15  Gosse Symons Luxen is gedoopt op zondag 12 april 1739 Stiens (Frl).

16  Lysbert Symons Luxen is gedoopt op zaterdag 26 november 1740 Stiens (Frl).

74  Homme Pyters, wonende Bergum (Frl), is geboren rond 1690.

Homme trouwt (kerk) op zaterdag 22 juni 1715 Bergum (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

75  Janke Tjeerds ook genaamd Janke Sybes is geboren rond 1690.

Van Homme en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Marie Hommes is geboren in 1716.

2  Trijntje Hommes.

3  Froukje Hommes.

4  Gertie Hommes is gedoopt op zondag 27 december 1722, zie 37.

5  Froukje Hommes.

6  Pieter Hommes.

7  Tjeerd Hommes Stienstra.

Tjeerd was gehuwd met Houkje Alberts.

78  Wyger Sjoerds.

Wyger trouwt (kerk) op zondag 9 juli 1724 Oostermeer (Frl) met

79  Geeske Arjans is afkomstig uit Surhuisterveen (Frl).

Van Wyger en Geeske is een kind bekend:

1  Stijntje Wiegers is gedoopt op zondag 28 mei 1730 Oostermeer (Frl), zie 39.

82  Beert Daams Gelder.

Beert was gehuwd met

83  Rinske Johannes.

Van Beert en Rinske is een kind bekend:

1  Jannigje Beerts Gelder is gedoopt op zondag 6 maart 1712 Vrouwenparochie (Frl), zie 41.

100  Hendrik Alles.

Hendrik was gehuwd met

101  Trijntje ....

Van Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Meindert Hendriks van der Veen is geboren rond 1742 en afkomstig uit Oudkerk (Frl), zie 50.

104  Aanne Tyttes Tamminga, boer, is geboren rond 1690.

Aanne trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1711 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 21-jarige

105  Fockjen Sydtses is gedoopt op donderdag 13 oktober 1689 Peins (Frl), is overleden op woensdag 26 april 1719 aldaar. Fockjen werd 29 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Aanne en Fockjen is een kind bekend:

1  Dirk Aans Tamminga is gedoopt op zondag 29 september 1715 Peins (Frl), zie 52.

112  Jochem Joukes, werkman, wonende Gersloot (Frl).

113  N.N..

Van Jochem en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jouke Jochems, zie 56.

120  Willem Alberts, arbeider, is gedoopt op zondag 30 maart 1710 Sexbierum (Frl), is overleden na 1777. Willem werd minstens 67 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Willem trouwt (kerk) in januari 1735 Sexbierum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige

121  Trijntje Alberts Jellema is gedoopt op zondag 7 april 1709 Midlum (Frl).

Van Willem en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Willems is geboren op maandag 17 oktober 1735 Wijnaldum (Frl).

2  Jan Willems is gedoopt in 1738 Sexbierum (Frl).

3  Pieter Willems is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 18 maart 1742 Sexbierum (Frl), zie 60.

4  Maartje Willems is gedoopt in 1745 Sexbierum (Frl).

122  Douwe Ruurds, boer en koemelker, is geboren rond 1715 Warstiens (Frl), is gedoopt, is overleden rond 1773 Suawoude (Frl). Douwe werd ongeveer 58 jaar.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 19 november 1741 Warga (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 27-jarige

123  Baukje Theunis is gedoopt op woensdag 3 oktober 1714 Hempens (Frl), is overleden na 1774 Suawoude (Frl). Baukje werd minstens 60 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Van Douwe en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Douwes is geboren in september 1742 Warga (Frl), is gedoopt op vrijdag 1 april 1774 Suawoude (Frl), is overleden in 1788 Garijp (Frl). Ruurd werd 46 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1765 Suawoude (Frl) op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Aaltie Floris, dochter van Floris IJsbrands en Dieuke Rijpkes. Aaltie is geboren rond 1743 Suawoude (Frl). Ruurd trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1771 Suawoude (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Aaltie Harmens, dochter van Harmen Jacobs en Wijtske Sijbes. Aaltie is geboren op zondag 3 augustus 1749 Garijp (Frl).

Aaltie was later gehuwd (2) met Klaas Lieuwes.<36,37>

2  Dieuwke Douwes is geboren rond 1743 Suawoude (Frl), zie 61.

3  Theunis Douwes Hoekstra is geboren rond 1747 Suawoude (Frl), is overleden op woensdag 23 februari 1820 aldaar. Theunis werd ongeveer 73 jaar.

Theunis trouwt (kerk) op zondag 12 juni 1774 Boornbergum (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Klases, dochter van Klaas Bouwes en Marijke Wierds. Antje is geboren op dinsdag 2 maart 1751 Suawoude (Frl).

124  Sipke Cornelis, schipper en veenbaas, wonende Veenwoudsterwal (Frl), is gedoopt op zondag 2 juni 1709 Veenwouden (Frl), is begraven op dinsdag 12 januari 1790 aldaar. Sipke werd 80 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Sipke gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 april 1740 Bergum (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige

125  Sytske Rienks is gedoopt op zondag 7 juni 1716 Eestrum (Frl).

Van Sipke en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Sipkes.

2  Dirkje Sipkes.

3  Cornelis Sipkes is geboren rond 1741.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 28 april 1765 Veenwouden (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Aaltje Lieuwes.

4  Anskjen Sipkes is geboren rond 1742.

Anskjen was gehuwd met Hedser Keimpes, zoon van Keimpe Feitses (252) en Taetske Jans (253). Hedser is geboren in maart 1731 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op donderdag 20 mei 1784 Oenkerk (Frl).

5  Rienk Sipkes Vlieger is geboren in 1744, is gedoopt op maandag 19 mei 1755 Veenwouden (Frl), zie 62.

6  Wopke Sipkes Sipkema is geboren rond 1746 Veenwoudsterwal (Frl), is overleden op donderdag 10 september 1812 Langezwaag (Frl). Wopke werd ongeveer 66 jaar.

126  Jan Keimpes, veenbaas, wonende Rijperkerk (Frl), is geboren rond 1728 aldaar, is gedoopt op vrijdag 11 maart 1774 aldaar, is overleden op zondag 26 april 1807 aldaar. Jan werd ongeveer 79 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1749 Rijperkerk (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 21-jarige

127  Trijntje Meinderts is gedoopt op zondag 29 februari 1728 Hardegarijp (Frl), is overleden op woensdag 8 april 1812 Rijperkerk (Frl). Trijntje werd 84 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Hinke Jans is geboren op vrijdag 1 mei 1750 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 20 september 1750 aldaar, zie 63.

2  Keimpe Jans is geboren op donderdag 9 december 1751 Rijperkerk (Frl), is gedoopt in augustus 1752 aldaar.

Keimpe trouwt (kerk) op zondag 23 december 1787 Rijperkerk (Frl) op 36-jarige leeftijd met Aaltje Alberts.

3  Meindert Jans Visser is geboren op zondag 27 januari 1754 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 19 oktober 1755 aldaar, is overleden op woensdag 27 augustus 1828 Giekerk (Frl). Meindert werd 74 jaar en 7 maanden.

Meindert trouwt (kerk) op zondag 27 augustus 1775 Rijperkerk (Frl) op 21-jarige leeftijd (1) met Boukjen Hendriks. Meindert was gehuwd (2) met Aafke Jans.

4  Teetske Jans is geboren rond 1755.

Teetske trouwt (kerk) op zondag 7 juni 1778 Rijperkerk (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met Auke Botes van der Veen.

5  Joukje Jans Visser is geboren op woensdag 30 januari 1760 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 17 augustus 1760 aldaar, is overleden op vrijdag 29 december 1837 aldaar. Joukje werd 77 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Joukje was gehuwd met Folkert Romkes van der Wal.

6  Janke Jans is geboren in 1762 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op zondag 3 mei 1772 aldaar.

Generatie VIII

140  Reinder Jansen is afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 25 februari 1707 Sint_Annaparochie (Frl).

Reinder trouwt (kerk) op donderdag 31 mei 1685 Sint_Jacobiparochie (Frl) met

141  Trijntie Douwis is afkomstig uit Sint_Annaparochie (Frl).

Van Reinder en Trijntie zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Reinders is gedoopt op donderdag 21 februari 1686 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden tussen 1696 en 1699. Jan werd hoogstens 12 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Douwe Reinders Schat is gedoopt op donderdag 4 december 1687 Sint_Annaparochie (Frl), zie 70.

3  Ysbrant Reinders is gedoopt op donderdag 27 september 1696 Sint_Annaparochie (Frl).

Ysbrant trouwt (kerk) op donderdag 9 januari 1721 Sint_Annaparochie (Frl) op 24-jarige leeftijd met Ruiertie Brants.

4  Jan Reinders is gedoopt op donderdag 15 januari 1699 Sint_Annaparochie (Frl).

5  Simon Reinders Schat is gedoopt op zondag 10 juli 1701 Sint_Annaparochie (Frl).

Simon trouwt (kerk) op zondag 5 december 1728 Sint_Annaparochie (Frl) op 27-jarige leeftijd met Stijntie Reinders.

6  Jarig Reinders is gedoopt op zondag 30 december 1703 Sint_Annaparochie (Frl).

146  Eelke Louws is gedoopt op maandag 1 januari 1674 Jelsum (Frl), is overleden op vrijdag 21 februari 1744 aldaar. Eelke werd 70 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Eelke trouwt (kerk) op donderdag 8 mei 1698 Jelsum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige

147  Lijsbet Gosses is gedoopt op vrijdag 17 juni 1672 Jelsum (Frl), is overleden in juli 1747 Stiens (Frl). Lijsbet werd 75 jaar en 1 maand.

Van Eelke en Lijsbet is een kind bekend:

1  Saapke Eelkes is afkomstig uit, is gedoopt op donderdag 17 september 1699 Jelsum (Frl), zie 73.

208  Tiete Arents Tamminga is geboren rond 1660.

Tiete was gehuwd met

209  Griet Tietes is geboren rond 1660, is overleden op zondag 2 februari 1710 Peins (Frl). Griet werd ongeveer 50 jaar.

Van Tiete en Griet is een kind bekend:

1  Aanne Tyttes Tamminga is geboren rond 1690, zie 104.

210  Sydts Pyters is overleden op zaterdag 16 oktober 1728 Peins (Frl).

Sydts was gehuwd met

211  Gerbrich Jacobs is overleden op dinsdag 1 februari 1729 Peins (Frl).

Van Sydts en Gerbrich is een kind bekend:

1  Fockjen Sydtses is gedoopt op donderdag 13 oktober 1689 Peins (Frl), zie 105.

240  Albert Willems is gedoopt op donderdag 4 oktober 1674 Minnertsga (Frl), is overleden na 1750. Albert werd minstens 76 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Albert trouwt (kerk) op donderdag 19 april 1696 Sexbierum (Frl) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

241  Martje Jacobs is geboren rond 1675 en afkomstig uit Sexbierum (Frl).

Van Albert en Martje is een kind bekend:

1  Willem Alberts is gedoopt op zondag 30 maart 1710 Sexbierum (Frl), zie 120.

242  Albert Jans Jellema, schoolmeester en dorpsrechter, wonende Midlum (Frl), is geboren rond 1675, is overleden voor zaterdag 27 juli 1726. Albert werd hoogstens 51 jaar.

Albert trouwt (kerk) op zondag 28 februari 1706 Midlum (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

243  Jetske Sijbrens is geboren rond 1680 en afkomstig uit Leeuwarden (Frl), is overleden voor zondag 19 mei 1715. Jetske werd hoogstens 35 jaar.

Van Albert en Jetske is een kind bekend:

1  Trijntje Alberts Jellema is gedoopt op zondag 7 april 1709 Midlum (Frl), zie 121.

244  Ruurd Aukes, boer, is overleden na 1738 Warstiens (Frl).

Ruurd was gehuwd met

245  Trijntje Douwes is overleden in 1744 Warstiens (Frl).

Van Ruurd en Trijntje is een kind bekend:

1  Douwe Ruurds is geboren rond 1715 Warstiens (Frl), is gedoopt, zie 122.

246  Theunis Jacobs, boer en kooiker, wonende op de 'Kobbekooi' onder Suawoude (Frl), is geboren in 1677 Tietjerk (Frl), is overleden in 1743 Suawoude (Frl). Theunis werd 66 jaar.

Theunis trouwt (kerk) op zondag 3 oktober 1706 Tietjerk (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige

247  Dieuwke Klases is gedoopt op donderdag 17 september 1682 Tietjerk (Frl).

Van Theunis en Dieuwke zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Theunis is gedoopt op zondag 20 november 1707 Tietjerk (Frl).

2  N.N. is gedoopt op zondag 3 april 1712 Tietjerk (Frl).

3  Baukje Theunis is gedoopt op woensdag 3 oktober 1714 Hempens (Frl), zie 123.

4  Jacob Theunis is gedoopt op zondag 14 november 1717 Hempens (Frl).

5  Dieuke Theunis is gedoopt op zondag 14 september 1721 Hempens (Frl).

6  Klaas Theunis is gedoopt op zondag 21 januari 1725 Hempens (Frl).

7  Willem Theunis is geboren rond 1730 Suawoude (Frl).

248  Cornelis Harmens, wonende Veenwoudsterwal (Frl) en Veenwouden (Frl), is geboren rond 1675, is overleden na 1721 aldaar. Cornelis werd minstens 46 jaar.

Cornelis trouwt (kerk) rond 1700 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

249  Dirtsen Sipkes is geboren in 1677 Veenwouden (Frl), is overleden na 1743 aldaar. Dirtsen werd minstens 66 jaar.

Van Cornelis en Dirtsen zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Cornelis is geboren rond 1704.

2  Aaltje Cornelis is gedoopt op zondag 21 november 1706 Veenwouden (Frl).

3  Sipke Cornelis is gedoopt op zondag 2 juni 1709 Veenwouden (Frl), zie 124.

4  Maaike Cornelis is gedoopt op vrijdag 22 november 1715 Veenwouden (Frl).

5  Wopke Cornelis is gedoopt op zondag 24 juli 1718 Veenwouden (Frl).

250  Rienk Tjitzes, wonende Eestrum (Frl), is geboren rond 1680 en afkomstig uit Veenwouden (Frl), is gedoopt op vrijdag 27 november 1716 Eestrum (Frl).

Rienk trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1711 Veenwouden (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 20-jarige

251  Anskje Lieppes is gedoopt op donderdag 9 november 1690 Eestrum (Frl).

Van Rienk en Anskje zijn drie kinderen bekend:

1  Sytske Rienks is gedoopt op zondag 7 juni 1716 Eestrum (Frl), zie 125.

2  Grietje Rienks is gedoopt op zondag 27 november 1718 Eestrum (Frl).

3  Lieppe Rienks is gedoopt op maandag 6 april 1722 Eestrum (Frl).

252  Keimpe Feitses, boer, wonende Rijperkerk (Frl), is geboren in 1680 aldaar, is overleden in 1769 aldaar. Keimpe werd 89 jaar.

Keimpe trouwt (kerk) op zondag 5 februari 1702 Oenkerk (Frl) op 22-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Lysbeth Willems, dochter van Willem Tjaerdts en Saapke Heeres. Lysbeth is gedoopt op donderdag 14 februari 1669 Oenkerk (Frl), is overleden op zondag 19 november 1719 Rijperkerk (Frl). Lysbeth werd 50 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Keimpe en Lysbeth zijn drie kinderen bekend.<38..40>

Keimpe trouwt (kerk) op donderdag 22 mei 1721 Rijperkerk (Frl) op 41-jarige leeftijd (2) met de 16-jarige

253  Taetske Jans is gedoopt op zondag 6 juli 1704 Oenkerk (Frl).

Van Keimpe en Taetske zijn tien kinderen bekend:

1  Lijsbeth Keimpes.

Lijsbeth was gehuwd met Hendrik Reins.

2  Mient Keimpes.

3  Geale Keimpes is geboren in september 1723, is gedoopt op zondag 10 oktober 1723 Rijperkerk (Frl).

Geale was gehuwd met Antje Hedzers.

4  Janke Keimpes is geboren in januari 1727, is gedoopt op vrijdag 28 maart 1727 Rijperkerk (Frl).

Janke was gehuwd met Harmannus Hendriks.

5  Jan Keimpes is geboren rond 1728 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op vrijdag 11 maart 1774 aldaar, zie 126.

6  Hedser Keimpes is geboren in maart 1731 Rijperkerk (Frl), is gedoopt op donderdag 20 mei 1784 Oenkerk (Frl).

Hedser was gehuwd met Anskjen Sipkes, zie 125.

7  Maaike Keimpes is geboren in 1733.

Maaike trouwt (kerk) op zondag 7 april 1754 Hardegarijp (Frl) op 21-jarige leeftijd met Claas Fokkes.

8  Sjoerd Keimpes is geboren rond 1740.

9  Antje Keimpes is geboren rond 1740.

Antje was gehuwd met Eelke Sijtses.

10  Riemke Keimpes is geboren in augustus 1746, is gedoopt op zaterdag 20 maart 1784 Oenkerk (Frl).

Riemke was gehuwd met Sijbe Sijes.

254  Meindert Jurjens, boer, wonende Rijperkerk (Frl), is gedoopt op donderdag 9 juni 1689 Hardegarijp (Frl), is overleden in 1753 Rijperkerk (Frl). Meindert werd 64 jaar.

Meindert trouwt (kerk) op zondag 2 februari 1727 Hardegarijp (Frl) op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

255  Hinke Theunis is geboren rond 1705 Bergum (Frl), is overleden in 1745 Rijperkerk (Frl). Hinke werd ongeveer 40 jaar.

Van Meindert en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Meinderts is gedoopt op zondag 29 februari 1728 Hardegarijp (Frl), zie 127.

2  Jurjen Meinderts is gedoopt op zondag 5 februari 1730 Hardegarijp (Frl).

3  Jurjen Meinderts is gedoopt op zondag 23 januari 1735 Rijperkerk (Frl).

Jurjen was gehuwd met Haebeltje Pieters.

4  Theunis Meinderts van der Kooi, arbeider, is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 Rijperkerk (Frl), is overleden op woensdag 6 september 1826 Tietjerk (Frl). Theunis werd 89 jaar en 19 dagen.

Theunis trouwt (kerk) op maandag 8 juni 1772 Tietjerk (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Wijtske Bouwes, dochter van Bouwe Wierds en Bregtje Pieters. Wijtske is geboren op vrijdag 6 mei 1746 Suawoude (Frl), is overleden op donderdag 5 oktober 1826 Tietjerk (Frl). Wijtske werd 80 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Generatie IX

292  Louw Eelkes, meester timmerman, wonende Jelsum (Frl), is geboren rond 1640.

Louw was gehuwd met

293  Saap Alberts is gedoopt op donderdag 26 januari 1640 Britsum (Frl).

Van Louw en Saap zijn drie kinderen bekend:

1  Aagtje Louws is gedoopt op donderdag 16 oktober 1670 Jelsum (Frl).

2  Eelke Louws is gedoopt op maandag 1 januari 1674 Jelsum (Frl), zie 146.

3  Albert Louws is gedoopt in 1676 Jelsum (Frl).

294  Gosse Jacobs, boer, wonende Jelsum (Frl), is afkomstig uit Wijns (Frl).

Gosse trouwt (kerk) op donderdag 14 januari 1649 met de hoogstens 20-jarige

295  Jantien Johannes ook genaamd Jantje Johannes is geboren na 1628.

Van Gosse en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Gosses is gedoopt in 1667 Jelsum (Frl).

2  Lijsbet Gosses is afkomstig uit, is gedoopt op vrijdag 17 juni 1672 Jelsum (Frl), zie 147.

480  Willem Everts is geboren rond 1640 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

Willem trouwt (kerk) op donderdag 2 juni 1661 Minnertsga (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

481  Jildau Hoytes is geboren rond 1640 en afkomstig uit Minnertsga (Frl).

Van Willem en Jildau is een kind bekend:

1  Albert Willems is gedoopt op donderdag 4 oktober 1674 Minnertsga (Frl), zie 240.

484  Jan Johannes, schoenmaker, wonende Leeuwarden (Frl), is geboren rond 1640 en afkomstig uit Jellum (Frl).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 5 juni 1668 Leeuwarden (Frl), trouwt (kerk) op dinsdag 26 juni 1668 aldaar op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige

485  Trijntje Johannes is geboren rond 1640.

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Jellema is geboren rond 1672.

2  Albert Jans Jellema is geboren rond 1675, zie 242.

3  Jildert Jans Jellema, schoenmaker, wonende Leeuwarden (Frl), is geboren rond 1680.

492  Jacob Theunis, boer, is geboren rond 1640 Tietjerk (Frl), is overleden in 1724 Schilkampen onder Leeuwarden (Frl). Jacob werd ongeveer 84 jaar.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 19 december 1696 Leeuwarden (Frl) op ongeveer 56-jarige leeftijd (2) met Tjamke Jans.

Jacob trouwt (kerk) op donderdag 12 april 1668 Tietjerk (Frl) op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 33-jarige

493  Antje Ambrosius is geboren rond 1635.

Antje trouwt (kerk) rond 1657 op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Jan Jans, zie 990.

Van Jan en Antje is een kind bekend.<41>

Antje trouwt (kerk) op donderdag 30 september 1666 Tietjerk (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Abe Gerlofs.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1  Theunis Jacobs is geboren in 1677 Tietjerk (Frl), zie 246.

494  Klaas Sijtses, boer, wonende Tietjerk (Frl), is geboren rond 1655 Rijperkerk (Frl), is overleden na 1711 Tietjerk (Frl). Klaas werd minstens 56 jaar.

Klaas trouwt (kerk) op donderdag 27 juni 1675 Tietjerk (Frl) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 17-jarige

495  Maaike Jans is gedoopt op donderdag 23 mei 1658 Hardegarijp (Frl), is overleden na 1695 Tietjerk (Frl). Maaike werd minstens 37 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Klaas en Maaike zijn zes kinderen bekend:

1  Baukje Klases is gedoopt op dinsdag 24 juni 1681 Tietjerk (Frl).

2  Dieuwke Klases is gedoopt op donderdag 17 september 1682 Tietjerk (Frl), zie 247.

3  Jan Klases is gedoopt op dinsdag 7 maart 1684 Tietjerk (Frl).

4  Romke Klases is gedoopt op donderdag 18 oktober 1685 Tietjerk (Frl).

5  Baukje Klases is gedoopt op donderdag 5 juni 1687 Tietjerk (Frl).

6  Sipke Klases is gedoopt op dinsdag 1 maart 1689 Tietjerk (Frl).

498  Sipke Gabes is overleden voor 1695 Veenwouden (Frl).

Sipke trouwt (kerk) rond 1670 met

499  Trijntje Alberts is overleden in 1695 Veenwouden (Frl).

Van Sipke en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gabe Sipkes is geboren rond 1672.

2  Heine Sipkes is geboren rond 1674.

3  Dirtsen Sipkes is geboren in 1677 Veenwouden (Frl), zie 249.

4  Jetske Sipkes is geboren rond 1679.

5  Dieuke Sipkes is geboren rond 1682.

500  Tjitse Fokkes is geboren rond 1640 en afkomstig uit Beets (Frl).

Tjitse gaat in ondertrouw (kerk) in 1667 Hardegarijp (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

501  Sijtske Rienks is geboren rond 1640 en afkomstig uit Veenwouden (Frl).

Sijtske gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 27 februari 1659 Hardegarijp (Frl), trouwt (kerk) op dinsdag 11 maart 1659 aldaar op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met Tjerk Sjoerds. Tjerk is afkomstig uit Hardegarijp (Frl).

Van Tjitse en Sijtske is een kind bekend:

1  Rienk Tjitzes is geboren rond 1680 en afkomstig uit Veenwouden (Frl), is gedoopt op vrijdag 27 november 1716 Eestrum (Frl), zie 250.

502  Lieppe Tjallings, timmerman, wonende Eestrum (Frl), is geboren in 1656 aldaar.

Lieppe trouwt (kerk) op donderdag 4 juli 1680 Eestrum (Frl) op 24-jarige leeftijd met

503  Baukje Andries.

Van Lieppe en Baukje zijn zes kinderen bekend:

1  Andries Lieppes is gedoopt in 1684 Eestrum (Frl).

2  Antje Lieppes is gedoopt op donderdag 18 oktober 1685 Eestrum (Frl).

3  Andries Lieppes is gedoopt op zondag 26 december 1688 Eestrum (Frl).

4  Anskje Lieppes is gedoopt op donderdag 9 november 1690 Eestrum (Frl), zie 251.

5  Neeltje Lieppes is gedoopt op woensdag 15 januari 1698 Eestrum (Frl).

6  Seke Lieppes is gedoopt op donderdag 19 maart 1699 Eestrum (Frl).

504  Feitse Geales is gedoopt op donderdag 12 augustus 1638 Garijp (Frl), is overleden voor 1691 aldaar. Feitse werd hoogstens 52 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Feitse trouwt (kerk) op zondag 27 november 1661 Rijperkerk (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige

505  Dieuke Hedzers is gedoopt op donderdag 6 november 1636 Suawoude (Frl), is overleden na 1705. Dieuke werd minstens 69 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Feitse en Dieuke zijn zes kinderen bekend:

1  Geale Feitses is gedoopt op dinsdag 31 oktober 1662 Rijperkerk (Frl).

2  Hedser Feitses is gedoopt op zondag 14 december 1664 Rijperkerk (Frl).

3  Maaike Feitses is gedoopt op woensdag 9 maart 1667 Garijp (Frl).

4  Antje Feitses is gedoopt op zondag 26 februari 1673 Garijp (Frl).

5  Keimpe Feitses is geboren in 1680 Rijperkerk (Frl), zie 252.

6  Lysbeth Feitses is geboren rond 1685, is overleden in 1735 Rijperkerk (Frl). Lysbeth werd ongeveer 50 jaar.

506  Jan Heeres Cock is gedoopt op donderdag 12 maart 1676 Oenkerk (Frl).

Jan trouwt (kerk) in 1700 Oenkerk (Frl) op 24-jarige leeftijd met

507  Janke Mients.

Van Jan en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Jans is gedoopt op zondag 13 augustus 1702 Oenkerk (Frl).

2  Taetske Jans is gedoopt op zondag 6 juli 1704 Oenkerk (Frl), zie 253.

3  Riemke Jans is gedoopt op zondag 5 augustus 1708 Oenkerk (Frl).

4  Heere Jans is gedoopt op vrijdag 4 december 1711 Oenkerk (Frl).

508  Jurjen Steffens, wagenmaker, wonende Hardegarijp (Frl), is geboren rond 1643 en afkomstig uit Veenwouden (Frl), is overleden voor 1705 Hardegarijp (Frl). Jurjen werd hoogstens 62 jaar.

Jurjen trouwt (kerk) op woensdag 18 oktober 1684 Hardegarijp (Frl) op ongeveer 41-jarige leeftijd met de 22-jarige

509  Saakje Hendriks is gedoopt op dinsdag 2 mei 1662 Garijp (Frl).

Van Jurjen en Saakje is een kind bekend:

1  Meindert Jurjens is gedoopt op donderdag 9 juni 1689 Hardegarijp (Frl), zie 254.

510  Theunis Aukes, wonende Bergum (Frl), is geboren rond 1660.

Theunis trouwt (kerk) rond 1688 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige

511  Joukje Klazes is geboren rond 1671 Bergum (Frl), is overleden in 1731 aldaar. Joukje werd ongeveer 60 jaar.

Van Theunis en Joukje zijn acht kinderen bekend:

1  Grietje Theunis.

2  Klaas Theunis is gedoopt op zondag 1 januari 1690 Bergum (Frl).

3  Aukje Theunis is gedoopt op dinsdag 20 mei 1692 Bergum (Frl).

4  Baukje Theunis is gedoopt op donderdag 17 maart 1695 Bergum (Frl).

5  Antje Theunis is gedoopt op donderdag 25 april 1697 Bergum (Frl).

6  Wijtske Theunis is gedoopt op zondag 20 februari 1701 Bergum (Frl).

7  Theunis Theunis is gedoopt op zondag 15 april 1703 Bergum (Frl).

8  Hinke Theunis is geboren rond 1705 Bergum (Frl), zie 255.

Generatie X

584  Eelke Gerlofs.

Eelke was gehuwd met

585  Aagt Thomasdr is geboren rond 1615.

Van Eelke en Aagt zijn drie kinderen bekend:

1  Gerlof Eelkes, wonende Jelsum (Frl).

2  Trijn Eelkes.

3  Louw Eelkes is geboren rond 1640, zie 292.

586  Albert Luitiens ook genaamd Albert Luitjes, wonende Jelsum (Frl) en Britsum (Frl), is geboren rond 1610, is overleden voor 1666. Albert werd hoogstens 56 jaar.

Albert trouwt (kerk) in april 1632 Britsum (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

587  Siuw Jacobs is geboren rond 1610, is overleden voor 1666. Siuw werd hoogstens 56 jaar.

Van Albert en Siuw zijn acht kinderen bekend:

1  Saep Alberts is gedoopt Jelsum (Frl).

2  Luitien Alberts.

3  Jan Alberts is gedoopt op donderdag 27 september 1635 Britsum (Frl).

4  Jacob Alberts is gedoopt op zaterdag 26 december 1637 Britsum (Frl).

5  Saap Alberts is gedoopt op donderdag 26 januari 1640 Britsum (Frl), zie 293.

6  Trijntie Alberts is gedoopt na 1645.

7  Antie Alberts is geboren na 1654.

8  Aucke Alberts is geboren na 1658.

590  Johannes Namnes, boer.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 29 oktober 1626 Vrouwenparochie (Frl) met

591  Aeffke Berents ook genaamd Aafje Berends is afkomstig uit Wijns (Frl).

Van Johannes en Aeffke is een kind bekend:

1  Jantien Johannes is geboren na 1628, zie 295.

984  Theunis Douwes, boer, wonende Kleine Geest (Frl).

Theunis was gehuwd met

985  Dieuwer Doedes.

Van Theunis en Dieuwer is een kind bekend:

1  Jacob Theunis is geboren rond 1640 Tietjerk (Frl), zie 492.

986  Ambrosius Sijtses, boer, wonende Kleine Geest (Frl).

Ambrosius trouwt (kerk) op donderdag 16 september 1666 Tietjerk (Frl) (2) met Betske Sijbes.

Ambrosius trouwt (kerk) rond 1630 (1) met

987  Boukje Pieters is overleden voor 1666.

Van Ambrosius en Boukje is een kind bekend:

1  Antje Ambrosius is geboren rond 1635, zie 493.

988  Sijtse Leukes is geboren rond 1625, is overleden in augustus 1700 Rijperkerk (Frl). Sijtse werd ongeveer 75 jaar.

Sijtse trouwt (kerk) rond 1650 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

989  Dieuke Romkes is geboren rond 1625.

Van Sijtse en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Sijtses is geboren rond 1655 Rijperkerk (Frl), zie 494.

2  Romke Sijtses is gedoopt op donderdag 15 mei 1664 Rijperkerk (Frl).

990  (?) Jan Jans.

Jan trouwt (kerk) rond 1657 met de ongeveer 22-jarige

991  Antje Ambrosius is geboren rond 1635, zie 493.

Antje trouwt (kerk) op donderdag 30 september 1666 Tietjerk (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Abe Gerlofs, zie 493.

Antje trouwt (kerk) op donderdag 12 april 1668 Tietjerk (Frl) op ongeveer 33-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 28-jarige Jacob Theunis, zie 492.

Van Jacob en Antje is een kind bekend.<42>

Van Jan en Antje is een kind bekend:

1  Jan Jans.

996  Gabe Sipkes, boer, is geboren rond 1615, is overleden in 1695 Bergum (Frl). Gabe werd ongeveer 80 jaar.

997  N.N..

Van Gabe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Sipke Gabes, zie 498.

1.004  Tjalling Lieppes is geboren rond 1630.

Tjalling trouwt rond 1655 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

1.005  Tjitske Sjoerds is geboren rond 1630.

Van Tjalling en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Lieppe Tjallings is geboren in 1656 Eestrum (Frl), zie 502.

2  Antje Tjallings is geboren rond 1658 Eestrum (Frl).

3  Sjoerd Tjallings is geboren rond 1660 Eestrum (Frl).

1.008  Geale Hayes, boer, wonende Garijp (Frl), is geboren rond 1600, is overleden voor 1661 aldaar. Geale werd hoogstens 61 jaar.

Geale trouwt (kerk) voor 1622 op hoogstens 22-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige

1.009  Marij Fetses is geboren rond 1600, is overleden voor 1658. Marij werd hoogstens 58 jaar.

Van Geale en Marij zijn zes kinderen bekend:

1  Keimpe Geales.

2  Lysbeth Geales.

3  Haye Geales is overleden voor 1661.

4  Antje Geales.

5  Yd Geales.

6  Feitse Geales is gedoopt op donderdag 12 augustus 1638 Garijp (Frl), zie 504.

1.010  Hedzer Sjoerds, wonende Suawoude (Frl), is geboren rond 1600.

Hedzer trouwt (kerk) op donderdag 20 maart 1636 Suawoude (Frl) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige

1.011  Antje Gerrits is geboren rond 1600.

Van Hedzer en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Hedsers, wonende Hardegarijp (Frl) en Leeuwarden (Frl).

2  Sjoerd Hedsers, wonende Hardegarijp (Frl) en Rinsumageest (Frl), is gedoopt op maandag 14 maart 1633 Suawoude (Frl).

Sjoerd was gehuwd met Beitske Jelles.

3  Dieuke Hedzers is gedoopt op donderdag 6 november 1636 Suawoude (Frl), zie 505.

1.012  Heere Jans, smid, wonende Oenkerk (Frl), is geboren rond 1635.

Heere trouwt voor 1660 op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Nin Hendricks.

Heere gaat in ondertrouw (kerk) in mei 1675 Oenkerk (Frl) op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige

1.013  Helena Vittu is gedoopt op vrijdag 23 april 1649 's-Gravenhage (Zhl).

Van Heere en Helena zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Heeres Cock is gedoopt op donderdag 12 maart 1676 Oenkerk (Frl), zie 506.

2  Maria Heeres is gedoopt op zondag 25 september 1678 Oenkerk (Frl).

3  Marinus Heeres is gedoopt op donderdag 18 januari 1680 Oenkerk (Frl).

4  Marijke Heeres is gedoopt op donderdag 28 januari 1683 Oenkerk (Frl).

5  Claes Heeres is gedoopt op donderdag 28 februari 1692 Oenkerk (Frl).

1.016  Steffen Jurjens is geboren rond 1615.

Steffen trouwt rond 1640 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

1.017  Auck Geerts is geboren rond 1615, is overleden voor 1658. Auck werd hoogstens 43 jaar.

Van Steffen en Auck zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Steffens is geboren rond 1641.

2  Jurjen Steffens is geboren rond 1643 en afkomstig uit Veenwouden (Frl), zie 508.

3  Sijcke Steffens is geboren rond 1645.

4  Ael Steffens is geboren rond 1649.

5  Auck Steffens is geboren rond 1653.

1.018  Hendrik Johannes is geboren rond 1630.

Hendrik trouwt (kerk) op woensdag 2 december 1654 Tietjerk (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

1.019  Trijntje Jacobs is geboren rond 1630.

Van Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Saakje Hendriks is gedoopt op dinsdag 2 mei 1662 Garijp (Frl), zie 509.

1.020  Auke Klazes is geboren rond 1640, is overleden voor 1690 Bergum (Frl). Auke werd hoogstens 50 jaar.

Auke trouwt (kerk) op donderdag 7 mei 1676 Bergum (Frl) op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met Fetje Gaatzes. Fetje is afkomstig uit Oostermeer (Frl).

1.021  N.N..

Van Auke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Theunis Aukes is geboren rond 1660, zie 510.

1.022  Klaas Jacobs is geboren rond 1640 en afkomstig uit Bergum (Frl), is overleden in 1701 aldaar. Klaas werd ongeveer 61 jaar.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 1 april 1670 Eestrum (Frl) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

1.023  Rinskje Sijbrens is geboren rond 1640 en afkomstig uit Eestrum (Frl).

Rinskje trouwt voor 1667 op hoogstens 27-jarige leeftijd (1) met Klaas Annes.

Van Klaas en Rinskje is een kind bekend:

1  Joukje Klazes is geboren rond 1671 Bergum (Frl), zie 511.

Generatie XI

1.174  Jacob ....

1.175  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuke Jacobs is geboren rond 1605.

Dieuke trouwt in 1630 op ongeveer 25-jarige leeftijd met Eelke Ates.

2  Siuw Jacobs is geboren rond 1610, zie 587.

3  Hidke Jacobs ook genaamd Hittie Jacobs is geboren rond 1620.

Hidke trouwt (kerk) op donderdag 24 januari 1641 Britsum (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Dirck Sjoukes ook genaamd Dirk Sjoukes. Dirck, wonende Hijum (Frl). Hidke trouwt op zaterdag 13 oktober 1657 Gerecht Menaldumadeel (Frl) op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met Ocke Ypes. Ocke, wonende Marssum (Frl).

1.968  Douwe Theunis.

Douwe was gehuwd met

1.969  Grietje Clases.

Van Douwe en Grietje is een kind bekend:

1  Theunis Douwes, zie 984.

1.976  Leuke Sjoerds is geboren rond 1600, is overleden na 1665 Rijperkerk (Frl). Leuke werd minstens 65 jaar.

Leuke trouwt rond 1620 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

1.977  Trijntje Sijtses is geboren rond 1600, is overleden na 1658 Rijperkerk (Frl). Trijntje werd minstens 58 jaar.

Van Leuke en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Sijtse Leukes is geboren rond 1625, zie 988.

2  Pieter Leukes is geboren rond 1635 Rijperkerk (Frl), is overleden rond 1724 Oostermeer (Frl). Pieter werd ongeveer 89 jaar.

3  Reinsch Leukes is geboren rond 1640 Rijperkerk (Frl).

2.016  Haye Wytses is geboren in 1562 Beets (Frl), is overleden op vrijdag 7 juni 1641 Suameer (Frl). Haye werd 79 jaar.

Haye was gehuwd met

2.017  Houck Sierds is geboren rond 1570, is overleden op woensdag 20 november 1641 Suameer (Frl). Houck werd ongeveer 71 jaar.

Van Haye en Houck zijn zeven kinderen bekend:

1  Jouck Haijes.

2  Jarich Haijes.

3  Tietske Haijes.

4  Wijtse Haijes.

5  Luts Haijes.

6  Binnert Haijes.

7  Geale Hayes is geboren rond 1600, zie 1.008.

2.018  Fetse Botes is geboren rond 1560, is overleden na 1640 Garijp (Frl). Fetse werd minstens 80 jaar.

Fetse trouwt rond 1595 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

2.019  Rins Keimpes Wiarda is geboren rond 1575, is overleden na 1627. Rins werd minstens 52 jaar.

Van Fetse en Rins zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Fetses.

2  Elizabeth Fetses Wiarda.

3  Bote Fetses.

4  Marij Fetses is geboren rond 1600, zie 1.009.

2.026  Marinus Vittu, pasteibakker, wonende 's-Gravenhage (Zhl), is geboren rond 1620, is overleden in 1650 aldaar. Marinus werd ongeveer 30 jaar.

Marinus trouwt (kerk) op woensdag 22 april 1648 's-Gravenhage (Zhl) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige

2.027  Maria Alewijns van Swanenburch is geboren rond 1620.

Maria trouwt (kerk) op dinsdag 13 augustus 1652 's-Gravenhage (Zhl) op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Dirk Harmensz de Cocq. Dirk, pasteibakker, is geboren Groningen (Grn).

Van Marinus en Maria is een kind bekend:

1  Helena Vittu is gedoopt op vrijdag 23 april 1649 's-Gravenhage (Zhl), zie 1.013.

2.034  Geert Harmens is geboren rond 1580, is overleden voor 1658 Surhuisterveen (Frl). Geert werd hoogstens 78 jaar.

Geert trouwt rond 1605 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

2.035  Ded Ritskes is geboren rond 1580, is overleden voor 1658 Surhuisterveen (Frl). Ded werd hoogstens 78 jaar.

Van Geert en Ded zijn zes kinderen bekend:

1  Ael Geerts is overleden voor 1658.

2  Ied Geerts, wonende Twijzel (Frl).

3  Harmen Geerts, wagenmaker, wonende Bergum (Frl), is geboren rond 1606.

4  Claes Geerts, wonende Surhuisterveen (Frl), is geboren rond 1608.

5  Engbert Geerts is geboren rond 1610, is overleden voor 1658. Engbert werd hoogstens 48 jaar.

Engbert was gehuwd met N.N..

6  Auck Geerts is geboren rond 1615, zie 1.017.

Generatie XII

4.032  Wijtse Haijes, wonende Beets (Frl), is geboren rond 1530, is overleden voor 1591 aldaar. Wijtse werd hoogstens 61 jaar.

Wijtse trouwt rond 1560 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

4.033  Jouck ... is geboren rond 1530, is overleden na 1591. Jouck werd minstens 61 jaar.

Van Wijtse en Jouck zijn vier kinderen bekend:

1  Syouck Wijtsedr.

2  Wijb Wijtsedr.

3  Auck Wijtses.

4  Haye Wytses is geboren in 1562 Beets (Frl), zie 2.016.

4.034  Sierd Riencks, wonende Garijp (Frl) en Beets (Frl), is geboren rond 1540, is overleden na 1603 aldaar. Sierd werd minstens 63 jaar.

Sierd was gehuwd met

4.035  Auck Wijbes is geboren rond 1540.

Auck was eerder gehuwd (1) met Gosse Bottes Schroetsma.

Van Sierd en Auck is een kind bekend:

1  Houck Sierds is geboren rond 1570, zie 2.017.

4.036  Bothe Lieuwes.

4.037  N.N..

Van Bothe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Fetse Botes is geboren rond 1560, zie 2.018.

4.038  Keimpe Sjoerds Wiarda is geboren in 1544 Garijp (Frl), is overleden op zondag 24 augustus 1625 Leeuwarden (Frl). Keimpe werd 81 jaar.

Keimpe trouwt (kerk) op zondag 2 juli 1606 Leeuwarden (Frl) op 62-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 56-jarige Sas Rommerts Ulenborch, dochter van Rommert Pyters en Anna Hendricksdr.. Sas is geboren 1549 of 1550, is overleden op woensdag 15 maart 1634 Leeuwarden (Frl). Sas werd hoogstens 84 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Keimpe trouwt rond 1570 op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige

4.039  Anna Tjaerds is geboren rond 1550 Sneek (Frl).

Van Keimpe en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Ael Keimpes Wiarda.

2  Sjoerd Keimpes Wiarda.

3  Rins Keimpes Wiarda is geboren rond 1575, zie 2.019.

4.054  Alewijn Alewijns van Swanenburch, lakenbereider, wonende 's-Gravenhage (Zhl).

Alewijn trouwt (kerk) op zondag 15 november 1626 (2) met Jannetje Thijssen Vroolijck. Jannetje is geboren Steenwijk (Ovl).

4.055  N.N..

Van Alewijn en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Maria Alewijns van Swanenburch is geboren rond 1620, zie 2.027.

Generatie XIII

8.070  Wijbe Melles, wonende Bergum (Frl), is geboren rond 1500.

8.071  N.N..

Van Wijbe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Auck Wijbes is geboren rond 1540, zie 4.035.

8.076  Sjoerd Wopkes, wonende Garijp (Frl), is geboren rond 1510 en afkomstig uit.

Sjoerd trouwt rond 1540 op ongeveer 30-jarige leeftijd met

8.077  Anna Keimpes Martena.

Van Sjoerd en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Gabbe Sjoerds Wiarda.

2  Ymck Sjoerds Wiarda.

3  Doecke Sjoerds Wiarda.

4  Ype Sjoerds Wiarda.

5  Keimpe Sjoerds Wiarda is geboren in 1544 Garijp (Frl), zie 4.038.

8.078  Tyaerdt Watses is geboren rond 1515 Sneek (Frl), is overleden voor 1573. Tyaerdt werd hoogstens 58 jaar.

Tyaerdt was gehuwd met

8.079  Eetys Aerxdr.

Van Tyaerdt en Eetys zijn drie kinderen bekend:

1  Watse Tjaerds, wonende Oldeboorn (Frl).

2  Syts Tjaerds.

3  Anna Tjaerds is geboren rond 1550 Sneek (Frl), zie 4.039.

Generatie XIV

16.152  Wopke Sjoerds is geboren rond 1480 Garijp (Frl), is overleden na 1558 aldaar. Wopke werd minstens 78 jaar.

Wopke trouwt (kerk) rond 1500 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

16.153  Aduwa Bottes van Douwama is geboren rond 1480 Jislum (Frl), is overleden Garijp (Frl).

Van Wopke en Aduwa is een kind bekend:

1  Sjoerd Wopkes is geboren rond 1510 en afkomstig uit, zie 8.076.

16.154  Keimpe Martena.

16.155  N.N..

Van Keimpe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Anna Keimpes Martena, zie 8.077.

16.156  Watthie Hanses.

Watthie was gehuwd met

16.157  Sydts ....

Van Watthie en Sydts zijn vier kinderen bekend:

1  Hoecke Watthies.

2  Sygher Watthies.

3  Hansck Watthies.

4  Tyaerdt Watses is geboren rond 1515 Sneek (Frl), zie 8.078.

16.158  Aerck Inties, wonende Oldeboorn (Frl).

16.159  N.N..

Van Aerck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Eetys Aerxdr, zie 8.079.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Johannes Dijkstra is geboren op woensdag 25 september 1912 Stiens (Frl), is overleden op maandag 7 oktober 1912 aldaar. Johannes werd 12 dagen.

2)  Hendrikje Dijkstra, apothekersassistente en verpleegkundige in psychiatrische inrichting, is geboren op donderdag 19 februari 1914 Stiens (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1995 Veenwouden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 4 augustus 1995 Goutum (Frl). Hendrikje werd 81 jaar, 5 maanden en 12 dagen. Hendrikje trouwt op woensdag 29 november 1939 Stiens (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik de Jong, zoon van Binnert Sjoerds de Jong en Woltje Symons Gerritzen. Hendrik, notarisklerk en hoofdboekhouder bij Waterleidingbedrijf Friesland, is geboren op donderdag 25 februari 1909 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1980 Leeuwarden (Frl). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

3)  Johannes Oege Dijkstra is geboren op donderdag 14 maart 1918 Stiens (Frl), is overleden op maandag 19 november 1928 Leeuwarden (Frl). Johannes werd 10 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4)  Dieuwke Dijkstra is geboren op vrijdag 19 december 1919 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 27 februari 2002 Leeuwarden (Frl), is gecremeerd op maandag 4 maart 2002 aldaar. Dieuwke werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen. Dieuwke trouwt op woensdag 7 januari 1942 Huizum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hette Korte, zoon van Abel Geerts Korte en Martha Stelma. Hette, smid en leraar, wonende Stiens (Frl) en Harlingen (Frl), is geboren op zaterdag 27 februari 1915 Lioessens (Frl), is overleden op maandag 4 augustus 1975 Harlingen (Frl). Hette werd 60 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

5)  Abraham Hindriks van der Kooi. Abraham is overleden voor 1828.

6)  Trijntje trouwt op zaterdag 15 november 1828 Bedum (Grn) met Ouwe.

7)  Ouwe trouwt (kerk) op zondag 7 juli 1793 Bedum (Grn) met Jantje.

8)  Jantje Derks Oosterhof, dochter van Derk Sijbrants en Antje Jans. Jantje is geboren op woensdag 6 februari 1765 Stedum (Grn), is gedoopt op zondag 10 februari 1765 aldaar, is overleden op maandag 10 februari 1817 Bedum (Grn). Jantje werd 52 jaar en 4 dagen.

9)  Ouwe trouwt op donderdag 10 juli 1817 Bedum (Grn) met Itje.

10)  Jan Stevens Slogteren. Jan is overleden voor 1828.

11)  Itje Derks Teisman, dochter van Derk Pieters en Aaltje Reinjes. Itje is geboren op zondag 7 november 1784 Onderwierum (Grn), is overleden op dinsdag 17 oktober 1826 Bedum (Grn). Itje werd 41 jaar, 11 maanden en 10 dagen. Itje was eerder gehuwd (1) met Jan Stevens Slogteren.

12)  Ouwe Reerts Tuinman, zoon van Reert Cornelis en Jantje Roelofs. Ouwe, dagloner, is geboren Sint_Annen (Grn), is gedoopt op zaterdag 7 juli 1770 Ten Boer (Grn), is overleden op dinsdag 16 september 1834. Ouwe werd 64 jaar, 2 maanden en 9 dagen. Ouwe was eerder gehuwd (1) met Jantje Derks Oosterhof. Ouwe was eerder gehuwd (2) met Itje Derks Teisman.

13)  Jacob Klazes Veldman. Jacob is overleden voor 1861.

14)  Lutske trouwt op zaterdag 6 augustus 1831 met Bernd.

15)  Bernd Gerdner ook genaamd Berend, zoon van Hendrik Gerdner en Enne Drekman. Bernd, linnenwever, is geboren in 1801 Burgsteinfurt (Duitsland).

16)  Hiltje trouwt op maandag 29 mei 1843 Tietjerksteradeel (Frl) met Wessel.

17)  Wessel Tietes Kamminga, zoon van Tiete Pieters Kamminga (24) en Lutske Wessels Nieuwenhuis. Wessel, arbeider, wonende Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 22 september 1818 aldaar, is overleden op donderdag 16 maart 1848 aldaar. Wessel werd 29 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

18)  Pieter Tietes Kamminga, linnenwever, wonende Britsum (Frl), is geboren op dinsdag 19 december 1809 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 21 januari 1810 aldaar, is overleden op vrijdag 22 mei 1885 Eestrum (Frl). Pieter werd 75 jaar, 5 maanden en 3 dagen. Pieter trouwt op woensdag 12 mei 1830 Tietjerksteradeel (Frl) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje Rinzes Ferwerda, dochter van Rinse Doekes Ferwerda en Taetske Sjoerds Groenewoud. Antje is geboren op donderdag 12 maart 1807 Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 29 maart 1807 aldaar, is overleden op woensdag 3 februari 1841 Kooten Gemeente Achtkarspelen (Frl). Antje werd 33 jaar, 10 maanden en 22 dagen. Pieter trouwt op zaterdag 12 maart 1842 Tietjerksteradeel (Frl) op 32-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Saapke Hobbes de Vries, dochter van Hobbe Jacobs de Vries en Marike Wessels Nieuwenhuis. Saapke, dienstmeid, is geboren op zondag 19 maart 1809 Oudega (Smallingerland ) (Frl), is gedoopt op zondag 16 april 1809 aldaar, is overleden op zaterdag 18 september 1847 Eestrum (Frl). Saapke werd 38 jaar, 5 maanden en 30 dagen. Pieter trouwt op zaterdag 7 april 1849 Tietjerksteradeel (Frl) op 39-jarige leeftijd (3) met de 30-jarige Hiltje Everts Postma, dochter van Evert Evert Postma en Aukje Jans van der Veen. Hiltje is geboren op donderdag 12 november 1818 Hardegarijp (Frl). Hiltje was eerder gehuwd (1) met Wessel Tietes Kamminga.

19)  Hiltje trouwt op zaterdag 7 april 1849 Tietjerksteradeel (Frl) met Pieter.

20)  Pieter trouwt op woensdag 12 mei 1830 Tietjerksteradeel (Frl) met Antje.

21)  Antje Rinzes Ferwerda, dochter van Rinse Doekes Ferwerda en Taetske Sjoerds Groenewoud. Antje is geboren op donderdag 12 maart 1807 Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 29 maart 1807 aldaar, is overleden op woensdag 3 februari 1841 Kooten Gemeente Achtkarspelen (Frl). Antje werd 33 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

22)  Pieter trouwt op zaterdag 12 maart 1842 Tietjerksteradeel (Frl) met Saapke.

23)  Saapke Hobbes de Vries, dochter van Hobbe Jacobs de Vries en Marike Wessels Nieuwenhuis. Saapke, dienstmeid, is geboren op zondag 19 maart 1809 Oudega (Smallingerland ) (Frl), is gedoopt op zondag 16 april 1809 aldaar, is overleden op zaterdag 18 september 1847 Eestrum (Frl). Saapke werd 38 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

24)  Pieter Tietes Kamminga, zoon van Tiete Pieters Kamminga (24) en Lutske Wessels Nieuwenhuis. Pieter, linnenwever, wonende Britsum (Frl), is geboren op dinsdag 19 december 1809 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 21 januari 1810 aldaar, is overleden op vrijdag 22 mei 1885 Eestrum (Frl). Pieter werd 75 jaar, 5 maanden en 3 dagen. Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Rinzes Ferwerda. Pieter was eerder gehuwd (2) met Saapke Hobbes de Vries.

25)  Wessel Tietes Kamminga, arbeider, wonende Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 22 september 1818 aldaar, is overleden op donderdag 16 maart 1848 aldaar. Wessel werd 29 jaar, 5 maanden en 23 dagen. Wessel trouwt op maandag 29 mei 1843 Tietjerksteradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hiltje Everts Postma, dochter van Evert Evert Postma en Aukje Jans van der Veen. Hiltje is geboren op donderdag 12 november 1818 Hardegarijp (Frl). Hiltje was later gehuwd (2) met Pieter Tietes Kamminga.

26)  Trijntje Jans Luxen is geboren op zondag 16 februari 1783 Stiens (Frl).

27)  Symen Jans Luxen is geboren op zondag 15 augustus 1784 Stiens (Frl).

28)  Janke Jans Luxen is geboren op zondag 27 november 1785 Stiens (Frl).

29)  Wietske Jans Luxen is geboren op woensdag 30 mei 1787 Stiens (Frl).

30)  Lysbet Jans Luxen is geboren op zondag 1 juni 1788 Stiens (Frl).

31)  Hendrik Jans Luxen is geboren op vrijdag 31 juli 1789 Stiens (Frl).

32)  Saapke Jans Luxen is geboren op dinsdag 16 november 1790 Stiens (Frl), is gedoopt op zondag 23 januari 1791 aldaar. Saapke was gehuwd met Frans Iedes Dokter.

33)  Baukje Jans Luxen is geboren op dinsdag 27 november 1792 Stiens (Frl).

34)  Ane Dirks Tamminga is gedoopt op zondag 26 augustus 1753 Ried (Frl), is overleden voor oktober 1759. Ane werd hoogstens 6 jaar, 1 maand en 5 dagen.

35)  Fokje Dirks Tamminga is gedoopt op dinsdag 4 april 1758 Ried (Frl), is overleden op zondag 23 april 1758 aldaar. Fokje werd 19 dagen.

36)  Aaltie trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1791 Garijp (Frl) met Klaas.

37)  Klaas Lieuwes. Klaas is afkomstig uit Eernewoude (Frl).

38)  Saapke Keimpes is gedoopt op zondag 25 maart 1703 Oenkerk (Frl).

39)  Dieuke Keimpes is gedoopt op zondag 8 november 1705 Oenkerk (Frl).

40)  Feitse Keimpes is geboren rond 1719.

41)  Jan Jans.

42)  Theunis Jacobs, boer en kooiker, wonende op de 'Kobbekooi' onder Suawoude (Frl), is geboren in 1677 Tietjerk (Frl), is overleden in 1743 Suawoude (Frl). Theunis werd 66 jaar. Theunis trouwt (kerk) op zondag 3 oktober 1706 Tietjerk (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Dieuwke Klases, zie 247.


Index

...

Dieuwke (?-?) 43; Jouck (1530-1591) 4.033; Klaasje (?-?) 23; Meindert (?-?) 42; Sydts (?-?) 16.157; Trijntje (?-?) 101.

Aelfs

Jan (?-?) 19.

Aerxdr

Eetys (?-?) 8.079.

Alberts

Aaltje (?-?) 127; Antie (1654-?) 587; Aucke (1658-?) 587; Houkje (?-?) 75; Jacob (1637-?) 587; Jan (1635-?) 587; Luitien (?-?) 587; Saap (1640-?) 293; Saep (?-?) 587; Trijntie (1645-?) 587; Trijntje (?-1695) 499; Willem (1710-1777) 120.

Allema

Wopkje Hendriks (?-?) 61.

Alles

Hendrik (?-?) 100.

Ambrosius

Antje (1635-?) 493.

Andries

Baukje (?-?) 503.

Annes

Klaas (?-?) 1.023.

Arends

Janke (?-?) 30.

Arjans

Geeske (?-?) 79.

Ates

Eelke (?-?) 1.175.

Aukes

Ruurd (?-1738) 244; Theunis (1660-?) 510.

Berends

Aafje (?-?) 591.

Berents

Aeffke (?-?) 591.

Boeles

Jitse (?-1826) 61.

Botes

Fetse (1560-1640) 2.018.

Botma

Lijsbert Johannes (?-?) 9.

Bouwes

Klaas (?-?) 123; Wijtske (1746-1826) 255.

Braak

Marijke Oeges (?-?) 7.

Brandsma

Hiske Hilbrands (1795-1872) 17.

Brants

Ruiertie (?-?) 141.

Broksma

Hein Lolkes (?-?) 31; Lolke Heins (1801-?) 31.

Bruinsma

Jan Beerends (1779-1836) 23; Ymkje Annes (?-?) 63.

Clases

Grietje (?-?) 1.969.

Cock

Jan Heeres (1676-?) 506.

Cocq, de

Dirk Harmensz (?-?) 2.027.

Cornelis

Aaltje (1706-?) 249; Maaike (1715-?) 249; Reert (?-1781) *7; Sipke (1709-1790) 124; Trijntje (?-?) 31; Trijntje (1704-?) 249; Wopke (1718-?) 249.

Dekker

Hendrik Keimpes (?-?) 19; Tjitske Hendriks (1783-1857) 19.

Dijkstra

Aaltje Klazes (?-?) 23; Dieuwke (1919-2002) *4; Dirk Oeges (1774-1823) 17; Douwe Oeges (1777-1841) 17; Eeltje Johannes (1823-1905) 9; Frouwkje Oeges (1860-1936) 3; Gerrit Johannes (1887-1948) 3; Gerrit Oeges (1847-1927) 5; Hendrikje (1914-1995) *2; Jan Oeges (1772-1841) 17; Jannigje Johannes (1817-1900) 9; Jannigje Johannes (1875-1967) 3; Johannes (1912-1912) *1; Johannes Oege (1918-1928) *3; Johannes Oeges (1793-1858) 8; Johannes Oeges (1844-1927) 2; Maaike Oeges (1849-1867) 5; Minke Johannes (1815-1833) 9; Oege Jans (1750-1801) 16; Oege Johannes (1813-1813) 9; Oege Johannes (1820-1888) 4; Oege Johannes (1877-1897) 3; Oege Oeges (1785-1851) 17; Pietje Oeges (1854-1870) 5; Sybe Johannes (1826-1895) 9; Tiete Johannes (1884-1960) 1; Trijntje Johannes (1876-1942) 3; Vroukjen Rientzes (?-?) 9; Windtje Oeges (1851-1871) 5.

Dikstra

Douwe Oeges (1777-1841) 17.

Dirks

Geertje (?-?) 17; IJsbrand (1741-?) 35; Jannigje (1749-1807) 17; Johannes (1743-?) 35; Lysbeth (1746-?) 35; Maartje (?-?) 71; Maartje (1757-?) 35; Wessel (?-?) 24.

Doedes

Dieuwer (?-?) 985.

Dokter

Frans Iedes (?-?) *32.

Doornbos

Sijmentje Jans (1790-1844) 19.

Douwama, van

Aduwa Bottes (1480-?) 16.153.

Douwes

Antie (1718-?) 71; Dieuwke (1743-1819) 61; Dirk (1724-?) 71; IJsbrand (1734-?) 71; Jan (1727-?) 71; Lijsbeth (1731-?) 71; Reinder (1711-1715) 71; Reinder (1715-1720) 71; Ruurd (1742-1788) 123; Theunis (?-?) 984; Trijntje (?-1744) 245; Trijntje (1713-?) 35.

Douwis

Trijntie (?-?) 141.

Drekman

Enne (?-?) *15.

Eelkes

Gerlof (?-?) 585; Louw (1640-?) 292; Saapke (1699-?) 73; Trijn (?-?) 585.

Eeltjes

Geertie (1781-1794) 19.

Everts

Willem (1640-?) 480.

Feijes

Geert (?-?) 31.

Feitses

Antje (1673-?) 505; Geale (1662-?) 505; Hedser (1664-?) 505; Keimpe (1680-1769) 252; Lysbeth (1685-1735) 505; Maaike (1667-?) 505.

Ferwerda

Aan Dirks Ferwerda (1830-?) 13; Antje Rinzes (1807-1841) *16, *21, *22; Fokke Durks (?-1899) 3; Lieuwe Jans (1855-?) 7; Rinse Doekes (?-?) *16, *21; Ybeltje (1891-1972) 3.

Fetses

Antje (?-?) 2.019; Bote (?-?) 2.019; Marij (1600-1658) 1.009.

Floris

Aaltie (1743-?) 123.

Fokkes

Claas (?-?) 253; Grietje (?-?) 19; Jacob (?-?) 63; Tjitse (1640-?) 500.

Folkerts

Syke (1725-1757) 52.

Fopma

Grietje Roelofs (1890-1968) 1; Roelof Riemers (1857-1930) 1.

Gaatzes

Fetje (?-?) 1.020.

Gabes

Sipke (?-1695) 498.

Geales

Antje (?-?) 1.009; Feitse (1638-1691) 504; Haye (?-1661) 1.009; Keimpe (?-?) 1.009; Lysbeth (?-?) 1.009; Yd (?-?) 1.009.

Geert

Egbert (?-?) 58.

Geerts

Ael (?-1658) 2.035; Auck (1615-1658) 1.017; Claes (1608-?) 2.035; Engbert (1610-1658) 2.035; Harmen (1606-?) 2.035; Ied (?-?) 2.035.

Gelder

Beert Daams (?-?) 82; Jannigje Beerts (1712-1777) 41.

Gerbens

IJtje (?-?) 31.

Gerdner

Bernd (1801-?) 24, *15; Hendrik (?-?) *15.

Gerkes

Gerryt (1700-1768) 40.

Gerks

Grietje (?-?) 51.

Gerlofs

Abe (?-?) 493, 991; Eelke (?-?) 584.

Germeraad

Gerrit Hendriks (1855-?) 7; Hendrik (?-?) 7.

Gerrits

Antje (1600-?) 1.011.

Gerritzen

Woltje Symons (1874-1941) *2.

Gerryts

Arjaantje (1738-?) 41; Aukje (1740-?) 41; Beert (1746-?) 41; Cornelis (1735-1809) 20; Gerke (1752-1752) 41; Rinske (1743-?) 41; Rinske (1744-?) 41; Rinske (1749-?) 41.

Gosses

Antie (1667-?) 295; Lijsbet (1672-1747) 147.

Groenewoud

Taetske Sjoerds (?-?) *16, *21.

Haan

Hendrik Eelkes (?-?) 31; Jan Hendriks (1805-1873) 31.

Haijes

Binnert (?-?) 2.017; Jarich (?-?) 2.017; Jouck (?-?) 2.017; Luts (?-?) 2.017; Tietske (?-?) 2.017; Wijtse (?-?) 2.017; Wijtse (1530-1591) 4.032.

Hanses

Watthie (?-?) 16.156.

Harmens

Aaltie (1749-?) 123; Cornelis (1675-1721) 248; Geert (1580-1658) 2.034.

Hayes

Geale (1600-1661) 1.008.

Hedsers

Sjoerd (1633-?) 1.011; Trijntje (?-?) 1.011.

Hedzers

Antje (?-?) 253; Dieuke (1636-1705) 505.

Heemstra

Trijntje Douwes (1804-1875) 31.

Heeres

Claes (1692-?) 1.013; Maria (1678-?) 1.013; Marijke (1683-?) 1.013; Marinus (1680-?) 1.013; Saapke (?-?) 252.

Hendricks

Nin (?-?) 1.012.

Hendricksdr.

Anna (?-?) 4.038.

Hendriks

Baukjen (?-1793) 36; Boukjen (?-?) 127; Gatske (?-?) 31; Harmannus (?-?) 253; Saakje (1662-?) 509; Tjaltje (?-?) 63.

Heslinga

Petrus Sipkes (?-?) 19; Pietje Petrus (1801-?) 19.

Hiemstra

Baukje Douwes (1808-1883) 31; Dieuwke Douwes (1802-1863) 15; Douwe Pieters (1773-1844) 30; Hinke Douwes (1800-1866) 31; Jacob Pieters (1783-1845) 61; Pieter Douwes (1798-1877) 31; Rienk Douwes (1806-?) 31; Trijntje Pieters (1767-1848) 61.

Hoekstra

Theunis Douwes (1747-1820) 123; Willemke Hendriks (1778-1815) 17.

Hof

Trijntje Jans (?-?) 57.

Hoitsma

Tjamme Lourens (?-?) 7.

Hommes

Froukje (?-?) 75; Geertje (1722-1778) 37; Gertie (1722-1778) 37; Marie (1716-?) 75; Pieter (?-?) 75; Trijntje (?-?) 75.

Horjus

Frans Klazes (?-?) 7; Ypkje (1850-1910) 7; Ypkjen Franzes (1850-1910) 7.

Hoving

Simen Klazen (?-?) 19; Trijntje Sijmens (1793-1859) 19.

Hoytes

Jildau (1640-?) 481.

Idses

Ymkjen (?-?) 73.

IJsbrands

Floris (?-?) 123.

Inties

Aerck (?-?) 16.158.

Jacobs

Antie (1716-?) 45; Dieuke (1605-?) 1.175; Gerbrich (?-1729) 211; Gosse (?-?) 294; Harmen (?-?) 123; Hidke (1620-?) 1.175; Hittie (1620-?) 1.175; Jeltie (1722-?) 45; Klaas (1640-1701) 1.022; Martje (1675-?) 241; Pijtter (1719-?) 45; Riemke (1709-?) 45; Riemkje (1712-?) 45; Siuw (1610-1666) 587; Theunis (1677-1743) 246, *42; Tjitske (?-?) 35; Trijntie (1731-?) 45; Trijntje (1630-?) 1.019; Welmoed (1711-?) 45; Welmoed (1714-?) 45.

Jans

Aafke (?-?) 127; Aaltje (?-?) 24; Anna Catharina (?-?) 63; Antje (?-?) 61, *8; Antje (1702-?) 507; Beerend (?-?) 23; Heere (1635-?) 1.012; Heere (1711-?) 507; Hinke (1750-1809) 63; Jan (?-?) 493, 990, 991, *41; Janke (1762-?) 127; Keimpe (1751-?) 127; Maaike (1658-1695) 495; Oeds (1750-1801) 16; Riemke (1708-?) 507; Taetske (1704-?) 253; Teetske (1755-?) 127; Tjamke (?-?) 492; Wilmtjen (1761-?) 19; Zijke (1838-?) 17.

Jansen

Baukje (?-?) 63; Jan (?-?) 63; Reinder (?-1707) 140.

Jellema

Albert Jans (1675-1726) 242; Jildert Jans (1680-?) 485; Johannes (1672-?) 485; Trijntje Alberts (1709-?) 121.

Jelles

Beitske (?-?) 1.011.

Jentjes

Klaas (?-?) 63.

Jitses

Boele (?-?) 61.

Jochems

Grietje (?-?) 59; Jouke (?-?) 56.

Johannes

Dirk (?-?) 17; Dirk (1739-?) 34; Hendrik (1630-?) 1.018; Jan (1640-?) 484; Jantien (1628-?) 295; Jantje (1628-?) 295; Rinske (?-?) 83; Trijntje (1640-?) 485.

Jong, de

Arjen Arjens (?-?) 17; Binnert Sjoerds (1874-1956) *2; Claas Pytters (1770-?) 23; Hendrik (1909-1980) *2; Lolkjen Ypes (?-?) 7; Maaike Pieters (1776-1830) 11; Meindu Arjens (1774-1838) 17; Meinouw Arjens (1774-1838) 17; Meinu Arjens (1774-1838) 17; Neeltje Pytters (1773-1837) 23; Pytter Jacobs (1724-?) 22.

Joukes

Jochem (?-?) 112.

Jurjens

Meindert (1689-1753) 254; Steffen (1615-?) 1.016.

Kamminga

Aafke Meinderts (1834-1854) 13; Afke Tietes (1855-?) 7; Akke Meinderts (1823-1823) 13; Akke Meinderts (1824-1826) 13; Akke Meinderts (1831-?) 13; Akke Tietes (1857-1899) 7; Andrieske Tietes (1854-1858) 7; Dieuwke Tietes (1845-1927) 3; Jan Tietes (1806-1828) 25; Jantje Pieters (1765-1840) 49; Jouke Tietes (1849-?) 7; Meindert Tietes (1795-1873) 12; Meindert Tietes (1847-1938) 7; Pieter Meinderts (1828-1836) 13; Pieter Meinderts (1839-1844) 13; Pieter Pieters (1759-1838) 49; Pieter Tietes (1809-1885) *16, *20, *25; Pieter Tietes (1860-?) 7; Rinske Tietes (1844-?) 7; Saapke Tietes (1851-1862) 7; Saapke Tietes (1862-?) 7; Sjoerd Meinderts (1824-1875) 13; Symen Pieters (1772-?) 49; Tiete Meinderts (1817-1820) 13; Tiete Meinderts (1820-1908) 6; Tiete Pieters (1769-1820) 24; Wessel Tietes (1818-1848) *17, *18, *19.

Karssens

Barber (?-?) 19.

Keimpes

Antje (1740-?) 253; Dieuke (1705-?) *39; Feitse (1719-?) *40; Geale (1723-?) 253; Hedser (1731-?) 125, 253; Jan (1728-1807) 126; Janke (1727-?) 253; Lijsbeth (?-?) 253; Maaike (1733-?) 253; Mient (?-?) 253; Riemke (1746-?) 253; Saapke (1703-?) *38; Sjoerd (1740-?) 253.

Klaazes

Pieter (?-?) 35.

Klases

Aaltje (?-1848) 63; Antje (1751-?) 123; Baukje (1681-?) 495; Baukje (1687-?) 495; Dieuwke (1682-?) 247, *42; Jan (1684-?) 495; Romke (1685-?) 495; Sipke (1689-?) 495.

Klaver

Ale Jans (?-?) 31; Grietje Ales (1797-1874) 31.

Klazes

Auke (1640-1690) 1.020; Joukje (1671-1731) 511.

Klomphuis

Fennigje Alberts (?-?) 31.

Kooi, van der

Abraham Hindriks (?-1828) 19, *5; Theunis Meinderts (1737-1826) 255.

Kooistra

Jannigje Gerrits (1818-1890) 5.

Kooystra

Antje Meinderts (1766-?) 21; Cornelis Gerryts (1815-1844) 11; Dieuwke Cornelis (1758-?) 21; Gerrit Cornelis (1761-1761) 21; Gerryt Cornelis (1771-1831) 10; Grietje Cornelis (1773-?) 21; Jannigje Cornelis (1763-1763) 21; Jannigje Cornelis (1766-?) 21; Meinert Cornelis (1760-?) 21; Meinert Cornelis (1765-?) 21; Pietje Gerryts (1813-1841) 11; Rinske Cornelis (1776-?) 21; Sjouwkje Cornelis (1775-?) 21.

Korte

Abel Geerts (?-?) *4; Hette (1915-1975) *4.

Kramer

Hendrikje Lammerts (1861-1936) 1.

Kroese

Harmke Jans (1828-1875) 13.

Leukes

Pieter (1635-1724) 1.977; Reinsch (1640-?) 1.977; Sijtse (1625-1700) 988.

Lieppes

Andries (1684-?) 503; Andries (1688-?) 503; Anskje (1690-?) 251; Antje (1685-?) 503; Neeltje (1698-?) 503; Seke (1699-?) 503; Tjalling (1630-?) 1.004.

Lieuwes

Aaltje (?-?) 125; Bothe (?-?) 4.036; Klaas (?-?) 123, *37.

Louws

Aagtje (1670-?) 293; Albert (1676-?) 293; Eelke (1674-1744) 146; Sjoukje (?-?) 63.

Luitiens

Albert (1610-1666) 586.

Luitjes

Albert (1610-1666) 586.

Luksen

Anne Eeltjes (1783-1830) 19; Eeltje Jans (1754-1807) 18; Geert Eeltjes (1801-1875) 19; Jan Eeltjes (1785-1871) 15, 19; Saapke Eeltjes (1791-1855) 19; Styntje Eeltjes (1788-1847) 19; Sybe Eeltjes (1796-1866) 19; Wintje Eeltjes (1793-1839) 9.

Lukzen

Jochum Symons (1722-1731) 73; Jochum Symons (1737-1814) 73.

Lummes

Tjamkje (?-?) 19.

Luxen

Baukje Jans (1792-?) *33; Dieuwke Oenes (1851-1916) 3; Gosse Symons (1739-?) 73; Hendrik Jans (1789-?) *31; Jan Symons (1718-1724) 73; Jan Symons (1724-1726) 73; Jan Symons (1726-1728) 73; Jan Symons (1728-1729) 73; Jan Symons (1729-1808) 36; Janke Jans (1756-?) 37; Janke Jans (1785-?) *28; Janke Symons (1720-?) 73; Jochim Symons (1731-?) 73; Louwe Symons (1716-?) 73; Lysbert Symons (1740-?) 73; Lysbet Jans (1788-?) *30; Oene Jans (1815-1862) 15; Saapke Jans (1758-?) 37; Saapke Jans (1790-?) *32; Symen Jans (1784-?) *27; Symon Jans (?-?) 72; Trijntje Jans (1783-?) *26; Wietske Jans (1787-?) *29; Yda Symons (1734-?) 73; Yde Symons (1736-?) 73; Yke Symons (1727-1732) 73; Yke Symons (1732-?) 73.

Martena

Anna Keimpes (?-?) 8.077; Keimpe (?-?) 16.154.

Mei, van der

Trijntje Jans (?-?) 19.

Meinderts

Jurjen (1730-?) 255; Jurjen (1735-?) 255; Trijntje (1728-1812) 127.

Melles

Wijbe (1500-?) 8.070.

Meulen, van der

Teetske Polles (?-?) 61.

Miedema

Andries Pieters (?-?) 19; Pieter Gerbens (1759-1845) 19; Tjeerd Pieters (1799-1864) 19.

Mients

Janke (?-?) 507.

Nammens

Aukjen (?-?) 73.

Namnes

Johannes (?-?) 590.

Nicolaij

Sjoerd Lieuwes (?-?) 61; Trijntje Sjoerds (1794-?) 61.

Nieuwenhuis

Lutske Wessels (1784-1864) 24; Marike Wessels (1785-?) *16, *23.

Nijhuis

Lutske (1784-1864) 24.

Oeges

Jan (?-?) 32; Johannes (1783-1793) 17; Oege (1780-1786) 17.

Okkema

Pieter C. (?-?) 21.

Oosterhof

Jantje Derks (1765-1817) *8, *9.

Palstra

Riemkje Ynzes (1813-?) 9; Ynse Siebes (?-?) 9.

Pape

Johanna Catharina (1820-?) 31; Willem Harmens (?-?) 31.

Piers

Antje (?-?) 45.

Pieters

Baukje (1770-?) 61; Boukje (?-1666) 987; Bregtje (?-?) 255; Derk (?-?) *10; Haebeltje (?-?) 255.

Pijpstra

Saakje Oenes (1786-1855) 15, 19.

Pijters

Harmen (?-?) 35.

Pijtters

Jacob (?-?) 44.

Plantinga

Willem Pieters (1776-?) 61.

Ploeg, van der

Aaltje Klazes (1819-1871) 19; Klaas Hindriks (?-?) 19.

Postma

Evert Evert (?-?) *16, *19; Hiltje Everts (1818-?) *16, *19.

Pyters

Homme (1690-?) 74; Jan (1761-1776) 49; Jan (1767-?) 49; Pyter (1735-?) 48; Rommert (?-?) 4.038; Sydts (?-1728) 210; Symen (1763-1772) 49.

Reinders

Jan (1686-1696) 141; Jan (1699-?) 141; Jarig (1703-?) 141; Stijntie (?-?) 141; Ysbrant (1696-?) 141.

Reinjes

Aaltje (?-?) *10.

Reins

Hendrik (?-?) 253.

Reitsma

Antje Thomas (1800-?) 19; Thomas Harmens (?-?) 19.

Riencks

Sierd (1540-1603) 4.034.

Rienks

Grietje (1718-?) 251; Keimpe (1776-1780) 63; Lieppe (1722-?) 251; Sijtske (1640-?) 501; Sytske (1716-?) 125.

Rijpkes

Dieuke (?-?) 123.

Ritskes

Ded (1580-1658) 2.035.

Rodenhuys

Trijntje Symens (?-?) 49.

Roelofs

Jantje (?-?) *7.

Romkes

Dieuke (1625-?) 989.

Ronda

Jacob Franzes (?-?) 9; Trijntje Jacobs (1833-?) 9.

Ruiter, de

Grietje Aukes (?-?) 26.

Ruurds

Douwe (1715-1773) 122.

Saakes

Baukje (1784-1812) 17.

Sakes

Hendrikje (?-?) 63.

Schat

Douwe Reinders (1687-?) 70; Reinder Douwes (1720-?) 71; Simon Reinders (1701-?) 141.

Schil

Cornelis Geerts (1790-1830) 31.

Schroetsma

Gosse Bottes (?-?) 4.035.

Siedses

Antje (?-?) 17.

Sierds

Houck (1570-1641) 2.017.

Sijbes

Betske (?-?) 986; Wijtske (?-?) 123.

Sijbrants

Derk (?-?) *8.

Sijbrens

Jetske (1680-1715) 243; Rinskje (1640-?) 1.023; Sijbrigje (?-?) 61.

Sijes

Sijbe (?-?) 253.

Sijtses

Ambrosius (?-?) 986; Eelke (?-?) 253; Klaas (1655-1711) 494; Romke (1664-?) 989; Trijntje (1600-1658) 1.977.

Sinnema

Antje Jacobs (1731-?) 73.

Sipkema

Wopke Sipkes (1746-1812) 125.

Sipkes

Anskjen (1742-?) 125, 253; Cornelis (1741-?) 125; Dieuke (1682-?) 499; Dirkje (?-?) 125; Dirtsen (1677-1743) 249; Gabe (1615-1695) 996; Gabe (1672-?) 499; Heine (1674-?) 499; Jetske (1679-?) 499; Trijntje (?-?) 125.

Sjoerds

Aafke (1734-1810) 53; Hedzer (1600-?) 1.010; Leuke (1600-1665) 1.976; Tjerk (?-?) 501; Tjitske (1630-?) 1.005; Wopke (1480-1558) 16.152; Wyger (?-?) 78.

Sjoukes

Dirck (?-?) 1.175; Dirk (?-?) 1.175; Hendrik (?-?) 17.

Slogteren

Jan Stevens (?-1828) *10, *11.

Spanjer

Beeuwke Pauwels (?-?) 31.

Spoelstra

Hendrik Jans (1877-1955) 3; Jan Hendriks (1851-1885) 3.

Steeg, van der

Sybe Martens (?-?) 49.

Steffens

Ael (1649-?) 1.017; Antje (1641-?) 1.017; Auck (1653-?) 1.017; Jurjen (1643-1705) 508; Sijcke (1645-?) 1.017.

Steinvoorn, van

Hendrika Pieters (1843-1925) 5; Pieter Haukes (?-?) 5.

Stelma

Martha (?-?) *4.

Stienstra

Boukje Jacobs (?-?) 31; Janke Tjeerds (1762-1821) 19; Tjeerd Hommes (?-?) 75.

Stoppels

Kunje (?-?) 19.

Swanenburch, van

Alewijn Alewijns (?-?) 4.054; Maria Alewijns (1620-?) 2.027.

Sybes

Janke (1690-?) 75.

Sydtses

Fockjen (1689-1719) 105.

Symens

Trijntje (1730-?) 71.

Tamminga

Aanne Tyttes (1690-?) 104; Ane Dirks (1753-1759) *34; Ane Dirks (1759-?) 53; Dirk Aans (1715-1787) 52; Fokje Dirks (1758-1758) *35; Rinske Sjoerds (1797-1865) 13; Sjoerd Dirks (1762-1841) 26; Tiete Arents (1660-?) 208.

Tanje

Saapke Douwes (1770-1810) 27.

Teisman

Itje Derks (1784-1826) *10, *12.

Teunis

Japke (?-?) 63.

Theunis

Antje (1697-?) 511; Antje (1707-?) 247; Aukje (1692-?) 511; Baukje (1695-?) 511; Baukje (1714-1774) 123; Dieuke (1721-?) 247; Douwe (?-?) 1.968; Grietje (?-?) 511; Hinke (1705-1745) 255; Jacob (1640-1724) 492, 991; Jacob (1717-?) 247; Klaas (1690-?) 511; Klaas (1725-?) 247; Theunis (1703-?) 511; Wijtske (1701-?) 511; Willem (1730-?) 247.

Thomasdr

Aagt (1615-?) 585.

Tietes

Griet (1660-1710) 209.

Tjaerds

Anna (1550-?) 4.039; Syts (?-?) 8.079; Watse (?-?) 8.079.

Tjaerdts

Willem (?-?) 252.

Tjallings

Antje (1658-?) 1.005; Lieppe (1656-?) 502; Sjoerd (1660-?) 1.005.

Tjeerds

Janke (1690-?) 75.

Tjitzes

Rienk (1680-?) 250.

Tresling

Aaltje (?-?) 49; Cornelia Cornelis (1776-1838) 49.

Tuinman

Ouwe Reerts (1770-1834) 19, *7.

Ulenborch

Sas Rommerts (1549-1634) 4.038.

Veen, van der

Akke Meinderts (1770-1806) 25; Auke Botes (?-?) 127; Aukje Jans (?-?) *16, *19; Geert Roelofs (?-?) 30; Meindert Hendriks (1742-1826) 50; Teetske Geerts (1789-1845) 30.

Veldman

Jacob Klazes (?-1861) 19, *13.

Vellenga

Menne Klaassens (?-?) 31; Paul Mennes (1804-1851) 31.

Visser

Joukje Jans (1760-1837) 127; Meindert Jans (1754-1828) 127.

Vittu

Helena (1649-?) 1.013; Marinus (1620-1650) 2.026.

Vlieger

Age Sijbrens (?-?) 63; Jan Rienks (1769-1826) 63; Keimpe Rienks (1783-1826) 63; Meindert Rienks (1773-1830) 63; Rienk Sipkes (1744-1818) 62; Sijtse Rienks (1780-?) 63; Sijtske Rienks (1787-1849) 63; Sipke Rienks (1771-1835) 63; Trijntje Rienks (1778-1817) 31; Wopke Rienks (1785-1865) 63.

Vries, de

Hobbe Jacobs (?-?) *16, *23; Saapke Hobbes (1809-1847) *16, *23, *24.

Vroolijck

Jannetje Thijssen (?-?) 4.054.

Wal, van der

Anne Sybes (?-?) 38; Folkert Romkes (?-?) 127; Minke Annes (1757-1841) 19; Wieger Annes (1763-?) 39.

Wallinga

IJda Jans (?-?) 31.

Watses

Tyaerdt (1515-1573) 8.078.

Watthies

Hansck (?-?) 16.157; Hoecke (?-?) 16.157; Sygher (?-?) 16.157.

Westra

Sake Ritskes (?-?) 17.

Wey, van der

Klaaske Dirks (1773-1840) 17.

Wiarda

Ael Keimpes (?-?) 4.039; Doecke Sjoerds (?-?) 8.077; Elizabeth Fetses (?-?) 2.019; Gabbe Sjoerds (?-?) 8.077; Keimpe Sjoerds (1544-1625) 4.038; Rins Keimpes (1575-1627) 2.019; Sjoerd Keimpes (?-?) 4.039; Ymck Sjoerds (?-?) 8.077; Ype Sjoerds (?-?) 8.077.

Wiegers

Stijntje (1730-?) 39.

Wierds

Bouwe (?-?) 255; Marijke (?-?) 123.

Wijbes

Auck (1540-?) 4.035.

Wijtsedr

Syouck (?-?) 4.033; Wijb (?-?) 4.033.

Wijtses

Auck (?-?) 4.033.

Wilde, de

Andriesje Egberts (1762-1813) 29; Andrieske Joukes (1819-1897) 15; Egbert Jochums (1791-?) 29; Jochum Joukes (1766-1813) 28; Jouke Jochums (1789-1793) 29; Jouke Jochums (1793-1866) 14; Trientje Jochums (1787-?) 29; Trijntje Jochums (1787-?) 29; Trijntje Joukes (1820-1890) 7.

Willems

Albert (1674-1750) 240; Albert (1735-?) 121; Grietje (?-?) 17; Jan (1738-?) 121; Lysbeth (1669-1719) 252; Maartje (1745-?) 121; Pieter (1742-1790) 60; Riemke (?-?) 33.

With, de

Geertje Roelofs (?-?) 5.

Wopkes

Romkje (?-?) 17; Sjoerd (1510-?) 8.076.

Wytses

Haye (1562-1641) 2.016.

Ypes

Ocke (?-?) 1.175.

Ytzens

Hillebrand (?-?) 17.

Zeemans

Krijn (?-?) 63, *36.

zonder achternaam

Berend (1801-?) *15; Jacob ... (?-?) 1.174; Jannetje (1765-1840) 49; Korneliske (1776-1838) 49; N.N. (?-?) 1.021, 1.175, 113, 16.155, 16.159, 19, 2.035, 4.037, 4.055, 8.071, 997; N.N. (1712-?) 247; Trijntje (1730-?) 39.

* verwijzing naar noot.