Kwartierstaat van Trijntje Lolkes Wijtsma (1869-1930)

 


© 2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Trijntje Lolkes Wijtsma is geboren op maandag 5 april 1869 Wirdum, is overleden op maandag 13 oktober 1930 Roordahuizum. Trijntje werd 61 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 1 november 1900 Gem. Idaarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Jarig Idses Boersma, zoon van Ids Jarigs Boersma en Reinsche Doekes Fokma. Jarig, veehouder, wonende Roordahuizum, is geboren op woensdag 1 mei 1867 Friens, is overleden op vrijdag 19 april 1940 Roordahuizum. Jarig werd 72 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Jarig was eerder gehuwd (1) met Doetje Dirks Steenhuizen.<1,2>

Van Jarig en Trijntje zijn vier kinderen bekend.<3..6>

Generatie II

2  Lolke Annes Wijtsma, wonende Roordahuizum, is geboren op dinsdag 7 september 1830 Sijbrandaburen, is overleden op vrijdag 28 mei 1915 Roordahuizum. Lolke werd 84 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 13 mei 1826 Gem. Rauwerderhem prenataal met prenataal

3  Mintje Harmens Boersma is geboren op zaterdag 29 juni 1833 Terzool, is overleden op vrijdag 24 augustus 1900 Roordahuizum. Mintje werd 67 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Lolke en Mintje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anne Lolkes Wijtsma is geboren op vrijdag 25 januari 1867 Wirdum.

2  Rigtje Lolkes Wijtsma is geboren op zaterdag 14 maart 1868 Wirdum.

3  Trijntje Lolkes Wijtsma is geboren op maandag 5 april 1869 Wirdum, zie 1.

4  Mintje Lolkes Wijtsma is geboren op vrijdag 8 april 1870 Wirdum, is overleden op woensdag 13 november 1912. Mintje werd 42 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

5  Anne Lolkes Wytsma is geboren op maandag 1 mei 1871.

Generatie III

4  Anne Jacobs Wijtsma, boer, is geboren op zondag 4 april 1802 Sijbrandaburen, is overleden op maandag 30 januari 1871 Gem. Leeuwarderadeel. Anne werd 68 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Anne trouwt op zaterdag 13 mei 1826 Gem. Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met

5  Hinke Jans de Boer is geboren GoŽnga.

Van Anne en Hinke is een kind bekend:

1  Lolke Annes Wijtsma is geboren op dinsdag 7 september 1830 Sijbrandaburen, zie 2.

6  Harmen Bartles Boersma, landbouwer, wonende Gauw, is geboren op zaterdag 19 juli 1800 Gauw, is overleden op maandag 16 oktober 1854 Burgwerd. Harmen werd 54 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Harmen trouwt op zaterdag 7 mei 1831 Gem. Rauwerderhem op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige

7  Durkjen Sjoerds Alberda, wonende Terzool, is geboren op maandag 14 februari 1803 GoŽnga.

Van Harmen en Durkjen is een kind bekend:

1  Mintje Harmens Boersma is geboren op zaterdag 29 juni 1833 Terzool, zie 3.

Generatie IV

8  Jacob Lolkes Wijtsma, boer, wonende Rauwerd en Sijbrandaburen, is overleden op zaterdag 27 februari 1847 Sijbrandaburen.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1797 Rauwerd met

9  Anneke Piers, wonende Rauwerd, is overleden op donderdag 25 juni 1846 Sijbrandaburen.

Van Jacob en Anneke zijn drie kinderen bekend:

1  Lolke Jacobs Wijtsma, wonende Baard, is geboren in 1798 Sijbrandaburen, is overleden op vrijdag 14 maart 1828 Sijbrandaburen. Lolke werd 30 jaar.

2  Anne Jacobs Wijtsma is geboren op zondag 4 april 1802 Sijbrandaburen, zie 4.

3  Dieuwke Jacobs is geboren op dinsdag 19 juni 1804 Sijbrandaburen.

10  Jan Andres de Boer.

Jan was gehuwd met

11  Trijntje Reins is overleden op zondag 25 januari 1801 GoŽnga.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Hinke Jans de Boer is geboren GoŽnga, zie 5.

12  Bartele Jans Boersma, landbouwer, wonende Terzool, is overleden op vrijdag 29 september 1826 Terzool.

Bartele trouwt (kerk) op zondag 16 september 1787 Poppingawier met de 25-jarige

13  Richtje Douwes Groeneveld is geboren in 1762, is overleden op zaterdag 11 oktober 1817 Terzool. Richtje werd 55 jaar.

Van Bartele en Richtje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Bartles Boersma, wonende Terzool, is geboren op donderdag 15 november 1787 Poppingawier, is overleden op maandag 24 augustus 1874 Gem. Rauwerderhem. Jan werd 86 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 25 september 1812 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Trijntje Simons Saagstra, dochter van Symon Arjens en Hiske Meines. Trijntje is geboren op zaterdag 12 mei 1781 Gauw.

2  Jaring Bartles Boersma, wonende Burgwerd, is geboren op woensdag 4 november 1789 Poppingawier, is overleden op zondag 3 september 1826 Hichtum. Jaring werd 36 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Jaring trouwt op zondag 11 juni 1815 Gem. Rauwerderhem op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Pieters Boersma, dochter van Pieter Gradus en Aaltje Aukes. Aaltje is geboren op woensdag 14 januari 1789 Terzool, is overleden in 1845 Wirdum. Aaltje werd 56 jaar.

3  Trijntje Bartles Boersma, wonende Terzool, is geboren op maandag 31 december 1792 Poppingawier, is overleden op zaterdag 3 juli 1852 Terzool. Trijntje werd 59 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 16 december 1815 Gem. Rauwerderhem op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Anne Rintjes Jellema, zoon van Rintje Jans Jellema en Lysbert Gerrits. Anne, landbouwer, wonende Terzool, is geboren op maandag 27 april 1795 Terzool, is overleden op maandag 11 mei 1874 Terzool. Anne werd 79 jaar en 14 dagen.

4  Douwe Bartles Boersma is geboren op zondag 7 januari 1798 Poppingawier, is overleden op dinsdag 24 oktober 1826 Terzool. Douwe werd 28 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

5  Harmen Bartles Boersma is geboren op zaterdag 19 juli 1800 Gauw, zie 6.

6  Neeltje Bartles Boersma, wonende Terzool, is geboren op zondag 20 mei 1804 Terzool, is overleden op zaterdag 23 mei 1857 Terzool. Neeltje werd 53 jaar en 3 dagen.

Neeltje trouwt op zaterdag 15 september 1827 Gem. Rauwerderhem op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjaard Harmens Abma, zoon van Harmen Freerks Abma en Wijpkjen Tjaards Kingma. Tjaard, landbouwer, wonende Terzool, is geboren op dinsdag 19 juni 1804 Poppingawier.

14  Sjoerd Alberts Alberda is overleden op dinsdag 30 september 1828 Gauw.

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 9 september 1792 Sijbrandaburen met

15  Mintje Willems Hoekema, boerin, wonende Gauw.

Van Sjoerd en Mintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maijke Sjoerds is geboren GoŽngamieden.

2  Eke Sjoerds is geboren op zondag 7 april 1799 GoŽnga.

3  Gerben Sjoerds is geboren op woensdag 6 mei 1801 GoŽnga.

4  Durkjen Sjoerds Alberda is geboren op maandag 14 februari 1803 GoŽnga, zie 7.

5  Anske Sjoerds is geboren op donderdag 11 september 1806 Gauw.

6  Albertje Sjoerds is geboren op zondag 3 juli 1808 Gauw.

7  Albert Sjoerds is geboren op dinsdag 11 december 1810 Gauw.

Generatie V

24  Jan Bartles, boer, wonende Poppingawier, is geboren Poppingawier, is overleden in 1782 Poppingawier.

Jan trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1765 Poppingawier met de 17-jarige

25  Doetje Idzes Smeding, boerin en winkelierster, wonende Nijland en Poppingawier, is geboren in 1748 Sneek, is overleden op vrijdag 28 januari 1820 Poppingawier. Doetje werd 72 jaar.

Doetje trouwt in 1784 op 36-jarige leeftijd (2) met Alle Jans. Alle, arbeider, is overleden op maandag 9 april 1804 Poppingawier.

Van Alle en Doetje is een kind bekend.<7>

Van Jan en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  Bartele Jans Boersma, zie 12.

2  Ids Jans Boersma, lid Grietenijraad Rauwerderhem. en landbouwer, wonende Terzool, is geboren op zaterdag 17 maart 1770 Poppingawier, is overleden op donderdag 16 februari 1832 Rauwerd. Ids werd 61 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Ids trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1795 Terzool op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Hiltje Douwes Groeneveld, dochter van Douwe Jarigs (26) en Neeltje Everts (27). Hiltje, wonende Gauw, is geboren op donderdag 8 mei 1777 Terhorne, is overleden op dinsdag 10 januari 1832 Rauwerd. Hiltje werd 54 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

26  Douwe Jarigs, landbouwer, wonende Gauw, is overleden op zaterdag 4 januari 1812 Gauw.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 4 juni 1758 Terzool met

27  Neeltje Everts, wonende Terzool, is overleden in november 1803 Gauw.

Van Douwe en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Richtje Douwes Groeneveld is geboren in 1762, zie 13.

2  Evert Douwes Groeneveld, wonende Tjalhuizum, is geboren op donderdag 11 juni 1767 Sijbrandaburen, is overleden op zaterdag 1 juli 1848 Tjalhuizum. Evert werd 81 jaar en 20 dagen.

Evert trouwt (kerk) op zondag 3 maart 1805 Gauw op 37-jarige leeftijd met de 26-jarige Antje Oeges Meijer. Antje is geboren op donderdag 19 november 1778 Terzool, is overleden op donderdag 20 augustus 1829 gemeente Wymbritseradeel. Antje werd 50 jaar, 9 maanden en 1 dag.

3  Hiltje Douwes Groeneveld, wonende Gauw, is geboren op donderdag 8 mei 1777 Terhorne, is overleden op dinsdag 10 januari 1832 Rauwerd. Hiltje werd 54 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Hiltje trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1795 Terzool op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Ids Jans Boersma, zie 25.

Generatie VI

48  Bartle Dirks, boer, wonende Poppingawier, is overleden in 1730 Poppingawier.

Bartle trouwt (kerk) op zondag 30 april 1713 Poppingawier met

49  Trijntje Pytters, wonende Rauwerd, is overleden in 1764 Poppingawier.

Van Bartle en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Bartles is geboren Poppingawier, zie 24.

2  Folkert Bartles.

3  Harmen Bartles, timmerman en boer, wonende Poppingawier en Terzool, is overleden in 1798 Poppingawier.

4  Sijpke Bartles.

5  Antje Bartles.

52  Jarig Douwes.

53  N.N..

Van Jarig en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Pier Jarigs is overleden in 1815.

2  Ype Jarigs Groeneveld, wonende Sijbrandaburen, is overleden in 1816.

Ype was gehuwd met Okjen Atzes.

3  Hyke Jarigs.

4  Douwe Jarigs, zie 26.

Generatie VII

96  Dirk Folkerts, boer, wonende Poppingawier, is overleden voor 1724 Poppingawier.

Dirk was gehuwd met

97  Antie Pijters, wonende Poppingawier.

Van Dirk en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Dirks is geboren Poppingawier.

2  Folkert Dirks.

3  Bartle Dirks, zie 48.

4  Jan Dirks.

5  Lijsbeth Dirks.

Generatie VIII

192  Folckert Bartels, wonende Poppingawier, is overleden voor vrijdag 15 mei 1682 Poppingawier (?).

Folckert was gehuwd met

193  Gerbrich Jans, wonende Poppingawier.

Van Folckert en Gerbrich zijn twee kinderen bekend:

1  Hylcke Jorryts Wyaerda, boer, wonende Rauwerd.

Hylcke was gehuwd met Reinouw Hettesdr.

2  Dirk Folkerts, zie 96.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Jarig trouwt op zaterdag 7 mei 1892 Gem. Idaarderadeel met Doetje.

2)  Doetje Dirks Steenhuizen, dochter van Durk Reinders Steenhuizen en Antje Doekes Fokma. Doetje is geboren op dinsdag 5 april 1870 Roordahuizum, is overleden op zondag 21 januari 1894 Friens. Doetje werd 23 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

3)  Mintsje Jarigs Boersma, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op maandag 9 september 1901 Friens, is overleden op maandag 18 februari 1991 Heerenveen, is gecremeerd Nieuweschoot. Mintsje werd 89 jaar, 5 maanden en 9 dagen. Mintsje trouwt op woensdag 8 december 1926 Friens op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Piebe Tjerks Wiersma, zoon van Tjerk Piebes Wiersma en Klaaske Sijbrens de Boer. Piebe, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op vrijdag 17 mei 1901 Bartlehiem, is overleden op zondag 20 februari 2000 Drachten, is gecremeerd op donderdag 24 februari 2000 Heerenveen. Piebe werd 98 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

4)  Reinskje Jarigs Boersma is geboren op zondag 11 oktober 1903 Friens, is overleden op donderdag 27 maart 1980 Leeuwarden. Reinskje werd 76 jaar, 5 maanden en 16 dagen. Reinskje trouwt op zaterdag 10 mei 1924 op 20-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Dirk Caspar van Haga. Dirk is geboren op zondag 11 januari 1903. Reinskje trouwt op woensdag 24 april 1946 op 42-jarige leeftijd (2) met de 59-jarige Jan Gorter. Jan is geboren op maandag 21 maart 1887 Huins, is overleden op vrijdag 11 april 1952 Roordahuizum. Jan werd 65 jaar en 21 dagen. Jan was eerder gehuwd (1) met Ruurdtje Lambooij.

5)  Sijbranda Jarigs Boersma is geboren op woensdag 26 juli 1905 Friens, is overleden in 1996 Grouw, is gecremeerd Goutum. Sijbranda werd 91 jaar. Sijbranda trouwt op donderdag 10 mei 1928 Gem. Idaarderadeel, trouwt (kerk) Friens op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Koenes Lolkema, zoon van Koene Lolkema en Harmke Mulder. Hendrik, veehouder, wonende Friens en Roordahuizum, is geboren op woensdag 12 december 1900 De Knijpe, is overleden op zondag 9 januari 1977 Roordahuizum. Hendrik werd 76 jaar en 28 dagen.

6)  Ids Jarigs Boersma, veehouder, wonende Wijtgaard, is geboren op donderdag 4 maart 1909 Friens, is overleden op zaterdag 11 april 1998 Akkrum, is begraven op woensdag 15 april 1998 Friens. Ids werd 89 jaar, 1 maand en 7 dagen. Ids trouwt op zaterdag 11 mei 1935 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje van der Ploeg. Antje is geboren op donderdag 25 april 1912 Garijp, is overleden op maandag 6 maart 1978 Wijtgaard. Antje werd 65 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

7)  Jan Alles Smeding, smidsknecht, wonende Roordahuizum, is geboren op dinsdag 14 maart 1786 Poppingawier, is overleden op zaterdag 23 maart 1867. Jan werd 81 jaar en 9 dagen. Jan trouwt op zaterdag 25 mei 1816 Roordahuizum op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Zwaantje Broers van der Zee, dochter van Broer Ruurds van der Zee en Lutske Douwes Douwema. Zwaantje is geboren op zondag 27 november 1791 Roordahuizum.


Index

Abma

Harmen Freerks (?-?) 13; Tjaard Harmens (1804-?) 13.

Alberda

Durkjen Sjoerds (1803-?) 7; Sjoerd Alberts (?-1828) 14.

Arjens

Symon (?-?) 13.

Atzes

Okjen (?-?) 53.

Aukes

Aaltje (?-?) 13.

Bartels

Folckert (?-1682) 192.

Bartles

Antje (?-?) 49; Folkert (?-?) 49; Harmen (?-1798) 49; Jan (?-1782) 24; Sijpke (?-?) 49.

Boer, de

Hinke Jans (?-?) 5; Jan Andres (?-?) 10; Klaaske Sijbrens (1877-1968) *3.

Boersma

Aaltje Pieters (1789-1845) 13; Bartele Jans (?-1826) 12; Douwe Bartles (1798-1826) 13; Harmen Bartles (1800-1854) 6; Ids Jans (1770-1832) 25, 27; Ids Jarigs (1835-1907) 1; Ids Jarigs (1909-1998) *6; Jan Bartles (1787-1874) 13; Jarig Idses (1867-1940) 1; Jaring Bartles (1789-1826) 13; Mintje Harmens (1833-1900) 3; Mintsje Jarigs (1901-1991) *3; Neeltje Bartles (1804-1857) 13; Reinskje Jarigs (1903-1980) *4; Sijbranda Jarigs (1905-1996) *5; Trijntje Bartles (1792-1852) 13.

Dirks

Bartle (?-1730) 48; Folkert (?-?) 97; Jan (?-?) 97; Lijsbeth (?-?) 97; Willem (?-?) 97.

Douwema

Lutske Douwes (?-?) *7.

Douwes

Jarig (?-?) 52.

Everts

Neeltje (?-1803) 27.

Fokma

Antje Doekes (?-?) *2; Reinsche Doekes (1839-1926) 1.

Folkerts

Dirk (?-1724) 96.

Gerrits

Lysbert (?-?) 13.

Gorter

Jan (1887-1952) *4.

Gradus

Pieter (?-?) 13.

Groeneveld

Evert Douwes (1767-1848) 27; Hiltje Douwes (1777-1832) 25, 27; Richtje Douwes (1762-1817) 13; Ype Jarigs (?-1816) 53.

Haga, van

Dirk Caspar (1903-) *4.

Hettesdr

Reinouw (?-?) 193.

Hoekema

Mintje Willems (?-?) 15.

Jacobs

Dieuwke (1804-?) 9.

Jans

Alle (?-1804) 25; Gerbrich (?-?) 193.

Jarigs

Douwe (?-1812) 26; Hyke (?-?) 53; Pier (?-1815) 53.

Jellema

Anne Rintjes (1795-1874) 13; Rintje Jans (?-1826) 13.

Kingma

Wijpkjen Tjaards (?-?) 13.

Lambooij

Ruurdtje (?-?) *4.

Lolkema

Hendrik Koenes (1900-1977) *5; Koene (?-?) *5.

Meijer

Antje Oeges (1778-1829) 27.

Meines

Hiske (?-1785) 13.

Mulder

Harmke (?-?) *5.

Piers

Anneke (?-1846) 9.

Pijters

Antie (?-?) 97.

Ploeg, van der

Antje (1912-1978) *6.

Pytters

Trijntje (?-1764) 49.

Reins

Trijntje (?-1801) 11.

Saagstra

Trijntje Simons (1781-?) 13.

Sjoerds

Albert (1810-?) 15; Albertje (1808-?) 15; Anske (1806-?) 15; Eke (1799-?) 15; Gerben (1801-?) 15; Maijke (?-?) 15.

Smeding

Doetje Idzes (1748-1820) 25; Jan Alles (1786-1867) *7.

Steenhuizen

Doetje Dirks (1870-1894) 1, *2; Durk Reinders (?-?) *2.

Wiersma

Piebe Tjerks (1901-2000) *3; Tjerk Piebes (1873-1957) *3.

Wijtsma

Anne Jacobs (1802-1871) 4; Anne Lolkes (1867-?) 3; Jacob Lolkes (?-1847) 8; Lolke Annes (1830-1915) 2; Lolke Jacobs (1798-1828) 9; Mintje Lolkes (1870-1912) 3; Rigtje Lolkes (1868-?) 3; Trijntje Lolkes (1869-1930) 1.

Wyaerda

Hylcke Jorryts (?-?) 193.

Wytsma

Anne Lolkes (1871-?) 3.

Zee, van der

Broer Ruurds (?-1813) *7; Zwaantje Broers (1791-?) *7.

zonder achternaam

N.N. (?-?) 53.

* verwijzing naar noot.